Reklama

Ojciec kłamstwa (2)

Truizmem byłoby uzasadnianie tezy stwierdzającej, że człowiek jest istotą z natury religijną. O jej prawdziwości świadczą chociażby odkrycia archeologiczne dotyczące najstarszej historii człowieka. Homo sapiens nierozłącznie związany jest z religią i kultem bóstwa. Niestety, to naturalne ukierunkowanie człowieka do oddawania chwały Bożej może być z winy samego człowieka wypaczone. Dowody na to mamy już w Starym Testamencie, kiedy to Naród Wybrany zamiast czcić prawdziwego Boga, zaczął oddawać kult złotemu cielcowi (zob. Wj 32, 1-35). Natura ludzka nie znosi próżni. Kiedy słabnie w społeczeństwach wiara w Jedynego Boga, wtedy jej miejsce zajmuje wiara w bożki, czego dowodem są zbrodnicze ideologie: komunizm i rasizm, które zawładnęły wieloma sercami i umysłami ludzi w centrum cywilizacji europejskiej i do tej pory kładą się na nią ponurym cieniem.
Osłabienie wiary współczesnego człowieka owocuje powstawaniem licznych sekt, których nie brakuje także w naszym kraju, a także jeszcze groźniejszego zjawiska, czemu dał wyraz kardynał J. Ratzinger w słynnym Raporcie o stanie wiary z 1985 r.: „Jeśli zbawcze dzieło Chrystusa zgasłoby, to ten świat, mimo całej wiedzy i tak rozwiniętej technologii, uległby terrorowi i popadłby w desperację. Już dzisiaj mamy oznaki powrotu ciemnych, ponurych sił: właśnie w zlaicyzowanym świecie szerzą się kulty satanistyczne” (wydanie polskie z 1986 r. s. 120). Czas potwierdził trafność opinii wyrażonej przez watykańskiego prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Widzimy nakręcającą się spiralę terroryzmu, a także szerzący się w niektórych kręgach kult szatana.
Początki satanizmu sięgają XVII w. Oficjalnie w swojej warstwie kultycznej zaczął się rozwijać w XX w. Za jego ojca uważa się Anglika Aleistera Crowley’a (1875-1947). Jego przesłanie było kierowane do fałszywie rozumianej wolności człowieka, w myśl dewizy: „Czyń, co się tobie podoba - oto całe prawo”. W fachowej literaturze podkreśla się, że poglądy Crowley’a były natchnieniem dla Adolfa Hitlera. Innym wielkim propagatorem i twórcą współczesnego satanizmu jest Anton Sandor La Wey (ur. w 1930 r.). W 1966 r. założył w San Francisco „kościół szatana”, a 2 lata później została wydana „biblia szatana”, w której zawarta jest synteza ideologii satanistycznej.
Istotą kultu szatana jest zacieranie różnicy między dobrem a złem, prawdą i kłamstwem. Podkreśla się powiązanie satanizmu z muzyką rockową, a zwłaszcza z heavy metalem. Słyszymy czasami o satanistach bezczeszczących miejsca kultu religijnego oraz znęcających się nad zwierzętami. Jednak są to bardziej przejawy anarchii etyczno-moralnej niż istoty ideologii satanistycznej. Ona ma o wiele głębsze pokłady. Do jej istoty należy uległość szatanowi jako głównemu nieprzyjacielowi Pana Boga. Zauważa się, że młodzież przyznająca się do satanizmu jest aspołeczna, w sposób zaplanowany wrogo odnosi się do wartości narodowych, patriotycznych i religijnych, czego przejawem są wspomniane już akty przemocy i wandalizmu.
W Polsce ruch satanistyczny zaczął się rozwijać w 1986 r., za cichym poparciem prominentnych funkcjonariuszy PRL-u. Dokładnie nie wiadomo, ilu liczy członków. W każdym razie nie można lekceważyć tego zjawiska. Uważa się, że satanistami są nie tylko młodzi ludzie, często do końca nieświadomi tego, co robią, ale także osoby z pierwszych stron gazet. Diabeł ma więc do pomocy zorganizowanych, niezwykle kompetentnych i bez reszty oddanych mu „apostołów”. Powinni o tym wiedzieć rodzice, duszpasterze, nauczyciele i wychowawcy oraz każdy z nas, by nie dać się złapać w ich sieci.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Zakażenia koronawirusem w kilku domach zakonnych redemptorystów

2020-06-04 13:51

[ TEMATY ]

redemptoryści

AdobeStock.com

Na początku czerwca doszło do zakażenia koronawirusem w kilku domach zakonnych redemptorystów w Polsce – poinformował PAP rzecznik prasowy Prowincji Warszawskiej Redemptorystów o. Mariusz Mazurkiewicz.

W oficjalnym oświadczeniu napisał, że "w sobotę, 30 maja 2020 r. w Tuchowie k. Tarnowa odbyły się święcenia kapłańskie, które przebiegły przy zachowaniu obowiązujących przepisów władz sanitarnych i kościelnych. Niestety, na uroczystości były obecne osoby zakażone wirusem, wtedy tego zupełnie nieświadome. Wykazały to dopiero badania wykonane kilka dni później. W konsekwencji doszło do kolejnych zakażeń".

Poinformował, że pierwsza osoba chora, zaraz po otrzymaniu swoich wyników, powiadomiła o tym we wtorek 2 czerwca ok. godz. 20.00, czyli trzy dni po święceniach. "Natychmiast zostały wdrożone dostępne środki ostrożności we wspólnotach, gdzie były osoby z pojawiającymi się objawami. Następnego dnia rano zostały powiadomione władze sanitarno-epidemiologiczne i potencjalnie chorzy poddali się badaniom" – podano.

Do godzin południowych 4 czerwca 2020 r. zostały potwierdzone trzy przypadki zachorowań.

Inni członkowie wspólnot zakonnych, mający kontakt z zarażonymi, zostali poddani testom na obecność koronawirusa lub obecnie to się dokonuje.

"W oczekiwaniu na wyniki badań, stosownie do obowiązujących przepisów, kwarantanną objęte zostały domy zakonne redemptorystów w Bardzie (diecezja świdnicka), Kościelisku (archidiecezja krakowska), Tuchowie (diecezja tarnowska) i we Wrocławiu. Czasowo zamknięte dla wiernych zostały też kościoły przy wymienionych domach zakonnych" – poinformowano.

Zaznaczono, że "cały czas, dochowując staranności, obserwujemy sytuację w innych wspólnotach zakonnych, gdzie – podkreślamy – nie ma obecnie objawów infekcji".

Podkreślono, że władze Prowincji Warszawskiej Redemptorystów i przełożeni poszczególnych domów zakonnych współpracują z właściwymi służbami sanitarno-epidemiologicznymi. "Dalsze działania i okres kwarantanny w wymienionych domach są uzależnione od decyzji powyższych służb, które monitorują rozwój sytuacji" – zaznaczono.

Informacje o podjętych działaniach, ograniczeniach w sprawowaniu posługi duszpasterskiej i trwaniu kwarantanny są podawane na bieżąco na stronach internetowych poszczególnych domów zakonnych i parafii, jak również w mediach społecznościowych. (PAP)

Autor: Stanisław Karnacewicz

skz/ joz/

CZYTAJ DALEJ

Ks. prof. Ryszard Czekalski nowym rektorem UKSW

2020-06-04 20:59

[ TEMATY ]

rektor

UKSW

Collegium Medicum UKSW

youtube.com

Kolegium elektorów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wybrało nowego rektora uczelni na kadencję 2020-2024. Został nim ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski.

Ośmioletnia kadencja obecnego rektora UKSW ks. prof. Stanisława Dziekońskiego upłynie 31 sierpnia. Na to stanowisko na kadencję 2020-2024 zdecydowało się kandydować dwóch wykładowców uczelni: ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski i ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz.

Ostatecznie Kolegium elektorów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wybrało na to stanowisko ks. prof. Czekalskiego.

Ks. Piotr Czekalski (ur. 1962) ukończył biologię na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1989 r., w tym samym roku uzyskując tytuł magistra teologii na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 1996 r. obronił doktora z teologii na ATK, a następnie (1997-1998) odbył studia z katechetyki w Instytucie Katolickim w Paryżu. W 2006 r. obronił habilitację z teologii w zakresie katechetyki. Osiem lat później uzyskał tytuł profesora nauk teologicznych.

Od początku kariery naukowej związany jest z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego poprzedniczką była Akademia Teologii Katolickiej. W latach 2010-2016 pełnił funkcję prodziekana ds. naukowych i finansowych Wydziału Teologicznego UKSW, w latach 2016-2020 - prorektorem ds. nauki i współpracy międzynarodowej. Od ośmiu lat wchodzi w skład Senatu UKSW.

Ponadto w macierzystej diecezji siedleckiej odpowiadał za sprawy związane z katechezą dzieci i młodzieży. Wykładał też w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Przez wiele lat współpracował też z Ministerstwem Edukacji Narodowej jako ekspert oraz z Komisją Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski m.in. jako członek zespołu ds. przygotowania i realizacji matury z religii rzymskokatolickiej oraz zespołu przygotowującego podstawy programowe katechezy.

W swoim programie wyborczym na stanowisko rektora UKSW ks. prof. Czekalski zwracał uwagę na potrzebę nowoczesnej organizacji i zarządzania uczelnią jako wspólnotą badaczy, nauczycieli, doktorantów i studentów oraz pracowników administracji.

Jego zdaniem, konieczne jest unowocześnienie, w tym cyfryzacja, organizacji prowadzenia badań naukowych, przy jednoczesnym wprowadzeniu przejrzystych procedur ich finansowania i upowszechniania oraz systemowym wsparciu pozyskiwania projektów badawczych.

Potrzeba także czytelnych organizacyjnych i finansowych ram dla wspierania badań, zwłaszcza innowacyjnych oraz interdyscyplinarnych; wprowadzenia przyjaznych dla użytkownika systemów komercjalizacji wyników badań i wiedzy; efektywnego wsparcia organizacyjnego w nawiązywaniu kontaktów z jednostkami z otoczenia społeczno-gospodarczego.

Nowoczesne kształcenie powinno być powiązane z popularyzacją wiedzy i nauki oraz promocją dorobku wszystkich badaczy. Nie bez znaczenia jest dbałość o podnoszenie jakości kadr naukowo-badawczych i dydaktycznych.

Nowy rektor będzie także chciał wykorzystania kapitału intelektualnego, jakim dysponuje UKSW, w tym także promowania i wspieranie przedsiębiorczości i pomysłowości: pracowników, studentów, doktorantów oraz absolwentów. Chodzi zwłaszcza o utworzenie platformy wsparcia przedsiębiorczości (inkubator przedsiębiorczości) i przestrzeni dla rozwoju projektów innowacyjnych ( start-up).

Ks. Czekalski opowiada się ponadto za dalszym rozwijaniem umiędzynarodowienia UKSW poprzez wzmocnienie dotychczasowych kontaktów międzynarodowych w Europie i w świecie, ale też z większym otwarciem na kraje afrykańskie i azjatyckie.

Jego zdaniem, ważne byłoby też podjęcie misji UKSW na rzecz Polonii, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z naukowcami i badaczami pochodzenia polskiego oraz dążenie do założenia Akademii Polonijnej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję