Reklama

Z wizytą na Ukrainie

Ks. Wacław Socha
Edycja przemyska 44/2001

W czerwcu bieżącego roku z pielgrzymką apostolską na Ukrainie przebywał Ojciec Święty Jan Paweł II. Spotkanie wiernych z Papieżem w kraju, gdzie Kościół katolicki i chrześcijaństwo przez dziesiątki lat było prześladowane było bardzo potrzebne i umocniło wiarę oraz wielkie przywiązanie katolików do Kościoła i Papieża. Wizyta Jana Pawła II przypadła w 10. rocznicę odnowienia struktur Kościoła rzymskokatolickiego a także odnowienia Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Kamieniecko-Podolskiej z siedzibą w Gródku Podolskim.

W czasie Mszy św. beatyfikacyjnej abp. Józefa Bilczewskiego i ks. Zygmunta Gorazdowskiego we Lwowie, 26 czerwca br., Ojciec Święty zwracając się do kapłanów, zakonników i kleryków mówił: "W tej chwili w szczególny sposób myślę o was i wzywam was, abyście przyswoili sobie duchową i apostolską lekcję pozostawioną przez tych dwóch błogosławionych pasterzy Kościoła. Naśladujcie ich! Wy, którzy na różne sposoby pełnicie szczególną posługę na rzecz Ewangelii, winniście tak jak oni czynić wszystko, co możliwe, aby dzięki waszemu świadectwu każdy człowiek niezależnie od wieku, pochodzenia, wykształcenia i statusu społecznego, czuł w głębi serca, że jest umiłowany przez Boga. Taka jest wasza misja".

Biskup ordynariusz kamieniecko-podolski Jan Olszański 1 października 1991 r. erygował w Gródku Podolskim pierwsze wyższe seminarium duchowne obrządku łacińskiego na terenie Ukrainy, po rozpadzie ZSRR. W późniejszych latach powstawały kolejne seminaria: we Lwowie dla archidiecezji lwowskiej oraz w Worcelu k. Kijowa dla diecezji kijowsko-żytomierskiej.

Obecnie na początku roku akademickiego 2001/2002 Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Kamieniecko-Podolskiej obrządku rzymskokatolickiego w Gródku Podolskim jest największe na terenie Ukrainy. Do kapłaństwa przygotowuje się w nim 70 alumnów pochodzących w zdecydowanej większości z obszaru rozległej diecezji kamieniecko-podolskiej (pow. 280 tys. km2) a także z Mołdawii. W okresie 10 lat istnienia Seminarium, święcenia kapłańskie otrzymało 38 alumnów. Wyświęceni kapłani pracują w diecezji kamieniecko-podolskiej, kijowsko-żytomierskiej, w Mołdawii i na Łotwie.

Od września 1996 r. Seminarium stało się filią Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Lateraneńskiego. Od tego czasu 40 absolwentów seminarium otrzymało tytuł magistra teologii.

Seminarium do dzisiaj nie posiada własnego budynku, lecz dzięki otwartej postawie ks. Władysława Wanagsa MIC z Gródka może wykorzystywać dużą część budynków Domu Miłosierdzia. Być może trwające od kilku lat zabiegi o zwrot budynku seminarium w Kamieńcu przyniosą wkrótce spodziewany skutek.

Kadrę profesorską stanowią księża przybyli z Polski. Pionierem był były rektor ks. mgr Jan Ślepowroński, który na polecenie bp. Jana Olszańskiego organizował i do końca sierpnia 2001 r. kierował Seminarium. Następnie przybyli z diecezji rzeszowskiej - wicerektor ks. lic. Jerzy Kurcek i z diecezji siedleckiej - ojciec duchowny ks. lic. Ryszard Federczyk. W następnych latach do Gródka przyjeżdżali kolejni kapłani: z archidiecezji przemyskiej: ks. dr Jan Niemiec, ks. dr Wacław Socha; lubelskiej: ks. dr Andrzej Maciąg; z warszawskiej: ks. dr Marek Łukomski; z diecezji siedleckiej: ks. dr Stanisław Siwiec; ks. lic. Józef Kuzawiński; ks. mgr Wojciech Matuszewski; ks. Mirosław Stańczuk z sandomierskiej: ks. dr Stanisław Kozioł; ks. mgr Adam Gardyasz i z Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), ks. Pawol Zemba. Profesorów mieszkających w Seminarium wspierają księża profesorowie z Polski, Słowacji i kapłani pracujący w diecezji kamienieckiej.

Pod koniec sierpnia 2001 r. bp Jan Olszański obowiązki rektora Seminarium w Gródku Podolskim powierzył ks. dr. Janowi Niemcowi, kapłanowi archidiecezji przemyskiej.

W dniu patronki Seminarium Duchownego, św. Teresy od Dzieciątka Jezus (1 października) odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2001/2002.

Wśród wielu zaproszonych gości w inauguracji uczestniczył nuncjusz apostolski na Ukrainie abp Mikołaj Eterowicz oraz biskupi pomocniczy: ze Lwowa bp Stanisław Padewski; z Kijowa bp Stanisław Szyrokoradiuk oraz z Kamieńca bp Leon Dubrawski, księża profesorowie z seminariów duchownych i uczelni katolickich w Polsce i na Ukrainie. Swoje życzenia i pozdrowienia przesłali m.in.: metropolita lwowski kard. Marian Jaworski, rektor Uniwersytetu Lateraneńskiego bp Scola, abp Józef Michalik, bp Kazimierz Górny z Rzeszowa, bp Stanisław Dziwisz z Watykanu, bp Coia z Mołdawii.

Inauguracja miała dwie części. Pierwsza część miała miejsce w auli seminaryjnej. Po wystąpieniu i powitaniu gości przez rektora Seminarium ks. dr. Jana Niemca, ks. prof. dr hab. Andrzej Pankowicz oraz ks. prof. dr Józef Wołczański z Krakowa wręczyli księgę pamiątkową Pasterz i twierdza, biskupowi ordynariuszowi Janowi Olszańskiemu z okazji 10-lecia sakry biskupiej oraz 80. rocznicy urodzin. Księga ta jest również darem i uznaniem wielkich zasług Księdza Biskupa za niezłomną postawę i trwanie przy Chrystusie i Kościele w czasie prześladowań komunistycznych i za 10-letnią służbę w kierowaniu odrodzoną diecezją kamieniecko-podolską.

Następnie wicerektor ks. Jerzy Kurcek odczytał sprawozdanie z działalności Seminarium za rok 2000/2001. Kolejnym punktem był wykład inauguracyjny pt. Początki seminarium w Gródku Podolskim, wygłoszony przez rektora ks. dr. Jana Niemca. Immatrykulacji alumnów I rocznika w liczbie 8 dokonali Biskup Ordynariusz oraz Nuncjusz Apostolski. Pierwszą część uroczystości zakończyło wspólne odśpiewanie Gaudeamus igitur.

Druga część inauguracji miała miejsce w kościele parafialnym w Gródku. Mszy św. pontyfikalnej koncelebrowanej w otoczeniu biskupów i kapłanów (w liczbie 90) przewodniczył i słowo Boże wygłosił abp Mikołaj Eterowicz, nuncjusz apostolski na Ukrainie. We Mszy św. uczestniczyli alumni, siostry zakonne, wierni z Gródka, okolicznych parafii oraz goście.

W godzinach popołudniowych w auli seminaryjnej wyświetlono film dokumentalny pt. Miły żart Ducha Świętego przedstawiający historię diecezji i Seminarium Duchownego. Ostatnim punktem inauguracji był koncert muzyki i pieśni religijnej i narodowej w wykonaniu kwartetu chmielnickiej filharmonii.

Życie większości mieszkańców Ukrainy, w tym katolików, jest bardzo ciężkie. Brak pracy, bardzo niskie wynagrodzenia (często wypłacane z kilkumiesięcznym opóźnieniem) powoduje, że wierni nie są w stanie ze swoich ofiar utrzymać Seminarium. Od początku istnienie i rozwój Seminarium w Gródku zawdzięcza pomocy otrzymywanej z zagranicy, w tym bardzo dużej z Polski. Klerycy i przełożeni o swoich dobroczyńcach pamiętają w codziennej modlitwie, a szczególnie w czasie Mszy św. sprawowanej w każdy czwartek w kościele parafialnym. Dziękując prosimy o dalszą pomoc konieczną do istnienia i rozwoju Seminarium tak potrzebnego dla odrodzonej diecezji kamieniecko-podolskiej.

Reklama

Bp Przybylski do ceremoniarzy: w liturgii najważniejsze jest to, że Bóg jest tutaj

2019-09-21 22:09

Ks. Mariusz Frukacz


Ks. Mariusz Frukacz

To, co w liturgii jest najważniejsze, to mieć pełne przekonanie, że Bóg jest tutaj – mówił w homilii bp Andrzej Przybylski, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej, który 21 września przewodniczył w Niższym Seminarium Duchownym w Częstochowie Mszy św. z udzieleniem błogosławieństwa nowym 17 ceremoniarzom Liturgicznej Służby Ołtarza w archidiecezji częstochowskiej.

Zobacz zdjęcia: Nowi cremoniarze Liturgicznej Służby Ołtarza w archidiecezji częstochowskiej.

Na początku Mszy św. ks. dr Jerzy Bielecki, rektor seminarium wskazując na słowa „Pójdź za Mną” podkreślił, że Niższe Seminarium Duchowne jest szczególnym miejscem realizacji słów Jezusa.

Mszę św. z bp. Przybylskim koncelebrowali m. in. ks. Paweł Wróbel, duszpasterz LSO w archidiecezji częstochowskiej oraz kapłani z parafii nowych ceremoniarzy. Na uroczystości zgromadzili się także rodzina i bliscy ceremoniarzy.

– Każde powołanie w Ewangelii zaczyna się od modlitwy. To nie są tylko ludzkie decyzje i wybory. Bóg wybiera do wielkie bliskości z sobą – mówił bp Przybylski, rozpoczynając liturgię Mszy św.

W homilii biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej za św. Grzegorzem Wielkim zaznaczył, że „czasy, w których żyjemy, to czasy jakby zorzy porannej. Już Chrystus nas zbawił, za każdego z nas oddał życie na krzyżu. Jednak jeszcze tego wszystkiego dokładnie nie widzimy. Widzimy to w liturgii, w znakach”.

– To co w liturgii jest najważniejsze, to mieć pełne przekonanie, że Bóg tutaj jest. Dla każdego człowieka, ministranta, ceremoniarza i księdza jest bardzo ważne to wszystko, czego się nauczyliśmy, ale pierwsze i zawsze najważniejsze jest to, żeby mieć pełna świadomość i mocno w to wierzyć, że tu obecny jest Bóg – podkreślił bp Przybylski i dodał: „To jest najważniejszy powód dlaczego Kościół tak bardzo się troszczy o liturgię. Jeśli chcemy, żeby być blisko Jezusa i żeby On był blisko nas, to jest tylko jeden sposób - to jest Msza św.”.

– Kiedy św. Jan Maria Vianney był już bardzo schorowany i nie miał sił na mówienie wielu słów w kazaniu, to wskazywał na tabernakulum i mówił: „On tu jest”. I to było najważniejsze kazanie – kontynuował bp Przybylski.

– Obrzęd ustanowienia Was ceremoniarzami w Liturgicznej Służbie Ołtarza jest bardzo ważny. Bardzo ważna jest duża wiedza o liturgii, ale to wszystko na nic by się zdało, gdybyście poszli do ołtarza i zapomnieli, że to wszystko dla Pana – przypomniał biskup ceremoniarzom i zachęcił ich, aby będąc przy ołtarzu pokazywali ludziom żywą obecność Boga.

Biskup przypomniał również, że bardzo ważne, aby posłudze ceremoniarza, ministranta, lektora towarzyszyła modlitwa. ¬– Bardzo ważne jest to, abyście mieli czas na adorację Najświętszego Sakramentu. Służcie świętej obecności Boga – zachęcił bp Przybylski.

W rozmowie z „Niedzielą” ks. Mariusz Bakalarz, wicekanclerz Kurii Metropolitalnej w Częstochowie podkreślił, że „podczas kursów ceremoniarzy chodzi o to, by to nie było tylko takie techniczne przygotowanie do posługi liturgicznej, ale uczyło zrozumienia tego, co się dokonuje podczas liturgii”.

Dla Jakuba Klimasa z parafii Świętych Pierwszych Męczenników Polski w Częstochowie, który w Liturgicznej Służbie Ołtarza jest już dziesięć lat „kurs ceremoniarza oprócz całej ważnej teorii na temat liturgii pozwala też w piękny sposób jeszcze bardziej zbliżyć się do Boga”. W rozmowie z „Niedzielą” podkreślił również, że czymś ważnym dla samego tygodnika mogłyby być prezentacje poszczególnych grup ministranckich.

Natomiast Maciej Szymczykiewicz z parafii św. Lamberta w Radomsku powiedział nam, że bycie ministrantem, lektorem zawsze traktował jako Boże wezwanie. – Faktycznie bardzo mocno poczułem, że to Pan Bóg mnie powołuje, żeby być przy Jego ołtarzu. A to posługiwanie rzutuje na moją codzienność, tę szkolną i w rodzinie. Liturgia wzywa mnie do tego, żebym także udoskonalał się w stosunku do drugiego człowieka. Liturgia jest znakiem Bożego miłosierdzia i ja to miłosierdzie powinienem również przekazać drugiemu człowiekowi – powiedział „Niedzieli” Maciej Szymczykiewicz.

– Myślę, że potrzebna jest nie tylko wiedza o liturgii, ale doświadczenie liturgii, to doświadczenie wspólnotowe. Aby zachęcić innych to służenia przy ołtarzu, to potrzebne jest braterstwo z tymi, którzy już przy tym ołtarzu są. Nie wystarczy powiedzieć, że tego lub innego dnia jest zbiórka ministrancka, ale trzeba młodych ludzi spotkać, wyjść do nich i dać świadectwo – dodał Maciej Szymczykiewicz.

Adrian Barczyk i Maciej Ciszewski z parafii św. Stanisława Kostki w Zawierciu ministrantami zaczęli być już od Pierwszej Komunii Świętej. Adrianowi podobało się to, co robili starsi koledzy, a Macieja do bycia ministrantem zachęcił ksiądz z parafii – Początkowo bałem się, ale potem zobaczyłem, że to fajne doświadczenie – powiedział Maciej. Zarówno Adrian, jak i Maciej uważają, że do bycia ministrantem trzeba już zachęcać od Pierwszej Komunii Świętej.

To już piąty kurs ceremonarza zorganizowany w archidiecezji częstochowskiej. Kursy te odbywają się co dwa lata. Już ponad stu chłopców zostało przygotowanych i pobłogosławionych do pełnienia posługi ceremoniarza w archidiecezji częstochowskiej.

W tym roku kurs odbył się w dniach 19-23 sierpnia 2019 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie. Celem jego było pogłębienie duchowości liturgicznej i znajomości przepisów liturgicznych oraz przygotowanie do prowadzenia grup ministranckich i organizacji od strony liturgicznej różnego rodzaju przedsięwzięć w parafii.

Nowi ceremoniarze odbyli również dzień skupienia w Domu Ruchu Światło-Życie w Częstochowie, który odbył się 20-21 września br.


CZYTAJ DALEJ

Reklama

Rokitno: Diecezjalna Pielgrzymka Nauczycieli

2019-09-22 17:02

Katarzyna Krawcewicz

Do Sanktuarium Matki Bożej Rokitniańskiej 22 września pielgrzymowali nauczyciele i wychowawcy. Nauczycielską pielgrzymkę poprzedziły weekendowe rekolekcje dla katechetów. Ich temat brzmiał: „Być uczniem i czynić uczniów. O formacji chrześcijańskiej w świetle Eucharystii”, a nauki głosił ks. Tomasz Gierasimczyk.

Katarzyna Krawcewicz

- Dzisiaj sporo słuchaliśmy o nauczaniu św. Pawła apostoła. Sam św. Paweł przedstawiał się w swoim liście jako nauczyciel pogan. To ciekawe. Św. Paweł w tej liturgii przybył z nami na pielgrzymkę nauczycieli. Przybył ze swoim nauczaniem do nas, do pogan, bo chociaż jesteśmy ochrzczeni, to wiele razy myślimy jak poganie – mówił rekolekcjonista podczas wieńczącej pielgrzymkę Eucharystii. – A przecież my też jesteśmy powołani, by być nauczycielami i apostołami. Czy dobrze więc przyswoiliśmy sobie tę lekcję hierarchii wartości – dóbr Bożych i światowych? Czy umiemy tę lekcję powtarzać naszym życiem i przekazać tym, którzy zostali nam powierzeni? Powierzono nam wielkie dobro: mi, księdzu – tych, którym duszpasterzuję, a wam, nauczycielom – uczniów i wychowanków. Jaką lekcję przeczytają ci wszyscy ludzie z naszego życia?

Więcej w papierowym wydaniu.

Zobacz zdjęcia: Rokitno: Diecezjalna Pielgrzymka Nauczycieli (22 września 2019)
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem