Reklama

Dzień Życia Konsekrowanego

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego obchodzony jest w Kościele - z decyzji Ojca Świętego Jana Pawła II - zawsze w święto Ofiarowania Pańskiego. Podczas tegorocznego, odbywającego się już po raz dziewiąty dnia, w sposób szczególny rozważaliśmy dar i ślub ubóstwa.

Tradycją stała się uroczysta Msza św., sprawowana w Dzień Życia Konsekrowanego w bazylice łowickiej, zawsze o godzinie 12.00. Przy Eucharystycznym stole gromadzą się wówczas siostry i ojcowie zakonni z całej diecezji, a wspólnej modlitwie przewodniczy Biskup łowicki.
Również i w tym roku oprawę muzyczną Mszy św. zapewnił Chór Ojców Kapucynów i sióstr z bezhabitowych zgromadzeń honorackich, które przybyły do Łowicza aż z Nowego Miasta nad Pilicą.
Mszy św. koncelebrowanej w intencji osób żyjących życiem konsekrowanym przewodniczył bp Andrzej F. Dziuba. Obecny był także bp Józef Zawitkowski - dyrektor Wydziału Spraw Zakonnych Diecezji Łowickiej.
Zgromadzenie modlitewne rozpoczęło się od poświęcenia gromnic przy kaplicy Świętego Krzyża. Bp Dziuba podkreślił wówczas: „W naszej polskiej tradycji, którą winniśmy kultywować i być jej wierni, dzień dzisiejszy obchodzony jest jako święto Matki Bożej Gromnicznej. Nie wstydźmy się gromnic! Nie wstydźmy się światła, które jest dobre!”. Ksiądz Biskup przypomniał również, iż z woli Ojca Świętego, jest to dzień modlitw za osoby życia konsekrowanego. „Dziękujmy Bogu za to, że tak ochoczo i twórczo odpowiedziały kiedyś na Boże wezwanie i swoim życiem zachęcają wiernych do wiary i modlitwy”. Biskup Dziuba poprosił wiernych o modlitwę w intencji nowych powołań zakonnych i kapłańskich.
Po dopełnieniu obrzędu poświęcenia gromnic, kapłani i siostry zakonne z zapalonymi świecami w dłoniach przeszli procesyjnie przed ołtarz.
Bp Andrzej Dziuba wezwał obecnych na Eucharystii do radosnego zaśpiewania Chwała na wysokości Bogu, po czym rozpoczęła się Msza św.
W swej homilii Ksiądz Biskup zaprosił wiernych do rozważenia znaku ubóstwa, jakim było dopełnienie przez Maryję i Józefa prawa stanowiącego o zaniesieniu pierworodnego syna do świątyni i złożenie w ofierze pary gołębic. Bogatsi rodzice „wykupywali” swe dzieci hojniejszą ofiarą.
„Święty Łukasz Ewangelista podkreśla prawdę, - mówił dalej bp Dziuba - że Jezus jest pierworodnym synem nie tylko Józefa i Maryi, ale Jego Ojca Niebieskiego. Jako takiemu, na Jego spotkanie w świątyni wychodzą przedstawiciele narodu Starego Przymierza. Symeon i Anna witają pierworodnego Syna Bożego i to jako oczekiwanego Mesjasza. W imieniu całego narodu mówią »Tak, to jest ten, na którego czekaliśmy i tęsknili, który przynosi zbawienie!« - mówił Kaznodzieja - „Ofiarowanie Jezusa w świątyni jest też znakiem przyszłej ofiary Jezusa na krzyżu, podczas której już nic ani nikt Go nie wykupi. Podczas tego ofiarowania Chrystus pozostanie sam i dopełni ofiarowania jako pierworodny Syn Ojca Niebieskiego. W tym ofiarowaniu stanie się autentycznym Zbawieniem wszystkich narodów”.
„I to jest prawda dzisiejszego święta - nauczał Biskup łowicki - od pełnego ciepła ofiarowania Chrystusa w świątyni, do pełnego dramatyzmu ofiarowania się do końca na krzyżu. W takim kontekście Ojciec Święty wprowadził Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Poświęcenie musi być integralne z uświęceniem i złożeniem w ofierze. Trzeba nam poświęcać i uświęcać swoją konsekrację.
Ksiądz Biskup podkreślił, że zadanie dążenia do świętości stoi przed wszystkimi ochrzczonymi, niezależnie od ich dróg życiowego powołania. „Wszyscy mamy być świętymi - mówił - bo nasza droga opiera się na pierwszej konsekracji, jaką jest sakrament Chrztu. To jest fundament każdej konsekracji”.
Bp Dziuba wezwał wiernych do wdzięczności Bogu za dar posługi, jakim jest życie konsekrowane. Jako Biskup łowicki podziękował osobom konsekrowanym, za dar świadectwa, za dobro, a czasem i za ostrą krytykę.
Na zakończenie Ksiądz Biskup życzył obecnym osobom konsekrowanym wierności drogom rad ewangelicznych i umiejętności umacniania innych ludzi, podążających odmiennymi drogami do tego samego dla wszystkich celu. Wezwał też do modlitwy o „dobre i szczere powołania zakonne, takie które będą chlubą Kościoła, rodzin i siebie samych, bo będą odpowiedzią na Boże wezwanie”.
Ważnym momentem liturgii Mszy św. w Dniu Życia Konsekrowanego było odnowienie ślubów zakonnych. Obecne na Mszy św. zakonnice i zakonnicy modlili się słowami: „Wszechmogący, wieczny Boże, w Trójcy Jedyny. Poruszeni głosem Namiestnika Chrystusowego Jana Pawła II stajemy dziś przed Twoim obliczem. W łączności z rodzinami zakonnymi całego Kościoła Świętego i wobec naszego Arcypasterza odnawiamy złożone Tobie przyrzeczenia i śluby. Przyjmij, Ojcze Miłości i Miłosierdzia, nasze oddanie się Tobie. Za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, Matki Chrystusa Odkupiciela, umocnij nas swą łaską, byśmy żyjąc święcie, byli dla współczesnego świata czytelnym znakiem Twojej obecności. Amen”.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Częstochowa: ekumeniczne nabożeństwo Słowa Bożego w „Niedzieli”

2020-01-23 15:07

[ TEMATY ]

ekumenizm

Słowo Boże

Tygodnik Niedziela

Bożena Sztajner /Niedziela

„Dziś Chrystus wzywa nas do otwartości na siebie. Ta otwartość uzewnętrznia się: życzliwością, gościnnością, zrozumieniem i poszanowaniem” – mówił 23 stycznia w kazaniu ks. Adam Glajcar, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Częstochowie, podczas Ekumenicznego Nabożeństwa Słowa Bożego. Zorganizowano je w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w auli redakcji Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.

Zobacz zdjęcia: Ekumeniczne nabożeństwo Słowa Bożego w „Niedzieli”

Nabożeństwu przewodniczył ks. dr Jarosław Grabowski, redaktor naczelny „Niedzieli” i kierownik Referatu Dialogu Ekumenicznego, międzyreligijnego, z niewierzącymi Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. – Jako redakcja wchodzimy w nurt Kościoła. Modlimy się razem. Taka jest droga Kościoła. Łączy nas Boże Słowo. Łączy nas Jezus Chrystus – mówił na początku nabożeństwa ks. Grabowski.

W kazaniu ks. Adam Glajcar wskazał na postać św. Pawła apostoła, jako tego, który doświadczył szczególnego nawrócenia – Bóg ma litość. On nie chce śmierci grzesznika. Przekonuje o tym także życie apostoła Pawła, który pod Damaszkiem przeżywa wielką teofanię i spotkanie z Bogiem, Jezusem Chrystusem, którego prześladuje. Tam Bóg powołał Saula z Tarsu na swojego apostoła, którego nazywamy Apostołem Narodów – mówił ks. Glajcar.

Duchowny luterański podkreślił, że „oczyma wiary poprzez pryzmat przymusowej wizyty apostoła Pawła na Malcie i poprzez Chrystusowe zwiastowanie mamy zastanowić się nad zapomnianą cechą chrześcijaństwa – życzliwością połączoną z gościnnością”.

– Któż z nas nie lubi być goszczonym? Kto nie lubi przychodzić na wszelkiego rodzaju uroczystości i do tego być pięknie przywitanym, przedstawionym? – pytał duchowny luterański. – Któż jest uczestnikiem takich uroczystości? Ten, kogo cenimy, z kim chętnie przebywamy, przyjaźnimy się, w towarzystwie którego chcemy po prostu być. Często te uroczystości są elitarne, albo wbrew pozorom ograniczone. Co z tego, że jest tam zwiastowane Boże Słowo? Co z tego, że tam się ludzie modlą? Co z tego, że są śpiewane piękne, nabożne pieśni? To wszystko jest nam bardzo dobrze znane. Niewątpliwie to jest piękne, urzekające, a jednak zamykające wiarę, Ewangelię w odpowiednim kręgu – podkreślił ks. Glajcar.

– To my ludzie wprowadziliśmy pewne ograniczenia w interpretacji misyjnego Chrystusowego rozkazu: „Idźcie tedy i czyńcie uczniami…”. Jak mamy czynić uczniami tych, którzy błądzą po bezdrożach dnia codziennego? Jak mamy czynić uczniami tych, którzy przybywają do nas z odległych krajów, a my się nimi brzydzimy, albo ich odpychamy czy izolujemy. Getta były już zrobione i one funkcjonowały, ale do Boga nie zbliżały – kontynuował ks. Glajcar.

– „W domu Ojca wiele jest mieszkań”. Jezus przygotował tam miejsce dla każdego człowieka. Uczynił to poprzez swoją mękę i śmierć na krzyżu Golgoty oraz swoje zmartwychwstanie. Na krzyżu Jezus nie umierał za jedną grupę ludzi. On nie umierał za jedną denominację wyznaniową, ale za każdego człowieka, także tego, który nie wyznaje Boga Jahwe. On każdego zaprasza i mówi: „Pójdźcie, bo już wszystko przygotowane”. – dodał proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Częstochowie.

Ks. Adam Glajcar podkreślił, że „tu nie chodzi o niedzielne, świąteczne chrześcijaństwo, ale chodzi o codzienne życie, o codzienne relacje z drugim człowiekiem. Jak one wyglądają w naszych Kościołach, pracy, szkole, na ulicy? Czy ja jestem chrześcijaninem pełnym życzliwości, gościnności, uprzejmości?

Jaka to gościnność i życzliwość, gdy nasze domy odwiedzają ludzie brudni, głodni, samotni, schorowani czy też niechrześcijanie? Co my im wówczas mówimy? Czy pamiętamy o nauce Jezusa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci najmniejszych, to Mnie uczyniliście”.

Duchowny zaznaczył, że „Bóg zbawienie ofiarował darmo z łaski każdemu człowiekowi”. – Każdy jest godnym Bożego miłosierdzia i łaski. To my, chrześcijanie jesteśmy zobligowani swoją postawą do zwiastowania Ewangelii, zwłaszcza obcemu, przybyszowi. Chrześcijaństwo nie dzieli, ale otwiera się na drugiego człowieka. Gdyby ludzie pozytywnie odpowiadali na zaproszeniem Jezusa, to nie byłoby dziś tylu wojen, kłótni, waśni, antagonizmów, uprzedzeń. Nie byłyby dziś ulice zapełnione dziećmi płaczącymi i wołającymi: „matko, ojcze, gdzie jesteś…”, gdyż zasiadali by wspólnie za stołem przygotowanym przez Pana – podkreślił ks. Glajcar.

Podczas nabożeństwem swoim świadectwem podzielił się ks. radca Krzysztof Michałek-Góral z parafii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Kleszczowie. Natomiast Michał Michałek – zastępca wójta gminy Kleszczów wskazał na to, że wspólna modlitwa chrześcijan jest bardzo potrzebna w naszych czasach.

We wspólnej modlitwie wzięli udział m.in. przedstawiciele różnych Kościołów chrześcijańskich, a także klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, wierni różnych wyznań chrześcijańskich, pracownicy redakcji „Niedzieli”, osoby życia konsekrowanego, siostry brygidki, siostry Misjonarki św. Rodziny i siostry Uczennice Boskiego Mistrza.

W Częstochowie znajduje się parafia prawosławna ze świątynią pw. Cudotwórczej Częstochowskiej Ikony Matki Boskiej, której przewodzi ks. mitrat Mirosław Drabiuk. Jest również parafia ewangelicko-augsburska, której proboszczem jest ks. Adam Glajcar, krajowy ewangelicki kapelan strażaków, a także parafia polskokatolicka Matki Bożej Królowej Apostołów, z duszpasterzem ks. Szczepanem Rycharskim.

W Gniazdowie k. Koziegłów znajduje się starokatolicka parafia mariawitów, istniejąca od 1906 r., a w Kleszczowie parafia ewangelicko-reformowana, której administratorem jest ks. radca Krzysztof Góral.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan zakończy się wspólnym kolędowaniem 26 stycznia o godz. 18.00 w Sali Jana Pawła II na Jasnej Górze, z udziałem zespołu Pastores & Przyjaciele.

CZYTAJ DALEJ

Poczta Polska upamiętnia wyzwolenie niemieckiego obozu KL Auschwitz

2020-01-24 10:13

[ TEMATY ]

Auschwitz

znaczek

poczta polska

Poczta Polska SA

27 stycznia trafi do obiegu emisja filatelistyczna upamiętniająca ofiary niemieckiego obozu KL Auschwitz. Znaczek „75. rocznica wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz” ukaże się w wielomilionowym nakładzie.

Najnowsza emisja Poczty Polskiej ma na celu upamiętnienie ofiar jednej z największych zbrodni w dziejach ludzkości. Konzentrationslager Auschwitz był miejscem masowego mordu dokonanego przez niemieckich nazistów. Szacuje się, że w wyniku ich działań zginęło ponad milion osób różnych narodowości.

– Wydany przez nas walor ma na celu przypominanie o prawdzie. W dzisiejszych czasach często jesteśmy atakowani absurdalnymi zarzutami. Poczta Polska czuje się w obowiązku, aby wykorzystując swoje wydawnictwo filatelistyczne, upamiętnić ofiary nazistowskiej zbrodni oraz przeciwstawić się działaniom zakłamującym historię katów i ich ofiar – mówi Przemysław Sypniewski, prezes zarządu Poczty Polskiej.

Autor projektu Roch Stefaniak ukazał na znaczku grafikę przedstawiającą symbol obozu Auschwitz - otwartą bramę obozową, a w nią wpisaną datę 27/I/1945 oraz napis: Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady Auschwitz. Oprócz znaczka, Poczta Polska wydała kopertę FDC (Pierwszego Dnia Obiegu), na której została przedstawiona fotografia ukazująca widok z lotu ptaka na bramę byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.

KL Auschwitz został przez Niemców utworzony w połowie 1940 r. na przedmieściach Oświęcimia, miasta wcielonego do III Rzeszy. Na początku przywożono tu głównie Polaków, od 1942 r. obóz stał się miejscem masowej zagłady Żydów – więzionych i mordowanych przede wszystkim w rozbudowanej na te potrzeby filii KL Auschwitz-Birkenau. To tu zginęło ok. 90 proc. ofiar całego kompleksu KL Auschwitz.

W styczniu 1945 r. wraz z ofensywą Armii Czerwonej, Niemcy ewakuowali się w pośpiechu i nie zdążyli zniszczyć obozu. Pozostały baraki, krematorium, ogrodzenia z drutów kolczastych i brama. Auschwitz stał się dla świata symbolem terroru, ludobójstwa i Szoa. Obóz wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO pod nazwą „Auschwitz Birkenau German Nazi Concentration and Extermination Camp (1940–1945)”.

Wprowadzana do obiegu emisja to już kolejne tego typu wydawnictwo Poczty Polskiej. W styczniu 2018 roku Spółka wprowadziła do obiegu znaczek okolicznościowy „Nigdy więcej! Never again!”, poświęcony ofiarom niemieckich, nazistowskich obozów koncentracyjnych zlokalizowanych na ziemiach polskich.

Wydawnictwa filatelistyczne Poczty Polskiej można kupić w placówkach pocztowych i sklepie internetowym: Zobacz

O znaczku:

autor projektu: Roch Stefaniak

liczba znaczków: 1

wartość: 3,30 zł

nakład: wielomilionowy, powtarzalny

technika druku: rotograwiura

format znaczka: 31,25 x 25,5 mm

papier: fluorescencyjny

arkusz sprzedażny: 100 znaczków

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję