Reklama

KLO w Wieluniu

Młodzież w Garmisch-Partenkirchen

WACŁAWA SZYMANEK
Edycja częstochowska 40/2000

Katolickie Liceum Ogólnokształcące od kilku lat podejmuje współpracę ze Stowarzyszeniem Chrześcijańskich Dzieł Wychowania w Krakowie w zakresie wymiany młodzieży Polski i Niemiec. Służyć to ma wzajemnemu zrozumieniu, poznawaniu kultury, tradycji i historii stosunków obu narodów, przezwyciężaniu wzajemnych uprzedzeń i przybliżaniu perspektywy jedności europejskiej. Dla młodzieży jest to też okazja do doskonalenia umiejętności językowych i przyjrzenia się, jak żyją młodzi ludzie w Niemczech. KLO w Wieluniu nawiązało już kontakty z dwiema szkołami niemieckimi: Gimnazjum św. Irmengardy w Garmisch-Partenkirchen w Bawarii i z Gimnazjum św. Franciszka w Olpe w Nadrenii. (odpowiednikiem niemieckiego gimnazjum jest w Polsce liceum). We wrześniu i kwietniu nowego roku szkolnego będziemy gościć uczniów tych szkół w Wieluniu. Wcześniej odbywały się już wymiany delegacji nauczycieli, co w efekcie zaowocowało realizacją pierwszego projektu współpracy między uczniami KLO i Gimnazjum w Garmisch-Partenkirchen.

* * *

W dniach od 28 maja do 5 czerwca br. w Garmisch-Partenkirchen - w olimpijskiej miejscowości wypoczynkowej w Bawarskich Alpach przebywała grupa polskiej młodzieży KLO z Wielunia, gościnnie przyjmowana przez społeczność szkoły i rodziny niemieckie.

- Rodziny, u których zamieszkaliśmy, przyjęły nas ciepło i serdecznie; próbowano zorganizować nam czas atrakcyjnie i ciekawie - wypowiadali się po powrocie uczniowie.

Rzeczywiście, młodzież miała okazję poznać podczas wspólnych wędrówek piękno górskich jezior, wodospadów, wąwozów (Partnachklamm) . Mogła podziwiać cudowną panoramę Alp ze szczytu Eckbauer, dokąd wjechała kolejką linową dzięki wsparciu finansowemu władz miasta. Już pierwszego dnia po przyjeździe Burmistrz Toni Neidlinger powitał w Ratuszu grupę polskiej i niemieckiej młodzieży, której przedstawił krótką historię miasta, słynącego z odbywających się tu sportów zimowych i z Olimpiady zimowej, która miała miejsce w 1936 r. Garmisch-Partenkirchen leżało na szlaku handlowym wiodącym od Augsburga poprzez Tyrol do Włoch. Dziś jest to w dalszym ciągu ważny szlak turystyczny i komunikacyjny łączący Bawarię z Włochami, co powoduje liczne kolizje w ruchu drogowym. Oprócz problemów komunikacyjnych, ekonomicznych, socjalnych tego miasta młodzież zetknęła się z obyczajami, tradycją, folklorem tej ziemi. W Muzeum Regionalnym zobaczyła całe bogactwo kultury tego regionu m.in. zabytki sztuki sakralnej i ludowej, ubiory i zwykłe przedmioty codziennego użytku chłopów bawarskich. Poznała historię słynnych w świecie widowisk pasyjnych, wystawianych od XVII w. co dziesięć lat przez mieszkańców Oberammergau. Miejscowość ta pomimo tłumów turystów zachowała autentyzm niewielkiej miejscowości alpejskiej. W szczególności świadczą o tym widoczne na wielu domach tradycyjne freski zwane Luftlmelerei.

Młodzi Polacy zobaczyli również, jak żyją ich rówieśnicy w Niemczech, jakie mają zainteresowania, jak wygląda ich szkoła. Jest ona na pewno lepiej wyposażona i bardziej komfortowa niż w Polsce - dzielili się własnymi spostrzeżeniami uczniowie polscy.

Ważną lekcję historii otrzymali uczniowie polscy i niemieccy w czasie zwiedzania obozu koncentracyjnego Dachau, założonym przez nazistów w 1933 r. Początkowo był przeznaczony dla przeciwników ideologii nazistowskiej, komunistów, demokratów, chrześcijan, których zamykano celowo z kryminalistami. Choć w założeniu nie był to obóz zagłady, zamordowano w nim tysiące ludzi, głównie więźniów politycznych i duchowieństwo. Tutaj zginęło około 868 polskich księży, a wśród nich wywodzący się z diecezji częstochowskiej: ks. Maksymilian Binkiewicz - rektor kościoła św. Józefa i prefekt gimnazjum biskupiego w Wieluniu oraz ks. Ludwik Gietynger - nowo mianowany w 1939 r. dyrektor tegoż gimnazjum w Wieluniu. Beatyfikowani przez papieża Jana Pawła II w 1999 r. wśród 110 męczenników są dziś patronami ziemi wieluńskiej, a przede wszystkim wychowawców i młodzieży, którzy czerpią z nich wzory heroicznej postawy w obronie wartości. Spotkanie w Dachau zakończyło się modlitwą za pomordowanych i o pokój w całym świecie.

Trudne problemy stosunków polsko-niemieckich w XX w., uznania granic na Odrze i Nysie i wejście Polski do Unii Europejskiej podejmowali uczniowie w czasie wspólnej dyskusji zorganizowanej w ramach projektu wymiany przez nauczycieli historii.

Wydaje się, że cel tej wymiany został osiągnięty w dużej mierze dzięki życzliwemu wsparciu dyrektora gimnazjum Otmara Wurla, zaangażowaniu nauczycieli ze strony niemieckiej Ludwika Hunsdorfera i Janiny Kaczmarczyk, Polki pracującej w bibliotece gimnazjum, oraz dzięki otwartej postawie młodzieży polskiej i niemieckiej, nie obciążonej pamięcią krzywd.

Franciszek do Polaków: módlcie się, by wypełniła się wola Boga

2019-05-22 10:23

st (KAI) / Watykan

„Módlmy się do Ojca niebieskiego za nas, za nasze rodziny, za Kościół i za całą ludzkość, aby dla wszystkich wypełniała się Jego zbawcza wola”- zachęcił Ojciec Święty pielgrzymów polskich podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.

Grzegorz Gałązka

Oto słowa papieża skierowane do Polaków:

Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, ożywieni przez Ducha Świętego i zachęceni przykładem naszego Pana Jezusa Chrystusa, z dziecięcą ufnością i oddaniem módlmy się do Ojca niebieskiego za nas, za nasze rodziny, za Kościół i za całą ludzkość, aby dla wszystkich wypełniała się Jego zbawcza wola. Zawierzam was i waszych bliskich matczynej opiece Maryi Wspomożycielki wiernych i z serca wam błogosławię.

Papieską katechezę streścił po polsku ks. prał. Paweł Ptasznik z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:

Dzisiaj kończymy cykl katechez na temat „Ojcze nasz”. Możemy powiedzieć, że modlitwa chrześcijańska rodzi się z odwagi wzywania Boga jako Ojca. Wyraża ona dziecięcą bliskość, do której jesteśmy wprowadzeni przez łaskę: Jezus objawia nam Ojca i obdarza nas zażyłością z Nim. „Nie pozostawia nam jakiejś formuły do mechanicznego powtarzania. Jak w każdej modlitwie ustnej, przez Słowo Boże Duch Święty uczy dzieci Boże modlitwy do Ojca” (Katechizm Kościoła Katolickiego, 2766).

Pierwszym działającym w każdej modlitwie chrześcijańskiej jest Duch Święty, który tchnie w sercu ucznia. Duch czyni nas zdolnymi do modlitwy w postawie dzieci Bożych, którymi naprawdę jesteśmy na mocy chrztu. Duch Święty sprawia, że modlimy się z ufną uległością woli Pana. Oto tajemnica modlitwy chrześcijańskiej: dzięki łasce zostaliśmy włączeni w dialog miłości Trójcy Przenajświętszej.

Na zakończenie tej katechezy możemy powtórzyć modlitwę Jezusa: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom” (Łk 10, 21 ).

W dzisiejszej audiencji udział więzili między innymi: Grupa pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa; Grupa pracowników PKP Polskich Linii Kolejowych z Radomia; pielgrzymi z parafii Podwyższenia Krzyża Św. ze Zwolenia (diec. radomska); parafii św. Jana Pawła II w Zgierzu (arch. łódzka); uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Skawinie; z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 z Legionowa; uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Wybickiego w Jastarni; ze szkoły podstawowej nr 1 Piwnicznej Zdroju; Katolickiej Szkoły św. Eryka w Sztokholmie, Szwecja; Grupa ministrantów z opiekunami z parafii Przemienienia Pańskiego z Brzozowa (arch. przemyska); Członkowie Służby Liturgicznej franciszkańskiej parafii MB Różańcowej w Kłodzku; Grupa pielgrzymów z Ząbkowic Śląskich; Pielgrzymi z Brzeźnicy koło Dębicy.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jak wyjść z kryzysu – polscy biskupi pracują nad dokumentem

2019-05-22 18:15

mp, tk / Warszawa (KAI)

Projekt dokumentu wskazującego drogi wyjścia z kryzysu, w jakim znalazł się Kościół omawiała dziś w Warszawie Rada Stała KEP – poinformował po spotkaniu ks. Piotr Studnicki, koordynator medialny Centrum Ochrony Dziecka (COD). Opracowanie zwraca uwagę zwłaszcza na konieczność udoskonalenia pomocy osobom pokrzywdzonym.

Flickr/episkopat.pl

„W tej dziedzinie mamy wiele do zrobienia, a film braci Sekielskich bardzo jasno to pokazał” – ocenił ks. Studnicki. Wyjaśnił, że chodzi tu m. in. o kwestię zbudowania profesjonalnego systemu zgłoszeń, żeby osoby pokrzywdzone wiedziały, że nie jest to skomplikowane oraz, że ten system po prostu działa.

Projekt, który został opracowany w grupie osób skupionych wokół o. Adama Żaka jest próbą systemowej odpowiedzi na kryzys, który przeżywa Kościół w Polsce i wyznacza konkretne kierunki działania – powiedział ks. Studnicki.

Opracowanie podkreśla przede wszystkim konieczność zbudowania kompleksowej pomocy osobom pokrzywdzonym. Chodzi o system specjalnych punktów, w których osoby pokrzywdzone łatwo mogłyby znaleźć pomoc, np. psychologiczną.

Mowa jest także o prowadzonych przez COD już od dłuższego czasu, działaniach na rzecz prewencji i a więc systemie szkoleń skierowanych do zgromadzeń zakonnych, seminariów duchownych, księży i całego Kościoła. Chodzi o to, jak wyjaśniał koordynator medialny COD, „żeby poprzez zmianę świadomości, edukację i informację stwarzać coraz bardziej bezpieczne środowiska dla dzieci i młodzieży”.

Bardzo mocny nacisk pada w projekcie na kwestie prawne. Ma powstać ekspercka grupa robocza, która pomoże wprowadzić w życie nowe motu proprio Franciszka „Vos estis lux mundi”. Grupa ta będzie doradzać we wszystkich kwestiach prawnych, które mogą się zrodzić wśród diecezjalnych delegatów ds. ochrony małoletnich.

Projekt ma służyć także usprawnieniu komunikację wewnątrz Kościoła tak, by uniknąć sytuacji zobrazowanej w filmie Sekielskich, gdy ktoś usunięty z kapłaństwa, w dalszym ciągu podaje się za księdza. Poprawy wymaga także komunikacja z wiernymi. Jak zapowiedział ks. Studnicki, ma powstać grupa robocza, która zastanowi się jak wyjść z tematem wykorzystywania seksualnego do grup kościelnych, wspólnot czy też jak mierzyć się z tym tematem w kazaniach.

Obecnie po wstępnej aprobacie projektu przez Radę Stałą, opracowanie zostanie przekazane do dalszej dyskusji wszystkim biskupom. Projekt będzie jednym z tematów czerwcowych obrad episkopatu w Świdnicy. Gościem spotkania będzie abp Charles Scicluna, sekretarz pomocniczy Kongregacji Nauki Wiary, który w imieniu papież zajmuje się walką z pedofilią w Kościele.

Odpowiadając na pytanie o odpowiedzialność jak zostanie wyciągnięta wobec sprawców oraz ich przełożonych, abp Wojciech Polak zaznaczył, że w ramach opracowywanej strategii odbyło się dziś szkolenie dla wszystkich metropolitów w zakresie prawa ogłoszonego przez Papieża Franciszka w motu propio z 9 maja br. Wyjaśnił, że przewiduje ono również badanie przez metropolitów, jeśli takie zawiadomienia będą, w jaki sposób prowadzone były sprawy związane z przestępstwami ze strony duchownych.

Delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży wyjaśnił, że nowe papieskie motu proprio przewiduje również możliwość wszczęcia przez metropolitę postępowania, którego celem jest zbadanie prawidłowości działań biskupów z jego metropolii w tej sprawie. A jeśli zarzuty dotyczyć będą samego metropolity to postępowania takie winno zostać przeprowadzone przez najstarszego stażem biskupa ordynariusza z diecezji sufraganalnych wchodzących w skład metropolii. Przyznał, że postępowanie to będzie prowadzone w ścisłej jedności ze Stolicą Apostolską, a ostateczna decyzja odnośnie do księży biskupów podejmowana będzie nie na poziomie metropolii, tylko przez Ojca Świętego.

Odpowiadając na pytanie dotyczące ewentualnych zaniedbań ze strony kard. Kazimierza Nycza w sprawie ks. Olejniczka, prymas odpowiedział, że sam kard. Nycz wyszedł z inicjatywą zbadania tej sprawy przez zespół niezależnych, głownie świeckich, prawników. Materiał przez nich przygotowany zostanie przesłany do Stolicy Apostolskiej, a konkretnie do Kongregacji Nauki Wiary, która dokona oceny działań dokonywanych w tej sprawie w archidiecezji warszawskiej oraz wyciągnie ewentualne wnioski.

Zwołana dziś przez przewodniczącego Episkopatu Rada Stała podjęła pracę nad systemową odpowiedzią na problem wykorzystywania dzieci i młodzieży przez niektórych duchownych oraz na sytuację jaka zaistniał po emisji filmu „Tylko nie mów nikomu” braci Sekielskich.

Tematem odrębnego, odbywającego sie po zakonczeniu obrad Rady Stałej kilkugodzinnego szkolenia dla arcybiskupów metropolitów były zasady wprowadzane przez list apostolski motu proprio „Vos estis lux mundi”, opublikowany przez Stolicę Apostolską 9 maja, a którego normy obowiązywać będą w całym Kościele katolickim od 1 czerwca br.

Szkolenie prowadził wybitny kanonista ks. Prof. Piotr Majer z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, który dokonał analizy prawnej dokumentu Franciszka.

Istotą Motu Proprio „Vos estis lux mundi” są regulacje prawne dotyczące całego Kościoła katolickiego w zakresie działań podejmowanych w przypadkach wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych. Zawierają też one regulacje odnoszące się do biskupów podejrzanych o przestępstwa bądź zaniedbania w tej materii.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem