Reklama

Ze świata


Niedziela Ogólnopolska 8/2005

Grzegorz Gałązka
Kard. Angelo Sodano i Condoleezza Rice podczas spotkania w Watykanie

USA - Watykan

Nowa sekretarz Stanu USA z wizytą w Watykanie

Nowa sekretarz stanu USA - Condoleezza Rice złożyła 8 lutego wizytę w Watykanie. Została przyjęta przez sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kard. Angelo Sodano.
Planowana początkowo audiencja u Papieża Jana Pawła II nie doszła do skutku ze względu na chorobę Ojca Świętego i jego pobyt w szpitalu. W rozmowie uczestniczył szef dyplomacji watykańskiej abp Giovanni Lajolo. Spotkanie trwające 45 minut przebiegało - jak podkreśliła C. Rice - „w przyjaznej atmosferze”.
Pani Rice towarzyszyli dwaj sekretarze stanu oraz przedstawiciel Ambasady USA w Rzymie.
„Pani Condoleezza Rice, w imieniu prezydenta Busha, narodu amerykańskiego i własnym, złożyła Jego Świątobliwości najserdeczniejsze życzenia szybkiego powrotu do zdrowia” - czytamy w komunikacie prasowym rzecznika Watykanu Joaquina Navarro-Vallsa, ogłoszonym po wizycie amerykańskiej sekretarz stanu USA w Watykanie.
Na początku spotkania abp Lajolo przekazał gościowi pozdrowienia od Ojca Świętego dla prezydenta USA George’a Busha. Jak głosi komunikat, w rozmowie dokonano wymiany opinii na zagadnienia międzynarodowe, „dotyczącew szczególności Ziemi Świętej, Bliskiego Wschodu oraz sytuacji w krajach azjatyckich (...) Zwrócono też uwagę na sprawę wolności religijnej w różnych częściach świata. Dokonano przeglądu niektórych kwestii związanych ze stosunkami dwustronnymi, potwierdzając wolę współpracy na rzecz ochrony i promocji wartości duchowych”.
Kard. Sodano ofiarował gościowi album o Watykanie i medal upamiętniający chrześcijańskie korzenie Europy. „Nie ma chyba potrzeby przypominać o chrześcijańskich korzeniach Ameryki” - powiedział sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej.

USA

Wzrasta liczba katolików

Katolicy stanowią niemal jedną czwartą amerykańskiego społeczeństwa. Wynika to z informacji, jakie w tzw. Tekstach źródłowych przekazał dziennikarzom Episkopat Stanów Zjednoczonych. Zawierają one dane osób odpowiedzialnych za poszczególne dziedziny pracy konferencji biskupiej oraz najważniejsze adresy.
Z publikacji wynika m.in., że w minionym roku liczba katolików wzrosła o 1,15 mln. Na liczbę tę składa się niemal 1 mln nowo urodzonych dzieci oraz 77 tys. ochrzczonych dorosłych i 75 tys. osób, które przeszły do Kościoła z innych wspólnot chrześcijańskich. W Stanach Zjednoczonych pracuje 45 tys. kapłanów, z których 2/3 to księża diecezjalni, a 1/3 - zakonni. Wspomaga ich niemal 15 tys. diakonów stałych.
Imponujący jest wkład Kościoła amerykańskiego w dzieło oświaty i wychowania. Istnieje tam 7 tys. katolickich szkół podstawowych, 1 350 szkół średnich oraz 232 uniwersytety i inne szkoły wyższe. Kościół w USA rozporządza rozbudowaną siecią szpitali, ośrodków zdrowia i domów opieki. Prowadzi na szeroką skalę pracę charytatywną i społeczną. Spieszy też z pomocą ofiarom klęsk żywiołowych na innych kontynentach.

Austria

Spowiednik Matki Teresy z Kalkuty dyrektorem „Missio Austria”

9 lutego br. nowym dyrektorem „Missio Austria” (Papieskich Dzieł Misyjnych) został ks. Leo Maasburg. Zastąpił on na tym stanowisku biskupa pomocniczego w Wiedniu Ludwiga Schwarza.
Ks. Maasburg, który będzie kierował „Missio Austria” przez najbliższych pięć lat, został mianowany na to stanowisko przez watykańską Kongregację ds. Ewangelizacji Narodów na wniosek Konferencji Biskupów Austriackich.
Ks. Leo Maasburg urodził się w 1948 r. w Grazu. Jest kapłanem archidiecezji wiedeńskiej. Był bliskim współpracownikiem i spowiednikiem bł. Matki Teresy z Kalkuty. Studiował prawo, politologię i teologię w Innsbrucku, Oxfordzie i Rzymie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1982 r. w Fatimie. Wkrótce zaczął towarzyszyć Matce Teresie w podróżach do krajów, w których istniały nowe placówki Zgromadzenia Misjonarek Miłości, by tam prowadzić dni skupienia dla sióstr. „Father Leo” był obecny m.in. przy zakładaniu pierwszych domów Misjonarek Miłości w Moskwie i Armenii w 1988 r. Bardzo aktywnie włączył się w proces beatyfikacyjny Matki Teresy.
Przez 3 lata ks. Maasburg był także asystentem założyciela międzynarodowego dzieła pomocy „Kirche in Not/Ostpriesterhilfe” (Kościół w Potrzebie/Pomoc Księżom na Wschodzie), legendarnego „Ojca Słoniny” - ks. Werenfrieda van Straatena. W latach 1994-2001 wraz z włoskim przedsiębiorcą pracował przy rozbudowie międzynarodowej sieci Radia Maria.
Papieskie Dzieła Misyjne - zdaniem nowego dyrektora „Missio Austria” - jako organizacja o zasięgu międzynarodowym mają wielką szansę stać się „pomocną dłonią dla najuboższych materialnie, socjalnie i duchowo, co leży u podstaw tej organizacji”.

Reklama

Parlament Europejski

Eurodeputowani z ramienia niemieckiej CSU skrytykowali wizytę, którą złożył w Watykanie 4 lutego br. przewodniczący Parlamentu Europejskiego Josep Borell. Zwrócili oni uwagę, że w przeszłości hiszpański polityk opowiadał się przeciwko odwołaniu do Boga i wymienieniu chrześcijaństwa w Traktacie Konstytucyjnym Unii Europejskiej.
Ze względu na chorobę Jana Pawła II Josep Borell został przyjęty w Watykanie przez sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej - kard. Angelo Sodano.

Włochy

„Gdyby nie Jan Paweł II, prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush doprowadziłby świat do wojny cywilizacji” - powiedział w programie telewizyjnym Fausto Bertinotti, lider neokomunistycznej partii PRC.
„Idea administracji Busha, by rządzić światem za pomocą wojny, jest katastrofalna i grozi doprowadzeniem świata do konfliktu cywilizacji” - oświadczył włoski polityk. Dodał, że „na szczęście mieliśmy w tych latach autorytet moralny, którym jest Papież, zabiegający o uniknięcie tej katastrofy”.
Bertinotti skrytykował bierność Europy - „kolosa na glinianych nogach”, podczas gdy powinna ona „narzucić inny styl rządzenia światem (...). Europa musi być siłą cywilizacji” - dodał.

Australia

Księża z diecezji Port Pirie na południu Australii do ceremonii posypania głów w Środę Popielcową użyli popiołu zebranego po pożarze buszu, który miał miejsce w połowie stycznia br. Bp. Eugene Hurley zachęcił do zebrania popiołu, uznając to jako „akt solidarności z ofiarami”.
W pożarze zginęło 9 osób, spalonych zostało 90 domów, a kilkuset farmerów straciło cały swój dobytek. Według oficjalnych danych, szkody rzeczowe wynoszą ponad 30 mln euro.

Tydzień na świecie

„Ten Papież nauczył nas ludzkiego wymiaru wiary” - powiedział włoski minister ds. europejskich - prof. Rocco Buttiglione. Przypomniał, że „uczył on nas tego przez radość młodości, bo był przecież młodym Papieżem, jeżdżąc na nartach, ukazując swą tężyznę, co robiło wrażenie na młodzieży. Potem z taką samą pogodą przeżywał lata dojrzałości, ogromnej odpowiedzialności, zamach na swoje życie, a następnie długą, bolesną chorobę. Wiara pomaga przeżywać po ludzku wszystkie etapy życia, wszystko, co ono ze sobą niesie” - stwierdził Buttiglione.

W wieku 101 lat zmarł w Rzymie najstarszy kardynał Kościoła katolickiego, wieloletni nuncjusz apostolski w Niemczech - kard. Corrado Bafile. Urodzony w l’Aquila hierarcha był nuncjuszem apostolskim w Bonn w latach 1960-75. Po powrocie do Rzymu był prefektem Kongregacji ds. Kanonizacyjnych. W 1976 r. papież Paweł VI nadał mu godność kardynała. Po śmierci kard. Bafile Kolegium Kardynalskie liczy 183 osoby, z czego 120 jest w wieku poniżej 80 lat i ma prawo udziału w konklawe.

Amerykańska sekretarz stanu Condoleezza Rice odbyła serię wizyt w stolicach europejskich - w Paryżu zaapelowała o umocnienie więzi między Unią Europejską a Ameryką.

Pod naciskiem amerykańskim doszło do pierwszego od 4 lat spotkania prezydenta Autonomii Palestyńskiej z premierem Izraela. Izrael ma wkrótce wycofać się z 5 miast na Zachodnim Brzegu Jordanu.

„Akceptuję założenia «mapy drogowej» w sprawie wiz. Wystąpię do Kongresu o zwiększenie do 100 mln dol. pomocy wojskowej dla Polski” - powiedział prezydent George Bush prezydentowi Aleksandrowi Kwaśniewskiemu w Białym Domu 9 lutego 2005 r.

Nowa Zelandia odwołała zaplanowaną w tym kraju na marzec wizytę izraelskiego prezydenta Mosze Kacawa - powodem jest napięcie wywołane ujawnieniem żydowskiej działalności szpiegowskiej w tym kraju.

Duńska Partia Socjaldemokratyczna przegrała w wyborach parlamentarnych - zwyciężyła koalicja ugrupowań prawicowych i ludowych. = W estońskim MSZ zginęło 91 dokumentów zawierających tajemnice państwowe.

Komisja Stanów Zjednoczonych ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej zażądała od władz amerykańskich zastosowania sankcji wobec Arabii Saudyjskiej, Erytrei i Wietnamu - jako krajów najbardziej naruszających wolność religijną.

Asłan Maschadow zaapelował do organizacji międzynarodowych i polityków Zachodu, by zaangażowali się w ustanowienie pokoju miedzy Rosją a Czeczenią.

Po wyborach w Iraku nie ustają zamachy bombowe.

Unia Europejska zrezygnowała z tzw. strategii lizbońskiej, według której w 2010 r. UE byłaby „najszybciej rozwijającą się gospodarką świata” - w zamian przyjęto... strategię antykryzysową.

Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko zaproponował nowe przepisy, według których dyrektorom przedsiębiorstw państwowych grozić ma kara więzienia „za niewykonywanie planów”.

Przez Francję przelewa się potężna fala strajków pracowników najemnych, niezadowolonych z antykryzysowej strategii Francji i UE.

Rosja uregulowała przedterminowo cały swój dług wobec Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

W noworocznym orędziu do narodu prezydent George Bush poparł projekt ustawy uznającej za „małżeństwo” tylko związek osób różnej płci.

Reklama

Post w intencji ks. Piotra Pawlukiewicza

2019-11-29 09:16

Red.

Ks. Piotr zmaga się z chorobą w ogromnej pokorze. Przez wiele lat robił to po cichu – nic o niej nie mówiąc, nie czekając na politowanie. W tej chwili wszyscy wiemy, że choroba jest nieustępliwa, powoduje coraz większe cierpienie. Potrzebne jest leczenie, operacje. Ksiądz Piotr też coraz więcej o niej mówi. Społeczność zgromadzona na Facebooku rozpoczyna post w intencji kaznodziei!

Nagranie „Łagiewnicka »22«, spotkanie z ks. Piotrem Pawlukiewiczem, maj 2016”, Faustyna 2016

„Boli?

– Bólu nie czuję. To ograniczenie ruchowe, brak koordynacji. Przewróciłem się już może z 30, 40 razy.

– Czyli żartów nie ma?

– Bywa niebezpiecznie. Jak upadam, np. ze schodów, to myślę, żeby jakoś ręce pochować i przyjąć ciałem ciężar uderzenia.

– To choroba Parkinsona?

– Tak.

– Można ją zatrzymać?

– Można ją spowolnić i to się w dużym stopniu udaje. Ale po jakimś czasie zawsze sunie do przodu. Pół milimetra, centymetr, ciągle dalej”. („Idę po śmierć, idę po życie” Krzysztof Tadej)

Organizatorami inicjatywy są profile Dopóki walczysz - Konferencje ks. Piotra Pawlukiewicza i Kazania inne niż wszystkie, które ewangelizują na portalu Facebook.

Organizatorzy zapraszają:

Proponujemy tutaj formułę: post i modlitwa w określony dzień – 2 grudnia – w dowolnej formie. Może o chlebie i wodzie, a może odmawiając sobie mięsa/słodyczy?

Pościć można także i w inne dni, również wcześniej (do czego zachęcamy), ale 2 grudnia zarezerwujmy sobie jako szczególny dzień w modlitwie i poście za ks. Piotra. 2 grudnia to dzień szczególny – początek adwentu - okresu, który kończy się narodzinami Chrystusa. Wierzymy, że i nasza modlitwa może wiązać się z narodzinami.

„Niektórzy mówią mi o cudzie. Tak, rzeczywiście byłby to spektakularny cud, gdybym z tego wyszedł i rozstał się z panem Parkinsonem”. („Spowiedź ks. Pawlukiewicza” Paweł Kęska)

O cudzie być może nie mamy śmiałości mówić, ale o uldze w cierpieniu - tak. To dobry moment, aby dobry Bóg dał dużo zdrowia i siły.

---

Boże Ojcze Wszechmogący

oto My Twoje dzieci

urzeknięci słowami Jezusa,

Twojego jednorodzonego Syna

"O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje,

Ja to spełnię." J14,14

Prosimy Cię, abyś dał księdzu Piotrowi Pawlukiewiczowi

zdrowie i siłę oraz uświęcał Duchem Świętym,

aby mógł pełnić Twoja wolę tak,

aby nadal mógł poruszać nasze serca,

abyśmy mogli bardziej rozumieć Twoje słowa,

abyśmy mogli być lepszymi Twoimi dziećmi,

aby na ziemi nastała jedna rodzina.

---

Jako tygodnik "Niedziela" zachęcamy serdecznie do włączania się w akcję modlitewną w intencji ks. Piotra!

strona wydarzenia: Zobacz

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Szczyrk: modlitwa za ofiary wybuchu gazu

2019-12-08 21:27

rk / Szczyrk (KAI)

W intencji ofiar niedawnej katastrofy, ich bliskich, a także wszystkich, którzy nieśli i wciąż niosą pomoc modlono się 8 grudnia św. w kościele parafialnym w Szczyrku. Wielu uczestników Mszy św. wspominało zmarłych tragicznie sąsiadów i przyjaciół.

Foto-Rabe/pixabay.com

Proboszcz parafii św. Jakuba Apostoła ks. Andrzej Loranc, który przewodniczył liturgii, wyjaśnił, że jest to modlitwa, w której wierni proszą, „by tych, którzy ucierpieli w katastrofie, objąć modlitwą”, a także „prosić o Boże błogosławieństwo dla tych, którzy żyją, a dla tych, którzy odeszli, o życie wieczne”.

„Przychodzimy pełni bólu, smutku, przygnębienia. Przechodzimy też pełni nadziei, jako ludzie wierzący” – dodał i wskazał na Maryję , która stała pod krzyżem swojego Syna. „Ona umiała zawierzyć Bogu. Prośmy o to, abyśmy i my potrafili” – dodał kapłan.

W kazaniu ks. Andrzej Sander wspomniał o jednej z ofiar tragedii, która miała przystąpić w przyszłym roku do I komunii świętej. „Otrzymujecie dziś medaliki z Matką Bożą, a nasza koleżanka Michalina już ją widzi. Jest razem z nią” – tłumaczył obecnym na modlitwie koleżankom i kolegom nieżyjącej dziewczynki.

W wyniku wybuchu gazu, do którego doszło 4 grudnia, pod gruzami domu, należącego do jednej rodziny, zginęło osiem osób, w tym czworo dzieci.

Caritas bielsko-żywiecka poinformowała, że środki finansowe przeznaczone na pomoc dla najbliższych ofiar katastrofy w Szczyrku należy wpłacać na rachunek bankowy diecezjalnej Caritas: 47 1240 1170 1111 0010 6323 0610 z dopiskiem: Pomoc Szczyrk.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem