Reklama

Ze świata

Czechy

Będzie konkordat?

Powołanie mieszanej komisji państwowo-kościelnej do przedyskutowania sprawy konkordatu z Watykanem zapowiedzieli czescy ministrowie - spraw zagranicznych Ciril Svoboda i kultury Vitězslav Jandák. Obaj ministrowie spotkali się, aby omówić sytuację Kościoła katolickiego w Czechach przed zbliżającą się wizytą ministra spraw zagranicznych Cirila Svobody w Watykanie.
Obaj politycy zgodzili się, że tekst umowy konkordatowej jest zadowalający i strona czeska nie będzie proponowała Stolicy Apostolskiej jego renegocjacji. Zaproponowali powołanie wspólnej komisji rządowo-kościelnej w celu omówienia dalszych kroków związanych z ratyfikacją konkordatu.
Układ regulujący status prawny Kościoła katolickiego w Republice Czeskiej, po wieloletnich pertraktacjach, podpisali 25 lipca 2002 r. czeski minister spraw zagranicznych Ciril Svoboda i ówczesny nuncjusz apostolski w tym kraju - abp Erwin Josef Ender.
Największe napięcia w stosunkach państwo - Kościół wywołują m.in. sprawa zwrotu upaństwowionych przez komunistów majątków kościelnych oraz układ państwowy między Czechami a Stolicą Apostolską. Parlament tego kraju odrzucił ratyfikację konkordatu w maju 2003 r.
Czechy są jednym z ostatnich krajów byłego bloku wschodniego, który nie podpisał jeszcze konkordatu ze Stolicą Apostolską.

USA

W krzywym zwierciadle

„Strasznym błędem” nazwał abp Edwin O’Brien redukowanie w mediach celu wizytacji w amerykańskich seminariach do kwestii homoseksualizmu osób przygotowujących się tam do kapłaństwa. Skomentował w ten sposób swoistą histerię niektórych środowisk w USA, wywołaną przez media, na temat watykańskiego dokumentu, w którym odradza się dopuszczanie do kapłaństwa kandydatów o jawnych skłonnościach homoseksualnych.
Informacje te zbiegły się z wizytacją przeprowadzaną w kościelnych ośrodkach formacyjnych w USA przez specjalną komisję Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego. Wizytację koordynuje abp O’Brien.
Arcybiskup wyjaśnił, że celem wizytacji jest całościowe spojrzenie na każdy ośrodek formacyjny z ludzkiego, intelektualnego i duchowego punktu widzenia. „Chodzi o ocenę, czy pomaga on w przygotowaniu formujących się tam mężczyzn do bycia wiernymi katolickimi kapłanami i godnymi pasterzami powierzonych im wspólnot” - napisał biskup polowy amerykańskiej armii.

Ziemia Święta

Smutna rocznica

Przed pięciu laty - 28 września wybuchło palestyńskie powstanie przeciw Izraelowi, nazywane drugą intifadą Al-Aqsa. Tragicznym żniwem pięcioletniego powstania jest ponad 4400 zabitych i kilkanaście tysięcy rannych po obu stronach konfliktu. Intifada doprowadziła m.in. do załamania ruchu pielgrzymkowego, wzrostu bezrobocia wśród palestyńskich chrześcijan, krachu ekonomicznego, zubożenia rodzin i emigracji chrześcijan z Ziemi Świętej, głównie z rejonu Betlejem.
Bezpośrednią przyczyną wybuchu intifady przed pięciu laty była wizyta Ariela Szarona, w eskorcie izraelskiej policji, na wzgórzu Haram esh-Sharif w Jerozolimie, gdzie mieszczą się meczety Al-Aqsa i Omara. Głębszą przyczyną rewolty był sprzeciw Palestyńczyków wobec izraelskiej okupacji Zachodniego Brzegu Jordanu i Strefy Gazy oraz niezadowolenie przywódcy Autonomii Palestyńskiej Jasera Arafata z rezultatu rozmów pokojowych z Izraelem, prowadzonych w 2000 r. w Camp David pod patronatem prezydenta USA Billa Clintona.

Reklama

Włochy

Ku beatyfikacji

W toczącym się obecnie procesie beatyfikacyjnym Jana Pawła I potwierdzono pierwszy przypadek uzdrowienia za jego wstawiennictwem. Obecnie diecezja Belluno, w której od dwóch lat trwa pierwszy etap procesu, bada dokumenty w tej sprawie - poinformował wicepostulator Giorgio Lise. Szczegółów cudownego uzdrowienia za przyczyną tego sługi Bożego nie ujawniono. Niemniej, być może już wkrótce zostanie zamknięte postępowanie na szczeblu diecezji i akta w sprawie beatyfikacji zmarłego 28 września 1978 r., po 33 dniach pontyfikatu, „papieża uśmiechu” zostaną przekazane do Watykanu.
Informując o tym, włoski dziennik Il Tempo przypomina, że do beatyfikacji sługi Bożego wymagane jest udowodnienie cudownego uzdrowienia za jego wstawiennictwem.

Rosja

„Prawosławie w Polsce”

4 października w moskiewskiej świątyni Chrystusa Zbawiciela zwierzchnicy prawosławnych Kościołów: Polskiego - metropolita Sawa i Rosyjskiego - patriarcha Aleksy II otworzyli wspólnie wystawę Prawosławie w Polsce. W ceremonii wzięli udział także m.in. arcybiskup lwowski i halicki Augustyn z Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego (Patriarchatu Moskiewskiego) i delegacja Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego za Granicą z abp. Markiem na czele. „Ekspozycja ta umożliwia zapoznanie się z dziejami i dniem dzisiejszym Kościoła prawosławnego w Polsce” - powiedział do zebranych metropolita Sawa. Podkreślił, że zgromadzone zdjęcia ukazują życie liturgiczne i zakonne, działalność młodzieży, architekturę kościelną oraz ruch pielgrzymkowy, „który w naszym Kościele zajmuje ważne miejsce”.

Ludzie

Kard. Paul Pou-pard „czystym absurdem” nazwał perspektywę wejścia Turcji do Unii Europejskiej w sytuacji, gdy w tym kraju chrześcijanie uważani są za obywateli drugiej kategorii i nie ma mowy o wolności religii. W Turcji „czasem brak najbardziej podstawowych praw człowieka” - podkreślił francuski Kardynał. Jego zdaniem, jeżeli rokowania UE z Turcją przyczynią się do ich uznania, należy im przyklasnąć. „Musi to jednak być umowa dotycząca konkretów, a nie fasadowa. Trzeba zachować ostrożność, albowiem sytuacja, jaka panuje w Turcji, nie należy do najlepszych. W kraju tym musi ulec poprawie przestrzeganie praw człowieka i poszanowanie wspólnot chrześcijańskich” - stwierdził Ksiądz Kardynał.

Reklama

Kard. Paul Poupard jest przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Kultury. Ma 75 lat. Święcenia kapłańskie przyjął w 1954 r. Od 1980 r. nieprzerwanie pracuje w Stolicy Apostostolskiej. Od 20 lat jest kardynałem.

USA

Pomoc materialna ze Stanów Zjednoczonych, na którą składają się podatki obywateli, nie może być wykorzystywana do finansowania przerywania ciąży w innych krajach. Przypomnieli o tym biskupi Stanów Zjednoczonych w liście do członków komisji senackiej, zajmującej się rozdzielaniem pomocy dla zagranicy.
List podpisali przewodniczący Komitetu Episkopatu USA ds. Polityki Międzynarodowej - bp John Ricard i Kenneth Hackett, kierujący Katolickimi Służbami Pomocy (Catholic Relief Services) - agencją Episkopatu ds. pomocy i rozwoju dla zagranicy.

Chiny

Misjonarki Miłości ze Zgromadzenia założonego przez bł. Matkę Teresę z Kalkuty planują otworzyć dom dla osób w podeszłym wieku w Pekinie. Siostry oczekują odpowiedzi ze strony chińskiego rządu, którego przedstawiciel zwrócił się w tej sprawie w kwietniu br. do przełożonej generalnej Zgromadzenia - s. Nirmali Joshi. Papież Benedykt XVI, poinformowany o zamiarach sióstr, przekazał im wyrazy zachęty. Zdaniem s. Nirmali, propozycja ta może stać się pierwszym krokiem do nawiązania stosunków dyplomatycznych między Chińską Republiką Ludową a Watykanem. Misjonarki Miłości pomagały już w przełamywaniu lodów w stosunkach Watykanu z Rosją i Kambodżą.

Niemcy

W Dniu Jedności Kościoły Niemiec przestrzegały polityków przed nadużywaniem władzy. Podczas ekumenicznego nabożeństwa w kościele pw. św. Mikołaja w Poczdamie z okazji 15. rocznicy zjednoczenia Niemiec przewodniczący Rady Kościołów Ewangelickich (EKD) - bp Wolfgang Huber powiedział, że „polityka wymaga, aby kierowali nią ludzie godni zaufania, którzy chylą głowę przed Bogiem, stoją na gruncie prawa i nie dają się zdeprawować”.
Arcybiskup Berlina - kard. Georg Sterzinsky przypomniał, że „odpowiedzialność przed Najwyższym, a nie tylko przed wyborcami” należy do istoty życia politycznego.

Tydzień na świecie

Pokojową Nagrodę Nobla otrzymał w 2005 r. Mohamed ElBaradei i Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Nagroda zostanie wręczona w Oslo 10 grudnia.

Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki otrzymali: Amerykanin Roy Glauber za teoretyczny opis zachowania cząstek światła oraz John Hall (również z USA) i Theodor Hänsch z Niemiec za wkład w rozwój precyzyjnej spektroskopii laserowej.

Senat USA zatwierdził prezydencką nominację Johna Robertsa na stanowisko prezesa Sądu Najwyższego.

Gubernator Kalifornii Arnold Schwarzenegger zawetował ustawę parlamentu stanowego legalizującą związki homoseksualne. Przypomniał, że przeciwko legalizacji związków homoseksualnych wypowiedzieli się w 2000 r. w powszechnym referendum sami mieszkańcy Kalifornii, a konstytucja stanu definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny.

Amerykański sąd wojskowy uznał, że szeregowa Lynndie England torturowała więźniów w irackim więzieniu Abu Ghraib i skazał ją na 3 lata więzienia.

Nr 2 irackiej Al-Kaidy nie żyje - szejk Abu Azzam zginął w Bagdadzie podczas wspólnej amerykańsko-irackiej operacji.

Turcja i Chorwacja rozpoczęły negocjacje członkowskie z Unią Europejską.

W Londynie odbył się szczyt Unia Europejska - Rosja. Tuż przed spotkaniem organizacja Amnesty International zaapelowała do polityków Zachodu o poruszenie na forum szczytu sprawy naruszania przez Rosję praw człowieka w Czeczenii, jednak jej apel nie przyniósł efektu.

Madrycki sąd skazał przywódcę Al-Kaidy w Hiszpanii Imada Yarkasa na 27 lat więzienia, m.in. za udział w spisku przed atakiem na Amerykę 11 września 2001 r. Wraz z nim osądzono 18 innych terrorystów.

Były wicemer Grodna Aleksandr Milinkiewicz, z pochodzenia Polak, został wspólnym kandydatem białoruskiej opozycji w przyszłorocznych wyborach prezydenckich.

Ukraina systematycznie zamienia się w toksyczne śmietnisko, które zagraża zdrowiu i życiu całej Europy. Paweł Ignatenko, który pełni obowiązki ministra ds. środowiska i ekologii w ukraińskim rządzie, zaalarmował, że w kraju tym przybywa składów z trującymi i radioaktywnymi odpadami.

Władze Iranu zagroziły wstrzymaniem eksportu ropy naftowej i gazu, jeśli program nuklearny tego kraju zostanie zaskarżony do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Zrealizowanie tej groźby w obecnej niestabilnej sytuacji na rynkach światowych niewątpliwie doprowadziłoby do dalszego wzrostu cen ropy.

Na kilka dni przed 3. rocznicą zamachów terrorystycznych na indonezyjskiej wyspie Bali, w których zginęły 202 osoby, wyspą znów wstrząsnęły wybuchy; terroryści samobójcy tym razem zabili 32 osoby, a 120 zostało hospitalizowanych.

Izraelski Sąd Najwyższy zakazał stosowania przez armię tego kraju praktyki wykorzystywania palestyńskich cywilów w charakterze „żywych tarcz” w toku operacji wojskowych, prowadzonych na Zachodnim Brzegu Jordanu. Orzeczenie sądu zostało wydane na wniosek organizacji pozarządowych, zajmujących się kwestią poszanowania praw człowieka w Izraelu.

Strony informacyjne opracowano na podstawie doniesień korespondentów własnych, wiadomości Radia Watykańskiego i KAI.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Prymas Polski wydał szczegółowe rozporządzenie ws. celebracji liturgii w Wielkim Tygodniu

2020-03-30 15:41

[ TEMATY ]

Wielki Post

Wielki Tydzień

Episkopat.pl

Triduum Paschalne bez „ciemnicy”, grobów pańskich, święcenia pokarmów w kościołach oraz z błogosławieństwem parafii Najświętszym Sakramentem po liturgii paschalnej lub rezurekcji. Prymas Polski abp Wojciech Polak wydał specjalne rozporządzenie dotyczące celebrowania liturgii w Wielkim Tygodniu i w Niedzielę Wielkanocną.

Publikujemy pełny tekst rozporządzenia metropolity gnieźnieńskiego abp. Wojciecha Polaka wydanego dnia 30 marca br.

Mając na uwadze dokumenty Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 i 25 marca 2020 roku oraz Wskazania Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca 2020 roku przekazuję Rozporządzenie szczegółowe dotyczące celebracji liturgii w Wielkim Tygodniu oraz podczas Triduum Paschalnego.

I. Uczestniczenie w liturgii

Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych nadal obowiązuje prawo na podstawie którego w liturgii nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób, wyłączając z tej liczby osoby sprawujące posługę. Przypominam, że Msze Święte mają być sprawowane bez udziału innych wiernych, a jedynie z uczestnictwem osób związanych z intencją danej Mszy Świętej. W Liturgii Wielkiego Piątku niech uczestniczą przedstawiciele grup parafialnych (maksymalnie 5 osób).

Przypominam o udzielonej przeze mnie dyspensie wszystkim wiernym archidiecezji gnieźnieńskiej od uczestnictwa w Mszach Świętych niedzielnych i świątecznych.

W Wielkim Tygodniu i podczas Triduum Paschalnego zalecam utrzymanie tradycyjnych godzin zaplanowanych w parafii celebracji. Należy powiadomić parafian o czasie ich rozpoczęcia, ażeby mogli włączyć się duchowo w modlitwę w swoich domach, korzystając również z organizowanych transmisji. Dostępna będzie również transmisja z Katedry Gnieźnieńskiej na stronie internetowej naszej archidiecezji (Msza Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek i Liturgia na cześć Męki Pańskiej w Wielki Piątek o godz. 18.00, Wigilia Paschalna o godz. 20.00, Msza w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego godz. 10.00).

Gorąco zachęcam do jedności w modlitwie i do przeżywania w duchowej łączności liturgii tych dni. W Wielki Piątek zachęcam do adoracji Krzyża w domach.

Liturgie Triduum Paschalnego mogą być sprawowane wyłącznie w kościołach parafialnych. Wyrażam zgodę, aby liturgie te mogły być sprawowane również w kaplicach domów zakonnych, Seminarium Duchownego, jednak bez udziału wiernych przychodzących z zewnątrz. W ciągu dnia kościoły winny być otwarte, aby wierni mieli możliwość ich nawiedzenia i adoracji Najświętszego Sakramentu.

II. Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej i Wielki Tydzień

Upamiętnienie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz kościoła. Należy zastosować trzecią formę przewidzianą przez Mszał Rzymski. Przypominam, że na wypełnienie przykazania kościelnego dotyczącego przyjęcia Komunii Świętej w okresie wielkanocnym jest czas do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej (7 czerwca 2020 roku). Dlatego proszę, aby wierni wzięli pod uwagę możliwości parafii oraz zdrowie szafarzy sakramentu pokuty i roztropnie zaplanowali przystępowanie do spowiedzi i jeśli to możliwe przystąpili do niej w czasie późniejszym.

Korzystajmy z daru odpustów. Stolica Apostolska wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną koronawirusem, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela daru specjalnych odpustów (Dekret Penitencjarii Apostolskiej odnośnie przyznania specjalnych odpustów dla wiernych w obecnej sytuacji pandemii, z dnia 20 marca 2020 roku).

III. Wielki Czwartek

Z powodu zaistniałej sytuacji Msza Krzyżma będzie celebrowana w późniejszym terminie. Tym niemniej zachęcam kapłanów do modlitwy za siebie nawzajem i do prywatnego odnowienia przyrzeczeń kapłańskich.

Proszę nadal korzystać ze świętych Olejów pobłogosławionych przed rokiem. Zgodnie z najdawniejszą tradycją Kościoła w Wielki Czwartek nie wolno odprawiać Mszy Świętych bez udziału ludu. Na mocy Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 25 marca 2020 roku, w tym roku kapłani mają wyjątkowo możliwość odprawiania Mszy Świętej w odpowiednim miejscu, bez udziału ludu.

IV. Triduum Paschalne

Msza Wieczerzy Pańskiej

Obmycie stóp, które jest już opcjonalne, należy pominąć. Na zakończenie Mszy Świętej należy również pominąć procesję, natomiast Najświętszy Sakrament należy przechować w tabernakulum.

W związku z powyższym należy konsekrować dodatkową hostię (do wystawienia w monstrancji), a podczas śpiewu Baranku Boży należy przynieść cyborium z tabernakulum. Po Komunii należy pozostawić Najświętszy Sakrament na ołtarzu (umieszczając konsekrowaną hostię w cyborium).

Po modlitwie po Komunii kapłan klęka przed ołtarzem. Wszyscy śpiewają hymn „Sław, języku, tajemnicę”. Po zakończeniu śpiewu kapłan otrzymuje welon i zanosi Najświętszy Sakrament do tabernakulum. Następnie w ciszy udaje się do zakrystii. W tym roku nie przygotowuje się Ciemnicy.

Liturgia na cześć Męki Pańskiej

W modlitwie powszechnej, jako przedostatnie wezwanie, proszę zawrzeć intencję za znajdujących się w sytuacji zagrożenia, chorych i zmarłych (zob. Załącznik 1).

Należy zastosować pierwszą formę ukazania Krzyża przewidzianą przez Mszał Rzymski. Akt adoracji Krzyża przez pocałunek należy ograniczyć wyłącznie do celebransa. Wszyscy obecni niech adorują Krzyż, trzymany przez celebransa, przez dłuższą chwilę klęcząc i śpiewając jedną z pieśni zaproponowanych w Mszale Rzymskim.

Po Komunii należy pozostawić Najświętszy Sakrament na ołtarzu. Po modlitwie po Komunii kapłan klęka przed ołtarzem. Wszyscy śpiewają Suplikacje. Po zakończeniu śpiewu kapłan odmawia modlitwę „Panie Jezu Chryste, nasze zmartwychwstanie i życie”. Następnie otrzymuje welon i zanosi Najświętszy Sakrament do tabernakulum. Po krótkiej adoracji w ciszy udaje się do zakrystii.

W tym roku nie przygotowuje się Grobów Pańskich. Z uwagi na możliwość jedynie indywidualnego nawiedzenia kościoła i osobistej adoracji nie wystawia się Najświętszego Sakramentu w monstrancji.

Wielka Sobota

Nie wolno organizować tradycyjnego obrzędu błogosławienia pokarmów. Zamiast niego proszę, aby wierni przed śniadaniem wielkanocnym w gronie rodzinnym uczestniczyli w uroczystym błogosławieństwie, które niech poprowadzi ojciec rodziny lub inna osoba (zob. Załącznik 2).

Duszpasterzy proszę o umieszczenie tekstu błogosławieństwa na stronach internetowych parafialnych lub ewentualne powielenie go i wyłożenie w kościołach.

Wigilia Paschalna w Wielką Noc – Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego

Liturgia światła – należy opuścić przygotowanie i rozpalenie ogniska. Kapłan stojąc przed ołtarzem rozpoczyna liturgię jak zwykle. Poświęca ogień palącego się np. znicza, przygotowuje paschał i zapala go mówiąc „Niech światło Chrystusa…” Opuszcza się procesję. Po wypowiedzeniu powyższych słów zapala się wszystkie światła w kościele, a paschał umieszcza się na świeczniku. Następnie ma miejsce śpiew orędzia wielkanocnego.

Liturgia słowa – Należy odczytać dwa lub trzy czytania ze Starego Testamentu. Nie można opuścić czytania z 14. rozdziału Księgi Wyjścia (3. Czytanie). Dalej odczytuje się Epistołę oraz Ewangelię.

Liturgia chrzcielna – w tej części Wigilii Paschalnej należy dokonać tylko Odnowienia przyrzeczeń chrztu (Mszał Rzymski, Wigilia Paschalna p. 46) bez pokropienia.

Zakończenie – gdy nie ma Rezurekcji, w tych nadzwyczajnych okolicznościach należy dokonać wystawienia Najświętszego Sakramentu, odśpiewać hymn „Ciebie Boga, wysławiamy”. Po zakończonym śpiewie kapłan winien odmówić modlitwę przewidzianą przez Mszał Rzymski (Wigilia Paschalna p. 62) i pobłogosławić, a następnie wyjść z Najświętszym Sakramentem przed kościół i pobłogosławić parafię.

Rezurekcja - Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego

Tam, gdzie odprawia się Rezurekcję, należy na rozpoczęcie wykonać uroczysty śpiew na cześć Chrystusa Zmartwychwstałego i dokonać wystawienia Najświętszego Sakramentu na ołtarzu. Po chwili adoracji w ciszy należy zaśpiewać „Wesoły nam dzień” lub „Chrystusa zmartwychwstan jest”, a następnie „Przed tak wielkim Sakramentem”. Po zakończonym śpiewie kapłan winien odmówić modlitwę przewidzianą przez Mszał Rzymski (Procesja rezurekcyjna rano p. 70) i pobłogosławić, a następnie wyjść z Najświętszym Sakramentem przed kościół i pobłogosławić parafię.

Następnie celebrans z miejsca przewodniczenia, opuściwszy akt pokuty, wprowadza wiernych w liturgię (Mszał Rzymski, Procesja rezurekcyjna rano p. 72), po czym ma miejsce śpiew hymnu „Chwała na wysokości Bogu”. Hymn „Ciebie Boga, wysławiamy” należy zaśpiewać po Komunii.

Choć w tym roku będziemy przeżywali Pamiątkę Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa w sposób tak niezwykle ograniczony, to jednak głęboko wierzę, że będzie to dla nas wszystkich święty czas. Kiedy kobiety przyszły do grobu po szabacie i zastały go pustym, były zaniepokojone i pełne obaw, dopóki nie usłyszały słów aniołów. My już wiemy, że pusty grób nie jest powodem do lęku, lecz znakiem Zmartwychwstania Pańskiego. Niech zatem nie smuci nas owa ograniczoność w celebracji liturgii, a słowa naszego Pana – gdzie dwaj albo trzej zbierają się w imię moje, tam jestem pośród nich (por. Mt 18, 20) – niech w tym szczególnym czasie napełniają nasze serca otuchą i nadzieją.

Postanowienia Rozporządzeń z dnia 19 i 25 marca 2020 roku zostają utrzymane w mocy, o ile nie stoją w sprzeczności z postanowieniami niniejszego Rozporządzenia.

† Wojciech Polak Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński Prymas Polski

CZYTAJ DALEJ

Rzecznik KEP: akcja #Palma - stwórzmy wirtualną procesję

Rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik zaprasza do publikowania w mediach społecznościowych zdjęć naszych palm wielkanocnych z hasztagiem #Palma. W tym roku epidemia uniemożliwia nam udział w procesjach, które w Niedzielę Palmową odbywały się w parafiach, ale możemy stworzyć ich wirtualną formę.

W informacji przekazanej PAP, rzecznik Episkopatu Polski podkreślił, że w obecnej trudnej sytuacji rola mediów społecznościowych w komunikacji nabiera jeszcze większego znaczenia.

"Rygory sanitarne znacznie ograniczają możliwość udziału w mszach św. i nabożeństwach w kościołach. Natomiast można powiedzieć, że dzięki nowym technologiom, to Kościół przychodzi do naszych domów. Oczywiście nic nie zastąpi bezpośredniego udziału w liturgii i korzystania z sakramentów, ale w sytuacji epidemii musimy szukać dostępnych rozwiązań. Dlatego zachęcam do udziału w akcji z hasztagiem #Palma” – zaapelował ks. Rytel-Andrianik.

Dodał, że zamieszczając zdjęcia palm wielkanocnych w mediach społecznościowych, dzielimy się z innymi tym, jak przeżywamy Niedzielę Palmową. "Stwórzmy wirtualną procesję z palmami i pewien rodzaj wspólnoty internetowej, wspierając się wzajemnie w tym czasie, a szczególnie osoby starsze, samotne, w kwarantannie i izolacji. Niech palma będzie w naszych domach znakiem modlitwy i nadziei” – powiedział rzecznik KEP.

Poinformował, że w Wielkim Tygodniu zaplanowane są kolejne akcje w mediach społecznościowych: #MojKrzyz i #Swieconka. "W Wielki Piątek będziemy publikowali zdjęcia krzyży z hasztagiem #MojKrzyz, które mamy w domach, tak, by także w ten sposób oddawać im cześć i adorować. W Wielką Sobotę i Niedzielę Wielkanocną zachęcamy do umieszczania zdjęć koszyczków wielkanocnych, które przygotujemy z hasztagiem #Swieconka” – podkreśli ks. Rytel-Andrianik. (PAP)

Autor: Stanisław Karnacewicz

skz/ dki/

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję