Reklama

Ze świata


Niedziela Ogólnopolska 8/2005

Grzegorz Gałązka
Kard. Angelo Sodano i Condoleezza Rice podczas spotkania w Watykanie

USA - Watykan

Nowa sekretarz Stanu USA z wizytą w Watykanie

Nowa sekretarz stanu USA - Condoleezza Rice złożyła 8 lutego wizytę w Watykanie. Została przyjęta przez sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kard. Angelo Sodano.
Planowana początkowo audiencja u Papieża Jana Pawła II nie doszła do skutku ze względu na chorobę Ojca Świętego i jego pobyt w szpitalu. W rozmowie uczestniczył szef dyplomacji watykańskiej abp Giovanni Lajolo. Spotkanie trwające 45 minut przebiegało - jak podkreśliła C. Rice - „w przyjaznej atmosferze”.
Pani Rice towarzyszyli dwaj sekretarze stanu oraz przedstawiciel Ambasady USA w Rzymie.
„Pani Condoleezza Rice, w imieniu prezydenta Busha, narodu amerykańskiego i własnym, złożyła Jego Świątobliwości najserdeczniejsze życzenia szybkiego powrotu do zdrowia” - czytamy w komunikacie prasowym rzecznika Watykanu Joaquina Navarro-Vallsa, ogłoszonym po wizycie amerykańskiej sekretarz stanu USA w Watykanie.
Na początku spotkania abp Lajolo przekazał gościowi pozdrowienia od Ojca Świętego dla prezydenta USA George’a Busha. Jak głosi komunikat, w rozmowie dokonano wymiany opinii na zagadnienia międzynarodowe, „dotyczącew szczególności Ziemi Świętej, Bliskiego Wschodu oraz sytuacji w krajach azjatyckich (...) Zwrócono też uwagę na sprawę wolności religijnej w różnych częściach świata. Dokonano przeglądu niektórych kwestii związanych ze stosunkami dwustronnymi, potwierdzając wolę współpracy na rzecz ochrony i promocji wartości duchowych”.
Kard. Sodano ofiarował gościowi album o Watykanie i medal upamiętniający chrześcijańskie korzenie Europy. „Nie ma chyba potrzeby przypominać o chrześcijańskich korzeniach Ameryki” - powiedział sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej.

USA

Wzrasta liczba katolików

Katolicy stanowią niemal jedną czwartą amerykańskiego społeczeństwa. Wynika to z informacji, jakie w tzw. Tekstach źródłowych przekazał dziennikarzom Episkopat Stanów Zjednoczonych. Zawierają one dane osób odpowiedzialnych za poszczególne dziedziny pracy konferencji biskupiej oraz najważniejsze adresy.
Z publikacji wynika m.in., że w minionym roku liczba katolików wzrosła o 1,15 mln. Na liczbę tę składa się niemal 1 mln nowo urodzonych dzieci oraz 77 tys. ochrzczonych dorosłych i 75 tys. osób, które przeszły do Kościoła z innych wspólnot chrześcijańskich. W Stanach Zjednoczonych pracuje 45 tys. kapłanów, z których 2/3 to księża diecezjalni, a 1/3 - zakonni. Wspomaga ich niemal 15 tys. diakonów stałych.
Imponujący jest wkład Kościoła amerykańskiego w dzieło oświaty i wychowania. Istnieje tam 7 tys. katolickich szkół podstawowych, 1 350 szkół średnich oraz 232 uniwersytety i inne szkoły wyższe. Kościół w USA rozporządza rozbudowaną siecią szpitali, ośrodków zdrowia i domów opieki. Prowadzi na szeroką skalę pracę charytatywną i społeczną. Spieszy też z pomocą ofiarom klęsk żywiołowych na innych kontynentach.

Austria

Spowiednik Matki Teresy z Kalkuty dyrektorem „Missio Austria”

9 lutego br. nowym dyrektorem „Missio Austria” (Papieskich Dzieł Misyjnych) został ks. Leo Maasburg. Zastąpił on na tym stanowisku biskupa pomocniczego w Wiedniu Ludwiga Schwarza.
Ks. Maasburg, który będzie kierował „Missio Austria” przez najbliższych pięć lat, został mianowany na to stanowisko przez watykańską Kongregację ds. Ewangelizacji Narodów na wniosek Konferencji Biskupów Austriackich.
Ks. Leo Maasburg urodził się w 1948 r. w Grazu. Jest kapłanem archidiecezji wiedeńskiej. Był bliskim współpracownikiem i spowiednikiem bł. Matki Teresy z Kalkuty. Studiował prawo, politologię i teologię w Innsbrucku, Oxfordzie i Rzymie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1982 r. w Fatimie. Wkrótce zaczął towarzyszyć Matce Teresie w podróżach do krajów, w których istniały nowe placówki Zgromadzenia Misjonarek Miłości, by tam prowadzić dni skupienia dla sióstr. „Father Leo” był obecny m.in. przy zakładaniu pierwszych domów Misjonarek Miłości w Moskwie i Armenii w 1988 r. Bardzo aktywnie włączył się w proces beatyfikacyjny Matki Teresy.
Przez 3 lata ks. Maasburg był także asystentem założyciela międzynarodowego dzieła pomocy „Kirche in Not/Ostpriesterhilfe” (Kościół w Potrzebie/Pomoc Księżom na Wschodzie), legendarnego „Ojca Słoniny” - ks. Werenfrieda van Straatena. W latach 1994-2001 wraz z włoskim przedsiębiorcą pracował przy rozbudowie międzynarodowej sieci Radia Maria.
Papieskie Dzieła Misyjne - zdaniem nowego dyrektora „Missio Austria” - jako organizacja o zasięgu międzynarodowym mają wielką szansę stać się „pomocną dłonią dla najuboższych materialnie, socjalnie i duchowo, co leży u podstaw tej organizacji”.

Reklama

Parlament Europejski

Eurodeputowani z ramienia niemieckiej CSU skrytykowali wizytę, którą złożył w Watykanie 4 lutego br. przewodniczący Parlamentu Europejskiego Josep Borell. Zwrócili oni uwagę, że w przeszłości hiszpański polityk opowiadał się przeciwko odwołaniu do Boga i wymienieniu chrześcijaństwa w Traktacie Konstytucyjnym Unii Europejskiej.
Ze względu na chorobę Jana Pawła II Josep Borell został przyjęty w Watykanie przez sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej - kard. Angelo Sodano.

Włochy

„Gdyby nie Jan Paweł II, prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush doprowadziłby świat do wojny cywilizacji” - powiedział w programie telewizyjnym Fausto Bertinotti, lider neokomunistycznej partii PRC.
„Idea administracji Busha, by rządzić światem za pomocą wojny, jest katastrofalna i grozi doprowadzeniem świata do konfliktu cywilizacji” - oświadczył włoski polityk. Dodał, że „na szczęście mieliśmy w tych latach autorytet moralny, którym jest Papież, zabiegający o uniknięcie tej katastrofy”.
Bertinotti skrytykował bierność Europy - „kolosa na glinianych nogach”, podczas gdy powinna ona „narzucić inny styl rządzenia światem (...). Europa musi być siłą cywilizacji” - dodał.

Australia

Księża z diecezji Port Pirie na południu Australii do ceremonii posypania głów w Środę Popielcową użyli popiołu zebranego po pożarze buszu, który miał miejsce w połowie stycznia br. Bp. Eugene Hurley zachęcił do zebrania popiołu, uznając to jako „akt solidarności z ofiarami”.
W pożarze zginęło 9 osób, spalonych zostało 90 domów, a kilkuset farmerów straciło cały swój dobytek. Według oficjalnych danych, szkody rzeczowe wynoszą ponad 30 mln euro.

Tydzień na świecie

„Ten Papież nauczył nas ludzkiego wymiaru wiary” - powiedział włoski minister ds. europejskich - prof. Rocco Buttiglione. Przypomniał, że „uczył on nas tego przez radość młodości, bo był przecież młodym Papieżem, jeżdżąc na nartach, ukazując swą tężyznę, co robiło wrażenie na młodzieży. Potem z taką samą pogodą przeżywał lata dojrzałości, ogromnej odpowiedzialności, zamach na swoje życie, a następnie długą, bolesną chorobę. Wiara pomaga przeżywać po ludzku wszystkie etapy życia, wszystko, co ono ze sobą niesie” - stwierdził Buttiglione.

W wieku 101 lat zmarł w Rzymie najstarszy kardynał Kościoła katolickiego, wieloletni nuncjusz apostolski w Niemczech - kard. Corrado Bafile. Urodzony w l’Aquila hierarcha był nuncjuszem apostolskim w Bonn w latach 1960-75. Po powrocie do Rzymu był prefektem Kongregacji ds. Kanonizacyjnych. W 1976 r. papież Paweł VI nadał mu godność kardynała. Po śmierci kard. Bafile Kolegium Kardynalskie liczy 183 osoby, z czego 120 jest w wieku poniżej 80 lat i ma prawo udziału w konklawe.

Amerykańska sekretarz stanu Condoleezza Rice odbyła serię wizyt w stolicach europejskich - w Paryżu zaapelowała o umocnienie więzi między Unią Europejską a Ameryką.

Pod naciskiem amerykańskim doszło do pierwszego od 4 lat spotkania prezydenta Autonomii Palestyńskiej z premierem Izraela. Izrael ma wkrótce wycofać się z 5 miast na Zachodnim Brzegu Jordanu.

„Akceptuję założenia «mapy drogowej» w sprawie wiz. Wystąpię do Kongresu o zwiększenie do 100 mln dol. pomocy wojskowej dla Polski” - powiedział prezydent George Bush prezydentowi Aleksandrowi Kwaśniewskiemu w Białym Domu 9 lutego 2005 r.

Nowa Zelandia odwołała zaplanowaną w tym kraju na marzec wizytę izraelskiego prezydenta Mosze Kacawa - powodem jest napięcie wywołane ujawnieniem żydowskiej działalności szpiegowskiej w tym kraju.

Duńska Partia Socjaldemokratyczna przegrała w wyborach parlamentarnych - zwyciężyła koalicja ugrupowań prawicowych i ludowych. = W estońskim MSZ zginęło 91 dokumentów zawierających tajemnice państwowe.

Komisja Stanów Zjednoczonych ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej zażądała od władz amerykańskich zastosowania sankcji wobec Arabii Saudyjskiej, Erytrei i Wietnamu - jako krajów najbardziej naruszających wolność religijną.

Asłan Maschadow zaapelował do organizacji międzynarodowych i polityków Zachodu, by zaangażowali się w ustanowienie pokoju miedzy Rosją a Czeczenią.

Po wyborach w Iraku nie ustają zamachy bombowe.

Unia Europejska zrezygnowała z tzw. strategii lizbońskiej, według której w 2010 r. UE byłaby „najszybciej rozwijającą się gospodarką świata” - w zamian przyjęto... strategię antykryzysową.

Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko zaproponował nowe przepisy, według których dyrektorom przedsiębiorstw państwowych grozić ma kara więzienia „za niewykonywanie planów”.

Przez Francję przelewa się potężna fala strajków pracowników najemnych, niezadowolonych z antykryzysowej strategii Francji i UE.

Rosja uregulowała przedterminowo cały swój dług wobec Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

W noworocznym orędziu do narodu prezydent George Bush poparł projekt ustawy uznającej za „małżeństwo” tylko związek osób różnej płci.

Reklama

Jasna Góra: trwa szczególna modlitwa o pokój na świecie

2019-08-20 17:57

it / Jasna Góra (KAI)

Na Jasnej Górze trwa szczególna modlitwa o pokój. Zanoszona jest w Kaplicy św. Pawła Pierwszego Pustelnika, gdzie Najświętszy Sakrament wystawiony jest w monstrancji „Królowa Pokoju” przekazanej przez Stowarzyszenie Comunità Regina della Pace dla parafii św. Jakuba w Medjugorie jako materialny znak włączenia w dzieło „12 Gwiazd w Koronie Maryi”.

Bożena Sztajner/Niedziela

Monstrancja jest darem pielgrzymów całego świata dla Królowej Pokoju za Jej obecność w Medjugorie od 30. lat i została przekazana już w 2011r. Inicjatywa wyszła ze Stowarzyszenia Communita Regina della Pace, a realizacja została wykonana w pracowni gdańskiego artysty Mariusza Drapikowskiego i przez jego zespół.

- Naszym celem jest modlitwa w intencji pokoju i szerzenie kultu eucharystycznego. Chcielibyśmy, aby ta modlitwa stworzyła łańcuch serc, wołających o pokój na świecie - podkreśla Piotr Ciołkiewicz, prezes Stowarzyszenia „Communita Regina della Pace”.

Monstrancja ma kształt Niepokalanej Maryi, w sercu której umieszczony jest Eucharystyczny Jezus. Przeźroczystość kryształu, który jest konstrukcją naczynia eucharystycznego podkreśla, że mamy do czynienia ze zjawiskiem nadprzyrodzonym a zawartym w słowach „Błogosławiony Owoc Żywota Twojego Jezus”.

Do jej wykonania użyto szlachetnych kamieni i kruszców. Jest m.in. dwanaście meteorytów (chondryty NWA). Ich nieziemskie pochodzenie symbolizuje wieniec z „gwiazd dwunastu”. Kustodium, w którym jest umieszczona Eucharystia można wyciągnąć z monstrancji i umieścić w osobnej podstawie z przeznaczeniem do błogosławieństwa lub przeniesienia do tabernakulum.

Wysokość monstrancji wynosi 1,5 m, a z tronem do przenoszenia i ustawiania 1,85 m. Waga samej kryształowej monstrancji to 25 kg.

Istotą działań utworzonego w 2008 r. Stowarzyszenia „Comunità Regina della Pace” jest apostolstwo modlitewnej adoracji Eucharystycznego Chrystusa oraz wspieranie wszelkich inicjatyw podejmowanych na rzecz budowania pokoju i pojednania między ludźmi. Doświadczenie skutków wojny w byłej Jugosławii oraz braku porozumienia pomiędzy różnymi narodami, religiami i wyznaniami w wielu częściach świata, w tym również w Jerozolimie, skłoniło członków założycieli Stowarzyszenia do podjęcia działań szerzących ideę modlitwy o pokój.

Idea „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju”, polega na utworzeniu na świecie dwunastu ośrodków Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji Pokoju. Miejsca modlitwy nie powstają przypadkowo, ale są to obszary doświadczone skutkami konfliktów zbrojnych i brakiem miłości bliźniego. Materialnym znakiem duchowego dzieła są ołtarze adoracji Najświętszego Sakramentu wraz z monstrancją nawiązującą do wizerunku Matki Bożej.

Pierwsze miejsce modlitwy w intencji pokoju powstało w Jerozolimie, w podziemiach kaplicy przy IV stacji Drogi Krzyżowej. Tam od 25 marca 2009 r. trwa całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w ołtarzu nazwanym „Tryptykiem Jerozolimskim”. Drugim ośrodkiem stało się Medjugorie, do którego w 2011r. została przekazana monstrancja nazwana „Królową Pokoju”. Trzeci ośrodek to sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Oziornem w Kazachstanie. Od lipca 2014 r. trwa tam nieustająca adoracja w ołtarzu nazwanym „Gwiazdą Kazachstanu”. Ołtarze adoracji zostały pobłogosławione przez papieża Benedykta XVl. Następnie pielgrzymowały po wybranych kościołach w Polsce i za granicą, służąc wszędzie jako przenośne kaplice wieczystej adoracji.

Obecnie istnieje 8 światowych Centrów Modlitwy o Pokój. Obok Ziemi Świętej, Bośni i Hercegowiny oraz Kazachstanu są także w Jamusukro na Wybrzeżu Kości Słoniowej, Namyang w Korei Południowej, Kibeho w Rwandzie, w Dagupan na Filipinach i w polskim Niepokalanowie.

Dziełu „12 Gwiazd” towarzyszy inicjatywa utworzenia Łańcucha Modlitwy o Pokój, którego ogniwami stają się wszyscy podejmujący modlitwę i adorację Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju. - Otaczając świat modlitwą, stajemy się apostołami pokoju w naszych domach, miejscach pracy, w naszych środowiskach życia - podkreśla prezes.

Swoje osobiste pragnienie modlitwy o pokój można zgłosić poprzez formularz w zakładce „Zostań Apostołem Pokoju”, która znajduje się na stronie Stowarzyszenia. Można tam również zgłosić miejsce, gdzie trwa adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji o pokój na świecie bądź zgłosić własną intencję modlitewną.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju na świecie potrwa na Jasnej Górze do 10 września. W Sanktuarium błaganie o pokój, zwłaszcza na Ukrainie zanoszone jest także codziennie podczas mszy św. o godz. 15.30 śpiewem Suplikacji.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Niezwykłe tajemnice Wrocławia!

2019-08-20 21:39

Agata Pieszko

Dziś we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej odbyło się spotkanie autorskie Wojciecha Chądzyńskiego, historyka, przewodnika i nauczyciela, który opowiedział gościom o swojej najświeższej publikacji „Wrocław. Wydarzenia niezwykłe”.

Agata Pieszko

Pan Wojciech jest także autorem takich pozycji jak „Wrocław, jakiego nie znacie”, czy „Tajemnice wrocławskiej katedry i Ostrowa Tumskiego”, zawierających fakty i legendy o miejscach, którymi przechodzą codziennie setki mieszkańców oraz turystów. Spotkanie z Wojciechem Chądzyńskim poprowadziła Adrianna Sierocińska, redaktorka Radia Rodzina, która od poniedziałku do piątku o godz. 10:10 prowadzi na antenie cykl „Książka na wakacje”. Legendy Wojciecha Chądzyńskiego stały się sposobem na przekazywanie suchych faktów historycznych, a tym samym inspiracją dla wielu wrocławskich przewodników.

– Jestem przewodnikiem po Wrocławiu. Bardzo często podczas wycieczek grupy zwiedzające niezbyt uważnie słuchały części historycznej. Wpadłem wtedy na pomysł, żeby opowiadać legendy, które stały się taką wisienką na torcie – mówi Wojciech Chądzyński – Wrocław w 1945 r. opuścili Niemcy, ze wschodu przyjechali ludzie ze swoją kulturą, w związku z czym miasto nie miało zbyt wielu swoich legend, przynajmniej takich dotyczących zachowanych zabytków, więc postanowiłem stworzyć aktualne legendy. Nie pamiętamy, kiedy wybudowano Wawel, ale legendę o Smoku Wawelskim zna każdy.

Autor dodaje, że w szkołach niegdyś nauczano o patriotyzmie lokalnym, dużo mówiono o mieście, jego historii i mieszkańcach, a dziś ten zwyczaj niestety zanikł. Warto więc sięgać po książki pana Wojciecha, żeby zgłębiać swoją wiedzę o mieście, w którym się żyje, ale także po to, by móc oprowadzić po nim swoich najbliższych bez pomocy przewodnika. Jeśli chcesz poznać historię schadzek Brahmsa, opowieść o sprycie wrocławskich mniszek, i przeczytać o powstaniu Hali Targowej z wiśnióweczką pani Adeli w tle – daj się porwać w świat wyobraźni Wojciecha Chądzyńskiego!

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem