Reklama

Z wizytą w parafii

„To jest nasz dom”

28 czerwca bp Roman Marcinkowski wizytował parafię pw. św. Leonarda w Łopacinie. Choć obecna świątynia parafialna jest dość młoda, to parafia powstała już pod koniec XIV lub na początku XV w. Pierwsze wzmianki o niej spotykamy w 1449 r.
Ok. 1500 r. najstarszy kościół zastąpiono nowym, który uległ zniszczeniu wskutek wichury w 1650 r. 5 lat później powstał nowy kościół, zastąpiony kolejnym z fundacji Jana Łopackiego (1776 r.). Niestety, ten kościół prawdopodobnie spłonął, następny wzniesiono w 1781 r. Również ta świątynia spłonęła w 1945 r. Obecny kościół wybudowano w latach 1947-53. W głównym ołtarzu umieszczono wykonaną przez Feliksa Koneckiego kopię pierwotnego cudownego obrazu „Janua Coeli” - tzw. Matki Bożej Łopacińskiej, który spłonął wraz z poprzednią świątynią w 1945 r.

Niedziela płocka 41/2004

Parafia pw. św. Leonarda w Łopacinie

Patron parafii: św. Leonard
Tytuł kościoła: kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
Dekanat: ciechanowski wschodni
Miejscowości: Bądkowo, Gutkowo, Jurzyn, Kosmy-Pruszki (część), Kubice (część), Łopacin, Nowa Wieś, Radziwie, Skrobocin, Spondoszyn
Proboszcz: ks. Roman Bogumił Godlewski
Organista: Elżbieta Olewnicka
Zakrystian: Czesław Dyoniziak
W parafii działają: koła Żywego Różańca, Akcja Katolicka, parafialne koło Caritas, asysta procesyjna, lektorzy i kantorzy, ministranci, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, rada parafialna, chór parafialny
Współpracuje z parafią: Ochotnicza Straż Pożarna z Łopacina i z Bądkowa
Kaplica: w Pustelni
Msze św. w niedzielę: w kościele parafialnym - 9.00, 11.30
w maju i w czerwcu w Pustelni - 16.00

Charakterystyka parafii

Parafia Łopacin liczy 1478 osób (334 rodziny) i należy do parafii wiejskich. „Wszystkim wiadomo, że wieś coraz bardziej ubożeje, coraz więcej osób ze wsi przeprowadza się do miast, szukając pracy, niektórzy muszą dorabiać do swoich gospodarstw” - mówił kierujący parafią od 1999 r. ks. Roman Godlewski. Rodziny mają jednak problemy nie tylko materialne: dziewięć małżeństw żyje bez sakramentalnego związku, gdyż z powodu przeszkód nie mogą go zawrzeć, jedna para nie zawiera sakramentalnego związku, choć do zawarcia ślubu kościelnego nie ma żadnych przeszkód, dziewięć małżeństw żyje w separacji.
Na terenie parafii, w Bądkowie, istnieje szkoła podstawowa, w której katechizuje Ksiądz Proboszcz. Wszystkie dzieci są objęte katechizacją, co roku udają się też z pielgrzymką do Rostkowa, do miejsca urodzenia św. Stanisława Kostki. W niedzielnych Mszach św. regularnie uczestniczy 35% ogółu parafian.

Duszpasterstwo

Reklama

Życie religijne parafii to nie tylko coniedzielna Eucharystia. Wydarzeniem, które ożywiło religijność, było nawiedzenie parafii przez obraz Jezusa Miłosiernego, po którym młodzież z KSM prowadziła apele w każdą pierwszą sobotę miesiąca, gromadzące licznie parafian. W roku Wielkiego Jubileuszu 2000 wierni brali czynny udział w uroczystościach diecezjalnych, m.in. w pielgrzymce nauczycieli, pielgrzymce strażaków czy pielgrzymce członków Caritas.
Co roku w październiku modlitwie różańcowej w kościele przewodniczą dzieci, młodzież i koła Żywego Różańca. Tradycją wspólnoty parafialnej są spotkania opłatkowe z radą parafialną i opłatek dla grup parafialnych, osób chorych i samotnych, organizowany w szkole w Bądkowie przez młodzież z KSM oraz grupy parafialne. W Wielkim Poście wierni chętnie uczestniczą w nabożeństwach okresowych. Niektóre z nich, jak Droga Krzyżowa do „Pustelni” z przeniesieniem krzyża misyjnego, który tam został ustawiony, czy ofiarowana za naszych zmarłych Droga Krzyżowa na cmentarz, zostały na długo w pamięci parafian.
Wpływ na życie religijne mają adoracje w pierwsze piątki i w pierwsze soboty miesiąca, 40-godzinne nabożeństwa 9 sierpnia każdego roku i w pierwsze niedziele miesiąca, połączone w okresie letnim z procesją wokół kościoła. Parafianie licznie gromadzą się na odpustach parafialnych na Zesłanie Ducha Świętego i uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (8 września). Co roku na Zesłanie Ducha Świętego organizowane są po Mszy św. odpustowej festyny parafialne, zaś w niedzielę po 6 listopada (w odpust św. Leonarda) jest organizowana niedziela modlitw o powołania kapłańskie. Pogłębieniu wiary i wiedzy religijnej służą rozprowadzane w parafii czasopisma: Tygodnik „Niedziela”, „Na misyjnym szlaku”, „Wzrastanie”, „L’Osservatore Romano” czy „Rycerz Niepokalanej”.
Rada parafialna wznowiła swą działalność w maju 1999 r., w jej skład wchodzą sołtysi wszystkich wiosek, radni gminni oraz powołani przez Księdza Proboszcza parafianie. Oprócz angażowania się w prace materialne parafianie biorą czynny udział w zbiórkach na rzecz Wyższego Seminarium Duchownego, KUL-u oraz ludzi dotkniętych klęskami żywiołowymi.
Posługę liturgiczną przy ołtarzu pełni 22 ministrantów, podzielonych na 2 grupy. Lektorzy i kantorzy podzieleni są na grupy i czytają Pismo Święte na każdej Mszy św. niedzielnej. Aktywnie formują się poprzez czytanie czasopism o tematyce religijnej, włączają się również w pielgrzymki. Asysta procesyjna liczy 52 osoby w różnych grupach wiekowych: dzieci, młodzież i dorośli. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży działa w parafii od 1995 r. Jego członkowie uczestniczą w zjazdach diecezjalnych, szkoleniach oraz pielgrzymkach, w Forum Młodzieży Mazowsza i pielgrzymkach do Rostkowa. Członkowie KSM przygotowują co roku wigilijne spotkania opłatkowe dla osób starszych i samotnych, starają się też systematycznie brać udział w Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Pomagali również czynnie w pracach parafialnych, takich jak: malowanie parkanu, dachu, a także przy pracach porządkowych.
Koło parafialne „Caritas” bierze udział w spotkaniach, podczas których omawiane są sprawy pomocy ludziom chorym, samotnym, biednym. Przed Bożym Narodzeniem jego członkowie sprzedają wigilijne świece, a przed Wielkanocą „chleb miłości”. Parafialne koło Akcji Katolickiej działa od 1994 r. We wszystkich działaniach ściśle współpracuje z radą parafialną, grupą charytatywną i KSM, wielu bowiem członków tych organizacji jest jednocześnie członkami Akcji Katolickiej.
W parafii działa 6 kółek różańcowych. Wraz ze wzbogaceniem modlitwy różańcowej przez Papieża o tajemnice światła członkowie kół włączyli je do odmawiania.
Od 11 lutego 2001 r. pracę jako organista rozpoczęła Elżbieta Olewnicka. W niedługim czasie powstał zespół parafialny, który uświetnia wszystkie ważniejsze święta i uroczystości, a także niedzielne Msze św. Zespół składa się z 6 osób (4 kobiety i 2 mężczyzn). W repertuarze oprócz ogólnie znanych pieśni znajdują się również utwory nowe, a także klasyczne. Od niedawna oprawę Mszy św. urozmaicają kantorzy. W śpiew również chętnie włączają się dzieci (np. podczas uroczystości komunijnych, rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, rekolekcji czy innych nabożeństw okolicznościowych).
Z parafią współpracują członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Łopacina i Bądkowa, uświetniając swoją posługą uroczystości parafialne, pomagając w pracach społecznych na rzecz wspólnoty. Warto dodać, że OSP w Łopacinie za 3 lata będzie obchodzić 50-lecie swojego istnienia, a OSP z Bądkowa - 80-lecie.

Dokonania materialne

„Wierni, pomimo ubożenia, spieszą z pomocą swoim braciom i siostrom dotkniętym klęskami żywiołowymi, organizujemy zbiórki pieniężne i zbiórki w naturze, przede wszystkim zboża” - mówił w swoim sprawozdaniu Ksiądz Proboszcz. Parafianie wspomagają również finansowo wszelkie prace, jakie są wykonywane w parafii, wiele z nich wykonują w czynie społecznym.
W 1999 r. został zakupiony nowy katafalk. W następnym roku zostały wykonane tynki wewnątrz nowego domu parafialnego, zalano posadzki w piwnicy, zakupiono i wmontowano drzwi w piwnicy, ściany zaś wybiałkowano, zakupiono i wmontowano parapety, ocieplono strych. W kościele założono nową instalację elektryczną, przy cmentarzu postawiono nową toaletę.
W 2001 r. ogrodzono kościół nowym parkanem, wycięto krzewy, nawieziono żwir i zagospodarowano teren przy „Pustelni”. Nowy dom parafialny wybiałkowano wewnątrz, na zewnątrz położono tynki, a w pralni płytki. Organistówkę ogrodzono i obito szczyty deskami. W następnym roku w „Pustelni” wykonano nowe zadaszenie nad kapliczką i położono na nim blachę. W domu parafialnym zalano posadzki w kuchni i łazienkach, założono centralne ogrzewanie i wymieniono rury na plastikowe. W kościele zostało założone nowe nagłośnienie, a na drodze wiodącej do niego położono nowy asfalt. Parkan wokół kościoła pomalowano. Wykonano także generalny remont organów.
W 2003 r. w kościele na ławki przygotowano pokrycia i wykonano 4 nowe ławki. Wykonano najpotrzebniejszy remont dachu. Zamontowano alarm. W nowej plebanii położono płytki w łazienkach, kuchni i umeblowano te pomieszczenia. Płytki położono także w piwnicy. Dokonano wyrębu sosen z prywatnych lasów ofiarodawców z przeznaczeniem na podłogi, futryny i drzwi, pocięto je na deski w znajdującym się na terenie parafii tartaku. Wykonano i zainstalowano nowe futryny, drzwi i podłogi. Przy nowym domu parafialnym wykonano szambo oraz odpływ od rynien, a schody zewnętrzne i balkony wyłożono płytkami. Dom wewnątrz wymalowano. Stary dom parafialny rozebrano, a budynek gospodarczy przy organistówce wyremontowano z przeznaczeniem na garaż.
W listopadzie 2004 r. Ksiądz Proboszcz zamieszkał w nowym domu parafialnym. Poszerzono drogę wiodącą na cmentarz, wymalowano zakrystię, kruchtę kościoła i wejście do niego, wykonano również nowy podest na miejsce przewodniczenia. Zostały ponadto zrobione nowe schody w zakrystii, parkan wokół nowego domu parafialnego, wybetonowano chodnik wokół nowej plebanii, obłożono fundament i uporządkowano teren. Jak podkreśla dumny ze swych parafian ks. Godlewski, większość z tych inwestycji wykonano dzięki ich pracy społecznej.

Wizyta Księdza Biskupa

Pobyt Księdza Biskupa w parafii Łopacin rozpoczął się od odwiedzenia i modlitwy w „Pustelni” - miejscu, do którego przybywa coraz więcej ludzi, by modlić się do Maryi. Kolejnym punktem programu była wizyta i modlitwa za zmarłych na cmentarzu parafialnym. O 15.00 Biskup Roman spotkał się w kościele z przedstawicielami grup i stowarzyszeń działających w parafii.
„Słuchając dzisiaj waszych wypowiedzi, sprawozdań, mogę was podziwiać. To jest ogrom pracy materialnej i duchowej, która została wykonana. W takiej niewielkiej parafii tyle osób znalazło możliwość wypowiedzenia się, pokazania - mówił do przedstawicieli grup Ksiądz Biskup. - Przywykliśmy słuchać dzisiaj różnego rodzaju narzekań. Ludzie na wszystko narzekają, a tu nikt z was nie narzekał. To nie znaczy, że nie macie kłopotów, zmartwień, ale nikt z was nie narzekał, tylko każdy z radością, z przekonaniem cieszył się z tego, że on tu coś znaczy, że nie jest tu gościem. Mówiliście o tym, że tu jest wszystko wasze: to jest nasz kościół, to jest nasza parafia, to jest nasz dom, to jest nasz cmentarz, to jest nasza «Pustelnia». To piękne, że taki Boży duch jest w was. To jest rzecz niezmiernie cenna, niezmiernie wartościowa”.
Biskup Roman zaproponował również, żeby od tego roku wprowadzić w „Pustelni” odpust na 15 sierpnia, co wierni przyjęli z aplauzem. O godz. 17.00 odbył się uroczysty ingres Księdza Biskupa do świątyni oraz Msza św., podczas której udzielił on sakramentu bierzmowania zgromadzonej młodzieży. Po Mszy św. Ksiądz Biskup poświęcił budynek nowej plebanii.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Łódź: młodzi przygotowują VI Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji

2021-07-29 18:09

[ TEMATY ]

młodzi

Łódź

Kongres Nowej Ewangelizacji

Adobe Stock.pl

W Łodzi trwają przygotowania do VI Kongresu Nowej Ewangelizacji, który odbędzie się we wrześniu w Łodzi. W organizację wydarzenia zaangażowana jest archidiecezja i liczne środowiska, w tym wielu ludzi młodych, którzy włączą się wcześniej w modlitewne Jerycho modląc się i objeżdżając na rowerach miasto, a także uczestnicząc w biegach wokół Łodzi.

VI Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji odbędzie się w Łodzi od 9 do 11 września. Jego celem jest zarówno refleksja i omówienie narzędzi ewangelizacji w miastach, jak i wyjście do mieszkańców z przesłaniem Ewangelii. Towarzyszy mu hasło: „Miasto - rewitalizacja”.

CZYTAJ DALEJ

Przystanek wart zatrzymania

2021-07-20 10:22

Niedziela Ogólnopolska 30/2021, str. 20

[ TEMATY ]

Przystanek Jezus

facebook.com/PrzystanekJezus

Zapewne niejednego dziwi obecność ewangelizatorów na owianych złą sławą woodstockowych polach. Jaki jest cel Przystanku Jezus i co o nim mówią uczestnicy festiwalu?

Podchodzą do mnie studenci z Torunia – Marcin, Tomasz i Mikołaj, od których bije światło. Zapraszają do wspólnego wyjścia i proponują genialną metodę ewangelizacyjną: – Ojcze, będziemy myli ludziom nogi! – mówią. Na początku trochę mnie zatkało, ale wkrótce okazało się, że to przepiękny sposób, by pokazać woodstockowej młodzieży, jaki naprawdę jest Kościół i jaki jest Chrystus. Dialogi jak z Ewangelii: „Nie, nigdy nie będziesz mi nóg umywał”, potem nić życzliwości, kilka prostych, serdecznych pytań, otwartość, gotowość do słuchania, rozmowa na wydeptanej, wyschniętej trawie gdzieś między namiotami i... prośba o rozgrzeszenie, ogłoszenie Jezusa swoim Panem i Zbawicielem, łzy szczęścia. Na facebookowym profilu Przystanku Jezus jeszcze przez wiele dni będą się pojawiać ogłoszenia typu: „Szukam księdza, który mnie spowiadał koło toi toi przy dużej scenie w piątek wieczorem. Chłopie, uratowałeś mi życie!” – opowiadał kilka lat temu Niedzieli o. Michał Legan, paulin.

CZYTAJ DALEJ

Łódź: Solidarni z Bejrutem

2021-07-30 12:36

[ TEMATY ]

archidiecezja łódzka

Archiwum Caritas Archidiecezji Łódzkiej

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję