Reklama

Wiadomości z Polski

Niedziela Ogólnopolska 10/2003

BPJG/Magda Nowak

Złoty różaniec od Radia Maryja dla Jana Pawła II, ofiarowany w Rzymie w 1994 r.

Złoty różaniec od Radia Maryja dla Jana Pawła II, ofiarowany w Rzymie w 1994 r.

Modlitwa o pokój na świecie

Na zakończenie Roku Jubileuszowego - od 6 stycznia 2001 r. Jasna Góra podjęła cotygodniową "Modlitwę różańcową o pokój dla świata". W każdą sobotę o godz. 20.00 w Kaplicy Matki Bożej na modlitwie trwają siostry zakonne z jednego z żeńskich zgromadzeń zakonnych z Częstochowy oraz pielgrzymi.
W odpowiedzi na ostatnie wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II do modlitwy o pokój na świecie przeor Jasnej Góry - o. Marian Lubelski zadecydował o włączeniu do modlitwy wiernych, odmawianej podczas każdej Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze, wezwania o pokój dla świata. "Również intencją codziennej modlitwy różańcowej o godz. 16.00 w Kaplicy Matki Bożej oraz intencją Apelu Jasnogórskiego niech będzie wołanie o pokój i miłosierdzie Boże dla całego świata" - zdecydował Ojciec Przeor.
Także Radio "Jasna Góra" włącza się modlitwą swych słuchaczy w wołanie o pokój dla świata. Modlitwa o pokój jest główną intencją porannej modlitwy różańcowej o godz. 7.30 na antenie Radia.
Ponadto na zakończenie Eucharystii sprawowanych w Kaplicy Cudownego Obrazu odmawiana jest specjalna modlitwa:

Jasnogórska Matko Kościoła, Królowo Pokoju!

Reklama

Z tym wołaniem stajemy dzisiaj na miejscu szczególnie przez Ciebie wybranym i umiłowanym.
Mając przed oczyma bolesne doświadczenia wojen i nienawiści, przychodzimy, by przez Twe wstawiennictwo błagać Boga o pokój dla całego świata.
Tak jak przed laty, również dzisiaj ludzkość staje wobec problemu niepokoju i konfliktu między ludami i narodami.
I dlatego, o Matko ludzi, Ty, która czujesz po macierzyńsku wszystkie zmagania między dobrem a złem, między światłością a ciemnością, jakie wstrząsają współczesnym światem - przyjmij nasze wołanie skierowane wprost do Twojego Serca i ogarnij miłością cały świat, który Ci zawierzamy i poświęcamy.
Matko Kościoła! Pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, które tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi.
Wybaw nas od głodu i wojny, od nieobliczalnego samozniszczenia i od grzechów przeciw życiu człowieka. Wybaw nas od nienawiści i niesprawiedliwości, od deptania Bożych przykazań i samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich.
Przyjmij, o Matko Chrystusa, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem całych społeczeństw!
Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona potęga Miłości miłosiernej! Niech powstrzyma zło! Niech przetworzy sumienia!
Prowadź nas, Niepokalana Matko Kościoła, drogami prawdy i pokoju do jedynego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Konkurs plastyczny z okazji 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II

Rodzina Szkół im. Jana Pawła II zaprasza do udziału w Jubileuszowym Konkursie Plastycznym pod hasłem Jan Paweł II Apostoł Jedności. Konkurs ma charakter otwarty - może wziąć w nim udział każda szkoła. Honorowy patronat nad konkursem objęli: nuncjusz apostolski w Polsce - abp Józef Kowalczyk oraz duszpasterz Rodziny Szkół - ordynariusz diecezji radomskiej bp Zygmunt Zimowski. Zadaniem uczestników jest wykonanie logo Rodziny Szkół im. Jana Pawła II lub plakatu i znaczka III Pielgrzymki Rodziny Szkół na Jasną Górę, zaplanowanej na 9 października br.
W imieniu Rodziny Szkół konkurs organizuje Zespół Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu wraz z Zarządem Fundacji Episkopatu Polski "Dzieło Nowego Tysiąclecia", przy współpracy Związku Polskich Artystów Plastyków. "Naszą ideą jest, aby popularyzować nauczanie Ojca Świętego i jego postać, a także wielkie sprawy, które dokonują się bezpośrednio czy pośrednio z jego inspiracji - mówi Zbigniew Gumiński z Radomia, pomysłodawca konkursu. - Uroczyste zakończenie konkursu i wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas III Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę. Udział w tej pielgrzymce zapowiedział nuncjusz apostolski w Polsce - abp Józef Kowalczyk".
Ważną informacją dla szkół, które chciałyby wziąć udział w tym konkursie, jest to, że jego pierwszy etap - szkolny, którego celem jest wyłonienie w każdej kategorii trzech najlepszych prac - powinien być przeprowadzony do 22 marca br. Konieczne jest również wcześniejsze zgłoszenie udziału w konkursie przez wysłanie karty uczestnictwa, której wzór można znaleźć w regulaminie konkursu zamieszczonym na stronie internetowej organizatora: www.zsi.radom.4it.pl. Tam także zamieszczono szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych, jakie powinny spełniać uczniowskie prace.
Działająca od 5 lat Rodzina Szkół im. Jana Pawła II zorganizowała już wiele konkursów poświęconych swojemu Patronowi. Są to cyklicznie odbywające się konkursy "Wiedzy o Patronie", recytatorskie - dotyczące poezji Karola Wojtyły i wierszy jemu poświęconych, a także turnieje sportowe. Jednak konkurs o takim zasięgu zorganizowano po raz pierwszy.

Wystawa fotografii ze spotkań młodzieży z Ojcem Świętym

Młodzież nadzieją Kościoła na Wschodzie i na Zachodzie - to tytuł wystawy fotograficznej, otwartej 22 lutego w Sali o. A. Kordeckiego. Blisko 200 zdjęć przedstawia spotkania młodzieży z Janem Pawłem II - na Ukrainie (czerwiec 2001) i w Kazachstanie (wrzesień 2001) oraz podczas Światowego Dnia Młodzieży w Toronto w Kanadzie (lipiec 2002). "Celem tej wystawy jest ukazanie Kościoła ludzi młodych - wyjaśnia jeden z pięciu autorów dokumentalnych zdjęć - ks. Józef Kubicki, chrystusowiec, dyrektor Zespołu Pomocy Kościelnej dla Katolików na Wschodzie. - To młodzi są nadzieją Kościoła i każdego narodu. Podczas spotkań z Ojcem Świętym zauważamy na ich twarzach uśmiech, radość, entuzjazm, spontaniczność. Pokonują wiele trudności, aby przybyć na spotkanie z nim. Wielką radość daje im słuchanie słów Jana Pawła II - i to widać na zdjęciach".
Otwarcie wystawy poprzedziła Msza św. w Kaplicy Matki Bożej o godz. 9.30, której przewodniczył ks. Józef Kubicki, organizator wystawy. Zebranych powitał podprzeor Jasnej Góry - o. Nikodem Kilnar, inicjator przygotowania wystawy na Jasnej Górze.

Jubileusz Towarzystwa św. Pawła

Reklama

25. rocznicę odrodzenia Towarzystwa św. Pawła w Polsce świętowali 22 lutego na Jasnej Górze księża pauliści. O godz. 14.00 Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej przewodniczył metropolita częstochowski - abp Stanisław Nowak, z którym koncelebrowało 29 kapłanów, wśród których byli: prowincjał Paulistów w Polsce - ks. Witold Wiśniowski; odnowiciel Zgromadzenia w Polsce - ks. Innocenzo Dante, paulista z Włoch; dyrektor Wydawnictwa Edycja św. Pawła - ks. Tomasz Lubaś; były dyrektor - ks. Mariusz Górny; ks. Ryszard Maria Tomaszewski i ks. Sławomir Henryk Sznurkowski, którzy 25 lat temu wstąpili do postulatu Paulistów; a także generał Zakonu Paulinów - o. Izydor Matuszewski i przeor Jasnej Góry - o. Marian Lubelski. We Mszy św. uczestniczyli klerycy i Siostry Uczennice Boskiego Mistrza. Założycielem tego zgromadzenia, podobnie jak paulistów, jest sługa Boży ks. Jakub Alberione. Przybyli także świeccy pracownicy Edycji św. Pawła. Wśród gości obecny był prezydent Częstochowy Tadeusz Wrona.
Witając zebranych, Przeor Jasnej Góry życzył, aby "Towarzystwo św. Pawła nadal apostołowało na polskiej ziemi skutecznie i owocnie na większą chwałę Bożą". W słowie Bożym Metropolita częstochowski nawiązał do historii przybycia pierwszych paulistów do Polski w 1934 r. Przypomniał, jak trudne były początki: "Trzeba było najpierw obumrzeć (...). Ponieważ było to obumieranie w Chrystusie (...) dlatego przyszło owocowanie w postaci refundacji Zgromadzenia". W dalszej części rozważania przypomniał postać Założyciela Paulistów oraz jego charyzmat: "Był zasłuchany w słowo Boże, ale równocześnie przykładał ucho do tej ziemi, do tego świata, by usłyszeć, jak bije jego serce". Na zakończenie Ksiądz Arcybiskup powiedział: "Ludzie czekają na Boga żywego i drogą mediów trzeba im go dawać. Apostolstwo Wasze jest więc służeniem Bogu żywemu". Pod koniec Mszy św. słowa podziękowania wypowiedział ks. Dante. Przypomniał, że początki odrodzenia Towarzystwa św. Pawła na polskiej ziemi zawierzył Matce Bożej: "Ileż razy przychodziłem tutaj, aby przy tym ołtarzu i przed tym Cudownym Obrazem zawierzać Jej wszystkie swoje troski. Nie mogliśmy więc pominąć tego wyjątkowego miejsca w chwli, gdy świętujemy 25-lecie naszej obecności" - mówił ks. Dante. Odnowiciel Zgromadzenia zawierzył dalszą jego działalność Matce Bożej Jasnogórskiej.
Uroczystość zakończyło błogosławieństwo abp. Nowaka na dalsze lata posługiwania paulistów w Polsce. Oprawę muzyczną Mszy św. przygotowała schola Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza.

W skrócie

22 lutego:

Przybyła 45-osobowa grupa z Gimnazjum Ojców Pijarów w Krakowie wraz z o. Edwardem Kryściakiem.

W nocnym czuwaniu uczestniczyła grupa Odnowy w Duchu Świętym (duszpasterstwo Kana z Jasnej Góry).

Przybyła grupa niepełnosprawnych "Arka" z Krakowa (50).

Zapowiedzi

12/13 marca - 21. Pielgrzymka Braci Zakonnych
14 marca - Pielgrzymka Maturzystów Archidiecezji Wrocławskiej
14/16 marca - Rekolekcje Apostolstwa Modlitwy
15 marca - Pielgrzymka Maturzystów Archidiecezji Gnieźnieńskiej (I seria)
15 marca - Pielgrzymka Maturzystów Archidiecezji Poznańskiej (I seria)

Jasnogórskie Dni Skupienia

"Z Maryją poznajemy oblicze Chrystusa"

Zapraszamy na Jasnogórskie Dni Skupienia wszystkich, którzy przez modlitwę, rozważanie słowa Bożego i Eucharystię pragną odnowić i pogłębić swoją wiarę.
Jasnogórskie Dni Skupienia rozpoczynają się w piątek o godz. 15.00, a kończą w niedzielę w południe. Miejscem modlitwy i zakwaterowania jest Dom Pielgrzyma.

Terminy Jasnogórskich Dni Skupienia:

14-16 marca 2003 r.

21-23 marca 2003 r.

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie pisemne lub telefoniczne pod adresem: o. Dariusz Szuba OSPPE, ul. o. A. Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa, tel. (0-34) 377-73-76 lub 377-77-77, e-mail:szubad@wp.pl

Tydzień w Polsce

Obrońcy życia będą przeciwni przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, jeśli w sprawach ochrony ludzkiego życia nie zostanie zagwarantowana nadrzędność polskiego ustawodawstwa w stosunku do norm prawnych UE. Takie stanowisko przyjęto w uchwale podczas IX Zjazdu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, który obradował w Warszawie.

IV Zjazdem Gnieźnieńskim nazwał abp Henryk Muszyński międzynarodowy kongres "Quo vadis, Europo?", który odbędzie się 15 i 16 marca br. w Gnieźnie.

Goszczący w Warszawie szef rządu Federacji Rosyjskiej, Michaił Kasjanow, zapowiedział, że Polacy- ofiary represji stalinowskich będą mogli starać się o odszkodowania na takich samych zasadach jak Rosjanie (kwoty będą symboliczne: za 1 miesiąc pobytu w łagrze ok. 10 zł). Kasjanow nie odpowiedział na pytania dziennikarzy, czy wydaleni w ubiegłym roku z Rosji polscy księża katoliccy będą mogli tam powrócić.

Związek Polaków na Białorusi otrzymał pisemne ostrzeżenie od białorus-kich władz za zorganizowanie spotkania opłatkowego dla swoich członków.

Doszło do spotkania kierownictwa SLD - klubu, partii oraz członków rządu - z "otoczeniem prezydenta". Aleksander Kwaśniewski i Leszek Miller zadeklarowali, że odtąd będą udzielać sobie wzajemnego poparcia.

Sejm przyjął przez aklamację specjalną uchwałę, oddając hołd wielkiemu Polakowi - generałowi Augustowi Fieldorfowi, ps. "Nil", straconemu 50 lat temu przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa. Z okazji rocznicy Instytut Pamięci Narodowej zorganizował sesję z udziałem m.in. Marii Fieldorf-Czarskiej, córki szefa Kedywu.

Sejm przyjął nowelę ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi". Reklama piwa i innych niskoprocentowych napojów alkoholowych w telewizji, radiu i kinie będzie możliwa już po godz. 20.00 (do tej pory - po 23.00). Posłowie zdecydowali też o dopuszczalności umieszczania reklamy niskoprocentowych napojów alkoholowych na billboardach i tablicach ogłoszeniowych. "Za" głosowało 232 posłów, "przeciw" - 135, a wstrzymało się - 16.

Ministerstwo Skarbu Państwa sprzedało belgijskiej spółce "Electrabel" 60 proc. akcji elektrowni w Połańcu za 159,6 mln euro.

Zmarł Jan Józef Szczepański, wybitny pisarz.

Zmarł prof. Lech Falandysz, profesor prawa, szef Kancelarii Prezydenta Lecha Wałęsy.

17 górników kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej zostało ciężko poparzonych płonącym metanem. Następny, potężny wybuch metanu zmusił kierownictwo kopalni do ewakuacji 600 górników. "Gdyby niebezpieczny rejon wydobywczy został zamknięty, to kopalnia by padła" - stwierdził po wypadku jej inżynier naczelny.

Biblioteka Narodowa w Warszawie obchodziła jubileusz 75-lecia istnienia.

Główny Urząd Statystyczny podał, że bezrobocie w styczniu br. wzrosło do 18,7 proc. Bez pracy pozostaje ponad 3,3 mln osób, z czego ponad połowa jest na bezrobociu już od roku. Ponad 80 proc. bezrobotnych nie ma prawa do żadnego zasiłku.

Adam Małysz został złotym medalistą na dużej skoczni podczas Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym we Włoszech.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Dziurawa wiara

2021-08-31 12:08

Niedziela Ogólnopolska 36/2021, str. 23

[ TEMATY ]

wiara

bp Andrzej Przybylski

Karol Porwich/Niedziela

Warto, abyśmy wyszli z naszych własnych chat i dziur i oddali całkowite pierwszeństwo Jezusowi w Jego Słowie, Eucharystii i Kościele.

Włodzimierz Sołowiow opisywał kiedyś dziwną sektę, którą spotkał na wschodnich rubieżach Rosji. Nazwał tych ludzi „dziuromódlcami”. W niewielkich wspólnotach gromadzili się w swoich małych chatach, gdzie na głównej ścianie została wyżłobiona dziura, którą bogato zdobili. W ramach swojej pobożności spotykali się i modlili prostymi słowami: „Chato moja, dziuro moja, zbaw mnie!”. Każdy miał swoją chatę i swoją dziurę, nikt nie potrzebował żadnej wspólnej doktryny, liturgii, struktur ani większej wspólnoty wiary. Ta pogańska religia była wygodna dla wszystkich i całkowicie odpowiadała wrażliwości właścicieli dziury. Czy jednak była ona prawdziwą religią, czy tylko czarną dziurą potrzebną do zatopienia własnych potrzeb duchowych? Nie mamy wątpliwości, że to przykład na dość prymitywne i pogańskie traktowanie wiary. Olbrzymim nadużyciem byłoby porównywać ją z jakąkolwiek formą chrześcijaństwa. Warto jednak pomyśleć o mechanizmie rządzącym tą dziwną społecznością „dziuromódlców” i o tym, czy w nas też nie ma takich niebezpiecznych skłonności do znajdowania sobie własnej dziury w wierze albo do łatwego wpadania w dziury, które proponuje się nam w dzisiejszym świecie.

CZYTAJ DALEJ

Nowenna do Matki Bożej rozwiązującej węzły!

[ TEMATY ]

modlitwa

nowenna

Wiesław Podgórski

Obraz Matki Bożej Rozwiązującej Węzły

Obraz Matki Bożej Rozwiązującej Węzły

Zachęcamy do odmawiania Nowenny do Matki Bożej rozwiązującej węzły. Już od dziś poświęć kilka minut w Twoim życiu i zwróć swą twarz ku Tej, która zdeptała głowę szatanowi.

1. Znak krzyża

CZYTAJ DALEJ

Film animowany o św. Maksymilianie

2021-09-22 16:47

[ TEMATY ]

św. Maksymilian Kolbe

film animowany

Studio Filmów Rysunkowych

Postacie z filmu rysunkowego.

Postacie z filmu rysunkowego.

Powstaje film animowany o św. Maksymilianie.

Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej razem z nowosądeckim Wydawnictwem Promyczek opracowuje film animowany o o. Kolbem pt. „Szalony Maks”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję