Reklama

Z Polski


Niedziela Ogólnopolska 31/2007, str. 9

Prowokacja i manipulacja

Oświadczenie Przełożonego Prowincji Warszawskiej Redemptorystów

W porozumieniu z o. Józefem Tobinem, generałem Zgromadzenia Redemptorystów, pragnę wyrazić naszą wspólną opinię i stanowisko wobec rzekomych wypowiedzi o. Tadeusza Rydzyka, które opublikował tygodnik „Wprost”, a które w dalszym etapie przyjęły formę zniekształconą przez inne media.
Z dotychczas przeprowadzonych przez specjalnie powołany Zespół analiz wynika, że czas i miejsce opublikowania domniemanych wypowiedzi o. Tadeusza Rydzyka daje, naszym zdaniem, poważne podstawy do postawienia tezy, że wszystko ma znamiona poważnej prowokacji i manipulacji medialnej. Nie bez znaczenia jest fakt, że tygodnik ten niejednokrotnie już w pogardliwy i napastliwy sposób obrażał uczucia religijne Polaków.
Dużym niepokojem napawa nas poziom etyki dziennikarskiej w wolnej Polsce, gdzie w sposób niezgodny z kryteriami prawdy używa się wszelkich możliwych metod i technik w celu zdyskredytowania niektórych osób. Mając wystarczająco bolesne doświadczenie z przeszłości w naszej Ojczyźnie, nie można zaakceptować donosicielstwa jako metody zwalczania kogokolwiek. Wobec treści „taśm”, która nosi znamiona kompilacji, o. Tadeusz Rydzyk nie utożsamia się z przypisywanym mu antysemityzmem i my jako współbracia, którzy go znają, wiemy, że jest mu obca taka postawa. Ojciec też nigdy nie miał zamiaru obrażać kogokolwiek, a tym bardziej Pary Prezydenckiej.
Martwi nas fakt, że tendencyjnie przedstawiane informacje przez niektóre media, przy jednoczesnej wątpliwości dotyczącej autentyczności „taśm”, stały się źródłem skrajnych komentarzy wielu osobistości, w których bez wysłuchania drugiej strony i woli obiektywnego szukania prawdy wydawano skazujące wyroki na Ojca Dyrektora.
Fakt domniemanego nagrania „taśm” w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu należałoby przypisać do działań całkowicie niezgodnych z „Prawem o szkolnictwie wyższym”, lekceważących odwieczny obyczaj niewkraczania na uczelnię z jakimikolwiek podsłuchami.
Oburza nas również fakt, że środki masowego przekazu w Polsce poddały także manipulacji Ojca Generała, przypisując mu, jakoby w najbliższym czasie miała być podjęta przez niego „ostateczna decyzja ukarania” o. Tadeusza Rydzyka, aby raz na zawsze rozwiązać problemy związane z jego działalnością. Informacja ta, rozpowszechniona przez agencje informacyjne, gazety, stacje radiowe i telewizyjne, wywołała wielki niepokój społeczny nie tylko pośród wielomilionowej wspólnoty słuchaczy Radia Maryja w Polsce, ale również poza jej granicami.
W imieniu rodziny zakonnej Redemptorystów zapewniam wszystkich ludzi dobrej woli, że pomimo naszych ludzkich słabości dokładać będziemy wszelkich starań, aby nasza ewangelizacyjna działalność jak najlepiej służyła budowaniu więzi społecznych i wychodziła naprzeciw duchowym potrzebom rodaków. Pragniemy bronić prawdy w miłości, ludzkiej godności i wolności człowieka oraz być otwarci na każdego, bez względu na jego pochodzenie, przekonania, stan społeczny i religię. Trwając w jedności z księżmi biskupami, którzy wyrazili uznanie i podziękowanie „za wielką pracę ewangelizacyjną prowadzoną przez Radio Maryja” w dniu 3 maja 2006 r., pragniemy służyć wszystkim ludziom w Ojczyźnie i poza jej granicami.
Radio Maryja, TV Trwam i Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz inne dzieła są instytucjami wspólnie tworzonymi i utrzymywanymi przez rzesze Rodaków. Wyrażam z tego powodu wdzięczność wszystkim, którzy identyfikują się z nimi i służą im całkowicie bezinteresownie.
Wraz z Zarządem Prowincji otaczamy wspólną troską rozwój tych dzieł i jesteśmy przekonani, że obdarzeni charyzmatami nasi współbracia i ich współpracownicy mają szczególne znaczenie w wypełnianiu ewangelizacyjnej misji za pośrednictwem środków masowego przekazu.

O. Zdzisław Klafka CSsR, Przełożony Prowincji Warszawskiej Redemptorystów

Warszawa, 21 lipca 2007 r.

Kondolencje po katastrofie polskiego autokaru

Ekscelencjo!
Informacja o tragicznym wypadku autokaru z Pielgrzymami z Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, który miał miejsce w Vizille we Francji, głęboko wstrząsnęła każdym z nas, gdyż dotknęła tę jedyną rodzinę, którą tworzy Kościół w Polsce. W sposób szczególny jednak doświadczeniem bólu i cierpienia zostały naznaczone rodziny i najbliżsi tych, którzy zginęli w wypadku, oraz tych, którzy zostali ranni.
Łączę wyrazy współczucia i składam kondolencje rodzinom ofiar, zapewniając równocześnie o mojej modlitwie w intencji zmarłych, prosząc dla nich o miłosierdzie Boże, oraz w intencji rannych, prosząc dla nich o szybki powrót do zdrowia, a dla rodzin - o moc i siłę w trudnych chwilach doświadczenia.
W jedności i z braterskim pozdrowieniem

Reklama

+ Józef Michalik, Arcybiskup Metropolita Przemyski, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Przemyśl - Warszawa, 23 lipca 2007 r.

Kondolencje zostały skierowane na ręce abp. Zygmunta Kamińskiego, metropolity szczecińsko-kamieńskiego.

Ekscelencjo,
Najczcigodniejszy Księże Arcybiskupie!
Na ręce Księdza Arcybiskupa składam wyrazy szczerego współczucia po tragedii, jaka dotknęła Archidiecezję Szczecińsko-Kamieńską i naszą Ojczyznę.
Łączę się w żałobie z wszystkimi, których ta tragiczna śmierć boleśnie dotknęła, nade wszystko z rodzinami opłakującymi swoich zmarłych krewnych. W serdecznej modlitwie powierzam wszystkich strapionych Matce Bolesnej stojącej pod Chrystusowym Krzyżem i tulącej martwe ciało swego Jedynego Syna. Niech Ona przygarnie wszystkich do siebie i ukoi ból przenikający serca. Tragiczny wypadek przerwał bieg życia na pielgrzymiej drodze. Niech litościwa Matka wyjdzie im na spotkanie w progach Domu Ojca.
Dobremu Bogu polecam także wszystkich rannych i ich bliskich. Archidiecezja Krakowska w tych dniach smutku i żałoby łączy się w modlitwie, zawierzając wszystkich Bożemu miłosierdziu

Stanisław Kardynał Dziwisz, Metropolita Krakowski

Kraków, 23 lipca 2007 r.

Krótko

Szef rządu Jarosław Kaczyński przybył 23 lipca na tereny pod Częstochową, które trzy dni wcześniej nawiedziła trąba powietrzna. Premier obiecał 90 najbardziej poszkodowanym rodzinom pomoc w wysokości 15 mln zł.

Polska przez trzy dni - od 23 do 25 lipca br. ogarnięta była żałobą po wypadku, w którym zginęło 26 polskich pielgrzymów. Niestety, koncertu nie odwołał ani nawet nie przesunął znany zespół rockowy „Rolling Stones”.

Bliska współpracownica prezydenta Lecha Kaczyńskiego Elżbieta Jakubiak została 23 lipca mianowana ministrem sportu. Premier przedstawił ją jako świetną organizatorkę, co jest kwalifikacją niezbędną do organizacji EURO 2012. Do tej pory była ona szefową gabinetu prezydenta. Jej miejsce zajął Maciej Łopiński, a prezydenckim ministrem ds. komunikacji z mediami został Michał Kamiński.

Rząd uchylił rozporządzenie wicepremiera i ministra oświaty w sprawie kanonu lektur szkolnych. Przypomnijmy - nie było w nich Gombrowicza. Roman Giertych zapowiedział, że skieruje tę sprawę do Trybunału Konstytucyjnego ze względu na „braki formalne”. To kolejna z odsłon narastającego konfliktu w koalicji.

Samoobrona się sypie. Z partii odeszło dwóch posłów: Mirosław Krajewski i Waldemar Nowakowski. Swój ruch tłumaczą względami osobistymi. Coraz częściej pojawiają się spekulacje, że przywództwo Andrzeja Leppera słabnie. Na lidera typowany jest poseł Krzysztof Filipek.

Sejmowa Komisja Regulaminowa opowiedziała się za uchyleniem immunitetu poselskiego Stanisławowi Łyżwińskiemu, którego prokuratura oskarża m.in. o gwałt i podżeganie do uprowadzenia biznesmena. Łyżwińskiego bronili posłowie Samoobrony, twierdząc, że to sprawa polityczna. Sam zainteresowany zapowiedział ujawnienie sensacyjnych dokumentów, które mają wyjawić całą prawdę o jego sprawie.

Polscy lekarze uratowali życie 10-miesięcznej irackiej dziewczynce, która urodziła się z siniczą wadą serca. Gdyby nie operacja we Wrocławiu, dziewczynka by umarła. Trafiła ona do naszego szpitala dzięki polskim żołnierzom w Iraku.

Reklama

MOPS w Częstochowie wstrzymał wsparcie finansowe dla schroniska dla bezdomnych mężczyzn

2019-12-14 20:15

Ks. Mariusz Frukacz

MOPS w Częstochowie zaprzestał współpracy z Caritas w prowadzeniu jedynego i najstarszego Schroniska dla Mężczyzn w Częstochowie. Władze miasta chcą bezdomnych mężczyzn przenieść do odległego Bełchatowa.

Archiwum Straży Miejskiej

„Informacja ta o tyle jest przykra że poszkodowanymi są bezdomni traktowani jak “towar”, który można przewozić z miejsca na miejsce bez rozmowy i odpowiedniego przygotowania. Podopieczni są zbulwersowani – osobiście ich rozumiem – bo po raz kolejny traktowani są przedmiotowo i na zasadzie “za ile” możemy pozbyć się problemu” - pisze ks. Marek Bator, dyrektor Caritas Archidiecezji Częstochowskiej w oświadczeniu zamieszczonym na stronie Caritas częstochowskiej.

„Jest już zimno a oni będą przewożeni do Bełchatowa – bo “za tyle są warci” !!!! Jesteśmy bezradni w decyzji Włodarzy Miasta oraz zaskoczeni formułą w której jest tyle niejasności i przebiegłych mechanizmów zarządzania- lub jego braku. Schronisko to niewielki dom w którym możemy dać schronienie 45 osobom. To ludzie schorowani, bez środków do życia – a średnia wieku mieszkańców to 60 lat. Chcą mieszkać w Częstochowie – bo to są Częstochowianie!!!!!!!!!” – pisze ks. Bator.

Dyrektor Caritas częstochowskiej w rozmowie z „Niedzielą” wyraził nadzieję, że zostaną podjęte rozmowy, które doprowadzą do właściwego rozwiązania sytuacji, respektującej godność osób bezdomnych.

Bp Andrzej Przybylski, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej skierował apel do władz miasta i MOPS-u w Częstochowie o wstrzymanie decyzji, zwłaszcza ze względu na zbliżające się święta Bożego Narodzenia i zimę.

„Zbliżają się święta. Niemal codziennie organizujemy spotkania dla ubogich i bezdomnych. W każdym mieście odbędą się wigilie dla potrzebujących. W tym kontekście szczególnie dziwi decyzja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie o zerwaniu współpracy z Caritas na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Krakowskiej. W praktyce oznacza to konieczność wyprowadzenia z domu około 40 bezdomnych mężczyzn, głównie starszych i pochodzących z Częstochowy. Ze względów finansowych miasto proponuje im przeprowadzkę do ośrodka w Bełchatowie. Jedno z najstarszych przytulisk w mieście ma być zamknięte i to tuż przed rozpoczęciem zimy i przed świętami. Komuś zabrakło wyobraźni i serca! Proszę o modlitwę za mieszkańców tego przytuliska. Wielu z nich woli wrócić na ulicę niż jechać w obce miejsce. Wielu z nich w tym przytulisko znalazło nie tylko dach nad głową, ale miejsce pokoju i dochodzenia do zdrowia. Jeszcze bardziej proszę o modlitwę za władze miasta i MOPS-u o odłożenie tych decyzji i podjęcie rozmów i wszelkich możliwych działań, żeby ci ludzie mogli spędzić spokojnie święta i przeżyć kolejną zimę. Każde takie miejsce to dla nas wszystkich świadectwo naszego człowieczeństwa. Bóg stał się człowiekiem, abyśmy my, ludzie, byli bardziej ludzcy” - napisał bp Przybylski na swoim profilu na Facebooku.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kraków: wigilia dla bezdomnych i potrzebujących na Rynku Głównym

2019-12-15 14:59

luk / Kraków (KAI)

Na Rynku Głównym w Krakowie trwa XXIII Wigilia dla Osób Bezdomnych i Potrzebujących. Jej pomysłodawcą jest Jan Kościuszko, słynny krakowski restaurator.

Paweł Wysoki

- Zaczynaliśmy od 5 tysięcy porcji, dziś wydajemy ich ponad 50 tysięcy, w tym smażonego karpia, grzybową z łazankami, pierogi czy świąteczny bigos. To wielki wigilijny stół, przy którym spotykamy się ponad wszelkimi podziałami - powiedział organizator wydarzenia.

Jak ocenił, ważne jest to, że pomoc okazywana bezdomnym i samotnym ma realny wymiar. - Nie ma tutaj pośredników, bo z jednej strony są osoby, której jej potrzebują, a z drugiej ci, którzy mogą ją dać. Chcemy stworzyć taką przestrzeń, w której przybywający będą się czuli u siebie, zaopiekowani, żeby choć przez moment w ten świąteczny czas mogli odpocząć od trosk i problemów codzienności - wyjaśnił Kościuszko.

W akcję można włączać się na bieżąco, bowiem towarzyszy jej zbiórka produktów żywnościowych. - Zachęcamy do tego, by mieszkańcy przynosili takie produkty, jak kawę, herbatę, słodycze czy konserwy, gdyż są one natychmiast rozdawane ubogim w formie świątecznych paczek - zaapelował Kościuszko.

Wyjątkowość wigilii dla ubogich na krakowskim rynku podkreślił obecny na miejscu prezydent miasta Jacek Majchrowski, który podziękował Janowi Kościuszce za tak niezwykły przykład dobroci. - Dobrze, że jest taki czas, w którym osoby, często biedne i samotne z przyczyn niezawonionych przez siebie, są przyjmowane z wielką otwartością serca i w ramach filantropii w pełnym tego słowa znaczeniu - opisał.

Poza posiłkami i paczkami świątecznym przybywający mogą także skorzystać z bezpłatnej diagnostyki i pomocy medycznej w specjalnym szpitalu polowym, który na Rynku Głównym stanął dzięki współpracy lekarzy, wolontariuszy i Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

- Wykonujemy przede wszystkim badania przesiewowe - krwi, EKG czy USG brzucha. Pacjenci mogą także przejść kontrolę stomatologiczną oraz odbyć konsultację internistyczną, ortopedyczną i kardiologiczną. Opatrujemy również na bieżąco ich rany - opisał koordynator lekarzy, Bartłomiej Guzik.

Przygotowywanie w Krakowie największego wigilijnego stołu w Polsce dla najuboższych stało się już tradycją. W ubiegłym roku rozdano ponad 50 tys. porcji wigilijnych potraw. W dniu dzisiejszym posiłki będą wydawane do godziny 16:00.

Organizatorem wigilii na krakowskim rynku jest „Grupa Kościuszko M2B” i należące do niej restauracje „Sławkowska 1” i „W Starej Kuchni”, w których przygotowywano świąteczne potrawy.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem