Reklama

Wiadomości z Watykanu


Niedziela Ogólnopolska 41/2003


Podczas modlitwy „Anioł Pański”, 28 września 2003 r.

Do ostatniej chwili nie wiedzieliśmy, czy możliwa będzie transmisjia wspólnej z wiernymi niedzielnej modlitwy „Anioł Pański”. Całe Włochy zostały bowiem 28 września sparaliżowane brakiem prądu. Nie dotknęło to jedynie części Watykanu i Pałacu Apostolskiego. Tego dnia podczas modlitwy „Anioł Pański” Ojciec Święty ogłosił nazwiska 31 nowych kardynałów - jednego z nich „in pectore”.

„Anioł Pański” z Papieżem
Nowi kardynałowie

21 października br. odbędzie się w Rzymie konsystorz, podczas którego Ojciec Święty uroczyście wręczy insygnia nowym kardynałom. To już dziewiąty konsystorz za Pontyfikatu Jana Pawła II. Godności kardynalskiej dostępuje m.in. Polak - ks. prof. Stanisław Nagy, sercanin. Informacja to tym radośniejsza, że Ksiądz Profesor od wielu lat publikuje swe teksty w Niedzieli.
Został mianowany kardynałem za szczególne zasługi dla Kościoła razem z trzema innymi kapłanami. Są nimi: o. George Cottier - teolog Domu Papieskiego, ks. Gustaaf Joos z Belgii i o. Tomas Spidlík - jezuita pracujący w Rzymie.
Spośród pozostałych nowych kardynałów 7 pracuje w dykasteriach watykańskich, a 19 jest metropolitami diecezji na całym świecie. Pod względem narodowościowym - 6 pochodzi z Włoch, 3 - z Francji i 2 - z Hiszpanii.
Wśród znanych duchownych nominację otrzymali m.in.: Jean-Louis Tauran - watykański minister spraw zagranicznych oraz abp Renato Martino - przewodniczący Papieskiej Rady Sprawiedliwości i Pokoju. Jako największą niespodziankę odebrano nominacje dla abp. Gabriela Zubeira Wako ze stolicy Sudanu Chartumu i dla wietnamskiego metropolity Ho Chi Minh - abp. Jeana-Baptisty Pham Minh Mân. Komentatorzy widzą w powołaniu pierwszego sudańskiego kardynała pragnienie Ojca Świętego, by uhonorować chrześcijan świadczących o swojej wierze w sytuacji od lat panującej wojny. Podobnie trudna jest sytuacja Kościoła w Wietnamie, ze względu na politykę władz, które chcą go ściśle kontrolować. Nominacja dla arcybiskupa wywołała protesty rządu. Jako jedno z nielicznych państw Wietnam nie utrzymuje kontaktów dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską.
31. kardynała Ojciec Święty mianował in pectore - w sercu. Przypuszcza się, że może to być przedstawiciel Kościoła prześladowanego lub taki, którego ogłoszenie z przyczyn politycznych lub ekumenicznych byłoby na razie niewskazane. Poprzednimi kardynałami mianowanymi in pectore byli: kard. Marian Jaworski - metropolita lwowski obrządku łacińskiego i kard. Janis Pujats - arcybiskup Rygi.

Kardynał Stanisław Nagy SCJ jest znany Czytelnikom Niedzieli z licznych publikacji na naszych łamach. Tegoroczne teksty Księdza Profesora były poświęcone analizie papieskiego pielgrzymowania do Ojczyzny. Można powiedzieć, że „czuje” on Jana Pawła II jak nikt w Polsce. Zna Ojca Świętego od lat i cieszy się jego przyjaźnią.
Ks. prof. Nagy opublikował także w Bibliotece „Niedzieli” dwie książki o tematyce papieskiej: Na progu trzeciego tysiąclecia i Papież z Krakowa.
Kard. Nagy ma 81 lat. Jest sercaninem, emerytowanym profesorem KUL i znanym ekumenistą. Specjalizuje się w teologii fundamentalnej. Na jego podręczniku - Chrystus w Kościele formowało się wielu polskich kapłanów.
Trudno wymienić wszystkie funkcje, które pełnił Ksiądz Kardynał. Do najważniejszych trzeba zaliczyć następujące: wykładowca teologii fundamentalnej i prodziekan Wydziału Teologicznego KUL; przewodniczący Sekcji Profesorów Teologii Fundamentalnej przy Komisji Episkopatu ds. Nauki (1983-91); członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej oraz Komisji Mieszanej Katolicko-Luterańskiej, powołanej przez watykański Sekretariat ds. Jedności Chrześcijan i Światową Federację Luterańską (1973-74). Ksiądz Kardynał brał udział w Synodach Biskupów (1985 i 1991). „Otrzymana godność jest dla mnie jeszcze jednym tytułem do głębokiego przywiązania i wierności Kościołowi i Ojcu Świętemu” - powiedział w jednym z wywiadów po nominacji.

Drogi Księże Kardynale!

Wyrażamy wielką radość, jaką przeżywamy przede wszystkim przed Bogiem na modlitwie dziękczynnej. Dziękujemy za Księdza Kardynała.
Jest to także modlitwa prośby.
Modlimy się przez wstawiennictwo Jasnogórskiej Pani, aby Pan Bóg darzył Księdza Kardynała obfitymi łaskami.
Ufamy, że Wasza Eminencja będzie nadal karmił naszych Czytelników słowem drukowanym na łamach „Niedzieli”.

Reklama

Ks. Ireneusz Skubiś
z Zespołem Redakcyjnym i Czytelnikami Niedzieli”

Nowi arcybiskupi

Osobisty sekretarz Ojca Świętego - bp Stanisław Dziwisz 29 września br. został mianowany arcybiskupem. Razem z nim godność otrzymali dwaj inni bliscy współpracownicy Jana Pawła II: bp Piero Marini - mistrz papieskich ceremonii liturgicznych i bp James Michael Harvey - prefekt Domu Papieskiego. Ojciec Święty mianował ich ze względu na wielkie zasługi dla Kościoła powszechnego. Nominaci będą pełnili swoje dotychczasowe funkcje i zatrzymają te same diecezje tytularne. Abp Dziwisz jest biskupem tytularnym San Leone.
Abp Stanisław Dziwisz służy Ojcu Świętemu nieprzerwanie od blisko 40 lat, czyli od czasu, kiedy - w 1966 r. - został kapelanem arcybiskupa krakowskiego Karola Wojtyły. Po wyborze na Stolicę Piotrową pozostał razem z Janem Pawłem II w Watykanie jako jego sekretarz. Pięć lat temu Ojciec Święty podniósł go do godności biskupiej i mianował prefektem pomocniczym Domu Papieskiego - urzędu odpowiedzialnego za wszystkie spotkania publiczne i prywatne Papieża.
Służba apb. Dziwisza Ojcu Świętemu jest pełna oddania. Podkreślają to wszyscy. „Dla nas jest to odkrycie jeszcze jednego wzoru życia człowieka - pisał w numerze 21. Niedzieli z 2001r. jej redaktor naczelny ks. inf. Ireneusz Skubiś po uroczystości nadania doktoratu honoris causa KUL bp. Stanisławowi Dziwiszowi - polegającego na pełnej największego oddania służbie wielkim sprawom. A jest to służba szczególna, wymagająca największej pokory, oddania, wyobraźni, szybkości podejmowania decyzji, a jednocześnie ciepła i delikatności. Dziękujemy za świadectwo życia, które umacnia nas w przekonaniu, że prawdziwa wielkość nie szuka swego”.

Drogi Księże Arcybiskupie!

Przepełnieni radością, pragniemy pogratulować Księdzu Arcybiskupowi nominacji i podziękować raz jeszcze za wszystko, co czyni - jako najbliższy współpracownik Jana Pawła II - dla Kościoła, Ojca Świętego i Ojczyzny. Dziękujemy także za życzliwość dla „Niedzieli”. Bóg zapłać!
Życzymy, aby Pan Bóg darzył Księdza Arcybiskupa obfitym błogosławieństwem, zachował w zdrowiu i bezpieczeństwie dla dobra Kościoła.

Ks. Ireneusz Skubiś
z Zespołem Redakcyjnym „Niedzieli”

Jan Paweł II do Polaków

1 października Jan Paweł II podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra, zwracając się do rodaków, pozdrowił m.in. Redakcję Niedzieli i zawierzył jej twórczy trud Jasnogórskiej Królowej Polski (tekst drukujemy na str. 3). W audiencji wzięło udział kilkanaście tysięcy wiernych.
Ojciec Święty przypomniał, że 7 października, w dniu poświęconym Królowej Różańca Świętego, uda się z pielgrzymką do sanktuarium w Pompei. „Będziemy tam dziękować Bogu za wielkie dzieło uświęcania ludzkich serc, jakie nieustannie dokonuje się dzięki tej wspaniałej modlitwie. Powracajmy do niej jak najczęściej. Niech przeżywanie wraz z Maryją tajemnic Chrystusa coraz bardziej przybliża nas ku Niemu, niech stanowi duchową drogę do spotkania z Nim w chwale niebieskiej” - powiedział Jan Paweł II.
W audiencji - obok Redakcji, współpracowników i przyjaciół Katolickiego Tygodnika Niedziela, także tych przybyłych z Chicago razem z ks. Adamem Galkiem, odpowiedzialnym za edycję chicagowską Niedzieli - wzięli udział: grupa księży z diecezji sandomierskiej i radomskiej, którzy obchodzą 40-lecie święceń; grupy parafialne z parafii św. Jakuba w Sobótkach, parafii św. Barbary w Warszawie, parafii św. Henryka w Sulęcinie, parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Darłowie, parafii Matki Bożej Królowej Polski w Świdnicy; grupa modlitewna św. Ojca Pio z Krakowa; Liceum Ogólnokształcące Świętej Rodziny w Krakowie; szkoła Sióstr Niepokalanek z Nowego Sącza; ogólnopolska pielgrzymka czcicieli św. Michała Archanioła; jasnogórski chór dziewczęcy „Filiae Mariae”, który bardzo pięknie zaśpiewał Ojcu Świętemu na 25-lecie Pontyfikatu; polska misja katolicka z Dortmundu; pielgrzymka Radia Piekary z Piekar Śląskich; grupa dolnośląskich strażaków; chór „Puelle Cantantes” z Wrocławia; grupa aptekarzy - promotorów zdrowia z Małopolski.

Strony informacyjne opracowano na podstawie doniesień korespondentów własnych, wiadomości Radia Watykańskiego i KAI.

Reklama

Liberalny dziennik portugalski: chrześcijaństwo najbardziej zwalczaną religią na świecie

2019-04-24 20:27

mz (KAI/Publico) / Lizbona

Liberalny dziennik lizboński "Público" zwraca uwagę, że chrześcijaństwo jest obecnie najbardziej zwalczaną religią na świecie. Nawiązując do wielkanocnych zamachów na Sri Lance gazeta podkreśla, że choć terroryzm dotyka głównie wyznawców islamu, to jednak celowe prześladowania ze strony decydentów politycznych uderzają dziś w wyznawców chrześcijaństwa.

Bożena Sztajner/Niedziela

"Najwięcej aktów terrorystycznych, w których giną ludzie, dokonuje się w państwach muzułmańskich. Z kolei zaplanowane zwalczanie religii prowadzone jest z największą siłą wobec chrześcijaństwa. Programowo zwalczają je liczące się kraje świata, jak Arabia Saudyjska czy Chiny" – odnotował dziennik.

W tym kontekście wskazał na Afrykę i Azję jako kontynenty, na których chrześcijanie są obecnie najbardziej prześladowani. "Wielu dyktatorów, a także radykalnych organizacji atakuje tam chrześcijan, postrzegając ich niekiedy jako przedstawicieli świata zachodniego" – czytamy w gazecie.

Według najnowszych ustaleń w wyniku przeprowadzonych w Niedzielę Wielkanocną 21 kwietnia zamachów w Sri Lance zginęło co najmniej 359 osób, w większości chrześcijan a ponad 500 zostało rannych. W obu tych grupach było prawie 40 cudzoziemców. Terroryści-samobójcy dokonali serii ataków na dwa kościoły katolickie i jeden protestancki oraz na cztery luksusowe hotele. Po zamachach władze kraju oskarżyły o ich przeprowadzenie miejscową organizację islamistyczną National Thowheeth Jana'ath (NTJ), wskazując, że sprawcy korzystali z pomocy zagranicznej siatki terrorystycznej. 23 bm. odpowiedzialność za ataki wzięło na siebie Państwo Islamskie (IS).

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Sejm przyjął ustawę maturalną!

2019-04-25 18:34

wpolityce.pl

Sejm przyjął rządowy projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty i ustawy Prawo oświatowe. Projekt poparło 235 posłów, przeciw było 168. Zmiany mają pozwolić na spokojne przeprowadzenie matur.

Kancelaria Sejmu/Rafał Zambrzycki
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem