Reklama

Z życia diecezji

Niedziela toruńska 25/2004

Diecezjalne Studium Organistowskie

Diecezjalne Studium Organistowskie w Toruniu im. G. G. Gorczyckiego ogłasza nabór na rok szkolny 2004/2005. Kandydaci winni przedstawić następujące dokumenty: podanie, opinię księdza proboszcza, świadectwo maturalne (jeżeli nie ma, to ostatnio uzyskane świadectwo szkolne), ewentualny dyplom lub świadectwo szkoły muzycznej, 3 zdjęcia. Dokumenty te można przesłać pod adresem: Kuria Diecezjalna Toruńska, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń (z dopiskiem „Diecezjalne Studium Organistowskie”).
Inauguracja roku rozpoczyna się 11 września br. o godz. 9.00 w siedzibie Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Toruniu, przy ul. Jodłowej 13 (Rubinkowo I). Dodatkowe informacje można uzyskać u Księdza Dyrektora Studium pod nr. tel.: 0- 603 94-36-94 lub 622-10-43.

Ks. dr Mariusz Klimek - dyrektor DSO

Nowa płyta zespołu „Claritas” - „Warto żyć”

Ukazała się nowa płyta wokalno-instrumentalnego zespołu „Claritas”, działającego przy parafii katedralnej Świętych Janów w Toruniu. W swojej ponad 12-letniej muzycznej działalności grupa wielokrotnie wydawała kasety z piosenkami religijnymi, często koncertując w miastach naszej diecezji. Na płycie Warto żyć można znaleźć zarówno tradycyjne pieśni religijne, często śpiewane w naszych świątyniach, jak i własne kompozycje, które dotykają w swej treści najważniejszych tematów ludzkiego życia. Po raz pierwszy zostały zamieszczone pełne teksty piosenek autorstwa Wojciecha Chachuły, co każdemu słuchającemu zespołu „Claritas” daje szansę lepszego poznania repertuaru grupy.
Choć na co dzień „Claritas” występuje w składzie: Agnieszka Brzezińska, Aleksandra Okoniewicz, Wojciech Chachuła, Karol Wiśniewski i Tomasz Górski, to jednak na płycie można usłyszeć także gościnnie występujących: Katarzynę Cąbrowską, Piotra Seweryna, Adasia Łyczbińskiego i dzieci ze scholi katedralnej z parafii Świętych Janów. Płytę można nabyć w księgarni diecezjalnej i w kiosku katedralnym. Szczegółowy plan najbliższych koncertów zespołu „Claritas” zamieszczony jest na stronie: www.muzycznyclaritas.prv.pl

Dekanaty grudziądzkie

Srebrny jubileusz kapłaństwa ks. kan. Piotra Neumana

Reklama

Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Grudziądzu 3 maja br. przeżywała doniosłą uroczystość. O godz. 15.30 wierni uczestniczyli w Eucharystii dziękczynnej za 25 lat kapłaństwa proboszcza - ks. kan. Piotra Neumana.
Ks. P. Neuman urodził się 4 maja 1954 r. Pochodzi z parafii w Słupie koło Grudziądza. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Grudziądzu, następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. 29 kwietnia 1979 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. Bernarda Czaplińskiego. Posługa Księdza Kanonika wiodła przez parafie w Wejherowie, Grębocinie, Toruniu, Kościerzynie i wreszcie w Grudziądzu-Lotnisku, gdzie 1 września 1988 r. objął parafię Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Jako młody kapłan i proboszcz, podjął się trudu budowy świątyni i domu parafialnego. W 1998 r. odbyła się pierwsza Msza św. w nowym kościele. Do dziś trwają prace przy upiększaniu świątyni.
We wspólnym świętowaniu jubileuszu Księdza Proboszcza uczestniczyli współbracia w kapłaństwie, rodzina, przyjaciele i licznie zgromadzeni parafianie. Życzymy Księdzu Piotrowi wszelkiej pomyślności na dalsze lata posługi kapłańskiej.

Maria Szczęsna

Spotkanie autorskie z ks. kan. Janem Bednarkiem

6 maja br. dyrekcja Biblioteki Miejskiej im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu zaprosiła sympatyków twórczości ks. kan. Jana Bednarka na spotkanie autorskie. Ks. Jan Bednarek od wczesnej młodości wykazywał zainteresowania i uzdolnienia artystyczne, toteż po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w państwowym Liceum Technik Plastycznych w Bydgoszczy. W czasie edukacji w mieście nad Brdą dojrzewała w nim jednak myśl o wstąpieniu do Seminarium Duchownego w Pelplinie, gdzie studia teologiczne ukończył w 1961 r. Po otrzymaniu święceń kapłańskich rozpoczął pracę duszpasterską w diecezji chełmińskiej. Od 1980 r. jest proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grudziądzu, jednocześnie kanonikiem generalnym Kapituły Kolegiackiej w Grudziądzu.
Mimo licznych obowiązków duszpasterskich nie traci kontaktu ze światem sztuki. Jego zainteresowania artystyczne przejawiają się w licznych pracach malarskich wykonywanych przeważnie techniką olejną. Są one tematycznie związane z kaszubskim i pomorskim krajobrazem. Ks. Jan jest autorem dwóch tomów fraszek: Rymowanki (2002) i Ziarna i plewy (2003). Na spotkaniu autor czytał dziesiątki fraszek, które publiczność przyjęła brawami. Ksiądz Kanonik zdradził zebranym, że pracuje nad fraszkami do następnych książek.

Zenon Zaremba

Procesja Światła w kolegiacie grudziądzkiej

13 maja 1981 r. w 64. rocznicę objawień fatimskich dokonano w Rzymie zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II. W kolegiacie grudziądzkiej właśnie 13 maja br. wznowiono tzw. Procesje Światła. Nabożeństwu różańcowemu, poprzedzonemu majowym, przewodniczył proboszcz ks. inf. Tadeusz Nowicki w otoczeniu Księży Wikariuszy. Figurę Matki Bożej Fatimskiej procesjonalnie wyniesiono na zewnątrz świątyni. Po każdorazowym przejściu wokół kościoła procesja zatrzymywała się pod krzyżem misyjnym, odmawiając kolejną cząstkę Różańca św. Ostatnią dziesiątkę Różańca odmówiono przed głównym ołtarzem. Procesje Światła, które od kilku lat odbywają się w kolegiacie grudziądzkiej, trwają od maja do 13 października i zawsze cieszą się dużą frekwencją czcicieli Maryi.

Zenon Zaremba

40-lecie kapłaństwa ks. kan. Józefa Lipskiego

Reklama

W niedzielę 16 maja, podczas Mszy św. odpustowej w kościele św. Andrzeja Boboli w Pieńkach Królewskich ks. kan. Józef Lipski dziękował Bogu za 40 lat posługi kapłańskiej. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył Ksiądz Jubilat w asyście wikariuszy: ks. Sławomira Skonieczki i ks. Bogdana Tułodzieckiego. Licznie zgromadzeni parafianie dziękowali Księdzu Proboszczowi za wiele dzieł dokonanych w parafii oraz za życzliwość, wielką gorliwość duszpasterską i pielgrzymki. Ksiądz Jubilat po święceniach kapłańskich, które przyjął 17 maja 1964 r. z rąk bp. Kazimierza Kowalskiego, był wikariuszem w Brodnicy i Jabłonowie Pomorskim. Następnie trafił do Grudziądza, z którym związany jest do dzisiaj, najpierw w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarpnie, później w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. W lipcu 1981 r. bp Marian Przykucki skierował ks. Józefa jako proboszcza do parafii św. Andrzeja Boboli w Pieńkach Królewskich. Po objęciu parafii ks. Lipski dostrzegł potrzebę budowy kościoła na osiedlu w Mniszku. Wkrótce wybudowano kompleks salek katechetycznych z kaplicą, po czym przystąpiono do budowy świątyni św. Józefa, którą w 2000 r. konsekrował bp Andrzej Suski. Widząc potrzeby duszpasterskie, ks. Lipski wybudował wraz z parafianami również kościół Matki Bożej Różańcowej w Sztynwagu, który był konsekrowany jako jeden z pierwszych w nowej diecezji toruńskiej w 1992 r. Wielkim pragnieniem ks. Józefa jest budowa cmentarza dla wiernych z południowej części miasta Grudziądza. Czcigodnemu Księdzu Jubilatowi życzymy dużo zdrowia i błogosławieństwa Bożego w niestrudzonej posłudze duszpasterskiej.

Ks. Bogdan Tułodziecki

Dekanat Lidzbark

Konkurs wiedzy religijnej

11 maja br. w Szkole Podstawowej w Lidzbarku odbył się międzyklasowy konkurs wiedzy religijnej pt. Ewangelia według św. Marka. Był to pierwszy taki konkurs w szkole, zainspirowany przez uczniów, którzy bardzo chętnie pracują na katechezie z Biblią. Ewangelia jest sercem Pisma Świętego, dlatego w III klasie szkoły podstawowej można wprowadzić pracę z dziećmi nad jej treścią. Dzieci chętnie przynoszą na lekcje Pismo Święte, potrafią szukać i nazywać współrzędne, poszerzają swoją wiedzę i kształtują szacunek do tej Księgi.
Ewangelia św. Marka jest najstarsza i najkrótsza, język jej jest dość prosty, dlatego była odpowiednia na konkurs dla dzieci w tym wieku. Uczniowie zdobywali wiedzę samodzielnie w domu poprzez czytanie wybranych rozdziałów tej Ewangelii. Uczestnicy konkursu wypełniali test składający się z 15 pytań otwartych i zamkniętych. Spośród pięciu klas III do drugiego etapu konkursu zakwalifikowało się 26 osób. Uczniowie, którzy zdobyli pierwsze trzy miejsca, otrzymali nagrody o treści religijnej (kasety wideo, kasety magnetofonowe, książki). W ten sposób udało się poszerzyć i pogłębić wiedzę uczniów oraz rozbudzić ich zainteresowanie Ewangelią.

Magdalena Zawacka

Dekanat Wąbrzeźno

Srebrny jubileusz kapłaństwa ks. Kazimierza Śmigeckiego

9 maja był świętem całej wspólnoty parafialnej Matki Bożej Królowej Polski w Wąbrzeźnie. W tym dniu proboszcz ks. Kazimierz Śmigecki obchodził jubileusz 25-lecia kapłaństwa. O godz. 13.00 podczas uroczystej Mszy św. Ksiądz Jubilat dziękował za dar kapłaństwa. Po Eucharystii przedstawiciele grup parafialnych, miasta i szkół złożyli Księdzu Kazimierzowi życzenia. Ksiądz Proboszcz na zakończenie Mszy św. podziękował zebranym za modlitwę i udzielił im Bożego błogosławieństwa.
Święcenia kapłańskie ks. Kazimierz Śmigecki przyjął z rąk bp. Bernarda Czaplińskiego 29 kwietnia 1979 r. w katedrze pelplińskiej. Jako wikariusz pracował w Sierakowicach, Gniewie i Nowym Mieście Lub. We wrześniu 1988 r. został proboszczem w parafii Przemienienia Pańskiego w Przełęku, gdzie pełnił posługę duszpasterską do czasu przeniesienia go do parafii w Wąbrzeźnie.

Dekanaty toruńskie

„Z Tobą, Maryjo, pielgrzymujemy...”

W maju wierni za pośrednictwem modlitw do Maryi oraz przez udekorowanie Jej wizerunków w kościołach i kapliczkach przydrożnych wyśpiewują miłość do Niej. W takiej atmosferze w sobotę 8 maja br. po raz piąty Parafialne Koło SRK przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu zorganizowało pielgrzymkę po naszej diecezji pn. Majowe Wędrówki z Maryją. Trasa wiodła przez sanktuarium Matki Bożej w Lisewie, Płużnicę, Błędowo, Radzyń Chełmiński, Grutę, Łasin, Szembruk, Święte, Ryńsk i Dźwierzno.
Trudno opisywać wszystkie kościoły i osoby, które spotkaliśmy, ale pozostały one w pamięci każdego z uczestników. Msza św. przy obrazie Matki Bożej w Lisewie wprowadziła nas w Maryjną atmosferę, wyrażoną w Lisewskiej pieśni wieczornej. Z Płużnicy zapamiętaliśmy piękne malowidła chwalące Trójcę Przenajświętszą, w Błędowie - majowa sceneria urzekła nas mnóstwem kwiatów, a gotycki kościół - nowymi witrażami ze scenami tajemnic światła. W Radzyniu Chełmińskim kościół był w trakcie odnawiania, lecz w głównym ołtarzu udało się obejrzeć obrazy: Koronacji Matki Bożej przez Trójcę Świętą i Zwiastowania. Zwiedzanie kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Grucie przenosiło myśli do wieków minionych dzięki unikalnej figurze Matki Bożej Tronującej. Doliny rzeki Osy mimo deszczowej pogody są jasnozielone i przykuwają wzrok. Prawdziwie Chwalcie Maryję... góry, doliny zielone! Świątynia w Szembruku, stojąca na górce w niepowtarzalnej scenerii krzewów i drzew, po konserwacji urzeka pięknem i pieczołowitością wykonanych prac. W archiprezbiterialnym kościele w Łasinie kontemplowaliśmy misterne otoczenie głównego ołtarza oraz nową, piękną kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Kościół w Świętem leży na pograniczu województwa warmińskiego. Po nabożeństwie majowym ruszyliśmy w drogę powrotną, podczas której modliliśmy się do Maryi. Po postoju w Ryńsku o zmroku dotarliśmy do Dźwierzna. Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest w trakcie konserwacji, ale ponad połowa świątyni lśni blaskiem. Księżom Proboszczom wszystkich parafii, którzy oprowadzili nas po swoich kościołach, a także osobom świeckim (szczególnie w Lisewie i Świętem), które nas gościły, składamy serdeczne Bóg zapłać! Będziemy pamiętali o Was w modlitwach. Renata Kołtuńska

XI pielgrzymka ku czci Matki Bożej Fatimskiej

Od 25 kwietnia do 2 maja br. czciciele św. Michała Archanioła pielgrzymowali do Miejsca Piastowego przez Litwę i Łotwę.
Pielgrzymkę rozpoczęliśmy Mszą św. w kościele św. Michała Archanioła w Toruniu. W miejscowości Soleczniki na Litwie znajdowała się nasza baza na pierwsze 4 dni. Zwiedziliśmy zabytki Wilna oraz cmentarz na Rossie. Z wileńskiej kawiarenki internetowej przesłaliśmy do Miejsca Piastowego gratulacje ks. Kazimierzowi Radzikowi z okazji jego wyboru na nowego generała Zgromadzenia św. Michała Archanioła. Tego dnia oglądaliśmy jeszcze zabudowania siedziby prezydenta Litwy i Uniwersytetu Wileńskiego, którego historia tak bardzo wiąże się z Toruniem.
Następnego dnia w Rydze uczestniczyliśmy we Mszy św. w kościele św. Alberta, gdzie posługę sprawuje 5 zakonników z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Zwiedzaliśmy m. in. kościół św. Marii Magdaleny i św. Jakuba. Kolejny dzień zaczęliśmy od Mszy św. wileńskiej w Ostrej Bramie. Następnie ruszyliśmy pod wieżę telewizyjną; wjechaliśmy na wysokość 165 m, żeby podziwiać panoramę pięknego Wilna i okolic. Następnym etapem naszej wyprawy były Troki, niegdyś pierwsza stolica Litwy z okazałym zamkiem na jednej z kilku wysp. Wracając, odwiedziliśmy Górę Trzech Krzyży w Wilnie.
Piątego dnia pielgrzymki wróciliśmy do Polski.
Przejeżdżaliśmy przez miejscowość Pratulin, gdzie zginęli uniccy męczennicy, których Jan Paweł II uznał za błogosławionych. Dotarliśmy do Kodnia, gdzie uczestniczyliśmy w Apelu Jasnogórskim przed cudownym obrazem Matki Bożej Kodeńskiej w sanktuarium, którym opiekują się ojcowie oblaci. Nazajutrz po Mszy św. zwiedziliśmy to sanktuarium i odprawiliśmy Drogę Krzyżową. Udaliśmy się w dalszą podróż do sanktuarium Łaskawej - Różańcowej Matki Bożej w Janowie Lubelskim. Stamtąd pojechaliśmy prosto do celu pielgrzymki, tj. Miejsca Piastowego, kolebki michalitów. Uczestniczyliśmy we Mszy św. w kościele, modliliśmy się przy sarkofagu sługi Bożego ks. Bronisława Markiewicza, założyciela Zgromadzenia Księży Michalitów. O godz. 15.00 gościliśmy u sióstr michalitek na Koronce do Miłosierdzia Bożego, uczestniczyliśmy w adoracji Najświętszego Sakramentu i konferencji wygłoszonej przez ks. Piotra Prusakiewicza. Nawiedziliśmy grób matki Anny Kaworek, współzałożycielki żeńskiej linii Zgromadzenia i zwiedziliśmy muzeum misyjne sióstr. O godz. 20.00 została odprawiona uroczysta Msza św. zakończona procesją z figurą Matki Bożej Fatimskiej i Różańcem (tajemnice światła). Grupa czcicieli św. Michała Archanioła z Torunia zapewniła liturgię słowa, dary i prowadzenie Różańca.
Pobyt w Miejscu Piastowym zakończyliśmy Pasterką.

Anna Gabor

Nowenna do św. Maksymiliana

W Roku Niepokalanego Poczęcia (od 8 grudnia 2003 r. do 8 grudnia 2004 r.) Stowarzyszenie „Rycerstwo Niepokalanej” przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu od 30 kwietnia do 9 maja br. podjęło 9-dniową Nowennę za wstawiennictwem św. Maksymiliana, zapraszając wspólnoty parafialne i wiernych z Torunia do wspólnej modlitwy w intencjach: wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy i o łaskę wiary dla narodów Europy oraz powstrzymanie zła, o sprawiedliwość i prawdę w naszej Ojczyźnie, wynagrodzenia za grzechy Polaków i całego narodu przeciw życiu, o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła świętego i Polski, o pokój na świecie, o łaskę Bożą dla tych, którzy pragną pod Sztandarem Nieustającej stanąć do walki ze złem.
30 kwietnia w piątek o godz. 15.00 rozpoczęliśmy „Różańcowe Jerycho” - 24-godzinną adorację Najświętszego Sakramentu. Oprócz członków Rycerstwa Niepokalanej do czuwania włączyły się wspólnoty parafialne: Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, Duszpasterstwo Ludzi Pracy, Pomocnicy Kościoła, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Kościół Domowy, Rodzina Różańcowa, jak również wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Posłanie” z kościoła Ojców Jezuitów i wspólnota z kościoła św. Michała Archanioła. Czuwanie zakończono 1 maja br. o godz. 16.30 nabożeństwem majowym. 2 maja przypadła Niedziela Rycerstwa Niepokalanej ustanowiona już w 1938 r. przez św. Maksymiliana. Członkowie przygotowali liturgię Mszy św. i stoisko informacyjne przed kościołem. We wszystkie dni trwania Nowenny odmawiano Różaniec św., odprawiano Mszę św. i nabożeństwo majowe, a w piątek - Drogę Krzyżową i nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. W niedzielę 9 maja gościliśmy w kościele o. Jana Olszewskiego - franciszkanina, członka Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej” w Rzymie. W czasie Mszy św. o godz. 12.00 nastąpiło uroczyste przyjęcie nowych członków Rycerstwa Niepokalanej, kandydaci odmówili wspólnie akt poświęcenia się Niepokalanej według św. Maksymiliana.
Po południu odbyło się spotkanie w salce parafialnej z opiekunem naszego Stowarzyszenia, ks. prał. Józefem Nowakowskim, z naszym gościem oraz członkami i parafianami zainteresowanymi Rycerstwem Niepokalanej.

Ewa Olszewska

Już po raz piąty

3 maja członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu-Stawkach po raz piąty pielgrzymowali do kościoła Matki Bożej Królowej Polski w Cierpicach.
O godz. 7.45 pielgrzymom udzielili błogosławieństwa: proboszcz ks. kan. Zbigniew Andrzejewski oraz wikariusz ks. Jacek Raszkowski, w obecności diakona Marcina Zielińskiego (odbywającego praktykę w naszej parafii). Nie wiedzieliśmy wtedy, że będzie to ostatnie błogosławieństwo udzielane tradycyjnie pielgrzymom przez naszego Księdza Proboszcza (12 maja ks. kan. Zbigniew Andrzejewski, asystent parafialnego koła SRK, nasz proboszcz i dziekan dekanatu Toruń IV, odszedł do Pana w 60. roku życia i 36. roku kapłaństwa).
O godz. 9.00 przed nowo budującym się kościołem bł. ks. S. W. Frelichowskiego czekał na nas proboszcz ks. Ryszard Domin, który po wspaniałym powitaniu odprawił krótkie nabożeństwo przed Najświętszym Sakramentem, pobłogosławił i życzył szczęśliwej drogi do Cierpic.
Z parafii ks. Ryszarda dołączyło do nas kilku pielgrzymów. W Cierpicach, gdzie gorąco powitał nas proboszcz ks. Wiesław Stróżewski, wspólnie uczestniczyliśmy we Mszy św. i procesji dziękczynnej wokół świątyni. Na zakończenie uroczystości odpustowych proboszcz ks. Wiesław, dziękując uczestnikom uroczystości, zaprosił nas na przyszły rok. Podzielił się z nami radością, że pielgrzymów z roku na rok przybywa (w I pielgrzymce w 2000 r. było tylko 12 osób, a w tym roku - ok. 50), także młodzieży i dzieci, i zachęcił do dalszego, jeszcze liczniejszego pielgrzymowania.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczyniają się do organizowania tej pielgrzymki, kapłanom IV dekanatu Toruń oraz funkcjonariuszom policji zabezpieczającym nas w drodze. Bóg zapłać!

Witold Makowski

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Franek - nauczyciel miłości

Przed narodzinami naszego synka byliśmy daleko od Boga, a nasza wiara polegała na chodzeniu do kościoła dwa razy w roku: ze święconką na Wielkanoc i ewentualnie w Boże Narodzenie, jeśli się nam chciało. Dążyliśmy do życia łatwego i przyjemnego, ale wkrótce to nasze egoistyczne postępowanie miało się diametralnie zmienić...

Krótko po naszym ślubie moja żona Olga zaszła w ciążę. Po dwóch wcześniejszych poronieniach (pierwsze w 4. i drugie w 10. tygodniu ciąży) byliśmy pełni nadziei, że tym razem wszystko będzie dobrze. Nasza radość nie trwała jednak długo. Na pierwszym szczegółowym badaniu USG w 20. tygodniu ciąży, które zostało wykonane w Szpitalu Uniwersyteckim w Londynie, po raz pierwszy dowiedzieliśmy się, że są „nieprawidłowości”, i dostaliśmy skierowanie na jeszcze bardziej szczegółowe badanie. Wykazało ono, że nasze dziecko ma stopy końsko-szpotawe, jedną nerkę, która na dodatek była bardzo mała, oraz nieprawidłowości w strukturze mózgu. Okazało się również, że nasz synek ma bardzo rzadki problem genetyczny – niezbalansowaną translokację chromosomów 9 i 11 (na 9 brakuje genów, a na 11 jest ich za dużo). Zasmucona pani genetyk wymieniła nam wszystkie wady, które może mieć nasze dziecko: znaczne opóźnienie w rozwoju, rozszczepienie wargi i podniebienia, brak odbytu, męskie i żeńskie narządy płciowe, problemy z mózgiem oraz wiele innych. Na koniec poinformowała nas, że nadal możemy zakończyć ciążę, jeśli chcemy, mimo że był to już 24. tydzień. Przypadek naszego synka kwalifikował go do legalnego zabicia go aż do końca ciąży. Zdruzgotani takimi informacjami udaliśmy się do prof. Kyprosa Nicolaidesa – to światowej sławy lekarz, który wynalazł wiele metod ratowania dzieci w okresie prenatalnym. Niestety, on również potwierdził to wszystko, co wcześniej już usłyszeliśmy, i dodatkowo powiedział nam, że gdyby to było jego dziecko, to by je usunął. Nigdy nie zapomnę nocy po tamtym dniu – smutku, żalu, czarnych myśli i wylanych łez...

CZYTAJ DALEJ

Bocelli: film „Fatima” zawiera przesłanie, które zawsze starałem się przekazać moim śpiewem

2021-09-21 11:16

[ TEMATY ]

Fatima

Materiał prasowy

Światowej sławy tenor Andrea Bocelli użyczył swojego głosu w najnowszej produkcji opowiadającej o objawieniach maryjnych w Fatimie. Premierową pieśń „Gratia Plena” można usłyszeć na zakończeniu filmu pt. „Fatima”, który trafi do kin w całej Polsce już 1 października.

„Nie pierwszy raz współpracuję przy tworzeniu ścieżki dźwiękowej do filmu. Jednak ten projekt jest inny, ponieważ film jest bliski memu sercu i zawiera przesłanie, które zawsze starałem się przekazać moim śpiewem. Odwiedziłem to święte miejsce tylko raz, ale wywarło na mnie ogromne wrażenie, ponieważ znałem historię zdarzeń z Fatimy jeszcze z czasów dzieciństwa. Znowu się tam znalazłem tym razem śpiewając, co było dużym przeżyciem. Musimy zdać sobie sprawę, że Matka Boża przychodzi nam z pomocą. Jest przy nas, ukazuje się i przekazuje wiadomości, które powinniśmy wziąć sobie do serca” - mówił Andrea Boccelli podczas pracy nad utworem.

CZYTAJ DALEJ

Film animowany o św. Maksymilianie

2021-09-22 16:47

[ TEMATY ]

św. Maksymilian Kolbe

film animowany

Studio Filmów Rysunkowych

Postacie z filmu rysunkowego.

Postacie z filmu rysunkowego.

Powstaje film animowany o św. Maksymilianie.

Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej razem z nowosądeckim Wydawnictwem Promyczek opracowuje film animowany o o. Kolbem pt. „Szalony Maks”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję