Reklama

Dzień Życia Konsekrowanego

Maria Sałuda
Edycja łowicka 8/2005

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego obchodzony jest w Kościele - z decyzji Ojca Świętego Jana Pawła II - zawsze w święto Ofiarowania Pańskiego. Podczas tegorocznego, odbywającego się już po raz dziewiąty dnia, w sposób szczególny rozważaliśmy dar i ślub ubóstwa.

Tradycją stała się uroczysta Msza św., sprawowana w Dzień Życia Konsekrowanego w bazylice łowickiej, zawsze o godzinie 12.00. Przy Eucharystycznym stole gromadzą się wówczas siostry i ojcowie zakonni z całej diecezji, a wspólnej modlitwie przewodniczy Biskup łowicki.
Również i w tym roku oprawę muzyczną Mszy św. zapewnił Chór Ojców Kapucynów i sióstr z bezhabitowych zgromadzeń honorackich, które przybyły do Łowicza aż z Nowego Miasta nad Pilicą.
Mszy św. koncelebrowanej w intencji osób żyjących życiem konsekrowanym przewodniczył bp Andrzej F. Dziuba. Obecny był także bp Józef Zawitkowski - dyrektor Wydziału Spraw Zakonnych Diecezji Łowickiej.
Zgromadzenie modlitewne rozpoczęło się od poświęcenia gromnic przy kaplicy Świętego Krzyża. Bp Dziuba podkreślił wówczas: „W naszej polskiej tradycji, którą winniśmy kultywować i być jej wierni, dzień dzisiejszy obchodzony jest jako święto Matki Bożej Gromnicznej. Nie wstydźmy się gromnic! Nie wstydźmy się światła, które jest dobre!”. Ksiądz Biskup przypomniał również, iż z woli Ojca Świętego, jest to dzień modlitw za osoby życia konsekrowanego. „Dziękujmy Bogu za to, że tak ochoczo i twórczo odpowiedziały kiedyś na Boże wezwanie i swoim życiem zachęcają wiernych do wiary i modlitwy”. Biskup Dziuba poprosił wiernych o modlitwę w intencji nowych powołań zakonnych i kapłańskich.
Po dopełnieniu obrzędu poświęcenia gromnic, kapłani i siostry zakonne z zapalonymi świecami w dłoniach przeszli procesyjnie przed ołtarz.
Bp Andrzej Dziuba wezwał obecnych na Eucharystii do radosnego zaśpiewania Chwała na wysokości Bogu, po czym rozpoczęła się Msza św.
W swej homilii Ksiądz Biskup zaprosił wiernych do rozważenia znaku ubóstwa, jakim było dopełnienie przez Maryję i Józefa prawa stanowiącego o zaniesieniu pierworodnego syna do świątyni i złożenie w ofierze pary gołębic. Bogatsi rodzice „wykupywali” swe dzieci hojniejszą ofiarą.
„Święty Łukasz Ewangelista podkreśla prawdę, - mówił dalej bp Dziuba - że Jezus jest pierworodnym synem nie tylko Józefa i Maryi, ale Jego Ojca Niebieskiego. Jako takiemu, na Jego spotkanie w świątyni wychodzą przedstawiciele narodu Starego Przymierza. Symeon i Anna witają pierworodnego Syna Bożego i to jako oczekiwanego Mesjasza. W imieniu całego narodu mówią »Tak, to jest ten, na którego czekaliśmy i tęsknili, który przynosi zbawienie!« - mówił Kaznodzieja - „Ofiarowanie Jezusa w świątyni jest też znakiem przyszłej ofiary Jezusa na krzyżu, podczas której już nic ani nikt Go nie wykupi. Podczas tego ofiarowania Chrystus pozostanie sam i dopełni ofiarowania jako pierworodny Syn Ojca Niebieskiego. W tym ofiarowaniu stanie się autentycznym Zbawieniem wszystkich narodów”.
„I to jest prawda dzisiejszego święta - nauczał Biskup łowicki - od pełnego ciepła ofiarowania Chrystusa w świątyni, do pełnego dramatyzmu ofiarowania się do końca na krzyżu. W takim kontekście Ojciec Święty wprowadził Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Poświęcenie musi być integralne z uświęceniem i złożeniem w ofierze. Trzeba nam poświęcać i uświęcać swoją konsekrację.
Ksiądz Biskup podkreślił, że zadanie dążenia do świętości stoi przed wszystkimi ochrzczonymi, niezależnie od ich dróg życiowego powołania. „Wszyscy mamy być świętymi - mówił - bo nasza droga opiera się na pierwszej konsekracji, jaką jest sakrament Chrztu. To jest fundament każdej konsekracji”.
Bp Dziuba wezwał wiernych do wdzięczności Bogu za dar posługi, jakim jest życie konsekrowane. Jako Biskup łowicki podziękował osobom konsekrowanym, za dar świadectwa, za dobro, a czasem i za ostrą krytykę.
Na zakończenie Ksiądz Biskup życzył obecnym osobom konsekrowanym wierności drogom rad ewangelicznych i umiejętności umacniania innych ludzi, podążających odmiennymi drogami do tego samego dla wszystkich celu. Wezwał też do modlitwy o „dobre i szczere powołania zakonne, takie które będą chlubą Kościoła, rodzin i siebie samych, bo będą odpowiedzią na Boże wezwanie”.
Ważnym momentem liturgii Mszy św. w Dniu Życia Konsekrowanego było odnowienie ślubów zakonnych. Obecne na Mszy św. zakonnice i zakonnicy modlili się słowami: „Wszechmogący, wieczny Boże, w Trójcy Jedyny. Poruszeni głosem Namiestnika Chrystusowego Jana Pawła II stajemy dziś przed Twoim obliczem. W łączności z rodzinami zakonnymi całego Kościoła Świętego i wobec naszego Arcypasterza odnawiamy złożone Tobie przyrzeczenia i śluby. Przyjmij, Ojcze Miłości i Miłosierdzia, nasze oddanie się Tobie. Za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, Matki Chrystusa Odkupiciela, umocnij nas swą łaską, byśmy żyjąc święcie, byli dla współczesnego świata czytelnym znakiem Twojej obecności. Amen”.

Inwigilowała ks. Blachnickiego dziś walczy z dyskryminacją

2019-08-22 09:01

Artur Stelmasiak

Internauci rozpoznali niebezpieczną współpracowniczkę komunistycznej służby, która stoi na czele stowarzyszenia współpracującego z warszawskim ratuszem.

Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie

Chodzi o TW ps. "Panna", czyli Jolantę Gontarczyk, która na poczatku lat 80. rozpracowywała Solidarność, a później środowisko Polonii w RFN. Wraz z mężem inwigilowała Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, który po wprowadzeniu stanu wojennego osiadł w Carlsbergu w Niemczech Zachodnich. - Wtedy Gontarczyk grała najbardziej katolicką i najbardziej patriotyczną kobietę w tym polonijnym środowisku - mówi "Niedzieli" Agnieszka Wolska z Kolonii, która od lat przypatruje się działalności TW "Panny".  

W latach 90. Jolanta Gontarczyk stała sie aktywistką feministyczną i ważnym członkiem warszawskiego SLD, gdzie pełniła wiele funkcji rządowych i samorządowych. Została odsunięta, gdy w 2005 roku ujawniono jej mroczną przeszłość, a IPN wszczął śledztwo ws. tajemniczej śmierci ks. Blachnickiego.

Internauci rozpoznali Jolantę Gontarczyk pod zmienionym nazwiskiem, jako Jolantę Lange. Przez kilka lat była ona w prezydium Komisji Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania, gdzie lobbowane są m. in. postulaty aktywistów LGBT. Obecnie jest także prezesem stowarzyszenia zajmującego się programami antydyskryminacyjnymi m. in. na zlecenie warszawskiego ratusza. Zmianę nazwiska z Gontarczyk na Lange potwierdza odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. W zarządzie stowarzyszenia w 2008 r. zmieniło się nazwisko Jolanty, ale numer PESEL kobiety pozostał ten sam.

Jolantę Lange, jako Jolantę Gontarczyk rozpoznaje wiele osób z niemieckiej Polonii. - Mój mąż, jako członek Solidarności wyemigrował do RFN jeszcze przed stanem wojennym. W Carlsbergu poznał ks. Franciszka Blachnickiego i małżeństwo Gontarczyków. Wiele osób doskonale pamięta i rozpoznaje panią Gontarczyk, która znalazła sobie nową niszę dla swojej działalności - mówi Agnieszka Wolska.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Bp Kaszak: Cóż złego zrobiła Wam Maryja? Za co Ją tak straszliwie obrażacie? To nas bardzo boli

2019-08-25 22:24

jc / Częstochowa (KAI)

"Niestety, z bólem i trwogą musimy stwierdzić, że Maryja, Matka Boga Najwyższego i nasza ukochana Matka, na naszej polskiej ziemi jest obrażana, i to poprzez profanację cudownego, od wieków świętego dla wielu Polaków Jej wizerunku ‒ obrazu Matki Bożej Częstochowskiej" – mówił biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak w homilii wygłoszonej na Jasnej Górze w przeddzień uroczystości NMP Częstochowskiej.

M. Sztajner/Niedziela

Odnosząc się do niedawnych wydarzeń biskup podkreślał, że "jesteśmy świadkami podejmowania dalszych akcji przeciwko najukochańszej osobie, jaką Jezus miał na ziemi. Są to działania wyjątkowo haniebne i groźne, niosące ze sobą bardzo konkretne konsekwencje ‒ karę Bożą".

Zobacz zdjęcia: Procesja z Obrazem Matki Bożej z Archikatedry Częstochowskiej na Jasną Górę

- W trosce o szacunek dla naszej Królowej i o dobrobyt naszej ukochanej Ojczyzny nie możemy milczeć, tylko na rożne sposoby musimy wyrażać swój sprzeciw przeciwko tym skandalicznym zachowaniom oraz podejmować czyny pokutne, by zadośćuczynić Panu Bogu za bluźnierstwa wobec Maryi i Jego osoby - podkreślał.

"Pytamy autorów i uczestników ataków na Przenajświętszą Panią: Cóż złego zrobiła Wam Maryja? Za co Ją tak straszliwie obrażacie? To nas bardzo boli. Maryja jest Matką Boga i naszą ukochaną Matką, którą bardzo szanujemy. Tymi haniebnymi czynami obrażacie także nasze uczucia religijne. Dlatego nie ma i nigdy nie będzie naszego przyzwolenia na takie niedopuszczalne zachowanie" - pytał bp Kaszak.

Nawiązując do orędzia Matki Bożej z Fatimy, wzywał do praktykowania wynagradzającego nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. Podkreślał, że w zaistniałej sytuacji katolikom nie wolno milczeć – muszą stanowczo przeciwstawiać się moralnie złym działaniom oraz brać w obronę tych, którzy w trosce o dobro Polski głoszą prawdę o zagrożeniach ideologii LGBT.

W tym kontekście przypomniał osobę abp. Marka Jędraszewskiego. Zachęcał też rodziców do podpisywania deklaracji sprzeciwiającej się wychowywaniu dzieci zgodnie z ideologią LGBT.

"Jasnogórska Pani, wspieraj nas, abyśmy byli w stanie naszymi modlitwami i ofiarami wynagrodzić Bogu bluźnierstwa, jakich doznaje On od ludzi. Pomóż nam uśmierzyć sprawiedliwy gniew Boży, do którego sami zmuszamy Stwórcę grzechem i nieposłuszeństwem, bo kiedy zapłonie jego ogień, nikt i nic się nie ostoi" – zakończył homilię bp Kaszak.

25 sierpnia w południe na Jasną Górę przybyło ponad tysiąc pielgrzymów z Zagłębia Dąbrowskiego. To druga część diecezjalnej pielgrzymki – 13 sierpnia do Częstochowy weszło prawie 1500 osób z regionu olkuskiego. Obu pielgrzymkom towarzyszył na trasie biskup Grzegorz Kaszak.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem