Reklama

Z Kanady

Wiadomości ze świata

5. rocznica intronizacji obrazu Miłosierdzia Bożego wśród Polonii

5 października br., w 64. rocznicę odejścia do Pana św. s. Faustyny Kowalskiej oraz 5. rocznicę intronizacji obrazu Chrystusa Miłosiernego w kościele Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski w Wilnie na Kaszubach w Kanadzie, przedstawiciele Polonii kanadyjskiej odbyli doroczną pielgrzymkę do tej świątyni. Pielgrzymce przewodniczyli ks. Andrzej Maślejak, prowincjał Zgromadzenia Księży Chrystusowców w USA, i o. Szymon F. Stefanowicz, paulin z Jasnej Góry. Do kanadyjskiego Wilna udali się pielgrzymi z parafii św. Teresy w Eatobicoke, św. Maksymiliana Kolbe w Mississauga, Matki Bożej Królowej Polski ze Scarborough, z Kingston, Montrealu, Ottawy, London i Chatham.
Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski zbudowali Kaszubi, którzy wyemigrowali z Polski przed prześladowaniami Bismarcka w końcu XIX wieku. W głównym ołtarzu znajduje się kopia Cudownego Obrazu z Jasnej Góry, ofiarowana przed wojną przez Ojców Paulinów.
Wystawiono relikwie św. Faustyny oraz tryptyk malowany przez Mariusza Grądmana z Częstochowy. Uroczystą Sumę z okazji odpustu św. Faustyny odprawił prowincjał - ks. Andrzej Maślejak. Kazanie wygłosił uczestniczący już po raz trzeci w podobnych pielgrzymkach o. Szymon F. Stefanowicz. Tematem kazania była pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny w sierpniu i jego posłanie o miłosierdziu Bożym. Na zakończenie Mszy św. poświęcono sztandar ufundowany dla tego kościoła przez Polonię z Kanady.
Pielgrzymi uczestniczyli również w Drodze Krzyżowej oraz odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

O. Szymon F. Stefanowicz OSPPE

Echa sprawy prześladowań katolików w Rosji

Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Iwanow oświadczył dziennikarzom agencji "Interfax", iż "ani obywatele polscy, ani przedstawiciele Kościoła katolickiego nie są w Rosji prześladowani, ani też dyskryminowani; nie jest też ani nie będzie prowadzona kampania przeciwko nim". Dodał m. in., że nie istnieje "czarna lista" osób, które mają zakaz wjazdu do tego kraju, a Rosja przestrzega międzynarodowych i międzypaństwowych umów, które dotyczą pobytu na jej terenie obywateli z zagranicy. Cyniczna wypowiedź szefa rosyjskiej dyplomacji nieprzypadkowo zbiegła się w czasie z wizytą w Moskwie zastępcy podsekretarza ds. stosunków z państwami w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej - ks. prał. Celestino Migliore.
Tymczasem batalia przeciwko franciszkanom w Moskwie przybrała nieoczekiwany obrót. Komsomolskaja Prawda wycofała się częściowo z oskarżeń, publikując ich sprostowanie i zastrzegając, że nie zamierzała obrazić zakonników. Skuteczne okazały się zarówno protesty Watykanu, jak też deklaracja pomocy dla franciszkanów ze strony znanego rosyjskiego dysydenta i obrońcy praw człowieka, deputowanego Siergieja Kowalowa, który publicznie mówił o prześladowaniu katolików w Rosji. Sprawą prześladowań katolików w Rosji zajmuje się również inny deputowany - Siergiej Mitrochin.

Kongres Europejski nt. Kobiety i rodziny na emigracji

Reklama

W dniach od 8 do 13 października odbył się w Izmirze - starożytnej Smyrnie, stolicy biskupiej św. Polikarpa, ucznia św. Jana Apostoła - Kongres Europejski, zorganizowany przez Radę Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) na temat: Kobieta i rodzina na emigracji. W Kongresie wzięło udział 10 biskupów delegatów z poszczególnych Konferencji Biskupów i kilkunastu kapłanów - dyrektorów krajowych, siostry zakonne i osoby świeckie, odpowiedzialne za duszpasterstwo migrantów oraz eksperci, razem ok. 40 osób, reprezentujących 17 konferencji biskupich. Niektóre konferencje obejmują kilka krajów, jak np. Konferencja Biskupów Skandynawii czy Azji Mniejszej. Z Polski był piszący tę relację i s. Manuela Simoes z wrocławskiego biura Caritas dla emigrantów. Uczestnicy Kongresu mieli okazję wysłuchać kilku referatów o emigracji tureckiej kobiet wewnątrz kraju i za granicę oraz o wpływie religii na zachowanie identyczności narodowej migrantów, o sytuacji Kościoła katolickiego w Turcji, o ekumenizmie i dialogu międzyreligijnym. Był też czas na krótkie relacje o najważniejszych problemach migracji w poszczególnych krajach europejskich reprezentowanych na Kongresie oraz na zapoznanie się z działalnością Rady Konferencji Biskupów Europejskich i z planowanym na listopad 2003 r. Kongresem Światowym Duszpasterstwa Migracji w Rzymie, organizowanym przez Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych. Na zakończenie sformułowano niektóre wnioski duszpasterskie, które zostaną przedłożone Konferencjom Biskupim w poszczególnych krajach. Każdego dnia uczestnicy zbierali się kilkakrotnie w kościele pw. św. Polikarpa na Eucharystię i modlitwę. Mieli też okazję zwiedzić miasto oraz na zakończenie odbyć pielgrzymkę do Efezu i tam odprawić Mszę św. na ruinach kościoła Matki Bożej, w którym miał miejsce Sobór Efeski w 431 r. W tej Eucharystii pod przewodnictwem bp. A. Graba z Chur w Szwajcarii, przewodniczącego CCEE, wzięła czynny udział niewielka wspólnota katolicka z Izmiru, kilka grup turystycznych i przypadkowi turyści. Uczestnicy Kongresu nawiedzili też bazylikę św. Jana i jego grób, zatrzymali się na modlitwę w Domu Maryi i zwiedzili wykopaliska w starożytnym Efezie.
Niech mi będzie wolno wystosować apel do polskich kobiet, aby nie ulegały łatwo złudnej propagandzie znalezienia pracy za granicą i nie stały się przedmiotem przetargu czy wprost handlu osób nieuczciwych, wykorzystujących na różny sposób taką naiwność.

Biskup Ryszard Karpiński

Kanada

Lipcowe XVII Światowe Dni Młodzieży w Toronto przyniosły liczne owoce duchowe, widoczne już w diecezjach Kanady - stwierdzili biskupi tego kraju w Cornwall w stanie Ontario na pierwszym posiedzeniu plenarnym od czasu XVII ŚDM. O pozytywnych duchowych skutkach XVII ŚDM mówiło kilku hierarchów, m.in. przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich Kanady - bp Jacques Berthelet z Quebecu. Podkreślił on, że obok owoców widocznych w Kościele tego kraju trzeba jeszcze wziąć pod uwagę wartości duchowe, o jakie wzbogacili się w Toronto i zabrali ze sobą do swych środowisk uczestnicy pochodzący ze 174 krajów świata. Abp Anthony Meagher, mianowany niedawno metropolitą Kingston, który jeszcze w lipcu br. był biskupem pomocniczym Toronto, wyraził ogromne uznanie dla organizatora XVII ŚDM - o. Thomasa Rosiki.

Białoruś

5 października br. biskup witebski Władysław Blin poświęcił nową świątynię w wiosce Urbany na Białorusi. Opiekę duszpasterską nad parafią sprawują księża salwatorianie z sanktuarium Matki Bożej Królowej Jezior w Brasławiu pod przewodnictwem ks. Leszka Witwickiego. W uroczystości wzięły udział rzesze wiernych oraz duchowieństwo, m.in. przedstawiciel prowincjała Salwatorianów - ks. Antoni Zięba SDS z Mikołowa oraz ekonom diecezji witebskiej - ks. prał. Mirosław Skoczylas. Kościół został wzniesiony w miejscu zabytkowej świątyni zburzonej w 1958 r. przez władze sowieckie. Mimo wielkiej biedy panującej na tym terenie, parafianie nie szczędzili ofiar i własnej pracy, aby świątynia była piękna i godna miana domu Bożego.

Ukraina

10 października br. w Gródku Podolskim odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego 2002/2003 w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji kamieniecko-podolskiej. Obecny rok akademicki jest 12. rokiem działalności tej uczelni po jej odrodzeniu.
Uroczystej Mszy św. koncelebrowanej w kościele parafialnym przewodniczył bp Leon Dubrawski, który również wygłosił homilię. Wśród koncelebransów był bp Marian Buczek, a uczestniczyli w niej wszyscy profesorowie i wychowawcy seminaryjni.
Wyższe Seminarium Duchowne diecezji kamieniecko-podolskiej w Gródku Podolskim zostało powołane do istnienia przez bp. Jana Olszańskiego 1 października 1991 r. W 1996 r. otrzymało afiliację do Wydziału Teologicznego Papieskiego Uniwersytetu Lateraneńskiego w Rzymie. W okresie 11 lat istnienia mury seminarium opuściło 46 kapłanów. W bieżącym roku akademickim 2002/2003 w seminarium jest 74 kleryków, w tym 16 na roku wstępnym - propedeutycznym.

Tydzień na świecie

Jan Paweł II mianował ks. prał. Paula Tschang In-nama nuncjuszem apostolskim w Bangladeszu, podnosząc go jednocześnie do godności arcybiskupa tytularnego Amanzii. Jest on pierwszym kapłanem koreańskim, powołanym na tak wysokie stanowisko w dyplomacji watykańskiej.

Kard. Marian Jaworski uroczyście otworzył we Lwowie proces beatyfikacyjny Matki Ludwiki (Marii od Krzyża) Morawskiej - fundatorki polskiej gałęzi Franciszkanek Najświętszego Sakramentu, która dała początek Zgromadzeniu Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji. W tym roku przypada 160. rocznica urodzin kandydatki na ołtarze.

Bomba podłożona przez terrorystów eksplodowała przy głównym wejściu do maryjnego sanktuarium Nostra Signora del Pilar w Zamboanga na wyspie Mindanao na Filipinach; zginęła 1 osoba, a 16 zostało hospitalizowanych; 3 dni wcześniej ofiarą eksplozji w tym samym mieście padło 7 osób; było 140 rannych. Zdaniem policji, sprawcą jest grupa islamskich ekstremistów z Abu Sayyaf.

Brytyjska Izba Lordów sprzeciwiła się ustawie przyznającej parom homoseksualnym prawo do adopcji dzieci.

Irlandczycy (62% głosujących) opowiedzieli się w ogólnonarodowym referendum za rozszerzeniem Unii Europejskiej. Poparcie Irlandczyków dla traktatu z Nicei większość europejskich mediów skomentowała jako efekt przytłaczającej presji wywieranej na mieszkańców tego kraju. Tymczasem, choć negocjacje państw kandydujących do UE dobiegają końca, średnia poparcia obywateli Unii dla rozszerzenia spada

Zwycięstwo w wyborach parlamentarnych w Czarnogórze odniósł obóz Milo Dziukanovicia, opowiadający się za całkowitym zerwaniem związków łączących Czarnogórę z Belgradem.

W Moskwie doszło do bezprecedensowej akcji terrorystycznej: czeczeńscy bojownicy wtargnęli do sali teatralnej, biorąc kilkuset zakładników. Ich żądaniem jest przerwanie wojny w Czeczenii.

Promoskiewskie władze w Czeczenii "obliczyły", że liczba jej mieszkańców, pomimo 2 wojen, zwiększyła się z 970 tys. do 1,1 mln ludzi. Obserwatorzy twierdzą, że władze dopisują "martwe dusze", aby łatwiej można było sfałszować referendum nt. konstytucji czy wyniki wyborów w republice.

Prezydent Indonezji Megawati Sukarnoputri podpisała dekrety przyznające rządowi nadzwyczajne uprawnienia w zwalczaniu terroryzmu. Indonezyjskie władze, które niedawno aresztowały duchowego przywódcę powiązanej z al-Kaidą organizacji Dżemaja Islamija - mułłę Abu Bak Bashira, otrzymały oficjalne poparcie największych ugrupowań islamskich w kraju.

Komunistyczna Korea Północna przyznała, że prowadzi badania nad bronią jądrową. USA natychmiast wstrzymały pomoc gospodarczą dla Phenianu.

"Nową masakrą wymierzoną w pokój" nazwał L´Osservatore Romano kolejny samobójczy zamach w Izraelu. "Raz jeszcze ekstremiści uderzyli w chwili, gdy dyplomacja międzynarodowa stara się powrócić do dialogu. Nieustanna żałoba z jednej i z drugiej strony coraz bardziej utrudnia wznowienie rokowań" - napisał m.in. nieoficjalny organ Stolicy Apostolskiej.

Trąd nie został jeszcze opanowany i nadal się rozprzestrzenia - twierdzi Niemieckie Dzieło Pomocy Trędowatym (DAHW); wojny i ciągłe klęski głodu utrudniają jego zwalczanie. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w roku ubiegłym zanotowano ponad 760 tys. nowych zachorowań na trąd (na świecie cierpi na tę chorobę ponad 4 mln osób).

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Jak będzie w Niebie? Poznaj kilka niezwykłych wizji od św. Faustyny!

2021-09-13 08:44

[ TEMATY ]

duchowość

niebo

św. Faustyna

Mazur/episkopat.pl

Cela s. Faustyny Kowalskiej

Cela s. Faustyny Kowalskiej

Każdy z nas przynajmniej kilka razy zastanawiał się „jak tam będzie?”. Czy Niebo to miejsce czy stan? Czy w Niebie może być nudno? Czy można być tam szczęśliwym będąc z dala od bliskich na Ziemi? Przekonajmy się! Oto kilka cytatów św. Faustyny mówiących o wizji Nieba.

„Dziś w duchu byłam w niebie i oglądałam te niepojęte piękności i szczęście, jakie nas czeka po śmierci. Widziałam, jak wszystkie stworzenia oddają cześć i chwałę nieustannie Bogu; widziałam, jak wielkie jest szczęście w Bogu, które się rozlewa na wszystkie stworzenia, uszczęśliwiając je, i wraca do Źródła wszelka chwała i cześć z uszczęśliwienia, i wchodzą w głębie Boże, kontemplują życie wewnętrzne Boga – Ojca, Syna i Ducha Św., którego nigdy ani pojmą, ani zgłębią” (Dz. 777)

CZYTAJ DALEJ

„Światło z Krzyża” - specjalny utwór z okazji 175. rocznicy objawień Matki Bożej w La Salette

2021-09-19 06:10

[ TEMATY ]

muzyka

muzyk

Utwór „Światło z Krzyża” jest zapowiedzią wydawnictwa „Zbliżmy się”, upamiętniającego 175 rocznicę zjawienia Matki Bożej w Alpach na La Salette. Cały projekt jest wyrazem wdzięczności Pięknej Pani za jej słowa skierowane do nas i dzisiejszą odpowiedzią na Jej nakaz „Moje dzieci, ogłoście to całemu memu ludowi”.

Maryja objawiająca się dwójce dzieci zapraszała do modlitwy i pojednania - o tym są powstałe do projektu teksty i piosenki. Niech każdy odpowie na to zaproszenie skierowane przed laty i bez lęku zbliży się do Boga. Niech słowa Matki Jezusa, które z gór przyniosło dwoje pastuszków będą, dla pielgrzymujących na ziemi umocnieniem.

CZYTAJ DALEJ

Młodzi, odwagi! ON jest – nie bójcie się!

2021-09-19 10:24

[ TEMATY ]

Kana młodych

Karol Porwich/Niedziela

Mimo deszczu, mimo aury, która zachęcała do zostania w domu, ci młodzi postanowili, że tego sobotniego popołudnia nie spędzą przed telewizorami. Wstali z kanap i przyjechali. Konkretnie - do Częstochowy, na wydarzenie, które już wpisało się w kalendarz i pamięć, czyli na Kanę Młodych.

Kana Młodych to spotkanie młodzieży z archidiecezji częstochowskiej. Odbywało się w różnych miejscach, w tym roku organizatorzy postawili na zlokalizowanie w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej. Choć pogoda nie dopisała, dopisały humory! I to wbrew obiegowej opinii, jakoby w kościele nie można było dostrzec już nawet jednej młodej osoby... Co prawda nie w kościele, a na seminaryjnych błoniach zobaczyliśmy wielu młodych ludzi, którzy przyjechali z różnych zakątków naszej archidiecezji, a także z samej Częstochowy. Do udziału w "Kanie" zaproszeni byli wszyscy ludzie młodzi od klasy 8. szkoły podstawowej wzwyż - szczególnie kandydaci do bierzmowania, ale też ci, którzy już przyjęli bierzmowanie, członkowie wspólnot i ruchów młodzieżowych, ale też i ci młodzi duchem.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję