Reklama

Aspekty diecezji


Edycja zielonogórsko-gorzowska 8/2005

Jednym zdaniem

16 stycznia parafię pw. św. Franciszka z Asyżu w Zielonej Górze odwiedził o. Tomasz Pawlik - misjonarz franciszkański pracujący obecnie w Eliście (Rosja). Podczas wszystkich Mszy św. głosił słowo Boże, a popołudniu spotkał się z Kołem Przyjaciół Misji.

30 stycznia w kaplicy przy głogowskiej kolegiacie odbyło się comiesięczne spotkanie małżeństw niesakramentalnych. Spotkania te odbywają się w każdą ostatnią niedzielę miesiąca. Początek o godz. 16.00.

30 stycznia w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Głogowie odbył się koncert chóru „Beati Cantores” oraz chóru parafii greckokatolickiej.

5 lutego w Centrum Wolontariatu w Zielonej Górze bp Adam Dyczkowski spotkał się ze stypendystami Diecezjalnego Funduszu Stypendialnego.

6 lutego w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie wystąpiła Eleni. Dochód z koncertu przeznaczony został na Hospicjum św. Kamila w Gorzowie Wlkp.

8 lutego w świetlicy parafialnej parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Nowym Kramsku odbyła się zabawa ostatkowa dla dzieci z licznymi konkursami.

Od 8 do 13 lutego w Młodzieżowym Centrum Formacji w Gubinie odbywał się kurs duchowości ucznia Chrystusa - „Umiłowany uczeń Jan”.

10 lutego w Nowym Kramsku odbyło się miesięczne, formacyjne zebranie członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Głównym tematem spotkania była Eucharystia, na temat której referat przygotowała Prezes oddziału.

Zaproszenia

KSM zaprasza na wieczorowe kursy językowe w Zielonej Górze. W ramach kursów przewidziane są prelekcje oraz spotkania w grupach wiekowych o różnym stopniu zaawansowania. Bliższe informacje i zgłoszenia: Biuro KSM tel./fax (0-68) 320-72-96 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Animatorzy Ruchu Światło-Życie z parafii pw. Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie Wlkp. zapraszają w środę 23 lutego na Nieszpory, które odbędą się po Mszy św. o godz. 18.00 w kościele parafialnym.

Gorzowski Klub Inteligencji Katolickiej serdecznie zaprasza 23 lutego o godz. 18.00 do sali im. Jana Pawła II przy ul. Obotryckiej na prelekcję Radosława Wróblewskiego pt. O teczkach... inaczej.

Instytut Edukacji Narodowej w Lublinie organizuje w Zielonej Górze kurs dla nauczycieli „Kultura języka w pracy nauczyciela”. Termin 9 i 23 kwietnia. Koszt - 90 zł. Zgłoszenia w Terenowym Biurze Radia Maryja przy konkatedrze pw. św. Jadwigi w Zielonej Górze, tel.(0-68) 324-46-94.

Nowe Kramsko

20 stycznia w Nowym Kramsku odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe animowane przez Koło Przyjaciół Misji Oblackich wespół z Akcją Katolicką, Parafialnym Zespołem Caritas, Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży i Radą Parafialną. Na uroczystość przybyli goście: dyrektor Prokury Misyjnej w Poznaniu - o. Franciszek Chrószcz, a także goście z zaprzyjaźnionej grupy misyjnej z Obry i Babimostu. Spotkanie rozpoczęła Eucharystia sprawowana przez Ojców Oblatów oraz ks. prob. Andrzeja Suchorskiego. W dalszej części spotkania grupa dzieci przedstawiła jasełka. Miłym akcentem regionalnym było wysłuchanie kolęd granych na koźle weselnym. Spotkanie obfitowało we wspólne kolędowanie i rozmowy o misjach. Zelatorka grupy Przyjaciół Misji Oblackich - Janina Cicha dziękuje wszystkim za zaangażowanie w organizację spotkania i wspólną modlitwę.

Słubice

W Katolickim Centrum Studenckim w Słubicach 3 lutego po Mszy św. odbył się wykład w ramach nowo powstałego cyklu - Laboratorium Wiary. Adam Jakuszewicz poprowadził prelekcję, a następnie dyskusję na temat: Na czym polega wola Boża i jak odczytywać znaki czasu. Wzięli niej udział przede wszystkim studenci oraz słubicka młodzież. Duszpasterstwo akademickie „Parakletos” ze Słubic zorganizowało także 4 lutego koncert zespołu wokalnego „Con Sono”, który zaprezentował program Niespodzianka na ostatki. Zespół „Con Sono” powstał pięć lat temu. Tworzą go w dużej mierze dawni członkowie chóru kameralnego „Adoramus”. Muzyką cerkiewną, którą m.in. wykonują, zarazili ich Swietłana Doniec i Igor Łysenko, absolwenci kijowskiego konserwatorium, którzy na początku lat 90. osiedlili się w Słubicach.

Reklama

Zielona Góra

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Zielonej Górze, wspólnie z Ruchem Apostolatu Emigracyjnego, zorganizowało kolejny już raz akcję charytatywną na rzecz najuboższych Polaków zamieszkałych na Wschodzie. Zbiórka produktów żywnościowych odbyła się w dniach 7 i 9 lutego w lokalu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Zielonej Górze.

Warsztaty

Miejskie Przedszkole nr 9 (ul. Partyzantów 22, Zielona Góra) oraz Ośrodek Formacyjno-Szkoleniowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” zapraszają na warsztaty taneczne „Proste tańce integracyjne w pracy z grupą”, prowadzone przez Zbigniewa Żołądziejewskiego. Zajęcia skierowane są do wychowawców, katechetów, nauczycieli zajęć pozalekcyjnych i przedszkoli oraz wychowania fizycznego, harcerzy, instruktorów tańca, animatorów kultury. Są to proste formy taneczne, które ożywiają grupę i integrują z nią te osoby, które są nieśmiałe i niepewnie się czują. Pomagają w nawiązywaniu kontaktu z innymi. Program zajęć obejmuje 12 godz. dydaktycznych. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu warsztatów oraz niezbędne do dalszej pracy materiały (skrypt z opisem tańców i płytę CD z nagraniami). Zapisy do 21 lutego prowadzi sekretariat przedszkola w godz. od 8.00 do 14.00. Zgłoszenia także telefonicznie pod numerem: (0-68) 453-89-97. Koszt - 35 zł od osoby.

Przez ciasne drzwi

2016-08-17 08:31

O. Stanisław Jarosz OSPPE
Niedziela Ogólnopolska 34/2016, str. 32-33

rcher10-(Dennis)--Foter.com--CC-BY-SA

Słowa Pana Jezusa nie zostawiają wątpliwości, jaka jest droga zbawienia: „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają”– dosłownie: nie będą mieli siły. Możemy mieć wejściówkę do nieba „wypracowaną” przez Zbawiciela, ale możemy nie mieć sił wejść, ponieważ straciliśmy je na wysiłki nieprowadzące do zbawienia. Być może po drodze będę niósł bagaż trosk, będę zmęczony staraniem tylko o to, co ziemskie. Droga jest wąska i stroma. Św. Paweł wprost stwierdza: „walcz o życie wieczne” (por. 1 Tm 6,12).

Niebo jest dla nas, ale mamy ruszyć w drogę jak Abraham, jak Mojżesz z Izraelitami do Ziemi Obiecanej, pójść za Jezusem Jego śladami. My najczęściej boimy się wędrówki, wolimy stabilizację. Chcemy Pana Boga zatrzymać i zaprosić Go, by nam pomagał w naszej koncepcji życia bez zmian, bez niepewności, jaka wynika z wędrówki, z Paschy.

Jak rozumieć słowa Pana: „Nie wiem, skąd jesteście”. Jeżeli ja bym nie wiedział, skąd jest mój rozmówca, to jest pewne, że on mnie nie zna, a ja jego. Zmartwychwstały Pan będzie wiedział, skąd jesteśmy – „z wielkiego utrapienia” (por. Ap 7,14). Bóg powie: Znam ciebie, jesteś podobny do Ukrzyżowanego. Masz Jego życie, myślenie, poglądy, Jego punkt widzenia.

Werset „Alleluja” jest kluczem rozumienia Ewangelii: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”.

Również drugie czytanie o karceniu daje światło na nasze życie w drodze do zbawienia. Bóg nie karze nas dla kary. Będąc Ojcem, jest pedagogiem, wie, czego potrzeba dzieciom. Nie zapominajmy, że mamy naturę grzeszników i potrzebujemy korygowania. Mamy powszechnie fałszywe widzenie karcenia: jeśli ktoś karze, to musi się gniewać, być oburzony. Bóg się nie denerwuje, Bóg się nie złości. Jeżeli Biblia mówi o gniewie Pana, to ukazuje pewien obraz tego, czego nie można inaczej wyrazić – Bóg jest sprawiedliwy. Bóg nie podlega nastrojom, negatywnym emocjom, chociaż czuje, ponieważ jest osobą. Dlatego ważne są słowa: „nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza”.

Patrząc na nasze dzieciństwo, rzadko dostrzegamy to, że błogosławieństwem był fakt, iż rodzice nas karcili. Dzięki temu, że ojciec mnie przywoływał do porządku, dziś wiem, iż bardzo mu na mnie zależało, że chciał mojego dobra.

Karcenie ma doprowadzić do tego, byśmy się nauczyli opierać grzechowi (por. Hbr 12, 4). Oprze się ten, kto potrafi z nim walczyć, jest zdyscyplinowany, wyćwiczony. Jak sportowcom potrzebny jest trening, tak i nam potrzebne jest zmaganie. Bóg chce doprowadzić do zbawienia wszystkie ludy i narody – według pierwszego czytania, dlatego potrzebuje doświadczonych uczniów – śpiewamy wszak w psalmie: „Całemu światu głoście Ewangelię”.

Polecamy „Kalendarz liturgiczny” – liturgię na każdy dzień
Jesteśmy również na Facebooku i Twitterze

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Bp Kaszak: Cóż złego zrobiła Wam Maryja? Za co Ją tak straszliwie obrażacie? To nas bardzo boli

2019-08-25 22:24

jc / Częstochowa (KAI)

"Niestety, z bólem i trwogą musimy stwierdzić, że Maryja, Matka Boga Najwyższego i nasza ukochana Matka, na naszej polskiej ziemi jest obrażana, i to poprzez profanację cudownego, od wieków świętego dla wielu Polaków Jej wizerunku ‒ obrazu Matki Bożej Częstochowskiej" – mówił biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak w homilii wygłoszonej na Jasnej Górze w przeddzień uroczystości NMP Częstochowskiej.

M. Sztajner/Niedziela

Odnosząc się do niedawnych wydarzeń biskup podkreślał, że "jesteśmy świadkami podejmowania dalszych akcji przeciwko najukochańszej osobie, jaką Jezus miał na ziemi. Są to działania wyjątkowo haniebne i groźne, niosące ze sobą bardzo konkretne konsekwencje ‒ karę Bożą".

Zobacz zdjęcia: Procesja z Obrazem Matki Bożej z Archikatedry Częstochowskiej na Jasną Górę

- W trosce o szacunek dla naszej Królowej i o dobrobyt naszej ukochanej Ojczyzny nie możemy milczeć, tylko na rożne sposoby musimy wyrażać swój sprzeciw przeciwko tym skandalicznym zachowaniom oraz podejmować czyny pokutne, by zadośćuczynić Panu Bogu za bluźnierstwa wobec Maryi i Jego osoby - podkreślał.

"Pytamy autorów i uczestników ataków na Przenajświętszą Panią: Cóż złego zrobiła Wam Maryja? Za co Ją tak straszliwie obrażacie? To nas bardzo boli. Maryja jest Matką Boga i naszą ukochaną Matką, którą bardzo szanujemy. Tymi haniebnymi czynami obrażacie także nasze uczucia religijne. Dlatego nie ma i nigdy nie będzie naszego przyzwolenia na takie niedopuszczalne zachowanie" - pytał bp Kaszak.

Nawiązując do orędzia Matki Bożej z Fatimy, wzywał do praktykowania wynagradzającego nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. Podkreślał, że w zaistniałej sytuacji katolikom nie wolno milczeć – muszą stanowczo przeciwstawiać się moralnie złym działaniom oraz brać w obronę tych, którzy w trosce o dobro Polski głoszą prawdę o zagrożeniach ideologii LGBT.

W tym kontekście przypomniał osobę abp. Marka Jędraszewskiego. Zachęcał też rodziców do podpisywania deklaracji sprzeciwiającej się wychowywaniu dzieci zgodnie z ideologią LGBT.

"Jasnogórska Pani, wspieraj nas, abyśmy byli w stanie naszymi modlitwami i ofiarami wynagrodzić Bogu bluźnierstwa, jakich doznaje On od ludzi. Pomóż nam uśmierzyć sprawiedliwy gniew Boży, do którego sami zmuszamy Stwórcę grzechem i nieposłuszeństwem, bo kiedy zapłonie jego ogień, nikt i nic się nie ostoi" – zakończył homilię bp Kaszak.

25 sierpnia w południe na Jasną Górę przybyło ponad tysiąc pielgrzymów z Zagłębia Dąbrowskiego. To druga część diecezjalnej pielgrzymki – 13 sierpnia do Częstochowy weszło prawie 1500 osób z regionu olkuskiego. Obu pielgrzymkom towarzyszył na trasie biskup Grzegorz Kaszak.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem