Reklama

Stworzyć dom

Z ks. Krzysztofem Koczem rozmawiał Stanisław Jaskólski
Edycja zielonogórsko-gorzowska 39/2003

Z ks. Krzysztofem Koczem, diecezjalnym duszpasterzem akademickim rozmawia Stanisław Jaskólski

Stanisław Jaskólski: - Na czym polega specyfika pracy duszpasterstwa akademickiego?

Ks. Krzysztof Kocz: - Duszpasterstwo akademickie skierowane jest do studentów w trosce o rozwój ducha, ale nie tylko, gdyż ma ono być także domem. Student, wyjeżdżając ze swego gniazda rodzinnego, może zawsze przyjść do tego domu, by tam podejść do duszpasterza, porozmawiać z nim, przedstawić mu swoje problemy lub podzielić się swoimi radościami i sukcesami. Duszpasterstwo jest to wspólnota troszcząca się, aby w młodym człowieku rozwijającym się intelektualnie nie doszło do konfliktu między wiedzą a wiarą. Jest to czas, w którym wiedza staje się solidnym fundamentem wiary.
Studenci, wyjeżdżając ze swoich rodzinnych domów, „wypływają na głęboką wodę”, dostają się do nowego, obcego środowiska. W tym nowym otoczeniu często czują się zagubieni. Duszpasterstwo pomaga im odnaleźć się, poznać nowych ludzi i dobrze zagospodarować wolny czas.
Gdy pięć lat temu przyszedłem do parafii św. Józefa w Zielonej Górze i zostałem duszpasterzem akademickim, powiedziałem braci akademickiej, że razem będziemy się uczyć duszpasterzowania, a jego podstawą będzie przebywanie we wspólnocie. Wydaje mi się, że tych słów dotrzymałem. Ja po prostu jestem dla nich dostępny w każdej chwili i mogą na mnie liczyć.

- Jak duże jest zainteresowanie studentów spotkaniami duszpasterstwa?

- To zależy od rodzaju spotkań. W cyklu tygodniowym spotykamy się na Mszy św. w niedzielę o godz. 20.00, Mszy św. w poniedziałek o godz. 20.15, we wtorek jest spotkanie grupy muzycznej i teatralnej, w środę spotkanie modlitewne. Oprócz tego proponujemy młodzieży spotkania w naszej kawiarni akademickiej. Można tam obejrzeć film, wypić kawę czy potańczyć na dyskotece. W cyklu rocznym rozpoczynamy rok akademicki od Mszy św. inauguracyjnej, a przed rozpoczęciem sesji zimowej i letniej sprawowana jest Msza św., która wprowadza nas w trud pracy egzaminacyjnej. W jej trakcie udzielane jest indywidualne błogosławieństwo na czas egzaminów.
Zainteresowanie spotkaniami zależy od tego, co proponuje się studentom i jaka jest pora roku akademickiego. Czas rozpoczęcia roku to jest okres rozruchu, szukania miejsc zakwaterowania, zadomawiania się.

- Gdzie leży przyczyna tego, że w zasadzie kontakt z Kościołem ludzi, którzy uczestniczą w duszpasterstwie akademickim, urywa się z chwilą zakończenia przez nich studiów? Nie widać ich w grupach parafialnych, np. w Akcji Katolickiej, a przecież są to ludzie uformowani...

- Nie dostrzegłem takiej postawy u moich absolwentów, kontakt ten się zasadniczo nie urywa. Są przygotowywani do tego, by być świadomymi i odważnymi katolikami. Nie mogę powiedzieć, że ich nie widać w grupach przykościelnych. Oni może nie są w Akcji Katolickiej, ale są w innych grupach i są odpowiedzialnymi chrześcijanami w miejscach, gdzie żyją i pracują.

- Pytanie to było trochę prowokujące, bo jak obserwuję Akcję Katolicką, to zauważam brak młodych ludzi, którzy wnieśliby do niej „świeżą krew”.

- To już nie chodzi o duszpasterstwo akademickie, to już jest szerszy problem. Kiedy ludzie mają 23-27 lat, budują swoje rodziny, mają dzieci, szukają pracy. Z chwilą, kiedy pracę dostają, muszą postarać się o mieszkanie i utrzymanie rodziny. To jest taki czas, kiedy oni wszystko budują. Naturalną rzeczą jest to, że wszelka akcyjność w tym czasie jest na drugim planie. Może się ona rozwijać wtedy, kiedy jest zabezpieczony byt rodziny. To byłoby nawet niehumanitarne i niechrześcijańskie, zająć się jakąś akcyjnością, kiedy rodzina jest niezabezpieczona. A dla moich, ale i nie tylko moich, absolwentów zasadniczym problemem jest znalezienie pracy.

- Czy duszpasterstwo proponuje jakieś formy integracji dla nowo przyjętych studentów, np. spotkania, obozy integracyjne itp.?

- Posiadamy stronę internetową www.stodoła.ires.pl, gdzie można uzyskać wszelkie informacje o działalności duszpasterstwa. Pierwszą rzeczą przed rozpoczęciem studiów przez absolwentów szkół średnich jest propozycja wspólnej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Następnie spływ kajakowy (koniec sierpnia), a już po oficjalnym rozpoczęciu roku akademickiego mamy specjalną Mszę św. dla studentów I roku połączoną z indywidualnym błogosławieństwem na czas studiów.

- Co duszpasterstwo przy parafii pw. św. Józefa oferuje studentom poza spotkaniami?

- Poza spotkaniami w cyklu całorocznym oferujemy, o czym już wspomniałem, wspólne wędrowanie do Pani Jasnogórskiej. Na początku wakacji wraz z grupą studentów zabieramy w góry ok. 100 dzieci z rodzin patologicznych na dwutygodniowe kolonie „Wakacje z Bogiem”. Jest to czas, kiedy studenci (a są to studenci filologii i pedagogiki) zdobywają duże doświadczenie pedagogiczne. Ze studentami wyjeżdżamy też za granice Polski. Byliśmy już w Chorwacji, a w tym roku we Włoszech. Finałem naszej pracy jest spływ kajakowy na Mazurach. Poza tym organizujemy zabawę sylwestrową w górach, a w czasie ferii zimowych wyjeżdżamy na narty.

- W Zielonej Górze są dwa ośrodki duszpasterstwa akademickiego. Czy jest jakaś specyfika ich działania?

- O specyfice działania duszpasterstwa akademickiego skupionego wokół „Stodoły” już powiedziałem. Duszpasterstwo akademickie „Piwnica” przy parafii pw. Najświętszego Zbawiciela działa podobnie. Prowadzenie dwóch ośrodków podyktowane jest tym, by umożliwić studentom campusu „A” i campusu „B” uczestnictwo w spotkaniach. Natomiast rekolekcje są wspólne: adwentowe w „Piwnicy”, wielkopostne w „Stodole”. W naszej diecezji działają jeszcze duszpasterstwa akademickie w Gorzowie Wielkopolskim, w Sulechowie i w Słubicach. Zapraszam wszystkich studentów do aktywnego włączenia się w działalność duszpasterstw akademickich.

- Dziękuję za rozmowę.

Ruszyły zapisy na modlitewne wydarzenie „Polska pod Krzyżem”

2019-07-17 14:24

Magdalena Kowalewska-Wojtak

Organizatorzy Wielkiej Pokuty i Różańca do Granic 14 września zapraszają na górę Świętego Krzyża w diecezji sandomierskiej wszystkich, którzy chcą postawić krzyż w centrum swojego życia i Polski.

materiały prasowe

- Pragniemy zaprosić Polaków w kraju i za granicą do tego, aby wyznali wiarę w Jezusa Chrystusa, nawrócili się i postawili krzyż w centrum swojego życia. Zapraszamy do budowania społeczeństwa miłości w Polsce i Europie - mówi jeden z współorganizatorów modlitewnego czuwania Maciej Bodasiński z Fundacji Solo Dios Basta. Tłumaczy, że celem wydarzenia jest zatrzymanie tego wszystkiego, co nas frustruje i męczy, co staje się tematami pierwszych stron gazet. - Do odnowy w naszym społeczeństwie potrzeba Jezusa Chrystusa i Jego Krzyża. Chcemy przypomnieć, że początkiem naszej współczesnej cywilizacji i państwa polskiego jest Chrystus, który umarł za nas krzyżu - dodaje Maciej Bodasiński.

- Mimo osób żyjących głęboką wiarę, wśród większości katolików prawdziwy krzyż jest odrzucany. Na całym świecie atak na Kościół nabiera na sile, tracimy młodzież, coraz częściej rozpadają się związki małżeńskie, a na ulicach naszych miast dokonują się publicznie grzechy - mówi „Niedzieli” Lech Dokowicz z Fundacji Solo Dias Basta.  Organizatorzy wskazują, że duchowe zwycięstwo może przyjść tylko przez Chrystusowy krzyż. 

- Celem tego wydarzenia jest to, aby rany, które pojawiają się w Kościele leczyć przez modlitwę. Chcemy, aby jak najwięcej świeckich i kapłanów stanęło razem pod krzyżem. Przez modlitwę chcemy ożywiać życie sakramentalne w Polsce i przywracać szacunek do stanu kapłańskiego - podkreśla Maciej Bodasiński.

Wydarzenie odbędzie się w najstarszym polskim sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego w Nowej Słupi. Gospodarzami modlitewnego spotkania „Polska pod Krzyżem” będą Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. Organizatorzy modlitewnego czuwania chcą, aby w sanktuarium, w którym modlił się przed wyruszeniem pod Grunwald król Władysław Jagiełło, przybyło jak najwięcej Polaków .

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w sanktuarium na stronie internetowej www.polskapodkrzyzem.pl rozpoczęły się zapisy. Każda z zarejestrowanych osób otrzyma bezpłatną wejściówkę i indywidualny kod QR. - Jeśli okaże się, że frekwencja dopisuje, będziemy otwierać kolejne punkty modlitewne wokół Góry Świętego Krzyża - tłumaczy Maciej Bodasiński. Zaznacza, że wydarzenie ma być zachętą dla innych, aby w różnych miejscach Polski tego dnia organizowali się na modlitwie i adoracji krzyża.

Na stronie internetowej wydarzenia znajduje się mapa, gdzie poszczególne grupy, zakony czy parafie mogą zgłaszać swoją duchową łączność.- To wydarzenie ma prowadzić nas ku pokojowi i jedności oraz otwierać na działanie łaski Bożej - dodaje Bodasiński.

Teren wokół sanktuarium należy do Świętokrzyskiego Parku Narodowego. - Chcemy z wielkim jego poszanowaniem i we współpracy z władzami parku przeprowadzić to spotkanie - mówi Maciej Bodasiński. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie nie zagrozi przyrodzie. Posługujący wolontariusze zobowiązali się, że posprzątają teren na Łysej Górze, najpóźniej do następnego dnia. Ponadto planowana jest kampania informacyjna na temat ekologicznego charakteru świętokrzyskiego wydarzenia.

Modlitwa rozpocznie się w południe w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, 14 września. Zaplanowano liczne konferencje i świadectwa, a także procesyjne przejście pod Krzyż. W sanktuarium będzie można wyspowiadać się. Centralnym punktem będzie Msza św., której będzie przewodniczył ordynariusz sandomierski bp Krzysztof Nitkiewicz. Spotkanie zakończy się nocnym czuwaniem modlitewnym, które potrwa do następnego dnia, kiedy to przypada  wspomnienie Matki Boskiej Bolesnej.

Wydarzenie organizuje Fundacja Solo Dias i Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. Patronat medialny nad modlitewnym spotkaniem „Polska pod Krzyżem” objął Tygodnik Katolicki „Niedziela”.

W 2016 roku Wielka Pokuta na Jasnej Górze zgromadziło ok. 150 tys. wiernych. Z kolei w organizowanym w "Różańcu do Granic" w ponad 20 przygranicznych diecezjach, gdzie znajdowało się kilkaset punktów modlitwy uczestniczyło, około miliona osób.

Magdalena Kowalewska-Wojtak

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kraków: o patriotyzmie na barce

2019-07-19 13:27

Łukasz Gołaś SAC

Jak być patriotą we współczesnych czasach? To temat sierpniowej ewangelizacji na barce, która odbędzie się 14 sierpnia (środa) 2019 r. o godz. 19.00 na statku NIMFA pod Wawelem obok Mostu Grunwaldzkiego. Spotkanie poprowadzą uczestnicy Rejsu Niepodległości. Zapraszamy na niezwykły rejs Wisłą. Koszty związane z organizacją spotkania to 10 zł. Rejestracja na stronie www.pallotti.fm

Pallotti.fm
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem