Reklama

Z wizytą na Ukrainie

Niedziela przemyska 44/2001

W czerwcu bieżącego roku z pielgrzymką apostolską na Ukrainie przebywał Ojciec Święty Jan Paweł II. Spotkanie wiernych z Papieżem w kraju, gdzie Kościół katolicki i chrześcijaństwo przez dziesiątki lat było prześladowane było bardzo potrzebne i umocniło wiarę oraz wielkie przywiązanie katolików do Kościoła i Papieża. Wizyta Jana Pawła II przypadła w 10. rocznicę odnowienia struktur Kościoła rzymskokatolickiego a także odnowienia Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Kamieniecko-Podolskiej z siedzibą w Gródku Podolskim.

W czasie Mszy św. beatyfikacyjnej abp. Józefa Bilczewskiego i ks. Zygmunta Gorazdowskiego we Lwowie, 26 czerwca br., Ojciec Święty zwracając się do kapłanów, zakonników i kleryków mówił: "W tej chwili w szczególny sposób myślę o was i wzywam was, abyście przyswoili sobie duchową i apostolską lekcję pozostawioną przez tych dwóch błogosławionych pasterzy Kościoła. Naśladujcie ich! Wy, którzy na różne sposoby pełnicie szczególną posługę na rzecz Ewangelii, winniście tak jak oni czynić wszystko, co możliwe, aby dzięki waszemu świadectwu każdy człowiek niezależnie od wieku, pochodzenia, wykształcenia i statusu społecznego, czuł w głębi serca, że jest umiłowany przez Boga. Taka jest wasza misja".

Biskup ordynariusz kamieniecko-podolski Jan Olszański 1 października 1991 r. erygował w Gródku Podolskim pierwsze wyższe seminarium duchowne obrządku łacińskiego na terenie Ukrainy, po rozpadzie ZSRR. W późniejszych latach powstawały kolejne seminaria: we Lwowie dla archidiecezji lwowskiej oraz w Worcelu k. Kijowa dla diecezji kijowsko-żytomierskiej.

Obecnie na początku roku akademickiego 2001/2002 Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Kamieniecko-Podolskiej obrządku rzymskokatolickiego w Gródku Podolskim jest największe na terenie Ukrainy. Do kapłaństwa przygotowuje się w nim 70 alumnów pochodzących w zdecydowanej większości z obszaru rozległej diecezji kamieniecko-podolskiej (pow. 280 tys. km2) a także z Mołdawii. W okresie 10 lat istnienia Seminarium, święcenia kapłańskie otrzymało 38 alumnów. Wyświęceni kapłani pracują w diecezji kamieniecko-podolskiej, kijowsko-żytomierskiej, w Mołdawii i na Łotwie.

Od września 1996 r. Seminarium stało się filią Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Lateraneńskiego. Od tego czasu 40 absolwentów seminarium otrzymało tytuł magistra teologii.

Seminarium do dzisiaj nie posiada własnego budynku, lecz dzięki otwartej postawie ks. Władysława Wanagsa MIC z Gródka może wykorzystywać dużą część budynków Domu Miłosierdzia. Być może trwające od kilku lat zabiegi o zwrot budynku seminarium w Kamieńcu przyniosą wkrótce spodziewany skutek.

Kadrę profesorską stanowią księża przybyli z Polski. Pionierem był były rektor ks. mgr Jan Ślepowroński, który na polecenie bp. Jana Olszańskiego organizował i do końca sierpnia 2001 r. kierował Seminarium. Następnie przybyli z diecezji rzeszowskiej - wicerektor ks. lic. Jerzy Kurcek i z diecezji siedleckiej - ojciec duchowny ks. lic. Ryszard Federczyk. W następnych latach do Gródka przyjeżdżali kolejni kapłani: z archidiecezji przemyskiej: ks. dr Jan Niemiec, ks. dr Wacław Socha; lubelskiej: ks. dr Andrzej Maciąg; z warszawskiej: ks. dr Marek Łukomski; z diecezji siedleckiej: ks. dr Stanisław Siwiec; ks. lic. Józef Kuzawiński; ks. mgr Wojciech Matuszewski; ks. Mirosław Stańczuk z sandomierskiej: ks. dr Stanisław Kozioł; ks. mgr Adam Gardyasz i z Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), ks. Pawol Zemba. Profesorów mieszkających w Seminarium wspierają księża profesorowie z Polski, Słowacji i kapłani pracujący w diecezji kamienieckiej.

Pod koniec sierpnia 2001 r. bp Jan Olszański obowiązki rektora Seminarium w Gródku Podolskim powierzył ks. dr. Janowi Niemcowi, kapłanowi archidiecezji przemyskiej.

W dniu patronki Seminarium Duchownego, św. Teresy od Dzieciątka Jezus (1 października) odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2001/2002.

Wśród wielu zaproszonych gości w inauguracji uczestniczył nuncjusz apostolski na Ukrainie abp Mikołaj Eterowicz oraz biskupi pomocniczy: ze Lwowa bp Stanisław Padewski; z Kijowa bp Stanisław Szyrokoradiuk oraz z Kamieńca bp Leon Dubrawski, księża profesorowie z seminariów duchownych i uczelni katolickich w Polsce i na Ukrainie. Swoje życzenia i pozdrowienia przesłali m.in.: metropolita lwowski kard. Marian Jaworski, rektor Uniwersytetu Lateraneńskiego bp Scola, abp Józef Michalik, bp Kazimierz Górny z Rzeszowa, bp Stanisław Dziwisz z Watykanu, bp Coia z Mołdawii.

Inauguracja miała dwie części. Pierwsza część miała miejsce w auli seminaryjnej. Po wystąpieniu i powitaniu gości przez rektora Seminarium ks. dr. Jana Niemca, ks. prof. dr hab. Andrzej Pankowicz oraz ks. prof. dr Józef Wołczański z Krakowa wręczyli księgę pamiątkową Pasterz i twierdza, biskupowi ordynariuszowi Janowi Olszańskiemu z okazji 10-lecia sakry biskupiej oraz 80. rocznicy urodzin. Księga ta jest również darem i uznaniem wielkich zasług Księdza Biskupa za niezłomną postawę i trwanie przy Chrystusie i Kościele w czasie prześladowań komunistycznych i za 10-letnią służbę w kierowaniu odrodzoną diecezją kamieniecko-podolską.

Następnie wicerektor ks. Jerzy Kurcek odczytał sprawozdanie z działalności Seminarium za rok 2000/2001. Kolejnym punktem był wykład inauguracyjny pt. Początki seminarium w Gródku Podolskim, wygłoszony przez rektora ks. dr. Jana Niemca. Immatrykulacji alumnów I rocznika w liczbie 8 dokonali Biskup Ordynariusz oraz Nuncjusz Apostolski. Pierwszą część uroczystości zakończyło wspólne odśpiewanie Gaudeamus igitur.

Druga część inauguracji miała miejsce w kościele parafialnym w Gródku. Mszy św. pontyfikalnej koncelebrowanej w otoczeniu biskupów i kapłanów (w liczbie 90) przewodniczył i słowo Boże wygłosił abp Mikołaj Eterowicz, nuncjusz apostolski na Ukrainie. We Mszy św. uczestniczyli alumni, siostry zakonne, wierni z Gródka, okolicznych parafii oraz goście.

W godzinach popołudniowych w auli seminaryjnej wyświetlono film dokumentalny pt. Miły żart Ducha Świętego przedstawiający historię diecezji i Seminarium Duchownego. Ostatnim punktem inauguracji był koncert muzyki i pieśni religijnej i narodowej w wykonaniu kwartetu chmielnickiej filharmonii.

Życie większości mieszkańców Ukrainy, w tym katolików, jest bardzo ciężkie. Brak pracy, bardzo niskie wynagrodzenia (często wypłacane z kilkumiesięcznym opóźnieniem) powoduje, że wierni nie są w stanie ze swoich ofiar utrzymać Seminarium. Od początku istnienie i rozwój Seminarium w Gródku zawdzięcza pomocy otrzymywanej z zagranicy, w tym bardzo dużej z Polski. Klerycy i przełożeni o swoich dobroczyńcach pamiętają w codziennej modlitwie, a szczególnie w czasie Mszy św. sprawowanej w każdy czwartek w kościele parafialnym. Dziękując prosimy o dalszą pomoc konieczną do istnienia i rozwoju Seminarium tak potrzebnego dla odrodzonej diecezji kamieniecko-podolskiej.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Praga: polscy księża mistrzami Europy w halowej piłce nożnej

2020-02-21 13:55

[ TEMATY ]

sport

ekai.pl

Reprezentacja polskich księży zdobyła tytuł mistrzów Europy w halowej piłce nożnej, rozgrywanych w Říčanach w pobliżu stolicy Czech - Pragi. Drugie miejsce wywalczyła reprezentacja księży z Bośni i Hercegowiny, a trzecie – z Portugalii.

W skład reprezentacji Polski weszło 5 księży z diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Ponadto księża z diecezji kieleckiej, siedleckiej, sandomierskiej, z archidiecezji przemyskiej oraz gdańskiej. W sumie udział wzięli duchowni z 18 krajów naszego kontynentu.

Reprezentacja Polski bierze udział w rywalizacji europejskich drużyn od samego początku i jest jednym z najbardziej utytułowanych zespołów. Z mistrzostw Starego Kontynentu polscy duchowni przywieźli do kraju już 13 medali, a obecny jest 7 złotym.

20 lutego uczestnicy mistrzostw wzięli udział we Mszy św. w katedrze św. Wita, Wacława i Wojciecha na Hradczanach, której przewodniczył metropolita praski, kard. Dominik Duka OP. W swojej homilii zauważył, że piłka nożna może być inspiracją dla rozwijania swego powołania, między innymi przez swój charakter zespołowy oraz duchem kreatywności. To hobby może też dobrze wpływać także na pracę duszpasterską z młodymi - zaznaczył metropolita Pragi.

CZYTAJ DALEJ

Pogarsza się sytuacja dzieci na całym świecie

2020-02-23 17:21

[ TEMATY ]

dzieci

głód

konflikt

UNICEF

źródło: vaticannews.va

Nie tylko konflikty wojenne, głód i brak dostępu do służby zdrowia zagrażają życiu i przyszłości dzieci. Negatywny wpływ na ich zdrowie ma też zanieczyszczenie środowiska oraz agresywna reklama popychająca młodych w kierunku fast foodu, alkoholu i tytoniu.

Najnowszy raport Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF jednoznacznie stwierdza, że sytuacja dzieci na całym świecie znacząco się pogarsza. Żaden kraj nie chroni też wystarczająco ich zdrowia i przyszłości. Badania zostały przeprowadzone w 180 krajach, zarówno charakteryzujących się chronicznym ubóstwem, częstymi suszami i niekończącymi wojnami, jak i w najbardziej rozwiniętych i bogatych.

UNICEF bije na alarm, że w krajach ubogich aż 250 mln dzieci poniżej 5. roku życia nie będzie miało szansy na rozwój swego potencjału.

Ich los jest zagrożony przez kryzysy humanitarne, konflikty, klęski żywiołowe i nowe problemy coraz częściej związane ze zmianami klimatycznymi. Raport podkreśla, że w krajach bogatych zanieczyszczenie powietrza i zły styl życia zbierają równie negatywne żniwo. W porównaniu z rokiem 1975 r. otyłość wśród dzieci wzrosła aż 11-krotnie (z 11 mln do 124 mln). Negatywny wpływ na nasz styl życia mają reklamy. Dzieci bombardowane są rocznie 30 tys. różnych reklam, które nie pozostają obojętne na ich styl życia. Dla przykładu policzono, że tylko w Australii, podczas transmisji telewizyjnych meczy piłkarskich, krykieta i rugby, wyemitowano 51 mln reklam produktów alkoholowych. Raport podkreśla też, że styl życia w krajach rozwiniętych jednoznacznie pokazuje, że nie myślimy dalekowzrocznie i nie zastanawiamy się nad tym, jakie konsekwencje przyniesie to dla przyszłych pokoleń.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję