Reklama

Kościół

Zmiany kapłanów 2023 r.

Czerwiec to miesiąc personalnych zmian wśród duchownych. Przedstawiamy bieżące zmiany księży proboszczów i wikariuszy w poszczególnych diecezjach.

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

Biskupi w swoich diecezjach kierują poszczególnych księży na nowe parafie.

!ZMIANY BĘDZIEMY AKTUALIZOWAĆ NA BIEŻĄCO!

ARCHIDIECEZJA BIAŁOSTOCKA

Archidiecezja podzielona jest na 116 parafii, w tym trzy zakonne. Na terenie Archidiecezji istnieje ponadto parafia wojskowa należąca do Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego oraz parafia greckokatolicka. Średnio w parafii Archidiecezji mieszka 3,1 tys. katolików. Do Archidiecezji Białostockiej inkardynowanych jest 410 księży.

Pomóż w rozwoju naszego portalu

Wspieram

LISTA ZMIAN:

Reklama

DIECEZJA BIELSKO-ŻYWIECKA

Papież Jan Paweł II bullą Totus Tuus Poloniae Populus z dnia 25 marca 1992 roku – z wydzielonego terenu archidiecezji krakowskiej (dekanaty: andrychowski, bialski, kęcki, oświęcimski, żywiecki I, żywiecki II) i diecezji katowickiej (dekanaty: Bielsko-Biała centrum, Bielsko-Biała zachód, cieszyński, czechowicki, istebniański, skoczowski, strumieński, wiślański) – utworzył diecezję bielsko-żywiecką. 6 stycznia 2014 roku w bielskiej katedrze odbyły się uroczystości przyjęcia sakry biskupiej i ingresu nowego ordynariusza diecezji. Duchownemu sakry udzielił metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz. Współkonsekratorami byli nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore i administrator apostolski diecezji bielsko-żywieckiej bp Tadeusz Rakoczy. 7 stycznia w kaplicy Kurii w Bielsku-Białej bp Pindel kanonicznie objął rządy w diecezji.

LISTA ZMIAN: Księża diecezji bielsko-żywieckiej trafią na nowe parafie

DIECEZJA BYDGOSKA

Ustanowiona 24 lutego 2004 r. przez papieża Jana Pawła II dekretem uzupełniającym bullę „Totus Tuus Poloniae populus”, który wszedł w życie 25 marca 2004 r. Diecezja w liczbach: obszar: 5 200 km2, mieszkańców: 622 000, katolików: 583 000, parafii: 153, księży diecezjalnych: 294, księży zakonnych: 41, sióstr zakonnych: 44.

LISTA ZMIAN: Diecezja bydgoska: Zmiany personalne 2023

ARCHIDIECEZJA CZĘSTOCHOWSKA

Archidiecezja Częstochowska obejmuje: 4 regiony duszpasterskie, 36 dekanatów, 312 parafii (w tym: 311 terytorialnych {297 diecezjalnych, 14 zakonnych}, 1 personalna akademicka), 3 rektoraty.

Reklama

LISTA ZMIAN:

DIECEZJA DROHICZYŃSKA

Diecezja Drohiczyńska położona jest na obszarze wschodniej Polski, niemal w całości na terenie Podlasia. Została proklamowana przez Ojca Świętego Jana Pawła II dnia 5 czerwca 1991 r., podczas liturgii mszalnej na błoniach pod Białymstokiem, a powiększona 25 marca 1992 roku bullą Jana Pawła II „Totus Tuus Poloniae Populus”. W jej skład weszły wówczas trzy dekanaty z diecezji siedleckiej: węgrowski, sokołowski, sterdyński oraz część dekanatów: liwskiego, łosickiego i janowskiego. Ziemie, które obecnie obejmuje diecezja drohiczyńska, w XII w. w części należały do diecezji płockiej. Od połowy XIII w. sięgały tutaj wpływy diecezji chełmskiej i przypuszczalnie pod koniec XIV w. diecezji włodzimierskiej. Od początku XV w. aż do schyłku XVIII w. większa część Podlasia należała do diecezji łuckiej, zwanej czasami łucko-brzeską.

LISTA ZMIAN: Pierwsza tura zmian personalnych w diecezji drohiczyńskiej

Zmiany personalne wśród proboszczów w diecezji drohiczyńskiej

DIECEZJA ELBLĄSKA

Erygowana 25 marca 1992 roku bullą papieża Jana Pawła II "Totus Tuus Poloniae Populus". Jedna z trzech diecezji obrządku rzymskiego przynależnych do Metropolii Warmińskiej. LICZBY: STOLICA BISKUPIA - Elbląg (katedra św. Mikołaja XIV w.) WSPÓŁKATEDRY: św. Jana Ew. w Kwidzynie (XIV w.) oraz św. Wojciecha w Prabutach (XIV w.) POWIERZCHNIA DIECEZJI - 9.495 km2 DEKANATY - 21 PARAFIE - 158 LICZBA MIESZKAŃCÓW - ok. 430.000 LICZBA KATOLIKÓW - ok. 405.000

LISTA ZMIAN: Diecezja elbląska: pierwsze parafie neoprezbiterów

Reklama

DIECEZJA EŁCKA

Diecezja Ełcka powołana do istnienia przez papieża Jana Pawła II z dniem 25 marca 1992 roku, została utworzona z obszaru wyłączonego z diecezji łomżyńskiej oraz diecezji warmińskiej. Pierwszym biskupem ełckim został ks. bp Wojciech Ziemba, dotychczasowy biskup pomocniczy warmiński. Obecnie biskupem ełckim jest bp Jerzy Mazur. Patronowie: NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA MATKA KOŚCIOŁA, św. Wojciech Biskup i Męczennik, św. Brunon Bonifacy Biskup i Męczennik. Katedra: Kościół pw. Św. Wojciecha w Ełku. Konkatedry: Kościół pw. NMP Matki Kościoła w Gołdapi oraz Kościół pw. Św. Aleksandra w Suwałkach. Kapituły Kanonickie: Ełcka Kapituła Katedralna, Sambijska Kapituła Konkatedralna, Kapituła Kolegiacka Sejneńsko-Wigierska. Diecezja ełcka jest położona na północno-wschodnim krańcu Polski. Od północy graniczy z Rosją (Obwód Kaliningradzki), od północnego-wschodu graniczy z Litwą i Białorusią. W strukturze kościelnej graniczy z archidiecezją warmińską, archidiecezją białostocką i diecezją łomżyńską. Powierzchnia diecezji to 11.000 km2, a zamieszkuje ją 417.804 mieszkańców, w tym ok. 398.572 katolików. Największe miasta na terenie diecezji ełckiej to: Suwałki (69.786 mieszkańców); Ełk (62.125), Augustów (30.135), Giżycko (29.236).

LISTA ZMIAN: Diecezja ełcka: pierwsze parafie neoprezbiterów

ARCHIDIECEZJA GDAŃSKA

Archidiecezja Gdańska obejmuje obszar o powierzchni 2500 km2. Jej granice opierają się z jednej strony o Bałtyk, z drugiej o Kaszuby oraz rzekę Wisłę. Diecezja gdańska 25 marca 1992 roku stała się archidiecezją i siedzibą metropolii gdańskiej. Należą do niej diecezje pelplińska i toruńska. Katedrą Archidiecezji Gdańskiej jest Bazylika Świętej Trójcy w Gdańsku Oliwie. Kościołem konkatedralnym jest Bazylika Mariacka (Wniebowzięcia NMP) w Gdańsku. Terytorium Archidiecezji Gdańskiej jest podzielone na 24 dekanaty, obejmujące łącznie 200 parafii.

Reklama

LISTA ZMIAN:

DIECEZJA GLIWICKA

Zmiany kościelne z 1992 r. o powołaniu metropolii górnośląskiej i nowej diecezji gliwickiej były jakby dopowiedzeniem mocą papieskich decyzji kolejnego kroku w kierunku integracji ziemi i ludności tutaj zamieszkującej. Kształt jednakże nowej diecezji wypłynął nie z przesłanek historycznych, lecz podyktowany był aktualnymi odniesieniami, co nie przeszkadza budować przyszłości na fundamencie bogatej przeszłości.

LISTA ZMIAN: Zmiany personalne w diecezji gliwickiej

ARCHIDIECEZJA GNIEŹNIEŃSKA

W roku 2009 przypadła 1010. rocznica kanonizacji św. Wojciecha oraz 30. rocznica pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do grobu Świętego Męczennika. To właśnie w czasie tej pamiętnej pielgrzymki do Gniezna Papież – Słowianin odsłonił duchową jedność chrześcijańskiej Europy, ukazując jednocześnie św. Wojciecha jako Patrona tejże jedności oraz Patrona coraz pełniej jednoczącego się Kościoła. W tym samym roku (2009) do arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego powrócił tytuł Prymasa Polski. Obecnie godność ta jest wyłącznie honorowa bez przysługującej jej w dawnych czasach jurysdykcji. Kompetencje Prymasa określa szczegółowo nowy statut Konferencji Episkopatu Polski, który stanowi, że Prymas Polski zachowuje honorowe pierwszeństwo wśród biskupów, jest członkiem Rady Stałej Episkopatu i obok kardynałów kierujących diecezjami jest faktycznie jedynym niewybieralnym członkiem tejże Rady, co zapewnia jemu znamię jedności i ciągłości.

LISTA ZMIAN: Archidiecezja gnieźnieńska: Pierwsza parafia neoprezbitera

DIECEZJA KALISKA

W wyniku reorganizacji terytorialnej Kościoła katolickiego w Polsce, została utworzona przez Ojca św. Jana Pawła II, dnia 25 marca 1992 roku, na mocy bulli Totus Tuus Poloniae Populus, jako jedna z 13 nowych diecezji, również nasza Diecezja Kaliska. W jej skład weszły części trzech dotychczasowych archidiecezji:
gnieźnieńskiej (3 dekanaty Czermin Jarocin i Pleszew, około 90 tysięcy wiernych), poznańskiej (9 dekanatów Bralin, Kępno, Koźmin Wlkp, Krotoszyn, Odolanów, Ołobok, Ostrów I, Ostrów II i Ostrzeszów, około 320 tysięcy wiernych), wrocławskiej (2 dekanaty, Syców - bez parafii Poniatowice i Twardogóra oraz 3 parafie z dekanatu Milicz, co stanowiło ok. 45 tysięcy wiernych), a także części trzech diecezji: częstochowskiej ( 3 dekanaty, Bolesławiec bez parafii Skomlin, Lututów bez parafii Naramice i Wieruszów, liczba wiernych około 50 tysięcy) opolskiej (dekanat Wołczyn oraz parafie Uszyce i Zdziechowice z dekanatu Gorzów Śląski, liczba wiernych wyniosła około 25 tysięcy) oraz włocławskiej (6 dekanatów Błaszki, Kalisz I, Kalisz II, Koźminek, Stawiszyn i Złoczew, co stanowiło około 220 tysięcy wiernych).

Reklama

LISTA ZMIAN: Kalisz: bp Bryl wręczył neoprezbiterom dekrety kierujące na pierwsze parafie

ARCHIDIECEZJA KATOWICKA

Ustanowiona diecezją 28 X 1925 r. przez papieża Piusa XI bullą “Vixdum Poloniae unitas”. Ustanowiona archidiecezją 25 marca 1992 r. przez papieża Jana Pawła II bullą “Totus Tuus Poloniae populus”. Archidiecezja w liczbach: obszar: 2 400 km2, mieszkańców: ok. 1 461 000, katolików: ok. 1 390 000, parafii: 322, księży diecezjalnych: 1 021, księży zakonnych: 137, sióstr zakonnych: 684, alumnów: 55.

LISTA ZMIAN: Pierwsze zmiany personalne podjęte przez arcybiskupa Adriana Galbasa SAC

Archidiecezja katowicka: Kolejne zmiany personalne

DIECEZJA KIELECKA

Diecezja ustanowiona 13 czerwca 1805 przez Piusa VII po zlikwidowaniu diecezji tarnowskiej. Została zniesiona przez tego samego papieża 30 czerwca 1818 równocześnie z powołaniem diecezji sandomierskiej. Reaktywowana przez papieża Leona XIII 28 grudnia 1882. Ostatnie zmiany terytorialne wprowadził papież Jan Paweł II 25 marca 1992.

Reklama

LISTA ZMIAN:

DIECEZJA KOSZALIŃSKO – KOŁOBRZESKA

Patronowie: św. Wojciech, biskup i męczennik (23 kwietnia) i św. Maksymilian Maria Kolbe, prezbiter i męczennik (14 sierpnia). DIECEZJA W LICZBACH: Obszar: 14 640 km2 (na terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego). Ludność - Mieszkańcy: około 912 tysięcy Katolicy: około 833 tysięcy. Dekanaty i parafie: Dekanaty: 24 Parafie: 220 - diecezjalne: 199 - zakonne: 19 - wojskowo-cywilne: 2

LISTA ZMIAN: Zmiany personalne w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej

ARCHIDIECEZJA KRAKOWSKA

Archidiecezja Krakowska to jedna z 14 archidiecezji obrządku łacińskiego w polskim Kościele katolickim ustanowiona w 1925 r. Według wielu badaczy jest bardzo prawdopodobne, że życie religijne na terenie obecnej Małopolski istniało jeszcze przed rokiem 1000. Diecezja krakowska erygowana w 1000 roku przez papieża Sylwestra II przez wiele wieków ulegała licznym podziałom ze względu na rozbiory Polski (od XI w. Kraków był stolicą Polski i przez wiele wieków drugim po Gnieźnie ośrodkiem kościelnym w Polsce). Należała do: metropolii gnieźnieńskiej (do 1807 r.), metropolii lwowskiej (1807 r. – 1818 r.), metropolii warszawskiej (1818 r. – 1880 r.), Stolicy Apostolskiej (1880 r. – 1925 r.), archidiecezja krakowska (od 1925 r.), metropolia krakowska (od 1992 r.) wraz z diecezjami bielsko-żywiecką, kielecką, tarnowską. W archidiecezji krakowskiej odbyły się 44 synody – ostatni przeprowadził kard. Karol Wojtyła w latach: 1972 r. -1979 r. Od wieków działają w niej szpitale, bractwa i instytucje charytatywne.

LISTA ZMIAN: Zmiany personalne w archidiecezji krakowskiej

Reklama

DIECEZJA LEGNICKA

Ustanowiona 25 marca 1992 r. przez papieża Jana Pawła II bullą „Totus Tuus Poloniae populus”. 24 lutego 2004 r. papież Jan Paweł II wprowadził zmiany terytorialne. Diecezja w liczbach: obszar (km2): 7 080, mieszkańców: 821 552, katolików: 724 367, parafii: 238, księży diecezjalnych: 327, księży zakonnych: 95, sióstr zakonnych: 153, alumnów: 23.

LISTA ZMIAN:

ARCHIDIECEZJA LUBELSKA

Archidiecezja Lubelska to obszar 9.108 km2, który zamieszkuje ok. 1 mln 80 tys. osób, z czego blisko milion stanowią katolicy. W archidiecezji funkcjonuje 271 parafii, w tym 7 parafii prowadzonych jest przez zgromadzenia zakonne. Liczba księży diecezjalnych to 906 duchownych, pełniących różne posługi duszpasterskie w diecezji (613) oraz poza granicami diecezji i kraju, zajmujących się pracą dydaktyczno-naukową i pracujących w instytucjach diecezjalnych oraz emerytów.

LISTA ZMIAN: Zmiany personalne w archidiecezji lubelskiej

DIECEZJA ŁOMŻYŃSKA

Diecezja obejmuje obszar około 11.500 km, jest usytuowana w północno-wschodniej części Polski. Graniczy: od północy - z Archidiecezją Warmińską i Diecezją Ełcką, od wschodu - z Archidiecezją Białostocką, od południa - z Diecezją Drohiczyńską i Warszawsko - Praską, od zachodu - z Diecezją Płocką. Po zmianach na podstawie Bulli “Totus tuus Poloniae Populus” Diecezja Łomżyńska licząca ponad 590 tysięcy wiernych była podzielona na 19 dekanatów obejmujących 164 parafie. W celu usprawnienia współpracy kapłanów i ich owocniejszego wspólnego działania duszpasterskiego Biskup Łomżyński Stanisław Stefanek dokonał 11 stycznia 1998 roku nowego podziału Diecezji Łomżyńskiej na dekanaty. Aktualnie Diecezja licząca 576.069 wiernych i 178 placówek duszpasterskich jest podzielona na 24 dekanaty. W latach 2000-2003 powstało 5 nowych placówek duszpasterskich.

Reklama

LISTA ZMIAN:

DIECEZJA ŁOWICKA

Z chwilą ogłoszenia dekretu „Totus Tuus Poloniae populus” pierwszy Biskup Łowicki zaczął organizować życie nowej diecezji. Erygował: Wyższe Seminarium Duchowne p. w. N M P Niepokalanej, Caritas, Kolegium Teologiczne Diecezji Łowickiej, Radio Victoria, Dom Kapłana Seniora, Sąd Biskupi. Najważniejszym wydarzeniem w życiu młodej diecezji była VII pielgrzymka papieża Jan Pawła II do Ojczyzny i do Łowicza. Papież 14 czerwca 1999 roku nawiedził katedrę i „sua voce” nadał jej tytuł Bazyliki Mniejszej i dla zgromadzonej kilkusettysięcznej rzeszy wiernych celebrował na Błoniach Łowickich Mszę Świętą. W pierwszą rocznicę tej pielgrzymki staraniem Biskupa stanął na rynku łowickim monumentalny pomnik Jana Pawła II.

LISTA ZMIAN: Zmiany personalne w diecezji łowickiej 2023

ARCHDIECEZJA ŁÓDZKA

Podstawowe dane statystyczne: dekanaty: 27, parafie: 219, kapłani inkardynowani do archidiecezji łódzkiej: 570, męskie Instytuty Życia Konsekrowanego: 16, żeńskie Instytuty Życia Konsekrowanego: 32, świeckie Instytuty Życia Konsekrowanego: 5, obszar archidiecezji: 5200 km2, ludność: 1 430 000.

LISTA ZMIAN:

DIECEZJA OPOLSKA

Diecezja w liczbach: 8033 km2 - Powierzchnia diecezji, 900 000 - Liczba mieszkańców, 860 000 - Liczba katolików, 399 - Liczba kościołów i kaplic parafialnych, 208 - Liczba kościołów nieparafialnych, 4 - Liczba rejonów duszpasterskich, 36 - Liczba dekanatów, 400 - Liczba parafii, 709 - Liczba kapłanów inkardynowanych do diecezji opolskiej, 15 - Zgromadzeń zakonnych męskich, 20 - Zgromadzeń zakonnych żeńskich.

LISTA ZMIAN:

DIECEZJA PELPLIŃSKA

Diecezja pelplińska, zwana dawniej – jak wynika z treści bulli Totus tuus Poloniae populus z 25 marca 1992 r. – diecezją chełmińską (Dioecesis Pelplinensis – vetere nomine Culmensis appelata – diecezja pelplińska – dawniej [dotychczas] zwania chełmińską) swymi początkami sięga roku 1243, gdy legat papieski Wilhelm z Modeny, z polecenia papieża Innocentego IV, utworzył 28 lipca wraz z trzema innymi tzw. diecezjami pruskimi (pomezańska, sambijska i warmińska) diecezję chełmińską, wyznaczając jej granice pomiędzy rzekami Wisłą, Osą i Drwęcą, a więc obejmującą Ziemię Chełmińską (stąd nazwa diecezji) oraz Lubawską. Począwszy od XIV w. systematycznie poszerzano jej terytorium, m. in. o Ziemię Michałowską, a od czasów reformacji o tereny leżące na północ od rzeki Osy, czyli o Ziemię Grudziądzką i Łasińską. Na mocy drugiego pokoju toruńskiego 1466 r. cała diecezja weszła w skład Królestwa Polskiego, a po sprotestantyzowaniu Prus Książęcych, nad częścią diecezji pomezańskiej, znajdującej się w obrębie Królestwa Polskiego, administrację przejęli biskupi chełmińscy (oficjalny tytuł: „biskup chełmiński i administrator pomezański”). Taki stan w przybliżeniu trwał do 1821 r., gdy papież Pius VII bullą cyrkumskrypcyjną De salute animarum z 16 lipca powiększył diecezję chełmińską o tereny z lewej strony Wisły: cały tzw. archidiakonat pomorski należący dotąd do diecezji włocławskiej (9 dekanatów: Gdańsk, Gniew, Lębork, Mirachowo, Nowe, Puck, Starogard, Świecie, Tczew), dekanat fordoński, część archidiakonatu kamieńskiego (dekanaty: Człuchów, Tuchola i kilka parafii z dekanatu więcborskiego), oraz z prawej strony Wisły dekanat górzneński wraz z parafią Białuty, natomiast w drugiej połowie XIX w. diecezja powiększyła się o dekanat pomezański, Kolejne zaś przeobrażenia granic były następstwem już to uwarunkowań polityczno-społecznych, już to decyzji o charakterze praktyczno-duszpasterskim. Tak więc wskutek pierwszej wojny światowej i odrodzenia państwa polskiego diecezja chełmińska utraciła część dotychczasowych terenów na rzecz Niemiec (dekanat lęborski oraz część człuchowskiego i kamieńskiego, które weszły do administracji apostolskiej w Tucznie, później prałatury pilskiej), Wolnego Miasta Gdańska (niemal całe dwa dekanaty oraz część dekanatu tczewskiego, z których utworzono administrację, a w 1925 r. diecezję gdańską), a także diecezji warmińskiej (część dekanatu pomezańskiego). Taki podział został potwierdzony konkordatem z 1925 r. oraz bullą Vixdum Poloniae unitas z 28 października 1925 r. Natomiast mocą postanowień bulli Totus tuus Poloniae populus dotychczasowa diecezja nie tylko zmieniła nazwę, lecz została terytorialnie okrojona na rzecz utworzonej archidiecezji gdańskiej (siedem dekanatów północnych z Gdynią, Puckiem, Wejherowem, Żarnowcem i Żukowem), nowo powstałej diecezji toruńskiej (16 dekanatów z prawej strony Wisły, tworzących pierwotną diecezję chełmińską), odzyskując jednocześnie sześć dekanatów z diecezji koszalińsko kołobrzeskiej oraz dekanat wierzchuciński z archidiecezji gnieźnieńskiej. Jako że diecezja chełmińska została wykrojona z diecezji płockiej, posiadała już zaczątki organizacji parafialnej, choć jej pełne struktury wykształciły się dopiero w XIV w., licząc pod koniec tego wieku ok. 120 jednostek, ufundowanych przez książąt, biskupów, szlachtę oraz krzyżaków. Na początku XV w. parafie zostały skupione w dekanatach, których zrazu było dziesięć. Z upływem lat organizacja terytorialna sukcesywnie się rozszerzała, tak iż w 1641 r. diecezja liczyła 12 dekanatów (Chełmża, Chełmno, Brodnica, Golub, Grudziądz, Lidzbark Welski, Lubawa, Łasin, Nowe Miasto, Radzyn, Toruń, Wąbrzeźno) ze 125 parafiami oraz 5 dekanatów z 56 parafiami w administracji pomezańskiej, tudzież 7 męskich domów zakonnych i 3 żeńskie. Niespełna po dwóch wiekach, ale już po reorganizacji z 1821 r. diecezja dzieliła się na 25 dekanatów, 217 parafii, w których pracowało 296 księży pośród 325 tys. wiernych. Natomiast po reorganizacji struktur administracji kościelnej w 1992 r. w diecezji pelplińskiej było 29 dekanatów, 284 parafie, 419 księży, 17 męskich domów zakonnych i 46 żeńskich.

Reklama

LISTA ZMIAN:

ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA

Diecezja poznańska jest historycznie pierwszą diecezją na ziemiach polskich ustanowioną w 968 (dwa lata po chrzcie Mieszka I) jako biskupstwo misyjne podległe bezpośrednio jurysdykcji Stolicy Apostolskiej. Na skutek reformy administracyjnej Kościoła katolickiego w Polsce w 1991 archidiecezja poznańska utraciła kilkadziesiąt parafii z terenu południowej Wielkopolski na rzecz nowo utworzonej diecezji kaliskiej. Równocześnie utworzono metropolię poznańską, w skład której wchodzi również diecezja kaliska. Ostatnia zmiana granic nastąpiła w 2004, w ramach której oddano część północno-wschodniego (m.in. Ujście, Chodzież, Rogoźno, Skoki) i wschodniego (m.in. Murowana Goślina, Nekla) obszaru na rzecz archidiecezji gnieźnieńskiej.

Reklama

LISTA ZMIAN: Zmiany kapłańskie 2023 w archidiecezji poznańskiej

ARCHIDIECEZJA PRZEMYSKA

Diecezja Przemyska obrządku łacińskiego została erygowana około roku 1340. Papież Grzegorz XI, bullą Debitum pastoralis officii z dnia 13 lutego 1375 roku, włączył ją do nowo utworzonej metropolii Halickiej. Papież Jan Paweł II, bullą Totus Tuus Poloniae populus z dnia 25 marca 1992 roku, ustanowił ją metropolią dla archidiecezji przemyskiej oraz diecezji rzeszowskiej i zamojsko-lubaczowskiej. Patronami Archidiecezji Przemyskiej są: Najświętsza Maryja Panna, Królowa Polski oraz: św. Jan z Dukli, św. Józef Sebastian Pelczar, biskup, bł. Jan Wojciech Balicki, prezbiter, św. Dobry Łotr

LISTA ZMIAN:

DIECEZJA RADOMSKA

Diecezja Radomska została ustanowiona 25 marca 1992 r. przez papieża Jana Pawła II bullą „Totus Tuus Poloniae populus”. Diecezja w liczbach: obszar: 8 000 km^2 mieszkańców: 855 286, katolików: 836 036, parafii: 301, księży diecezjalnych: 724, księży zakonnych: 90, sióstr zakonnych: 270.

Reklama

LISTA ZMIAN: Zmiany personalne duchowieństwa w diecezji radomskiej

DIECEZJA RZESZOWSKA

Diecezja rzeszowska należy do metropolii przemyskiej, która obejmuje archidiecezję przemyską, diecezję rzeszowską i diecezję zamojsko-lubaczowską. Granica diecezji rzeszowskiej przebiega wąskim pasem od granicy polsko-słowackiej w rejonie przejść granicznych w Koniecznej i Ożennie do Ostrów Tuszowskich w północnej części diecezji. Od wschodu graniczy z archidiecezją przemyską, od zachodu – z diecezją tarnowską, od północy z diecezją sandomierską.

LISTA ZMIAN: Zmiany personalne w diecezji rzeszowskiej

DIECEZJA SANDOMIERSKA

Diecezję sandomierską utworzył 30 czerwca 1818 r. papież Pius VII bullą "Ex imposita nobis". Jej granice wytyczyły rzeki: Wisła, Pilica, Czarna oraz Góry Świętokrzyskie. W kształcie prawie niezmienionym diecezja przetrwała 174 lata. W 1981 r. jej nazwa została zmieniona na sandomiersko-radomską. Zupełnie nowy okres w jej dziejach rozpoczął się 25 marca 1992 r. Ojciec św. Jan Paweł II wydał wówczas bullę "Totus Tuus Poloniae Populus", mocą której wprowadzono nowy podział administracyjny Kościoła w Polsce. Z dawnego terytorium diecezji sandomiersko-radomskiej wyodrębniono diecezję radomską ze stolicą w Radomiu. Sandomierz natomiast pozostał siedzibą biskupstwa, któremu przydzielono nowe terytorium. Zostało ono wytyczone przez połączenie czterech odrębnych części należących wcześniej do diecezji sandomierskiej (8 dekanatów), przemyskiej (7), lubelskiej (2) i tarnowskiej (1). Nowe granice diecezji połączyły tereny o odrębnych tradycjach kościelno-duszpasterskich i własnej historii.

LISTA ZMIAN: Diecezja sandomierska: Nowo wyświęceni kapłani zostali posłani na pierwsze parafie

Reklama

DIECEZJA SIEDLECKA

Diecezja w liczbach: Powierzchnia: 11 440 km2, Liczba ludności: 716 300, Liczba katolików: 707 100, Liczba wyznawców innych wyznań chrześcijańskich: 5 500, Liczba wyznawców innych religii: 3 700, Liczba parafii: 247, Liczba kościołów i kaplic: 290, Liczba duchowieństwa: 686.

LISTA ZMIAN: Diecezja siedlecka: Pierwsze parafie księży neoprezbiterów

Diecezja siedlecka: Zmiany wśród duchowieństwa 2023

DIECEZJA SOSNOWIECKA

Diecezja sosnowiecka została powołana do istnienia 25 marca 1992. przez Ojca Świętego Jana Pawła II bullą Totus Tuus Poloniae Populus. Stolicą nowo utworzonej diecezji został ustanowiony Sosnowiec, katedrą natomiast sosnowiecki kościół pw. Wniebowzięcia NMP. Diecezja sosnowiecka została włączona do metropolii częstochowskiej. Biskupem ordynariuszem diecezji sosnowieckiej mianowano dotychczasowego inspektora Prowincji Wrocławskiej Salezjanów - ks. dra Adama Śmigielskiego SDB.

LISTA ZMIAN: Diecezja sosnowiecka: Zmiany kapłańskie 2023

ARCHIDIECEZJA SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKA

Diecezja utworzona 28 czerwca 1972 r, a podniesiona do godności archidiecezji przez Jana Pawła II 25 marca 1992 r. bullą "Totus Tuus Poloniae populus". Archidiecezja szczecińsko-kamieńska nawiązuje tradycją do istniejących w latach 1140–1535 diecezji: pomorskiej z siedzibą biskupią w Wolinie (do 1175) i kamieńskiej w Kamieniu Pomorskim (do 1535).

LISTA ZMIAN:

DIECEZJA ŚWIDNICKA

Diecezja w liczbach: obszar: 4 060 km2, mieszkańców: 618 751, katolików: 535 651, parafii: 190, księży diecezjalnych: 351, księży zakonnych: 95, sióstr zakonnych: 360, alumnów: 27.

LISTA ZMIAN: Świdnica. Te zmiany są dla wiernych

DIECEZJA TARNOWSKA

Diecezja w liczbach: obszar: 7 566,25 km2, mieszkańców: 1 117 500, katolików: 1 099 345, parafii: 454, księży diecezjalnych: 1 537, księży zakonnych: 140, sióstr zakonnych: 940, alumnów: 107.

Reklama

LISTA ZMIAN: Diecezja tarnowska: parafie księży neoprezbiterów

Lista zmian księży w diecezji tarnowskiej

DIECEZJA TORUŃSKA

Obecnie diecezja obejmuje teren 5427 km2 z liczbą 621 778 mieszkańców. Diecezja podzielona jest na trzy rejony: toruński, grudziądzki i brodnicki oraz na 24 dekanaty ze 196 parafiami. Patronką Diecezji Toruńskiej obrano Matkę Bożą Nieustającej Pomocy, której cudowny wizerunek znajduje się w diecezjalnym sanktuarium na toruńskich Bielanach w kościele pw. św. Józefa. Kustoszami sanktuarium są ojcowie redemptoryści.

LISTA ZMIAN: Diecezja toruńska: Pierwsze parafie neoprezbiterów

Nowe dekrety w diecezji toruńskiej

ARCHIDIECEZJA WARMIŃSKA

Diecezja warmińska została erygowana 29 lipca 1243 r. przez papieża Innocentego IV. Ustanowiona archidiecezją 25 marca 1992 r. przez papieża Jana Pawła II bullą „Totus Tuus Poloniae populus”. Archidiecezja w liczbach: obszar (km2): 12 000, mieszkańców: ok. 670 000, katolików: ok. 659 000, parafii: 262, księży diecezjalnych: 460, księży zakonnych: 110, sióstr zakonnych: 190.

LISTA ZMIAN: Archidiecezja warmińska: pierwsze parafie neoprezbiterów

Zmiany personalne w archidiecezji warmińskiej 2023

ARCHIDIECEZJA WARSZAWSKA

Diecezja warszawska została erygowana 16 października 1798 r. przez papieża Piusa VI bullą “Ad universam agri Dominici curam” jako biskupstwo podległe bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. Ustanowiona archidiecezją 30 czerwca 1818 r. przez papieża Piusa VII bullą “Militantis Ecclesiae regimini”. W latach 1946-1992 była połączona unią personalną z archidiecezją gnieźnieńską. Ostatnie zmiany terytorialne wprowadził papież Jan Paweł II 25 marca 1992 r. Archidiecezja w liczbach: obszar: 3 350 km2, mieszkańców: 1 540 000, katolików: 1 450 000, parafii: 214, księży diecezjalnych: 867, księży zakonnych: 516, sióstr zakonnych: 1 839, alumnów: 130.

Reklama

LISTA ZMIAN: Archidiecezja warszawska: Pierwsze parafie neoprezbiterów

Archidiecezja warszawska: Zmiany personalne 2023

DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA

Diecezja powstała 25 marca 1992 r. na mocy bulli papieża Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae Populus reorganizującej Diecezje i Prowincje w Polsce. Diecezja Warszawsko-Praska obejmuje prawobrzeżną Warszawę i tereny w widłach Wisły i Bugu, ograniczone na wschodzie Kamieńczykiem, Urlami, Pniewnikiem, Kałuszynem i Latowiczem, a od południa Kołbielą i Karczewem. Nowo powstała Diecezja Warszawsko-Praska jest szczególnie zróżnicowana kulturowo i socjalnie: ok. 40% ludności posiada wykształcenie średnie i wyższe, ok. 35% to robotnicy, rzemieślnicy lub chłopo-robotnicy, reszta to rolnicy. Sama prawobrzeżna Warszawa jest również zróżnicowana, każda dzielnica stanowi odrębny świat ze swymi problemami.

LISTA ZMIAN: Diecezja warszawsko-praska: Pierwsze parafie neoprezbiterów 2023

Diecezja warszawsko-praska: Zmiany personalne 2023

DIECEZJA WŁOCŁAWSKA

Diecezja w liczbach. Stan na dzień 31 grudnia 2021 r. obszar: 8 824 km2, mieszkańców: 758 348, katolików: 748 506, parafii: 233, księży diecezjalnych: 488, księży zakonnych: 106, sióstr zakonnych: 315, braci zakonnych: 25, alumnów: 23.

Reklama

LISTA ZMIAN: Biskup włocławski wręczył dekrety proboszczowskie

Biskup włocławski wręczył dekrety wikariuszowskie

ARCHIDIECEZJA WROCŁAWSKA

Archidiecezja wrocławska leży w południowo-zachodniej części Polski. Graniczy z Archidiecezją Poznańską i diecezjami: kaliską, opolską, legnicką i świdnicką. Terytorialnie podzielona jest na 33 dekanaty i 299 parafii (w tym: 262 diecezjalne, 35 zakonnych i 2 cywilno-wojskowe). Na terenie Archidiecezji znajduje się 19 zgromadzeń zakonnych męskich, 25 zgromadzeń zakonnych żeńskich oraz 3 klasztory klauzurowe. Patronką Śląska jest św. JADWIGA z TRZEBNICY, patronem Archidiecezji Wrocławskiej - św. JAN CHRZCICIEL, a patronem Miasta Wrocławia bł. CZESŁAW.

LISTA ZMIAN:

DIECEZJA ZAMOJSKO-LUBACZOWSKA

Diecezja w liczbach: Liczba mieszkańców: 475 000, Liczba katolików: 447 000, Liczba parafii: 187, Liczba księży diecezjalnych: 447, Liczba księży zakonnych: 28, Liczba sióstr zakonnych: 140, Instytuty życia konsekrowanego męskie: 4, Instytuty życia konsekrowanego żeńskie: 14.

LISTA ZMIAN: Diecezja zamojsko-lubaczowska: Zmiany personalne 2023

DIECEZJA ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKA

Leżąca w zachodniej Polsce diecezja zielonogórsko-gorzowska swymi korzeniami sięga diecezji lubuskiej, istniejącej na tych terenach u początków dziejów Kościoła w Polsce. Jednak jej współczesna historia zaczęła się w 1945 r., gdy po II wojnie światowej powstała Administracja Apostolska Kamieńska, Lubuska i Prałatury Pilskiej z siedzibą w Gorzowie Wlkp., obejmująca wówczas 1/7 terytorium Polski. Formalnie diecezję gorzowską ustanowił 28 czerwca 1972 r. papież Paweł VI bullą Episcoporum Poloniae coetus. 25 marca 1992 r. papież Jan Paweł II bullą Totus tuus Poloniae populus zreorganizował ją i przemianował na diecezję zielonogórsko-gorzowską. Diecezja należy do metropolii szczecińsko-kamieńskiej.

LISTA ZMIAN: Zmiany personalne w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej

2023-05-23 11:20

Ocena: +246 -179

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Czas zmian. Czas odpoczynku

2024-07-02 08:37

Niedziela szczecińsko-kamieńska 27/2024, str. IV

[ TEMATY ]

zmiany

centrum edukacyjne

Adam Szewczyk

Anna Jerzyk otrzymała Krzyż Zasługi Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Anna Jerzyk otrzymała Krzyż Zasługi Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

W dwóch spośród kilku placówek należących do Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej nastąpiły zmiany na stanowisku dyrektora.

Odchodzących na zasłużoną emeryturę: Annę Jerzyk z Publicznej KSP im. św. Stanisława Kostki zastąpiła dotychczasowa wicedyrektor Katarzyna Zakrzewska, a Macieja Muszyńskiego ze szczecińskiego „Katolika” wicedyrektor tej placówki, Magdalena Biskup.

CZYTAJ DALEJ

Syn Gromu

Taki przydomek św. Jakub otrzymał od Jezusa ze względu na swój popędliwy charakter.

Z imieniem tego świętego łączy się jeden z najważniejszych chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych, obok tych prowadzących do Rzymu i Jerozolimy. Droga św. Jakuba (Camino de Santiago) to szlak pielgrzymkowy istniejący od ponad tysiąca lat.

CZYTAJ DALEJ

Wieża Trynitarska zaprasza

2024-07-25 13:10

Archidiecezja lubelska

W czasie wakacji Wieża Trynitarska zaprasza na taras widokowy i do muzeum, a także na liczne wydarzenia artystyczne.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję