Reklama

Wiara

Niepokalana Maryja

Niedziela zamojsko-lubaczowska 49/2005

[ TEMATY ]

Maryja

Niepokalana

Artur Stelmasiak/Niedziela

Prawda wiary o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny jest zawarta pośrednio, ale wyraźnie w Objawieniu Bożym. W chwili zwiastowania anioł Gabriel powiedział do Maryi: „Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami” (Łk 1, 28).

Słowa „pełna łaski” oznaczają, że na Maryi nie ciążył nawet cień grzechu, była od chwili poczęcia Niepokalana. Owa pełnia łaski zaistniała już przy Jej poczęciu. Św. Łukasz, Grek piszący Ewangelię w swym języku, użył słowa heire - raduj się, wypowiedzianego przez anioła na powitanie Maryi. Nasz staropolski język oddaje to przez „Bądź pozdrowiona” lub „Zdrowaś”. Bóg wzywa Niepokalaną, a przez Nią całą ludzkość do radości z przyjścia Odkupiciela.

Pismo Święte mówi bardzo oszczędnie o Niepokalanej Matce Syna Bożego. Jednak to, co mówi, wystarcza, aby poznać, kim Ona jest dla Kościoła i każdego z nas. Jest zawsze obecna we wspólnocie Kościoła. W Nazarecie zgadza się przyjąć Chrystusa do swego łona. Jest w Kanie Galilejskiej, gdzie na Jej prośbę Jezus czyni swój pierwszy cud, po którym zaczyna się wiara przyszłego Kościoła.

Reklama

Jest przy Jezusowym krzyżu i współcierpi z Jezusem, gdy dokonuje się odkupienie. Jest w Wieczerniku, gdzie gromadzi się młody Kościół, oczekując na przyjście Ducha Świętego. Wszędzie tam, gdzie jest Kościół, jest i Ona. Znakiem Jej obecności są rozliczne sanktuaria maryjne na świecie, tytuły, wezwania świątyń, figury, obrazy w kościołach i naszych domach. Maryja Niepokalana jest z nami po to, by nam pomagać w życiu doczesnym i prowadzić do Chrystusa, do Boga... „Bóg chce posługiwać się Maryją w uświęcaniu dusz” - mówi św. Ludwik Grignion (Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, nr 22).

Trzeba, aby Maryja była obecna w naszym chrześcijańskim życiu. Należy prosić o pomoc w codziennych trudach, a nie tylko w chwilach choroby czy niepowodzeń. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus wypełniała nad podziw dobrze swe trudne obowiązki mistrzyni nowicjatu. Wykonywała je w ścisłej łączności z Niepokalaną. Mówiła: „Nie czynię nigdy żadnej uwagi bez uprzedniego wezwania Najświętszej Dziewicy. Ją proszę o natchnienie i pomoc. Nam również będzie pomagała, jeśli do Niej będziemy się zwracali”.

Drugi sposób wprowadzania Niepokalanej do swego życia to własne, osobiste nabożeństwo do Niej, oparte na czystości duszy, wolności od grzechu ciężkiego - co nas zbliża i upodobnia do Niepokalanej. Formy tego nabożeństwa mogą być różne: modlitwa różańcowa, do której zachęcała Maryja w Gietrzwałdzie, Lourdes, Fatimie, odmawianie Litanii Loretańskiej czy starożytnej, pięknej modlitwy Pod Twoją obronę.

Reklama

Kościół w Polsce może szczycić się ludźmi wielkiego ducha, którzy postawili w swym życiu na Maryję i zwyciężyli miłością. Oto niektórzy z nich: św. Maksymilian Maria Kolbe nazywany szaleńcem Niepokalanej - założyciel Niepokalanowa w Polsce i Japonii. Oddał swe życie za więźnia w Oświęcimiu w wigilię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński - represjonowany i więziony, wielki czciciel Maryi. Zwycięsko przeprowadził Kościół w Polsce przez trudne lata stalinizmu, prześladowania i walki z religią. Kiedyś przemawiał na rozpoczęciu roku akademickiego na KUL-u. W swym przemówieniu zszedł na tematy maryjne. Zreflektował się, przeprosił, mówiąc: „Wybaczcie, jestem nałogowcem, ciągnie mnie do tego”. Na krótko przed śmiercią, wiedząc że umiera, prosił, aby mu przyniesiono Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej nawiedzający parafie. Wyciągniętą ręką dotykał twarzy Matki Bożej i tak żegnał się ze swym życiem.

Wielki i wspaniały przykład czci i miłości do Niepokalanej dał nam i nadal daje sługa Boży Papież Jan Paweł II, którego sensem życia były słowa Totus Tuus - cały jestem Twój, Maryjo. Związany z tajemnicą fatimską Matce Bożej zawdzięczał ocalenie swego życia. Wartość i wielkość jego pontyfikatu docenił i okazał świat w czasie choroby i śmierci Papieża. Wołanie rzesz ludzkich: santo subito - święty bezzwłocznie, znalazło wyraz w przyspieszonym procesie jego beatyfikacji i kanonizacji.

W objawieniach fatimskich Matka Boża wezwała do poświęcenia, oddania świata Jej Niepokalanemu Sercu, przepowiadając nawrócenie Rosji. Po ostatniej wojnie uczynił to papież Pius XII, a także episkopaty wielu krajów. W Polsce ten akt oddania był dokonany i ponawiany. Pierwsze soboty miesiąca są poświęcone czci i wynagradzaniu Niepokalanemu Sercu Maryi. Ojciec Święty, dla którego te soboty były ważne, odszedł do Pana w pierwszą sobotę miesiąca.

Niech uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, choć nie jest dniem wolnym od pracy, będzie dla nas radosnym świętem i zbliży do Maryi. „Gdy Ona będzie z nami, nie zejdziemy na manowce. Nie pobłądzimy, nie upadniemy. Nie będziemy się lękać, nie zaznamy znużenia w pracy, ale szczęśliwie i pewnie dojdziemy do celu” (św. Bernard z Clairvaux).

Ocena: +2 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Kult maryjny na Pomorzu

2020-08-12 08:36

Niedziela szczecińsko-kamieńska 33/2020, str. I

[ TEMATY ]

Maryja

Pomorze Zachodnie

kult

Ks. Robert Gołębiowski

Obraz Matki bożej Zwycięskiej Królowej Korony Polskiej w bazylice św. jana Chrzciciela w Szczecinie

Kult Matki Bożej na Pomorzu ma swoje korzenie w średniowiecznej diecezji kamieńskiej.

Początki pielgrzymowania do miejsc maryjnych na tym terenie sięgają XII wieku, a największy rozkwit przypadł na wiek XV.

CZYTAJ DALEJ

Abp Sławoj Leszek Głódź przechodzi na emeryturę

2020-08-13 12:09

[ TEMATY ]

abp Sławoj Leszek Głódź

BP KEP

Abp Sławoj Leszek Głódź

Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację abp. Sławoja Leszka Głódzia z pełnienia posługi arcybiskupa metropolity gdańskiego. Abp Głódź kończy dziś 75 lat, tym samym osiągnął wiek emerytalny i przechodzi na emeryturę. Decyzją Papieża Franciszka administratorem apostolskim archidiecezji gdańskiej sede vacante został biskup elbląski Jacek Jezierski. O decyzji Papieża poinformował dziś w południe Nuncjusz Apostolski w Polsce.

Abp Sławoj Leszek Głódź jest doktorem prawa kanonicznego. Urodzony 13 sierpnia 1945 roku. W 1970 r. w Białymstoku został wyświęcony na kapłana. Od 1981 roku pracował w Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich, gdzie prowadził sekcję Kościoła obrządku bizantyjsko-ukraińskiego oraz sekcję Kościoła na Białorusi obrządku bizantyjsko-ruteńskiego. W 1991 roku wraz z ustanowieniem Ordynariatu Polowego w Polsce został mianowany Biskupem Polowym Wojska Polskiego. W 2004 r. abp Głódź został ordynariuszem Diecezji Warszawsko-Praskiej, a w 2008 r. arcybiskupem metropolitą gdańskim.

Abp Sławoj Leszek Głódź urodził się 13 sierpnia 1945 roku w Bobrówce (Arch. Białostocka). W 1964 roku rozpoczął studia w Białostockim Seminarium Duchownym, skąd w trzecim roku nauki powołano go na dwa lata do wojska. Służbę wojskową odbył w kompanii kleryckiej w 32. Budziszyńskim Pułku Zmechanizowanym w Kołobrzegu oraz Mazurskiej Brygadzie Saperów w Szczecinie-Podjuchy.

Święcenia kapłańskie otrzymał 14 czerwca 1970 roku z rąk bp. Henryka Gulbinowicza, administratora apostolskiego w Białymstoku. Po przyjęciu święceń kapłańskich pracował duszpastersko w Szudziałowie na Białostocczyźnie i wśród Polonii w Paryżu. Studia kanoniczne odbył w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Doktoryzował się w Rzymie w zakresie prawa kanonicznego Katolickich Kościołów Wschodnich.

W okresie od marca do grudnia 1980 roku był pracownikiem nadzwyczajnym Synodu Biskupów w Rzymie. Następnie pracował w Kurii Arcybiskupiej i Sądzie Arcybiskupim w Białymstoku. Jednocześnie był dyrektorem studium katechetycznego. W 1981 roku był kapelanem „Solidarności” Regionu Białystok.

Od września 1981 roku rozpoczął pracę w Watykanie, w Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich, gdzie prowadził sekcję Kościoła obrządku bizantyjsko-ukraińskiego oraz sekcję Kościoła na Białorusi obrządku bizantyjsko-ruteńskiego.

21 stycznia 1991 roku wraz z ustanowieniem Ordynariatu Polowego w Polsce został mianowany przez Ojca Świętego Biskupem Polowym Wojska Polskiego (z siedzibą tytularną w Bettonie we Włoszech).

23 lutego 1991 roku przyjął święcenia biskupie na Jasnej Górze, a dzień później odbył z ceremoniałem wojskowym uroczysty ingres do Katedry Polowej Wojska Polskiego.

18 kwietnia 1991 roku otrzymał z rąk Prezydenta RP nominację na stopień generała brygady Wojska Polskiego, a 11 listopada 1993 roku na stopień generała dywizji. W uznaniu zasług na polu duszpasterstwa wojskowego Prezydent RP, Lech Wałęsa, w dniu 22 grudnia 1995 roku nadał mu Krzyż Oficerski Polonia Restituta.

W 1994 roku Ojciec Święty Jan Paweł II powołał go do grona konsultorów Kongregacji ds. Katolickich Kościołów Wschodnich.

Od dnia 2 maja 1995 roku jest delegatem Konferencji Episkopatu Polski do opieki duszpasterskiej nad harcerstwem polskim.

22 stycznia 1998 roku Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go członkiem Centralnego Biura do Spraw Koordynacji Duszpasterskiej Ordynariatów Polowych w Kongregacji ds. Biskupów.

W dniu 7 marca 1998 roku Ojciec Święty Jan Paweł II upoważnił Kongregację ds. Biskupów do zmiany stolicy tytularnej Biskupa Polowego Wojska Polskiego z Bettona na tytuł: Biskup Ordynariusz Polowy w Polsce (Vescovo Militare per la Polonia).

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 2 listopada 1998 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w służbie duszpasterskiej w Wojsku Polskim oraz za działalność społeczną.

17 lipca 2004 roku Ojciec Święty Jan Paweł II - w uznaniu pracy i dokonań - podniósł go do godności Arcybiskupa „ad personam”.

Dnia 26 sierpnia Papież Jan Paweł II mianował abp. Głódzia ordynariuszem Diecezji Warszawsko-Praskiej, którą objął 2 października 2004 r.

17 kwietnia 2008 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował go arcybiskupem metropolitą gdańskim.

Swoją nową posługę abp Metropolita objął podczas uroczystego ingresu do Bazyliki Archikatedralnej w Gdańsku Oliwie 26 kwietnia o godz. 12.00.

21 czerwca 2008 r. udzielił pierwszych święceń kapłańskich w Archidiecezji Gdańskiej, w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.

29 czerwca 2008 r. w Rzymie otrzymał z rąk Papieża Benedykta XVI paliusz - znak metropolity.

Abp Sławoj Leszek Głódź jest członkiem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, Rady Prawnej KEP, Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą, Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Francji, delegatem ds. Duszpasterstwa Strażaków oraz delegatem KEP ds. Telewizji Trwam. Ponadto jest współprzewodniczącym Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i KEP oraz członkiem Rady Programowej Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Wcześniej pełnił funkcję m.in.: przewodniczącego Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski, Krajowego Duszpasterza Kombatantów, przewodniczącego Zespołu Biskupów ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja. członka Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

CZYTAJ DALEJ

Białoruś: Oficjalne wyniki wyborów: Łukaszenka 80,1 proc., Cichanouska- 10,1 proc

2020-08-14 13:24

[ TEMATY ]

Białoruś

PAP/EPA/CHRISTIAN BRUNA

Centralna Komisja Wyborcza Białorusi ogłosiła w piątek całościowe wyniki wyborów prezydenckich z 9 sierpnia. Według CKW urzędujący prezydent Alaksandr Łukaszenka zdobył 80,1 proc. głosów, a jego główna oponentka Swiatłana Cichanouska – 10,1 proc. głosów.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję