Reklama

Parafia z historią

Stanowiąca perełkę architektury drewniana świątynia w Żukowie, umiejscowiona na niewielkim wzgórzu, jest niemym świadkiem dziejów tej parafii. Jej niezwykłą wartość stanowią także ważne zabytki sztuki sakralnej: neobarokowe ołtarze z drugiej połowy XIX wieku, barokowa rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego z XVIII wieku w ołtarzu głównym, rokokowa chrzcielnica w kształcie muszli z drugiej połowy XVIII wieku oraz granitowe kropielnice z XV-XVI wieku. 3 czerwca bp Piotr Libera nawiedził wielowiekową, pełną tradycji wspólnotę parafialną w Żukowie

Powstanie parafii w Żukowie jest datowane na pierwszą połowę XIII wieku. Źródła historyczne podają, że została ona utworzona z fundacji Lassoty, cześnika dworu księżnej Agafii, żony Konrada I. W 1247 r. Lassota podarował wieś wraz z kościołem biskupowi Piotrowi. Obecna, drewniana świątynia, została zapewne wzniesiona w 1785 r. z fundacji biskupa płockiego Krzysztofa Hilarego Szembeka i konsekrowana w 1791 r. Restaurowana była w latach 1870-1908, kiedy proboszczem był ks. Sylwester Dawgiałło. Ostatni gruntowny remont przeprowadzono w 1974 r. z inicjatywy proboszcza ks. Antoniego Majkowskiego. W 1997 r., dzięki wysiłkowi ks. Tadeusza Buławskiego i parafian, została wybudowana nowa, murowana plebania wraz z budynkiem gospodarczym.

Duszpasterstwo i grupy parafialne

Żukowska wspólnota, podobnie jak większość parafii naszej diecezji, ma charakter typowo rolniczy. Nie dziwi więc fakt, że coraz więcej ludzi opuszcza swoje rodzinne domy w poszukiwaniu pracy. Taką niepokojącą sytuację dostrzega także w swojej parafii proboszcz ks. Buławski. Jak stwierdził, jest to jeden z bardziej dotkliwych obecnie problemów, przed którymi staje wspólnota. Ale to nie jedyne problemy niepokojące Księdza Proboszcza. Jako inne, równie ważne wymienił pijaństwo, lenistwo w służbie Bożej, a także widoczną obojętność pewnej grupy parafian w zakresie uczestnictwa w niedzielnych Mszach św. „Brak troski ze strony niektórych rodziców o właściwe wychowanie swoich dzieci to niestety także coraz częstszy problem” - podkreślał.
Wśród tych cieni jaśnieją także światła dobra, których w parafii nie brakuje. Zauważa się zaangażowanie mieszkańców w różne dzieła związane z parafią. Większość parafian systematycznie uczestniczy w życiu Kościoła, bierze udział we Mszach św., przystępuje do sakramentu pokuty i przyjmuje Komunię św. Przykładem takiego stanu mogą być przeprowadzone w 2003 r. przez ojców redemptorystów misje święte, w których wzięła udział niemal cała wspólnota parafialna. W przeprowadzanych rekolekcjach adwentowych czy wielkopostnych wierni uczestniczą licznie i bardzo gorliwie. Ponadto w miesiącach maryjnych (maj i październik) na modlitwę gromadzą się starsi, młodzież i dzieci. W pierwszą niedzielę miesiąca odbywa się zawsze adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z procesją. Ponad sto osób należy do asysty procesyjnej. W trzecią niedzielę miesiąca po wszystkich Mszach św. odbywa się nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Z kolei w pierwsze piątki i soboty miesiąca są odprawiane nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Młodzież z gimnazjum i dzieci ze szkół podstawowych z Sobanic i Nacpolska chętnie organizują sprzedaż zniczy na Wszystkich Świętych, palemek przed Niedzielą Palmową czy kart świątecznych. Zebrane pieniądze przeznaczają na cele misyjne. Dzieci z PDMD wzięły udział w cyklu katechez o duchowej adopcji dziecka poczętego. Wielu uczniów podjęło to dzieło, a niektóre z dzieci nadal je kontynuują. Sporą, bo 35-osobową grupę parafialną tworzą ministranci. W ich szeregach są nie tylko uczniowie szkół podstawowych czy gimnazjów, lecz również licealiści, a także studenci. Chętnie uczestniczą w posługiwaniu podczas Mszy św.; zawsze można liczyć na ich pomoc także przy innych pracach - podkreślał ks. Buławski. W upiększanie liturgii czynnie włącza się schola parafialna. 15 osób tworzących tę grupę po kilkumiesięcznej przerwie wznowiło działalność ku radości zarówno duszpasterza, jak i wiernych. Podobną co do wielkości grupę stanowi Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, którego członkowie podczas odbywających się co 2-3 tygodnie spotkań starają się umacniać swoją wiarę. Modlitwą otacza parafię 8 kół Żywego Różańca. Prężną grupę, działającą już 11 lat, stanowi koło Akcji Katolickiej.
Jak podkreślał ks. Buławski, na 2400 wiernych kilka osób należy do Kościoła Mariawickiego, dwie osoby zaś do Świadków Jehowy. Ksiądz Proboszcz wspomniał, że od ostatniej wizytacji kanonicznej, która miała miejsce w 2002 r., zostało ochrzczonych 131 dzieci, związek małżeński zawarły 52 pary, zmarło zaś 176 osób.

Reklama

Osiągnięcia materialne

Strona duchowa parafii jest ogromnie ważna, niemniej ogromny wpływ na jej wizerunek ma również strona materialna. W protokole komisji przedwizytacyjnej było zalecenie, aby uwzględnić w kościele parafialnym zabezpieczenie i remont filarów (malowanie), zamontowanie rynien i rur spustowych przy kościele i dzwonnicy, poprawienie rynien na budynku gospodarczym, ocieplenie sufitu w kościele i zabezpieczenie przed wilgocią i szkodnikami, pomalowanie dachu na kościele i wieży. „To wszystko w bardzo bliskim czasie zostało wykonane” - z dumą podkreślał proboszcz parafii Żukowo. Dokonano również remontu parkanu przy kościele, wykarczowano krzewy na cmentarzu, pomalowano ołtarz główny (bez złoceń) i chór. Wykonano fotel dla celebransa, miejsca dla ministrantów oraz krzesła dla asysty oraz lektorium. Powiększono powierzchnię podłogi w prezbiterium. Położono terakotę w salce katechetycznej, na korytarzu i na schodach do piwnicy. Remont został również przeprowadzony w pralni, gdzie położono glazurę, ponadto wyremontowano rynnę przy balkonie. Założono alarm antywłamaniowy i przeciwpożarowy w kościele i na plebanii.
Na cmentarzu usunięto kilkanaście drzew, które stwarzały zagrożenie dla wiernych oraz znajdujących się na jego terenie pomników. Kolejnym ważnym działaniem dla dobrego stanu świątyni było zaimpregnowanie jej zewnętrznych ścian. Remontowi i malowaniu została poddana dzwonnica, wstawiono cztery filary przy wejściu do kościoła, a także odnowiono figurę Matki Bożej i Jezusa Miłosiernego.
Umeblowano kancelarię (zabudowano ścianę i zakupiono biurko). Wykonano również konserwację trzech obrazów: św. Marka, św. Hieronima (XVIII wiek - Franciszka Smuglewicza) i św. Wawrzyńca (XIX wiek - Murzynowskiego). Zrobiono nowy parkan na froncie cmentarza grzebalnego (cementowy fundament i metalowe przęsła). Zakupiono obraz św. Faustyny. Zabezpieczono strych na kościele (zaimpregnowano drewno). Ocieplono sufit wełną mineralną oraz wykonano wywietrzniki w suficie. Przy wyjściu z zakrystii zostało założone oświetlenie.
Poczyniono również kilka istotnych zakupów. Jednym z nich jest krucyfiks do kruchty. Zakupiono do plebanii piec c.o. na ekogroszek i zmieniono rynny. Przy ołtarzu zainstalowano dwie lampy, zakupiono lichtarze pod paschał, pod świece ołtarzowe i pulpit. Wykonano przegląd instalacji elektrycznej, odgromowej oraz dokonano koniecznych poprawek. Na cmentarzu w głównej alejce i przy plebanii został położony nowy chodnik. Ocieplono strych plebanii wełną mineralną.
Odrestaurowano krucyfiks z początku XVIII wieku i chrzcielnicę z XVIII wieku oraz zakupiono przenośne nagłośnienie na cmentarz. Na cmentarzu zostały wykonane ołtarz i grobowiec dla księży i nad tym zrobiono zadaszenie (konstrukcja metalowa pokryta blachodachówką).

Przebieg wizytacji

Obecność Księdza Biskupa w żukowskiej wspólnocie parafialnej zainaugurowało spotkanie w Zespole Szkół w Nacpolsku, gdzie po powitaniu przez Andrzeja Szacherskiego, dyrektora placówki, troje uczniów przygotowanych po kierunkiem nauczyciela muzyki Adama Jakubowskiego przedstawiło program artystyczny. Odśpiewaną wspólnie „Barką” zakończono spotkanie w szkole.
O godz. 15 Biskup Piotr spotkał się w kościele z przedstawicielami grup i stowarzyszeń parafialnych, którzy opowiedzieli, na czym polega i jak przebiega ich praca w parafii. Dwie godziny później przed uroczystą Mszą św. ingresową sprawozdanie złożył Ksiądz Proboszcz. Po homilii Biskup Płocki udzielił sakramentu bierzmowania przygotowanej młodzieży. Po Mszy św. wszyscy uczestnicy wieczornej liturgii śpiewając pieśni, udali się na pobliski cmentarz parafialny, gdzie po modlitwie w intencji spoczywających na nim zmarłych Ksiądz Biskup poświęcił nowy ołtarz.

Parafia pw. św. Wawrzyńca w Żukowie

Patron parafii: św. Wawrzyniec
Tytuł kościoła: kościół parafialny pw. św. Zygmunta
Dekanat: wyszogrodzki
Miejscowości: Łazęki, Nacpolsk, Nacpolsk Nowy, Nacpolsk Stary, Skarszyn Nowy, Skarszyn Stary, Słomin Nowy, Słomin Stary, Sobanice Nowe, Sobanice Stare, Sosenkowo, Sosenkowo Wieś, Srebrna, Żukowo, Żukowo Kolonia, Żukowo Poświętne, Żukówek
Proboszcz parafii: ks. kan. mgr Tadeusz Jakub Buławski
Katechetki: Joanna Augustyniak (w Szkole Podstawowej w Sobanicach), Edyta Zieleniewska (w ZS w Nacpolsku)
Organista: Ryszard Wiercioch
Zakrystian: Stanisław Pantof
W parafii działają: Rada Parafialna, Rada Duszpasterska, 8 kół Żywego Różańca, asysta procesyjna, ministranci, schola, Akcja Katolicka, chór, Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, zespół charytatywny, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Współpraca: OSP Słomin, Żukowo, Sobanice, Sosenkowo
Msze św. w niedzielę: 9, 11.30, 16

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Szkoła z TVP - wystartował nowy program na antenie Telewizji Polskiej

2020-03-30 10:03

[ TEMATY ]

szkoła

O godzinie 8.00 ruszyły dziś pierwsze lekcje z TVP! Materiały będą emitowane od poniedziałku do piątku na ogólnodostępnych antenach Telewizji Polskiej.

Znajdą się także na VOD.TVP.PL. To efekt podpisanego 27 marca porozumienia dotyczącego realizacji audycji oświatowych dla uczniów szkół podstawowych, między TVP S.A. i Ministerstwem Edukacji

Zapraszamy do oglądania!

Nowa propozycja TVP i MEN „Szkoła z TVP” to wzbogacenie oferty edukacyjnej Telewizji Polskiej, skierowanej do nauczycieli, dyrektorów, uczniów i rodziców. W ramach akcji na antenach TVP będą emitowane materiały dostosowane do podstawy programowej szkół podstawowych.

Pierwsze programy wystartowały już w poniedziałek, 30 marca o godzinie 8:00. Można obejrzeć je na 4 kanałach: TVP3, TVP Rozrywka, TVP Sport oraz TVP Historia.

Poza materiałami premierowymi, udostępnione zostaną także powtórki lekcji. Całość będzie można obejrzeć później na platformie VOD.TVP.PL.

Klasa 1 - TVP Sport

Klasa 2 - TVP Rorywka

KLASA 2

Klasa 3 - TVP Historia

Klasa 4 - TVP 3

Klasa 5 - TVP Historia

Klasa 6 - TVP3

Klasa 7 - TVP Rozrywka

Klasa 8 - TVP SPORT

CZYTAJ DALEJ

Ogólnopolskie Rekolekcje Wielkopostne dla Niesłyszących

2020-03-30 21:03

Duszpasterstwo Niesłyszących Archidiecezji Wrocławskiej

Przewodzi im hasło „Nowe życie” nawiązujące do życia, które Łazarz otrzymał ponownie od Jezusa.

Rekolekcje w języku migowym odbywają się online na kanale Youtube Effatha24 com. Prowadzi je ks. Tomasz Filinowicz. Rozpoczęły się w niedzielę 29 marca od transmisji Mszy św. z Duszpasterstwa Niesłyszących we Wrocławiu. Nauki rekolekcyjne są publikowane na kanale Youtube codziennie. Ćwiczenia zakończą się w środę 1 kwietnia.

– Trudno rozpocząć rekolekcje od innego tematu niż koronawirus – zaznaczył na początku ks. Filinowicz i podał najnowsze statystyki zachorowań, wzywając jednocześnie do codziennej modlitwy różańcowej o godz. 20.30 w intencji ustania epidemii.

Rekolekcjonista przywołał biblijną historię burzy na morzu, podczas której przestraszeni Apostołowie prosili Jezusa, by ich ratował przed bliską śmiercią. – Podobnie my dzisiaj się modlimy, aby Pan Bóg wyciszył tego wirusa. Ale wygląda, że Pan Bóg nam nie pomaga. Chociaż coraz więcej osób się modli i prosi: „Uratuj!”, to mamy coraz więcej chorych i coraz więcej osób umiera. Dlaczego? Nie wiem. Na pewno jedno wiem – Pan Bóg nie chce grzechu, Pan Bóg nie chce zła, Pan Bóg nie chce cierpienia (…) Ale czasami zgadza się na śmierć i cierpienie. Podobnie jak w dzisiejszej Ewangelii – pozwolił na śmierć swojego przyjaciela Łazarza. Wiemy, że Jezus uzdrawiał chorych, którzy się z Nim spotykali. A tutaj mamy trochę dziwną sytuację. Ludzie przychodzą zawiadomić Jezusa: „Twój przyjaciel Łazarz jest chory, przyjdź, uratuj go”. Co robi Jezus? Nie idzie. Zostaje jeszcze 2 dni. Nie pobiegł natychmiast, żeby ratować swojego przyjaciela.

Rekolekcjonista przywołał też historię św. Jana Chrzciciela, który został ścięty i historię śmierci Jezusa na krzyżu. – Śmierć była złem, była grzechem, ponieważ ludzie, którzy skazali i zabili Jezusa, dopuścili się grzechu. Ale z tego grzechu Jezus wyprowadza Zmartwychwstanie i życie. Podobnie w przypadku Łazarza – jego śmierć doprowadziła do objawienia chwały Bożej. Czy nie można inaczej, bez śmierci, bez cierpienia? Pewnie Bóg mógłby tak zrobić. Ale dlaczego tego nie robi? Nie wiem. Jedno jest pewne – z każdego cierpienia Bóg może wyprowadzić dobro – mówił ks. Filinowicz.

Tematem kolejnych rozważań będą 3 inne postaci biblijne: Nikodem, Jan Chrzciciel oraz św. Paweł.

Ogólnopolskie Duszpasterstwo Niesłyszących „Effatha24”, poza rekolekcjami, przygotowało także specjalną mobilną aplikację dla osób mających problemy ze słuchem a na facebookowym profilu organizacji na bieżąco publikowane są informacje i tłumaczenia komunikatów Episkopatu na język migowy. Więcej informacji na stronie: www.effatha24.com.

CZYTAJ DALEJ
E-wydanie
Czytaj Niedzielę z domu

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję