Reklama

Zgromadzenie Sióstr Felicjanek (1)

Po zakończeniu prezentacji pracujących na terenie naszej archidiecezji męskich zgromadzeń zakonnych przystępujemy obecnie do ukazania bogactwa duchowości żeńskich zgromadzeń, których jest zdecydowanie więcej, bowiem w sumie 25. Każde z nich pełni sobie właściwą misję, wnosząc niepowtarzalny charyzmat w wewnętrzny wymiar życia swoich wspólnot, a także wiernych, wśród których posługują. Jako pierwsze odwiedzamy Siostry Felicjanki, którem, jak się przekonamy, zaangażowane są nie tylko w pracę duszpastersko-katechetyczną w swoich parafiach.

Początki obecności Felicjanek związane są ze szczecińskim Pogodnem i parafią Świętego Krzyża. Misji przewodniczki po zakonnych szlakach, jeszcze przed wakacyjnymi przenosinami, podjęła się s. Maria Alicja Augustynowicz. Zacznijmy więc od historii.
„Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo Trzeciego Zakonu Świętego Franciszka Serafickiego - bo tak brzmi pełna nazwa, zostało założone w Warszawie 21 listopada 1855 r., zatwierdzone 19 lipca 1899 r. przez papieża Leona XIII. Powstało jako odpowiedź na wołanie najbardziej potrzebujących o wszelką pomoc zarówno duchową, jak i materialną. Założycielką naszej wspólnoty, uformowanej w duchu ideałów św. Franciszka, jest bł. Maria Angela Truszkowska - patronka chorych - mówi s. Alicja. - Matka Założycielka urodziła się w Kaliszu w 1825 r. W dzieciństwie i młodości pociągała ją modlitwa i troska o innych. Całe życie bł. Marii Angeli było przeniknięte troską o zbawienie wszystkich ludzi i duchem służby potrzebującym. Postawa ta wypływała z jej bezgranicznej miłości Boga i pragnienia Jego woli. Działając pod kierunkiem bł. Honorata Koźmińskiego, dała ona początek nowej rodzinie zakonnej, w której charyzmat wpisana została bezgraniczna miłość Boga, objawiająca się w całkowitym poddaniu Jego woli i ofiarnej służbie potrzebującym. W 1855 r. założyła Zgromadzenie Sióstr Felicjanek. Kolejne etapy jego rozwoju u początków istnienia wyznaczają konkretne punkty w stolicy: poddasze mieszkania przy ul. Kościelnej, dwa pokoje w domu Ojców Dominikanów przy ul. Mostowej, wreszcie budynek Biblioteki Załuskich. Z Warszawy, a ściśle z kościoła Ojców Kapucynów przy ul. Miodowej, wywodzi się nasze imię: przylgnęło do nas na stałe popularne określenie nadane nam przez mieszkańców miasta. Ludzie ci, widząc siostry, które prowadzą dzieci na modlitwę przed figurę św. Feliksa z Kantalicjo, zaczęli mówić o nich najprościej: felicjanki, a Świętego - uważać za Patrona nowej wspólnoty zakonnej. Po powstaniu styczniowym, wygnane na mocy carskiego ukazu z powodu pomocy udzielanej walczącym, nie miałyśmy prawa istnieć na terenie zaboru rosyjskiego. Kraków, centrum Galicji włączonej w cesarstwo austriackie, pozwolił nam przetrwać. Tutaj trzy siostry prowadziły niewielką, założoną wcześniej ochronkę, a ich dom przy ul. Wesołej stał się miejscem odrodzenia felicjanek. Zawsze jednak myślałyśmy o powrocie do swojej kolebki. Stało się to faktem w 1907 r. Początkowo jedynie w ukryciu mogłyśmy pracować wśród mieszkańców Woli. W 1922 r. powstała nowa samodzielna Prowincja Warszawska Zgromadzenia Sióstr Felicjanek. Bł. Maria Angela Truszkowska zmarła w 1899 r. Beatyfikowana 18 kwietnia 1993 r. w Rzymie przez papieża Jana Pawła II”.
Z przesłania Jana Pawła II do 21. Kapituły Generalnej Sióstr Felicjanek w 2000 r.: „«Miecz, który przeniknął Serce Maryi, przeniknął także serce Założycielki. ´Kochać to dawać’, pisała, dawać wszystko, czego zażąda miłość: dawać prędko, bez żalu, z radością, z pragnieniem, by więcej od nas żądano. Przez posłuszeństwo logice Wcielenia i przez noszenie w swych ramionach Pana samego bł. Maria Angela stała się ofiarą miłości. Krok po kroku wstępowała na wzgórze Kalwarii, idąc drogą cierpienia tak fizycznego, jak i duchowego, tak że jej życie płonęło tajemnicą krzyża». Jako Jej duchowe spadkobierczynie, odpowiadamy na wezwanie Miłości życiem kontemplacyjno-czynnym, pragnąc, aby przez wszystko i od wszystkich Bóg był znany, kochany i wielbiony. Eucharystia, jako najcenniejszy skarb naszego duchowego dziedzictwa, stanowi fundament formacji felicjańskiej i jest sercem naszego konsekrowanego życia przed Najświętszym Sakramentem, adorowanym codziennie w domach prowincjalnych Zgromadzenia, dojrzewa nasza misja i gotowość na wszelki trud i poświęcenie, szczególnie w posłudze osobom starszym, chorym, ubogim i dzieciom. Miłość felicjanki do eucharystycznego Zbawiciela kształtuje się w szkole NMP, którą czcimy jako Matkę i Panią Zgromadzenia, czyniąc wszystko przez Jej Niepokalane Serce na cześć Przenajświętszego Sakramentu.
Ta międzynarodowa wspólnota felicjańska, jako cząstka wielkiej rodziny franciszkańskiej, liczy ok. 2400 sióstr i podzielona jest na 12 prowincji: w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Brazylii. W Polsce siostry służą w 3 prowincjach: krakowskiej, przemyskiej i warszawskiej, w tym na misjach w innych krajach, jak: Francja, Rzym, Estonia, Ukraina, Kenia i od 2005 r. Rosja. Warto jeszcze wspomnieć o naszej głównej misji Zgromadzenia: «My, Siostry Felicjanki wezwane przez Boga współpracujemy z Chrystusem w duchowej odnowie świata». Służba ludziom poprzez ewangelizację, pracę oświatową, wychowawczą oraz opieka nad ludźmi cierpiącymi i potrzebującymi pomocy. W Polsce to: katechizacja, grupy modlitewne, domy opieki dla ludzi starszych, dla dzieci niepełnosprawnych, szkoła podstawowa i gimnazjum, świetlice socjoterapeutyczne, przedszkola, jadłodajnie dla ubogich, ośrodek szkoleniowo-wychowawczy dla dzieci z niedokształconą mową, ośrodek pedagogiczno-rehabilitacyjny, praca w zakrystii, kancelarii, pomoc chorym i samotnym w ich mieszkaniach. Zgodnie z duchem Założycielki siostry są gotowe na każde poświęcenie, by służyć tam, gdziekolwiek Bóg postawi i zawsze w taki sposób, jaki wskaże im...”.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

#TRIDUUMwDOMU – materiały do liturgii domowej

2020-04-06 19:06

[ TEMATY ]

Triduum Paschalne

źródło: vaticannews.va

Zdjęcie ilustracyjne

Duszpasterstwo Akademickie Patmos Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II wraz z Ruchem Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej przygotowało materiały zatytułowane #TRIDUUMwDOMU, które mogą pomóc w rodzinnym przeżywaniu i celebrowaniu Świętych Dni i Wielkanocy.

Z racji pandemii koronawirusa tegoroczne święta wielkanocne i celebracja Triduum Paschalnego będą wyjątkowe. – Treść tych świąt się nie zmienia. Chrystus naprawdę umarł dla naszego zbawienia i zmartwychwstał, pokonując grzech i śmierć. Zmienia się forma naszego uczestnictwa w tych wydarzeniach – zwraca uwagę ks. Krzysztof Porosło. W katedrach i parafiach biskupi i kapłani będą celebrować liturgię Triduum Sacrum, jednak bez udziału wiernych, którzy będą włączać się w te misteria w swoich rodzinach przez modlitwę i celebrację swoistych liturgii domowych.

Duszpasterz akademicki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zwraca uwagę, że może bardziej niż kiedykolwiek wcześniej możemy sobie uświadomić, że Pascha żydowska, która była figurą zapowiadającą Paschę Chrystusa, była celebrowana w domach. – W tym roku szczególnie nasze domy staną się miejscami celebracji Triduum Paschalnego. Jeszcze mocniej odkryjemy prawdę o kapłaństwie powszechnym wszystkich ochrzczonych. Nie mogąc uczestniczyć w celebracjach liturgicznych w naszych kościołach i parafiach, nie tracimy możliwości głębokiego przeżycia tych świąt i doświadczenia we własnym życiu, że Chrystus umarł dla mojego zbawienia, że na krzyżu moje grzechy zostały pokonane Jego miłością, że w moim życiu zabłysło światło Jego zmartwychwstania i nadziei – podkreśla.

Duszpasterstwo Akademickie Patmos Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II wraz z Ruchem Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej przygotowało materiały zatytułowane #TRIDUUMwDOMU, które mogą pomóc w tym rodzinnym przeżywaniu i celebrowaniu Świętych Dni. W formie rytuału liturgii domowej udostępniono je w wersji plików PDF (do wydrukowania albo korzystania na czytnikach elektronicznych). Ks. Krzysztof Porosło razem z ks. Jackiem Bernacikiem nagrali także trzy katechezy video, w których objaśniają poszczególne znaki tej domowej liturgii.

Duszpasterze zachęcają także w czasie Triduum Paschalnego do odmawiania Liturgii Godzin. - Ta modlitwa każdego dnia zostaje rozwinięta o słuchanie i medytację liturgii słowa poszczególnych dni Triduum oraz o celebrację niektórych znaków liturgii tych dni: obmycie nóg, adoracja krzyża, uroczyste zapalenie świecy czy odnowienie przymierza chrzcielnego. Codziennie celebracje te prowadzą do zjednoczenia z Chrystusem w komunii duchowej – podkreślają autorzy #TRIDUUMwDOMU.

Z przygotowanych materiałów można skorzystać jako ze swoistego rytuału do liturgii celebrowanej w domowym Kościele, gdzie cała rodzina gromadzi się na modlitwie przy rodzinnym stole. - Wtedy, kiedy w rodzinnej parafii rozpoczyna się celebracja Triduum Sacrum, również w rodzinach rozpoczyna się modlitwa, której przewodniczy głowa rodziny (ewentualnie ktoś inny z dorosłych). Wtedy zachęcamy do przeprowadzenia tej celebracji krok po kroku, ze wszystkimi jej elementami, szczególnie liturgią słowa i komunią duchową – czytamy w instrukcji. Druga forma skorzystania z tych materiałów jest dla osób, które będą oglądać transmisję celebracji Triduum Paschalnego w telewizji, Internecie czy słuchać jej w radiu. Wtedy materiały mogą pomóc w przeżyciu liturgii słowa czy w akcie komunii duchowej.

Przeżywając te celebracje domowe, odsuńmy od siebie to, co może nas rozpraszać. Wytłumaczmy dzieciom, co będzie się działo, wagę tej modlitwy dla życia całej rodziny. Ubierzmy się odświętnie, a na stół rodzinny, wokół którego się zgromadzimy, nałóżmy biały obrus i zapalmy świece. Nie wstydźmy się również przyjmować w tej liturgii domowej adekwatnych postaw ciała: stojącej w czasie modlitwy, siedzącej na słuchanie słowa i klęczącej na akt komunii duchowej czy adorację krzyża – zachęcają autorzy #TRIDUUMwDOMU.

Materiały w formie plików PDF, a także wideo-katechezy dostępne są na stronach internetowych Zobacz i Zobacz. Na stronie internetowej diecezja.pl zamieszczono także rytuały dla kapłanów z uwagami dotyczącymi sprawowania liturgii w czasie stanu epidemii.

CZYTAJ DALEJ

Dobra współpraca Szpitala Wojewódzkiego i Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie

2020-04-07 21:56

[ TEMATY ]

gorzów

AJP

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki

szpital.gorzow.pl

40 litrów płynu do dezynfekcji powierzchni – wyprodukowanego przez naukowców z Akademii im. Jakuba z Paradyża - otrzymał Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Płyn wytworzony przy użyciu nanocząsteczek srebra ma właściwości odkażające i bakteriobójcze i będzie wykorzystany w Jednoimiennym Szpitalu Zakaźnym przy ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp.

- Przekazana ilość wystarczy nam na około 2 tygodni – mówi Dorota Mądrawska, kierownik Działu Higieny Szpitalnej w lecznicy. - Tylko do dezynfekcji namiotów przy ul. Walczaka dziennie zużywamy około 5 litrów płynu.

Metodę wytwarzania płynu na bazie nanocząsteczek srebra naukowcy z Gorzowa opracowali już trzy lata temu. Teraz ją zmodyfikowali.

- Metody łukowe wytwarzania takich płynów są znane od lat 60. ubiegłego wieku - mówi Krzysztof Jankowski z laboratorium nanotechnologii i nanobiologii AJP w Gorzowie Wlkp. - My zmodyfikowaliśmy tę najbardziej powszechną. Zamiast prądu stałego wykorzystaliśmy prąd zmienny. Zamiast wysokiego amperażu i niskiego napięcia – niski amperaż i wysokie napięcie. To pozwoliło nam otrzymać odpowiednią dla naszych potrzeb charakterystykę napięciowo-prądową. Tym sposobem opracowaliśmy metodę na efektywne wytwarzanie płynu z właściwościami dezynfekującymi.

- Przekazując szpitalowi płyn zalecamy, aby był wykorzystywany do fumigacji (czyli zamgławiania) powierzchni przy użyciu areozolu - tłumaczy Joanna Jabłońska, doktorantka na Politechnice Poznańskiej. - Po jego użyciu należy odczekać około godziny, by pozwolić nanoczastkom dokładnie osiąść i działać. Dopóki nie zostaną one starte z powierzchni, z którą mają kontakt – skutecznie ją chronią. Przeprowadzone badania potwierdzają trwałość takiego zabezpieczenia na ok. 3 dni.

Wytworzenie 40 litrów gotowego do użycia płynu zajmuje naukowcom ok. 10 godzin.

Informacja i zdjęcie ze strony: szpital.gorzow.pl

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję