Reklama

Wiadomości z Watykanu

Siostry klauzurowe wybrały całkowite poświęcenie się modlitwie i żyją z tego, co ześle im Opatrzność dzięki hojności wiernych. Składam wyrazy należnego szacunku za ich niezbywalny wkład w dzieło ewangelizacji. Jednocześnie zachęcam wszystkich, by wspierali je duchowo i materialnie.
Jan Paweł II - papież
(Przed Światowym Dniem Zakonnic Klauzurowych - 20 listopada 2002r.)

Niedziela Ogólnopolska 48/2002

Grzegorz Gałązka

Obecnie audiencje generalne odbywają się w auli Pawła VI w Watykanie.

Obecnie audiencje generalne odbywają się w auli Pawła VI w Watykanie.

"Anioł Pański" z Papieżem

17 listopada br. przed modlitwą Anioł Pański Ojciec Święty wezwał wiernych do większej troski o emigrantów i zainteresowania się ich problemami. Przemawiając do pielgrzymów zgromadzonych na Placu św. Piotra, Papież wyraził również głęboki ból z powodu niedawnego krwawego zamachu terrorystycznego w Izraelu, którego ofiarami padli modlący się ludzie. Po odmówieniu modlitwy i udzieleniu wszystkim błogosławieństwa apostolskiego pozdrowił pielgrzymów z różnych krajów, m.in. z Polski.
Ojciec Święty przypomniał, że 17 listopada we Włoszech obchodzi się Dzień Migracji, który w tym roku przebiega pod zaczerpniętym z Listu św. Pawła do Rzymian hasłem: Przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was (Rz 15, 7). "Ta doroczna inicjatywa wzywa wspólnotę kościelną i świecką do zastanowienia się nad tym ważnym i złożonym zjawiskiem społecznym" - powiedział Papież. Nawiązując do tegorocznego hasła Dnia, zwrócił uwagę, że "przyjmując w Chrystusie każdego człowieka, Bóg stał się migrantem na drogach czasu, aby zanieść wszystkim Ewangelię miłości i pokoju. Każdy byt ludzki jest więc dzieckiem jedynego Ojca niebieskiego i naszym bratem" - dodał.
"Każdy ma przyczyniać się do tego, aby świat stawał się lepszy - mówił Jan Paweł II - począwszy od własnego środowiska życiowego i zawodowego". Życzył, "aby rodziny, stowarzyszenia oraz wspólnoty kościelne i obywatelskie stawały się coraz bardziej miejscami gościnności, współżycia między ludźmi i owocnego dialogu. Imigranci zaś ze swej strony powinni uczyć się szanować prawa państwa, które ich przyjmuje, i przyczyniać się w ten sposób do lepszego przystosowania się do nowego kontekstu społecznego".
Ojciec Święty modlił się następnie za spokój dusz ofiar zamachu terrorystycznego w Hebronie po zakończeniu modlitw szabatowych koło Groty, "w której spoczywają szczątki tego, którego uznajemy za naszego wspólnego ojca w wierze - patriarchy Abrahama".

Jan Paweł II do Polaków

Reklama

"W katechezie dzisiejszej rozważamy słowa kantyku proroka Izajasza. Jest to pieśń, w której prorok pociesza Izraela i zapowiada powrót wygnańców do Jerozolimy. To pocieszenie opiera na prawdzie o wszechmocy i nieskończonej mądrości Boga. Bóg Wszechmogący nie tylko stworzył świat i ludzi, ale z mądrością włada stworzeniem i przez wieki jak pasterz pochyla się nad człowiekiem, chroni go i łagodnie prowadzi przez życie. Szczęść Boże wszystkim pielgrzymom!".

Audiencja generalna 20 listopada 2002 r.

Papież przypomina alumnom o konieczności stałej formacji

"Formacja kapłańska nie może kończyć się z chwilą opuszczenia seminarium" - przypomniał Jan Paweł II fragment swej adhortacji apostolskiej Pastores dabo vobis alumnom Wyższego Seminarium Duchownego na Sycylii, których przyjął na audiencji prywatnej 16 listopada br. Przybyli oni do Watykanu pod przewodnictwem arcybiskupa Palermo - kard. Salvatore De Giorgiego.
Papież podkreślił, że "formacja ludzka jest podstawą całej formacji kapłańskiej i ważne jest, aby seminarium było uprzywilejowanym miejscem pielęgnacji ludzkich przymiotów, niezbędnych do budowy osobowości zrównoważonych i dojrzałych, silnych i wolnych, zdolnych do dźwigania ciężaru odpowiedzialności duszpasterskiej. Formację ludzką - dodał Ojciec Święty - musi jednak uzupełniać formacja duchowa, o której obszernie mówi dekret soborowy Optatam totius".

Nowy dokument Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego

19 listopada br. na konferencji prasowej w Watykanie kard. Zenon Grocholewski przedstawił nowy dokument Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego (Seminariów i Instytutów Naukowych) pt. Osoby konsekrowane a ich posłannictwo w szkole. Refleksje i wytyczne.
"Głównym powodem wydania tego dokumentu jest zachęcenie osób konsekrowanych do jeszcze większego zaangażowania się w nauczanie, zwłaszcza gdy chodzi o całościowy wymiar wychowania człowieka". W ten sposób kard. Grocholewski określił celowość i najważniejsze założenia ogłoszonego dokumentu.
Ksiądz Kardynał przypomniał, że "w wychowaniu, szczególnie głoszeniu wartości religijnych, chodzi nie tyle o przekazywanie pewnej wiedzy, co przede wszystkim o dawanie świadectwa o Chrystusie". "Osoba zakonna, właśnie ze względu na składane przez siebie śluby, jest chyba najbardziej odpowiednia do dawania takiego świadectwa" - stwierdził. Dodał, że autorzy dokumentu chcieli zarówno podkreślić pracę i dokonania tych osób, dowartościować je i ukazać znaczenie ich zaangażowania, jak i podziękować im za to, co zrobili i robią, oraz zachęcić do dalszego i jeszcze większego wysiłku na tym polu.
Kard. Grocholewski wyraził przekonanie, że "szkoła katolicka jest dzisiaj potrzebna bardziej niż kiedykolwiek wcześniej w historii, dlatego że bardzo często szkolnictwo jest obecnie tylko jednowymiarowe: stara się wychować ekspertów np. do prowadzenia fabryk czy wykonywania określonego zawodu, pomija natomiast element ludzki i wychowanie człowieka".

Ojciec Święty odwiedzi Hiszpanię

Reklama

"Jan Paweł II ma przyjechać do Hiszpanii na początku maja 2003 r." - powiedział rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej Joaquín Navarro-Valls w odpowiedzi na pytania dziennikarzy tego kraju. Jeśli do tego czasu nie dojdzie do innej podróży apostolskiej, będzie to 99. wyjazd Ojca Świętego poza Rzym i Włochy. Wypowiedź Navarro-Vallsa zbiegła się z rozpoczętym 18 listopada br. w Madrycie 79. Zgromadzeniem Plenarnym Hiszpańskiej Konferencji Biskupiej, na którym m.in. przypomniano poprzednie podróże papieskie z okazji przypadającej w tych dniach 20. rocznicy pierwszej z nich.
O możliwości ponownego przyjazdu Ojca Świętego do Hiszpanii wspomniał już w październiku br. nuncjusz apostolski w tym kraju - abp Manuel Monteiro de Castro, zastrzegając, że jego wypowiedź nie jest jeszcze oficjalnym potwierdzeniem wizyty. Powiedział wówczas, że Papież odwiedziłby Madryt i Sewillę. Głównym powodem pielgrzymki apostolskiej Jana Pawła II do Hiszpanii byłaby kanonizacja m. Marii Maravillas Pidal (1891-1974), beatyfikowanej w 1998 r. oraz być może beatyfikacje kilku innych sług Bożych.
Ojciec Święty odwiedził dotychczas Hiszpanię czterokrotnie: w dniach 31 października - 9 listopada 1982 r. (16 miejscowości); 10-11 października 1984 r. (Saragossa); 19-21 sierpnia 1989 r. (Santiago de Compostela - obchody IV Światowego Dnia Młodzieży, Oviedo, Covadonga); 12-17 czerwca 1993 r. (Sewilla - zakończenie 45. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego i pobyt w 7 innych miejscach).

Dwa jubileusze chrześcijan indyjskich

Główne obchody 1950. rocznicy przybycia do Indii św. Tomasza Apostoła i 450. rocznicy śmierci św. Franciszka Ksawerego odbyły się w południowoindyjskim mieście Ernakulam 16 i 17 listopada. Jan Paweł II mianował swoim osobistym wysłannikiem na te uroczystości prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów - kard. Crescenzio Sepe, który przekazał chrześcijanom indyjskim specjalne orędzie Ojca Świętego.
Papież przypomina w orędziu zasługi obu Świętych w dziele ewangelizacji Indii: "Posiali oni nasiona zbawienia w różnych miejscach, gdzie później mogły wzrastać wspólnoty kościelne i gdzie wspaniałe owoce zbierała pobożność". Wspominając o głównych uroczystościach w siedzibie władz katolickiego Kościoła syro-malabarskiego z udziałem przedstawicieli wszystkich rytów obecnych w Indiach, Ojciec Święty wyraża nadzieję na dalszy rozwój miejscowego Kościoła.
Dokument kończy się błogosławieństwem apostolskim dla wszystkich wiernych w tym kraju i życzeniami dalszych łask dla jego obywateli.
Dzisiejsi chrześcijanie w Indiach są spadkobiercami dawnych misji, jakie - według prastarej legendy - miał prowadzić na południu kraju św. Tomasz Apostoł. Miał on tam (koło dzisiejszego Madrasu) ponieść śmierć męczeńską pod koniec I wieku. Dlatego wyznawców Chrystusa na tym terenie określa się często mianem "chrześcijan św. Tomasza". Główne ich skupiska znajdują się w stanie Kerala na południowo-zachodnim wybrzeżu Indii.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Biskupi za obowiązkowym udziałem uczniów w lekcjach religii lub etyki

2021-06-12 16:33

[ TEMATY ]

biskup

katecheza

Karol Porwich/Niedziela

Biskupi zgodnie stoją na stanowisku, że należy wprowadzić obowiązek, aby każdy uczeń uczestniczył w lejcach religii bądź etyki powiedział KAI przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP - bp Wojciech Osial.

Biskup Osial zaznaczył, że wcześniej zostały wystosowane ankiety na ten temat do biskupów i Wydziałów Katechetycznych poszczególnych Kurii diecezjalnych. Pozwoliły one nakreślić kierunki rozwoju katechezy w Polsce. „Biskupi są zgodni co do konieczności podejmowania starań o wprowadzenie obowiązkowego wyboru pomiędzy religią bądź etyką. Ale oczywiście uczeń mógłby też wybrać zarówno religię jak i etykę. Chodzi o to, żeby nie było dotychczas funkcjonującego zapisu, który mówi, że uczeń może nie wybrać żadnego z tych przedmiotów. Staramy się o to, aby nie było dotychczasowej możliwości rezygnacji zarówno z religii jak i etyki – powiedział przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP.

CZYTAJ DALEJ

Diecezja opolska: neoprezbiterzy posłani do parafii

2021-06-09 10:14

[ TEMATY ]

Opole

zmiany księży

zmiany personalne

diecezja.opole.pl

3 neoprezbiterów z diecezji opolskiej zostało posłanych na parafie.

Ks. Michał Banaś pochodzi z parafii św. Marii Magdaleny w Łambinowicach. Urodził się 25 lutego 1992 r. jako syn Sławomira i Joanny. Ma dwójkę młodszego rodzeństwa – brata i siostrę. Szkołę średnią ukończył w Nysie, a po zdaniu egzaminu maturalnego studiował na Uniwersytecie Opolskim na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna uzyskując licencjat. Pracę magisterską pt. „Stosowanie nowych mediów w głoszeniu słowa Bożego na przykładzie działalności o. Adama Szustaka OP” napisał na seminarium naukowym z homiletyki, mediów i komunikacji pod kierunkiem ks. prof. Marka Lisa. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa pochodzące z Listu do Rzymian „Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki! Amen”. Zainteresowaniami teologicznymi są teologia pastoralna oraz zagadnienia związane z homiletyką oraz mediami. Poza tym interesuje się turystyką, lotnictwem cywilnym, gotowaniem, majsterkowaniem, oraz lubi jazdę na rowerze.

CZYTAJ DALEJ

Wystawa pielgrzymkowa u franciszkanów na Karłowicach

2021-06-12 14:42

ks. Łukasz Romańczuk

Od wczoraj, przy kościele pw. św. Antoniego przy ul. Kasprowicza we Wrocławiu - Karłowicach (franciszkanie), można oglądać wystawę: „Homo viator, czyli wyrusz w drogę - Czterdzieści lat Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej na Jasną Górę”

Prezentacja wystawy dostępna na naszym kanale YouTube:

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję