Reklama

Uczmy się być jednym Kościołem

Niedziela sandomierska 15/2012

Uroczyście obchodzono w Sandomierzu 20. rocznicę utworzenia naszej diecezji w nowych granicach, która powstała na mocy bulli Jana Pawła II „Totus Tuus Poloniae Populus” z 1992 r. Z tej okazji 24 marca modlono się w bazylice katedralnej podczas Mszy św., odprawionej pod przewodnictwem ordynariusza sandomierskiego bp. Krzysztofa Nitkiewicza oraz bp. Edwarda Frankowskiego. Obok intencji dziękczynnej za dar istnienia diecezji sandomierskiej modlono się także o błogosławieństwo dla bp. Wacława Świerzawskiego, pierwszego ordynariusza diecezji w nowych granicach, obchodzącego właśnie 20. rocznicę sakry biskupiej.
- Przed 20 laty, gdy bł. Jan Paweł II dokonał reorganizacji Kościoła, lud Boży wraz z Pasterzami stanął przed wielkim wyzwaniem, trzeba było zintegrować struktury już istniejące i tworzyć nowe, a przede wszystkim budować jedność, pogłębiać świadomość, że tworzymy jedną wspólnotę. Dziś dziękujemy Bogu za wszelkie dobro, jakim obdarzył nasz Kościół lokalny. Chrystus troszczył się o całego człowieka i o swoją ziemską ojczyznę. Tą samą drogą idzie Kościół, dbając o uświęcenie swoich wiernych, a jednocześnie o ich sprawy doczesne. Nie tylko nie jest beneficjentem państwa, nie tylko nie korzysta z żadnych przywilejów, jak usiłują to wmówić dzisiaj niektóre środowiska, ale jego działalność jest olbrzymim wsparciem dla tego, co robią instytucje świeckie. Można to było zobaczyć choćby podczas ostatniej tragicznej powodzi, świadczą o tym kościelne placówki charytatywne, zaangażowanie na rzecz rodziny i wychowania młodzieży, czy troska o dobra kultury, zabytki. Jak ubogie byłoby polskie społeczeństwo bez posługi Kościoła - podkreślił na wstępie bp Krzysztof Nitkiewicz.
W homilii bp Edward Frankowski przypomniał, że diecezję sandomierską wzajemnie ubogacały tradycje czterech diecezji: radomsko-sandomierskiej, przemyskiej, lubelskiej i tarnowskiej, które kształtowały się w nieco odmiennych warunkach historycznych, politycznych i tradycjach duszpasterskich.
- To Chrystus obecny w swoim Kościele uczy doskonałej jedności i otwartości na nowe zadania w dziele ewangelizacji - mówił Ksiądz Biskup. - Łączy nas Chrystus w osobie naszego Biskupa Ordynariusza, w osobach wszystkich kapłanów, którzy też spalają się dla dobra Kościoła oraz zgromadzenia zakonne. Łączy nas jedna troska o rodziny w powstających katolickich centrach pomocy rodzinie, w których już setki osób jest bezinteresownie zaangażowanych, troska o życie religijne młodzieży, dzieci, o katechizację, o duszpasterstwo wakacyjne we wspólnotach oazowych i Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży. Tworzymy fundusz ewangelizacyjny, żeby się młodzi dobrze przygotowali do odpowiedzialności za życie Kościoła i Ojczyzny. Łączy nas troska o obronę życia nienarodzonych, o czym świadczą m. in. Okna Życia, duchowa adopcja dzieci poczętych. Żarliwość o Kościół ma nas pochłonąć, ażeby Chrystus był zawsze w nas i przez nas, żeby nas do siebie upodobnił i zjednoczył. Będziemy to realizowali z pomocą Matki Bożej jako Gwiazdy Przewodniej, byśmy z wdzięcznością wspominali przeszłość, całym sercem przeżywali teraźniejszość i ufnie otwierali się na przyszłość - mówił bp. Edward Frankowski.
Przypomniał też klęski powodzi, która nawidzała diecezję i bardzo wszechstronną wówczas postawę sandomierskiej Caritas. Przypomniał Synod Diecezji Sandomierskiej, Wyższe Seminarium Duchowne, różnorakie inicjatywy duszpasterskie, a przede wszystkim wizytę Jana Pawła II w 1999 r. - najważniejsze wydarzenie w całej dwustuletniej historii diecezji.
Podczas Eucharystii modlono się za zmarłego tego dnia bp. Edwarda Materskiego, emerytowanego biskupa radomskiego, który był ordynariuszem diecezji sandomiersko-radomskiej w latach 1981-92. Modlono się także za śp. bp. Mariana Zimałka i wszystkich zmarłych kapłanów. Wspomniano w modlitwie abp. Andrzeja Dzięgę, który przez 7 lat pełnił u nas posługę pasterską. Biskup Ordynariusz wyraził także wdzięczność bp. Edwardowi Frankowskiemu.
Na koniec bp Krzysztof Nitkiewicz wręczył tytuł „Protector Vitae” osobom zaangażowanym w ochronę życia i zdrowia ludzkiego w diecezji sandomierskiej. Tytułem tym wyróżniona została w tym roku Alina Kowalska i Jan Józefczuk. Alina Kowalska przez wiele lat była diecezjalną doradczynią poradnictwa rodzinnego, przyczyniła się do otwarcia Diecezjalnego Domu Samotnej Matki w Ostrowcu Świętokrzyskim, stworzyła Diecezjalne Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie oraz jako członek Rady Miasta Ostrowca stała na czele Komisji ds. Rodziny, organizowała konferencje i sympozja na temat rodziny, ochrony życia dzieci nienarodzonych, wychowania młodzieży w duchu nauki katolickiej i przygotowania do życia w rodzinie. Doktor nauk medycznych Jan Józefczuk, ordynator oddziału pediatrii w szpitalu sandomierskim, jako pełnomocnik ds. kształcenia służby zdrowia organizował konferencje naukowo-szkoleniowe dla pracowników służby zdrowia, a także dla kapłanów, alumnów i katechetów, których problematyka dotyczyła promocji życia, naprotechnologii i obrony dzieci nienarodzonych.
Jubileuszową uroczystość zakończono sesją księży dziekanów w Instytucie Teologicznym

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Mediolan: Andrea Bocelli zaśpiewa samotnie w katedrze w Mediolanie

2020-04-07 19:50

[ TEMATY ]

katedra

Mediolan

recital

Andrea Bocelli

Włodzimierz Rędzioch

Wieczorem w Niedzielę Wielkanocną włoski tenor Andrea Bocelli wystąpi z recitalem za zamkniętymi drzwiami mediolańskiej katedry. Koncert, zatytułowany "Muzyka dla nadziei" będzie transmitowany na jego kanale na Youtubie.

"Jestem zaszczycony i szczęśliwy, mogąc odpowiedzieć 'tak' na zaproszenie miasta i katedry w Mediolanie, w dniu, w którym celebrujemy triumf w ufności w życie"
- mówi artysta, zapowiadając wielkanocny koncert, który odbędzie się za zamkniętymi drzwiami mediolańskiej katedry, bez udziału widzów. Andrei Bocellemu będzie towarzyszył jedynie organista, Emanuele Vianelli, który zagra na znajdujących się w świątyni jednych z największych organów na świecie. Tenor wystąpi charytatywnie, a sam koncert ma być przesłaniem nadziei dla Włoch i świata, pogrążonych w pandemii koronawirusa.

"Wierzę w moc wspólnej modlitwy; wierzę w chrześcijańską Wielkanoc, uniwersalny symbol odrodzenia, którego wszyscy - bez względu na to, czy są wierzącymi, czy nie - naprawdę potrzebują właśnie teraz. Dzięki muzyce płynącej na żywo, łączącej miliony splecionych rąk na całym świecie, obejmiemy to zranione serce pulsującej ziemi" - mówi Bocelli w rozmowie z portalem broadwayworld.com. Sam koncert będzie transmitowany na jego kanale na Youtube 12 kwietnia o godz. 19.00.

Fundacja nosząca imię muzyka wspiera intensywnie walkę z koronawirusem COVID-19, zbierając fundusze na zaopatrzenie medyczne dla szpitali.

CZYTAJ DALEJ

Trzeci dzień rekolekcji dla Radia Maryja i TV TRWAM

2020-04-08 10:21

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

- Dzięki krzyżowi i śmierci Chrystusa jesteśmy Bożymi dziećmi i mamy prawo mówić za św. Pawłem, piszącym w liście do Rzymian: „Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: Abba, Ojcze!”- mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas rozważań rekolekcyjnych dla słuchaczy Radia Maryja i widzów Telewizji TRWAM.

Na początku rozważań arcybiskup nawiązał do czytania z Księgi Proroka Izajasza, przewidzianego w liturgii Słowa na Wielką Środę. Sługa Jahwe jest posłuszny wobec Tego, którego powołał. Wie, że zostanie poniżony, cieszy się wsparciem ze strony Najwyższego. Psalm 22 mówi o ukrzyżowaniu, poniżeniu, wyniszczeniu i poczuciu opuszczenia, które będzie udziałem Mesjasza. Druga część psalmu mówi o wyniesieniu do chwały Sługi Bożego. Kościół, który narodził się z Krzyża od początku głosił chwalebne zwycięstwo Jezusa.

Św. Piotr oddał swe życie na krzyżu głową w dół, ponieważ nie czuł się godzien, by umrzeć jak jego Mistrz. Św. Andrzej Apostoł podobnie jak jego brat poprosił, by umieścić go na krzyżu innym niż Chrystusa, dlatego poniósł śmierć na krzyżu ukośnym. W ostatniej chwili swego życia powiedział: „Krzyżu błogosławiony, który przyjąłeś majestat i piękno członków Pana! Weź mnie i zaprowadź daleko od ludzi i przywróć mnie memu Nauczycielowi, aby za twoją sprawą przyjął mnie Ten, który przez ciebie mnie odkupił”. Św. Paweł w Liście do Koryntian pisał, że nauka krzyża jest głupstwem dla tych, którzy idą na zatracenie i mocą Bożą dla tych, którzy dostępują zbawienia. Życie apostoła wyrażało prawdę o zbawczym krzyżu. W Liście do Galatów mówił: „Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu światstał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata”.

Metropolita przypominał postać Edyty Stein – s. Teresy Benedykty od Krzyża, która przeżyła nawrócenie po spotkaniu z wdową po profesorze Rainachu. Po latach opowiadała, że to było jej pierwsze zetknięcie się z boską mocą krzyża. – Był to moment, w którym moja niewiara załamała się, judaizm zbladł, a Chrystus zajaśniał: Chrystus w tajemnicy krzyża – mówiła. W 1933 roku wstąpiła do zakonu, gdzie zażyczyła sobie, by nazywać się s. Teresą Benedykta od Krzyża. Matka o. Ignacego Bromberga wspominała postawę Edyty Stein przed wyjazdem do Auschwitz: – Ona myślała o cierpieniu, które czekało innych. Cały jej wygląd przywodzi mi na myśl, gdy wyobrażam ją sobie w duchu siedzącą w baraku – Pietę bez Chrystusa.

Karol Wojtyła jako alumn modlił się przed krzyżem, umieszczonym w kaplicy arcybiskupów krakowskich. W 1944 roku napisał „Pieśń o Bogu ukrytym”. Dał w niej wyraz swego zapatrzenia w krzyż, na którym znajdował się Chrystus. Przedstawił także dialog między Ojcem i Synem, w którego tle pojawia się historia ziarna pszenicznego rzuconego w ziemię. Karol Wojtyła wyraził również osobiste wrażenie, jakie miał patrząc w krzyż. Chrystus przykuwał jego wzrok, mówił o wielkiej miłości Ojca i zwycięstwie krzyża.

– Dzięki krzyżowi i śmierci Chrystusa, jesteśmy Bożymi dziećmi i mamy prawo mówić za św. Pawłem, piszącym w Liście do Rzymian: „Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: Abba, Ojcze! Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi” – powiedział arcybiskup. – Cierpimy z Nim, łączymy się z Jego krzyżem, by mieć udział w Jego chwale – dodał. Przypomniał zdjęcie z Wielkiego Piątku 2005 roku, gdy Jan Paweł II przytulał krzyż. Papież od początku był silnie związany z krzyżem Chrystusa i dzięki temu ma udział w chwale Zbawiciela.

Od 6 do 8 kwietnia metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski głosił rekolekcje dla słuchaczy Radia Maryja i widzów Telewizji TRWAM. Nauki rekolekcyjne zostały zarejestrowane w kaplicy Arcybiskupów Krakowskich przy Franciszkańskiej 3. Rozważania abp. Marka Jędraszewskiego na Wielki Tydzień są pomocą w bezpośrednich przygotowaniach do świąt Wielkiej Nocy w szczególnie trudnych okolicznościach zmagania się Polaków z epidemią.

CZYTAJ DALEJ
E-wydanie
Czytaj Niedzielę z domu

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję