Reklama

20. jubileuszowy Rajd Pątniczy

Ks. Kazimierz Bełch
Edycja przemyska 22/2010

Jubileusz każe spojrzeć wstecz. Zobaczyć, jak się to dzieło zaczęło, przypomnieć jego inicjatorów, motywy, cele, okoliczności. Były to pierwsze lata wolności po załamaniu się komunistycznego totalitaryzmu. Czas wielkich nadziei i licznych inicjatyw. 2 czerwca 1991 r. do naszej diecezji miał przybyć Ojciec Święty Jan Paweł II, aby w Rzeszowie beatyfikować bp. Pelczara, a następnie pomodlić się przy jego relikwiach w katedrze przemyskiej.
W przygotowania do tego wielkiego wydarzenia włączył się, w zakresie swoich kompetencji, także Oddział PTTK w Przemyślu. Postanowiono upamiętnić pielgrzymkę Ojca Świętego do Przemyśla dwoma dziełami: otwarciem Szlaku Turystycznego im. Jana Pawła II oraz zorganizowaniem papieskiego rajdu, który ze względu na jego specyfikę nazwano Rajdem Pątniczym. Szlak prowadzi z Kalwarii Pacławskiej do Przemyśla. Został on utworzony wiosną 1991 r. Przygotowali go pracownicy PTTK, przy czym najwięcej pracy w to dzieło włożyli: Stanisław Cichoński i Ryszard Kaznowski. Przy trasie szlaku umieścili kilkadziesiąt maleńkich kapliczek z wizerunkiem Jana Pawła II. Kapliczki te w ciągu kolejnych kilkunastu lat, pod wpływem warunków atmosferycznych, mocno się poniszczyły. Znaleźli się jednak nowi wolontariusze, miłośnicy turystyki, którzy pod kierownictwem Dariusza Hopa w 2005 r. odnowili szlak, zamieszczając na nim ufundowane przez miasto Przemyśl nowe tablice, z trwalszego materiału, z wizerunkiem i tekstami Jana Pawła II.
Otwarcie szlaku odbyło się w Kalwarii Pacławskiej w dwa tygodnie po wizycie Ojca Świętego w Przemyślu, tj. w niedzielę 16 czerwca 1991 r. W tym samym dniu, po uroczystej Mszy św. w kalwaryjskim sanktuarium, odbył się pierwszy Rajd Pątniczy z Kalwarii do Przemyśla. Odtąd Rajd ten jest corocznie organizowany przez Oddział PTTK w Przemyślu. Początkowo był on imprezą jednodniową, realizowaną zazwyczaj w pierwszą niedzielę czerwca. Później (od 1995 r.) Rajd został wydłużony na dwa dni: sobotę i niedzielę. Trasa sobotnia wiedzie do Kalwarii Pacławskiej z różnych miejscowości (z Bryliniec, Cisowej, Rybotycz), a niedzielna z Kalwarii do Przemyśla.
Rajd Pątniczy ma charakter turystyki religijnej. Kulminacyjnym punktem rajdu jest zawsze Msza św. w Kalwarii Pacławskiej. Dojeżdża na nią corocznie także szereg osób, które nie wychodzą pieszo na szlak. Celem Rajdu jest popularyzacja nauczania Jana Pawła II. W drodze powrotnej do Przemyśla na postojach odczytuje się wybrane fragmenty przemówień Papieża-Polaka do rodaków.
Jubileusz Rajdu Pątniczego wzbudza radość. Jednocześnie skłania do uczuć wdzięczności: względem Boga, gdyż On jest zawsze pierwszym przy tworzeniu dobrych dzieł, a także wobec wielu ludzi, którzy posłuszni Bożym natchnieniom przykładali rękę do tego dzieła. Jubileusz niech będzie także zachętą do liczniejszego udziału w tegorocznym Rajdzie.
Jubileuszowy Rajd Pątniczy rozpocznie się w sobotę, 5 czerwca. W niedzielę, 6 czerwca odbędzie się najważniejsza część Rajdu: Msza św. w Kalwarii Pacławskiej i przejście stamtąd do Przemyśla (Msza św. o godz. 9, wyjście na trasę o 10.15). Zakończenie Rajdu nastąpi ok. godz. 17 na terenie hotelu „Gromada” (ul. Piłsudskiego). Szczegółowych informacji o Rajdzie Pątniczym udziela i zgłoszenia uczestnictwa przyjmuje Oddział PTTK w Przemyślu (ul. Waygarta 3, tel. 16 678 53 74). Uczestnicy, po uiszczeniu wpisowego, mają prawo do opieki przewodnickiej, okolicznościowego znaczka, otrzymania punktów na GOT i ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Duszpasterstwo turystyczne zaprasza na Jubileuszowy Rajd Pątniczy wszystkich turystów, a zwłaszcza tych, którzy już wcześniej kiedyś brali w nim udział.

Kokotek: zakończył się Festiwal Życia

2019-07-15 14:49

mip (KAI/Festiwal Życia) / Lubliniec-Kokotek

W niedzielę zakończył się w Kokotku - dzielnicy Lublińca - siedmiodniowy Festiwal Życia. W ewangelizacyjnym spotkaniu młodych z 5 śląskich diecezji oraz z duszpasterstw i parafii księży oblatów wzięło w sumie udział około 700 zarejestrowanych uczestników. Kolejnych tysiąc uczestniczyło w koncertach i wydarzeniach specjalnych.

Grzegorz Szpak/Biuro Festiwalu Życia
Monika i Marcin Gomułkowie

Festiwal Życia, jak podkreślają organizatorzy, "to największe plenerowe wydarzenie chrześcijańskie w regionie, pełne radości, entuzjazmu, poznawania sensu życia, odkrywania Boga poprzez relacje z innymi, spotkanie, muzykę, warsztaty i ewangelizację". Od poniedziałku uczestnicy brali udział konferencjach z zaproszonymi gośćmi, warsztatach, nabożeństwach i Mszach Świętych czy koncertach.

Festiwal rozpoczęła Msza święta pod przewodnictwem bp. Marka Solarczyka. - Kiedy szukasz, kiedy próbujesz odnaleźć to, co jest w twoim życiu, zobacz, gdzie jest Chrystus. Dotknij się Go. Może bezpośrednio w tym wszystkim, co jest w sakramencie, może w tym, co jest spisane w całym doświadczeniu Bożego Ducha. A może dotknij się tych, którzy Go niosą i są świadkami Jego życia - zachęcał w homilii przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży KEP.

Gośćmi tegorocznej edycji festiwalu byli m.in. Tomek Cichy, Kuba Badach, Małe TGD, ks. Kuba Bartczak, Arka Noego, wspólnota braci z Taize, Monika i Marcin Gomułkowie, a także Wspólnota św. Tymoteusza.

W Kokotku Festiwal Życia odbył się po raz pierwszy w lipcu 2018 roku i zgromadził ponad 700 uczestników z całej Polski. Od tego roku organizowany jest wspólnie przez 5 diecezji województwa śląskiego i misjonarzy oblatów. Zaplecze wydarzenia zapewnia Oblackie Centrum Młodzieży NINIWA.

Festiwal ma już jednak 16-letnią tradycję. Przez 15 lat festiwale odbywały się w Kodniu na Bugiem przy sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej. Zapoczątkowany został przez o. Ryszarda Sierańskiego OMI, Misjonarza Oblata Maryi Niepokalanej.

Kokotek to dzielnica Lublińca położona w południowej części miasta, która znajduje się w środku pięknego lasu. Na pobliskim terenie znajdują się trzy stawy. Przy nich położone jest Oblackie Centrum Młodzieży NINIWA, którego główną funkcją jest działalność rekolekcyjna dla młodzieży.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Dziś największy lipcowy odpust maryjny na Jasnej Górze

2019-07-16 17:49

mir / Jasna Góra (KAI)

Podprzeor Jasnej Góry o. Mieczysław Polak podziękował pieszym pątnikom zgromadzonym na odpustowej sumie w dzisiejsze wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel, zwanej Szkaplerzną, że „stają w obronie wartości chrześcijańskich, będąc świadkami tego, co dobre i prawdziwe”. Ponad 4 tys. osób dotarło w pieszych pielgrzymkach na największy lipcowy odpust maryjny na Jasnej Górze.

Bożena Sztajner/Niedziela

Suma odpustowa odprawiona została na jasnogórskim szczycie o godz. 11.00. Na uroczystości przybyli pielgrzymi piesi z Poznania, Przemyśla, Piotrkowa Trybunalskiego w archidiecezji łódzkiej i z parafii arch. częstochowskiej; m.in. Gorzkowic, Rozprzy, Kamieńska oraz z Trzemeśni w arch. krakowskiej. Dotarła także licząca 75 osób Franciszkańska Pielgrzymka Rowerowa ze Wschowy w diec. zielonogórsko-gorzowskiej.

- Chodziliśmy od małego – przyznaje wielu jasnogórskich pielgrzymów. Od pokoleń pielgrzymują pieszo, przekazując wiarę, miłość do Boga i umiłowanie pielgrzymowania swoim dzieciom. Od 150 lat wędrują wierni z Piotrkowa Trybunalskiego.

- Można powiedzieć, że podróżujemy 'od Matki do Matki', ponieważ Piotrków Trybunalski również ma swoją Maryję, którą oczywiście czcimy - wyjaśniał kierownik grupy ks. Jacek Tyluś. Najstarszym pielgrzymem była w tej grupie 82-letnia Janina, najmłodszymi 13-miesięczy Jaś i 16-miesięczna Marcelina. Wierni z Piotrkowa Trybunalskiego także pieszo wracają do domów. Tradycyjnie w dzień poświęcony Najświętszej Maryi Pannie z Góry Karmel na Jasną Górę przybyła też grupa z Rozprzy z sanktuarium, w którym Maryję czci się jako Matkę Życia. Także ci pielgrzymi wracają pieszo.

Odprawiający rekolekcje w drodze modlili się o wstawiennictwo Maryi w wiernym naśladowaniu Jej Syna. O. Mieczysław Polak, podprzeor Jasnej Góry podziękował pielgrzymom, że „stają w obronie wartości chrześcijańskich, będąc świadkami tego, co dobre i prawdziwe”.

Mszy św. przewodniczył ks. Jan Markowski, kierownik 85. Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki, a koncelebrowali m.in.: ks. Łukasz Łukasik, ojciec duchowy 85. Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki i ks. Jacek Tyluś, kierownik 150. Jubileuszowej Pielgrzymki Piotrkowskiej.

O tym, by wiara nie była tylko przyzwyczajeniem i tradycją, lecz żywą relacją z Jezusem i Jego Matką mówił w kazaniu ks. Łukasz Łukasik. - Przychodzimy do Maryi na Jasną Górę, aby zawierzyć Jej sprawę naszej wiary i tego, jak ta wiara w naszym życiu jest postrzegana, a przede wszystkim, jak jest wyznawana – mówił kaznodzieja – To właśnie w naszym sercu rodzi się ta walka związana z wiarą, to właśnie w naszym sercu, w dzisiejszych czasach, rodzi się największa walka o chrześcijaństwo i o Jezusa Chrystusa”.

Z racji odpustu Matki Bożej Szkaplerznej, w Kaplicy Cudownego Obrazu odprawione zostały Nieszpory połączone z nabożeństwem tzw. klęczek. Podczas nabożeństwa ojcowie i bracia paulini modlili się wezwaniami Litanii Loretańskiej i ze wzniesionymi ku górze rękami śpiewali łacińską antyfonę „Monstra Te esse Matrem” („Okaż nam się Matką”).

Święto Matki Bożej Szkaplerznej jest dla niektórych pielgrzymów okazją do uroczystego założenia tego szczególnego znaku zawierzenia Maryi.

Historia szkaplerza sięga połowy XIII w., kiedy to ówczesny generał karmelitów o. Szymon Stock prosił Matkę Bożą o pomoc w uratowaniu zakonu przed kasatą. Jak podaje tradycja, w odpowiedzi Maryja ofiarowała karmelicie płócienną szatę jako znak schronienia pod Jej macierzyńską opiekę. Z noszeniem szkaplerza związane są tzw. przywileje szkaplerzne, czyli łaski obiecane przez Matkę Bożą. Po pierwsze, gwarantuje on szczególną opiekę Najświętszej Maryi Panny w trudnych sytuacjach i niebezpieczeństwach doczesnego życia, a po drugie - w znaku szkaplerza Maryja obiecała szczęśliwą śmierć i zachowanie od wiecznego potępienia.

- Dzisiejsze święto to także ważny dzień w duchowości paulinów - wyjaśnia o. Piotr Łoza. Życie patriarchy Zakonu Paulinów św. Pawła Pierwszego Pustelnika było naśladowaniem życia proroka Eliasza. - Karmel to Góra proroków i pustelników - zauważa o. Łoza – I w tej tajemnicy można odkrywać i dziś co to znaczy życie pustelnicze. Życie pustelnicze to życie prorockie. Pustelnik ma być prorokiem dla tego świata, czyli żyć tym, co jest nadprzyrodzone. Życie według Boga jest proroctwem, czasami nic nie trzeba mówić, tylko żyć według Boga, żeby być prorokiem – wyjaśniał zakonnik.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem