Reklama

Z Polski

Prowokacja i manipulacja

Oświadczenie Przełożonego Prowincji Warszawskiej Redemptorystów

W porozumieniu z o. Józefem Tobinem, generałem Zgromadzenia Redemptorystów, pragnę wyrazić naszą wspólną opinię i stanowisko wobec rzekomych wypowiedzi o. Tadeusza Rydzyka, które opublikował tygodnik „Wprost”, a które w dalszym etapie przyjęły formę zniekształconą przez inne media.
Z dotychczas przeprowadzonych przez specjalnie powołany Zespół analiz wynika, że czas i miejsce opublikowania domniemanych wypowiedzi o. Tadeusza Rydzyka daje, naszym zdaniem, poważne podstawy do postawienia tezy, że wszystko ma znamiona poważnej prowokacji i manipulacji medialnej. Nie bez znaczenia jest fakt, że tygodnik ten niejednokrotnie już w pogardliwy i napastliwy sposób obrażał uczucia religijne Polaków.
Dużym niepokojem napawa nas poziom etyki dziennikarskiej w wolnej Polsce, gdzie w sposób niezgodny z kryteriami prawdy używa się wszelkich możliwych metod i technik w celu zdyskredytowania niektórych osób. Mając wystarczająco bolesne doświadczenie z przeszłości w naszej Ojczyźnie, nie można zaakceptować donosicielstwa jako metody zwalczania kogokolwiek. Wobec treści „taśm”, która nosi znamiona kompilacji, o. Tadeusz Rydzyk nie utożsamia się z przypisywanym mu antysemityzmem i my jako współbracia, którzy go znają, wiemy, że jest mu obca taka postawa. Ojciec też nigdy nie miał zamiaru obrażać kogokolwiek, a tym bardziej Pary Prezydenckiej.
Martwi nas fakt, że tendencyjnie przedstawiane informacje przez niektóre media, przy jednoczesnej wątpliwości dotyczącej autentyczności „taśm”, stały się źródłem skrajnych komentarzy wielu osobistości, w których bez wysłuchania drugiej strony i woli obiektywnego szukania prawdy wydawano skazujące wyroki na Ojca Dyrektora.
Fakt domniemanego nagrania „taśm” w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu należałoby przypisać do działań całkowicie niezgodnych z „Prawem o szkolnictwie wyższym”, lekceważących odwieczny obyczaj niewkraczania na uczelnię z jakimikolwiek podsłuchami.
Oburza nas również fakt, że środki masowego przekazu w Polsce poddały także manipulacji Ojca Generała, przypisując mu, jakoby w najbliższym czasie miała być podjęta przez niego „ostateczna decyzja ukarania” o. Tadeusza Rydzyka, aby raz na zawsze rozwiązać problemy związane z jego działalnością. Informacja ta, rozpowszechniona przez agencje informacyjne, gazety, stacje radiowe i telewizyjne, wywołała wielki niepokój społeczny nie tylko pośród wielomilionowej wspólnoty słuchaczy Radia Maryja w Polsce, ale również poza jej granicami.
W imieniu rodziny zakonnej Redemptorystów zapewniam wszystkich ludzi dobrej woli, że pomimo naszych ludzkich słabości dokładać będziemy wszelkich starań, aby nasza ewangelizacyjna działalność jak najlepiej służyła budowaniu więzi społecznych i wychodziła naprzeciw duchowym potrzebom rodaków. Pragniemy bronić prawdy w miłości, ludzkiej godności i wolności człowieka oraz być otwarci na każdego, bez względu na jego pochodzenie, przekonania, stan społeczny i religię. Trwając w jedności z księżmi biskupami, którzy wyrazili uznanie i podziękowanie „za wielką pracę ewangelizacyjną prowadzoną przez Radio Maryja” w dniu 3 maja 2006 r., pragniemy służyć wszystkim ludziom w Ojczyźnie i poza jej granicami.
Radio Maryja, TV Trwam i Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz inne dzieła są instytucjami wspólnie tworzonymi i utrzymywanymi przez rzesze Rodaków. Wyrażam z tego powodu wdzięczność wszystkim, którzy identyfikują się z nimi i służą im całkowicie bezinteresownie.
Wraz z Zarządem Prowincji otaczamy wspólną troską rozwój tych dzieł i jesteśmy przekonani, że obdarzeni charyzmatami nasi współbracia i ich współpracownicy mają szczególne znaczenie w wypełnianiu ewangelizacyjnej misji za pośrednictwem środków masowego przekazu.

O. Zdzisław Klafka CSsR, Przełożony Prowincji Warszawskiej Redemptorystów

Warszawa, 21 lipca 2007 r.

Kondolencje po katastrofie polskiego autokaru

Reklama

Ekscelencjo!
Informacja o tragicznym wypadku autokaru z Pielgrzymami z Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, który miał miejsce w Vizille we Francji, głęboko wstrząsnęła każdym z nas, gdyż dotknęła tę jedyną rodzinę, którą tworzy Kościół w Polsce. W sposób szczególny jednak doświadczeniem bólu i cierpienia zostały naznaczone rodziny i najbliżsi tych, którzy zginęli w wypadku, oraz tych, którzy zostali ranni.
Łączę wyrazy współczucia i składam kondolencje rodzinom ofiar, zapewniając równocześnie o mojej modlitwie w intencji zmarłych, prosząc dla nich o miłosierdzie Boże, oraz w intencji rannych, prosząc dla nich o szybki powrót do zdrowia, a dla rodzin - o moc i siłę w trudnych chwilach doświadczenia.
W jedności i z braterskim pozdrowieniem

+ Józef Michalik, Arcybiskup Metropolita Przemyski, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Przemyśl - Warszawa, 23 lipca 2007 r.

Kondolencje zostały skierowane na ręce abp. Zygmunta Kamińskiego, metropolity szczecińsko-kamieńskiego.

Ekscelencjo,
Najczcigodniejszy Księże Arcybiskupie!
Na ręce Księdza Arcybiskupa składam wyrazy szczerego współczucia po tragedii, jaka dotknęła Archidiecezję Szczecińsko-Kamieńską i naszą Ojczyznę.
Łączę się w żałobie z wszystkimi, których ta tragiczna śmierć boleśnie dotknęła, nade wszystko z rodzinami opłakującymi swoich zmarłych krewnych. W serdecznej modlitwie powierzam wszystkich strapionych Matce Bolesnej stojącej pod Chrystusowym Krzyżem i tulącej martwe ciało swego Jedynego Syna. Niech Ona przygarnie wszystkich do siebie i ukoi ból przenikający serca. Tragiczny wypadek przerwał bieg życia na pielgrzymiej drodze. Niech litościwa Matka wyjdzie im na spotkanie w progach Domu Ojca.
Dobremu Bogu polecam także wszystkich rannych i ich bliskich. Archidiecezja Krakowska w tych dniach smutku i żałoby łączy się w modlitwie, zawierzając wszystkich Bożemu miłosierdziu

Stanisław Kardynał Dziwisz, Metropolita Krakowski

Kraków, 23 lipca 2007 r.

Krótko

Szef rządu Jarosław Kaczyński przybył 23 lipca na tereny pod Częstochową, które trzy dni wcześniej nawiedziła trąba powietrzna. Premier obiecał 90 najbardziej poszkodowanym rodzinom pomoc w wysokości 15 mln zł.

Polska przez trzy dni - od 23 do 25 lipca br. ogarnięta była żałobą po wypadku, w którym zginęło 26 polskich pielgrzymów. Niestety, koncertu nie odwołał ani nawet nie przesunął znany zespół rockowy „Rolling Stones”.

Bliska współpracownica prezydenta Lecha Kaczyńskiego Elżbieta Jakubiak została 23 lipca mianowana ministrem sportu. Premier przedstawił ją jako świetną organizatorkę, co jest kwalifikacją niezbędną do organizacji EURO 2012. Do tej pory była ona szefową gabinetu prezydenta. Jej miejsce zajął Maciej Łopiński, a prezydenckim ministrem ds. komunikacji z mediami został Michał Kamiński.

Rząd uchylił rozporządzenie wicepremiera i ministra oświaty w sprawie kanonu lektur szkolnych. Przypomnijmy - nie było w nich Gombrowicza. Roman Giertych zapowiedział, że skieruje tę sprawę do Trybunału Konstytucyjnego ze względu na „braki formalne”. To kolejna z odsłon narastającego konfliktu w koalicji.

Samoobrona się sypie. Z partii odeszło dwóch posłów: Mirosław Krajewski i Waldemar Nowakowski. Swój ruch tłumaczą względami osobistymi. Coraz częściej pojawiają się spekulacje, że przywództwo Andrzeja Leppera słabnie. Na lidera typowany jest poseł Krzysztof Filipek.

Sejmowa Komisja Regulaminowa opowiedziała się za uchyleniem immunitetu poselskiego Stanisławowi Łyżwińskiemu, którego prokuratura oskarża m.in. o gwałt i podżeganie do uprowadzenia biznesmena. Łyżwińskiego bronili posłowie Samoobrony, twierdząc, że to sprawa polityczna. Sam zainteresowany zapowiedział ujawnienie sensacyjnych dokumentów, które mają wyjawić całą prawdę o jego sprawie.

Polscy lekarze uratowali życie 10-miesięcznej irackiej dziewczynce, która urodziła się z siniczą wadą serca. Gdyby nie operacja we Wrocławiu, dziewczynka by umarła. Trafiła ona do naszego szpitala dzięki polskim żołnierzom w Iraku.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Nowy wikariusz generalny w diecezji

2020-09-21 06:53

[ TEMATY ]

katedra

diecezja legnicka

arch. katedry

Bp Zbigniew Kiernikowski ustanowił ks. prał. Roberta Kristmana wikariuszem generalnym diecezji legnickiej.

Dekret został odczytany podczas niedzielnej uroczystej Mszy św. z okazji obchodów 679. rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego pw. św. app. Piotra i Pawła.

Ks. Robert Kristman od 9 lat jest proboszczem legnickiej katedry, jest także prepozytem Kapituły Katedralnej. Jest także dziekanem rejonowym rejonu legnickiego. Wiele lat pracował w notariacie Kurii Biskupiej.

Do zadań wikariusza generalnego należy pomoc biskupowi diecezjalnemu w zarządzaniu całą diecezją. Władza wykonawcza, czyli administracyjna nadana wikariuszowi generalnemu przysługuje mu na mocy urzędu w całej diecezji i jest równoznaczna z władzą, jaką na mocy prawa posiada biskup diecezjalny. Wikariusz taki nie ma jednak pełni władzy biskupiej (również sądowniczej i ustawodawczej), ale tylko wykonawczą.

ksww

CZYTAJ DALEJ

Ten katechizuje, kto doświadczył dobroci Jezusa

2020-09-21 21:59

Marzena Cyfert

Eucharystii z okazji 30-lecia katechezy w szkole przewodniczył bp Andrzej Siemieniewski

Eucharystii z okazji 30-lecia katechezy w szkole przewodniczył bp Andrzej Siemieniewski

Codzienne doświadczenie Kościoła nauczającego to właśnie katecheza. Wiemy, jaki to trud, ile poświęcenia, ile nerwów, ale ile też rozlewa się błogosławionego doświadczenia Bożej łaski, że udało się przekazać coś z wiary młodemu pokoleniu – mówił bp Andrzej Siemieniewski.


Hierarcha przewodniczył Eucharystii z okazji 30-lecia obecności katechezy w szkole, która miąła miejsce 21 września w Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. W homilii podzielił się własnym doświadczeniem katechezy, na które patrzy z trzech perspektyw. Pierwsza to uczniowska, z którą zetknął się 50 lat temu jako uczeń. Uczęszczał na katechezę przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego przy Moście Grunwaldzkim.

Zobacz zdjęcia: 30 lat katechezy w szkole - spotkanie we Wrocławiu

– Do Pierwszej Komunii Świętej uczyły nas siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Pamiętam tę atmosferę modlitwy i tajemniczości wiary chrześcijańskiej, a także obrazki, które trzeba było wypełnić kolorami. Potem przyszli księża salezjanie, którzy też uczyli mnie katechezy w szkole podstawowej, a potem średniej. Potrafię wymienić ich imiona i nazwiska. Wspominam ten czas z wdzięcznością – mówił.

Kolejna perspektywa to katechizowanie w parafii świętych Stanisława i Wacława w Świdnicy. To wspomnienie dzielenia się z uczniami Ewangelią, ale także wspomnienie ich młodzieńczych wybryków.

– Wielu mówi, że gdyby religia była przy parafii, to nie pojawiałyby się problemy z zachowaniem i z dyscypliną. Uczyłem właśnie przy parafii i tam też bywały te problemy – mówił hierarcha.

Trzecie spojrzenie to perspektywa biskupa. – Składam podziękowanie w imieniu Kościoła wszystkim katechetom. I tym, którzy pamiętają jak to 30 lat temu zaczynało się w szkole i tym, którzy w kolejnych latach wstępowali w szeregi katechetyczne. Trudno nie zauważyć, że bardzo istotna część nauczania wiary dokonuje się właśnie przez katechetów i katechetki – mówił.

Nawiązując do Ewangelii odczytywanej tego dnia przypomniał, że Pan Jezus obdarza swoimi darami przez ludzi, którzy posługują w Kościele. Dlatego ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, ewangelistami, pasterzami, nauczycielami.

– Uczeń szkoły podstawowej może nie znać słowa „encyklika”, ale zna swoją katechetkę, bo nauczanie Kościoła w taki sposób do niego dociera. Im kto dłużej uczył katechezy, tym większą może mieć satysfakcję, że przyczynia się do budowania Ciała Chrystusowego, czyli Kościoła, budowli złożonej z ludzkich serc – mówił bp Siemieniewski i złożył podziękowanie katechetom za ich służbę.

– Przez św. Mateusza otrzymaliśmy wzór tego, czym jest katecheza. Przykład Mateusza sprawił, że za Panem Jezusem poszło wielu celników i grzeszników. Ten katechizuje, kto najpierw doświadczył dobroci Jezusa, potęgi Jego łaski. To w dużej mierze dzięki wam Kościół się buduje – zakończył bp Siemieniewski.

Po Eucharystii zebrani wysłuchali wykładu ks. dr Macieja Małygi pt. „Duchowość katechety”.

Prelegent podkreślił, że jest coś, co wyróżnia katechetę spośród chrześcijan. Jest to spojrzenie Jezusa podobne do Jego spojrzenia na Mateusza. – W oczach innych Mateusz był nikim. A w spojrzeniu Jezusa był pierwszy. To spojrzenie, które „nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi knotka o nikłym płomieniu”. Nawet gdy ktoś odchodzi, jak to zrobił bogaty młodzieniec – mówił ks. Małyga.

Kolejnym elementem duchowości katechety jest czoło z diamentu. Jak mówi prorok Ezechiel: „Przekażesz im moje słowa: czy będą słuchać, czy też zaprzestaną”. – Jest to wspólne dla wszystkich próbujących żyć wiarą: księży, katechetów. Bycie prorokiem to wołanie na puszczy, owoce, których nie widać.

I trzeci a właściwie pierwszy i najważniejszy element to modlitwa – modlitwa duszy wzniesionej do Boga.

Podczas spotkania dyrektor Wydziału Katechetycznego ks. dr Mariusz Szypa wręczył specjalne wyróżnienia, pamiątki i podziękowania dla nestorów pracy katechetycznej obchodzących jubileusz 30-lecia. Odczytał również przygotowany z tej okazji list abp. Józefa Kupnego, metropolity wrocławskiego.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję