Reklama

Z Jasnej Góry

Niedziela Ogólnopolska 7/2006, str. 7

Parlamentarzyści na Jasnej Górze
Krzysztof Świertok

Parlamentarzyści na Jasnej Górze<br>Krzysztof Świertok

„Przywracajmy nadzieję ubogim”

Pod takim hasłem w dniach 23-26 stycznia przebiegało 15. Sympozjum Rekolekcjonistów, Ojców Duchownych i Spowiedników Kapłańskich. W sympozjum wzięło udział ok. 80 kapłanów diecezjalnych i zakonnych. Na co dzień odpowiadają oni za duchową formację kapłanów, a także za przygotowanie kleryków w seminariach duchownych. „Głównymi tematami są uczynki miłosierdzia co do ciała i co do duszy - wyjaśniał bp Paweł Socha, członek Komisji ds. Duchowieństwa Episkopatu Polski, organizator spotkania. - Temu poświęcone są i konferencje ascetyczne, i medytacje. Wykłady natomiast dotyczą sposobu czynienia dobra - czy to jest łatwe, czy trudne. Poruszany jest także problem kierownictwa duchowego - jak służyć wiernym, żeby ich sumienia były prawe i odpowiedzialne za wszystko, co się myśli, mówi i czyni”. W sympozjum wzięli udział: abp Stanisław Nowak - metropolita częstochowski, bp Andrzej Suski - przewodniczący Komisji ds. Duchowieństwa, bp Stefan Cichy - przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, biskup diececezji łowickiej Andrzej Dziuba, biskup diececezji siedleckiej Zbigniew Kiernikowski. Konferencję wygłosił także o. Jacek Salij, dominikanin.

Jasna Góra modli się za ofiary tragedii w Katowicach

Reklama

„Wszyscy przeżywamy tę wielką tragedię, która dotknęła wiele rodzin, wiele osób. Oczywiście, myślimy najbardziej o tych, którzy zginęli podczas tych dramatycznych wydarzeń - powiedział o. Bogdan Waliczek, przeor Jasnej Góry, na wieść o tragedii chorzowskiej. - Polecamy wszystkie ofiary Bożemu miłosierdziu, ale także modlimy się o pociechę, o nadzieję chrześcijańską dla tych, którzy pozostali, którzy opłakują swoich bliskich”. Od 28 stycznia do czasu zakończenia żałoby narodowej na Jasnej Górze modlono się w intencji tragicznie zmarłych, wszystkich rannych i poszkodowanych w wyniku katastrofy hali wystawowej w Chorzowie. Szczególna modlitwa była zanoszona podczas Mszy świętych o godz. 15.30, także codzienny Różaniec odmawiany był w tych intencjach. Modlitwy w intencji ofiar katastrofy zanoszone były zarówno w Kaplicy Matki Bożej, jak i w wewnętrznej kaplicy klasztoru, w której spotykają się kilka razy dziennie ojcowie i bracia na wspólnych modlitwach.

Modlitwa Parlamentarzystów RP

Po raz 17. na Jasną Górę dotarła Pielgrzymka Parlamentarzystów. Przybyło ok. 120 posłów i senatorów, wśród nich marszałek Sejmu RP Marek Jurek. Jak powiedział ks. Piotr Pawlukiewicz, duszpasterz parlamentarzystów, członkowie parlamentu przyjechali na Jasną Górę, „by zawierzyć sprawę Polski Matce Bożej”. „Sejm wielokrotnie przyjeżdżał na Jasną Górę, żeby tutaj właśnie oddać hołd Matce Bożej jako Królowej Polski i żeby spojrzeć na sprawy społeczne w perspektywie wartości wiecznych i z dobrą perspektywą moralną. Jest to miejsce, z którego wszystko lepiej widać” - wyznał Marek Jurek.
Mszy św. przed Cudownym Obrazem przewodniczył bp Jan Wątroba z Częstochowy. Parlamentarzystów powitał o. Bogdan Waliczek, przeor Jasnej Góry. Miał okazję m. in. podziękować tym posłom, którzy głosowali za uchwałą upamiętniającą 350-lecie zwycięskiej obrony Jasnej Góry podczas potopu szwedzkiego.
„Jeśli Bóg i Jego miłość są dzisiaj za mało znane, to nie jest to wina ateistów, niewierzących, ale to jest nasza wina - bo nasz płomień jest za mało widoczny. Zbyt dużo w nas niekonsekwencji, strachu przed opinią publiczną, wygodnictwa i konformizmu” - mówił w homilii bp. Wątroba. Na zakończenie Eucharystii głos zabrał poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk, wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Eucharystię koncelebrowali m.in.: ks. P. Pawlukiewicz, ks. Jacek Dzikowski, kapelan kaplicy sejmowej, a także ks. inf. Ireneusz Skubiś, redaktor naczelny Niedzieli. Na pielgrzymkę przybyli m.in.: Tadeusz Wrona - prezydent Częstochowy, Artur Warzocha - pierwszy wicewojewoda śląski, Andrzej Sikora - dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.
Uczestnicy pielgrzymki skierowali listy do Ojca Świętego Benedykta XVI, a także do Prymasa Polski kard. Józefa Glempa oraz do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Józefa Michalika.
W programie pielgrzymki była także konferencja metropolity częstochowskiego abp. Stanisława Nowaka pt. Miłość a polityka oraz zwiedzanie wystawy Narodowy zryw „Solidarności” w wotach pielgrzymów jasnogórskich w Bastionie św. Rocha. Marszałek Sejmu przekazał dla Jasnej Góry przygotowany ozdobny tekst uchwały z 29 grudnia 2005 r., w której Sejm RP uczcił 350. rocznicę zakończenia oblężenia Jasnej Góry.

W skrócie

27 i 28 stycznia bożonarodzeniowe jasełka pt.: Na chwałę Bożemu Dzieciątku zaprezentowali tradycyjnie wychowankowie Domu dla Chłopców im. św. Stanisława Kostki w Częstochowie, prowadzonego przez Siostry Obliczanki. Jasełka były formą podziękowania skierowanego do wszystkich, którzy włączyli się w tegoroczną akcję Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Wsparcie finansowe dobroczyńców przyczynia się do budowy nowego domu dla chłopców.

27-29 stycznia na Jasnej Górze odbyła się 10. Konferencja Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej - więcej na stronie12.

28 stycznia odbył się koncert kolęd w wykonaniu Jasnogórskiej Orkiestry Dętej pod dyr. Marka Piątka - jasnogórskiego kapelmistrza. Koncert poprowadził o. Kamil Szustak. Orkiestra od 1961 r. nieustannie uczestniczy w najważniejszych uroczystościach jasnogórskich.

29 stycznia po raz dziewiąty kolędowała Orkiestra Dęta OSP z Mszany Dolnej i Piekiełka pod dyr. Piotra Rataja. Przybyło 250 pielgrzymów wraz z rodzinami. Obecny był Stanisław Antosz - prezes OSP z Mszany Dolnej. Mszy św. w Bazylice Jasnogórskiej przewodniczył wikariusz parafii Mszany Dolnej - ks. Tadeusz Skupień. Pielgrzymów powitał i słowo Boże wygłosił o. Robert M. Łukaszuk. Po Mszy św. górale kolędowali przy szopce jasnogórskiej.

Więcej wiadomości na stronie internetowej www.jasnagora.com

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie

Niedziela Ogólnopolska 40/2017, str. 33

[ TEMATY ]

Ewangelia

Charles Le Brun, fragment obrazu „Aniołowie usługują Chrystusowi”(XVII wiek)

Charles Le Brun, fragment obrazu „Aniołowie usługują Chrystusowi”(XVII wiek)

Księga Ezechiela, z której pochodzi pierwsze czytanie mszalne, powstała w warunkach potężnego kryzysu duchowego biblijnego Izraela. Prorok kieruje swe orędzie do rodaków, którzy w początkach VI wieku przed Chrystusem przeżyli zagładę zgotowaną przez Babilończyków, a w tym, co ich spotkało, dopatrują się niesprawiedliwości ze strony Boga. Oczekują, że będzie On bezwzględnie karał grzeszników i nagradzał sprawiedliwych – nawet jeżeli jedni i drudzy radykalnie zmienili swoje postępowanie. Odpowiadając na te głosy, prorok podkreśla, że liczy się nie to, co było i co należy do przeszłości, lecz aktualna postawa, w której wyraża się osobiste odniesienie do dawnych zasług czy grzechów. Jeżeli diametralnie się zmienia, wtedy liczy się decyzja, na której opiera się przyszłość. Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale nie może też nagradzać sprawiedliwego, który odstąpił od sprawiedliwości. Właśnie takie są drogi Boże, trzeba je cierpliwie poznawać i przyjąć.

Dla chrześcijan wzorem właściwego postępowania jest przede wszystkim Jezus Chrystus. Moralność chrześcijańska ma charakter chrystomorficzny, to znaczy polega na naśladowaniu Chrystusa. Apostoł Paweł zaleca ją Filipianom, z którymi łączyły go niezwykle serdeczne więzi. Ukazuje wartość pokory, która „ocenia drugich za wyżej stojących od siebie” oraz sprzyja temu, by każdy respektował „nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich”. Taki wzór dał Chrystus, co potwierdza tajemnica Wcielenia, w której „ogołocił samego siebie”, wzywając nas do szczerego i gruntownego nawrócenia.

Jezus rozwija spojrzenie na naturę i wartość nawrócenia. Jego przypowieść o ojcu i dwóch synach została skierowana do arcykapłanów i starszych ludu, czyli słuchaczy szczególnie odpowiedzialnych za duchowy stan wiernych. Opisuje sytuację, która nie tylko po wielekroć powtarza się w życiu rodzinnym i religijnym, lecz ma wydźwięk profetyczny. Syn, który wyraził gotowość pracy w winnicy, ale do niej nie poszedł, to obraz tej części Izraela, która będąc ludem Bożego wybrania, odmówiła uznania Jezusa za Mesjasza, czyli w gruncie rzeczy powiedziała Bogu swoje „nie”. Syn, który się wzbraniał przed pójściem do winnicy, ale postąpił inaczej, niż wcześniej deklarował, stanowi obraz celników i nierządnic, a następnie pogan, nieznających Boga tak jak Izraelici, lecz podatnych na Jego miłosierdzie okazane w Chrystusie. Obraz jest dosadny i mocny, bo Jezus chciał wstrząsnąć sumieniami słuchaczy. Nie mogło być inaczej, skoro chodzi o to, co najważniejsze, a mianowicie o prawdziwą wierność Bogu. Arcykapłani i starsi ludu pozostali jednak niewzruszeni, a wkrótce ich gniew dotkliwie skierował się przeciw Jezusowi, co potwierdza, że nie jest tak, iż Bóg ma w świecie samych tylko przyjaciół.

CZYTAJ DALEJ

Watykan: Papież rozmawiał o sytuacji na Kaukazie ze zwierzchnikiem Ormian

2020-09-27 20:57

Copyright: Vatican Media

W dniu wybuchu walk między siłami Armenii i Azerbejdżanu o Górski Karabach papież Franciszek przyjął zwierzchnika Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego Karekina II. Niedzielna audiencja, planowana od dawna, nabrała dramatycznego znaczenia - mówią komentatorzy.

O porannej audiencji poinformowało watykańskie biuro prasowe, nie podając szczegółów.

Następnie w południe, w czasie spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański, papież wystosował ogólny apel o pokój na Kaukazie, nie wymieniając z nazwy stron konfliktu. Wezwał je do dialogu i negocjacji oraz zapewnił o swej modlitwie za ten region.

Watykaniści podkreślają, że spotkanie papieża ze zwierzchnikiem Kościoła Ormiańskiego miało nadzwyczajny przebieg ze względu na wiadomości napływające z Armenii i Azerbejdżanu, które były tematem ich rozmowy.

Karekin II według mediów poprosił Watykan o pomoc i opisał sytuację w regionie.

W wywiadzie dla dziennika "Il Messaggero" powiedział, że papież wyraził ból z powodu tego, co dzieje się na pograniczu obu krajów. Jak dodał, powiedział Franciszkowi, że to Turcja wspiera Azerbejdżan, by "wywołał wojnę".

"Celem jest umocnienie pozycji militarnej Turcji w regionie" - dodał duchowny. Podkreślił też: "Boimy się".

W niedzielę doszło do walk między siłami Azerbejdżanu i Armenii. Oba kraje oskarżają się nawzajem o eskalowanie sytuacji. (PAP)

sw/ akl/

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję