Reklama

Udział wiernych w niedzielnej Mszy św.

Nie jesteśmy letnimi katolikami

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego, tj. w uroczystość Chrystusa Króla, w ponad 10,5 tys. polskich parafii odbyło się liczenie wiernych. Wyniki badań są przekazywane do Instytutu Statystyki Kościoła Rzymskokatolickiego prowadzonego przez Księży Pallotynów w Warszawie. Dzięki przeprowadzanym co roku (od 1980 r.) badaniom socjologicznym Kościół ma świadomość, ilu wiernych uczestniczy we Mszy św. niedzielnej i ilu z nich przystępuje do Komunii św.

Niedziela lubelska 7/2006

Agnieszka Strzępka: - Czego dotyczą prowadzone przez Instytut Statystyki Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce badania socjologiczne?

Ks. dr prał. Stanisław Sieczka: - Od kilkunastu lat Instytut Statystyki Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce, prowadzony przez Księży Pallotynów, prowadzi badania socjologiczne dotyczące Kościoła rzymskokatolickiego w naszej ojczyźnie. Nie będę mówił, czego one dotyczą szczegółowo, ponieważ wyjaśniają to pytania zawarte w ankiecie. Otóż na początku ankieter pyta, ilu mieszkańców żyje na terenie poszczególnych parafii. Drugie pytanie dotyczy liczby wiernych, czyli liczby osób, które w jakikolwiek sposób przyznają się do jedności z Kościołem rzymskokatolickim. Następne pytanie dotyczy liczby mężczyzn i kobiet biorących udział w liturgii mszalnej, a następne dwa pytania dotyczą liczby kobiet i mężczyzn, którzy biorą w pełni udział we Mszy św., tzn. przyjmują Komunię św.

- Jak te statystyki prezentują się w archidiecezji lubelskiej?

- Myślę, że to, co powiem teraz, będzie jakimś dopełnieniem obrazu archidiecezji lubelskiej, która w tym roku obchodzi swoje 200-lecie istnienia. Wg liczby danych podanych przez księży proboszczów, na terenie archidiecezji lubelskiej mieszka 1.092.994 osoby, w tym z Kościołem rzymskokatolickim w różny sposób związanych jest 1.028.114 osób, czyli poza Kościołem pozostaje prawie 70 tys. ludzi. Najczęściej są to osoby przynależące do innych wspólnot chrześcijańskich, takich jak wspólnoty wyrosłe na gruncie prawosławia czy na gruncie reformacji, są też osoby przynależące do sekt religijnych, których szczególnie w Lublinie jest coraz więcej, a są to także osoby, które w sposób jawny deklarują swoją niewiarę, czyli ateizm. Dla własnych celów uwzględniliśmy tzw. poprawkę socjologiczną, czyli wzięliśmy pod uwagę te osoby, które już nie mogą być w kościele (osoby starsze, chore, cierpiące, przykute do wózka inwalidzkiego czy do łoża boleści) albo które jeszcze nie mogą być w kościele (małe dzieci). W tych 25%, które uwzględnia nasza wewnętrzna poprawka socjologiczna, znajdują się również te osoby, które z różnych przyczyn do Kościoła rzymskokatolickiego nie przynależą. Na terenie archidiecezji lubelskiej mieszka wedle naszego rozeznania 819.747 osób, które powinny wziąć udział w niedzielnej liturgii mszalnej. A jak było w rzeczywistości? Otóż, wg danych podanych przez proboszczów, właśnie w niedzielę Chrystusa Króla wzięło udział w liturgii mszalnej 366.580 osób, co stanowi 33, 5% ogólnej liczny mieszkańców, albo 44, 7% tych osób, które powinny być w kościele. Zdecydowaną większość stanowiły kobiety. Świadczą o tym liczby 144.684 - to mężczyźni, a 221.896 - to kobiety.

- Jak się przedstawia pełny udział w liturgii mszalnej?

- Otóż, z tych osób, które wzięły udział we Mszy św., 158.841 przystąpiło do Komunii św., stanowi to 43, 3% wszystkich biorących udział w liturgii mszalnej. I znów jest tu przewaga kobiet: 49.380 osób to mężczyźni, a 109.461 osób stanowiły kobiety.

- Jak wyglądają statystyki w archidiecezji lubelskiej w kontekście innych diecezji w Polsce?

- Myślę, że biorąc pod uwagę dane, które opracowali palotyni i które były opublikowane w naszych „Memorandach” w ubiegłym roku, wyglądamy nie najgorzej na tle innych diecezji. Nie jesteśmy na tzw. topie duszpasterskim, ale nie jesteśmy też gdzieś daleko z tyłu. Myślę, że to 33,5% i 44, 7%, to jest średnia krajowa. Tak się przedstawia udział wiernych w Polsce w niedzielnej liturgii mszalnej. Oczywiście są diecezje, które mają bogatszą tradycję i historia ich tak nie doświadczyła jak nas, i tam udział wiernych jest większy, ale są również i takie Kościoły lokalne, gdzie udział wiernych jest jeszcze mniejszy.

- W jakim dekanacie uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. jest najliczniejsze, a w jakim najmniej liczne?

- Jeśli chodzi o sam Kościół lubelski, możemy powiedzieć również, że statystyka przedstawia się dosyć ciekawie. Najwięcej osób biorących udział w niedzielnej Mszy św. mieszka na terenie dekanatu lubartowskiego: 43, 5% wszystkich mieszkańców albo 58% tych, którzy powinni być. A najsłabszy udział w liturgii mszalnej to udział wiernych mieszkających na terenie dekanatu krasnostawskiego wschodniego, gdzie we Mszy św., wg danych przekazanych przez proboszczów, uczestniczyło tylko 24,6% ogólnej liczby mieszkańców i 32,8% jeśli chodzi o tych, którzy powinni wziąć udział. Sama archidiecezja jest bardzo zróżnicowana, podobnie jak cały Kościół w Polsce.

- Jak przedstawia się udział liczby wiernych mieszkających na wsiach i w miastach?

- Jesteśmy diecezją, która w pełni odpowiada strukturze społecznej w całej Polsce, bo spośród mieszkających w ogóle, 608.144 osoby to są mieszkańcy miast, czyli ponad 60%, i to są dane, które dotyczą całej Polski. Wiadomo, że w środowiskach wiejskich, małomiasteczkowych, osadowych mieszka ok. 38% ludności, z czego 28%, to są te osoby, które ziemię traktują jako warsztat pracy, a pracę na roli traktują jako jedyne źródło utrzymania. U nas ta struktura jest mniej więcej taka sama i wg danych podanych przez księży proboszczów, Lublin liczy 332,5 tys. osób, Chełm - 67,8 tys., Krasnystaw - 23,7 tys., Kraśnik - 36 tys., Lubartów - 21,5 tys., Łęczna - 23,2 tys., Opole Lubelskie - 14,7 tys., Puławy - 50 tys., Świdnik - 38,1 tys. 33,5% mieszkańców miasta przychodzi do kościoła na niedzielną liturgię albo 44,6% tych, którzy powinni być. Ok. 42,9% przyjmuje Komunię św. Lublin dokładnie tak jak w archidiecezji 33, 5% ogółu mieszkańców albo 44,6% tych, którzy powinni. 44,1% mieszkańców Lublina przyjmuje Komunię św.

- Jakie działania duszpasterskie mogłyby wpłynąć na to, by większa liczna wiernych uczestniczyła w niedzielnej liturgii i przyjmowała Komunię św.?

- Wydaje się, że ten procent utrzymuje się od kilkunastu lat na jednym poziomie. Oznacza to, że nawet w tym roku, kiedy Kościół lubelski był bardzo bogaty w wydarzenia o charakterze kościelnym, to jednak nie wpłynęły one w sposób decydujący na to, aby zwiększyła się liczba ludzi biorących udział w liturgii mszalnej. Dotyczy to zwłaszcza takich uroczystości jak 200. rocznica powstania archidiecezji, peregrynacja Jasnogórskiego Obrazu Nawiedzenia; realizowaliśmy program Roku Eucharystycznego nakreślony przez Jana Pawła II; Pasterz Kościoła lubelskiego zorganizował Kongres Eucharystyczny, który odbywał się w wielu punktach archidiecezji lubelskiej, nawiedzenie relikwii św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Mimo to ten procent wzrósł tylko o 0,2% w stosunku do roku poprzedniego. Wydaje się, że Wydział Duszpasterstwa z powodzeniem realizuje wszelkiego rodzaju sugestie, które są nakreślone przez Komisję ds. Duszpasterstwa Ogólnego, a więc jesteśmy włączeni w ten wielki nurt duszpasterstwa, jaki realizowany jest na terenie Rzeczpospolitej. Na pewno robimy wszystko w tym względzie, aby zająć się duszpasterstwem poszczególnych grup, mamy bowiem ok. 80 różnych grup i wspólnot działających w parafiach. One są objęte pracą duszpasterską. Chyba jest taka ogólna tendencja na terenie kraju, która mówi o tym, że jednak mamy pewną grupę wiernych, którzy przychodzą na liturgię w każdą niedzielę i święto oraz grupę, która tylko okazjonalnie bywa w kościele. W każdym razie 1/3 mieszkańców Lubelszczyzny w każdą niedzielę i święto uczestniczy we Mszy św. Nie można powiedzieć, że jesteśmy letnimi katolikami, bo ci, którzy przychodzą na Msze św., letnimi katolikami nie są. To są ludzie, którzy wiedzą, czego chcą, a przyjmowanie Komunii św. przez prawie połowę biorących udział w liturgii mszalnej świadczy o tym, że są to katolicy, którzy znają swoje prawa i zobowiązania, a liturgię mszalną traktują jako uprzywilejowane miejsce i czas spotkania człowieka z Bogiem.

- Dziękuję za rozmowę.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

PRENUMERATA TYGODNIKA KATOLICKIEGO „NIEDZIELA”

JAK ZAMÓWIĆ PRENUMERATĘ „NIEDZIELI”

PRENUMERATA KRAJOWA
494,00 zł roczna
247,00 zł półroczna
123,50 zł kwartalna

Cena prenumeraty zawiera koszt wysyłki 1 egzemplarza.

Numer konta dla prenumeraty krajowej (złotówkowe):
86 1020 1664 0000 3102 0019 7418

PRENUMERATA ZAGRANICZNA (kwartalna)
237,90 zł pocztą zwykłą do krajów Europy
285,87 zł pocztą lotniczą do krajów Europy
285,87 zł pocztą lotniczą do krajów Ameryki

Przy zamawianiu prenumeraty zagranicznej półrocznej należy kwotę za prenumeratę kwartalną pomnożyć przez 2, a zagranicznej rocznej – przez 4.
Numer konta dla prenumeraty zagranicznej (dla wpłat złotówkowych):
kod BIC (SWIFT) BPKOPLPW PL 86 1020 1664 0000 3102 0019 7418

Zamów

TELEFONICZNIE:
tel. (34) 324-36-45,
centrala: tel. (34) 369-43-00
lub (34) 365-19-17

LISTOWNIE:
Redakcja Tygodnika Katolickiego „Niedziela”
ul. 3 Maja 12,
42-200 Częstochowa

E-MAILEM:
kolportaz.niedziela@niedziela.pl

Wpłaty należy kierować na konto:
PKO BP I/O Częstochowa 86 1020 1664 0000 3102 0019 7418
lub przekazem pocztowym pod adresem Redakcji:
Tygodnik Katolicki „Niedziela”
ul. 3 Maja 12,
42-200 Częstochowa.
W tytule przelewu należy wpisać rodzaj prenumeraty i edycję diecezjalną, którą chcą Państwo zamówić.

CZYTAJ DALEJ

Dzieło Ojca Pio ma 16 lat!

2020-09-23 21:27

archiwum

23 września – liturgiczne wspomnienie świętego z Pietrelciny to dzień wyjątkowy dla krakowskiego Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

To dzień 16 urodzin Dzieła! Dwa Centra Pomocy, 9 mieszkań wspieranych dla osób bezdomnych, dziesiątki tysięcy konsultacji specjalistycznych, kąpieli i wizyt w garderobie, a nade wszystko setki historii osób bez domu, które udało się zmienić na lepsze – to krótki bilans szesnastolecia działalności organizacji.

Dróg prowadzących do życia na ulicy jest wiele…

W fabryce przepracowałam kilkadziesiąt lat. W pewnym momencie mój zakład pracy przekształcono, a potem zamknięto. Pani w średnim wieku trudno było odnaleźć się w nowej rzeczywistości, nowego zatrudnienia nie było, a rachunki same nie chciały się opłacić. I tak w 2015 r. zostałam bez dachu nad głową.

Hela, bez domu

Trudno powiedzieć, które z moich przeżyć było najgorsze… śmierć mojego 18-letniego syna, który miał raka… wypadek samochodowy, który spowodował trwały uszczerbek na moim zdrowiu i wyglądzie, śmierć mamy czy rozwód z żoną po kilkunastu latach małżeństwa. Może to za dużo jak na jednego człowieka?

Robert, bez domu

…wszystkie jednak splatają się w Dziele Pomocy św. Ojca Pio, które 16 lat temu powstało z myślą o Heli, Robercie i wielu, wielu innych, którzy domu nie mają.

I w dniu urodzin nie może być inaczej – Dzieło w centrum stawia swoich podopiecznych i ich marzenia i… ogłasza urodzinową zbiórkę na ich spełnienie.

Na facebookowym profilu organizacji i stronie www Dzieła czytamy: Dziś wspomnienie św. Ojca Pio i… 16 urodziny Dzieła Pomocy! Z wdzięcznością patrzymy na każdy miniony dzień z osobami bez domu. Zapraszamy do wspólnego świętowania! Niech to będzie wyjątkowy dzień również dla każdego z Was. Pewnie zapytacie o prezenty… chętnie je przyjmiemy :) i przekażemy osobom bezdomnym. Ogłaszamy urodzinową zbiórkę dla osób potrzebujących, by spełniać ich marzenia. Jakie? Na przykład takie jak pani Teresy:

„Mam proste marzenia, aby mieć gdzie się umyć, uprać i wyprasować swoje ubrania. Chciałabym bardzo, aby na nowym miejscu odwiedzał mnie mój najmłodszy syn – to moja największa duma!”

Cel – 6 tysięcy złotych

Start – 23 września 2020

Meta – 30 września 2020

Każdego, który chciałby podarować urodzinowy prezent osobom bez domu, zapraszamy: https://www.facebook.com/donate/644690076441587/

DZIEŁO POMOCY ŚW. OJCA PIO jest organizacją pożytku publicznego, która powstała szesnaście lat temu z myślą o ludziach, którzy utracili swój dom. W miejscu tym w prawdzie i równości pracownicy, bracia kapucyni i wolontariusze towarzyszą osobom bezdomnym w ich drodze do samodzielnego życia. Fachowe i wszechstronne wsparcie udzielane ponad 2000 podopiecznym odbywa się w prowadzonych przez Dzieło Centrach Pomocy – przy ul. Loretańskiej 11 i ul. Smoleńsk 4 w Krakowie. Oprócz pomocy doraźnej – możliwości kąpieli, wymiany i wyprania odzieży – w Centrach udzielane jest również wsparcie specjalistyczne: socjalne, zawodowe, prawne i duchowe. Dodatkowo Dzieło Pomocy św. Ojca Pio prowadzi 9 mieszkań wspieranych, w których schronienie i profesjonalną pomoc otrzymuje ponad trzydzieści osób bezdomnych.

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od wielu lat angażuje się również w akcje społeczne mające na celu zwrócenie uwagi otoczenia na problem, jakim jest bezdomność. Staje się tym samym głosem zapomnianych, zepchniętych na margines i uwięzionych w krzywdzących stereotypach osób bez domu.


CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję