Reklama

Króluj nam, Chryste!

17 września w parafii pw. św. Antoniego na toruńskich Wrzosach odbył się Diecezjalny Dzień Wspólnoty Liturgicznej Służby Ołtarza. W spotkaniu uczestniczyły wraz z kapłanami 634 osoby

Niedziela toruńska 40/2011

Zjazd rozpoczął się od rejestracji wspólnot. Skrupulatnie zbierał wszystkie dane kleryk dr Dominik Jan Domin i odnotowywał przybyłych. Spotkanie w kościele otworzył ks. kan. Wojciech Miszewski, proboszcz parafii pw. św. Antoniego na toruńskich Wrzosach, wyrażając radość z obecności tak wielu ministrantów i lektorów wraz z opiekunami. Następnie przemówił bp Józef Szamocki, który ofiarował relikwie św. Jana Berchmansa, patrona ministrantów, parafii pw. św. Antoniego w Toruniu. Relikwie peregrynują po poszczególnych parafiach diecezji; pozostaną w każdej parafii od soboty do soboty. Pierwszą wspólnotą, do której św. Jan Berchmans zawitał, jest parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu w dekanacie Toruń I. Relikwie odebrał ks. Zdzisław Szauer wraz z delegacją ministrantów. Ksiądz Biskup podziękował ministrantom i lektorom za ich posługę w parafiach. Wręczył również wyróżnienia za gorliwą służbę przy ołtarzu ministrantom i lektorom wytypowanym przez parafialne wspólnoty LSO. Podziękowania otrzymali również rodzice wyróżnionych za wychowanie synów w duchu służby Kościołowi.
Centralnym punktem spotkania była Eucharystia, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. Wojciech Niedźwiecki. Kaznodzieja podkreślił rolę, rangę i znaczenie Liturgicznej Służby Ołtarza jako posługi wobec Eucharystii i dla Eucharystii. Zwrócił też uwagę, że pośród wielu atrakcji dzisiejszego świata służba przy ołtarzu jest wielkim dobrem, które ma siłę przezwyciężać wiele zła i nieczytelnych propozycji ukrytych pod pozorem dobra. Zachęcał do trwania w powołaniu ministranckim nie tylko do ukończenia szkoły średniej, lecz także w życiu dorosłym.
Następnie miało miejsce błogosławieństwo do posługi ceremoniarza. Do tego momentu kandydaci przygotowywali się uczestnicząc w kursie, podczas którego zdobywali wiedzę na temat liturgii, jej organizacji i przebiegu. Takie błogosławieństwo odbyło się po raz drugi w historii diecezji. Do zadań ceremoniarza należy odpowiednie przygotowanie liturgii, tak aby wierni, jak również sam ceremoniarz, mogli ją odpowiednio przeżyć.
Po Mszy św. nastąpiło spotkanie formacyjne w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych. Ministranci i lektorzy uczestniczyli w programie „Jestem widoczny, jestem bezpieczny”. Stąd każdy otrzymał kamizelkę odblaskową, w której przechodził przez ruchliwą ulicę do sali koncertowej. Ks. prał. Daniel Adamowicz - dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej zapoznał ministrantów z ideą programu, który jest realizowany przez Caritas we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Komendą Miejską Policji, Strażą Miejską w Toruniu, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Toruńską Grupą Ratownictwa PCK oraz toruńskim Hufcem Związku Harcerstwa Polskiego. Akcja ta jest w tym roku współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Gościem specjalnym był Tomasz Zubilewicz, dziennikarz. Jest on człowiekiem pogodnego, radosnego ducha i usposobienia. W swoim wystąpieniu motywował ministrantów i lektorów do entuzjazmu, mówił o zaufaniu Panu Bogu, o tym, że trzeba swoje życie przeżywać z radością w sercu. Ta radość była zauważalna na twarzy p. Tomasza, tym bardziej, że swoje wystąpienie rozpoczął od modlitwy z Pismem Świętym w ręku. Dla młodych ludzi znany człowiek ze szklanego ekranu z Pismem Świętym w ręku budzi poważanie; słyszałem bowiem, jak jeden z uczestników mówił: „Szacun”. Był czas na pytania, np. Ile Pan zarabia? Jaki ma Pan samochód? Czy ma Pan rodzinę? Czy jest Pan lektorem? Odpowiedź na to ostatnie była pozytywna i motywująca wszystkich do trwania w swojej służbie. Wystąpienie Zubilewicza ministranci i lektorzy przyjęli z aprobatą i uznaniem, o czym świadczyły gromkie oklaski na zakończenie spotkania. Nie zabrakło czasu na autografy, których pan Tomasz złożył sporo.
Prezentacji miesięcznika KNC dokonał redaktor naczelny Michał Bondyra. KNC - Króluj Nam Chryste to ogólnopolski i jeden z trzech w Europie (obok Niemiec i Włoch) miesięczników dla ministrantów i lektorów. Jest wydawany co miesiąc, by integrować Służbę Liturgiczną Ołtarza w Polsce, jest pomocny w formacji duchowej i intelektualnej.
Spotkanie formacyjne przeżywali również dorośli zainteresowani posługą lektora i akolity. Tematem przewodnim było: Wprowadzenie w życie parafii posług lektora i akolity w oparciu o Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej. Spotkanie to prowadził ks. dr Jacek Pietruszka, koordynator Diecezjalnej Szkoły Lektora w Krakowie.
Na zakończenie ks. prał. Daniel Adamowicz poczęstował zebranych kiełbasą oraz cynamonowymi płatkami. Każdy uczestnik otrzymał również czapeczkę z nadrukiem: „Caritas jest okej”, co chyba jest wspaniałym podsumowaniem dnia wspólnoty, że miłość jest zawsze okej.
Dziękuję księżom proboszczom, kapłanom, rodzicom, ministrantom, lektorom i tym wszystkim, którzy uczestniczyli w diecezjalnym zjeździe. Szczególne podziękowania składam ks. kan. Wojciechowi Miszewskiemu - proboszczowi parafii pw. św. Antoniego w Toruniu oraz ks. prał. Danielowi Adamowiczowi - dyrektorowi Caritas Diecezji Toruńskiej za szczególną pomoc i zaangażowanie w organizacji spotkania.
Jeżeli chciałbyś się podzielić wrażeniami z tego dnia, napisz: knc-torun@o2.pl. Opublikujemy je na stronie: www.knc-torun.pl.

www.knc-torun.pl

* * *

Nagrogrodzeni

Mateusz Archita, św. Katarzyny w Łasinie
Karol Brozda, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radomnie
Adrian Figurski, Ducha Świętego w Grudziądzu
Patryk Fryza, św. Wojciecha w Lidzbarku Welskim
Dawid Gogolewski, św. Marcina w Sarnowie
Mateusz Hińczewski, św. Antoniego w Toruniu
Patryk Kowalski, NMP Częstochowskiej w Toruniu
Klaudiusz Ludwikowski, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybnie
Maciej Łazarski, św. Bartłomieja w Szembruku
Rafał Makowski, parafia pw. Miłosierdzia Bożego i św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Toruniu
Paweł Miotk, św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu
Radosław Młodziński, pw. Narodzenia NMP w Kiełbasinie
Mateusz Mrowca, św. Bartłomieja w Unisławiu
Michał Nowak, św. Wojciecha w Jabłonowie Pomorskim
Piotr Skiżyński, św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Działdowie
Kamil Tracki, Podwyższenia Krzyża Świętego w Grudziądzu
Maciej Winiarski, św. Józefa Oblubieńca w Grudziądzu
Michał Wudarski, Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu

Reklama

* * *

Ceremoniarze 2011

Dominik Bartulewicz, MB Królowej Polski w Toruniu
Szymon Boborycki, Świętych Piotra i Pawła w Toruniu
Karol Chojnacki, Podwyższenia Krzyża Świętego w Działdowie
Radosław Gargul, św. Maksymiliana Marii Kolbego w Toruniu
Michał Główczewski, pw. Miłosierdzia Bożego i św. s. Faustyny w Toruniu
Rafał Jabłoński, św. Maksymiliana Marii Kolbego w Toruniu
Dominik Kabaczyński, MB Królowej Polski w Toruniu
Paweł Lewandowski, Miłosierdzia Bożego i św. s. Faustyny w Toruniu
Tomasz Łapkiewicz, św. Marcina w Grążawach
Marek Milewski, św. Marcina w Grążawach
Tomasz Piątek, św. Stanisława w Grudziądzu
Wojciech Rosenthal, Świętych Piotra i Pawła w Toruniu
Mateusz Wiśniewski, św. Stanisława Biskupa w Grudziądzu
Kamil Zawadzki, Podwyższenia Krzyża Świętego w Działdowie

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie

Niedziela Ogólnopolska 32/2017, str. 33

[ TEMATY ]

wiara

homilia

Graziako

Giovanni Bellini „Przemienienie Pańskie” (fr.), 1455 r.

Przemienienie Jezusa to znak potwierdzający, kim On jest naprawdę. Tak przyjęli ów znak i go zapamiętali apostołowie Piotr, Jakub i Jan, naoczni świadkowie tego wydarzenia. We fragmencie Drugiego Listu św. Piotra, przytoczonym w Liturgii jako drugie czytanie, wyraża się niezłomna pewność: „Nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale nauczaliśmy jako naoczni świadkowie Jego wielkości”. Dzieło ewangelizacji od początku karmi się pamięcią o tym, co stało się udziałem pierwszych uczniów i wyznawców Jezusa Chrystusa. Na takim gruncie wyrosła również nadzieja na Jego powtórne przyjście, kiedy objawi się w mocy i chwale.

„Góra wysoka, osobno”, jak napisał św. Mateusz, bądź „góra święta”, jak ją określił św. Piotr w Drugim Liście, to, zgodnie z odwieczną tradycją chrześcijańską, góra Tabor, w środkowej Galilei. Po obu stronach ołtarza w zbudowanej na jej wierzchołku okazałej świątyni umieszczono piękne mozaiki wyobrażające cztery kluczowe przemiany. Pierwsza nawiązuje do Betlejem, gdzie „Syn się nam narodził”. Bóg stał się człowiekiem, co na zawsze odmieniło losy ludzkości. Druga kieruje wzrok na Wieczernik, gdzie została ustanowiona Eucharystia. Chleb i wino, stając się Ciałem i Krwią Pana, stanowią pokarm wierzących na życie wieczne. Trzecia przemiana wskazuje na Kalwarię. W czasach Starego Testamentu po nieociosanych kamieniach ołtarza świątyni jerozolimskiej spływała krew zwierząt ofiarnych, lecz zbawcza krew Jezusa, która spłynęła podczas Jego ukrzyżowania, położyła temu kres, gdyż On sam stał się Barankiem ofiarnym. Czwarta przemiana ukazuje pusty grób. „Zmartwychwstał, nie ma Go tutaj!” – to wołanie obwieszcza zwycięstwo życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią, Boga nad siłami zła.

Przemienienie Pańskie jest wpisane w całą historię zbawienia i łączy najważniejsze miejsca, które wyznaczają życie i los Jezusa: Betlejem, Wieczernik, Kalwarię i pusty grób. Wraz ze spełnieniem się tajemniczej wizji proroka Daniela, ukazującej wieczne panowanie Syna Człowieczego, objawiła się prawdziwa tożsamość Jezusa. Jego ukazanie się wraz z Mojżeszem i Eliaszem wyjaśnia oraz wieńczy długi etap Starego Testamentu. Otwiera też na radykalnie nowe działanie Boga, którego zasadnicze znamię stanowi rozszerzenie planu zbawienia na całą ludzkość, czyli „wszystkie narody, ludy i języki”. Prorok Daniel zapowiadał: „Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie”.

Królewski charakter władzy Boga, sławiony również w psalmie responsoryjnym, podkreślają słowa: „Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa, a wszystkie ludy widzą Jego chwałę”.

W święto Przemienienia Pańskiego na całym świecie, wszędzie tam, gdzie Ewangelia dotarła i została przyjęta, brzmi wezwanie: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”. Bóg jest jedyny, lecz istnieje jako Ojciec i Syn, i Duch Święty.

Polecamy „Kalendarz liturgiczny” – liturgię na każdy dzień
Jesteśmy również na Facebooku i Twitterze

CZYTAJ DALEJ

Szumowski: będą wzmożone kontrole w miejscowościach turystycznych

2020-08-07 11:01

[ TEMATY ]

koronawirus

Szumowski

Youtube.com

Poprosiłem MSWiA oraz GIS o wzmożone kontrole w miejscowościach turystycznych oraz powiatach "żółtych" i "czerwonych", w których wprowadzono dodatkowe obostrzenia - powiedział w piątek minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Resort zdrowia w czwartek poinformował o planowanym wprowadzeniu od soboty dodatkowych obostrzeń w 19 powiatach z największym przyrostem zakażeń.

W piątek w programie "Tłit" Wirtualnej Polski minister Łukasz Szumowski zapowiedział wzmożone kontrole przestrzegania zasad bezpieczeństwa w miejscowościach turystycznych oraz w tych 19 powiatach, w których zostają wprowadzane dodatkowe obostrzenia. Poinformował, że rozmawiał już na ten temat z szefem MSWiA Mariuszem Kamińskim, wiceministrem Maciejem Wąsikiem.

"Również poprosiłem pana ministra (Jarosława) Pinkasa, Głównego Inspektora Sanitarnego o wzmożone kontrole zarówno w tych powiatach +żółtych+ i +czerwonych+, jak również w pasie nadbrzeżnym i miejscowościach turystycznych, choćby takich rzeczy, jak zachowanie się w restauracjach, w sklepach" - dodał minister.

"To, że jesteśmy na wakacjach, nie zwalnia nas z tego, że jak wchodzimy do sklepu to zakładamy maskę, a jak wchodzimy do restauracji, to trzymamy dystans. I nie zwalnia to restauratorów z tego, że stoliki mają być w odpowiedniej odległości" - przypomniał szef MZ.

Szumowski zwrócił uwagę, że w pasie przybrzeżnym nie ma tak dużej liczby zachorowań, jak można było się spodziewać. W tym kontekście minister zwrócił uwagę, że plażowicze często korzystają z parawanów i w efekcie zachowują dystans 1,5 m. "Poza tym polskie wybrzeże jest zwykle wybrzeżem wietrznym" - dodał.

Od soboty MZ w powiatach z największym przyrostem zakażeń wprowadzi dwa rodzaje obostrzeń – czerwone i żółte.

Większe, czerwone obostrzenia, będą obowiązywały w powiatach: ostrzeszowskim, nowosądeckim, wieluńskim, pszczyńskim, rybnickim, i wodzisławskim, a także w miastach na prawach powiatu: w Nowym Sączu, Rudzie Śląskiej i w Rybniku. Tam wprowadzane są najbardziej rygorystyczne obostrzenia zakazujące funkcjonowania m.in. siłowniom, kinom, sanatoriom i ograniczające liczbę osób na weselach i pogrzebach do 50, a w kościołach do osoby na cztery metry kwadratowe. Ponadto wprowadzony zostanie nakaz noszenia maseczki wszędzie w przestrzeni publicznej.

Łagodniejsze, "żółte" rygory, będą w powiatach: wieruszowskim, jarosławskim, kępińskim, przemyskim, cieszyńskim, pińczowskim i oświęcimskim, a także w miastach na prawach powiatu: Jastrzębiu–Zdroju, Przemyślu i w Żorach. Tam, według zapowiedzi MZ, możliwe będą m.in. imprezy sportowe, wydarzenia kulturalne, seanse w kinach z udziałem 25 proc. uczestników, a na weselach i pogrzebach dopuszczalne będzie maksymalnie 100 osób. W powiatach oznaczonych kolorem żółtym nie zmieniają się zasady dotyczące ograniczenia w kościołach, noszenia maseczek czy też związane z transportem zbiorowym.(PAP)

autorka: Olga Zakolska

ozk/ dki/

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję