Reklama

Kościół

Warszawa: środa dniem obrad Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

W związku z aktualną sytuacją w kraju, jutro tj. 28 października 2020 roku, zbierze się w trybie on-line Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski. Obrady będzie prowadził abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski – podało Biuro Prasowe KEP.

2020-10-27 15:43

[ TEMATY ]

Konferencja Episkopatu Polski

Episkopat News

W skład Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski wchodzą:

abp Stanisław Gądecki – przewodniczący KEP

Reklama

abp Marek Jędraszewski – wiceprzewodniczący KEP

bp Artur Miziński - sekretarz generalny KEP

kard. Kazimierz Nycz

Reklama

abp Stanisław Budzik

abp Andrzej Dzięga

abp Józef Kupny

abp Wojciech Polak

abp Grzegorz Ryś

abp Wiktor Skworc

bp Andrzej Czaja

bp Piotr Turzyński

bp Damian Bryl

Ocena: +2 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Wnioski z zebrania plenarnego: Biskupi będą kontynuować prace w grupach nad wyzwaniami duszpasterskimi

Wprowadzona po raz pierwszy formuła pracy w grupach nad wyzwaniami duszpasterskimi Kościoła w Polsce będzie kontynuowana na kolejnym zebraniu plenarnym – poinformowano podczas konferencji prasowej po zakończeniu 387. zebrania plenarnego Episkopatu Polski w Łodzi i Pabianicach.

Biskupi w pięciu grupach omawiali kwestie dotyczące strategii wobec pandemii, relacji Kościoła wobec polityki, sprawy kultury, duszpasterstwa parafialnego i komunikacji medialnej Kościoła w Polsce.

Sekretarz generalny KEP bp Artur Miziński powiedział, że ten model pracy został wdrożony po raz pierwszy i został dobrze przyjęty przez jego uczestników. Zwykle na zebraniu plenarnym jest bowiem zbyt wiele zagadnień, aby wszyscy mogli zabrać głos. Stąd podczas pracy w grupach można było podjąć wiele tematów równocześnie. Dyskusję moderowali eksperci bardziej obeznani z daną tematyką, a następnie biskupi zreferowali przebieg danego spotkania i zgłaszanych nań postulatów na przyszłość na forum całego Episkopatu.

Bp Miziński podkreślił, że oprócz pogłębiania danego tematu zwłaszcza grupa poświęcona duszpasterstwu parafialnemu zastanawiała się, jak konkretnie wcielić w życie zgłoszone postulaty duszpasterskie.

Bp Marek Marczak, biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej, który uczestniczył w pracy grupy zajmującej się strategią pracy w czasie i po pandemii, poinformował, że że głosów było bardzo dużo. - Przede wszystkim biskupi zauważyli, że wspólnota ludzi wierzących nie jest odrębną wobec reszty społeczeństwa, ale że dotykają ją takie same problemy. Także bowiem kościoły musiały ograniczyć swoją działalność, może nie na długo, ale w szczególnym dla wiernych okresie przygotowania do świąt Wielkanocy – mówił bp Marczak.

Dodał, że zewnętrzne ograniczenia sanitarne wywołały trudności w sprawowaniu sakramentów, ale jednocześnie pojawiły się możliwości organizowania transmisji internetowych. Odczuwalny był natomiast brak wspólnoty z innymi ludźmi: parafialnej, sąsiedzkiej, uczelnianej. – Wielu ludzi odkryło właśnie wtedy, że Kościół jest wspólnotą – podkreślił bp Marczak. Jego zdaniem, ten problem jest jednocześnie wnioskiem na dalszy czas pandemii: aby odkrywać wspólnotowy charakter Kościoła w wielu wymiarach: międzygeneracyjnym, charytatywnym i w zakresie dostępu do Eucharystii.

Bp Michał Janocha, przewodniczący Rady KEP ds. Kultury przedstawił kwestie związane z kondycją Kościoła wobec przemian kulturowych. Grupa biskupów zastanawiała się m.in. nad tym, jak Kościół powinien reagować na współczesną komercjalizację i infantylizację kultury przedstawianej często jako produkt marketingowy.

Bp Szymon Stułkowski zrelacjonował prace grupy dotyczącej tematu duszpasterstwa parafialnego. Kościół broni tej podstawowej jednostki, jaką jest parafia. Mimo, że dziś wielu mogłoby się zastanawiać, czy jest jeszcze potrzebna, skoro w dowolnej chwili można uczestniczyć w liturgii z dowolnego kościoła przez internet. Kościół jednak broni parafii – dodał - bo jest ona swego rodzaju ewangelizacyjnym projektem, opierającym się m.in. na żywym uczestnictwie w celebracjach i tworzeniu wspólnoty wzajemnie wzbogacających się w swej wierze i wspierających się w innych wymiarach ludzi. Wyjaśnił, że w parafiach potrzebna jest większa współodpowiedzialność wiernych za jej życie i działalność.

Rzecznik KEP ks. Leszek Gęsiak SJ opowiedział o pracy grupy dotyczącej Kościoła w komunikowaniu społecznym. Tematem było tworzenie takiej strategii medialnej, która będzie prowadzić do komunikacji zrozumiałej, zwięzłej, interesującej dla młodego pokolenia, wiarygodnej, ale i szeroko informującej o wielu dobrych rzeczach, które często po cichu codziennie wykonują ludzie Kościoła. Podkreślił, że media powinny być w służbie Kościoła narzędziem tworzenia dobra, a nie instrumentem dzielenia.

Bp Wojciech Osial, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP mówił o pracy grupy zajmującej się obecnością Kościoła w przestrzeni społeczno-politycznej. W dyskusji skoncentrowano się na poszukiwaniu miejsca Kościoła wobec pluralizmu i relatywizmu. - Biskupi postulowali, że dziś jako Kościół powinniśmy głosić orędzie Jezusa Chrystusa w sposób jak najbardziej jasny i otwarty. Bo o ile świat żyje w relatywizmie, to my dla wierzących mamy orędzie Chrystusa. Gdzieś głęboko w sercu człowieka jest bowiem pragnienie prawdy. - Jakkolwiek Kościół zawsze się reformuje, to zawsze też powinien zachować wierność Ewangelii, i ta wierność powinna tym bardziej wybrzmiewać wobec tej wielości ideologii obecnych dokoła nas – dodał bp Osial. Biskupi apelowali też o to, aby w wymiarze społeczno-kulturowym jednoczyć środowiska polityczne działające w Polsce - w tym zwłaszcza parlamentarzystów - wokół chrześcijańskich wartości, jakie łączą polski naród.

Obrady biskupów odbywały się w Łodzi i Pabianicach ze względu na jubileusz 100-lecia archidiecezji łódzkiej, który formalnie rozpocznie się 12 grudnia br. i potrwa do 11 grudnia przyszłego roku. Mszy św. z udziałem episkopatu Polski przewodniczył z tej okazji pierwszego dnia obrad wieczorem nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, a dzień wcześniej w 16 kościołach stacyjnych zbliżającego się jubileuszu Msze św. celebrowali biskupi z całej Polski.

- Diecezja łódzka jest i stara, i nowa. Została erygowana bullą papieża Benedykta XV, ale przecież chrześcijaństwo nie przyszło tu sto lat temu. Mamy w diecezji wiele miejsc, które swój rodowód wywodzą jeszcze ze średniowiecza. Tysiącletnią historię mają Pabianice – wspomniał po zakończeniu obrad w tym mieście metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś, dodając, że związki z miastem i tutejszym kościołem pw. św. Mateusza związane były losy rodziny św. Maksymiliana Marii Kolbego.

A mówiąc o znaczeniu jubileuszu 100-lecia diecezji łódzkiej podkreślił, że "nadchodzi szczególny czas, który będzie dla nas czasem łaski, ewangelizacji, wyjścia ku dobru i miłosierdziu. Miłosierdzie jest wartością, która jest w szczególny sposób zadana Kościołowi łódzkiemu".

CZYTAJ DALEJ

Litania do Chrystusa Króla

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże,
zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże,
zmiłuj się nad nami.

Chryste Królu, Boże z Boga, Światłość ze Światłości,
przyjdź królestwo Twoje.
Chryste Królu, Obrazie Boga niewidzialnego,
Chryste Królu, w którym wszystkie rzeczy stworzone są,
Chryste Królu, przez którego świat jest stworzony,
Chryste Królu, z Dziewicy zrodzony,
Chryste Królu, prawdziwy Boże i prawdziwy Człowiecze,
Chryste Królu, uwielbiony przez pastuszków i Trzech Króli,
Chryste Królu, Prawodawco najwyższy,
Chryste Królu, Źródło i Wzorze wszelkiej świętości,
Chryste Królu, Drogo nasza, Prawdo i Życie nasze,
Chryste Królu, któremu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi,
panuj nad duszami.
Chryste Królu, Kapłanie przedwieczny,
Chryste, Królu rozumu,
Chryste, Królu woli,
Chryste, Królu cierpienia, cierniem ukoronowany,
Chryste, Królu pokory przez urąganie szkarłatem odziany,
Chryste Królu, Oblubieńcze dziewic,
Chryste Królu, który w Marii Magdalenie uczciłeś życie pokutne,
Chryste Królu, którego królestwo nie jest z tego świata,
Chryste Królu, przez królewski dar Twojej Miłości, Eucharystię świętą,
Chryste Królu, Arcydzieło wszechmocy Ojca i miłości Ducha Świętego,
panuj nad rodzinami.
Chryste Królu, który podniosłeś małżeństwo do godności sakramentu,
Chryste Królu, któryś uczynił pierwszy cud na godach w Kanie Galilejskiej,
Chryste Królu, Przyjacielu dzieci,
Chryste Królu, który przez swe życie ukryte w Nazarecie dałeś przykład rodzicom i dzieciom,
Chryste Królu, który przez pracę rąk Twoich uszlachetniłeś i uświęciłeś naszą pracę,
Chryste Królu, który wskrzesiłeś z umarłych i oddałeś rodzinie młodzieńca z Nain, córkę Jaira i przyjaciela swego Łazarza,
Chryste Królu, który przebaczyłeś grzesznej niewieście,
Chryste Królu, przez Twoją miłość dla Maryi i Józefa,
Chryste, Królu królów i Panie nad panami,
panuj nad narodami.
Chryste, Królu wieków nieśmiertelny,
Chryste, Królu chwały wiecznej,
Chryste Królu, Książę pokoju,
Chryste Królu, który na swych ramionach nosisz znamię panowania,
Chryste Królu, którego królestwu nie będzie końca,
Chryste Królu, który zasiadasz nad cherubinami,
Chryste Królu, przez miłość, jaką we wszystkich czasach świadczyłeś narodom, które Ci były wierne,
panuj nad swymi nieprzyjaciółmi.
Chryste Królu, który „strącasz władców z tronu a wywyższasz pokornych”,
Chryste Królu, który druzgoczesz królów w dniu gniewu Twego,
Chryste Królu, który śmiercią na krzyżu piekło pokonałeś,
Chryste Królu, który zmartwychwstaniem Twoim śmierć zwyciężyłeś,
Chryste Królu, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych,
Chryste Królu, w dniu Twojej potęgi, w chwale świętych Twoich,
Chryste Królu, przez Twoją modlitwę na krzyżu: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią”.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Królestwo Jego rozszerzać się będzie.
W.
A pokój trwać będzie bez końca.

P. Módlmy się: Wszechmogący, wiekuisty Boże, który wszystko odnowić chciałeś przez Syna Twego, Króla wszechświata, racz w dobroci Twojej sprawić, aby wszystkie narody, rozdzielone przez grzech, poddały się słodkiej władzy Twojej. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków.
W.
Amen.

CZYTAJ DALEJ

Abp Jędraszewski: "Nadchodzi wizja nowego ładu, który odrzuca Królestwo Boże. To kolejna karykatura"

2020-11-23 20:19

[ TEMATY ]

abp Marek Jędraszewski

królestwo Boże

archidiecezja krakowska

„Narzucona przez ważne ośrodki współczesnego świata: Brukselę, Berlin, Nowy Jork, kolejna karykatura tego, co głosi chrześcijaństwo od dwóch tysięcy lat.

Boga jako Pasterza zastępuje się wizją powszechnego dobrobytu i zaspokajania najbardziej wyrafinowanych pragnień materialnych, gdzie liczą się pieniądze, a nie obiektywne wartości, nie niepodległość. Głosi się niezdefiniowane bliżej wartości europejskie i tzw. „praworządność”, a za tym kryje się aborcja jako prawo kobiety, co więcej, to prawo kobiety do aborcji przedstawia się jako esencję człowieczeństwa” – mówił metropolita krakowski, ks. abp Marek Jędraszewski podczas Mszy św. odprawionej na Wawelu w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Chrystus Król daje świadectwo prawdzie

W homilii arcybiskup nawiązał do czytań, w których pojawiają się trzy odsłony wielkiej tajemnicy Boga w Trójcy Świętej. Prorok Ezechiel przedstawia Go jako troskliwego pasterza ludu. W Pierwszym Liście św. Pawła do Koryntian Chrystus ukazany jest jako król i zwycięzca śmierci. W Ewangelii wg św. Mateusza Bóg jest miłosiernym Ojcem, utożsamia się z biednym człowiekiem i na podstawie tej bliskości z nim będzie osądzał innych.

Zakwestionowanie wizji Boga

Metropolita przypomniał, że dokładnie sto lat temu ta wizja Boga została zakwestionowana. Nowa wizja świata głoszona przez ateistyczny i materialistyczny bolszewizm była karykaturą chrześcijaństwa – Chrystus daje człowiekowi nadzieję życia wiecznego, a bolszewia proponuje śmierć. Arcybiskup przywołał program Lenina, wg którego 100 lat temu w Rosji Sowieckiej wprowadzono aborcję na życzenie.

Dziś przychodzi neo-marksistowska wizja nowego ładu, który odrzuca Królestwo Boże, kolejna karykatura tego, co głosi chrześcijaństwo od dwóch tysięcy lat—mówił abp Jędraszewski.

Boga jako Pasterza zastępuje się wizją powszechnego dobrobytu i zaspokajania najbardziej wyrafinowanych pragnień materialnych, gdzie liczą się przede wszystkim pieniądze, a nie obiektywne wartości, nie niepodległość; gdzie głosi się niezdefiniowane bliżej wartości europejskie i tzw. praworządność, a za tym kryje się aborcja jako prawo kobiety, co więcej, to prawo kobiety do aborcji przedstawia się jako esencję człowieczeństwa; gdzie na siłę chce się wprowadzać do przedszkoli ideologię gender i LGBT, tzw. małżeństwa homoseksualne i adopcję dzieci poprzez nie—mówił metropolita krakowski.

Cywilizacja śmierci

Podkreślił, że Chrystus Król, zwycięzca śmierci, jest przeciwstawiany cywilizacji śmierci, utożsamia się z każdym biednym człowiekiem. Duchowny przyznał, że w imię tolerancji promuje się wykluczanie poczętego dziecka.

W imię tzw. „tolerancji” słyszeliśmy słowo promowane przez niektórych polityków, a nawet językoznawców, które w gruncie rzeczy mówi o tragicznym wykluczaniu w imię tolerancji, wykluczaniu poczętego dziecka i tych, którzy mają odwagę upominać się o życie nienarodzonych—stwierdził ks. abp Marek Jędraszewski.

Rozmowa Chrystusa z Piłatem

Metropolita krakowski przywołał rozmowę Chrystusa z Piłatem. Jezus wyznał, że Jego królestwo nie jest z tego świata i przyznał namiestnikowi, że jest królem:

Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu—powiedział Zbawiciel.

Ksiądz arcybiskup zauważył, że Chrystus Król nie posiada sił zbrojnych, pozornie jest bezbronny. Jego siłą jest świadczenie o prawdzie.

Ta prawda pociąga tych, którzy są z prawdy, który jej słuchają, są jej posłuszni i urzeczywistniają ją w swoim życiu. Bezbronni, bez amunicji i czołgów, mocni siłą prawdy, budują swoje życie, swoje świadectwo na najwyższym świadectwie, które dał Jezus Chrystus o swoim Ojcu. Słabość wobec przemocy i siła, która kruszy mocnych tego świata—powiedział metropolita krakowski.

Dziś w Jego uroczystość, rozpamiętując te przedziwne dzieje historii, zwracamy się, do Chrystusa Króla słowami, które cztery lata temu zostały wprowadzenie przez przedstawicieli episkopatu, władz i narodu, w akcie przyjęcia Jezusa Chrystusa z Króla i Pana. Słowa tego aktu czynimy dziś naszą modlitwą: „Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! (….) Oto my, Polacy, stajemy przed Tobą, (…) by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród—mówił abp Jędraszewski.

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie. Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu, przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw. Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa. Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami—modlił się.

Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem. Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego. Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju —zakończył homilię ks. abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.

aes/Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej/Twitter/Archidiecezja Krakowska

CZYTAJ DALEJ
Przejdź teraz
REKLAMA: Artykuł wyświetli się za 15 sekund

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję