Reklama

Ze świata


Niedziela Ogólnopolska 13/2005

Watykan

Sesja z okazji 40-lecia „Gaudium et spes”

Wołanie o sprawiedliwość: dziedzictwo „Gaudium et spes” w 40 lat od promulgacji - to temat międzynarodowej 3-dniowej sesji, którą 16 marca otworzył kard. Angelo Sodano, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. Obrady zorganizowała Papieska Rada „Iustitia et Pax”.
Na otwarcie obrad kard. Renato Martino powiedział: „Należy promować człowieka przez żarliwą gotowość zaangażowania na rzecz sprawiedliwości”. Podkreślił, że „sprawiedliwość nabiera szczególnej wagi w kontekście współczesności (...). Obecnie wydaje się bowiem, że godność człowieka jest poważnie zagrożona sprowadzaniem jej wyłącznie do kategorii użyteczności. Sprawiedliwość tymczasem nie jest wyłącznie wynikiem ludzkiej umowy” - powiedział kard. Martino i dodał: „To, co jest «sprawiedliwe» w swej istocie nie wynika z prawa, lecz z samej istoty człowieczeństwa. Dlatego też potrzeba, aby nad sprawiedliwością brało górę miłosierdzie”.

ONZ

Wzrosła liczba biednych dzieci w bogatych krajach

Na przestrzeni ostatnich 10 lat znacznie wzrosła liczba biednych dzieci w większości krajów bogatych. Tak wynika z raportu Instytutu badawczego Innocenti - Programu Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom UNICEF.
Rozpowszechniony stereotyp o minimalnej liczbie biednych dzieci w bogatych krajach nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości. Jedno z ostatnich miejsc w klasyfikacji przypada Stanom Zjednoczonym, gdzie notuje się aż 20% dzieci żyjących w biedzie. W Europie bieda wśród dzieci szerzy się najbardziej we Włoszech. Dość szokujące są ustalenia Instytutu Innocenti dotyczące sytuacji w Niemczech, gdzie, jak podają statystki, 1 dziecko na 10 żyje obecnie w biedzie. Rosnący procent biednych dzieci w Niemczech wiąże się m.in. ze zjawiskiem postępującej imigracji.
Ogółem 50 mln dzieci żyje w biedzie w krajach uchodzących za najbogatsze na świecie.

Ukraina

Konferencja Rady Europy nt. Mediów

W Kijowie zakończyła się wizyta abp. Johna Foleya. Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu przebywał tam jako specjalny wysłannik Jana Pawła II.
Abp Foley wziął udział w konferencji ministrów ds. informacji i mediów krajów Rady Europy. Tematy obrad obejmowały kwestie związane z prawami i odpowiedzialnością środków społecznego przekazu w kryzysowych sytuacjach, z obroną obiektywności mediów w okresie globalizacji oraz prawami człowieka w przestrzeni informacyjnej. Uczestnicy konferencji podpisali polityczną deklarację i trzy rezolucje, uzgodnili również wspólny plan działań odnośnie do polityki medialnej Rady Europy.
W programie wizyty watykańskiego wysłannika znalazły się też liczne spotkania, m.in. z pracownikami mediów Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie i z alumnami Seminarium Duchownego Diecezji Kijowsko-Żytomierskiej.
Abp Foley opowiedział również o pracy Papieskiej Rady, którą kieruje, oraz przedstawił papieskie orędzie na tegoroczny Dzień Środków Społecznego Przekazu.

Reklama

Laos

Konsekracja kościoła katolickiego

W Losie konsekrowano pierwszy od 30 lat nowy kościół katolicki. Świątynię w Pong Vang na północy kraju poświęcił delegat apostolski dla Malezji, Brunei, Birmy i Laosu - abp Salvatore Pennacchio. Jest to pierwsza katolicka świątynia wybudowana od czasu przejęcia władzy w tym kraju przez komunistów w 1975 r.
Wspólnota katolików w Pong Vang, należąca do wikariatu apostolskiego Luang Prabang, liczy 300 osób. Nowy kościół poświęcony został Matce Bożej Fatimskiej.
Laos zajmuje powierzchnię 237 tys. km2, ze stolicą w Vientianie, a zamieszkuje go 5,6 mln ludności. Blisko połowa (48,8 proc.) mieszkańców wyznaje buddyzm, 41,7 proc. to animiści. Chrześcijan jest zaledwie 2,1 proc.
W 1975 r. rząd komunistyczny, który objął wtedy władzę, nakazał opuszczenie Laosu wszystkim zagranicznym misjonarzom i siostrom zakonnym. Wielu rodzimych księży wtrącono do więzień lub „obozów reedukacyjnych”. Oznaki liberalizacji w dziedzinie religii pojawiły się dopiero w 1991 r.
Obecnie w 4 wikariatach apostolskich, na jakie dzieli się Kościół w tym południowoazjatyckim kraju, mieszka 40 tys. katolików. Pracuje wśród nich 3 biskupów, 13 księży diecezjalnych, 76 sióstr zakonnych, 301 katechistów, a do kapłaństwa przygotowuje się 16 seminarzystów.

Hiszpania

„Priorytetem nowych władz Episkopatu Hiszpanii jest niedzielna Msza św.” - powiedział w Radiu Watykańskim jego nowy przewodniczący, bp Ricardo Perez Blazquez. Podkreślił, że „niedzielna Msza św. pozostaje sercem, celem i źródłem życia Kościoła oraz posługi każdego biskupa i kapłana”.
Bp Blazquez, mówiąc o niedawnej rocznicy zamachów w Madrycie z 11 marca 2004 r., stwierdził, że nie do Kościoła należy wypracowanie metod walki z terroryzmem, gotów on jednak jest „rozbroić umysły, ponieważ to zawsze umysł i serce sprawiają, że trzymana w ręku broń zabija (...) Pragniemy wskazać na perspektywy etyczne i moralne, ażeby zawsze respektowano pokój, koegzystencję i prawa człowieka” - powiedział nowy przewodniczący Episkopatu Hiszpanii.

Włochy

W Neapolu powtórzył się 16 marca cud św. Januarego. Na oczach wiernych przybyłych do jednej z kaplic tamtejszej katedry rozpuściła się krew patrona miasta, przechowywana w specjalnym relikwiarzu w kształcie ampułek.
Z okazji tzw. roku jubileuszowego, czyli 1700. rocznicy męczeńskiej śmierci św. Januarego, relikwiarz wystawiany jest na widok publiczny raz w miesiącu. Przez wszystkie dni w roku wystawione jest natomiast popiersie świętego, wykonane w 1305 r. na zamówienie Karola Andegaweńskiego.
Po raz pierwszy do rozpuszczenia krwi doszło w 1389 r. podczas pierwszego publicznego wystawienia ampułek. Zjawisko powtarza się zazwyczaj dwa razy w roku: ok. 19 września, czyli w rocznicę śmierci świętego, i 16 grudnia, w rocznicę wybuchu Wezuwiusza w 1631 r. Wierni wierzą, że jeżeli krew rozpuszcza się szybko, zapowiada pomyślność.

Chiny

Episkopat USA zwrócił się do władz Chińskiej Republiki Ludowej z prośbą o dostarczenie informacji na temat losu 18 biskupów i 19 kapłanów. List w tej sprawie wystosował do ambasadora Chin w Stanach Zjednoczonych Yang Yechi przewodniczący Komisji ds. Polityki Międzynarodowej w Episkopacie USA - bp John Ricard. Natomiast włoski minister ds. spraw europejskich - prof. Rocco Buttiglione podpisał się pod petycją w sprawie uwolnienia biskupów i księży katolickich więzionych w tym kraju.
Bp Ricard wyraził zaniepokojenie społeczności międzynarodowej sposobem, w jaki władze w Pekinie traktują duchownych katolickich. Niektórzy z nich przebywają w więzieniu, inni w areszcie domowym, odizolowani, nie mogą pełnić swych funkcji.

Indie

S. Sheila Kannathu, karmelitanka od lat pracująca w Indiach, jest kompozytorką ok. 400 pieśni i hymnów kościelnych. Utwory te oparte na indyjskiej tradycji muzycznej są znane i śpiewane także w środowiskach pozakościelnych.
56-letnia siostra Kannathu pomimo ciężkiej choroby, na którą zapadła kilka lat temu, pozostaje dyrektorką Wydziału Muzyki i Sztuki w katolickim Narodowym Centrum Biblijno-Liturgicznym (NBCLC) w Bangalore, w południowych Indiach.

Tydzień na świecie

„Eutanazja nie ma nic wspólnego z wolnością, oznacza zgodę państwa na pozbawienie człowieka życia” - uważa kard. Ersilio Tonini. Przemawiając w Rzymie na spotkaniu poświęconemu temu tematowi, wyraził przekonanie, że Unia Europejska nie ma prawa podejmować jakiejkolwiek decyzji w sprawie eutanazji.

Papieski Instytut Regina Mundi w Rzymie obchodzi w tym roku 50-lecie istnienia. Jest to pierwsza międzynarodowa instytucja akademicka w Kościele mająca na celu formację teologiczną kobiet, głównie zakonnic. Obecnie studiują w nim siostry z 63 zgromadzeń. Instytut noszący imię Maryi Królowej Świata jest organizacyjnie podporządkowany Papieskiemu Uniwersytetowi Gregoriańskiemu. W związku z jubileuszem w Rzymie zorganizowano specjalne sympozjum zatytułowane Kobiece oblicze Kościoła

Nowym radcą generalnym Państwa Watykańskiego Jan Paweł II mianował prof. Cesare Mirabellego, emerytowanego prezesa włoskiego Trybunału Konstytucyjnego.

Z inicjatywy Sióstr Elżbietanek, w każdy czwartek po południu od kilku miesięcy odmawiana jest modlitwa różańcowa, na znak protestu przeciw budowie muru okalającego Betlejem. Modlący gromadzą się u stóp muru, odległego o zaledwie 200 m od szpitala, w którym pracują siostry. Żołnierze izraelscy, początkowo szykanujący i kontrolujący modlących się, obecnie „pozostawiają ich w spokoju”.

Cicha procesja, upamiętniająca rocznicę cudu amsterdamskiego z 1345 r., zgromadziła tym razem ponad 8 tys. osób. Każdego roku w nocy z soboty na niedzielę przed 15 marca, bez symboli religijnych, głośnych modlitw i śpiewów, holenderscy katolicy obchodzą w milczeniu tradycyjną trasę, zatrzymując się przed domem, w którym miał miejsce Cud Najświętszego Sakramentu.

Nowym prezesem Związku Polaków na Białorusi została Andżelika Borys, z zawodu nauczycielka.

Litewska TV-3 wyemitowała antypolski film, kłamliwie oskarżający Armię Krajową o zbrodnie na ludności litewskiej.

We Francji rośnie szybko liczba przeciwników tzw. eurokonstytucji - przeciw UE jako „państwu związkowemu” opowiedziała się ostatnio także część socjalistów.

Jorge Heider, b. lider Wolnościowej Partii Austrii, przeciwnik UE, powraca do czynnej polityki.

Chińska Republika Ludowa zagroziła Tajwanowi użyciem siły, gdyby ogłosił swą niepodległość.

W ramach „afrykanizacji” zmieniono tradycyjną nazwę stolicy RPA z „Pretoria” na „Tshwane”.

Władze rosyjskie zapłaciły za donos o miejscu pobytu lidera Czeczenii Asłana Maschadowa 10 mln dolarów.

Komunistyczna Korea Północna zagroziła zwiększeniem arsenału nuklearnego.

Prezydent Niemiec niebywale ostro skrytykował rządy lewicy socjaldemokratycznej za brak pożądanych reform gospodarczych; bezrobocie w Niemczech obejmuje prawie 6 mln obywateli i jest najwyższe od czasów Hitlera.

Jeden z brytyjskich ministrów oświadczył, że „Wielka Brytania jest dumna z wartości, które upowszechniała w czasach imperium”.

W Jerozolimie otwarto nowe Muzeum Holocaustu.

Maurycy Greenberg przestał być prezesem AIG, największej na świecie firmy ubezpieczeniowej - nadzór ubezpieczeniowy ma poważne zastrzeżenia co do niektórych transakcji firmy.

Strony informacyjne opracowano na podstawie doniesień korespondentów własnych, wiadomości Radia Watykańskiego i KAI.

Reklama

Adwent 2019: Rekolekcje z o. Szustakiem w Warszawie

2019-12-09 12:11

ar / Warszawa (KAI)

Rekolekcje z o. Szustakiem, rekolekcje akademickie, rekolekcje o modlitwie czy biblijne – propozycji na owocne przeżycie Adwentu w Warszawie nie brakuje. Prezentujemy najciekawsze z nich.

Archiwum ASK SD
Konferencja z o. Adamem Szustakiem z cyklu „Sympatia Miłość Małżeństwo” na Uniwersytecie Warszawskim, maj 2018 r.

Duszpasterstwo Akademickie ARKA zaprasza do udziału w rekolekcjach adwentowych, prowadzonych przez o. Adama Szustaka OP. Nauki odbędą się w terminie 11, 12, 13 grudnia 2019 roku w parafii Nawrócenia św. Pawła Apostoła (ul. Kobielska 10) o 19:30. Pierwszego dnia dominikanin poprowadzi konferencję dla chłopców i mężczyzn, drugiego dla dziewcząt i kobiet, a trzeciego dla narzeczonych i małżeństw.

Z kolei rekolekcje pt. "Kardynał Stefan Wyszyński w służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie" poprowadzi ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB, w terminie 9-11 grudnia o 18:00 w Auli Schumana na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie. Każdego dnia zaplanowano inny temat wykładu, a są nimi kolejno: „Przez Maryję do Jezusa – miejsce Maryi w życiu i posłudze kard. Wyszyńskiego”, „Kardynał Wyszyński wychowawca narodu”, ”Kardynał Wyszyński wychowawca młodzieży”.

Na "Adwentowe Rekolekcje o Miłości", w dniach 8-10 grudnia o 20:30, do kościoła Najświętszego Zbawiciela zaprasza o. Janusz Pyda, duszpasterz akademicki krakowskiej "Beczki". - O miłości powiedziano już chyba wszystko. A mimo tego wciąż tak bardzo jej pragniemy i tak wiele osób doświadcza jej braku. Gdzie popełniliśmy błąd? Przyjdź, przekonaj się i kochaj! Nie ma piękniejszego czasu do refleksji nad miłością niż Adwent! – czytamy w zapowiedzi.

Natomiast "Rekolekcje o modlitwie jako relacji" wygłosi jezuita, o. Tadeusz Hajduk SJ w parafii św. Dominika na warszawskim Służewie. Początek rekolekcji – w niedzielę, 15 grudnia, podczas Mszy o godz. 7.00, 8.00, 9.30, 11.00 (Msza dla rodzin), 12.30, 14.00, 17.00 i 18.30. Kolejne nauki zaplanowano od poniedziałku do środy (16-18 grudnia) podczas Mszy o godz. 6.00 (roraty), 12.00, 18.00 i 19.30.

Nagrania rekolekcji będą dostępne na stronie http://www.sluzew.dominikanie.pl/nagrania/

- Zapraszamy na rekolekcje adwentowe, tym razem biblijne. Razem przygotujmy się na nowe przyjęcie rodzącego się w Betlejem Słowa – do Bazyliki Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście zaprasza ks. Maciej Jaszczołt. Rekolekcje odbędą się one w dniach 15-18 grudnia. W niedzielę zaplanowano naukę rekolekcyjną w czasie Mszy św. o godz. 9.30, 11.00, 12.30, 18.00, 19.00 i 21.00, natomiast od poniedziałku do środy o godz. 19:00.

- Kiedy masz się spotkać z osobą, której dawno nie widziałeś, a bardzo ją kochasz - serce chce wyskoczyć z radości. Warto więc powiedzieć sobie wprost: Adwent NIE JEST czasem pokuty i umartwienia! Adwent to radosne oczekiwanie na przyjście Pana Jezusa – zachęcają warszawscy franciszkanie z kościoła św. Antoniego przy ul. Senatorskiej 31, gdzie w dniach 8-10 grudnia o 8:00 i 22:00 odbywają się rekolekcje, które prowadzi ks. Radosław Rafał MSF - charyzmatyczny kapłan ze Zgromadzenia Świętej Rodziny, pasterz wspólnoty “Poznanie Jezusa”, redaktor naczelny pisma „Posłaniec Świętej Rodziny”, który jak sam przyznaje - „kocha Pana Jezusa jak wariat”. - Przyjdź! Niech nam wszystkim serca walą jak szalone – zachęca kapłan.

"Jak spotkać Boga w modlitwie?" - to tytuł rekolekcji, które odbędą się w dniach 15-18 grudnia o 19:30 w klasztorze ojców dominikanów na Freta. Wygłosi je o. Maksymilian Nawara OSB, benedyktyn mieszkający na co dzień w Lubiniu.

Podobnie jak w poprzednich latach parafia Matki Bożej z Lourdes (ul. Wileńska 69) oraz Siostry Uczennice Krzyża zapraszają chętnych do wspólnej modlitwy słowami Akatystu we wszystkie niedziele Adwentu. Hymn będzie śpiewany jeszcze 15 i 22 grudnia w Kaplicy Krzyża Świętego (kaplica Adoracji). Rozpoczęcie modlitwy - godz. 20.00.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Papież na wystawie „100 żłóbków”

2019-12-09 21:45

pb / Rzym (KAI)

Papież Franciszek obejrzał dziś po południu wystawę „100 żłóbków”, otwartą 8 grudnia w Sali Piusa X w pobliżu Watykanu. Po podpisaniu 1 grudnia w Greccio listu apostolskiego „Admirabile signum” dał w ten sposób kolejny znak swej dbałości o tę tradycję wiary.

BOŻENA SZTAJNER

Papieżowi towarzyszył przewodniczący Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji abp Rino Fisichella, który przedstawiał Ojcu Świętemu kolejne dzieła. Franciszek indywidualnie witał się z twórcami żłóbków, towarzyszącymi im artystami i ich rodzinami. Na koniec wspólnie z nimi odmówił modlitwę i udzielił im błogosławieństwa.

W czasie trwającej 45 minut papieskiej wizyty chór kameralny Kodály z Budapesztu śpiewał pieśni bożonarodzeniowe.

Wystawa powstała z inicjatywy Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Jest na niej ponad 130 szopek z 30 krajów. Współorganizatorem ekspozycji, którą można zwiedzać za darmo do 12 stycznia, jest ambasada Węgier przy Stolicy Apostolskiej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem