Reklama

Niedziela Częstochowska

Abp Depo: Bóg przychodzi zawsze w swoim czasie i wybiera miejsce i konkretnych ludzi

– Zarówno historia, jak i przestrzeń są dziedzinami, w których możemy dostrzec obecność i działanie samego Boga – powiedział abp Wacław Depo 29 maja podczas uroczystości poświęcenia kościoła św. Urszuli Ledóchowskiej w Częstochowie.

[ TEMATY ]

Częstochowa

abp Wacław Depo

konsekracja kościoła

parafia św. Urszuli Ledóchowskiej

Maciej Orman/Niedziela

Abp Wacław Depo namaszcza ołtarz krzyżmem

Abp Wacław Depo namaszcza ołtarz krzyżmem

– Ten dzień, oczekiwany i wymodlony, staje się dniem uroczystej konsekracji tej świątyni, w którym za św. Pawłem mogę powtórzyć, że nie jesteście tutaj już obcymi i przechodniami, ale jesteście współdomownikami Boga poprzez dzieło odkupienia w Jezusie Chrystusie – podkreślił w homilii metropolita częstochowski.

Wyjaśnił, że w wydarzeniu konsekracji świątyni Kościół niczego nie inscenizuje, ale „zwraca uwagę na to, co jest prawdą chrześcijańskiej egzystencji, że zarówno historia, jak i przestrzeń są dziedzinami, w których możemy dostrzec obecność i działanie samego Boga i stać się żywymi świadkami tej obecności i działania”. – Bóg przychodzi zawsze w swoim czasie i wybiera miejsce i konkretnych ludzi – dodał abp Depo.

Maciej Orman/Niedziela

Nawiązując do obchodzonej tego dnia uroczystości wniebowstąpienia Pańskiego, hierarcha przypomniał, że „jesteśmy wezwani, by stojąc na ziemi i będąc pielgrzymami, wpatrywać się w niebo, tzn. kierować nasze spojrzenie i naszą nadzieję ku Bogu”.

Za autorem Listu do Hebrajczyków powtórzył: „(...) wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą (...) przez ciało swoje. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei”, która jest w Chrystusie.

Maciej Orman/Niedziela

Metropolita częstochowski zaznaczył, że zadaniem wierzących jest odkrywanie Jezusa „poprzez światło daru wiary w Jego Kościele”, w głoszonym słowie Bożym i sakramentach. Za św. Łukaszem Ewangelistą przypomniał, że w Jego imię „głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem”. – Żaden człowiek nie jest poza zasięgiem Jego prawdy i łaski, chyba że sam się od Niego dobrowolnym wyborem oddali – przestrzegał abp Depo.

Maciej Orman/Niedziela

Zwracając uwagę na bogatą treść uroczystości, wskazał, że najważniejsza jest prawda o wniebowstąpieniu Chrystusa, będącym „wywyższeniem ludzkiej natury” oraz „potwierdzeniem dzieła stworzenia nas jako mężczyzny i niewiasty dla wspólnoty życia i miłości”. – Przez Chrystusa potwierdzamy również naszą nadzieję, że za Jego łaską znajdziemy się w domu Ojca, i tam odnajdziemy swoje miejsce, które On nam przygotował. Stąd płynie nasza wdzięczność i zobowiązanie – przyznał metropolita częstochowski.

Reklama

Celebrans przytoczył również słowa św. Bernarda z Clairvaux: „Nie kamienie tej świątyni są święte, ale wy jesteście konsekrowani i namaszczeni przez Boga jako żywe kamienie i dzięki temu ten dom Boży jest święty. Wy bowiem jesteście świątynią Ducha Świętego, który uświęca wasze ciała i dusze. Uświęca po to, aby wasze życie było święte i piękne”.

Maciej Orman/Niedziela

Za bł. Stefanem Wyszyńskim abp Depo przestrzegał przed zatarciem „sakramentalnego charakteru domu Bożego”, które „możliwe jest wtedy, gdy naprzód w duszy ludzkiej zgaśnie Bóg”.

Maciej Orman/Niedziela

Metropolita częstochowski cytował także słowa św. Jana Pawła II z homilii kanonizacyjnej bł. Urszuli Ledóchowskiej z 18 maja 2003 r.: „Święta Urszula Ledóchowska całe swoje życie, wiernie i z miłością, wpatrywała się w oblicze Chrystusa Ukrzyżowanego. Łączyła się z Chrystusem konającym na krzyżu i to zjednoczenie napełniało ją niezwykłą gorliwością w dziele głoszenia słowem i czynem Dobrej Nowiny o miłości Boga. Niosła ją przede wszystkim dzieciom i młodzieży, a także osobom znajdującym się w potrzebie: ubogim, opuszczonym i samotnym. Z przesłaniem Bożej miłości przemierzała Rosję, kraje skandynawskie, Francję i Włochy. Była w swoich czasach apostołką nowej ewangelizacji, dając swym życiem i działaniem dowód, że miłość ewangeliczna jest zawsze aktualna, twórcza i skuteczna. Zakładając zgromadzenie sióstr urszulanek, przekazywała właśnie tego ducha”.

Maciej Orman/Niedziela

Abp Depo przytoczył także słowa zapisane przez św. Urszulę Ledóchowską: „Przenajświętszy Sakrament to słońce życia naszego, to nasz skarb, nasze szczęście, nasze wszystko na ziemi. (...) Kochajcie Jezusa w tabernakulum! Tam niech serce wasze czuwa, choć ciało przy pracy (...) Tam Jezus, ale Jezusa trzeba kochać tak gorąco. (...) Jeśli nie umiemy kochać, to przynajmniej pragnijmy kochać”.

Reklama

Nawiązując do czasów współczesnych, metropolita częstochowski, ponownie za św. Janem Pawłem II, podsumował: „Święta Urszula uczy nas, jak z Chrystusem budować świat bardziej ludzki, w którym coraz pełniej będą realizowane sprawiedliwość, wolność, solidarność i pokój”.

Istotnymi momentami liturgii były: pokropienie wodą święconą ścian kościoła i ołtarza, modlitwa poświęcenia, namaszczenie mensy ołtarza i ścian krzyżmem, okadzenie ołtarza i przykrycie go obrusem, instalacja krzyża i zapalenie świec.

Maciej Orman/Niedziela

Po Komunii św. wszyscy odśpiewali hymn „Ciebie, Boga, wysławiamy”.

– Dziękuję księdzu arcybiskupowi, że dokonał tego największego, najważniejszego aktu w historii parafii i konsekrował kościół. Oddaliśmy go Panu Bogu. Niech On tu mieszka i nam błogosławi – powiedział ks. Gabriel Biskup, proboszcz parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Częstochowie. Wspominał także abp. Stanisława Nowaka, któremu bardzo zależało, aby w dzielnicy Wrzosowiak powstał kościół. – Ktoś napisał o tej parafii, że jest na peryferiach. I dobrze, że jest – dodał ks. Biskup. Na zakończenie modlił się o życie wieczne dla ks. Jerzego Sojczyńskiego, pierwszego proboszcza parafii.

Maciej Orman/Niedziela

Przygotowaniem do uroczystości poświęcenia kościoła były misje święte, które w dniach 22-29 maja poprowadził o. Marcin Ciechanowski, paulin. Podczas misji wierni odnowili przyrzeczenia chrzcielne i wybrali Jezusa na Pana życia. Osoby chore przyjęły sakrament namaszczenia. W dniu Maryjnym parafia oddała się Matce Bożej. Swoje przyrzeczenia odnowili małżonkowie. Jeden z dni był poświęcony krzyżowi oraz rodzinom. Parafianie mogli również skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania.

Reklama

Parafię bł. Urszuli Ledóchowskiej erygował bp Stanisław Nowak 15 lutego 1985 r., ale już od 22 sierpnia 1983 r. istniał tu wikariat terenowy. Natomiast w 1981 r. ks. Franciszek Rąpała, proboszcz parafii św. Józefa Rzemieślnika w Częstochowie, z myślą o opiece duchowej i katechetycznej nad rozbudowującym się osiedlem w zachodniej części Rakowa (Wrzosowiak), kupił posesję z budynkiem mieszkalnym przy ul. Sportowej 80. 17 października 1982 r. w zaadaptowanym na kaplicę pomieszczeniu tego domu odprawił Mszę św.

Organizatorem parafii i wikariuszem terenowym, a następnie pierwszym proboszczem został ks. Jerzy Sojczyński. Na zakupionym pod budowę kościoła i plebanii placu przy ul. Orkana 60/62 została wzniesiona kaplica-barak. Pierwsza Msza św. została tu odprawiona 1 listopada 1987 r. Dwa miesiące wcześniej rozpoczęto wznoszenie nowego kościoła. Kamień węgielny pod jego budowę poświęcił 12 czerwca 1987 r. Jan Paweł II. Staraniem obecnego proboszcza ks. Gabriela Biskupa nabożeństwa i Eucharystie rozpoczęto w nim odprawiać we wrześniu 1999 r.

Maciej Orman/Niedziela

Architektem świątyni jest mgr inż. Jerzy Kopyciak.

2022-05-29 16:43

Ocena: +3 -3

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Pobił pracownika Straży Jasnogórskiej. Poszukuje go częstochowska policja

[ TEMATY ]

Częstochowa

Jasna Góra

policja

www.czestochowa.policja.gov.pl

Publikujemy wizerunek mężczyzny w wieku ok. 45 lat, który poprzez uderzanie i szarpanie naruszył nietykalność cielesną pracownika Straży Jasnogórskiej. Osoby mogące pomóc w ustaleniu sprawcy proszone są o kontakt z policją.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 19 marca 2021 r. mężczyzna na terenie Jasnej Góry nie realizował obowiązku zakrywania nosa i ust. Gdy pracownik Straży Jasnogórskiej zwrócił mu uwagę i poprosił, by opuścił miejsce kultu religijnego, ten kilkukrotnie uderzył go pięścią w twarz, a następnie szarpiąc za odzież, przewrócił na ziemię.

CZYTAJ DALEJ

Jaką flagę niosą pielgrzymi?

2022-08-08 08:00

Łukasz Romańczuk

Urh Coltman oraz o. Martin Buntow prezentują flagę Słowenii

Urh Coltman oraz o. Martin Buntow prezentują flagę Słowenii

Nasi czytelnicy pisali do nas z niepokojem, widząc, że w gr. 13 niesiona jest flaga podobna do rosyjskiej. Wyjaśniamy.

Flaga nie jest rosyjska tylko słoweńska. Nie na każdym zdjęciu jest to bardzo widoczne.  Niesie ją rodowity Słoweniec Urh Coltman student z Ljublany. Pielgrzymuje on razem z franciszkanami czarnymi. - Wszystko zaczęło się od europejskich spotkań Taize. To tam poznałem polskich franciszkanów, z którymi się zaprzyjaźniłem. Była Ryga, Madryt i Bazylea - zaznacza Urh i dodaje, że należy do skautingu słoweńskiego, a na pielgrzymce rozeznaje swoje powołanie.

CZYTAJ DALEJ

Wielki Odpust

2022-08-08 22:25

archiwum sanktuarium

W czasie wielkiego odpustu tysiące pielgrzymów przybywają na modlitwę na Dróżki Kalwaryjskie oraz przed cudowny obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej

W czasie wielkiego odpustu tysiące pielgrzymów przybywają na modlitwę na Dróżki Kalwaryjskie oraz przed cudowny obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej

    W niedzielę 14 sierpnia w Sanktuarium Pasyjno – Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej rozpoczynają się tygodniowe obchody wielkiego odpustu ku czci Wniebowzięcia NMP.

    W tym czasie tysiące pielgrzymów przybywają na modlitwę na Dróżki Kalwaryjskie oraz przed cudowny obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej. Tegoroczne uroczystości będą miały szczególny wymiar, 19 sierpnia minie 20 lat od ostatniej wizyty św. Jana Pawła II w sanktuarium i Jego modlitwy zawierzenia Maryi.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję