Reklama

Strzelce Krajeńskie

Odpust św. Franciszka

Tamara Palicka
Edycja zielonogórsko-gorzowska 44/2004

8 września minęło 75 lat od poświęcenia kościoła parafialnego pw. św. Franciszka z Asyżu w Strzelcach Krajeńskich.
Po likwidacji w XVI w. parafii rzymskokatolickiej dopiero w 1911 r. w wynajętej szopie odprawiono Mszę św. dla katolików zamieszkujących te tereny. Staraniem miejscowej ludności od 1921 r. zaczęto w Strzelcach odprawiać regularnie Mszę św. Na początku w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Pięć lat później tutejsi katolicy uzyskali pozwolenia na budowę własnej świątyni, a w 1928 r. proboszcz parafii z pobliskiego Drezdenka ks. Rodzis poświęcił kamień węgielny wmurowany za ołtarzem.
8 września 1929 r. ruszyła z rynku uroczysta procesja do nowo wybudowanego kościoła, gdzie w obecności księży z Gorzowa i Barlinka ks. Rodzis poświęcił świątynię, nadając jej wezwanie św. Franciszka z Asyżu. Obraz Biedaczyny z Asyżu umieszczony w ołtarzu głównym namalował prof. Lützmann z Berlina. Uroczystość uświetnił swoim śpiewem chór z Gorzowa Wlkp.
W 1936 r. utworzono samodzielną parafię w Strzelcach Krajeńskich, która obejmowała swym zasięgiem teren porównywalny z terenem obecnego dekanatu: Dobiegniewem, Bobrówkiem, Górkami Noteckimi, Ogardami i Zwierzynem. Liczba katolików należących do tej parafii wynosiła wówczas 450 osób.
75. rocznicę poświęcenia kościoła parafialnego w Strzelcach Krajeńskich Stowarzyszenie Rodzin Katolickich uczciło, organizując festyn dla dzieci, na który złożyły się m.in. liczne konkursy: rysunkowy, recytatorski, wiedzy o życiu św. Franciszka, wokalny oraz konkursy zręcznościowe. Największą popularnością cieszyły się wybory „Miss podwórka”, w czasie których jury pod fachowym przewodnictwem lekarza weterynarii wybierało najsympatyczniejszego zwierzaka. Ministranci walczyli w turnieju piłkarskim o puchar Księdza Proboszcza (uczestniczyły w nim również drużyny z parafii w Bobrówku i Zwierzynie). Wszyscy obecni mogli poczęstować się ciastem lub posilić się grochówką z polowej kuchni. Przed rozdaniem dyplomów dzieci uczestniczyły w nabożeństwie różańcowym odprawionym w kościele.
O godz. 18.00 rozpoczęła się uroczysta Suma odpustowa, której przewodniczył proboszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Drezdenku ks. Stanisław Nalbach CRL. Wraz z nim w intencji wszystkich parafian modlili się zaproszeni księża pochodzący ze strzeleckiej parafii: ks. Jan Najkowski, ks. Andrzej Ignatowicz, ks. Krzysztof Skokowski, ks. Sławomir Strzyżykowski i ks. Marcin Strzyżykowski oraz ks. Mariusz Stawnicki. Niestety, obowiązki w parafiach i klasztorach nie pozwoliły na przyjazd i uczestnictwo ks. Andrzejowi Blinkiewiczowi, ks. Jarosławowi Zagoździe, ks. Tomaszowi Sałatce (obecnie w Rzymie) oraz o. Eligiuszowi Bagińskiemu OFM, jak również czterem siostrom zakonnym. Z podobnych powodów nie dotarli również poprzedni proboszczowie tutejszej parafii: ks. kan. Mieczysław Wykrota i ks. kan. Stanisław Pawul.
Witając przybyłych, proboszcz ks. Ryszard Kolano przypomniał historię budowy kościoła, odradzania się po 350 latach parafii rzymskokatolickiej oraz sylwetki przybyłych, jak i nieobecnych księży. W wygłoszonej homilii ks. Stanisław Nalbach CRL mówił o wierze prawdziwej, jaką miał św. Franciszek. - Nie można służyć dwóm panom, nie można być jak kameleon, który przybiera barwy stosownie do sytuacji. Wielu współczesnych ludzi twierdzi, że „wierzy, ale”. Człowiek wierzący nie może wierzyć połowicznie, wybierać sobie przykazania, które mu pasują, a inne odrzucać. Bądź ciepły lub zimny nigdy letni, albo się wierzy w Pana Boga i wierzy Bogu, albo nie - mówił Kaznodzieja.
Po Mszy św. wszyscy uczestnicy uroczystości byli świadkami poświęcenia nowego krzyża oraz odnowionego staraniem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich obrazu Pana Jezusa Dobrego Pasterza umieszczonego nad wejściem do kościoła.

Reklama

„Z Janem Pawłem II ku przyszłości”

2019-08-19 08:42

Anna Przewoźnik

Redaktor Lidia Dudkiewicz o „Niedzieli” i jej związkach z Janem Pawłem II.

Bożena Sztajner/Niedziela

W Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie 18 sierpnia odbyło się kolejne, 89. spotkanie z cyklu: „Z Janem Pawłem II ku przyszłości”. Jego gościem była Lidia Dudkiewicz, redaktor naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” w latach (2014 - 2019).

Spotkanie prowadził Krzysztof Witkowski, dyrektor i założyciel muzeum. Gościem specjalnym spotkania był o. Jerzy Tomziński, wieloletni generał Zakonu Ojców Paulinów, który w tym roku skończy 101 lat. Jego obecność na spotkaniu nie była przypadkowa. Ojciec Tomziński od początku współpracował z „Niedzielą” i jest zaprzyjaźniony z red. Dudkiewicz.

Redaktor Lidia Dudkiewicz wspominała spotkania z wieloma wybitnymi przedstawicielami Kościoła i dyplomatami. W tym kontekście odniosła się do mijającej właśnie setnej rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych Polski ze Stolicą Apostolską i wspominała związany z tym swój pobyt w Rzymie. Przypominając współpracujących z redakcją twórców, opowiedziała o Zofii Kossak-Szczuckiej o działalności pisarki w czasie II wojny światowej i prześladowaniach, jakich doświadczyła ona z rąk niemieckiego okupanta, o jej wierze i miłości do Ojczyzny.

Bożena Sztajner/Niedziela

Wypowiedzi red. naczelnej wielokrotnie uzupełniał swoimi refleksjami o. Jerzy Tomziński.

Drugą część spotkania prowadził ks. Mariusz Frukacz, redaktor „Niedzieli”. Mówił o wielkim zaangażowaniu w pracę redakcyjną red. Dudkiewicz, podkreślił, że nie szczędziła dla niej ani swojego czasu, ani modlitwy. Zawsze można było ją spotkać na Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze. Na łamach „Niedzieli” nie tylko informowała o działalności Papieża, ale przypominała też nauczanie św. Jana Pawła II.

Swoją opowieść o związkach „Niedzieli” z Janem Pawłem II rozpoczęła od wspomnienia osobistego spotkania z kard. Karolem Wojtyłą, we wrześniu 1978 r. Miesiąc przed wyborem na Papieża spotkałam kard. Karola Wojtyłę w Katedrze częstochowskiej podczas otwarcia Sacro Song. – Byłam wtedy chórzystką chóru św. Zygmunta,uczestniczyliśmy w tym festiwalu. Pamiętam dobrze, jak wtedy głównym wejściem, krokiem tanecznym szedł przez środek Katedry w naszym kierunku – opowiadała.

Mówiąc o związkach „Niedzieli” z Janem Pawłem II podkreśliła Redaktor, że wyrażały się one również w bliskich kontaktach tygodnika z przyjaciółmi Papieża: m.in. Kard. Dziwiszem, ks. prof. Styczniem, kard. Nagym.

– Cenimy sobie najbardziej to, że przyjaciele Papieża byli naszymi „Niedzielnymi” przyjaciółmi. Byli też naszymi łącznikami, czasem dostawaliśmy sygnały, że Ojcu Świętemu zależy na jakimś temacie, wtedy też podejmowaliśmy go na łamach.

Na zakończenie spotkania dyrektor Muzeum wręczył red. Dudkiewicz medal wybity na okoliczność 40. rocznicy I Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.

Redaktor Lidia Dudkiewicz odwzajemniła się przekazując muzeum srebrny znaczek wydany w związku z 25. rocznicą Pontyfikatu (seria limitowana). I ostatnią, wydaną pod jej redakcją w Bibliotece „Niedzieli” książką pt. „Nowe ślady. Zofia Kossak odkryta w Częstochowie”.

Na pożegnanie red. Lidia Dudkiewicz skierowała do dyr. Krzysztofa Witkowskiego słowa podziękowania: – Tutaj w Muzeum Monet jest przestrzeń, w której odczuwa się, że jest Jan Paweł II. Dziękujemy za to miejsce ważne dla Częstochowy, dla Polski, a nawet świata. Naszym zadaniem jest Jana Pawła II trzymać nie tylko w sercu i umyśle, ale też dzielić się nim. Możemy to robić przez książkę, gazetę, monety i medale w ten sposób wędrujemy z nim po świecie”.

Lidia Dudkiewicz – Związana z Tygodnikiem Katolickim „Niedziela” od 1981 r., kiedy wznowiono jego wydawanie po 28-letniej przerwie. Była wtedy pierwszym po redaktorze naczelnym pracownikiem zatrudnionym w „Niedzieli". Pracowała w tygodniku przez 38 lat. Pełniła w nim funkcję sekretarza redakcji, zastępcy red. naczelnego, a przez ostatnie 5 lat – redaktora naczelnego „Niedzieli”.

Pełni funkcję konsultorki Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP, jest damą Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Współuczestniczyła w organizacji pielgrzymek Jana Pawła II do Częstochowy.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Premier Morawiecki modlił się w Piekarach Śląskich

2019-08-19 16:33

ks. sk / Piekary Śląskie (KAI)

Premier Mateusz Morawiecki odwiedził w poniedziałek sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Po modlitwie złożył kwiaty na grobie ks. Jana Ficka, apostoła trzeźwości oraz pod tablicą upamiętniającą ofiary komunizmu.

ks. S. Kreczmański/archidiecezja Katowicka

Podczas wizyty premier RP wyraził nadzieję, że Matka Boża Piekarska będzie czuwała nad naszą Ojczyzną. – Niech ogień niesiony przez naszych przodków, także w ciemnych czasach Kulturkampfu i najczarniejszej nocy Drugiej Apokalipsy, a potem „czerwonej zarazy” – niech ten ogień rozświetla naszą drogę w przyszłość – ku sprawiedliwej, dobrej, wielkiej Polsce – Polsce wiernej wierze naszych ojców – napisał Mateusz Morawiecki w piekarskiej księdze pamiątkowej.

Podczas wizyty premier modlił się przy grobie wielkiego śląskiego apostoła trzeźwości ks. Jana Ficka, który rozpoczął swoją działalność propagującą trzeźwość w 1844.

Premier wraz z księżmi posługującymi w sanktuarium udał się także na Rajski Plac, gdzie złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary komunizmu.

Sanktuarium piekarskie jest jednym z najważniejszych ośrodków kultu maryjnego w archidiecezji katowickiej. Czczona w Piekarach Matka Boża nosi tytuł Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Do najsłynniejszych pielgrzymek należą pielgrzymki stanowe: mężczyzn i młodzieńców w ostatnią niedzielę maja, kobiet i dziewcząt w niedzielę po 15 sierpnia.

Do szczególnych piekarskich pielgrzymów należał św. Jan Paweł II, który jako metropolita krakowski przez wiele lat głosił kazania podczas stanowej pielgrzymki mężczyzn a po wyborze na Stolicę Piotrową co roku przesyłał swoje słowo pozdrowienia do pielgrzymów zgromadzonych na piekarskim wzgórzu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem