Reklama

ROSJA

Wiadomości ze świata

Pierwsza Encyklopedia Katolicka w języku rosyjskim

Rosja, jej kultura, historia i wkład w dzieje Europy, a także obecność Kościoła katolickiego w Rosji to tematyka, która zwraca uwagę wielu uczonych z różnych dziedzin nauki: filozofii, historii, prawa, teologii, politologii. Dlatego ważnym wydarzeniem jest ukazanie się pierwszego tomu Encyklopedii Katolickiej w języku rosyjskim. Wydarzenia z 1989 r. w Europie Środkowo-Wschodniej i w 1991 r. w Rosji dały impuls dla odrodzenia się Kościola katolickiego w Rosji, także w jego strukturach widzialnych. Po upadku bloku sowieckiego i komunizmu w Rosji, wielu uczonych mogło swobodnie rozwijać swoją myśl i badania naukowe. W tym czasie ważną potrzebą stało się zaprezentowanie współczesnemu czytelnikowi rosyjskiemu, wierzącym różnych wyznań chrześcijańskich, wierzącym różnych tradycji religijnych wielkiego wkładu chrześcijaństwa rosyjskiego w kulturę europejską i ukazanie istotnej roli, jaką odegrał w kulturze europejskiej i rosyjskiej Kościół katolicki. Dlatego też Encyklopedia Katolicka w języku rosyjskim, zdaniem o. Grzegorza Ciorocha OFM Conv., przewodniczącego Rady Wydawniczej Encyklopedii Katolickiej rosyjskiej, "jest narzędziem dobrego poznania tego wszystkiego, co stanowi Kościół katolicki w jego całości, jego nauczaniu, historii i dziedzictwie kulturowym i duchowym".
Idea Encyklopedii Katolickiej w języku rosyjskim narodziła się na początku lat 90., ale dopiero w 1996 r. wydany został przez abp. Tadeusza Kondrusiewicza, wówczas administratora apostolskiego Północnoeuropejskiej Części Rosji, a obecnie metropolitę archidiecezji Matki Bożej w Moskwie, dekret ustanawiający Radę Wydawniczą. Po kilku latach pracy, która rozpoczęła się w 1997 r., ukazał się w Moskwie pierwszy z czterech tomów tego ważnego dla kultury i historii Kościoła katolickiego w Rosji dzieła. 180 autorów, wśród których są Polacy m.in. ks. Ryszard Selejdak, ks. Arkadiusz Nocoń, ks. Waldemar Turek, o. Bazyli Degórski, o. Polikarp Nowak, przygotowało ponad 1500 haseł na 976 stronach. Dzieło ubogacone jest 850 ilustracjami czarno-białymi i 103 kolorowymi. Nakład Encyklopedii wynosi 10 tys. egzemplarzy. Zawiera ona hasła z dziedziny liturgiki, biblistyki, filozofii, historii, muzyki, sztuki, hagiografii, szeroko pojętej kultury.
W dziale hagiograficznym przedstawieni są święci Kościoła katolickiego i prawosławia, m.in. "Ambroży z Mediolanu", "Augustyn", " Grzegorz I papież", "Aleksander Nevskij", "Elizaveta Fjodorovna". Hasła historyczne dotyczą dziejów i historii Rosji oraz historii powszechnej, m.in. "Aleksander I, imperator całej Rosji", "Włodzimierz, wielki książę Kijowa". Nie brakuje wiadomości dotyczących ikonografii, a także dialogu ekumenicznego czy też zagadnień związanych z dziejami kontaktów Rosji ze Stolicą Apostolską. Jest to także kompendium podstawowych wiadomości nt. Kościoła katolickiego w Rosji. Zdaniem o. Grzegorza Ciorocha, daje ona podstawową wiedzę nt. "wkładu Kościoła katolickiego w dzieje Rosji i Rosji w dzieje Kościoła".
Po promocjach Encyklopedii w środowiskach akademickich w Moskwie, 23 kwietnia br. została ona zaprezentowana na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W spotkaniu wzięli m.in. udział przedstawiciele kongregacji watykańskich oraz mediów, studenci, a przede wszystkim: abp. Tadeusz Kondrusiewicz z Moskwy, o. F. Imoda SJ - rektor Uniwersytetu Gregoriańskiego, V. Litvin - ambasador Federacji Rosyjskiej przy Stolicy Apostolskiej, A. Pyzykov - doradca premiera Rosji, o. Grzegorz Cioroch - przewodniczący Rady Wydawniczej, Z. Vitalyj - wiceprzewodniczący Rady Wydawniczej, a także członkowie redakcji Wydawnictwa Franciszkańskiego w Moskwie i przedstawiciele rosyjskiego świata nauki.

Reklama

Ks. Mariusz Frukacz

Unia Prasy Katolickiej broni wolności pracy dziennikarzy

Pilny apel o przestrzeganie prawa dziennikarzy do wolności informacji wystosowali do rządu izraelskiego uczestnicy obradującej w Porto Alegre w Brazylii Sesji Plenarnej Rady Unii Prasy Katolickiej. Ostro potępili oni działania wojska izraelskiego w Betlejem wymierzone przeciwko pracy dziennikarzy.
W ogłoszonej w Porto Alegre deklaracji przypomniano jedną z zasad UPK, jaką jest obrona prawa do informacji i wolności poglądów. Obradujący odnieśli się krytycznie również do faktu udostępniania dziennikarzom jedynie zdjęć i obrazów wideo wykonanych przez armię izraelską, uniemożliwiając dostęp do niezależnych wiadomości w tak dramatycznych sytuacjach, jak masakra w obozie uchodźców w Dżeninie. UPK domaga się też zwrócenia pracującym tam dziennikarzom materiałów skonfiskowanych przez wojsko.
Głównym tematem Sesji Plenarnej Rady UPK były sprawy globalizacji.

Reklama

KANADA

W Montrealu w dniach 18-21 kwietnia br. odbył się III Kontynentalny Kongres nt. Powołań do Posługi Sakramentalnej i Życia Konsekrowanego. W obradach uczestniczyło ponad tysiąc delegatów z Kanady i USA oraz przedstawiciele Watykanu i niektórych krajów Ameryki Łacińskiej. Dla podkreślenia wielonarodowego i wielokulturowego charakteru spotkania, jego hasło było trójjęzyczne: Vocación: Don de Dieu, Given for God´s People (Powołanie: Dar Boga dany Ludowi Bożemu; kolejno po hiszpańsku, francusku i angielsku).
Obecny Kongres zorganizowały wspólnie Episkopaty Kanady i USA we współpracy z Papieskim Dziełem Powołań Kapłańskich oraz m.in. kierownictwami różnych zakonów i stowarzyszeń diecezjalnych z USA i Kanady.

WENEZUELA

O ducha przebaczenia i przystąpienie do dialogu zaapelował do wiernych Kościół katolicki Wenezueli. W czytanym w niedzielę 21 kwietnia br. we wszystkich parafiach kraju liście pasterskim, podpisanym przez arcybiskupa Caracas - kard. Ignacio Antonio Velasco, Episkopat nawiązał do tragicznych wypadków z 11 kwietnia br., które wstrząsnęły tym 24-milionowym krajem. Kard. Velasco stwierdził m.in., że "warunkiem przezwyciężenia kryzysu jest pojednanie i wybaczenie, a także wypracowanie odpowiedniego klimatu, w czym wenezuelski Kościół katolicki jest gotów pośredniczyć".
W starciach ulicznych między zwolennikami a przeciwnikami prezydenta Hugo Chaveza zginęło ok. 50 osób, a 350 było rannych. Sam szef państwa został na 48 godzin odsunięty od władzy przez juntę cywilno-wojskową z 60-letnim ekonomistą Pedro Carmoną na czele, ale po krótkim internowaniu w caracaskiej bazie wojskowej Fuerte Tiuna został uwolniony.

Reklama

WIELKA BRYTANIA

Ambasador Arabii Saudyjskiej w
Wielkiej Brytanii opublikował wiersz zawierający pochwałę palestyńskich zamachowców-samobójców. Jego wystąpienie spotkało się z falą ostrych protestów. Jak poinformowała rozgłośnia BBC, rzecznik brytyjskiego MSZ zapowiedział, że ambasador Ghazi Algosaibi zostanie wezwany na rozmowę do ministerstwa. Czyn jego jednak nie zostanie oficjalnie potępiony, ani też nie będą podjęte żadne inne środki. Algosaibi, sławiąc palestyńską samobójczynię, podkreślił, że ma ona otwartą drogę do nieba. Umarła bowiem na chwałę Bożą. Arabski poeta i dyplomata określił w swoim wierszu Biały Dom w Waszyngtonie jako " serce, które wypełnia mrok". Ambasador Algosaibi reprezentuje swój kraj w Wielkiej Brytanii od ponad 10 lat.

WŁOCHY

W bazylice św. Sabiny na rzymskim Awentynie zakończyły się obchody 100. rocznicy urodzin bł. Pier Giorgia Frassatiego, człowieka ośmiu błogosławieństw, jak wiele razy nazywał go Jan Paweł II. Mszy św. przewodniczył kard. Achille Silvestrini, a koncelebrował przełożony generalny Zakonu Dominikanów - o. Carlos Azpiros Costa (błogosławiony był tercjarzem dominikańskim, wybrał imię fra Girolamo, na cześć Savonaroli). Po Mszy św. w krużganku bazyliki otwarto wystawę poświęconą postaci Pier Giorgia, przygotowaną wspólnie przez Włoską Akcję Katolicką i diecezjalne dzieło im. Frassatiego. "Ekspozycja pięćdziesięciu plansz przy pomocy słowa i obrazu przybliża jego postać" - powiedziała podczas inauguracji Wanda Gawrońska, siostrzenica Błogosławionego i przewodnicząca towarzystwa jego imienia.

TYDZIEŃ NA ŚWIECIE

Deputowani Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wyrazili zaniepokojenie "rosnącym wpływem" Kościoła prawosławnego na władze rosyjskie. Ich zdaniem, sytuacja taka stanowi zagrożenie dla praw innych wspólnot wyznaniowych. "Państwo pozwoliło Rosyjskiemu Kościołowi Prawosławnemu na odgrywanie specjalnej, dominującą roli w społecznym i politycznym życiu kraju" - czytamy w memorandum przyjętym przez Zgromadzenie w czasie sesji w Strasburgu.

Porwani w Santa Rosa de Lima w Kolumbii przez paramilitarne Siły Wyzwolenia Narodowego, m.in. dwaj irlandzcy franciszkanie i trzy siostry z Zakonu Kapucynek - zostali uwolnieni. Powiadomił o tym Agencję Misna ks. Francis O´Naire - dyrektor Komisji Pokoju i Sprawiedliwości Zakonu Franciszkanów.

Włoski dystrybutor francuskiego filmu Costantina Costy-Gavrasa Amen zrezygnował z plakatu przedstawiającego krzyż połączony ze swastyką. Przeciwko plakatowi protestowali katolicy w krajach Europy, m.in. włoscy deputowani prawicy.

Według doniesień prasy, NATO zdecydowało się na rozszerzenie Sojuszu o 7 państw: Bułgarię, Estonię, Litwę, Łotwę, Rumunię, Słowację i Słowenię.

Prasa odnotowała, że Francja jest jedynym krajem Unii Europejskiej, w którym przeciwników rozszerzania UE jest więcej niż zwolenników.

Popłoch w Mediolanie wywołał niewielki samolot sportowy, który uderzył w ścianę najwyższego wieżowca w mieście (i we Włoszech) . Zginęło 5 osób, a 60 zostało hospitalizowanych. Nie był to jednak zamach terrorystyczny.

Belgrad ujawnił listę oskarżonych przez Trybunał ds. Zbrodni Wojennych w byłej Jugosławii, którzy sami zgłosili się na wyjazd do Hagi. Wśród nich są m.in.: gen. Dragoljub Ojdanić - b. szef sztabu jugosłowiańskiej armii i Nikola Szainović - b. premier ( obaj oskarżeni o zbrodnie w Kosowie) oraz Milan Martić - b. przywódca Serbów w Chorwacji.

W wyborach parlamentarnych na Węgrzech najwięcej głosów uzyskali konserwatyści z listy wyborczej FIDESZ-MDF (premiera Viktora Orbana). Prawica jednak odda władzę, gdyż postkomuniści (Węgierska Partia Socjalistyczna) i liberałowie (Związek Wolnych Demokratów) porozumieli się w sprawie stworzenia rządu koalicyjnego, opartego na większości parlamentarnej.

W najnowszym raporcie organizacja Human Rights Watch udokumentowała blisko sto przypadków uprowadzenia Czeczenów przez armię rosyjską. Tymczasem Komisja Praw Człowieka ONZ odrzuciła rezolucję potępiającą rosyjskie działania w Czeczenii. Po raz pierwszy od kilkunastu lat nie potępiła też naruszeń praw człowieka w Iranie.

Pierwszym prezydentem niepodległego Timoru Wschodniego został Jose Alexander "Xanana" Gusmao. Według Niezależnej Komisji Wyborczej - IEC, były przywódca timorskiej partyzantki zdobył aż 82,69 proc. głosów, a frekwencja wyniosła 86,3 proc. Wybory monitorowało ponad 2 tys. obserwatorów międzynarodowych, w tym 24 z Unii Europejskiej.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Katar: Polscy piłkarze przeciwni założeniu tęczowej opaski podczas zbliżających się mistrzostw świata

2022-09-30 11:55

[ TEMATY ]

piłka nożna

mistrzostwa świata

Adobe Stock

Osiem z trzynastu europejskich drużyn obecnych na piłkarskich mistrzostw świata w Katarze zgłosiło chęć dołączenia do akcji "One Love", w ramach której kapitanowie będą nosić podczas meczów tęczowe opaski, symbolizujące różnorodność płciową. Polska odmówiła.

Na opasce kapitańskiej będzie widnieć tęczowe serce, które ma symbolizować różnorodność oraz solidarność ze społecznością LGBTQ.

CZYTAJ DALEJ

Październik - nowy (różańcowy) początek!

2022-09-30 09:18

[ TEMATY ]

duchowość

modlitwa

Maryja

rożaniec

Foto: CANVA

Październik to nie tylko początek (często niechcianej i mało lubianej) jesieni. To przede wszystkim miesiąc, który może stać się dla nas prawdziwie nowym początkiem. Matka Boża tak często prosi nas: „Odmawiajcie Różaniec”… Październik to doskonały czas na to, aby tę prośbę potraktować naprawdę na serio.

W tym roku na ten szczególny miesiąc maryjny Instytut Niedziela poprzez swoje wydawnictwo „Bibliotekę Niedziela” przygotował coś wyjątkowego. Rozważania „Różańcem przez Słowo” napisane przez ks. Michała Lubowickiego stają się swoistą wędrówką z różańcem w ręku przez październikowe Czytania, które daje nam liturgia Kościoła.

CZYTAJ DALEJ

Rzeszów: ponad 6 tys. pakietów żywnościowych dla ukraińskich żołnierzy

2022-09-30 16:22

[ TEMATY ]

Caritas

Rzeszów

#pomocdlaUkrainy

mat. pras

Ponad 6 tys. pakietów żywnościowych dla ukraińskich żołnierzy przygotowała rzeszowska Caritas. Każdy pakiet zawiera: danie główne, suchary, sztućce i bezpłomieniowy podgrzewacz chemiczny.

Nie tylko „zwykli” obywatele Ukrainy, lecz również ukraińscy żołnierze potrzebują pomocy. Wiele państw przekazuje im wsparcie militarne i informacyjne. Ale codzienną potrzebą jest również zaopatrzenie w żywność. Z tego powodu Caritas Diecezji Rzeszowskiej, dzięki dotacji otrzymanej od Fundacji PGE, przygotowała 6 222 pakiety żywnościowe, które za pośrednictwem zaprzyjaźnionej ukraińskiej organizacji trafią do ukraińskich żołnierzy. Każdy pakiet zawiera: danie główne, suchary, sztućce i bezpłomieniowy podgrzewacz chemiczny.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję