Reklama

Z Watykanu

Uroczystą Mszą św. w Bazylice św. Piotra w Watykanie Papież Benedykt XVI zainaugurował 2 października XI Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów. Wraz z Ojcem Świętym Eucharystię koncelebrowali uczestnicy Synodu - 256 biskupów ze 118 krajów świata. Hasłem Synodu, który potrwa do 23 października, są słowa: „Eucharystia źródłem i szczytem życia oraz misji Kościoła”.

Niedziela Ogólnopolska 42/2005

Grzegorz Gałązka

Benedykt XVI u najmłodszych pacjentów szpitala

Modlitwa „Anioł Pański”

Kościół odbija się w Eucharystii jak w „soczewce”

„Eucharystię można by także uznać za «soczewkę», przez którą należy stale weryfikować oblicze i drogę Kościoła, który Chrystus założył po to, ażeby każdy człowiek mógł poznać miłość Boga i odnaleźć w niej pełnię życia” - powiedział Benedykt XVI w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański 2 października w Watykanie. Papież nawiązał też do rozpoczętego tego dnia uroczystą Mszą św. XI Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów na temat Eucharystii.
Podejmując temat obrad Synodu Biskupów: Eucharystia źródłem i szczytem życia oraz misji Kościoła, Benedykt XVI powiedział: „W rzeczywistości katolicka nauka o Eucharystii, zdefiniowana autorytatywnie przez sobór trydencki, wymaga od wspólnoty kościelnej przyjęcia, przeżywania i przekazywania jej w sposób wciąż nowy i odpowiadający czasom”.
Następnie zwrócił uwagę na związek tajemnicy Eucharystii z misyjną działalnością Kościoła. „Eucharystia bowiem stanowi centrum napędowe całej ewangelizacyjnej działalności Kościoła, jest trochę tym, czym serce dla ludzkiego ciała” - powiedział Papież i zaznaczył, że bez niej wspólnoty chrześcijańskie utraciłyby swą autentyczną naturę. „Tylko jako «eucharystyczne» mogą one przekazywać ludziom Chrystusa, a nie jedynie, choćby najszlachetniejsze i ważkie, idee i wartości” - podkreślił Ojciec Święty.
Benedykt XVI przypomniał, że „Eucharystia ukształtowała wybitnych apostołów misjonarzy różnego stanu: biskupów, kapłanów, zakonników, świeckich, świętych życia czynnego i kontemplacyjnego”. Papież wymienił św. Franciszka Ksawerego, którego „miłość do Chrystusa popchnęła aż na Daleki Wschód, by głosić Ewangelię” oraz św. Teresę z Lisieux, która „żyła w klauzurze żarliwym duchem apostolskim, czym zasłużyła sobie na to, że ogłoszono ją, wraz ze św. Franciszkiem Ksawerym, patronką działalności misyjnej Kościoła”.
Papież wezwał do modlitwy za prace rozpoczętego Synodu Biskupów i zawierzył je Matce Bożej: „Prośmy z ufnością nade wszystko Błogosławioną Maryję Pannę, którą 7 października czcić będziemy jako Matkę Bożą Różańcową”. Ojciec Święty wskazał na znaczenie modlitwy różańcowej, „podczas której prowadzeni przez niebieską Matkę Pana kierujemy wzrok na oblicze Odkupiciela, abyśmy dostosowali się do Jego tajemnic radości, światła, bólu i chwały”. Benedykt XVI po raz kolejny nawiązał do osoby zmarłego Jana Pawła II, co przez zebranych na Placu św. Piotra pielgrzymów zostało powitane gromkimi brawami. „Jesteśmy świadkami opatrznościowego odrodzenia tej prastarej modlitwy, także dzięki przykładowi i nauczaniu umiłowanego Papieża Jana Pawła II. Zapraszam Was, byście przeczytali na nowo jego list apostolski Rosarium Virginis Mariae i wprowadzili w czyn jego wskazania w wymiarze osobistym, rodzinnym i wspólnotowym” - powiedział na zakończenie Ojciec Święty.
Pozdrawiając pielgrzymów z Polski, Papież powiedział: „Pozdrawiam wszystkich Polaków. Waszym modlitwom polecam obrady Synodu Biskupów o Eucharystii. Zachęcam Was tu obecnych i wszystkie rodziny do odmawiania Różańca w tym maryjnym miesiącu”.

Audiencja Generalna

Benedykt XVI wspomina Jana Pawła II

Podczas audiencji generalnej 5 października, kierując słowa pozdrowienia do Polaków, Benedykt XVI powiedział: „Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Minęło sześć miesięcy od śmierci mojego drogiego poprzednika Jana Pawła II. Tak ważne i aktualne pozostaje dla nas całe Jego nauczanie i świadectwo życia. Waszej modlitwie różańcowej polecam sprawę Jego beatyfikacji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”.

W Adelajdzie - centralne obchody Światowego Dnia Chorego

Stolica stanu Australia Południowa - Adelajda będzie miejscem głównych obchodów Światowego Dnia Chorego 11 lutego 2006 r., które rozpoczną się już 9 lutego, a ich głównym wątkiem będzie opieka nad osobami chorymi umysłowo.
W ramach przyszłorocznego Światowego Dnia Chorego odbędą się 2 międzynarodowe kongresy: teologiczno-duszpasterski i naukowy.
Przewodni temat Światowego Dnia Chorego szczególnie interesuje obecnego Papieża. 28 listopada 1996 r. kard. Joseph Ratzinger w przemówieniu na konferencji światowej, zorganizowanej przez Papieską Radę ds. Pracowników Służby Zdrowia, ujawnił przypadek swego młodszego odsiebie kuzyna, zamordowanego w 1941 r. przez reżym nazistowski, gdyż wykryto u niego zespół Downa.
Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II, wyznaczając jego datę na 11 lutego. Chciał w ten sposób podkreślić rolę Maryi jako Uzdrowicielki chorych i Lourdes jako miejsca, w którym od początku Jej objawień w 1858 r. po dziś dzień dochodzi do wielu uzdrowień.

Reklama

Synod Biskupów

W kazaniu Benedykt XVI powiedział m.in.: „Tolerancja, która niejako przyzwala na Boga w prywatnej opinii, lecz odmawia Mu miejsca w przestrzeni publicznej, w rzeczywistości świata i naszego życia, nie jest tolerancją, lecz hipokryzją”. Papież przypomniał o zapowiadanym przez Pismo Święte sądzie nad światem. „Groźba sądu dotyczy również nas, Kościoła w Europie, Europy i Zachodu w ogólności. (…) Również nam może zostać odebrane światło, i dobrze uczynimy, jeśli pozwolimy groźbie tej w całej jej powadze rozbrzmiewać w naszej duszy, wołając jednocześnie do Pana: «Pomóż nam się nawrócić!»”.
Dzień później, podczas otwarcia obrad Synodu, głos zabrał abp Nikola Eterović, sekretarz generalny Synodu. Powiedział, że temat obecnego Synodu wpisuje się w duchowe dziedzictwo Jana Pawła II, „zdając sobie sprawę ze zbliżającej się śmierci, sługa Boży z pomocą Ducha Świętego starał się koncentrować swe siły na tym, co istotne, to znaczy na Najświętszym Sakramencie”.
Pierwsze przemówienie wprowadzające do dyskusji wygłosił główny relator zgromadzenia - kard. Angelo Scola. Podkreślił m.in. potrzebę formacji liturgicznej całego ludu Bożego. Mówił o związku Eucharystii z bezżennością kapłanów i o rozwiedzionych żyjących w związkach niesakramentalnych, którym wspólnota powinna okazać pomoc. Za niezbędne uznał właściwe przygotowanie do sakramentu małżeństwa, który „wielu zawiera jedynie ze względu na tradycję”.
Uwagę zwrócił głos prefekta Kongregacji Nauki Wiary - abp. Williama Josepha Levady, który podkreślił m.in., że popełnia grzech ten, kto w wyborach politycznych głosuje na kandydata zgadzającego się na aborcję.
Inni ojcowie synodalni mówili o potrzebie wierności regułom liturgicznym w kontekście nadużyć i wypaczeń w tej materii. „Naruszanie norm liturgicznych - stwierdził abp Tadeusz Kondrusiewicz - zaciemnia wiarę i naukę Kościoła o Eucharystii. Dlatego w liturgii nie może być dowolności”.
Na niebezpieczeństwo wypaczenia liturgii przez transmisję telewizyjną zwrócił uwagę przewodniczący Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu - abp John Foley. Zauważył, że na widok na ekranie nadużyć, jakich dopuszczają się czasem celebransi Mszy św. - zarówno świeccy, jak i duchowni skłonni są uwierzyć, że wolno naruszać pewne normy.
Obecny Synod Biskupów jest największy w historii. Program przewiduje 23 kongregacje generalne i 7 sesji grup językowych. Synod, jak zawsze, wyda na zakończenie specjalne przesłanie.

Papież odwiedził dzieci w szpitalu „Bambino Gesu”

„Przybyłem tu do Was, aby dać świadectwo miłości Jezusa do dzieci, miłości, która spontanicznie płynie z serca i którą duch chrześcijański powiększa i umacnia” - oświadczył Benedykt XVI 30 września br. podczas wizyty w rzymskim szpitalu pediatrycznym „Bambino Gesu” (Dzieciątka Jezus). Szpital jest położony w pobliżu Watykanu i należy do Stolicy Apostolskiej.
Ojciec Święty powiedział m.in.: „Tu, w zetknięciu z cierpiącym człowiekiem, można dać konkretne i wymowne świadectwo Ewangelii; tu faktycznie głosi się moc Chrystusa, który duchem swoim uzdrawia i przekształca ludzką egzystencję”.
Papież przybył do szpitala w godzinach przedpołudniowych. Odwiedził kolejno: izbę przyjęć, oddziały neurochirurgii i kardiologii oraz salę gier i zabaw. Głaskał obandażowane główki i ściskał dziecięce dłonie. Nie wszyscy mali pacjenci mogli jednak nawiązać z nim kontakt.
Po wizycie w salach szpitalnych Benedykt XVI wraz z towarzyszącym mu kard. Angelo Sodano modlił się przez chwilę w kaplicy. W sali konferencyjnej przemówił do pracujących tam lekarzy, pielęgniarek i zakonnic.

Strony informacyjne opracowano na podstawie doniesień korespondentów własnych, wiadomości Radia Watykańskiego i KAI.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Premier Morawiecki: wprowadzamy kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem

2020-03-31 12:18

[ TEMATY ]

premier

Mateusz Morawiecki

koronawirus

www.premier.gov.pl

Wprowadzamy kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem. Od 1 kwietnia do odwołania każda osoba do 18 roku życia z domu wyjdzie tylko pod opieką dorosłego opiekuna, a parki, bulwary, czy plaże będą zamknięte.

Za złamanie zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tys. zł. Oprócz tego zmieniamy zasady robienia zakupów w sklepach stacjonarnych i zawieszamy działalność salonów fryzjerskich, kosmetycznych i tatuaży. Co jeszcze się zmienia?

Żeby opanować rozprzestrzenianie się wirusa w Polsce, jesteśmy zmuszeni podjąć kolejne kroki. Większość Polaków stosuje się do wydawanych zaleceń, jednak wciąż zdarzają się sytuacje, które narażają nas wszystkich na ryzyko zarażenia. Przykłady z innych krajów pokazują, że kluczem do ograniczenia zakażeń jest maksymalne ograniczenie kontaktów. Za wszelką cenę musimy zahamować tempo, w jakim dochodzi do dalszej transmisji wirusa.

Bądźmy ostrożni i stosujmy się do nowych zasad!

Zwłaszcza, że największa fala zachorowań przed nami.

Zwłaszcza, że za złamanie zasad grozi grzywna w wysokości od 5 tys. do 30 tysięcy złotych.

Ograniczenia w liczbie klientów w sklepach, na targach, na poczcie (od 1.04.2020 r.)

• Sklepy i punkty usługowe – 3 osoby na kasę lub stanowisko do płacenia

Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich kas i liczby 3.

PRZYKŁAD To znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów.

PRZYKŁAD Jeśli w banku są 3 stanowiska obsługi, to w jednym momencie na terenie banku może przebywać 9 osób.

Ważne! Liczy się ogólna liczba kas, a nie tych, które są czynne.

• Targowisko – 3 klientów na 1 punkt handlowy

Podobne zaostrzenia dotkną także targów, straganów i bazarków. Z tą różnicą, że liczba osób przebywających na targu nie może być większa niż trzykrotność liczby punktów handlowych.

PRZYKŁAD Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 takich punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 60 klientów.

• Placówki pocztowe – 2 osoby na 1 okienko pocztowe

Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2.

PRZYKŁAD Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym momencie na jej terenie może przebywać 10 osób.

Ograniczenie funkcjonowania sklepów budowlanych i nowe obowiązki dla wszystkich sklepów

W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte.

Natomiast wszystkie sklepy będą się musiały dostosować do nowych, ostrzejszych zasad bezpieczeństwa:

• od 2 kwietnia (czwartek) wszyscy klienci będą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach,

• w godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.

Zamknięte hotele i inne miejsca noclegowe

Hotele i inne miejsca noclegowe (działające na zasadzie wynajmu krótkoterminowego) zostają zamknięte. Mogą one funkcjonować tylko i wyłącznie wtedy, gdy przebywają w nich osoby w kwarantannie lub izolacji, a także gdy przebywa w nich personel medyczny.

Ważne! Goście, którzy przebywają w tych obiektach w momencie wejścia w życie nowych przepisów, muszą się wykwaterować do czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.

Nie dotyczy to jednak osób, które są w delegacji i korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych. Dla tych osób hotele pozostają otwarte.

Automatyczna kwarantanna dla bliskich osób w kwarantannie (1.04.2020 r.)

Rozszerzamy listę osób, która będzie podlegała obowiązkowej kwarantannie domowej. Będą nią objęci wszyscy, którzy mieszkają z osobą kierowaną na kwarantannę. Zasady będą obowiązywały osoby, które przebywają w jednym mieszkaniu z osobami kierowanymi na kwarantannę od środy 1 kwietnia 2020.

PRZYKŁAD Jeśli więc jeden z Twoich domowników (współlokatorów) poddany zostanie kwarantannie od 1 kwietnia 2020 z powodu:

• powrotu z zagranicy

• kontaktu z zarażonym

– Ty również będziesz musiał ją odbyć.

Zawieszenie rehabilitacji i zamknięcie salonów kosmetycznych i fryzjerskich

Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – np. wizyty w domach nie wchodzą w grę.

Zawieszamy również wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych i masaży – zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych. Wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana stanem zdrowia pacjenta.

Zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego

Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie będą mogły wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy.

W mocy nadal jednak pozostają ograniczenia w przemieszczaniu się wszystkich osób. W dalszym ciągu nie można wychodzić z domu z wyjątkiem:

• dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.

• wolontariatu na rzecz walki z COVID-19. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.

• załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich

Wprowadzamy także do odwołania zakaz przebywania na plażach i terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do gromadzenia się ludzi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie.

Z tego też powodu ograniczamy możliwość korzystania z rowerów miejskich.

2 metry – minimalna odległość między pieszymi

Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi.

Dotyczy to także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku będą:

• rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia),

• a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Urzędy na pracy zdalnej

Instytucje publiczne swoje obowiązki będą wykonywały zdalnie. Wyjątek mogą stanowić jedynie czynności, w których praca zdalna nie gwarantuje możliwości realizacji ich kluczowych obowiązków.

Limit pasażerów również w pojazdach 9+ (od 2.04.2020 r.)

W zbiorowym transporcie publicznym obowiązuje już zasada „tyle pasażerów, ile połowa miejsc siedzących w pojeździe”. Rozszerzamy ten wymóg także na pojazdy, które mają więcej niż 9 miejsc siedzących, w tym transport niepubliczny – np. dowożących do pracy w zorganizowany sposób, czy prywatnych przewoźników.

PRZYKŁAD Jeśli w busie jest 20 miejsc, to na pokład pojazdu może jednorazowo wejść maksymalnie 10 osób.

Ważne! Ograniczenie wejdzie w życie w czwartek, 2 kwietnia 2020 roku i nie dotyczy samochodów osobowych.

Miejsca pracy – dodatkowe zabezpieczenia dla pracowników (od 2.04.2020 r.)

Pracodawcy będą musieli zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. I tak:

• stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.

• pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek, a także mieć dostęp do płynów dezynfekujących.

Ważne! Pracodawca musi zapewnić te środki bezpieczeństwa od czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.

CZYTAJ DALEJ

W szkole pilnują nas nauczyciele, a teraz…

2020-03-31 19:13

[ TEMATY ]

Tarnów

Danuta Bochenek

- Dla wielu z nas „kwarantanna” stała się motywacją do powtarzania materiału, do samodzielnej nauki – mówi "Niedzieli" Julia Kukla, ucz. I LO im. króla Kazimierza Wielkiego w Bochni, tegoroczna maturzystka, która podobnie jak tysiące jej koleżanek i kolegów z całej Polski przygotowuje się do matury w domu.

Maria Fortuna-Sudor: Julka, na kilka tygodni przed wystawieniem tegorocznym maturzystom końcowych ocen, zostaliście odesłani do domu? Jak oceniasz tę decyzję?

Julia Kukla: Gdy dowiedzieliśmy się o zamknięciu szkół we Włoszech, byliśmy pewni, że w Polsce stanie się to samo. Większość z nas jest przekonana, że był to właściwy krok, aby zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. Może nawet podjęty zbyt późno. Nie chodzi o nas samych - śmiertelność osób w naszym wieku jest niewielka - martwimy się szczególnie o naszych dziadków i rodziców. Dlatego tak wiele młodych osób szybko przyłączyło się do internetowej akcji #zostanwdomu.

Koleżanka z mojej klasy ma chłopaka Włocha. W czasie projektów organizowanych przez szkołę zaprzyjaźniliśmy się z wieloma obcokrajowcami (Grecy, Ukraińcy, Niemcy). Rozmawialiśmy z tymi osobami o postępie pandemii i ich odczuciach. Można powiedzieć, że od początku mieliśmy wiarygodne informacje o sytuacji za granicą kraju. Byliśmy świadomi zagrożenia.

Czy w czasie nauki w domu macie wsparcie swych nauczycieli, wychowawców?

Kiedy została ogłoszona decyzja ministra edukacji, nauczyciele obiecali nam szybki kontakt przez e -dziennik. Od początku uświadamiano nam, że nie jest to czas wolny i powinniśmy go wykorzystać na powtórki. Już 12 marca dostaliśmy pierwsze wiadomości. Z matematyki mieliśmy rozwiązać arkusze maturalne, z historii umówiliśmy się na samodzielne przerabianie jednej lekcji z podręcznika, każdego dnia. Z języków obcych zostaliśmy poproszeni o napisanie pracy i rozwiązywanie konkretnych zadań. Nasza polonistka przypomniała nam o powtarzaniu materiału, obiecując, że postara się, jak najszybciej przygotować do wirtualnych lekcji. Zorganizowaliśmy się sami, utworzyliśmy grupę, rozpisaliśmy plan, na Discordzie (aplikacja, na której można prowadzić grupowe rozmowy) zaczęliśmy powtarzać epoki literackie.

O naszej pracy opowiedzieliśmy nauczycielom i tak ponownie zaczęły się lekcje. Każdego dnia rano, przez cały tydzień, nasz nauczyciel historii poświęcał dwie godziny na rozwiązywanie z nami zadań maturalnych. Po południu wspólnie powtarzaliśmy przerobione w szkole tematy, a wieczorem lekcje polskiego prowadziła pani profesor. W kolejnych dniach dostawaliśmy wskazówki od następnych nauczycieli. Dołączali oni wiele ciekawych linków np. do filmów na YouTube i przypominali nam o zbliżającej się maturze. Równocześnie grono pedagogiczne zapewniało nas, że jeśli potrzebujemy pomocy (z nauką lub obecną sytuacją) możemy w każdej chwili się z nimi skontaktować.

Co w tej nietypowej sytuacji jest szczególnie trudne?

Na tak szybką zmianę nie byliśmy gotowi. Dezorientacja, niedowierzanie i najgorsza w tym wszystkim niepewność. Nie wiemy, czy wrócimy do szkoły i kiedy napiszemy egzaminy maturalne, które teraz dla większości z nas są naprawdę ważne. Początek był ciężki, wszystko musieliśmy inaczej zorganizować. Teraz już wiemy, jak mniej więcej ma wyglądać praca w kolejnych dniach.

Problemów jest jednak dużo. Niektórzy z nas mają słabszy dostęp do Internetu. W wielu rodzinach jest jeden komputer na kilka osób, a lekcje trwają przecież równocześnie. Dużo osób zostało w domu z młodszym rodzeństwem, ponieważ nie wszyscy rodzice mogą pójść na zwolnienie. Sama jestem w takiej sytuacji. Zajmuję się trzyletnim bratem i nie wyobrażam sobie obecnie uczestniczenia we wszystkich lekcjach zgodnie z podziałem godzin. Czasem ciężko też samemu się zmotywować, rodzice proszą o pomoc w wielu sprawach. Szkołę zawsze uważaliśmy za miejsce do nauki, w domu łatwo się rozproszyć. Ale najgorsze są myśli, które pojawiają się po mimo zapełnionego dnia. Wszyscy przejmujemy się tym, co dzieje się teraz w naszym społeczeństwie. Masa informacji, ilość potwierdzonych zarażeń, liczba zgonów. Martwimy się o naszych bliskich, tęsknimy za przyjaciółmi i nie wiemy, jak teraz będzie wyglądać przyszłość. To wszystko ma ogromny wpływ na naszą psychikę.

A są w tym wszystkim jakieś plusy?

Dla wielu z nas „kwarantanna” stała się motywacją do powtarzania materiału, do samodzielnej nauki. Czas spędzony w szkole niejednokrotnie uważaliśmy za zmarnowany. W domu możemy robić wszystko we własnym tempie. Skupiamy się głównie na przedmiotach, które będziemy zdawać. Nie musimy poświęcać teraz czasu na dojazdy czy choćby poranny makijaż (uśmiech). Większość z nas może się spokojnie wyspać, a to pomaga w koncentracji i nauce. Wymaga to jednak od nas wiele wysiłku. W szkole pilnują nas nauczyciele, teraz nasze przygotowanie do matury zależy głównie od nas.

CZYTAJ DALEJ
E-wydanie
Czytaj Niedzielę z domu

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję