Reklama

Apelowe „głosów zbieranie” 2020 r.

[ TEMATY ]

abp Wacław Depo

apel

apelowe głosów zbieranie

Marian Sztajner/Niedziela

16 grudnia 2020 r.
Kościół dzisiaj słowami proroka Izajasza wołał: „Ja jestem Pan! Poza Mną nie ma innego boga. Ja jestem Bogiem zbawiającym”. Do tej tajemnicy przez całe swoje życie i posługę prowadził nas Święty Jan Paweł II, wskazując na tajemnicę Boga w Trójcy Jedynego jako Boga Miłości. I uczył nas wprost: „Człowiek, który nie spotka się z Miłością, nie dotknie jej i nie znajdzie w niej współuczestnictwa, nie wie, co to znaczy życie”. I chyba w tym „kluczu”, trzeba nam dostrzec dramat osób – zwłaszcza młodych - krzyczących przeciwko życiu… Bo nie dotknęli miłości prawdziwej.

15 grudnia 2020 r.
W dniu jutrzejszym wkraczamy w drugi etap okresu Adwentu, dlatego warto na tych drogach wziąć jeszcze jedno światło Świętego Jana Pawła II z jego encykliki o wierze i rozumie, że „wszelkie poszukiwanie człowieka winno zmierzać do odkrycia prawdy, a z kolei prawda powinna nam pomóc odnaleźć osobę, której się powierzymy i zawierzymy nasze życie”. Rozumiemy, że bez Chrystusa wszelkie poszukiwania i samo życie będzie kłamstwem.

14 grudnia 2020 r.
W dniu wczorajszym dotarło do nas Światło Betlejemskie poprzez gościnne ziemie Słowacji. To światło zapłonęło tutaj w Domu Matki, a dzisiaj dotarło do Pałacu Prezydenckiego jako Światło służby Bogu, Polsce i bliźniemu. Prośmy Maryję, aby te pojęcia: Bóg, Polska, bliźni stały się rzeczywistością życia na nowo odkryte i potwierdzone życiem”.

13 grudnia 2020 r.
„Modlitwy idą i powracają” tak uczył nas Cyprian Kamil Norwid, „bo wszystkie rodzą się z Miłości”. Dlatego pragnę dzisiaj w kontekście rocznicy stanu wojennego przywołać ducha słów Mistrza, Błogosławionego Wincentego Kadłubka: „Jeśli czynimy coś z miłości do Ojczyzny to powinno to być obowiązkiem a nie zdradą; męstwem a nie zuchwalstwem. Bo miłość potężna jest jak śmierć”.

12 grudnia 2020 r.
Jutrzejsza trzecia niedziela Adwentu podkreśla nam charakter radosnego już oczekiwania i bliskości tajemnicy narodzin Zbawiciela. Potwierdza to również Anioł Gabriel, który powiedział do Maryi: „Raduj się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Bóg wybrał Ciebie na Matkę Zbawiciela”. Radość prawdziwa jest darem Ducha Świętego i dlatego nie pozwólmy sobie odebrać radosnego i religijnego charakteru Świąt, poprzez zachłyśnięcie się już dzisiaj dekoracyjnością świateł neonów, melodiami i konsumpcją.

8 grudnia 2020 r.
Stojąc dzisiaj na Apelu postawmy sobie pytanie, czy stać nas na więcej, jeśli chodzi o zawierzenie Bogu na wzór Maryi, aby hymn Bogurodzica była nie tylko spuścizną literacką, religijną XV wieku, ale żeby Apel Jasnogórski był również odpowiedzią miłości na Miłość.

7 grudnia 2020 r.
W dniu jutrzejszym po Nieszporach z Kaplicy Matki Bożej udamy się na Błonia Jasnogórskie, żeby złożyć pokłon kwiatów pod stopami Matki Bożej witającej nas w obrębie klasztoru i sanktuarium. Ale chciałbym dzisiaj zaapelować o połączenie dwóch obrazów, które wpisały się w tradycję wiary Kościoła. Nim przechodzimy do zwycięskiego obrazu Matki Bożej ukoronowanej dwunastoma gwiazdami i księżycem pod Jej stopami, trzeba nam dostrzec Jej postać depczącą głowę węża. To początek stworzenia zaćmiony grzechem pierworodnym. Ona jako Matka Zbawiciela zwiastuje nam nowe życie. A Chrystus dał Jej udział w zwycięstwie nad grzechem i śmiercią, jako Pierwszej Odkupionej. Łączmy w sobie i w naszej modlitwie te dwa obrazy, dziękując Bogu za dar Maryi.

6 grudnia 2020 r.
Maryja w Fatimie prosiła nas o modlitwę różańcową i pokutę. Stańmy więc razem z Nią, która obiecała nam, że Jej Niepokalane Serce zwycięży i przedstawmy wszystkie zagrożenia, których doświadczamy. Stańmy 8 grudnia w godzinie Apelu Jasnogórskiego przy zapalonych świecach Caritas z dziesiątką różańca w ręku na intencję naszej Ojczyzny, pokoju i ładu moralnego. Uwierzmy w moc modlitwy wraz z Nią.

5 grudnia 2020 r.
Przywołani dzisiaj w modlitwie apelowej, wielcy mężowie Kościoła i Polski Święty Jan Paweł II i Kard. S Wyszyński uczyli nas miłości do Ojczyzny całym swoim życiem, miłując i kochając Boga. Kardynał Wyszyński mówił: „Kocham Polskę więcej niż własne serce”, a Jan Paweł II żegnając się po pierwszej pielgrzymce i całując ziemię na lotnisku w Krakowie powiedział: „Całuję tę ziemię z którą nie może rozstać się moje serce”. Stawiam więc pytanie, czy polskości i miłości Ojczyzny służy interpelacja poselska, żeby zakazać Mszy Świętych w kościołach na ziemi polskiej z powodu pandemii? A dzisiaj usłyszeliśmy o oskarżeniu do prokuratury, że zbyt wiele osób modliło się w Toruniu na rocznicy Radia Maryja. Czy to służy Polsce? Święci niebiescy Patronowie Polski, módlcie się za nami!

4 grudnia 2020 r.
Nestor duszpasterstwa Kresów Wschodnich śp. Ks. Prał. Józef Obrębski, wieloletni proboszcz i duszpasterz w parafii Mejszagoła koło Wilna, na pytanie nas pielgrzymujących tam do Matki Bożej i na Wileńszczyznę: „Kiedy Ksiądz Prałat przyjedzie do Polski? Odpowiadał zawsze: „Ja nigdy z Polski nie wyjechałem. To Polska granicznie oddaliła się od nas! I dlatego nie zapominajcie o nas”. Przedłużam dzisiaj jego głos i jego wołanie, a Matka Boża Miłosierdzia z Ostrej Bramy, niech wyprasza wszystkim potrzebną pomoc.

3 grudnia 2020 r.
W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Chrystus uczy nas, że prawdziwa modlitwa jest spotkaniem dwóch pragnień. Najpierw Serca Bożego, a dopiero później pragnień ludzkich serc. I dopowie Cyprian Kamil Norwid: „Modlitwy idą i powracają… bo każda rodzi się z miłości”. Dlatego na wzór Maryi, najpierw słuchajmy Boga, Jego słów, a potem wypełniajmy Jego wolę dla naszego zbawienia.

2 grudnia 2020 r.
Pan Prof. Andrzej Nowak z Krakowa pouczył nas, że jest bardzo cienka granica pomiędzy nieładem a pomiędzy niewolą. A cytując Błogosławionego Wincentego Kadłubka, zaznaczył, że „tożsamość jest matką wspólnoty”. Jeśli więc zagubimy po drodze naszą tożsamość chrześcijańską, nigdy się już nie spotkamy na wspólnych drogach życia i odpowiedzialności. Dlatego, prosimy Maryję: Królowo Polski, módl się za nami!

1 grudnia 2020 r.
W ostatnich latach słowem wiodącym stało się pojęcie „postprawdy”, a rok 2020 zdaje się przebiegać pod słowem „niepewność”. I postawmy sobie pytanie, co jest pewne w życiu człowieka i świata? BÓG, który przemówił przez swojego Syna, a On powiedział do nas: Zaiste, przyjdę niebawem i zabiorę was do siebie…, bo niebo i ziemia przeminą, ale Moje słowa nie przeminą…

30 listopada 2020 r.
W tym czasie radosnego oczekiwania na tajemnicę narodzin Zbawiciela przywołajmy bolesne słowa wypowiedziane w Kaliszu przez Jana Pawła II: „Naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości”. I któż z nas pomyślałby dwadzieścia kilka lat temu, że prawda tych słów będzie odbierana dzisiaj, jako mowa nienawiści, a zbrodnia i wulgaryzm staną się normalnością.
Maryjo, polskich dróg do niepodległości, módl się za nami!

29 listopada 2020 r.
Od stuleci świeca roratnia adwentowa i lampiony są symbolem zarówno czujności, gotowości, i drogi. W tym ostatnim czasie obostrzeń sanitarnych, gdy opustoszały nasze kościoły, martwimy się, jak będziemy mogli wytłumaczyć dzieciom w niedalekiej przyszłości, co oznaczają te symbole? Kiedy nie widzimy dzieci, czy młodzieży w kościele… A chyba bólem musi nas napełniać informacja, czy nawet ostrzeżenia, że samorządy wielkich miast w Polsce będą wyłączać światło na ulicach, żeby zaoszczędzić pieniądze. A jednocześnie może, żeby przykryć zło, które rozpanoszy się w ciemnościach? I wtedy rzeczywiście się nie „pozbieramy” jako wspólnota rodzinna, narodowa i Kościoła. Zwłaszcza, gdy przeżywamy kolejną rocznicę Powstania Listopadowego o wolność i suwerenność naszego Narodu.
Maryjo, Matko Chrystusa i Kościoła, Królowo Polski, módl się za nami!

27 listopada 2020 r.
W obliczu naszej Matki i Królowej pragnę bardzo serdecznie podziękować gronu ponad 1200 profesorów polskich uniwersytetów i uczelni, apelujących o szacunek dla osoby i pontyfikatu Świętego Jana Pawła II. Warto do tego głosu dopowiedzieć jeszcze świadectwo dziennikarzy, którzy podsumowując pielgrzymkę z 1983 roku, pielgrzymkę stanu wojennego, postawili pytanie, dlaczego wciąż jeszcze tak wielu ludzi nienawidzi Ojca Świętego? I dano następującą odpowiedź: Po pierwsze, bo on zawsze i wobec wszystkich mówi prawdę, a po drugie oni nienawidzą bieli jego papieskiej sutanny, bo ona mówi o zgodności tego, co mówi i tego jak żyje.
Matko, Królowo Polski, módl się za nami!

27 listopada 2020 r.
Zbliżający się czas Adwentu przebiega pod znakiem drogi. Trzeba nam zapamiętać słowa Świętego Jana Pawła II, że „Iść przed siebie to znaczy mieć świadomość celu, do którego się zdąża”. Ale jest i przestroga ludzi pustyni -Beduinów, którzy mówią, że jednym z największych grzechów jest wskazać drogę błędną człowiekowi, który idzie przez pustynię. Prośmy więc Maryję, Matkę drogi Adwentu ku Chrystusowi, o potrzebną pomoc.

26 listopada 2020 r.
Nowy Kardynał O. Raniero Cantalamessa napisał kiedyś w swojej konferencji, że czasy nasze zostały określone czasami „postprawdy”. Bo „nie-prawda” tak bardzo dramatycznie dzieli nasze społeczeństwa, że ciągle rodzi konflikty i tym samym jest gorsza od wojny. A społeczeństwo, które godzi się na kłamstwo jako zasadę życia, skazuje się na samozniszczenie. Dlatego prosimy Cię, Maryjo, Matko Chrystusa, który jest dla nas Drogą, Prawdą i Życiem, módl się za nami!

25 listopada 2020 r.
Nietrudno zauważyć, że w ostatnich dziesiątkach lat próbowano nas i próbuje się nadal odłączyć od dziedzictwa przekazu i nauki Świętego Jana Pawła II. Dlatego wprowadzono „nowomowę” tzw. Dekalog pojmowany po swojemu, tzw. Jezus Chrystus, tzw. Matka Boska Częstochowska, tzw. Kościół… A czyż nam tak trudno zrozumieć, że te wszystkie „tak zwania” są przeciwko Polsce? Czy można sobie wyobrazić i zrozumieć Polskę: bez Dekalogu, bez Chrystusa, bez Maryi, bez Kościoła? Można. Człowiek jest wolny… Dlatego na koniec pragnę podziękować Służbie Kolejarskiej za łączenie na polskich drogach i poprzez cały świat tych wartości związanych z Bogiem i Ojczyzną.

21 listopada 2020 r.
Jutrzejsza uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata ukazuje nam prawdę o Nim samym, że Jego Królestwo nie jest z tego świata. Powiedział: „Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie”. A co to oznacza dać świadectwo prawdzie? To znaczy wypełnić wolę Ojca. W naszym wypadku - dać świadectwo prawdzie - dać prymat Bogu w naszym życiu i poddać się Jego panowaniu. Prośmy więc, Maryję, żeby nigdy nie zakłamywały nas codziennym życiem słowa, codziennej modlitwy „Przyjdź Królestwo Twoje!”, „Bądź wola Twoja!

20 listopada 2020 r.
W tym czasie listopadowym przypomnijmy sobie jeden z uczynków miłosierdzia co do duszy: modlić się za żywych i umarłych. I również kolejne przypomnienie, że Ojciec Święty Franciszek w tym roku, z racji pandemii przedłużył nam możliwość uzyskania odpustu zupełnego ofiarowanego w intencji kogoś z naszych zmarłych, aż do końca miesiąca. Nie zmarnujmy tej łaski w imię miłości Boga i bliźniego.

19 listopada 2020 r.
Stając codziennie do rozważań rekolekcyjnych, pochylaliśmy się nad źródłami Pisma Świętego, ale jednocześnie odkrywaliśmy aktualność tekstów Świętego Jana Pawła II i Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Właśnie słowa Sługi Bożego z 3 maja 1973 roku brzmią niezwykle aktualnie: „Wydawało się nam, że tradycja chrześcijańska bez wysiłku, ofiar, poświęcenia ojca i matki, i innych instytucji wychowawczych wystarczy, ażeby wychować młode pokolenie dla Ojczyzny i Kościoła. To się okazało być niewystarczające i wówczas i dzisiaj… Dlatego potrzeba wspólnego wysiłku, ofiary i modlitwy…

18 listopada 2020 r.
W liturgiczne wspomnienie błogosławionej Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy powracają do nas słowa Świętego Jana Pawła II z jej beatyfikacji, z czerwca 1987 r., że wszystkim nam, starszym i młodym potrzeba owego zbawczego wstydu, który będzie nam przywracał utraconą hierarchię wartości. Bo dopiero ów zbawczy wstyd pokazuje nam całą prawdę o człowieku, o naszych wspólnotach rodzinnych, kościelnych i narodowych. Potrzebny jest nam nieustannie wobec wydarzeń, które dzieją się na naszych ulicach, w miastach i w naszych wspólnotach…

17 listopada 2020 r.
Realizując drogi naszych biskupich rekolekcji pragnę przypomnieć sobie i każdemu, i każdej z was z osobna, że w czasie każdej Eucharystii Modlitwa Pańska, jak zawsze kończy się prośbą „zbaw nas ode złego”. A po niej następuje modlitwa kapłana prosząca o pokój, a jednocześnie zawierająca słowa: „Wybaw nas, Panie od zła wszelkiego,… i od wszelkiego zamętu.” Maryjo, Oblubienico w Duchu Świętym, uproś nam łaskę rozeznawania daru czasu, miejsc i wspólnot!

16 listopada 2020 r.
Zgodnie z duchem naszych rekolekcji biskupich, chcemy ze Świętym Janem Pawłem II i ks. Kard. Stefanem Wyszyńskim patrzeć na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. I patrzeć na Matkę, która nas do Niego prowadzi. A swoją drogą ciekawe, że francuski pisarz Andre Frossard, który wiele razy spotykał się z Janem Pawłem II i przeprowadzał z nim wywiady, zauważył na długo przed ukazaniem się jego encykliki „O blasku prawdy”, w 1993 roku, że zarówno środowiska teologiczne, jak i dziennikarskie, jeszcze przed opublikowaniem tekstu krytykowały tezy papieża, nie znając jeszcze pełnej prawdy. I podkreślił: „Chrześcijaństwo często umiera, choć nie oznacza, że jest w najgorszym stanie… Ono umarło z bólu na Golgocie, ale po to, żeby zmartwychwstać w niedzielę i cieszyć się darami Ducha Świętego dla jego odnowy”. Maryjo, Matko Kościoła, prowadź nas!

15 listopada 2020 r.
Tego wieczoru Maryja łączy w sobie dwa charakterystyczne dla Polaków miejsca: Jasną Górę Zwycięstwa i Wileńską Ostrą Bramę. Dlatego prośmy w duchu słów modlitwy Świętego Jana Pawła II: Maryjo, Matko Miłosierdzia czuwaj nad nami wszystkimi. Aby człowiek nie zagubił poczucia grzechu. Żeby się nie zagubił na drogach prawdy i dobra, i żeby odkrywał Boga, bogatego w miłosierdzie.

14 listopada 2020 r.
U czterech Ewangelistów to pytanie występuje tylko jeden raz, w Ewangelii Świętego Łukasza. Wsłuchajmy się w tę tajemnicę: „Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” Odpowiedź jest w Księdze Apokalipsy. „Jam jest Początek i Koniec, Pierwszy i Ostatni. Zaiste, przyjdę niebawem…” Przyjdź, Panie Jezu!

13 listopada 2020 r.
Wobec zamętu informacyjnego, warto przywołać słowa Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Zawsze potrzeba bardzo wielu ludzi, żeby rozpowszechniać kłamstwo. Bo ono się sprzedaje jak towar, ciągle świeży i po zaniżonej cenie. A potrzeba niewielu ludzi, a nawet czasem tylko jednego, który będzie mówił prawdę i żył prawdą”. Te słowa Kardynała Wyszyńskiego spełniają się poprzez całe życie i dzieło Świętego Jana Pawła II. Nie pozwólmy, aby zwyciężało kłamstwo!

12 listopada 2020 r.
W starożytności chrześcijańskiej spotykamy takie stwierdzenie, że chrześcijanie wśród świata są podobni do duszy w ciele ludzkim, duszy ożywiającej. Ale przyznajmy, że nam się to pojęcie zagubiło, nie tylko „dusza”, ale to co wyznajemy, że jest ona nieśmiertelna, a to jest ze źródła Bożego życia. Dlatego przypomnijmy kolejną prawdę wiary, że dla człowieka i dla jego przyszłości łaska Boża jest koniecznie potrzebna do zbawienia.

10 listopada 2020 r.
Na progu kolejnej rocznicy Odzyskania Niepodległości uświadamiamy sobie, że jest ona darem i zadaniem. Przywołajmy słowa Sługi Bożego Kard Wyszyńskiego z jego „Głosu z Jasnej Góry”: „Jedna jest Polska biało-czerwona i nie pora szydzić z jej historii. Zwłaszcza, że nie stworzyliśmy czegoś nowego, co byłoby lepszego od tego, co otrzymaliśmy jako Naród od poprzednich pokoleń, zwłaszcza daninę krwi…” Tu nie chodzi o martyrologium, tu chodzi o prawdę o nas, o naszą tożsamość! Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami!

9 listopada 2020 r.
Dzisiejsze święto, Bazyliki Świętego Jana na Lateranie jako Matce Kościołów chrześcijańskich zwraca naszą uwagę na jedną z najtrudniejszych tajemnic wiary, jaką jest Kościół. Chciejmy prosić Ducha Świętego i Maryję, która jest Matką Kościoła Chrystusowego, abyśmy na nowo przyjęli Kościół jako „Matkę i Nauczycielkę”, i strażniczkę praw Bożych w świecie człowieka.

8 listopada 2020 r.
W duchu dzisiejszej Ewangelii wzywającej nas do czuwania, potwierdzamy, że nasze chrześcijańskie czuwanie na modlitwie nie jest biernością… Bo jak uczył nas Święty Jan Paweł II „Bezczynność jest winą”. Dlatego prosimy Maryję, żeby wypraszała nam czyny płynące z wiary i odpowiedzialną odwagą.

7 listopada 2020 r.
Wobec kolejnych trudnych doświadczeń, przez które przechodzi nasza Ojczyzna i Kościół w Polsce, pragnę przywołać słowa zapisane w latach siedemdziesiątych przez Kardynała Karola Wojtyłę. „Ewangelia nie wlewa oliwy do ran, by nadto nie piekły, Prawda musi boleć”. Ale stawiamy pytanie: czy więcej jest na naszych polskich - jak również na amerykańskich – ulicach prawdy, czy coraz mniej?

6 listopada 2020 r.
W swoistym testamencie z Błoni Krakowskich, z 1979 roku usłyszeliśmy prośbę Jana Pawła II: „Proszę was, abyście na nowo z wiarą i odpowiedzialnością przyjęli to dziedzictwo, któremu na imię Polska”. Rozumiemy, że każde dziedzictwo można pomnożyć lub utracić. Podobnie jest z tajemnicą Kościoła, który jest wspólnotą domu Boga i ludzi. Każdy z nas ma w nim swoje miejsce, ale tak jak w każdym domu można go odbudowywać, albo zatracić. Wybór należy do nas… i odpowiedzialność.

5 listopada 2020 r.
W naszej listopadowej modlitwie dołączmy zmarłego w marcu ks. Piotra Pawlukiewicza, znanego rekolekcjonistę zwłaszcza ludzi młodych, małżeństw i duszpasterza akademickiego. Wypowiedział on w ostatnim czasie bardzo aktualne słowa: „w Kościele nie istnieją tematy, o których nie warto by rozmawiać i o nich mówić. A jeśli je ktoś porusza, trzeba je wytłumaczyć. Nie możemy bowiem nabrać wody w usta”. Maryjo, wspomóż, a jemu daj wieczną radość.

31 października 2020 r.
Na progu Uroczystości Wszystkich Świętych Kościół w pierwszych Nieszporach modli się następującymi słowami: „Niebiescy duchowie i święci swoją potęgą oddalcie od nas wszelkie zło, które było, które jest i które będzie w przyszłości”. Do tej prośby dołączamy również słowa Sługi Bożego Kardynała Augusta Hlonda: „Polska nie zwycięży bronią, lecz modlitwą, pokutą, miłością bliźniego i Różańcem…” nie tylko do nieba, ale bez granic, bo przebijające Niebo.

30 października 2020 r.
Ksiądz Alojzy Henel w swoim Różańcu Jasnogórskim zapisał takie słowa: „Szkoda byłoby, gdyby krzyż Jezusa na Golgocie był tylko wspomnieniem Jego Ofiary, a nie stawał się codziennym źródłem mocy i siły w Eucharystii”. Niech więc każdy znak krzyża, który czynimy na sobie od początku dnia, aż do jego zakończenia, będzie tajemnicą „przygarnięcia nas przez Boga”. Podobnie, jak przygarnęła nas Maryja, dana nam za Matkę przez Jezusa z wysokości Krzyża.

29 października 2020 r.
W zapiskach Księdza Józefa Ratzingera znalazłem bardzo ciekawy i mocny przykład z życia Kościoła. Otóż, kiedy Papież Pius VII kierujący Kościołem w latach 1820-1821 usłyszał wiadomość z Sekretariatu Stanu, że Napoleon chce zniszczyć Kościół. Odpowiedział: „To mu się nie uda, bo tego nawet nie udało się nam, od blisko XX wieków poprzez grzechy”. Módlmy się więc, przez pośrednictwo Matki Bożej o mocną wiarę w Kościół, który jest Kościołem Jezusa Chrystusa, a my w nim mamy swoje miejsce i przeznaczenie.

28 października 2020 r.
W roku 100-lecia urodzin Świętego Jana Pawła II przypomnijmy sobie dwa zadania, które nam wyznaczał. Pierwsze: „Wy mnie nie oklaskujcie, tylko słuchajcie tego, co do was mówię i wypełniajcie…” Drugie: „Wiele razy stawaliśmy na tym miejscu, aby wsłuchiwać się, jak bije serce Narodu w Sercu Matki. I jeśli to serce bije dzisiaj tonem niepokoju i zatroskania, to trzeba to wołanie przyjąć, bo wypływa ono z macierzyńskiego Serca Maryi”.

27 października 2020 r.
Do błagalnego śpiewu Suplikacji, tekstu pochodzącego z XVIII wieku, dołączmy na ten czas bardzo prostą, ale jakżeż mocną modlitwę Świętego Jana Pawła II, z dnia 2 czerwca 1979 roku: „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”…, polskich sumień i serc!

25 października 2020 r.
Angelika, która w swoją 22 rocznicę urodzin przewodziła naszej modlitwie różańcowej, od 10 lat przynosi na to miejsce bolesne doświadczenie utraty wzroku. Ale z pewnością – tak jak pisał ks. Jan Twardowski w wierszu pt.„Modlitwa niewidomej dziewczynki” – odkrywa spotkanie i spojrzenie Maryi spoza Obrazu. Że Maryja jest żywa poza Obrazem. A my wierzymy, że w każde cierpienie zarówno pojedynczego człowieka, jak i wspólnoty Kościoła wpisuje się Twarz Chrystusa.

24 października 2020 r.
Tutaj w Domu Matki, która zrodziła Syna Bożego w ludzkiej naturze, uczymy się prawdziwego człowieczeństwa. A ono wyraża się nie tylko poprzez rozumność i wolność, ale również poprzez sumienie i poczucie wstydu. Ale jeśli sumienie jest zaćmione to i brakuje wstydu. Dlatego prośmy o integralne człowieczeństwo dla wszystkich Polaków…

23 października 2020 r.
W ostatnim czasie Ojciec Święty Franciszek dołączył do Litanii Loretańskiej tytuł:„Matka nadziei”. Czego uczymy się od Maryi? Że nadzieja nie jest tylko ludzkim spodziewaniem się czegoś dobrego, dobrych rozwiązań i pięknych stron życia. Ale uczy nas spojrzenia na życie od strony Boga, który jest Miłością i który nie chce zatracać nikogo. Matko nadziei, módl się za nami!

22 października 2020 r.
Z pewnością nikogo nie dziwi, że w dniu dzisiejszym przywołujemy kolejne słowa Świętego Jana Pawła II: „Tam, gdzie nie ma miejsca dla Chrystusa, nie ma go również i dla człowieka. Dlatego dziękujemy Bogu za tę decyzję współdziałania z Nim przez pośrednictwo Maryi w budowaniu i rozszerzaniu cywilizacji życia i miłości.

21 października 2020 r.
Już na początku lat 90-tych Jan Paweł II pisząc List do Rodzin zwrócił uwagę na „genealogię osoby”, która ma swój początek w genealogii Boskiej – genealogia Divina. A nam wciąż łatwiej zdradzić Boga niż zrezygnować z praw uchwalających zabicie człowieka”. Dlatego módlmy się, przed jutrzejszą decyzją Trybunału Konstytucyjnego, abyśmy mieli odwagę wyznawania wiary w Boga, który jest Źródłem życia, za które będziemy kiedyś przed Nim odpowiadać.

20 października 2020 r.
Na co dzień jesteśmy świadkami zmagań o prawdę: o nas samych, o naszej Ojczyźnie, o Kościele. I postawmy sobie bardzo ważne pytanie: Jaka jest miara prawdziwej miłości do Ojczyzny i do Kościoła? To jest sprawa rozumu, który powinien rozpoznać prawdę i się podporządkować. To jest sprawa sumienia, które mówi o odpowiedzialności przed Bogiem i wobec drugich ludzi. I to jest sprawa wiary konsekwentnej, która wyraża się w czynach.

19 października 2020 r.
W relacji Księdza Jerzego Popiełuszko do ojca duchownego warszawskiego seminarium Ojca Miętki, znajdujemy taki zapis, że porucznik rozkazał mu zdjąć różaniec z palca, podkreślając nawet „Co męczennik za wiarę?” A on mówił:„gdybym to uczynił byłoby to jakieś odstępstwo, niby nic… zdjąć tylko z palca. Ale ja widzę dalej i głębiej”. I o taką głębokość i dalekowzroczność wiary prosimy przez jego wstawiennictwo.

18 października 2020 r.
Prorok Izajasz w dzisiejszym czytaniu przekazał nam słowo Boga: „Poza Mną nie ma innego Boga! Poza Mną nie ma nic”. A człowiek, który nieraz z pychy, chce wejść w miejsce Boga staje się niszczycielem natury, a natura wcześniej, czy później uderzy... Wyznajemy, że nie mamy innego Boga poza objawionym w Jezusie Chrystusie, zrodzonym z Maryi Dziewicy.

13 października 2020 r.
Trzeba nam zauważyć, że trzech świętych Kościoła,a więc Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, Błogosławiony Ojciec Honorat i Święty Jan Paweł II przyjęli to samo hasło „Cały Twój” , albo „Twój cały, Maryjo”. Jan Paweł II stawiał nam pytania, czy ludzie święci są po to, żeby nas zawstydzać? Tak, mogą być i po to, aby ten zbawczy wstyd przywracał nam utraconą hierarchię wartości. Prośmy o to.

12 października 2020 r.
Wasza obecność dzisiaj tutaj fizyczna i ta duchowa pokazuje, że KSM to nie jest skansen historyczno-religijny, ale „ewangeliczny zaczyn” we współczesnym świecie i we współczesnej Polsce. I zróbcie wszystko, aby wypełnić zamysł Świętego Jana Pawła II, żeby nas nigdy nie podzielono na „Kościół pasterzy” i „Kościół owiec”. Bo wszyscy jesteśmy „Chrystusowi”, za cenę Jego zostaliśmy nabyci. Tego uczy nas Maryja każdego dnia i w każdej Eucharystii.

11 października 2020 r.
Wielokrotnie zarzucano Następcom Świętego Piotra czasu Soboru Watykańskiego II łącznie ze Świętym Janem Pawłem II, że w ramach odnowy Kościoła nie przysposobili Kościoła do świata. Jan Paweł II dał bardzo znamienną odpowiedź: Łacińskie słowo „conservare” oznacza „zachowywać”, a nie roztrwonić całe dziedzictwo wiary i moralności.

10 października 2020 r.
W czerwcu 1979 roku wsłuchiwaliśmy się w przesłanie Świętego Jana Pawła II na Krakowskich Błoniach: „Musicie być mocni, musicie być mocni mocą tej wiary, którą daje Chrystus, bardziej niż kiedykolwiek dotąd w historii naszych dziejów”. Jakżeż te słowa dzisiaj są nader aktualne? Wiara jest naszym zwycięstwem, które zwycięża świat.
A dzisiejsza beatyfikacja piętnastoletniego chłopca, Carlo Acutisa pokazuje, że świętość to jest „Bóg udzielający się człowiekowi”. Uwierzmy w Jego moc miłości potężniejszej od wszystkiego!

28 września 2020 r.
Od 8 grudnia 1953 roku Apel Jasnogórski wpisuje się w naszą polską rzeczywistość, tę codzienną, tę radosną i trudną. Nasze stawanie tutaj, to nie jest oczywistość, to jest nasza odpowiedź na udzieloną łaskę i wpisywanie naszych własnych imion w historię życia i wiary Maryi.

27 września 2020 r.
Maryja przez „posłuszeństwo wiary” wobec Boga uczy nas, że można narodzić się na nowo. Obok daru naszego życia, łaska Chrztu Świętego daje nam nowe życie i zanurzenie w Bogu na czas i na wieczność. Zaufajmy na Jej wzór Bogu we wszystkim.

26 września 2020 r.
Stojąc wobec Oblicza Matki Wcielonego Słowa musimy być czujni, abyśmy się nie stali „niewolnikami ukradzionych słów”, bo słowo: prawda zastąpiono „postprawdą”; słowo moralność zastąpiono pojęciami nie odnoszącymi się do Boga; słowo „rodzina” zastąpiono słowem związek. Matko Wcielonego Słowa, módl się za nami!

25 września 2020 r.
Dzisiaj mija 67 rocznica uwięzienia ks. Prymasa Kard. Stefana Wyszyńskiego. Przypomnijmy jego piękne porównanie, że „Kościół i Naród są jak dwie splecione dłonie do modlitwy. Dlatego uderza się w jedną rękę lub drugą, uderzając w Kościół albo w Naród”. I dzisiejsza audiencja, a „nie religijna wycieczka” prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy do Watykanu jest potwierdzeniem tej prawdy o jedności Kościoła i Narodu.

24 września 2020 r.
W zapiskach księdza kard. Józefa Ratzingera znalazłem bardzo aktualną przestrogę, że kiedy posługujemy się słowami Kościół „nasz”, Kościół „wasz” zdajemy się zapominać, że Kościół jest jeden, Chrystusowy i wszelkie budowanie Kościołów poza Chrystusem jest podobne do budowania domu w piaskownicy… Prośmy Maryję Matkę Kościoła, aby nauczyła nas odpowiedzialności za Kościół, który jest Chrystusowy!

23 września 2020 r.
W duchu św. Ojca Pio patrona dnia dzisiejszego postawmy sobie pytanie: Dlaczego chrześcijaństwo będzie do końca świata znakiem sprzeciwu? Bo na wzór Chrystusa i za Jego przykładem czyni ludzi wolnymi poprzez prawdę i ofiarę Chrystusa z samego siebie. Prośmy o taką wolność budowaną na Prawdzie.

22 września 2020 r.
W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy, że „Matka Twoja stoi na dworze i chce się z Tobą widzieć”. Jezus przyjął swoją Matkę, ale rozszerzył mówiąc, że każdy, kto słucha słowa Bożego i wypełnia je, jest mi jak Matka, brat i siostra. Jesteśmy w tej wielkiej rodzinie Jezusa i On wie, co kryje się w sercu i pragnieniu każdego z nas. On jeden to wie.

21 września 2020 r.
W dniu wczorajszym ulicami Warszawy przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem: „Wspólnie obrońmy rodzinę”. A nam tak trudno zrozumieć, że jeśli nie obronimy rodziny, nie będziemy mieć powołań kapłańskich i zakonnych. I kto wtedy będzie przewodnikiem na drogach wierności Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie? Matko niezawodnej nadziei, módl się za nami! Święty Janie Pawle II, Patronie rodziny, módl się za nami!

20 września 2020 r.
W naszym Brewiarzu kapłańskim dzisiaj odczytujemy słowa św. Augustyna, że „siłą chrześcijanina jest nie tylko czynienie dobra, ale znoszenie zła”. Dlatego pragnę się z wami podzielić bolesną sprawą, że przed kilkoma tygodniami ścięto krzyż Chrystusowy przy jednej z ulic, a w dniu wczorajszym w nocy pięciu młodocianych poniewierało figurę Matki Bożej Niepokalanej. Zło trzeba zwyciężać dobrem, ale nie pozwólmy, żeby zło nazywano dobrem w imię równości i pseudodyskryminacji niewierzących i innych.

19 września 2020 r.
W dniu jutrzejszym będziemy przeżywać również tradycyjny Dzień Środków Społecznego Przekazu. Dlatego dziękujemy wszystkim zarówno pracownikom Telewizji Trwam i Publicznej Telewizji, Sieci Społecznościowych, którzy w tym trudnym czasie transmitują Msze święte i nabożeństwa związane z wiarą i tradycją Kościoła. Ale jednocześnie przypominamy piękny list kard. Roberta Sarah „Z radością wróćmy do Eucharystii”, bo my jako chrześcijanie nie możemy żyć bez dnia Pańskiego. Nie możemy żyć bez Domu Bożego i nie możemy żyć bez ofiary Krzyża”. Maryjo, prowadź!

17 września 2020 r.
Patron dnia dzisiejszego św. Zygmunt Szczęsny Feliński jeszcze przed zesłaniem na Syberię w słowie do kapłanów i wiernych powiedział: W sprawach dotyczących praw Bożych i spraw Kościoła, gdy są naruszane nie możecie milczeć, każdy z was i wszyscy muszą powiedzieć: Non possumus! Tą drogą poszedł również Sługa Boży kard Stefan Wyszyński. w tych samych powiązanych sprawach Ojczyzny, praw Bożych i Kościoła. Również i my dzisiaj nie możemy milczeć, jeśli prawa Boże są łamane i spychane na margines. Gdy tracimy autonomię pomiędzy prawami świata, a sprawami naszej Ojczyzny Polski i Kościoła…

16 września 2020 r.
Wielokrotnie zdumiewała nas prostota a jednocześnie aktualność słów Świętego Jana Pawła II. W styczniu 1995 roku, w Manili powiedział: „Chrystus obdarza nas tym, czego najbardziej potrzebujemy łaską i prawdą”. Dlatego nie dziwimy się, że współczesny człowiek odrzucając prawdę o Chrystusie, traci Jego łaskę mądrego i sensownego życia.

15 września 2020 r.
Łączymy się dzisiaj duchowo z Księdzem Arcybiskupem Stanisławem Nowakiem, Seniorem Archidiecezji Częstochowskiej, który na hasło swojej posługi wybrał „Stać z Tobą pod krzyżem”. Prosimy dla niego o potrzebną siłę w dalszej pracy apostolskiej. A wpatrując się w niespokojne oczy Maryi i Jej ból serca szukającego każdego z nas, postawmy sobie pytanie: Dlaczego nam tak trudno zrozumieć, że zniszczenie kodu genetycznego człowieka i odejście od praw natury, łączy się z utratą zdolności miłowania i wierności do śmierci? Odpowiedzmy na to pytanie w ciszy własnych serc.

14 września 2020 r.
W Liście apostolskim „O chrześcijańskim sensie cierpienia” - Święty Jan Paweł II zapisał, że Chrystus poprzez swój krzyż dotknął najboleśniejszych ran ludzkiego losu: zła, cierpienia i śmierci, i przezwyciężył je swoją Miłością Miłosierną i Zmartwychwstaniem”. Prośmy Maryję o udział w zwycięstwie Chrystusa nad światem.

13 września 2020 r.
Autor Księgi Mądrości Syracha pouczył nas dzisiaj: „Pamiętaj na rzeczy ostateczne i przestrzegaj Przykazań Bożych”. Ale cóż zrobić, jeśli człowiek współczesny przestał wierzyć w życie wieczne i dlatego usunął Przykazania. Ale mamy drogę do Chrystusa, Maryję jako Matkę niezawodnej nadziei i Matkę nowego Życia.

11 września 2020 r.
W przededniu wspomnienia Najświętszego Imienia Maryi, trzeba przypomnieć zwycięstwo króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem i ocalenie cywilizacji chrześcijańskiej i Europy. Kardynał Stefan Wyszyński w kontekście tego zwycięstwa powiedział: „Nieraz słyszymy, że sformułowanie „Polak to katolik” oznacza nacjonalizm, albo przynajmniej faryzeizm. Tymczasem połączenie tych dwóch słów Polak-katolik jest rzeczywistością, która jest siłą duchową sprzeciwiającą się wszelkim herezjom”.

7 września 2020 r.
Święty Paweł Apostoł w Pierwszym Liście do Koryntian pouczył nas dzisiaj, że miłość oderwana od Bożych Przykazań jest kłamstwem. Dlatego chyba jednym z najpiękniejszych tytułów, jakich Jan Paweł II użył wobec Maryi, tłumacząc Jej imię jako Miłość, która wszystko wyjaśnia. Miłość, która odnawia świat.

6 września 2020 r.
Na progu nowego roku szkolnego warto przywołać fragment dialogu Jana Pawła II z młodzieżą francuską sprzed 40 laty: Czy Ewangelia może dać odpowiedź na wszystkie pytania współczesnego człowieka? Odpowiedział: Nie tylko może, ona jedyna zna odpowiedzi pełne, właściwe i bez reszty. Tylko trzeba ją dobrze odczytywać.

5 września 2020 r.
Jest łaską chwili, że w Ogólnopolską Pielgrzymkę Rolników wpisują się również obrońcy życia i ci, którzy uczestniczą w Adopcji Dziecka Poczętego. Święty Paweł Apostoł nazwie nas współpracownikami Boga, zarówno w dziele przekazywania życia, jak i przekształcania ziemi. Pamiętajmy, że ci, którzy odmawiają tej współpracy stają się budowniczymi nieludzkiego świata.

3 września 2020 r.
W pierwszych dniach września 1939 roku, Niemcy weszli do Częstochowy i rozpoczęła się krwawa pacyfikacja ludności. Rozstrzelano w rowach lotniczych przed samą katedrą ponad 250 osób. W ostatnich latach znaleziono jeszcze szczątki blisko 10 osób, podobnie jak żołnierzy na Westerplatte. Jutro będzie pochówek na cmentarzu Kule tychże szczątków ofiar. Miłość przebacza, ale nie zapomina. To jest nasz obowiązek.

2 września 2020 r.
Wobec wszystkich wyzwań, zarówno cywilizacyjnych, jak i kulturowych, których doświadczamy na ziemi polskiej, warto przywołać słowa jednego z ojców naszej Niepodległości: Katolicyzm w naszym Narodzie nie jest „dodatkiem”, ale cechą konstytutywną. Trzeba o tym pamiętać i dać swoje świadectwo.

1 września 2020 r.
Przez fakt Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa świat otrzymał dowód, że Bóg naprawdę istnieje i odtąd każde ludzkie cierpienie, i każda ludzka śmierć nie jest bezsensowna. Męczennicy każdej wojny światowej, wszystkich czasów prześladowań, aż po dzień dzisiejszy wołają do Boga o miłosierdzie nad światem i o sprawiedliwość.

31 sierpnia 2020 r.
W czasie pielgrzymki czerwca 1987 roku, Jan Paweł II w Gdańsku wypowiedział słowa o zdziwieniu świata wobec więzi, jaka istnieje pomiędzy Chrystusem, Jego krzyżem, a ludźmi świata pracy. I mówił: „świat odkrywał, nie tylko zdumiewał się, ale odkrywał ten nowy wymiar, kiedy widział spowiadających się robotników i przystępujących do Komunii Świętej. Trzeba nam to przypominać, że 40 lat temu na bramie Stoczni Gdańskiej zawieszono - nie dla ozdoby, nie dla dekoracji wśród kwiatów, ale dla przywołania Maryi, Jej obecności i mocy - Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej i Papieża Jana Pawła II.

24 sierpnia 2020 r.
Dzisiaj, kiedy Kościół wskazuje nam na postać Świętego Męczennika apostolskiego, św. Bartłomieja, stawiamy sobie pytanie: jaka siła potrafiła go utrzymać, ażeby oddać życie za Chrystusa i przetrwać do naszego czasu? Niewątpliwie jest to wiara w Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, i „macierzyńska pamięć Kościoła”. Idźmy tą drogą i nie ulegajmy złudzeniom, że można dojść do Chrystusa poza drogami Kościoła.

20 sierpnia 2020 r.
Święty Łukasz bardzo często zanotował o Maryi, że „wszystkie sprawy zachowywała w Swoim Sercu”. Ufamy, że i dzisiaj Maryja „zapisuje” kolejną datę w Swoim Sercu o nas samych i o naszych wspólnotach.

19 sierpnia 2020 r.
Trochę możemy się zadziwić, że wspominając zwycięstwo wojny 1920 roku, umniejsza się nadal wymiar duchowych zmagań modlitwy i ofiarności. I przy całej „warszawsko-centryczności” bitwy należy dzisiaj wspomnieć rocznicę setną drugiego Powstania Śląskiego. To było również zmaganie o polskość, o wierność Bogu, więzom rodzinnym. Dlatego módlmy się za cała Polskę, bez tak zwanych „centrów”...

18 sierpnia 2020 r.
Wobec różnego rodzaju zmagań cywilizacyjnych i kulturowych, które dotykają naszych wspólnot, poczynając od rodzin Kościoła, Ojczyzny warto wsłuchać się w słowa Świętej Edyty Stein, Męczenniczki z Auschwitz. „Kiedy chcecie rozpoznawać prawdę, nie wolno jej odłączać od miłości. A jeśli będziecie przeżywali miłość, nie oddalajcie od niej prawdy, bo oddzielenie prawdy i miłości jest diabelską sztuką”.

17 sierpnia 2020 r.
Minęły już czasy, kiedy od papieskich pielgrzymek i od daty jego śmierci wsłuchiwaliśmy się w jego głos bezpośrednio. Dzisiaj wyrosły nowe pokolenia Polaków, ale jakżeż aktualnie brzmią jego słowa 1983 roku. „Nie chciejcie Polski, która by nas nic nie kosztowała. Trudno jest dzisiaj być Polakiem, ale dlatego że trudno, dlatego warto!”

16 sierpnia 2020 r.
Był czas, kiedy rok 1920 był „białą plamą” w historii Polski, ale i dzisiaj jest czas dla „niektórych” - wolności od prawdy. Gdzie lekceważąc nadprzyrodzony charakter i ingerencję Bożą w tamtym czasie, nie pozwalają nam tego nazywać „Cudem nad Wisłą”. Tymczasem zarówno wiara jak i wolność i niepodległość są przede wszystkim darem Boga, który trzeba stale zdobywać, nie można go posiadać raz na zawsze. A wszelka pycha „posiadacza” niszczy wszystko po drodze…!

14 sierpnia 2020 r.
Maryjo! Zjednoczyłaś Naród Polski zwycięstwem nad potopem szwedzkim. Zjednoczyłaś nas zwycięstwem „Cudu nad Wisłą”. Zjednoczyłaś nas cudem ocalenia Świętego Jana Pawła II. Ocal nas Polaków w kraju i za granicą, i zjednocz pod Swoim Sercem!

13 sierpnia 2020 r.
W tych dniach w sposób szczególny wspomnijmy dwa połączone obrazy w papieskiej kaplicy w Castel Gandolfo. Obok centralnie umieszczonego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej namalowano obraz Obrony Jasnej Góry z Ojcem Kordeckim niosącym monstrancję na czele broniących oraz drugi obraz Bitwy Warszawskiej z Księdzem Ignacym Skorupko z krzyżem uniesionym nad walczącymi żołnierzami na tle bitwy. To są szczegóły, ale bardzo mocno podkreślają prawdę, że Kościół, że kapłani, biskupi zawsze idą na czele walczącego ludu ze złem i wszelkim zagrożeniem. I tej linii musimy być wierni… A wspomnijmy dzisiaj również w pamięci modlitewnej Księdza Arcybiskupa Leszka Sławoja Głodzia, konsekrowanego tutaj na Jasnej Górze – na wzór Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzisiaj odchodzi z urzędu pasterza Kościoła Gdańskiego, ale jest dalej potrzebny Polsce jako ten, który walczy dla Chrystusa i dla Kościoła.

12 sierpnia 2020 r.
W dzisiejszej Ewangelii Chrystus nakłada na nas obowiązek upominania braci. Jednocześnie przypomina nam, że nie wolno przymykać oczu na zło i wchodzić z nim w kompromisy. To miłość bliźniego każe nam upominać i mówić o granicach dobra i zła, bez pomieszania natury i człowieczeństwa.

11 sierpnia 2020 r.
12 czerwca 1999 roku Święty Jan Paweł II w Sandomierzu postawił nam bardzo ważne pytanie: „Czy tak trudno zrozumieć, że warunkiem cywilizacji życia i miłości jest czystość serca? A z kolei panseksualizm prowadzi do nihilizmu i do cywilizacji śmierci. Dajmy swoją odpowiedź w naszych wspólnotach, jak również poprzez nasze codzienne świadectwo życia.

10 sierpnia 2020 r.
Patron dnia dzisiejszego Święty Wawrzyniec, Męczennik III wieku wskazał przed śmiercią na ludzi, jako skarb Kościoła. Jak trzeba daleko odejść od normalności, żeby powiedzieć i zapisać w konwencjach światowych, czy Europy, że religia jest źródłem przemocy, dyskryminacji i nienawiści? Święci Męczennicy, módlcie się za nami!

9 sierpnia 2020 r.
Dzisiaj, kiedy pielgrzymuje na Jasną Górę do Matki Bożej Wrocław, trzeba przypomnieć, że patronka dnia dzisiejszego, Święta Edyta Stein urodziła się we Wrocławiu. I rozpoznając prawdę odkryła Chrystusa. Nie zaprzeczyła swoim korzeniom żydowskim, powiedziała „Ja poszłam dalej”. Również dzisiaj w Toruniu został otwarty „Park Pamięci i Tożsamości” poświęcony tym, którzy ratowali Żydów na polskiej ziemi, nieraz za cenę własnego życia. Jest to dowód, że Polska nie ma zwyczaju pogardzać ludźmi innych wyznań, ani światopoglądów, czy orientacji. Nie miała tego zwyczaju i nie ma tego zwyczaju i dzisiaj. Święta Edyto Stein, uproś u Matki Chrystusa i Matki Kościoła łaskę wierności wbrew prądom czasu...

7 sierpnia 2020 r.
Wspomniana dzisiaj pielgrzymka czerwca 1991 roku, rozpoczęła się z wiatrem od morza, od Diecezji Koszalińsko-Kołobrzskiej, którą tutaj reprezentuje delegat Episkopatu ds. Pielgrzymek Ks. Bp Krzysztof. Papież powiedział, że wierzy w wiatr Ducha Świętego, który wstrząsnął murami Wieczernika i… niech odnowi oblicze „nowej Rzeczypospolitej”. Myślę, że zbyt mało – to nie jest uwaga do organistów, ale do nas wszystkich – zbyt mało śpiewamy: „Jak szczęśliwa Polska cała, gdzie Maryi kwitnie chwała. Od Bałtyku po gór szczyty kraj nasz płaszczem Jej okryty”. Radujmy się tą wiarą, pielgrzymując po krańce polskiej ziemi.

6 sierpnia 2020 r.
Świadek Chrystusowego Przemienienia na Górze Tabor, Święty Piotr Apostoł napisał: „Nie za wymyślonymi mitami poszliśmy. Nie za mitem czy ideologią, ale za Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym Panem”. Pytamy się więc, za kim my idziemy, skoro nasi bracia i siostry zakładają maskę na twarz Jezusowi i nie chcą Go słuchać? Mając „swoje” pojęcie wolności od prawdy: o Bogu, historii i Kościele, czyli o nas samych. Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami!

5 sierpnia 2020 r.
Przy ołtarzu Ojczyzny i wobec Oblicza Matki Bożej Królowej Polski musimy pamiętać, że w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku dokonano rzezi na mieszkańcach stolicy zwłaszcza na Woli i Ochocie dlatego, że byli Polakami. A dziś, jak słusznie zauważył Święty Jan Paweł II: „Polska stała się ziemią szczególnego świadectwa wobec tych, którzy nie uznają Maryi i Jej Syna jako Jedynego Odkupiciela człowieka i świata”. Bądźmy wierni maryjnej drodze ku Chrystusowi.

3 sierpnia 2020 r.
Wspominamy dzisiaj rocznicę urodzin Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli w Diecezji Łomżyńskiej. Ale wiemy, że to nie jest postać pomnikowa, pomimo, że stawiamy mu pomniki, ale to jest Ktoś, kto nas ciągle naucza i wstawia się za nami do Boga. A dzisiaj pouczy nas w kontekście sporów o sens Powstania Warszawskiego, kiedy w jednym ze swoich przemówień powiedział: „Nie umniejszajmy dziejów Narodu, bez wskazywania na przykłady ofiar i cierpień. Bo nie można tworzyć jakieś sobie Ojczyzny, bez odniesienia do jej dziejów.

31 lipca 2020 r.
W bliskości rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 1 sierpnia 1944 roku, z drżeniem serca chcę powtórzyć słowa modlitwy Świętego Jana Pawła II z sierpnia 1982 roku: „Może jak nigdy dotąd, Maryjo, weź w swoje macierzyńskie ręce mój Naród… i ocal go. Ocal tę samą miłość, która wyraziła się poprzez walkę cierpienie i śmierć... Prosimy Cię, ocal nas!

29 czerwca 2020 r.
W godzinach przedpołudniowych dane mi było stanąć u źródeł Chrztu naszego Narodu w Bazylice Katedralnej pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu. I na podobieństwo tych Świętych Patronów, tutaj przy Ołtarzu Ojczyzny, wpatrując się w Oblicze Matki potwierdzamy, że jest w nas podwójna grawitacja. Jedna ku Bogu, jako Źródłu życia i prawdziwej wolności, a druga ku wolności bez prawdy i bez Boga. To są nasze stałe wybory...

27 czerwca 2020 r.
Jutro będziemy przeżywali XIII niedzielę zwykłą w ciągu roku i nie tylko wsłuchajmy się w słowa modlitwy Kolekty mszalnej, ale odmawiajmy ją zwłaszcza jutro - bardzo ufnie i głęboko: „Wszechmogący, wieczny Boże, spraw, aby Twoja łaska przyczyniła się do tego, by nas nie ogarnęły ciemności błędu, lecz byśmy chodzili w blasku Twojej prawdy. Amen. Niech się tak stanie!

26 czerwca 2020 r.
Czerwcowa Pielgrzymka św. Jana Pawła II 1991 roku przebiegała pod hasłem: „Bogu dziękujcie Ducha nie gaście”. Przebiegała w tak zwanej „nowej wolności” Polaków. A Papież przywiózł nam Dekalog – Dziesięć Bożych przykazań i przesłanie bardzo proste zaczynające się od pierwszego. Bez Boga każde ludzkie koncepcje i programy przynoszą ruinę moralności i zniszczenie człowieka. Wybierajmy: błogosławieństwo... lub przekleństwo.

25 czerwca 2020 r.
Po raz kolejny doświadczamy, że Słowo Boże jest niezwykle aktualne, żywe i skuteczne. przenikające serca i sumienia ludzi. Jezus kończąc Kazanie na Górze powiedział o życiu jako budowaniu na skale lub na piasku. W najbliższym czasie czeka nas odpowiedź i odpowiedzialność: jakiej Polski pragniemy? Budowanej na prawdzie o Bogu, człowieku i świecie, czy na piasku obietnic wyborczych?

22 czerwca 2020 r.
Decyzje Następców Świętego Piotra: Ojca Świętego Jana Pawła II o poszerzeniu tajemnic różańca o tajemnice światła, jak również Ojca Franciszka, który dołączył nowe wezwania do Litanii Loretańskiej dowodzą, że Kościół nie jest muzeum religijnym – tak, jakby może niektórzy chcieli go traktować - ale żywą wspólnotą, gromadzącą się w imię Jezusa i Maryi pod natchnieniem Ducha Świętego. Podobnie jest i tutaj. Na Jasną Górę przychodzimy nie do muzeum, żeby podziwiać zabytki i obrazy, ale żeby spotkać się z Matką wskazującą na Syna, mówiącą nieustannie: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie”.

21 czerwca 2020 r.
Święty Jan Paweł II przebywając na KUL-u wskazał nam zadania: „Uniwersytecie, służ Prawdzie, służ Życiu, służ wolności”. Za tydzień te zadania będą zweryfikowane naszym wyborem. Czy chcemy Polski prawdziwej, wolnej i służącej życiu, na fundamencie Dekalogu i Bożych Przykazań? Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami! Święty Janie Pawle II, módl się za nami!

20 czerwca 2020 r.
Któż z nas tego nie wie, że na ścianie kościoła w Wadowicach Karol Wojtyła mógł się wpatrywać w zegar z napisem: „Czas ucieka wieczność czeka”? To właśnie sto lat temu, dla niego „czas i wieczność” weszły w życie poprzez sakrament Chrztu świętego. Wielbimy Boga za ten czas i prosimy o jego szczególne orędownictwo w odkrywaniu tajemnicy naszego Chrztu. Żebyśmy pamiętali, że zarówno nasi rodzice jak i chrzestni najpierw wyrzekali się złego ducha i jego zwodniczych obietnic, a potem wyznawali wiarę w Boga, który jest Życiem.

13 czerwca 2020 r.
Modlimy się o dar rychłej beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ale podobny los - pewnego odroczenia daru beatyfikacji - spotyka amerykańskiego Arcybiskupa Fultona Sheena. W jednej z konferencji radiowo-telewizyjnych wypowiedział słowa: „Ktoś, kto swoje życie pragnie przeżyć tylko dla siebie, a świat widzi jako ostateczny cel, skazany jest na cynizm i rozpacz. Dlatego warto ofiarować swoje życie Bogu i ludziom”.

12 czerwca 2020 r.
Jako chrześcijanie jesteśmy ludźmi przyszłości. Ktoś się zapyta dlaczego? - Bo karmiąc się Eucharystią otrzymujemy życie wieczne w Chrystusie i przez Chrystusa. Dlatego biedni są ludzie, którzy nie wierzą w Chrystusa lub Go odrzucają. Dlatego prosimy, Maryjo, módl się za nami... i za nich!

11 czerwca 2020 r.
Dzisiaj, kiedy na różnych płaszczyznach jesteśmy świadkami zmagań o życie, trzeba nam usłyszeć słowa z dzisiejszej Ewangelii: „Jeśli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieć życia w sobie. Kto spożywa Moje Ciało i pije Moją Krew ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”. Maryjo, Matko Życia, Niewiasto Eucharystii, módl się za nami!

10 czerwca 2020 r.
Dnia 10 czerwca 1979 roku kończyła się w Krakowie pierwsza pielgrzymka Papieża Jana Pawła II. Wypowiedział wówczas bardzo ważne słowa: „Całuję tę ziemię, z którą nie może rozstać się moje serce”. A wcześniej przestrzegał nas, że „historia może płynąć wbrew prądowi sumień”. Dlatego pytamy się dzisiaj, jaka jest miara serca do naszej ziemi i Kościoła?

25 maja 2020 r.
Gdziekolwiek dzisiaj była sprawowana Eucharystia świat mógł usłyszeć słowa Jezusa: „Odwagi! Nie bójcie się, Jam zwyciężył świat”. Dlatego nie dajmy się złapać na tę pułapkę, żeby oddzielać świat od Boga. Jakby Bóg się nami nie interesował. Jakby nie wybaczał naszych grzechów. Naszej ludzkiej codziennej głupoty i kreowania świata poza Bogiem.

24 maja 2020 r.
Wsłuchiwaliśmy się dzisiaj w słowa kolekty mszalnej, która podkreślała, że Wniebowstąpienie Chrystusa jest wywyższeniem naszej ludzkiej natury. Trzeba nam więc w umyśle i w sercu poprzez wiarę łączyć te trzy bardzo ważne rzeczywistości: cielesne Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie Chrystusa, Wniebowzięcie z ciałem i duszą Najświętszej Maryi Panny i nasze ciała zmartwychwstanie.

23 maja 2020 r.
Święty Paweł pouczy nas w Liście do Efezjan, którego fragment jutro usłyszymy, „abyśmy mieli światłe oczy serca i wiedzieli, gdzie jest nadzieja naszego życia i powołania”. Dlatego wszystkim pracownikom Służby Zdrowia – we wszelkich zakresach tej służby – życzymy i prosimy, abyście nigdy nie zwątpili w sens tego, co czynicie.

22 maja 2020 r.
Minęło dokładnie 25 lat, kiedy Jan Paweł II w Skoczowie, wołał o ludzi sumienia w Polsce. Podkreślił wówczas: „Czas próby polskich sumień trwa”. Te słowa są niezwykle aktualne, kiedy przychodzi nam przeżywać kolejny „okres próby Narodu i Kościoła”, a w niej opowiedzenia się za prawdą sumienia... czy za wolnością od prawdy...

21 maja 2020 r.
Dzisiaj mija 40 dni od tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczystość Wniebowstąpienia jest przeniesiona na niedzielę. Ale ten obraz Chrystusa, który wstępuje do nieba i wznosi swoje ręce błogosławiąc, musi nam towarzyszyć każdego dnia. To jest źródło naszej radości i naszej nadziei na życie.

20 maja 2020 r.
Każda modlitwa wyraża pragnienie ludzkiego serca, a jednocześnie jest uzgodnieniem woli i serca ludzkiego z wolą Boga. Tego wieczoru wspomnijmy dwie postaci, które tutaj w Kościele Częstochowskim mają swoje zakorzenienie. 20 maja 2000 roku został wyświęcony na biskupa pomocniczego ks. Jan Wątroba, dzisiaj Pasterz Kościoła Rzeszowskiego. A trzy lata temu, 20 maja 2017 roku Ojciec Święty Franciszek powołał rektora WSD ks. dr Andrzeja Przybylskiego na biskupa pomocniczego naszej Archidiecezji. Niech Maryja Oblubienica w Duchu Świętym wyprasza im potrzebne siły dla odważnego świadectwa wiary, aż po krańce świata.

19 maja 2020 r.
W tym czasie bardzo często można usłyszeć, że „wracamy do normalności”. Myślę, że po tych trzech dniach przeżyć związanych z 100 rocznicą urodzin Świętego Jana Pawła II możemy przywołać jego słowa i powiedzieć: „Zwyczajność jest codzienną drogą do świętości. Nie bójcie się być świętymi na co dzień, nie tylko od święta”.

18 maja 2020 r.
Możemy sobie postawić pytania: któż z nas tego nie wie? Kiedy z okna rodzinnego domu Karol Wojtyła patrzył na ścianę parafialnego Kościoła mógł odczytać napis przy zegarze słonecznym: „Czas ucieka wieczność czeka”. A w duchu jego słów drugie pytanie: człowieku, który idziesz przed siebie, czy masz świadomość celu? „Bo nie ma życia na próbę, nie ma miłości na próbę i nie ma śmierci na próbę”.

17 maja 2020 r.
Zazwyczaj znana nam jest okoliczność przyjścia na świat Świętego Jana Pawła II, kiedy śpiewano litanię do Matki Bożej Loretańskiej w pobliskim kościele. Ale warto dzisiaj – w przeddzień jego urodzin – obok jego rodziców oddać hołd żydowskiemu lekarzowi, Samuelowi Taub, który nie tylko zgodził się ratować życie dziecka, ale prowadził to życie, aż do szczęśliwego porodu. Dlatego chciejmy dzisiaj zauważyć nie tylko rodzinę jako środowisko życia i miłości, ale również wszystkich tych, którzy służą życiu. A na grobie tego lekarza, na wadowickim cmentarzu żydowskim w języku polskim i hebrajskim napisano: „Życie swoje poświęcił cierpiącej ludzkości”... Potrzebni nam są tacy obrońcy życia i pomocy dla cierpiącej ludzkości.

16 maja 2020 r.
Ojciec Święty Franciszek miał przewodniczyć Eucharystii podczas naszej narodowej pielgrzymki do Rzymu, z racji 100 lecia urodzin Świętego Jana Pawła II. Dziękujemy mu za tę Mszę Świętą, którą będzie celebrował w dniu urodzin Papieża, przy ołtarzu Świętego Sebastiana, gdzie złożono ciało Papieża Polaka. Ale dziękujemy dzisiaj również papieżowi emerytowi Benedyktowi XVI za napisanie listu do Polaków. W końcówce tego listu odczytujemy bardzo znamienne słowa, wprost jakby był pośród nas: Dziękujemy Bogu za to, że w osobie i posłudze Jana Pawła II uwidoczniły się moc i dobroć Boga, a w czasie, kiedy Kościół na nowo cierpi z powodu naporu zła, staje się on dla nas znakiem nadziei i otuchy.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami!

15 maja 2020 r.
Obraz z Dziejów Apostolskich, Maryi modlącej się wraz z Apostołami o zesłanie Ducha Świętego jest ciągle aktualnym zadaniem Kościoła. Bo inaczej bez pomocy Ducha Świętego i bez Jego darów będziemy żyli w takiej rzeczywistości, o której pisał Cyprian Kamil Norwid: Kłaniając się okolicznościom, prawdom zaś każemy stać za drzwiami. Otwórzmy drzwi Chrystusowi i niech Duch Święty odmieni oblicze ziemi... tej ziemi.

14 maja 2020 r.
Wczytując się w głębokie dziedzictwo Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego znajdujemy na dzisiaj „przestrogę do Polaków”. „Strzeżmy się burzącej gadaniny na temat Kościoła, która odbiera mu zaufanie. Bo ona jest straszą chorobą dusz i pychą umysłów. Maryjo, prowadź!

13 maja 2020 r.
Jezus Chrystus Ukrzyżowany nie zaproponował nam jakiejś teorii wyjaśniającej cierpienie. Ale je przyjął i swoją śmiercią ukazał jego zbawczy charakter. Tą samą drogą poszedł Święty Jan Paweł II, który przyjął cierpienie i pokazał, że tylko w Chrystusie ma on sens. Poza Chrystusem cierpienie nie miałoby sensu i zwycięstwa. Dlatego - Maryjo, która jesteś Matką Chrystusa i Matką każdego z nas, zawierzamy Ci siebie samych i nasze wspólnoty na każdą drogę.

12 maja 2020 r.
Wyznając wiarę w Kościół Chrystusowy, potwierdzamy w nim tajemnicę sukcesji apostolskiej. Spełniła się ona w dniu, 12 maja 1946 roku, tutaj na Jasnej Górze, kiedy przyjął święcenia biskupie z rąk Kard. Augusta Hlonda Ksiądz dr Stefan Wyszyński. Po po dwóch latach posługi w Kościele Lubelskim przejął ster Kościoła Warszawsko-Gnieźnieńskiego i Prymasa Polski.

Również 12 maja 1985 roku z rąk Księdza Kardynała Józefa Glempa następcy Prymasa Stefana Wyszyńskiego przyjął święcenia Biskup Adam Odzimek w Radomiu. Ten łańcuch wyciągniętych rąk sukcesji jest dziełem Ducha Świętego dla nas wszystkich, abyśmy nigdy nie ustawali w drodze i żeby „wiara i miłość były mocne”.

11 maja 2020 r.
Ten czas który przeżywamy, zagrożeniem koronawirusa - uświadamia nam tym bardziej, że Kościół to nie jest muzeum do którego się wchodzi, aby podziwiać budowle, pomniki obrazy; Kościół to jest wspólnota osób budująca na Jezusie Chrystusie, który wczoraj dziś, ten sam także na wieki, i który przekazał nam Matkę. Święty Jan Paweł II oddał się Jej całkowicie, cały. Odczytujmy jego słowa zwłaszcza w tych dniach majowo-maryjnych wpatrując się w jego oblicze...

8 maja 2020 r.
Światło słowa Bożego, które dzisiaj odczytujemy w całej Polsce, pouczy nas, że nawet we wspólnotach wiary znajdują się ludzie, którzy głoszą przewrotne nauki. I Święty Paweł mówi wyraźnie: „Nie idźcie za nimi, bo są drapieżnymi wilkami. Nie zależy im na wspólnocie”. Bardzo aktualne słowa, umiejmy odróżniać prawdy i przeżywaną wiarę. A z kolei w Liście do Rzymian ten sam Paweł powie: „Nic nas nie może odłączyć od miłości Chrystusa, ani ucisk, ani prześladowanie, ani życie, ani śmierć”. Prośmy więc świętego Stanisława o jedność w naszym Narodzie, o jedność Kościoła i Ojczyzny.

7 maja 2020 r.
Powraca do nas bardzo ważne pytanie: Czego uczymy się od Maryi, w tym czasie zagrożenia pandemią? Że bez nadprzyrodzonej wiary i nadprzyrodzonej ufności wobec Boga nie zaznamy wewnętrznego spokoju i społecznej, narodowej równowagi.

6 maja 2020 r.
Na progu tego miesiąca Ojciec Święty Franciszek wyznaczył nam bardzo ważne zadanie: „Kontemplujcie Oblicze Chrystusa z Sercem Maryi, a wtedy ta duchowa więź będzie dla was siłą dla przezwyciężenia wszelkiej próby”.

5 maja 2020 r.
W dniu 3 maja 2020 r. w Akcie Zawierzenia usłyszeliśmy słowa Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego, które są zadaniem: „żeby nasze wpatrywanie się w Oblicze Maryi, w Jej zranione Oblicze, skutkowało obroną sumień Polaków”. Myślę, że nie ma dzisiaj większego zadania niż sprawa jedności pomiędzy nami, ale ta jedność zawsze zaczyna się od Boga i przechodzi do nas.

4 maja 2020 r.
W Liście Apostolskim o różańcu Święty Jan Paweł II zapisał słowa, że „różaniec pulsuje życiem ludzkim”. Trzeba również dodać, że Litania loretańska, którą śpiewamy od wieków, poprzez nasze wspólnoty rodzinne, parafialne, kościelne zawiera w sobie modlitwę każdego z nas. Spróbujmy dzisiaj odnaleźć tam siebie, chociażby w tych dwóch nowych sformułowaniach: „Matko Miłosierdzia”; „Królowo rodzin”.

3 maja 2020 r.
Maryjo, która jesteś Przedziwną Pomocą i Obroną, bądź z nami w każdy czas!

1 maja 2020 r.
Mija 9 lat od daru beatyfikacji Świętego Jana Pawła II. Jedna z jego encyklik nosi bardzo znamienny tytuł „Blask Prawdy”. Bo właśnie tylko w blasku prawdy i jej świetle zdobywamy odwagę wiary. A jednocześnie jesteśmy świadomi, że imperium zła, będzie dalej panoszyło się kłamstwem i strachem. Dlatego prosimy: Królowo Polski, módl się za nami! Święty Janie Pawle II, módl się za nami!

30 kwietnia 2020 r.
Z bogactwa myśli Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, dzisiaj wybierzmy kolejne pouczenie: „Próbowano nas wychować, że polityka nie ma żadnych powiązań z moralnością chrześcijańską. Nic bardziej mylnego, bo zarówno jedno jak i drugie pociąga za sobą odpowiedzialność przed Bogiem i przed własnym narodem”. Minęło blisko 40 lat od jego śmierci, a my zmagamy się z kolejnym „wirażem pojęć”, że każdy ma swoja prawdę. Każdy ma swoje sumienie... nie odnosząc ich do Boga?
Matko Słowa Wcielonego, módl się za nami!

29 kwietnia 2020 r.
Dzisiaj przypada 75 rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau. Trzeba to przypomnieć, że w latach 1939-1945 było tam więzionych 1778 polskich kapłanów w tym 868 zginęło śmiercią męczeńską po różnych torturach. Ci Męczennicy wracają, pamięć o nich jest naszym obowiązkiem. Prośmy ich o wstawiennictwo u Boga w naszych potrzebach osobistych, rodzinnych, kościelnych i narodowych.

21 kwietnia 2020 r.
Kiedy dnia 18 czerwca 1972 roku Obraz Matki Bożej powrócił po sześcioletniej izolacji - „zaaresztowania” przed dzisiejszą katedrę w Radomiu, Sługa Boży kard. Wyszyński odpowiedział nam na pytanie: dlaczego Kościół w Polsce jest tak Maryjny? „Bo Kościół ma Matkę, dlatego Naród musi mieć Matkę”. Może ta sześcioletnia izolacja, która wołała o przebijanie się przez puste ramy do spotkania z Matką może mam pomóc również i dzisiaj, kiedy przebijamy się przez opustoszałe przestrzenie świątyń do głębi wiary i zawierzenia Bogu przez Maryję.

20 kwietnia 2020 r.
Bardzo często słyszymy, że żyjemy w ciężkich czasach. A za św. Augustynem możemy potwierdzić, że czasy są takie, jacy my jesteśmy. A Polsce i światu potrzeba, jak nigdy dotąd jedności poprzez prawdę. Bo na kłamstwie nigdy nie będzie prawdziwej solidarności ani z Bogiem, ani pomiędzy ludźmi.

19 kwietnia 2020 r.
Za autorem Listu do Hebrajczyków: „Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala”. Za św. Faustyną nauczyliśmy się powtarzać Jego orędzie: „Jezu, ufam Tobie!” Przyznajemy pierwszeństwo Chrystusowi, ale spróbujmy dzisiaj, jako swoiste zadanie domowe, odczytać uczynki miłosierne co do duszy i co do ciała. A wtedy zrozumiemy lepiej o co wołał Święty Jan Paweł II na Krakowskich Błoniach, mając na myśli nową „wyobraźnię miłosierdzia”.

18 kwietnia 2020 r.
Dzisiaj lepiej już rozumiemy, że tajemnica Bożego Miłosierdzia jest drugim imieniem Boga Miłości. Boga, który pochyla się nad człowiekiem, nad jego ranami grzechu i śmierci. Błogosławiony Ojciec Honorat Koźmiński podkreślił, że każda rana i Oblicze Zbawiciela wołają o miłosierdzie.

17 kwietnia 2020 r.
W tych dniach Oktawy Wielkiej Nocy, kiedy wsłuchujemy się w kolejne spotkania Chrystusa Zmartwychwstałego z uczniami i innymi osobami, to stawiamy siebie wobec tajemnicy Kościoła, jako wspólnoty wiary. W niej Jezus jest zawsze pierwszy i w Duchu Świętym powołał nas, abyśmy byli żywymi członkami Jego Ciała. A we wspólnocie Kościoła szczególną rolę ma Matka Chrystusa i Matka nasza. Dlatego przyzywamy Ją w duchu prośby Apostołów: Maryjo, uproś nam głęboką wiarę w tajemnicę Kościoła, która jest jedną z najtrudniejszych.

16 kwietnia 2020 r.
Kiedy 16 października 1978 r., dokonano wyboru Kardynała Karola Wojtyłę na Stolicę Świętego Piotra, usłyszeliśmy słowa zawierzenia, że „Uczyniłem to w duchu posłuszeństwa wiary i zaufania do Bogarodzicy”. Ten sam kierunek kontynuują jego następcy: Benedykt XVI, Ojciec Święty Franciszek. Ale wspomnijmy dzisiaj, jakżeż aktualną wypowiedź z audiencji generalnej papieża Benedykta XVI, z 14 grudnia 2005 r. Że „również ciemność, w której trudno chodzić i widzieć jest ogarnięta spojrzeniem Pana istnienia i czasu... Jest to zatem bliskość nie oznaczająca sądu, który wywołuje przerażenie, lecz będąca wsparciem i wyzwoleniem”. Maryjo, prowadź!

31 marca 2020 r.
W tym czasie, który przeżywamy odkryjmy na nowo cnotę cierpliwości. Cierpliwość Boga wobec człowieka wyraża się miłością miłosierną. Zaś patron jutrzejszego dnia, św. Hugo z Grenoble powie, że cierpliwość wobec innych jest praktykowaniem miłości, cierpliwość wobec siebie samego jest nadzieją, która pokonuje różne trudności, a cierpliwość wobec Boga oznacza wiarę, która zwycięża świat.

30 marca 2020 r.
W duchu poezji ks. prof. Jerzego Szymika chciałbym zaznaczyć: Bóg Ojciec pisał Palcem Bożym na dwóch kamiennych tablicach. Syn Boży pisał palcem po ziemi, wyznaczając granicę życia, moralności i śmierci. Czy pandemia, której doświadczamy nie przypomina o tych samych granicach i odpowiedzialności przed Bogiem? Matko „nowego stworzenia”, módl się za nami!

29 marca 2020 r.
W Ewangeliach spotykamy dwa miejsca, kiedy Jezus zapłakał. Pierwsze, nad miastem, nad Jerozolimą, że nie rozpoznało czasu nawiedzenia swego, nawiedzenia Boga. A drugie przy grobie Łazarza. W tradycji wiary Kościoła spotykamy również wizerunki i figury Matki Bożej Płaczącej. Wspomnijmy tylko La Salette, czy obraz Matki Bożej Częstochowskiej płaczącej w Katedrze Lubelskiej. Czyli każda łza, każde ludzkie cierpienie nie jest obojętne Sercu Bożemu i Sercu Matki.

28 marca 2020 r.
Kto na wzór Maryi zawierza siebie w posłuszeństwie Bogu, to wtedy ma odwagę stanąć wobec najtrudniejszych chwil swojego życia i wszelkich doświadczeń. Tak, jak Ona poprzez Drogę Krzyżową Syna i Golgotę. Maryjo, Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Pana, módl się za nami!

27 marca 2020 r.
Z pewnością na długi czas pozostaną w nas obrazy zarówno pustej Bazyliki Świętego Piotra, całego placu przed Bazyliką tak, jak i naszej kaplicy, i naszych świątyń i kaplic. A jak powiedział Ojciec Święty Franciszek ten czas nie musi być i nie może być stracony. Bo istnieje język wielu prostych i bardzo ważnych słów, i gestów, które trzeba ocalić. I ten Wielki Post daje nam taką okazję w naszych wspólnotach. Wszystkim z serca błogosławimy.

25 marca 2020 r.
Poświęcenie Kościoła w Polsce Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi.

24 marca 2020 r.
Znane nam jest powiedzenie Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego: „Ludzie mówią, że czas to pieniądz, a ja wam mówię czas to miłość”. Dzisiaj chcemy dopełnić. Ten czas to odpowiedzialność, która uznaje wartość nie tylko siebie samego w takim, czy innym zachowaniu i obronie przed „koronawirusem”. Ale to jest uznanie drugiego człowieka jako wartość przed Bogiem.

23 marca 2020 r.
Dwadzieścia lat temu, Ojciec Święty Jan Paweł II przybył do Nazaretu. Tam, gdzie zaczął się Nowy Testament i wskazał na tajemnicę Nowego Przymierza, które spełniło się na Golgocie, w tym samym Ciele i Krwi. Dziękował Bogu za Eucharystię - Ciało i Krew codziennie ofiarowaną na ołtarzach świata. Panie, przymnóż nam wiary! Maryjo, prowadź!

2020-01-09 13:26

Ocena: +1 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Papież i zwierzchnicy Kościołów apelują o pokój w Syrii

[ TEMATY ]

apel

GRZEGORZ GAŁĄZKA

Zwierzchnicy Kościołów chrześcijańskich usiłują stale przypominać światu tragedię przeżywaną przez Syrię. Papież Franciszek poświęcił jej dzisiaj swój tweet. „Istnieje ryzyko zapomnienia o cierpieniach, które nie dotykają nas bezpośrednio – czytamy w papieskim wpisie na Twitterze. – Reagujmy i módlmy się o pokój w Syrii”.

O tragicznej sytuacji w tym kraju mówiono też wiele na ekumenicznym spotkaniu w Eczmiadzynie w Armenii. Wzięli w nim udział 11 i 12 czerwca na zaproszenie najwyższego patriarchy wszystkich Ormian Karekina II przedstawiciele Światowej Rady Kościołów z Genewy, chrześcijan bliskowschodnich i Wspólnoty św. Idziego. Uczestnicy przybyli z dziewięciu krajów świata, w tym także z Polski. Okazją do spotkania była zbliżająca się setna rocznica tureckiego ludobójstwa chrześcijan, tak ormiańskich, jak też syryjskich różnych wyznań i obrządków. Nie ograniczono się jednak do wspominania historii, ale pamiętano o aktualnej sytuacji na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w Syrii.

CZYTAJ DALEJ

Ukraina: Kościół greckokatolicki odchodzi od kalendarza juliańskiego

2023-02-06 20:08

[ TEMATY ]

Kościół greckokatolicki

Karol Porwich/Niedziela

Ukraiński Kościół Greckokatolicki (UKGK) w Ukrainie rezygnuje z używanego dotychczas kalendarza juliańskiego i od 1 września przejdzie na nowy styl obchodzenia świąt stałych – ogłosił w poniedziałek zwierzchnik tego Kościoła, arcybiskup większy kijowsko-halicki Światosław Szewczuk.

Decyzje w sprawie zmiany kalendarza przyspieszyła wojna Rosji przeciw Ukrainie – wyjaśnił PAP o. Ihor Jaciw, dyrektor departamentu komunikacji UKGK.

CZYTAJ DALEJ

Caritas Polska na ratunek ofiarom trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii

2023-02-06 18:03

[ TEMATY ]

trzęsienie ziemi

PAP/EPA/REFIK TEKIN

W nocy z 5 na 6 lutego doszło do trzęsienia ziemi, którego epicentrum znajdowało się w Turcji, przy granicy z Syrią. Największe zniszczenia odnotowano w Turcji i Syrii, natomiast wstrząsy odczuli także mieszkańcy Libanu, Iraku i Cypru. Ofiarom katastrofy pomoc niesie Caritas Polska.

Wstrząsy były bardzo rozległe, a ich siłę oszacowano na 7,8 stopnie w skali Richtera. Na ulicach wielu miast zalega gruz, a pod nim wciąż tkwią ofiary katastrofy. Do tej pory zginęło ponad 900 osób w Turcji i ponad 200 osób w Syrii. Rannych jest w sumie ok. 6000 osób. Ludzie próbują się wydostać z miast, jak najdalej od zabudowań, z obawy przed zawaleniem się kolejnych budynków. Na ulicach tworzą się więc potężne korki. Akcję ratowniczą utrudniają padający śnieg i deszcz. Skala katastrofy skłoniła władze tureckie do ogłoszenia alarmu 4 stopnia, co oznacza, że proszą o pomoc międzynarodową. Szczególnie mocno ucierpiała diecezja Anatolii. W mieście Iskenderun zawaliła się katedra. Zniszczeniu uległy także biura Caritas, świadczące na co dzień pomoc potrzebującym, dlatego Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Sytuacji Kryzysowych i władze diecezjalne alarmują, by beneficjenci pozostali poza tym terenem.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję