Reklama

Króluj nam, Chryste!

Ks. Rafał Bochen
Edycja toruńska 40/2011

17 września w parafii pw. św. Antoniego na toruńskich Wrzosach odbył się Diecezjalny Dzień Wspólnoty Liturgicznej Służby Ołtarza. W spotkaniu uczestniczyły wraz z kapłanami 634 osoby

Zjazd rozpoczął się od rejestracji wspólnot. Skrupulatnie zbierał wszystkie dane kleryk dr Dominik Jan Domin i odnotowywał przybyłych. Spotkanie w kościele otworzył ks. kan. Wojciech Miszewski, proboszcz parafii pw. św. Antoniego na toruńskich Wrzosach, wyrażając radość z obecności tak wielu ministrantów i lektorów wraz z opiekunami. Następnie przemówił bp Józef Szamocki, który ofiarował relikwie św. Jana Berchmansa, patrona ministrantów, parafii pw. św. Antoniego w Toruniu. Relikwie peregrynują po poszczególnych parafiach diecezji; pozostaną w każdej parafii od soboty do soboty. Pierwszą wspólnotą, do której św. Jan Berchmans zawitał, jest parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu w dekanacie Toruń I. Relikwie odebrał ks. Zdzisław Szauer wraz z delegacją ministrantów. Ksiądz Biskup podziękował ministrantom i lektorom za ich posługę w parafiach. Wręczył również wyróżnienia za gorliwą służbę przy ołtarzu ministrantom i lektorom wytypowanym przez parafialne wspólnoty LSO. Podziękowania otrzymali również rodzice wyróżnionych za wychowanie synów w duchu służby Kościołowi.
Centralnym punktem spotkania była Eucharystia, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. Wojciech Niedźwiecki. Kaznodzieja podkreślił rolę, rangę i znaczenie Liturgicznej Służby Ołtarza jako posługi wobec Eucharystii i dla Eucharystii. Zwrócił też uwagę, że pośród wielu atrakcji dzisiejszego świata służba przy ołtarzu jest wielkim dobrem, które ma siłę przezwyciężać wiele zła i nieczytelnych propozycji ukrytych pod pozorem dobra. Zachęcał do trwania w powołaniu ministranckim nie tylko do ukończenia szkoły średniej, lecz także w życiu dorosłym.
Następnie miało miejsce błogosławieństwo do posługi ceremoniarza. Do tego momentu kandydaci przygotowywali się uczestnicząc w kursie, podczas którego zdobywali wiedzę na temat liturgii, jej organizacji i przebiegu. Takie błogosławieństwo odbyło się po raz drugi w historii diecezji. Do zadań ceremoniarza należy odpowiednie przygotowanie liturgii, tak aby wierni, jak również sam ceremoniarz, mogli ją odpowiednio przeżyć.
Po Mszy św. nastąpiło spotkanie formacyjne w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych. Ministranci i lektorzy uczestniczyli w programie „Jestem widoczny, jestem bezpieczny”. Stąd każdy otrzymał kamizelkę odblaskową, w której przechodził przez ruchliwą ulicę do sali koncertowej. Ks. prał. Daniel Adamowicz - dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej zapoznał ministrantów z ideą programu, który jest realizowany przez Caritas we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Komendą Miejską Policji, Strażą Miejską w Toruniu, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Toruńską Grupą Ratownictwa PCK oraz toruńskim Hufcem Związku Harcerstwa Polskiego. Akcja ta jest w tym roku współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Gościem specjalnym był Tomasz Zubilewicz, dziennikarz. Jest on człowiekiem pogodnego, radosnego ducha i usposobienia. W swoim wystąpieniu motywował ministrantów i lektorów do entuzjazmu, mówił o zaufaniu Panu Bogu, o tym, że trzeba swoje życie przeżywać z radością w sercu. Ta radość była zauważalna na twarzy p. Tomasza, tym bardziej, że swoje wystąpienie rozpoczął od modlitwy z Pismem Świętym w ręku. Dla młodych ludzi znany człowiek ze szklanego ekranu z Pismem Świętym w ręku budzi poważanie; słyszałem bowiem, jak jeden z uczestników mówił: „Szacun”. Był czas na pytania, np. Ile Pan zarabia? Jaki ma Pan samochód? Czy ma Pan rodzinę? Czy jest Pan lektorem? Odpowiedź na to ostatnie była pozytywna i motywująca wszystkich do trwania w swojej służbie. Wystąpienie Zubilewicza ministranci i lektorzy przyjęli z aprobatą i uznaniem, o czym świadczyły gromkie oklaski na zakończenie spotkania. Nie zabrakło czasu na autografy, których pan Tomasz złożył sporo.
Prezentacji miesięcznika KNC dokonał redaktor naczelny Michał Bondyra. KNC - Króluj Nam Chryste to ogólnopolski i jeden z trzech w Europie (obok Niemiec i Włoch) miesięczników dla ministrantów i lektorów. Jest wydawany co miesiąc, by integrować Służbę Liturgiczną Ołtarza w Polsce, jest pomocny w formacji duchowej i intelektualnej.
Spotkanie formacyjne przeżywali również dorośli zainteresowani posługą lektora i akolity. Tematem przewodnim było: Wprowadzenie w życie parafii posług lektora i akolity w oparciu o Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej. Spotkanie to prowadził ks. dr Jacek Pietruszka, koordynator Diecezjalnej Szkoły Lektora w Krakowie.
Na zakończenie ks. prał. Daniel Adamowicz poczęstował zebranych kiełbasą oraz cynamonowymi płatkami. Każdy uczestnik otrzymał również czapeczkę z nadrukiem: „Caritas jest okej”, co chyba jest wspaniałym podsumowaniem dnia wspólnoty, że miłość jest zawsze okej.
Dziękuję księżom proboszczom, kapłanom, rodzicom, ministrantom, lektorom i tym wszystkim, którzy uczestniczyli w diecezjalnym zjeździe. Szczególne podziękowania składam ks. kan. Wojciechowi Miszewskiemu - proboszczowi parafii pw. św. Antoniego w Toruniu oraz ks. prał. Danielowi Adamowiczowi - dyrektorowi Caritas Diecezji Toruńskiej za szczególną pomoc i zaangażowanie w organizacji spotkania.
Jeżeli chciałbyś się podzielić wrażeniami z tego dnia, napisz: knc-torun@o2.pl. Opublikujemy je na stronie: www.knc-torun.pl.

www.knc-torun.pl

* * *

Nagrogrodzeni

Mateusz Archita, św. Katarzyny w Łasinie
Karol Brozda, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radomnie
Adrian Figurski, Ducha Świętego w Grudziądzu
Patryk Fryza, św. Wojciecha w Lidzbarku Welskim
Dawid Gogolewski, św. Marcina w Sarnowie
Mateusz Hińczewski, św. Antoniego w Toruniu
Patryk Kowalski, NMP Częstochowskiej w Toruniu
Klaudiusz Ludwikowski, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybnie
Maciej Łazarski, św. Bartłomieja w Szembruku
Rafał Makowski, parafia pw. Miłosierdzia Bożego i św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Toruniu
Paweł Miotk, św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu
Radosław Młodziński, pw. Narodzenia NMP w Kiełbasinie
Mateusz Mrowca, św. Bartłomieja w Unisławiu
Michał Nowak, św. Wojciecha w Jabłonowie Pomorskim
Piotr Skiżyński, św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Działdowie
Kamil Tracki, Podwyższenia Krzyża Świętego w Grudziądzu
Maciej Winiarski, św. Józefa Oblubieńca w Grudziądzu
Michał Wudarski, Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu

Reklama

* * *

Ceremoniarze 2011

Dominik Bartulewicz, MB Królowej Polski w Toruniu
Szymon Boborycki, Świętych Piotra i Pawła w Toruniu
Karol Chojnacki, Podwyższenia Krzyża Świętego w Działdowie
Radosław Gargul, św. Maksymiliana Marii Kolbego w Toruniu
Michał Główczewski, pw. Miłosierdzia Bożego i św. s. Faustyny w Toruniu
Rafał Jabłoński, św. Maksymiliana Marii Kolbego w Toruniu
Dominik Kabaczyński, MB Królowej Polski w Toruniu
Paweł Lewandowski, Miłosierdzia Bożego i św. s. Faustyny w Toruniu
Tomasz Łapkiewicz, św. Marcina w Grążawach
Marek Milewski, św. Marcina w Grążawach
Tomasz Piątek, św. Stanisława w Grudziądzu
Wojciech Rosenthal, Świętych Piotra i Pawła w Toruniu
Mateusz Wiśniewski, św. Stanisława Biskupa w Grudziądzu
Kamil Zawadzki, Podwyższenia Krzyża Świętego w Działdowie

Reklama

Na dyskotekę w Adwencie?


Edycja warszawska 49/2005

Graziako/Niedziela

„Koleżanka zaprosiła mnie na osiemnastkę do modnego klubu. Impreza odbędzie się w Adwencie. Wiem, że będą tańce przy głośnej muzyce. Bardzo chciałabym pójść, ale nie wiem, czy mogę. W końcu Kościół nakazuje w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach”.
Martyna z Piastowa

Odpowiada o. Tomasz Wytrwał, dominikanin

W dzieciństwie, każdy z nas uczył się na pamięć katechizmu. Między innymi - przykazań kościelnych. I pewnie niewielu z nas uświadamiało sobie wtedy, że Kościół może coś w tej materii zmienić. Jak wielu z nas musiało być zaskoczonych, gdy dowiedziało się, że trzeba na nowo uczyć się przykazań kościelnych, że Katechizm Kościoła Katolickiego wprowadził nowe przykazania kościelne (por. KKK n. 2041-2043).
Dlatego przypomnijmy sobie brzmienie przykazań kościelnych w nowym sformułowaniu:
1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy św. i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię św.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.
Nas szczególnie interesuje czwarte przykazanie kościelne.
Wszyscy wierni są zobowiązani do pokutowania za swoje grzechy. Jest to wyraz naszej pobożności. Dlatego Kościół ustanowił dni i okresy pokuty, aby wierni podejmowali pokutę nie tylko samodzielnie, ale także we wspólnocie.
Czasem pokutnym w Kościele są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu.
Czynami pokutnymi są: post, modlitwa i jałmużna. Ponadto uczynki pobożności i miłości, umartwienia, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14. rok życia we wszystkie piątki i Środę Popielcową oraz jest zalecana, ze względu na polską tradycję, w Wigilię Bożego Narodzenia. Post (jeden posiłek do syta i dwa skromne) obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich między 18. a 60. rokiem życia.
Powstrzymywanie się od zabaw obowiązuje we wszystkie piątki i w czasie Wielkiego Postu. Oznacza to między innymi, że w piątki całego roku, a więc także w okresie Adwentu, nie można chodzić np. na dyskoteki, urządzać zabaw etc.
Z powyższych zmian powinniśmy zapamiętać, że Adwent nie jest czasem pokutnym, a radosnym oczekiwaniem na spotkanie ze Zbawicielem.

(Oprac. Michał Gawryszewski)

O. Tomasz Wytrwał jest dominikaninem, duszpasterzem rodzin w klasztorze św. Jacka na ul. Freta.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Dziś na Jasnej Górze „Hołd z kwiatów” na wzór rzymski

2019-12-08 11:44

it / Jasna Góra (KAI)

Dziś na Jasnej Górze „Hołd z kwiatów”. Uroczystość stanowi nawiązanie do rzymskiego zwyczaju tzw. omaggio floreale (hołdu z kwiatów), który sięga 1938 r., kiedy to papież Pius XI polecił Papieskiej Akademii Niepokalanej przygotować 8 grudnia na placu Hiszpańskim w Rzymie uroczysty akt oddania czci Maryi Niepokalanej. Odtąd każdego roku Ojciec Święty składa Maryi wieniec z kwiatów. W częstochowskim sanktuarium kwiaty składa nie tylko arcybiskup, ale i pielgrzymi.

Krzysztof Świertok

Na Jasnej Górze hołd Maryi składany jest pod figurą Niepokalanej na placu przed szczytem. Figura stoi pośrodku placu, gdzie do 1917 r. znajdował się pomnik cara Aleksandra II. W stanie wojennym pod tą figurą układany był krzyż z kwiatów i zniczy na znak jedności Polaków, pamięci o aresztowanych i prześladowanych, z prośbą o wyzwolenie z komunistycznej niewoli. Pod rzeźbą Niepokalanej przez cały rok trwa modlitwa pielgrzymów, którzy wchodzą na Jasną Górę od strony Alei NMP. W sezonie pielgrzymek pieszych pątnicy składają Maryi tysiące kwiatów.

Tegoroczne uroczystości „Hołdu z kwiatów” upływają nie tylko w łączności z papieżem Franciszkiem, ale i z kościołem Ducha Świętego w Warszawie, skąd wyrusza Warszawska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę i gdzie rozpoczęła się modlitwa w obronie życia, Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego. Świątynia od dziś stanie się Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia.

Jak powiedział przeor Jasnej Góry, o. Marian Waligóra „w hołdzie z kwiatów będziemy dziękować za Maryję, która jest Matką Życia, i która zaprasza nas do tego, byśmy byli świadkami życia”.

8 grudnia to na Jasnej Górze od 10 lat dzień łączności Wzgórza Jasnogórskiego ze Wzgórzem Watykańskim. - W jakimś sensie ten nasz hołd jest przedłużeniem tego papieskiego w Rzymie. Stamtąd zaczerpnęliśmy wzór, ale tu na Jasnej Górze nie tylko ks. Arcybiskup składa białe róże, lecz czynią to wszyscy, to jest taki jasnogórski zwyczaj, który ma szczególną wymowę - wyjaśnia o. Przeor. Podkreśla, że „w tym symbolicznym kwiecie każdy z nas składa swoje życie Niepokalanej”. - Chcemy wspierać też papieża w jego zmaganiach, w trudnych dla Kościoła czasach, naszą solidarną, wspólną modlitwą - zapewnia o. Waligóra.

Uroczystości jasnogórskie rozpocznie o godz. 16.15 Akatyst w Kaplicy Matki Bożej, po czym w procesji światła pielgrzymi i wierni arch. częstochowskiej przejdą na plac jasnogórski pod figurę Niepokalanej.

Tam ok. godz. 17.15 dokonany zostanie akt zawierzenia Kościoła, Ojczyzny i świata. Po czym na wzór rzymski, główny celebrans w koszu drabiny strażackiej zostanie wyniesiony w górę i złoży u stóp figury Maryi Niepokalanej wiązankę białych róż.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem