Reklama

Święcenia kapłańskie 2001

Kapłani na wieki

RadosŁaw Rychlik
Edycja częstochowska 24/2001

Mamy nowych kapłanów

2 czerwca, w wigilię Zesłania Ducha Świętego Kościół częstochowski otrzymał wielki dar - 24 nowych kapłanów, wyświęconych w bazylice archikatedralnej przez abp. Stanisława Nowaka, metropolitę częstochowskiego. Kandydaci do święceń przez tydzień poprzedzający to wielkie wydarzenie przygotowywali się, uczestnicząc w rekolekcjach w "Świętej Puszczy" w Olsztynie prowadzonych przez ojca duchownego alumnów VI roku - ks. Bernarda Kozłowskiego. 1 czerwca przyszli kapłani złożyli w kościele seminaryjnym wyznanie wiary i prośbę o udzielenie święceń prezbiteratu. 2 czerwca o godz. 10.00 rozpoczęła się Liturgia święceń. W uroczystej homilii Ksiądz Arcybiskup ukazał zadania, które czekają przyszłych kapłanów: "Mocą Chrystusa będziecie wykonywali urząd uświęcania. Za Waszym bowiem udziałem duchowa ofiara wiernych zostanie udoskonalona przez włączenie w ofiarę Chrystusa, którą Wy będziecie składali własnymi rękoma na ołtarzu w sposób sakramentalny". Każdy kandydat przyrzekł Księdzu Arcybiskupowi posłuszeństwo i wypełnienie urzędu kapłańskiego. Po tym przyrzeczeniu padli na twarze, a cała wspólnota liturgiczna prosiła Boga o przyjęcie ich do stanu kapłańskiego. Poprzez wezwania Litanii do Wszystkich Świętych Kościół ziemski prosi o modlitewną pomoc Kościół w niebie, by przybył z pomocą wyświęconym na kapłanów. Następnie na każdego z kandydatów Ksiądz Arcybiskup włożył ręce, przekazując dary Ducha Świętego. Później zaś odśpiewał uroczystą modlitwę konsekracyjną, namaścił ich dłonie olejem święceń i przekazał kielich z winem i wodą oraz patenę z chlebem, które symbolizują sprawowanie Eucharystii.

Tak nasza archidiecezja otrzymała 24 neoprezbiterów. Na zakończenie uroczystości częstochowski Metropolita skierował do nowych kapłanów słowa gorących życzeń. Prosił, by byli kapłanami na miarę XXI wieku. Nadchodzą trudne czasy i potrzeba świętych kapłanów, którzy pójdą dawać światu kochającego Boga i swoim życiem tę miłość okazywać. Ksiądz Arcybiskup podziękował rodzicom za wychowanie synów i prosił, by modlili się o święte kapłaństwo dla nich. Modlitwa to największy dar, jaki można im dać.

Droga do kapłaństwa

W życiu każdego człowieka przychodzi taki moment, kiedy musi dokonać wyboru właściwej sobie drogi życiowej, odkrywając swoje powołanie. Przed laty słowa te usłyszało 24 chłopców, którzy odpowiadając na apel Jana Pawła II, który mówił do młodych: "Jeżeli takie wezwanie dociera do twego serca, nie zagłuszaj go. Pozwól mu rozwinąć się w dojrzałe powołanie" - wstąpili do szkoły Maryi, aby we wspólnocie powołanych, poddając się działaniu Ducha Świętego, kształtować swoje serce na wzór Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. W tym szczególnym miejscu, jakim jest Wyższe Seminarium Duchowne, znajdujące się "w cieniu Jasnej Góry", młodzi ludzie, odpowiadając na Boże wezwanie, przez sześć lat uczyli się być blisko Boga, przeobrażając się w "nowych" ludzi. Wzrastali tu w człowieczeństwie, dając pierwszeństwo wartościom duchowym, ucząc się, aby pełniej być "dla drugich".

Reklama

W szkole Maryi

Nowo wyświęceni kapłani naszej archidiecezji do szkoły Maryi wstąpili w roku 1995, aby sprawdzić swoje powołanie, potwierdzić je i rozwinąć. Opiekunem, który wprowadzał ich w życie seminarium, pomagał rozeznać powołanie i kształtował sumienia, został ojciec duchowny - ks. dr Włodzimierz Kowalik, obecny rektor naszego seminarium. Młodzi klerycy za patrona obrali sobie św. Jana Kantego. Sylwetka tego wielkiego Świętego prowadziła ich przez całe seminarium. Chcieli uczyć się od niego umiłowania kapłaństwa i głębokiego studium nad teologią. Szczególny dzień przeżyli oni 2 października 1995 r., kiedy to podczas uroczystości inauguracji nowego roku akademickiego z rąk abp. Stanisława Nowaka otrzymali indeksy. Ksiądz Arcybiskup zachęcał alumnów do intensywnej pracy nad sobą, do szukania Boga całym sercem, duchem, mocą i umysłem. W czasie immatrykulacji bardzo serdecznie powitał wszystkich ówczesny rektor Seminarium, obecnie biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej Jan Wątroba. Do najmłodszych zwrócił się słowami Ojca Świętego: " Jest rzeczą bardzo ważną, by przekroczyć próg nadziei...". Wykład inauguracyjny Kultura muzyczna w Kościele wygłosił ks. prof. Kazimierz Szymonik.

Po dwóch latach studiów z filozofii, czasu pracy nad sobą, pielęgnując w sobie cnoty i wyzbywając się przywar i wad, 26 października 1997 r. przyoblekli się oni w "nowego" człowieka, przyjmując strój duchowny.

Kolejny etap w życiu seminaryjnym to udzielenie przez Księdza Arcybiskupa posługi lektoratu. Miało to miejsce na zakończenie rekolekcji wielkopostnych, 27 lutego 1997 r.

Rok później, 19 lutego, zostali ustanowieni akolitami, by pomagać kapłanom i diakonom w wykonywaniu ich urzędu oraz jako nadzwyczajni szafarze udzielać Komunii św. wiernym, a także zanosić ją chorym.

21 grudnia 1998 r. alumni V roku podczas uroczystej Mszy św. celebrowanej przez Księdza Arcybiskupa zostali włączeni w grono kandydatów do święceń ("ad missio"). Ten czas to już bezpośrednie przygotowywanie się do święceń diakonatu. 25 maja 1999 r. w Domu Rekolekcyjnym "Święta Puszcza" w Olsztynie rozpoczęli rekolekcje przed święceniami diakonatu, które prowadził ojciec duchowny - ks. dr Włodzimierz Kowalik. W przeddzień święceń, w kościele seminaryjnym wobec Księdza Rektora złożyli oni publiczne wyznanie wiary oraz deklarację chęci przyjęcia święceń diakonatu.

W uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 1 czerwca 2000 r. w kościele parafialnym pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach abp Stanisław Nowak udzielił święceń diakonatu 21 alumnom częstochowskiego seminarium. W homilii Pasterz Kościoła częstochowskiego wskazał na służebną rolę diakona. Do jego zadań należy między innymi asystowanie biskupowi i prezbiterom przy celebracji Bożych misteriów, szczególnie Eucharystii, jej udzielanie, asystowanie przy zawieraniu małżeństwa i błogosławienie go, głoszenie Ewangelii i Słowa Bożego. Podkreślił także wyjątkowość tych święceń przypadających w czasie Roku Jubileuszowego. Grono diakonów Kościoła częstochowskiego powiększyło się 18 grudnia 2000 r., kiedy to nasz Arcypasterz wyświęcił 3 alumnów.

26 lutego br. diakoni zdali egzamin absolutoryjny i obronili swoje prace magisterskie, kończąc tym samym sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne, uzyskując stopień naukowy magistra teologii. 3 marca br. Ksiądz Arcybiskup wręczył im misję duszpasterską, posyłając ich na praktyki duszpasterskie.

24 nowych kapłanów naszej archidiecezji wyświęconych 2 czerwca 2001 r. na obrazkach prymicyjnych umieściło słowa, jakie wypowiedział Ojciec Święty Jan Paweł II 15 sierpnia 1991 r. do kleryków naszej diecezji: " W szkole Maryi winni wzrastać kapłani na miarę XXI wieku" . Módlmy się za naszych drogich księży neoprezbiterów, aby takimi kapłanami byli i z radością nieśli światu Dobrą Nowinę. Ta modlitwa to najlepszy prezent, jaki możemy im dać.

Bp Kamiński: Doświadczenie choroby pozwala właściwie ustawić życiowe priorytety

2019-10-18 09:30

mag / Warszawa (KAI)

Doświadczenie choroby i cierpienie uczy człowieka pokory i pozwala właściwie ustawić życiowe priorytety - powiedział Przewodniczący Zespołu KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, bp Romuald Kamiński. W wigilię wspomnienia św. Łukasza, patrona środowiska medycznego w bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika na stołecznej Pradze odbyło się doroczne spotkanie pracowników Służby Zdrowia. Zainaugurowała je uroczysta msza św., której przewodniczył biskup warszawsko-praski. Po liturgii w podziemiach świątyni odbyła się gala wręczenia medali i odznaczeń zasłużonym na polu posługi medycznej.

Artur Stelmasiak
Bp Romuald Kamiński

Chcieliśmy podziękować tym wszystkim, którzy na co dzień z całym oddaniem i zaangażowaniem służą pacjentom zarówno w wymiarze opieki lekarskiej, jak i pielęgniarskiej, czy w końcu jako wolontariusze poprzez swoja obecność, słowo oraz niesienie Najświętszego Sakramentu jak w przypadku nadzwyczajnych szafarzy komunii św. - powiedział Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia, ks. Arkadiusz Zawistowski.

W homilii bp Kamiński zachęcał do spojrzenia na chorobę i cierpienie w świetle wiary. Podkreślił, że zdrowie nie jest w życiu największą wartością, ale relacja z Bogiem i drugim człowiekiem. Przyznał, że trzeba czynić wszystko co jest możliwe by wesprzeć pacjenta, ale nie można nadmiernie obciążać się kiedy brakuje środków, wiedzy, czy postęp nauki okazują się nie wystarczające. - Są wartości wyższe. W tym wyścigu o zdrowie można coś ważnego przeoczyć, coś może nam umknąć i kosztem zdobytego dobrostanu fizycznego na innej płaszczyźnie naszego życia poniesiemy klęskę – ostrzegł duchowny.

Zachęcał, by w sytuacjach trudnych szukać mądrości i pomocy u Boga, który jest jedynym ratunkiem człowieka. - Nie potrzeba wiele trudu. Wystarczy delikatny poryw serca i wołanie do Chrystusa, a On przyjdzie ze swoją mocą i podniesie, umocni, da światło – przekonywał bp Kamiński nawiązując do spotkania Jezusa z uczniami zmierzającymi do Emaus.

Zwrócił uwagę, że niejednokrotnie doświadczenie choroby, które przyciska człowieka do ziemi jest dla niego czasem głębszej refleksji i przewartościowania własnego życia. - Jezus często poprzez trudne sytuacja doprowadza daną osobę do odzyskania wiary, nadając sens jej życiu, bądź pomnaża jej wiarę by wzrastała w świętości – powiedział biskup.

Jako przykład służby pacjentom wskazał postać miłosiernego Samarytanina z Ewangelii, który nie tylko zatrzymał się przy człowieku, ale również podjął konkretny wysiłek by przyjść mu z pomocą. – Trzeba mieć otwarte serce, by dostrzec cierpiącego, który potrzebuje naszej uwagi, towarzyszenia oraz wsparcia, które niekiedy będzie nas kosztowało czas i zaangażowanie – powiedział bp Kamiński.

Po liturgii w podziemiach katedry odbyła się uroczystość wręczenia medali i odznaczeń zasłużonym na polu posługi medycznej. Wśród nich znaleźli się między innymi: dr Hanna Sulikowska, dr Stanisław Nitek, dr Janusza Meder, dyr. Jarosław Chmielewski, Krystyna Starosta, Elżbieta Murawska, Iwona Stanis, Hanna Stanisławska, oraz s. Milena Kamieniecka.

Uroczystości uświetnił koncert muzyczny, który wykonał duet Beata i Jakub Paulscy.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Abp Broglio: syryjscy uchodźcy potrzebują naszej pomocy

2019-10-18 17:49

vaticannews.va / Waszyngton (KAI)

„Wzywam wszystkich uczestników konfliktu do dialogu w sprawie pokoju. Bez szczerej debaty działania wojskowe spowodują zaostrzenie przemocy, niestabilności i głodu w tym regionie” – powiedział amerykański biskup polowy.

Vatican News
Bp Broglio

Abp Timothy Broglio zauważył, że ofiarami ataku Turcji na Syrię są nie tylko zabici i ranni, ale także ponad 100 tys. osób, które musiało opuścić swoje domy. „Oni potrzebują konkretnej pomocy, a my musimy być gotowi jej udzielić. Będzie to bardzo trudne bez udziału obu stron w pokojowym dialogu” – dodał hierarcha.

Choć rozpoczęło się pięciodniowe zawieszenie broni, to jednak ciągle zdarzają się sporadyczne walki, a w minionym tygodniu byliśmy świadkami nasilenia działań wojskowych. „Jeżeli nie przerwiemy tej wojny, to rodowici chrześcijanie i inne mniejszości religijne, które nazywają ten region domem od tysiącleci, mogą stracić go na zawsze” – dodał.

Abp Broglio poprosił także o modlitwę w związku z turecką inwazją w północno-wschodniej Syrii: „Zapraszam wszystkich ludzi dobrej woli, by przyłączyli się do mnie i błagali naszego Pana, Księcia Pokoju, o prawdziwe rozwiązania pokojowe i stabilność oraz w intencji wszystkich uchodźców”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem