Reklama

Niedziela Małopolska

Kraków: święcenia diakonów

- Przyjmując na siebie te zobowiązania stajecie się znakiem sprzeciwu wobec tego świata. Musicie się liczyć z trudnościami o których pisał św. Paweł: mogą pojawić się utrapienia, uciski, prześladowania, niebezpieczeństwa, może nawet miecz - mówił podczas święceń diakonatu w Katedrze Wawelskiej metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.

[ TEMATY ]

diakonat

święcenia

Joanna Adamik

W swoim słowie arcybiskup nawiązał do Ewangelii, w której Chrystus mówi o tym, że jest Dobrym Pasterzem. Metropolita stwierdził, że potwierdzenie tych słów znalazło się w męce i zmartwychwstaniu Jezusa. Dopełnienie Chrystusowej Paschy miało miejsce w Wieczerniku, gdy Zbawiciel ustanowił Eucharystię oraz sakrament kapłaństwa. Arcybiskup zauważył, że List do Rzymian, pisany z Koryntu przez św. Pawła wskazuje na to jak wielka moc chrześcijan wynika z tego, że Jezus jest Dobrym Pasterzem, który oddał życie za swoje owce. Chrześcijanie mają w sobie pewność, że Trójjedyny Bóg jest z nimi, dlatego mogą pokonać wszelkie trudności. Od Jego miłości nie odłączą ich żadne trudności i to dzięki Niemu odniosą pełne zwycięstwo. Metropolita przywołał przemówienie św. Pawła do starszych Kościoła w Milecie oraz jego list do Tymoteusza, w którym apostoł stwierdzał, że Kościół będzie borykał się z trudnościami, gdy pojawią się fałszywi nauczyciele. Dobry pasterz powinien cały czas czuwać nad swoimi owcami.

– „Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie” – to przesłanie do Tymoteusza i do wszystkich pasterzy Kościoła aż do skończenia świata – powiedział metropolita. Stwierdził, że usłyszał je także biskup ze Szczepanowa, św. Stanisław.

Podkreślił, że diakoni przyjmują święcenia w niezwykłym dniu, poświęconym św. Stanisławowi. Będą wobec Boga i Kościoła przyrzekać czystość i celibat, posłuszeństwo, zobowiążą się do modlitwy za Kościół, głoszenia Ewangelii oraz dzieł miłosierdzia. Dzięki temu będą bardzo blisko najświętszych czynności podczas Eucharystii. Przyjmując święcenia diakoni decydują się zmierzyć z wszelkimi przeciwnościami. Wskazał na niebezpieczne zjawiska, które pojawiają się w świecie w imię pozornej wolności każdej jednostki: pogarda dla Kościoła i czystości serca, seksualizacja dzieci. Stwierdził, że na świecie wielu chrześcijan cierpi i jest prześladowanych w imię Chrystusa. Przywołał przemówienie z 3 maja, wygłoszone Uniwersytecie Warszawskim i zaznaczył, że nie można komentując tego wydarzenia powoływać się na przejaw wolności słowa. Przypomniał o profanacji Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, która miała być wyrazem artyzmu. Podkreślił, że świat dokonuje tych czynów wobec chrześcijaństwa, równocześnie postępując tak, by w wielu sytuacjach nie obrazić przedstawicieli innych wielkich religii. Arcybiskup stwierdził, że na tym polega cynizm współczesności.

Reklama

– Pozostaje nam postawa św. Pawła: jeszcze większa modlitwa za Kościół i służba Kościołowi i ludziom poprzez dzieła prawdy – powiedział. Tą drogą wskazywaną przez Jezusa, pełną ofiarnej miłości, osobistych wyrzeczeń, należy kroczyć, by ludzie poddani pasterskiej pieczy mogli wzrastać w wierze.

Na zakończenie arcybiskup wyraził swoją nadzieję, że dzięki modlitwie osobistej oraz całego Kościoła diakoni będą mogli kiedyś za św. Pawłem powtórzyć: „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości”.

Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, ks. Andrzej Tarasiuk zwrócił się do diakonów, stwierdzając, że poprzez nałożenie rąk biskupa i dar Ducha Świętego zostaną wyświęceni na służbę Kościołowi.

Reklama

– Bądźcie Jego wiernymi uczniami! On Wam zaufał i na Was liczy! Odpowiadajcie Mu każdego dnia w prostocie serca „Jezu, ufam Tobie!”. Służba z miłością na wzór naszego Mistrza niech będzie waszą codzienną pasją. Z pełnym oddaniem, w duchu miłości służcie z radością Bogu w potrzebujących! Pełnijcie dzieła miłosierdzia, aby „wszyscy widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” – powiedział. Przywołał słowa papieża Franciszka, w których Ojciec Święty zauważył, że diakoni są wezwani by stać się głosicielami Ewangelii. Rektor podkreślił także, że ich powinnością jest głoszenie wiary słowem i czynem, zachowywanie ducha modlitwy, kształtowanie swego postępowania na wzór Chrystusa. Poprosił, by diakoni nigdy nie przesłaniali swoją osobą Jezusa, pozostali wierni celibatowi, żyli w całkowitym oddaniu się Chrystusowi.

– Życzę Wam, abyście pełni Ducha Świętego i mądrości zawsze pozostali wierni Panu Jezusowi, Słudze sług, który Was pierwszy umiłował, wybrał i potrzebuje. Niech Wasza posługa i całe życie będzie zawsze na większą chwałę Ojca niebieskiego – dodał. Zapewnił także diakonów w imieniu wspólnoty seminaryjnej o modlitwie w ich intencji.

Na zakończenie uroczystości arcybiskup wyraził swą wdzięczność Rektorowi Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie oraz wszystkim wykładowcom. Pogratulował diakonom i ich rodzinom.

– Życzę, aby Wasza pełna żarliwości posługa Kościołowi i bożemu ludowi była wielkim dobrem, a przez to dobrym przygotowaniem do tego wspaniałego momentu święceń prezbiterialnych – powiedział.

W Archikatedrze pw. Świętych Stanisława i Wacława na Wawelu święcenia diakonatu z rąk metropolity krakowskiego przyjęło dziesięciu kleryków: Piotr Dudek, Dawid Hebda, Jan Jelonek, Szymon Kapłon, Łukasz Kopczyński, Bartłomiej Małek, Krzysztof Mirek, Damian Przybytek, Krzysztof Rozenek i Michał Woźniak. Jest to rocznik św. Zygmunta Gorazdowskiego, liczący w sumie dziewiętnaście osób, w tym dziewięciu kleryków z Diecezji Bielsko-Żywieckiej, którzy również dziś przyjęli święcenia z rąk bp. Romana Pindla w Wilamowicach: Piotr Bułka, Damian Dadak, Maciej Godzieszka, Jakub Michalik, Adrian Moskała, Kamil Piwowarczyk, Mateusz Steczek, Michał Wójcik, Tobiasz Zoń. Rocznik ten rozpoczął formację pod opieką wicerektora Piotra Grotowskiego oraz ojca duchownego, ks. Piotra Wieczorka, którego od drugiego roku zastąpił ks. Jerzy Pytraczyk. Od trzeciego roku opiekę nad formacją rocznika sprawuje wicerektor Sławomir Kołata, ojcem duchownym jest ks. Bogusław Kastelik. Kandydaci zostali przygotowani poprzez rekolekcje i podejmą teraz ostatni okres formacji do święceń kapłańskich również poprzez posługę w parafiach.

Tradycją Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie jest przygotowanie dla przyjmujących święcenia diakonatu stuły, która symbolizuje powierzoną im od Chrystusa władzę. Lilia umieszczona na stule wyświęconych diakonów stanowi nawiązanie do patrona rocznika, św. Zygmunta Gorazdowskiego, który wyróżniał się nabożeństwem do św. Józefa. Winna latorośl to znak zjednoczenia z Chrystusem-Najwyższym Kapłanem. Chrystogram jest odpowiedzią na nakaz świętego Piotra, który mówił, że należy zawsze mieć w sercu Chrystusa. Opatrzony koroną monogram oraz ośmioramienna gwiazda przywołują wierność Maryi oraz osobę św. Zygmunta Gorazdowskiego, który swe dzieła miłosierdzia powierzył Matce Bożej. Kosz z chlebami i rybami symbolizuje zaspokajanie głodu duszy i ciała przez patrona diakonów. Wieńczący stułę krzyż jerozolimski wzywa, by przez pokorne ukazywanie obecności Pana czynili miejsce swej posługi Ziemią Świętą.

Podczas obrzędu świeceń diakonatu następuje przedstawienie kandydatów oraz złożenie dobrowolnych przyrzeczeń. Klerycy poprzez włożenie złożonych rąk w ręce arcybiskupa oraz słowa przysięgi, zobowiązują się do posłuszeństwa wobec biskupa. Kolejno następuje nałożenie rąk metropolity oraz modlitwa święceń. Arcybiskup przekazuje następnie księgę Ewangelii wszystkim wyświęconym, by ją przyjęli i z wiarą głosili. Przekazuje im także pocałunek pokoju. Nowo wyświęceni diakoni Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie polecają się modlitwie wszystkich wiernych.

2019-05-09 14:02

Ocena: 0 -1

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Lublin: 29 czerwca święcenia biskupie ks. Adama Baba

2020-06-26 13:12

[ TEMATY ]

biskup

święcenia

źródło: episkopat.pl

Święcenia biskupie nowego biskupa pomocniczego w Lublinie ks. dr. Adama Baba odbędą się w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła 29 czerwca podczas Mszy św. o godz. 11.00 w archikatedrze lubelskiej.

Ks. Adam Piotr Bab został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji lubelskiej 22 maja br. Wcześniej pełnił funkcję proboszcza parafii św. Józefa w Lublinie i wikariusza biskupiego ds. młodzieży w archidiecezji lubelskiej.

"Uroczystości, podczas których duchowny zostanie konsekrowany na biskupa, rozpoczną się w poniedziałek 29 czerwca o godz. 11.00 w archikatedrze lubelskiej. Głównym konsekratorem będzie metropolita lubelski abp Stanisław Budzik, a współkonsekratorami nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio i biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej bp Mieczysław Cisło" – podało biuro prasowe episkopatu.

Biskup nominat Adam Bab urodził się 30 grudnia 1974 r. w Lublinie. W latach 1993-1999 odbywał formację w Seminarium Duchownym w Lublinie. Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 1999 r. Pracował jako wikariusz w cywilno-wojskowej parafii Niepokalanego Poczęcia w Lublinie i jako rektor kościoła Ducha Świętego w Kraśniku. W latach 2010-2014 był proboszczem w Końskowoli, a od 2014 r. proboszczem parafii św. Józefa w Lublinie. W 2005 r. uzyskał doktorat z katechetyki.

Zwrócono uwagę, że od początku swojej posługi kapłańskiej nominat związany był z duszpasterstwem młodzieży.

"Podczas studiów specjalistycznych pełnił posługę duszpasterską w Centrum Duszpasterstwa Młodzieży przy kościele rektoralnym pw. Świętego Ducha w Lublinie. Od 2002 r. jest diecezjalnym koordynatorem pielgrzymek na Światowe Dni Młodzieży. Pełni funkcje wikariusza biskupiego ds. młodzieży oraz konsultora Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży Konferencji Episkopatu Polski" – podano.

W ramach diecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży stworzył m.in. środowisko wzajemnej współpracy ruchów i stowarzyszeń religijnych. W ubiegłym roku zorganizował Archidiecezjalny Synod Młodych, podczas którego delegacje poszczególnych parafii mogły podzielić się swoimi uwagami, troskami i pomysłami na temat religijności młodzieży.

"W herbie nowego biskupa znajduje się m.in. zielona roślinka symbolizująca rozwój okresu młodości, co jest nawiązaniem do bliskiego ks. Babowi duszpasterstwa młodzieży. W drugiej części herbu na czerwonym tle widoczna jest owca i laska pasterska, symbolizujące Dobrego Pasterza. Obecne w herbie barwy: zieleń, biel i czerwień są jednocześnie barwami Lublina i logo archidiecezji lubelskiej. Natomiast srebro jest symbolem przejrzystości" – wyjaśniono.

"Zawołanie nowego biskupa +Moim pokarmem jest Twoja wola+ pochodzi z wersetu +Ewangelii wg św. Jana+: +Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło+. Wyraża ono pragnienie naśladowania Chrystusa w posłuszeństwie woli Ojca. Zdanie to biskup nominat umieścił 21 lat temu na swoim obrazku prymicyjnym" – podano.

Uroczystość święceń biskupich będzie transmitowana w TV Trwam i na kanale YouTube parafii archidiecezjalnej.(PAP)

Autor: Magdalena Gronek

mgw/ joz/

CZYTAJ DALEJ

Matko, dlaczego płaczesz? Rocznica Cudu Lubelskiego

2020-07-04 08:54

Paweł Wysoki

Uroczystej Mszy św. w 71. rocznicę Cudu Lubelskiego przewodniczył bp Adam Bab, nowy biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej.

Bp Bab przyjął sakrę 29 czerwca, jak przed 71 laty miało to miejsce w przypadku bp. Piotra Kałwy. Siedem dekad temu nowy biskup lubelski u progu swojej posługi zadał pytanie o znak łez. Jak wówczas, tak i dziś biskup rozeznawał, co znaczą łzy Maryi, czy nie są daremne. - Kiedy przychodzimy do niej ze swymi sprawami, Ona zadaje nam pytanie: co znaczy dla ciebie krzyż i cierpienie mojego Syna? To zaproszenie do dialogu z Maryją i Jezusem - mówił w homilii bp Adam Bab.

- Nam obu przyszło zmierzyć się z podobnym pytaniem: dlaczego płaczesz Matko? Ja mam łatwiej, bo stoi za mną 71 lat modlitwy i łask uzyskanych przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, na którym 3 lipca 1949 r. pojawiły się łzy. Bp Piotr miał trudniej, bo było to wydarzenie bez precedensu, które należało rozeznać i odczytać. Jednak wciąż aktualne jest pytanie: dlaczego Matka płacze? - mówił bp Bab. Jak wyjaśniał, łzy Matki stają się daremne, gdy oswajamy grzech i usprawiedliwiamy go. Takie podejście do Bożej miłości wciąż wyciska łzy z oczu Matki Chrystusa i zadaje Jej cierpienie. - Po ludzku patrząc do naszej Mamy zawsze przychodzimy z milionem próśb, pytań i spraw, ale gdy zobaczymy Ją płaczącą, to szybko zapominamy o naszych bolączkach i problemach. Widok łez Matki zawsze nasuwa pytanie: co się stało? Dlaczego płaczesz? Odkładamy nasze sprawy i chcemy Jej ulżyć - mówił.

Jak przypomniał bp Bab, 71 lat temu do łez Matki przyczynił się pewnie system, który instalował się w Polsce i zamierzał deprawować sumienia. Dziś jesteśmy od tego systemu wolni, ale nie dlatego, że sami go pokonaliśmy, ale jesteśmy wolni, bo jesteśmy dziedzicami Boga. - Nasze pokolenie nie jest wolne od bezbożnych idei, gdzie pod hasłem praw człowieka, jakichś zdobyczy cywilizacyjnych i postępu, na inny, czasem bardziej przemyślany i perfidny sposób, zło nazywa się dobrem. Od nowa definiuje się kim jest rodzina, kim jest człowiek. Pod tymi hasłami są tworzone projekty społeczeństwa nieposłusznego Bogu. To Matkę Bożą zasmuca - podkreślał. - Naszą siłą jest przejęcie się miłością Boga i zgoda na nawrócenie, jakie z tej miłości powinno wynikać. Matkę Bożą Bolesną każdy powinien zabrać do siebie do domu, jak to zrobił to św. Jan. Oznacza to, że cierpliwie, dzień po dniu, trzeba pokonywać zło dobrem. Tak uświęcają się ludzie, tak wzrastają społeczeństwa, wierząc w potęgę łaski większej od grzechu. Zabierzmy Matkę Bolesną do domu i spróbujmy Jej ulżyć nawracając się - mówił pasterz. Na zakończenie homilii zaapelował: - Zabierzmy Matkę do domów, żeby nam przypominała o wielkiej miłości, jaką ma dla nas Jej Syn. Tak dla nas odczytuję znak łez: nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię.

Po Mszy św. pod przewodnictwem bp. Adama Baba, celebrowanej na placu przed katedrą przez kilkudziesięciu kapłanów i biskupów: abp. Stanisława Budzika, bp. Mieczysława Cisło, bp. Artura Mizińskiego, bp. Józefa Wróbla i bp. Ryszarda Karpińskiego, ulicami Lublina przeszła procesja różańcowa. Uczestniczyli w niej pielgrzymi, którzy indywidualnie dotarli na rocznicę „Cudu łez”, a także 3 zorganizowane piesze pielgrzymki: z parafii pw. bł. Władysława Gorala w Lublinie oraz z Łęcznej i Świdnika.

Fotorelacja na https://www.facebook.com/Niedziela-Lubelska-112621833628172
CZYTAJ DALEJ

Premier: w czasie kryzysu i kampanii wyborczej najwyższą wartością wciąż pozostaje rodzina

2020-07-04 20:46

[ TEMATY ]

premier

Facebook.com

W tym trudnym, emocjonalnym czasie kryzysu, koronawirusa i kampanii wyborczej najwyższą wartością wciąż pozostaje rodzina, a spory, które prowadzimy, mają tak naprawdę jeden cel – bezpieczną i szczęśliwą przyszłość naszych dzieci – napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

W sobotę szef rządu poinformował na swoim profilu na Facebooku o otrzymaniu zaproszenia na 10. urodziny Kaliny, mieszkanki gminy Pieniężno. Dziewczynka postanowiła wykorzystać to, że w dniu jej urodzin premier przebywał z wizytą w województwie warmińsko-mazurskim.

"Tort był pyszny, a radość Kaliny i jej mamy na długo pozostaną mi w pamięci. Warto sobie uświadomić, że w tym trudnym, emocjonalnym czasie kryzysu, koronawirusa i kampanii wyborczej najwyższą wartością wciąż pozostaje rodzina, a spory, które prowadzimy, mają tak naprawdę jeden cel – bezpieczną i szczęśliwą przyszłość naszych dzieci" – napisał Morawiecki.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję