Reklama

Wiadomości z Polski

Wmurowanie kamienia węgielnego pod Świątynię Opatrzności w Warszawie

Na konferencji prasowej z udziałem Prymasa Polski, która odbyła się 21 kwietnia br. w Warszawie, bp Piotr Jarecki, przewodniczący komitetu organizacyjnego uroczystości z okazji wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Świątyni Opatrzności Bożej, poinformował, że obchody te rozpoczną się 2 maja o godz. 9.00 Mszą św. w bazylice Świętego Krzyża, koncelebrowaną przez Episkopat Polski. W samo południe odbędą się uroczystości na Polach Wilanowskich. W tym momencie zaczną bić dzwony we wszystkich kościołach archidiecezji warszawskiej. Planowane jest wystąpienie prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, a później rozpocznie się Liturgia Słowa. Na miejscu budowy Świątyni Opatrzności rozlegnie się w sześciu językach modlitewne wezwanie o pokój i jedność Europy i złożone zostaną symboliczne dary. W specjalnym programie artystycznym wystąpią postacie historyczne i święci patroni Europy: Cyryl i Metody, św. Wojciech, św. Edyta Stein, Otton III i Robert Schuman. Następnie Prymas Polski dokona wmurowania kamienia węgielnego. Akt erekcyjny podpiszą: Prymas, Prezydent i 12 innych osób.
Kościół Świętego Krzyża w Warszawie bazyliką mniejszą Stołeczny kościół Księży Misjonarzy pw. Świętego Krzyża jest bazyliką mniejszą. Ogłosił to oficjalnie 21 kwietnia Prymas Polski - kard. Józef Glemp podczas Mszy św., której przewodniczył w tej świątyni. Eucharystię sprawował w 23. rocznicę przyjęcia sakry biskupiej.
Przed Mszą św. Ksiądz Prymas poświęcił tablicę z nowym tytułem kościoła. Na początku Liturgii kanclerz Kurii Metropolitalnej w Warszawie - ks. prał. Grzegorz Kalwarczyk odczytał pismo Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 21 stycznia br., nadające kościołowi tytuł bazyliki mniejszej. Była to odpowiedź na list Prymasa Polski w tej sprawie z 9 maja 2001 r. Po ogłoszeniu tej decyzji w świątyni rozległy się oklaski.
W kazaniu kard. Glemp podkreślił, że w Niedzielę Dobrego Pasterza kościół Świętego Krzyża, z woli Ojca Świętego, przyjmuje tytuł bazyliki mniejszej, przez co "zostaje jakby okryty jaśniejącym płaszczem, jak gdyby szarfa zasług okryła jego umęczone w ciągu wieków ściany". "Tytuł ten jest potrzebny nie tym murom, a nawet nie tyle samym misjonarzom, ale nam wszystkim, którzy w tym kościele się modlimy i jesteśmy z nim w różny sposób związani - mówił Ksiądz Prymas. - Przez nadanie tego tytułu świątynia ta zostaje włączona w długi szereg wielkich sanktuariów, takich jak Fatima, Jasna Góra czy Niepokalanów" - podkreślił. Jednocześnie zwrócił uwagę, że nakłada to też na wszystkich określone obowiązki, aby Chrystus był tu jeszcze bardziej obecny i wielbiony.

Reklama

Ingres abp. Gądeckiego do katedry poznańskiej

20 kwietnia w poznańskiej archikatedrze odbył się ingres - abp. Stanisława Gądeckiego. Uroczystej procesji przewodniczył Prymas Polski - kard. Józef Glemp w otoczeniu grona przedstawicieli Episkopatu, m.in. kard. Franciszka Macharskiego - metropolity krakowskiego, abp. Henryka Muszyńskiego - metropolity gnieźnieńskiego, arcybiskupa seniora Juliusza Paetza oraz nuncjusza apostolskiego - abp. Józefa Kowalczyka. Na tę okoliczność na Ostrów Tumski przybyło licznie duchowieństwo i wierni z całej archidiecezji poznańskiej, a także delegacje z archidiecezji gnieźnieńskiej, w tym z rodzinnego Strzelna, m.in. rodzice Księdza Arcybiskupa - Leon i Zofia Gądeccy. Obecni byli także przedstawiciele władz miejskich i wojewódzkich, władze uniwersyteckie, a także delegacje bratnich Kościołów chrześcijańskich i żydowskich gmin wyznaniowych. Gdy nowy Arcypasterz zbliżył się do progu katedry, rozległy się dźwięki radosnej muzyki i śpiewów, a ponad tłumem dał się słyszeć okrzyk: Vivat Stanislao!
Po słowach powitania wypowiedzianych przez biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej Zdzisława Fortuniaka i odczytaniu bulli papieskiej przez bp. Marka Jędraszewskiego abp Gądecki otrzymał z rąk Nuncjusza Apostolskiego pastorał - symbol pasterskiej władzy biskupa. Należał on wcześniej do jego wielkiego poprzednika - kard. Augusta Hlonda. W homilii Ksiądz Arcybiskup nakreślił zadania duszpasterskie, uznając za sprawę priorytetową wszechstronny rozwój człowieka, wspólnoty ludzkiej, kultury i wiary, w tym także ewangelizację. Na zakończenie Eucharystii skierował słowa podziękowania do swojego poprzednika, wspominając wszelkie dobro, jakie dokonało się dzięki jego pracy. Podziękował także swoim rodzicom, którzy dali mu przykład wiary.
Abp Gądecki objął kanonicznie władzę w archidiecezji poznańskiej 2 kwietnia. Paliusz otrzyma natomiast pod koniec czerwca br. w Watykanie z rąk Ojca Świętego.

Reklama

Marcin Woźniak

Wota Kaplicy Jasnogórskiej

15 kwietnia na swoje miejsce w gotycko-renesansowej części Kaplicy Matki Bożej powróciło ok. 12 tys. wotów. Prace nad ich odnowieniem trwały od października ub. r. do kwietnia br. Restauracji podjęła się jasnogórska Fundacja PRO PATRIA Bastion św. Rocha pod nadzorem o. Jana Golonki, kustosza zbiorów wotywnych i prezesa Fundacji. Oczyszczaniem i inwentaryzacją zajmowali się pracownicy Fundacji, wolontariusze i nowicjusze paulińscy. Andrzej Piątkowski, jubiler z Częstochowy, wygrawerował ponad 65 tys. znaków stanowiących numery inwentaryzacyjne, a z opiłków, które pozostały, wykonał srebrne wotum dla Jasnej Góry. Wota w Kaplicy Matki Bożej zostały ponownie zawieszone na 9 ekranach. Pierwszy ekran to w przeważającej części różańce, drugi - wyroby z bursztynu, trzeci - wota duchownych, czwarty - wota więźniów, piąty, największy - wota nowych diecezji, szósty - wota służby zdrowia, siódmy - to laski niewidomych, ósmy - kule osób niepełnosprawnych, dziewiąty - krzyże.

Cywilizacja Miłości

19 kwietnia Drogą Krzyżową na wałach jasnogórskich rozpoczęło się 20. Ogólnopolskie Sympozjum Ruchu Społecznego Ku Cywilizacji Miłości. Tematem tegorocznego spotkania były słowa: Trzecie tysiąclecie nową wiosną Kościoła. Przez trzy dni, których hasłami były cnoty teologalne: wiara, nadzieja i miłość, uczestnicy sympozjum koncentrowali się nad tematami poświęconymi cywilizacji miłości oraz jej wpływem na życie religijno-społeczne w Polsce. Obradom towarzyszyła modlitwa o ożywienie ewangelizacji i miłości wśród Polaków. Msze św. dla uczestników sympozjum odprawili: abp Stanisław Nowak - metropolita częstochowski oraz o. Zachariasz Jabłoński. Organizatorem sympozjum była Anna Pruszyńska - koordynator Ruchu.

Reklama

Diecezjalne pielgrzymki maturzystów

19 kwietnia na Jasną Górę przybyło ok. 3 tysięcy maturzystów z diecezji sosnowieckiej, wraz z około 100 nauczycielami. Pielgrzymkę zorganizował ks. Paweł Brańka, diecezjalny duszpasterz młodzieży. Młodzież z Będzina poprowadziła na Wałach Drogę Krzyżową. Następnie w Kaplicy św. Józefa maturzyści wysłuchali konferencji o powołaniu ks. dr Pawła Sobierajskiego z Sosnowca. O godz. 14.00 Mszę św. w Kaplicy Matki Bożej dla maturzystów odprawił biskup diecezji ks. Adam Śmigielski. W koncelebrze wzięło udział ok. 30 duszpasterzy młodzieżowych. W homilii ks. biskup zachęcał młodych, by życiem świadczyli o Chrystusie. "Mamy iść na cały świat - mówił - tym światem może być dom rodzinny, szkoła ulica, autobus. Wszędzie tam mamy być świadkami Jezusa Chrystusa. Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłością świata - niech te słowa zapadną w wasze umysły i serca, w nasze umysły i serca, abyśmy szli i owoc przynosili".
Drugą diecezjalną pielgrzymkę stanowiła ponad 3-tysięczna grupa młodzieży maturalnej wraz z wychowawcami z Włocławka. Z maturzystami przybył biskup diecezji ks. Bronisław Dembowski, który o godz. 12.00 w Bazylice jasnogórskiej odprawił Mszę św. wraz 44 duszpasterzami. W homilii ks. biskup podejmując temat powołania podzielił się swoimi życiowymi doświadczeniami, a następnie powiedział: "Wiecie jak bardzo potrzebne jest kapłaństwo sakramentalne, jak bardzo potrzebne są żeńskie powołania zakonne (...) i dlatego jeśli ci taka "niemądra" myśl strzeliła do głowy - a może ja? - to nie odrzucaj jej od razu, bo może właśnie ty!". W czasie liturgii śpiewał zespół ze Zduńskiej Woli. Następnie w jasnogórskiej Kaplicy ks. biskup zawierzył młodzież Matce Bożej. W programie znalazło się także spotkanie młodzieży w Sali o. A. Kordeckiego z grupą ewangelizacyjną z Częstochowy oraz Droga Krzyżowa na Wałach. Organizatorem pielgrzymki, której główne hasło brzmiało: "Wy jesteście solą ziemi", był diecezjalny duszpasterz młodzieży ks. Dariusz Fabisiak.

Reklama

W skrócie:

- 15 kwietnia modliło się 22 księży wizytatorów (prowincjałów) Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo;
- 17 kwietnia złożył wizytę naczelny kapelan Armii Królestwa Belgów ks. gen. Van Den Berge. Wraz z nim przybyli ks. kmdr Jan Maliszewski, kapelan polskiego przedstawicielstwa wojskowego w strukturach NATO oraz asystent ks. generała Wim Smit. Goście sprawowali Eucharystię w Kaplicy Matki Bożej i zwiedzili Sanktuarium w asyście o. Szymona Stefanowicza;
- 20 kwietnia na Jasną Górę przybyła 18-osobowa grupa szwedzkich ambasadorów przy państwach kandydujących do Unii Europejskiej na czele z ambasadorem Szwecji w Brukseli oraz przedstawicielami szwedzkiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Gości po Jasnej Górze oprowadzili: o. Gordian Słaboń i o. Nikodem Kilnar.

Zapowiedzi:

6.05. - koncert finałowy festiwalu Gaude Mater
9.05. - Forum Młodzieży Akademickiej
11.05. - Pielgrzymka Bankowców
11/12.05 - Pielgrzymka Młodzieży Akademickiej
12.05. - Pielgrzymka Sybiraków
12.05. - Pielgrzymka kombatantów spod Monte Casino

o. Robert M. Łukaszuk.

Program dnia w Jasnogórskim Sanktuarium

Jasna Góra otwarta jest w godzinach 5.00-21.30
5.30 - Godzinki o Najświętszej Maryi Pannie
6.00 - Odsłonięcie Cudownego Obrazu Matki Bożej
Msze św. w Kaplicy Matki Bożej
- poniedziałek-piątek: 6.00, 7.00, 7.30, 8.00 (łacińska), 9.30, 11.00, 15.30, 18.30;
- sobota: 6.00, 7.00, 7.30, 8.00 (łacińska), 9.30, 11.00, 12.00, 15.30, 18.30;
- niedziela i święta: 6.00, 7.00, 7.30, 8.00 (łacińska), 9.30, 11.00, 12.00, 15.30, 18.30, 20.30;
8.45, 17.30 - możliwość odprawienia Mszy św. w języku obcym
Msze św. w Bazylice
- poniedziałek-piątek: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00;
- sobota: 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00;
- niedziela i święta: 5.30, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.15, 13.00, 17.00, 19.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Adoracji: 6.00-21.00
12.00 - Zasłonięcie Cudownego Obrazu Matki Bożej (w soboty, niedziele i święta - o godz. 13.00)*
14.00 - Odsłonięcie Obrazu (w soboty i święta od maja do września)*
15.00 - Odsłonięcie Obrazu (poza sezonem pielgrzymkowym)*
16.00 - Różaniec
18.00 - Nowenna do Matki Bożej (w soboty)
21.00 - Apel Jasnogórski
21.30-4.30 - Czuwanie modlitewne (jeśli jest zorganizowane)
Spowiedź w godzinach: 6.00-20.00
- w Bazylice lub w Kaplicy Matki Bożej
- w Wieczerniku (na krużgankach) w lecie (w soboty, niedziele i w okresie pielgrzymkowym)
Istnieje możliwość spowiedzi św. w językach obcych po uprzednim zgłoszeniu w Jasnogórskim Centrum Informacji lub w zakrystii.
* Godziny odsłonięcia i zasłonięcia Obrazu mogą ulec zmianie w zależności od natężenia ruchu pielgrzymkowego.

TYDZIEŃ W POLSCE

Metropolita poznański - abp Stanisław Gądecki odprawił w kościele św. Wojciecha w Poznaniu uroczystą Sumę odpustową ku czci zamordowanego 1005 lat temu przez pogańskich Prusów Patrona Polski.

Do modlitw w intencji Kościoła katolickiego w Federacji Rosyjskiej, tamtejszych biskupów, kapłanów i wiernych, wezwał Polaków ks. prał. Zdzisław Peszkowski. W "Słowie Kapelana Pomordowanych na Wschodzie w związku z antykatolicką kampanią w Rosji" zwrócił się zwłaszcza do tych, którzy sami byli "ofiarami Golgoty Wschodu", a więc do Rodzin Katyńskich i rodzin tych, którzy zginęli "na nieludzkiej ziemi".

W dniu imienin ks. Jerzego Popiełuszki w żoliborskim kościele św. Stanisława Kostki uroczystą Mszę św. odprawił bp Piotr Jarecki. Zgromadzeni modlili się o rychłą beatyfikację Męczennika. Po Eucharystii na grobie ks. Popiełuszki złożono kwiaty.

W sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala (Gaździny Podhala) w Ludźmierzu odbyły się w Niedzielę Dobrego Pasterza obchody święta bacowskiego. Uroczystościom przewodniczył o. Tomasz Pałys, karmelita bosy z "amerykańskiego Ludźmierza" w Munster, Indiana.

Ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, rzecznik interesu publicznego Bogusław Nizieński oraz dr Antoni Zięba wraz z krakowskim środowiskiem obrońców życia są laureatami 17. edycji nagrody "Bóg Zapłać", przyznawanej przez miesięcznik "Powściągliwość i Praca".

Ks. Jan Twardowski został laureatem nagrody Dziecięcej Statuetki "Serce", przyznawanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych "Serce" ze Świdnicy.

Wielki smutek i oburzenie w sanktuarium maryjnym Królowej Kaszub w Sianowie k. Kartuz wywołało zbezczeszczenie figury Matki Bożej: skradziono wota, berło, złote serce spinające szatę Maryi oraz jabłko z krzyżem trzymane w ręku przez Dzieciątko Jezus.

W swoim najnowszym raporcie nt. gospodarki Międzynarodowy Fundusz Walutowy odnotował m.in., że największe zahamowanie wzrostu gospodarczego spośród 10 aktualnych kandydatów do UE dotknęło Polskę. Pogłębienie się w naszym kraju tego trendu potwierdziła w ostatniej prognozie ekonomicznej Komisja Europejska.

Rząd przyjął przedstawiony przez min. Mariusza Łapińskiego program zmian w służbie zdrowia, pod nazwą Narodowa ochrona zdrowia. Przewiduje on m.in. likwidację w 2003 r. 17 kas chorych i zastąpienie ich podlegającym rządowi Narodowym Funduszem Ochrony Zdrowia z 16 oddziałami terenowymi. Program ten został skrytykowany m.in. przez środowisko lekarskie oraz samorządowców.

Rząd przedstawił posłom sejmowej Komisji Polityki Społecznej informację o sytuacji demograficznej w Polsce. Wynika z niej, iż zjawiska malejącego przyrostu naturalnego i starzenia się społeczeństwa będą się pogłębiać w nadchodzących latach w kraju.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w oficjalnym oświadczeniu skrytykowała rządowe poprawki do noweli ustawy o RTV (chodzi o zapisy ograniczające koncentrację własności w mediach).

Przymierze Prawicy Kazimierza Ujazdowskiego zapowiedziało, że niebawem rozwiąże się, by przystąpić do PiS.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Święci Archaniołowie – Michał, Rafał i Gabriel


Książę niebieski, święty Michale,
Ty sprawy ludzkie kładziesz na szale;
W dzień sądu Boga na trybunale
Bądź mi patronem, święty Michale.

CZYTAJ DALEJ

Biskupi Rosji: wojna nie rozwiązuje problemów między narodami

2022-09-29 18:33

[ TEMATY ]

biskupi

Rosja

wojna

Episkopat News

Wojna nie rozwiązuje problemów między narodami – napisali katoliccy biskupi w opublikowanym wczoraj apelu po ogłoszeniu „częściowej mobilizacji” w Federacji Rosyjskiej.

Wskazali w nim, że „ostra konfrontacja na Ukrainie przerodziła się w konflikt militarny na wielką skalę, który już spowodował tysiące ofiar, podważył zaufanie i jedność między państwami i narodami i zagraża istnieniu całego świata”.

CZYTAJ DALEJ

Prawosławny kapelan: Dla nas, Ukraińców, ogłoszenie aneksji przez Putina to żadna nowość

2022-09-30 17:09

[ TEMATY ]

Rosja

rosyjska agresja na Ukrainę

aneksja

PAP/YURI KOCHETKOV

Dzień ogłoszenia aneksji na Placu Czerwonym

Dzień ogłoszenia aneksji na Placu Czerwonym

„Dla nas, Ukraińców, ogłoszenie aneksji przez Putina czterech ukraińskich obwodów: chersońskiego, zaporoskiego, donieckiego i ługańskiego to żadna nowość” – podkreśla ks. Serhij Dmitrijew, kapłan Prawosławnego Kościoła Ukrainy (PKU). W rozmowie z KAI główny kapelan obrony terytorialnej Ukrainy i szef organizacji charytatywnej „Eleos” podkreśla, że ukraińska armia systematycznie prze do przodu.

Wikipedia/autor: Jako Jellema na licencji Creative Commons

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję