Reklama

Prosto i jasno

Poznaje się po czynach i owocach

Podczas obecnej kampanii Wyborczej PO chwyta się różnych wybiegów, aby ośmieszyć kandydata PiS na premiera. Ironicznie pyta: „Czy Marcinkiewicz jako premier będzie groźny dla Polski?”. I od razu odpowiada: „Tak - gdy zaistnieje układ Marcinkiewicz - o. Tadeusz Rydzyk - Lepper. Nie - gdy prezydent Tusk będzie kontrolował Marcinkiewicza”. Cóż, łatwiej było PiS-owi wygrać wybory niż obecnie porozumieć się z PO w sprawie koalicji - tak można by skomentować próbę sił przed poważnymi rozmowami na temat utworzenia rządu przez zwycięskie partie. Optymistyczny pozostaje fakt, że PiS nie zamierza powtórzyć błędu AWS-u, by stać się zakładnikiem PO. Co więcej, przyszły premier, Kazimierz Marcinkiewicz, trzyma się wytyczonego w kampanii wyborczej programu, zapowiadając 3 miliony mieszkań w ciągu 8 lat, ulgi podatkowe, cięcia w administracji, utworzenie agencji inwestycyjnej, zmianę prawa gospodarczego na bardziej przyjazne… W sumie ma to zaowocować nowymi miejscami pracy, sprawniejszym podziałem publicznych pieniędzy, wzrostem gospodarczym, solidarnym dzieleniem nie tylko biedy, ale i dobrodziejstw wolnej Polski.
Warto jeszcze raz przywołać najważniejsze elementy programu Prawa i Sprawiedliwości, aby uświadomić sobie, że ta zwycięska partia dąży do przywrócenia Polski Polakom, opiera wizję człowieka i koncepcję życia społecznego i gospodarczego na solidaryzmie, związku państwa z narodem, z tradycją, historią Polski i naszą tysiącletnią kulturą. Mocno jest podkreślana siła prawa, etyki, sprawiedliwości i wartości chrześcijańskich w wychowaniu. Za ks. prof. Czesławem Bartnikiem (zob. Prezydent warszawski czy brukselski?, Nasz Dziennik z 4 października br.) oraz za Lechem Stefanem Polska solidarna czy liberalna? (Niedziela z 2 października br.), można ująć program PiS-u w następujące punkty: 1. PiS zamierza tworzyć państwo silne, sprawne, uczciwe, oczyszczone z korupcji, złego dziedzictwa PRL-u i bezprawia pseudoliberalnego. 2. PiS stawia na bezpieczeństwo: bezpieczne ulice, nieuchronność kar, sprawną policję, zaostrzenie kar za poważne przestępstwa, naprawę sytuacji w prokuraturach i sądach. 3. PiS w polityce międzynarodowej chce silnej Polski w silnej Europie. Zasadniczym celem polityki zagranicznej jest ochrona interesu narodowego: bezpieczeństwo gospodarcze kraju i jednocześnie wpływ na gospodarkę świata. Trzeba promować polską gospodarkę, kulturę, naukę i dbać o dobre imię Polski. UE ma być związkiem suwerennych narodów, zachowujących swoją kulturową tożsamość i prawną odrębność. UE nie może tworzyć superpaństwa. 4. PiS chce silnej gospodarki, przede wszystkim przez walkę z bezrobociem i rozwój zatrudnienia. Silna gospodarka pozwoli rozwiązać problem bezrobocia, ubóstwa, kryzysu mieszkaniowego, kryzysu rodziny i depopulacji. 5. PiS zabiega o rodzinę: silną, bezpieczną, szczęśliwą i tradycyjną. 6. PiS programuje naprawę służby zdrowia, likwidację Narodowego Funduszu Zdrowia i związanie lecznictwa z budżetem państwa. 7. PiS uważa, że kluczem do sukcesu ma być dobra edukacja i nauka, które należą do najważniejszych zadań państwa. Studia na państwowych uczelniach będą bezpłatne. System wychowawczy szkolnictwa publicznego powinien respektować chrześcijański system wartości oraz odwoływać się do tysiącletniej tradycji narodu i państwa polskiego. 8. PiS chce rozwijać polską kulturę narodową, w tym też edukację historyczną, a więc i prawdę o dziejach polskich. Ma być silny mecenat państwa w dziedzinie kultury, ochrona mediów publicznych, likwidacja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Powinien zostać doceniony polski wysiłek niepodległościowy, trzeba zatroszczyć się bardziej o kulturalną obecność Polski na Wschodzie. 9. PiS pragnie rozwijać mądrą i sprawiedliwą politykę społeczną w całości. Nie ma miejsca na masowe ubóstwo i wykluczenie z dóbr życia publicznego. Dzieci z niezamożnych rodzin muszą mieć szansę na lepsze życie, na wyrwanie się z kręgu biedy, bogaci zaś powinni dawać zdecydowane wsparcie mniej zamożnym i słabszym. Społeczeństwo musi być socjalnie solidarne. 10. PiS ma program rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, które są trwałym i żywotnym elementem tożsamości rozwoju Polski. 11. PiS pragnie też odrodzić sport zwykły, wyczynowy i powszechny. Sport przyczynia się do promocji państwa, zdrowia obywateli i poczucia patriotyzmu.
Czy ten program pozostanie tylko na papierze? W polityce trzeba dochowywać składanych obietnic. Jak powiedział kandydat na premiera Kazimierz Marcinkiewicz: „My ciężko pracowaliśmy nad programem, policzyliśmy wszystko od początku do końca po to, aby go rzeczywiście zrealizować, a nie udawać realizację”.
Wszystko stanie się wiadome po rozstrzygnięciu rywalizacji między PiS a PO o prezydenturę. Miejmy nadzieję, że obydwie partie, PiS i PO, chcą naprawy państwa, dlatego z dwóch programów wezmą to, co wspólne, a z pozostałych części to, co najlepsze.
I jeszcze słowo osobiste: radując się z wyboru do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencji, dziękuję wszystkim, którzy obdarzyli mnie zaufaniem, dziękuję tym, którzy przysłali mi gratulacje i życzenia. Czym będę zajmował się w Senacie? Sprawami Polonii i migracji, aby nasi rodacy poczuli się kochani i potrzebni ojczyźnie. Sprawami rodziny: nasze państwo nie ma polityki prorodzinnej, czego dowodzą groszowe zasiłki na dzieci oraz zapaść demograficzna. Sprawami kultury i środków przekazu: za postępującą degradację moralną społeczeństwa winię m.in. środki przekazu (chodzi o nieprzyzwoite, antypatriotyczne nieraz programy telewizyjne i publikacje dziennikarskie). Jednym słowem, zamierzam jednoczyć Polaków za granicą, wspierać ustawowo rodzinę, troszczyć się o ciągłość i rozwój polskiej kultury, zabiegać o ład moralny w mediach.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Kolegium Rektorskie KUL: wypowiedzi ks. Wierzbickiego skierowane do oceny komisji dyscyplinarnej

2020-09-29 14:19

[ TEMATY ]

KUL

YouTube

Treść wypowiedzi medialnych księdza dr. hab. Alfreda Wierzbickiego, zatrudnionego na wydziale kościelnym, zostanie przekazana do oceny Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Pracowników - poinformowało Kolegium Rektorskie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Kolegium zaznaczyło, że wypowiedzi ks. Wierzbickiego są traktowane przez władze uczelni jako działania szkodzące misji KUL. „Kolegium rektorskie odcina się od tych słów i apeluje, aby nie traktować ich jako stanowiska uniwersytetu" - czytamy w komunikacie.

„Katolicki Uniwersytet Lubelski w swojej działalności naukowej i dydaktycznej jest podporządkowany misji zawartej w sentencji „Deo et Patriae". Od 100 lat misja ta jest przekazywana kolejnym pokoleniom naukowców, studentów i pracowników administracji, którzy tworzyli i aktualnie tworzą środowisko akademickie KUL" - zaznaczyło Kolegium Rektorskie KUL.

Władze uczelni informują, że podstawą skierowania sprawy ks. Wierzbickiego do oceny Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Pracowników jest Statut KUL, zgodnie z którym: „na wydziałach kościelnych Uniwersytetu mogą być zatrudnione jako nauczyciele akademiccy te osoby, które należą do Kościoła katolickiego i odznaczają się nieskazitelnością życia, czystością doktryny i pilnością w pełnieniu obowiązków. Nauczyciele akademiccy, którzy nauczają spraw dotyczących wiary lub moralności, zobowiązani są do wykonywania swoich zadań w pełnej wspólnocie z Nauczycielskim Urzędem Kościoła" (§47.5).

CZYTAJ DALEJ

Projekt: Prezes UOKiK będzie mógł blokować strony internetowe

2020-09-29 20:25

[ TEMATY ]

internet

UOKiK

Adobe stock

Prezes UOKiK będzie mógł blokować strony internetowe oraz decydować o zakupie towarów do testów - to niektóre nowe uprawnienia, których nadanie zaproponowano w projekcie nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, jaki we wtorek trafił do konsultacji.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu i Ocenie Skutków Regulacji projektu, jego celem jest dostosowanie polskiego prawa do unijnego rozporządzenie CPC w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów.

"Celem projektu jest uzupełnienie kompetencji w zakresie ochrony konsumentów, o kompetencje przewidziane rozporządzeniem CPC. Co do zasady, rozporządzenia UE, nie podlegają transpozycji ponieważ obowiązują bezpośrednio, w tym jednak przypadku konieczne jest wskazanie organu uprawnionego oraz nadanie mu uprawnień, o których mowa w rozporządzeniu, w przypadku gdy takimi uprawnieniami nie dysponuje" - wyjaśniono.

Zgodnie z projektem część z uprawnień przewidzianych w rozporządzeniu CPC będzie realizowana samodzielnie przez Prezesa UOKiK, a inne będą wykonywane przy współpracy innych organów, w drodze wystąpienia o pomoc do właściwych organów. Podkreślono, że zaangażowanie innych organów konieczne będzie tylko w przypadkach najbardziej złożonych stanów faktycznych.

W projekcie założono, że Prezes UOKiK będzie mógł usuwać treści lub ograniczać dostępu do interfejsu internetowego (tzw. blokowanie stron www). Ponadto w przypadku podejrzenia naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, kontrolujący uzyskają uprawnienie do "dokonywania zakupów towarów lub usług, w razie potrzeby, z możliwością przedstawienia się jako inna osoba/ukrycia tożsamości w celu ich przetestowania".

Przewidziano ponadto, że niektóre kompetencje Prezes będzie realizował zwracając się o pomoc do innych organów. Wymieniono tu "uprawnienie do dokonywania zakupów towarów lub usług, w razie potrzeby, z możliwością przedstawienia się jako inna osoba/ukrycia tożsamości w celu ich przetestowania – pomoc Policji w przypadkach związanych z ryzykiem zagrożenia życia lub zdrowia kontrolującego albo ujawnienia jego tożsamości".

Do szefa ABW Prezes UOKiK będzie mógł się zwrócić o sporządzenie i wydanie dokumentów, bądź środków identyfikacji elektronicznej, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących kontrolującego. Chodzi o uzyskanie tzw. fałszywej tożsamości.

Ponadto Prezes UOKiK będzie mógł się zwrócić o pomoc do Policji w przypadku realizacji "uprawnienia do przeszukania w toku postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów lub postępowania klauzulowego".

Zmiany maja wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu, który dotyczy rejestru blokowanych domen - ten ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. (PAP)

Autor: Marcin Musiał

mmu/ drag/

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję