Reklama

Ze świata


Niedziela Ogólnopolska 13/2005

Watykan

Sesja z okazji 40-lecia „Gaudium et spes”

Wołanie o sprawiedliwość: dziedzictwo „Gaudium et spes” w 40 lat od promulgacji - to temat międzynarodowej 3-dniowej sesji, którą 16 marca otworzył kard. Angelo Sodano, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. Obrady zorganizowała Papieska Rada „Iustitia et Pax”.
Na otwarcie obrad kard. Renato Martino powiedział: „Należy promować człowieka przez żarliwą gotowość zaangażowania na rzecz sprawiedliwości”. Podkreślił, że „sprawiedliwość nabiera szczególnej wagi w kontekście współczesności (...). Obecnie wydaje się bowiem, że godność człowieka jest poważnie zagrożona sprowadzaniem jej wyłącznie do kategorii użyteczności. Sprawiedliwość tymczasem nie jest wyłącznie wynikiem ludzkiej umowy” - powiedział kard. Martino i dodał: „To, co jest «sprawiedliwe» w swej istocie nie wynika z prawa, lecz z samej istoty człowieczeństwa. Dlatego też potrzeba, aby nad sprawiedliwością brało górę miłosierdzie”.

ONZ

Wzrosła liczba biednych dzieci w bogatych krajach

Na przestrzeni ostatnich 10 lat znacznie wzrosła liczba biednych dzieci w większości krajów bogatych. Tak wynika z raportu Instytutu badawczego Innocenti - Programu Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom UNICEF.
Rozpowszechniony stereotyp o minimalnej liczbie biednych dzieci w bogatych krajach nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości. Jedno z ostatnich miejsc w klasyfikacji przypada Stanom Zjednoczonym, gdzie notuje się aż 20% dzieci żyjących w biedzie. W Europie bieda wśród dzieci szerzy się najbardziej we Włoszech. Dość szokujące są ustalenia Instytutu Innocenti dotyczące sytuacji w Niemczech, gdzie, jak podają statystki, 1 dziecko na 10 żyje obecnie w biedzie. Rosnący procent biednych dzieci w Niemczech wiąże się m.in. ze zjawiskiem postępującej imigracji.
Ogółem 50 mln dzieci żyje w biedzie w krajach uchodzących za najbogatsze na świecie.

Ukraina

Konferencja Rady Europy nt. Mediów

W Kijowie zakończyła się wizyta abp. Johna Foleya. Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu przebywał tam jako specjalny wysłannik Jana Pawła II.
Abp Foley wziął udział w konferencji ministrów ds. informacji i mediów krajów Rady Europy. Tematy obrad obejmowały kwestie związane z prawami i odpowiedzialnością środków społecznego przekazu w kryzysowych sytuacjach, z obroną obiektywności mediów w okresie globalizacji oraz prawami człowieka w przestrzeni informacyjnej. Uczestnicy konferencji podpisali polityczną deklarację i trzy rezolucje, uzgodnili również wspólny plan działań odnośnie do polityki medialnej Rady Europy.
W programie wizyty watykańskiego wysłannika znalazły się też liczne spotkania, m.in. z pracownikami mediów Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie i z alumnami Seminarium Duchownego Diecezji Kijowsko-Żytomierskiej.
Abp Foley opowiedział również o pracy Papieskiej Rady, którą kieruje, oraz przedstawił papieskie orędzie na tegoroczny Dzień Środków Społecznego Przekazu.

Reklama

Laos

Konsekracja kościoła katolickiego

W Losie konsekrowano pierwszy od 30 lat nowy kościół katolicki. Świątynię w Pong Vang na północy kraju poświęcił delegat apostolski dla Malezji, Brunei, Birmy i Laosu - abp Salvatore Pennacchio. Jest to pierwsza katolicka świątynia wybudowana od czasu przejęcia władzy w tym kraju przez komunistów w 1975 r.
Wspólnota katolików w Pong Vang, należąca do wikariatu apostolskiego Luang Prabang, liczy 300 osób. Nowy kościół poświęcony został Matce Bożej Fatimskiej.
Laos zajmuje powierzchnię 237 tys. km2, ze stolicą w Vientianie, a zamieszkuje go 5,6 mln ludności. Blisko połowa (48,8 proc.) mieszkańców wyznaje buddyzm, 41,7 proc. to animiści. Chrześcijan jest zaledwie 2,1 proc.
W 1975 r. rząd komunistyczny, który objął wtedy władzę, nakazał opuszczenie Laosu wszystkim zagranicznym misjonarzom i siostrom zakonnym. Wielu rodzimych księży wtrącono do więzień lub „obozów reedukacyjnych”. Oznaki liberalizacji w dziedzinie religii pojawiły się dopiero w 1991 r.
Obecnie w 4 wikariatach apostolskich, na jakie dzieli się Kościół w tym południowoazjatyckim kraju, mieszka 40 tys. katolików. Pracuje wśród nich 3 biskupów, 13 księży diecezjalnych, 76 sióstr zakonnych, 301 katechistów, a do kapłaństwa przygotowuje się 16 seminarzystów.

Hiszpania

„Priorytetem nowych władz Episkopatu Hiszpanii jest niedzielna Msza św.” - powiedział w Radiu Watykańskim jego nowy przewodniczący, bp Ricardo Perez Blazquez. Podkreślił, że „niedzielna Msza św. pozostaje sercem, celem i źródłem życia Kościoła oraz posługi każdego biskupa i kapłana”.
Bp Blazquez, mówiąc o niedawnej rocznicy zamachów w Madrycie z 11 marca 2004 r., stwierdził, że nie do Kościoła należy wypracowanie metod walki z terroryzmem, gotów on jednak jest „rozbroić umysły, ponieważ to zawsze umysł i serce sprawiają, że trzymana w ręku broń zabija (...) Pragniemy wskazać na perspektywy etyczne i moralne, ażeby zawsze respektowano pokój, koegzystencję i prawa człowieka” - powiedział nowy przewodniczący Episkopatu Hiszpanii.

Włochy

W Neapolu powtórzył się 16 marca cud św. Januarego. Na oczach wiernych przybyłych do jednej z kaplic tamtejszej katedry rozpuściła się krew patrona miasta, przechowywana w specjalnym relikwiarzu w kształcie ampułek.
Z okazji tzw. roku jubileuszowego, czyli 1700. rocznicy męczeńskiej śmierci św. Januarego, relikwiarz wystawiany jest na widok publiczny raz w miesiącu. Przez wszystkie dni w roku wystawione jest natomiast popiersie świętego, wykonane w 1305 r. na zamówienie Karola Andegaweńskiego.
Po raz pierwszy do rozpuszczenia krwi doszło w 1389 r. podczas pierwszego publicznego wystawienia ampułek. Zjawisko powtarza się zazwyczaj dwa razy w roku: ok. 19 września, czyli w rocznicę śmierci świętego, i 16 grudnia, w rocznicę wybuchu Wezuwiusza w 1631 r. Wierni wierzą, że jeżeli krew rozpuszcza się szybko, zapowiada pomyślność.

Chiny

Episkopat USA zwrócił się do władz Chińskiej Republiki Ludowej z prośbą o dostarczenie informacji na temat losu 18 biskupów i 19 kapłanów. List w tej sprawie wystosował do ambasadora Chin w Stanach Zjednoczonych Yang Yechi przewodniczący Komisji ds. Polityki Międzynarodowej w Episkopacie USA - bp John Ricard. Natomiast włoski minister ds. spraw europejskich - prof. Rocco Buttiglione podpisał się pod petycją w sprawie uwolnienia biskupów i księży katolickich więzionych w tym kraju.
Bp Ricard wyraził zaniepokojenie społeczności międzynarodowej sposobem, w jaki władze w Pekinie traktują duchownych katolickich. Niektórzy z nich przebywają w więzieniu, inni w areszcie domowym, odizolowani, nie mogą pełnić swych funkcji.

Indie

S. Sheila Kannathu, karmelitanka od lat pracująca w Indiach, jest kompozytorką ok. 400 pieśni i hymnów kościelnych. Utwory te oparte na indyjskiej tradycji muzycznej są znane i śpiewane także w środowiskach pozakościelnych.
56-letnia siostra Kannathu pomimo ciężkiej choroby, na którą zapadła kilka lat temu, pozostaje dyrektorką Wydziału Muzyki i Sztuki w katolickim Narodowym Centrum Biblijno-Liturgicznym (NBCLC) w Bangalore, w południowych Indiach.

Tydzień na świecie

„Eutanazja nie ma nic wspólnego z wolnością, oznacza zgodę państwa na pozbawienie człowieka życia” - uważa kard. Ersilio Tonini. Przemawiając w Rzymie na spotkaniu poświęconemu temu tematowi, wyraził przekonanie, że Unia Europejska nie ma prawa podejmować jakiejkolwiek decyzji w sprawie eutanazji.

Papieski Instytut Regina Mundi w Rzymie obchodzi w tym roku 50-lecie istnienia. Jest to pierwsza międzynarodowa instytucja akademicka w Kościele mająca na celu formację teologiczną kobiet, głównie zakonnic. Obecnie studiują w nim siostry z 63 zgromadzeń. Instytut noszący imię Maryi Królowej Świata jest organizacyjnie podporządkowany Papieskiemu Uniwersytetowi Gregoriańskiemu. W związku z jubileuszem w Rzymie zorganizowano specjalne sympozjum zatytułowane Kobiece oblicze Kościoła

Nowym radcą generalnym Państwa Watykańskiego Jan Paweł II mianował prof. Cesare Mirabellego, emerytowanego prezesa włoskiego Trybunału Konstytucyjnego.

Z inicjatywy Sióstr Elżbietanek, w każdy czwartek po południu od kilku miesięcy odmawiana jest modlitwa różańcowa, na znak protestu przeciw budowie muru okalającego Betlejem. Modlący gromadzą się u stóp muru, odległego o zaledwie 200 m od szpitala, w którym pracują siostry. Żołnierze izraelscy, początkowo szykanujący i kontrolujący modlących się, obecnie „pozostawiają ich w spokoju”.

Cicha procesja, upamiętniająca rocznicę cudu amsterdamskiego z 1345 r., zgromadziła tym razem ponad 8 tys. osób. Każdego roku w nocy z soboty na niedzielę przed 15 marca, bez symboli religijnych, głośnych modlitw i śpiewów, holenderscy katolicy obchodzą w milczeniu tradycyjną trasę, zatrzymując się przed domem, w którym miał miejsce Cud Najświętszego Sakramentu.

Nowym prezesem Związku Polaków na Białorusi została Andżelika Borys, z zawodu nauczycielka.

Litewska TV-3 wyemitowała antypolski film, kłamliwie oskarżający Armię Krajową o zbrodnie na ludności litewskiej.

We Francji rośnie szybko liczba przeciwników tzw. eurokonstytucji - przeciw UE jako „państwu związkowemu” opowiedziała się ostatnio także część socjalistów.

Jorge Heider, b. lider Wolnościowej Partii Austrii, przeciwnik UE, powraca do czynnej polityki.

Chińska Republika Ludowa zagroziła Tajwanowi użyciem siły, gdyby ogłosił swą niepodległość.

W ramach „afrykanizacji” zmieniono tradycyjną nazwę stolicy RPA z „Pretoria” na „Tshwane”.

Władze rosyjskie zapłaciły za donos o miejscu pobytu lidera Czeczenii Asłana Maschadowa 10 mln dolarów.

Komunistyczna Korea Północna zagroziła zwiększeniem arsenału nuklearnego.

Prezydent Niemiec niebywale ostro skrytykował rządy lewicy socjaldemokratycznej za brak pożądanych reform gospodarczych; bezrobocie w Niemczech obejmuje prawie 6 mln obywateli i jest najwyższe od czasów Hitlera.

Jeden z brytyjskich ministrów oświadczył, że „Wielka Brytania jest dumna z wartości, które upowszechniała w czasach imperium”.

W Jerozolimie otwarto nowe Muzeum Holocaustu.

Maurycy Greenberg przestał być prezesem AIG, największej na świecie firmy ubezpieczeniowej - nadzór ubezpieczeniowy ma poważne zastrzeżenia co do niektórych transakcji firmy.

Strony informacyjne opracowano na podstawie doniesień korespondentów własnych, wiadomości Radia Watykańskiego i KAI.

Trzeba jasno powiedzieć: Dość!

2019-07-16 11:47

Z abp. Stanisławem Gądeckim rozmawiał Artur Stelmasiak
Niedziela Ogólnopolska 29/2019, str. 10-13

Nie można dialogować ze środowiskami, które nie chcą dialogu, depczą świętości, bluźnią Bogu i deprawują człowieka. Ale Kościół otrzymał zadanie głoszenia Ewangelii wszystkim i nikt nie powinien być wyłączony z możliwości usłyszenia Dobrej Nowiny – mówi abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, w rozmowie z Arturem Stelmasiakiem

episkopat.pl
Abp Stanisław Gądecki

ARTUR STELMASIAK: – Napisał Ksiądz Arcybiskup bardzo mocny list w obronie wartości religijnych. Oczywistych powodów jest wiele, ale czy było jakieś szczególne wydarzenie, które przechyliło szalę goryczy, by zająć stanowisko w tej sprawie?

ABP STANISŁAW GĄDECKI: – Od dłuższego czasu mamy do czynienia z niezwykle intensywną dyskusją społeczną, której przedmiotem jest Kościół. Pojawia się wiele głosów nieprzychylnych, a nawet wrogich, wobec Kościoła i wartości religijnych. W ostatnich tygodniach miały jednak miejsce akty jawnej profanacji największych świętości, wobec których trzeba zdecydowanie zaprotestować. Mam tu na myśli przede wszystkim profanację jasnogórskiego wizerunku Matki Bożej, jak również akty bluźnierstwa, do których dochodzi podczas tzw. marszów środowisk gejów, lesbijek, biseksualistów i transseksualistów. Inicjatywy te cechują się swego rodzaju przewrotnością, bo pretekstem do ich organizowania jest rzekomo promocja większej tolerancji w społeczeństwie, tymczasem – o czym wspominałem w liście – stają się one miejscem jawnej nietolerancji, obscenicznych prezentacji oraz sposobnością do okazywania pogardy wobec chrześcijaństwa, w tym także do parodiowania liturgii Eucharystii, oraz do nawoływania do nienawiści w stosunku do Kościoła i osób duchownych. Do tego należy dodać napaści na świątynie i fizyczne ataki na księży. W ostatnim czasie zaistniało w społeczeństwie naprawdę wiele zła, które dotyka wspólnotę Kościoła i wprost uderza w Boga i Matkę Najświętszą. I w tym momencie trzeba jasno powiedzieć: „Dość!”.

– Pamiętam czasy, gdy Ksiądz Arcybiskup pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego KEP, a przez media przetoczyła się fala nagonki na Kościół ws. lustracji. Teraz jako przewodniczący musi się Ksiądz Arcybiskup zmagać z falą krytyki ws. rozliczeń nadużyć seksualnych. Czy teraz KEP jest w trudniejszej sytuacji niż 10 lat temu?

– Trzeba wyraźnie rozgraniczyć: czym innym jest – jak pan redaktor to ujął – medialna nagonka antykościelna, a czym innym – dążenie do prawdy i zmaganie ze złem. Bardzo nam zależy na dojściu do prawdy i wewnętrznym oczyszczeniu Kościoła. Tak było przed dekadą, kiedy podejmowaliśmy konkretne działania umożliwiające przeprowadzenie lustracji w Kościele, tak jest i teraz. Trudno w naszym społeczeństwie znaleźć drugie takie środowisko, które podjęło aż tyle przedsięwzięć, inicjatyw i rozwiązań mających na celu rozliczenie przeszłości i prewencję na przyszłość. Zależy nam bowiem na naprawieniu krzywd wobec osób zranionych grzechem ludzi Kościoła. Zależy nam na dobru dzieci i młodzieży oraz na tym, aby Kościół był środowiskiem bezpiecznym i transparentnym.
Trudność dzisiejszej sytuacji polega na tym, że kwestia pedofilii stała się – już nie tylko w Polsce, ale niemal na całym świecie – dającym się łatwo wykorzystać tematem do ataków na Kościół, które mają na celu odebranie mu wiarygodności moralnej. Kościół jest bowiem ostatnim głosem w społeczeństwie, który nie idzie na kompromis ze współczesnymi prądami demoralizującymi, ale nie boi się mówić, że życie szczęśliwe to życie, w którym człowiek stawia sobie jasne wymagania. Siły libertyńskie chciałyby z pewnością ten głos uciszyć i wyeliminować.

– Ksiądz Arcybiskup wymienia w liście marsze środowisk gejów, lesbijek, biseksualistów i transseksualistów, które w nazwie mają tolerancję, a tak naprawdę ich uczestnicy pogardzają chrześcijaństwem. A może Kościół powinien nawiązać dialog ze środowiskami LGBT i iść do nich z Dobrą Nowiną?

– Nie można dialogować ze środowiskami, które nie chcą dialogu, depczą świętości, bluźnią Bogu i deprawują człowieka. Prawdą jest też to, że Kościół otrzymał zadanie głoszenia Ewangelii wszystkim, i nikt nie powinien być wyłączony z możliwości usłyszenia Dobrej Nowiny. Także osoby przynależące do wspomnianych środowisk mają to prawo. Dla nas osoby te nie są w pierwszym rzędzie gejami, lesbijkami, biseksualistami czy transseksualistami – one są przede wszystkim naszymi braćmi i siostrami, za których Chrystus oddał swoje życie i które chce On doprowadzić do zbawienia. W imię wierności naszemu Zbawicielowi i w imię miłości do naszych sióstr i braci musimy jednak głosić całą Ewangelię – nie unikając wymagań, które ona niesie, i nie przestając nazywać śmiertelnym grzechem tego, co nim w istocie jest. Gdybyśmy tak nie czynili, okradalibyśmy naszych bliźnich z prawdy, która także im się należy.


Pełna treść tego i pozostałych artykułów z NIEDZIELI 29/2019 w wersji drukowanej tygodnika lub w e-wydaniu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Papież do francuskich skautów: nie ograniczajcie się do kontaktów wirtualnych

2019-07-23 19:18

pb (KAI/famillechretienne.fr) / Jambville

Nie ograniczajcie się do kontaktów wirtualnych - zaapelował papież Franciszek do 22 tys. francuskich skautów, zgromadzonych w Jambville koło Paryża na „wielkim jamboree” (zlocie) pod hasłem „Connecte!” (Połącz się!).

Grzegorz Gałązka

Za pośrednictwem telegramu wysłanego przez sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolina papież przekonuje, że łączność z Chrystusem poprzez modlitwę, słuchanie słowa Bożego i sakramenty pozwala odkryć „źródło radości”, ale także „drogę prawdziwego spotkania” z innymi ludźmi.

Życzy młodym, by nie ograniczając się spotkań wirtualnych, coraz bardziej byli „budowniczymi mostów”. W ten sposób wezmą udział w budowie społeczeństwa „bardziej sprawiedliwego i bardziej ludzkiego”, zauważającego małych i ubogich.

W spotkaniu w Jambville bierze udział 22 tys. spośród 85 tys. członków głównej organizacji harcerskiej we Francji Scouts et Guides de France (SGDF).

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem