Reklama

Słoneczna pielgrzymka

Już po raz trzeci osoby niepełnosprawne spotkały się w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie na diecezjalnej pielgrzymce osób niepełnosprawnych. Odbyła się ona 7 września br. i wzięło w niej udział ok. 3, 5 tys. wiernych. Z zaproszenia do udziału w pielgrzymce skorzystali mieszkańcy naszej diecezji, ale także goście z diecezji wrocławskiej i zielonogórsko-gorzowskiej.

Przygotowania, czyli jak organizuje się pielgrzymkę

Choć termin pielgrzymki został wyznaczony na początek września, przygotowania rozpoczęły się już na wiosnę i obejmowały szereg działań wielu osób - wolontariuszy, instytucji świeckich oraz grup religijnych. Przygotowania szły w różnych kierunkach i dla każdego, kto chciał się w nie włączyć, znalazła się praca.
Aby pielgrzymka mogła się odbyć, trzeba było o niej informować. W Fundacji im. Brata Alberta z Lubina Aleksander Płotnicki zaprojektował pielgrzymkowy plakat. Dzięki życzliwości bolesławieckiego starostwa wydrukowano taką ilość, aby każda parafia w diecezji go otrzymała. W imieniu bp. Stefana Regmunta, inicjatora krzeszowskiego spot-kania, członkowie Fundacji rozesłali ok. 600 imiennych zaproszeń dla osób niepełnosprawnych.
Drugi nurt to pozyskiwanie sponsorów, którzy zechcieliby wesprzeć dzieło pielgrzymkowe materialnie i finansowo. To było pole działania dekanalnych wolontariuszy osób niepełnosprawnych. Ich zadaniem była także pomoc osobom niepełnosprawnym w zorganizowaniu transportu do Krzeszowa.
Zaprzyjaźnione z naszym Duszpasterstwem parafie z Kunic z proboszczem ks. kan. Stefanem Garberą i z Mysłakowic z ks. dziekanem Tadeuszem Grabiakiem już po raz kolejny wzięły na siebie ciężar przygotowania ciepłego posiłku, a członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich mogli włączyć się w pielgrzymkowe przygotowania, przywożąc ze sobą słodki poczęstunek.
Sprawami technicznymi, m. in. takimi jak obsługa recepcji, przygotowanie punktu informacyjnego, wydawanie posiłku, zajęli się członkowie Akcji Katolickiej z prezesem Janem Zimrozem na czele. Szczególnym gestem ks. prał. Mariana Kopki i pielgrzymów legnickiej pielgrzymki na Jasną Górę było ufundowanie identyfikatorów (3,5 tys.).

Eucharystia, czyli poznawanie Chrystusa w drugim człowieku

7 września przed godz. 10. 00 do krzeszowskiego sanktuarium zaczęli zjeżdżać pielgrzymi.
Przybywających na placu świątynnym witał bp Stefan Regmunt. Przygrywała orkiestra dęta Zakładów Górniczych "Lubin". W świątyni pielgrzymów witał ks. Marek Mendyk, a atmosferę modlitwy i przygotowania do Mszy św. tworzył zespół muzyczny z polkowickiej parafii Matki Bożej Królowej Polski. Przed samym ołtarzem gromadziły się osoby na wózkach.
Uroczystej koncelebrowanej Eucharystii przewodniczył bp legnicki Tadeusz Rybak, który powitał przybyłych. W ciepłych słowach pozdrowił wszystkich pielgrzymów: niepełnosprawnych, ich rodziców i członków rodzin, pracowników ośrodków Pomocy Społecznej, wolontariuszy, przedstawicieli władz samorządowych, Organizacji Niepełnosprawnych z Dolnego Śląska i przybyłych gości z innych województw. "Jesteśmy wdzięczni tym wszystkim, którzy troszczą się o niepełnosprawnych - mówił Ksiądz Biskup - Chociaż lista ta byłaby bardzo długa, bowiem wiele osób i instytucji zaangażowało się w służbę ludziom niepełnosprawnym, czujemy jednak, że to wszystko jeszcze za mało. Liczymy na to, że przy pomocy Bożej uda się jeszcze rozszerzyć działanie tak potrzebne na rzecz tych, których Pan Bóg obarczył krzyżem cierpienia i którzy przyczyniają się także do naszego zbawienia. Dziś dziękujemy tu, na tym miejscu, w którym od ponad 700 lat ludzie gromadzą się na modlitwie przed obrazem Matki Bożej Łaskawej, i my za to, że nas zgromadziła, że przypomina nam największe przykazanie - Miłości Boga i bliźniego". Ksiądz Biskup traktuje tę pielgrzymkę zawsze w sposób szczególny. Każdego roku jest na niej obecny i stara się zawsze nawiązać z pielgrzymami żywy kontakt.
Podczas Mszy św., zgodnie z przyjętym zwyczajem, czytania oraz psalm, a potem modlitwa wiernych zostały odczytane przez przedstawicieli środowisk osób niepełnosprawnych z terenu diecezji.
Homilię podczas Mszy św. wygłosił bp Stefan Regmunt. Nawiązał w niej do hasła tegorocznego spotkania - "Poznać Chrystusa w drugim człowieku". Poznanie Jezusa i przyjaźń z Nim to największy skarb człowieka. Kościół jest właśnie miejscem, gdzie się to dokonuje - przez Słowo Boże, sakramenty, kontakt ze stworzonym przez Boga światem. Chrystusa poznajemy także, kiedy pochylamy się nad drugim człowiekiem. Kiedy bliżej poznajemy jego życie, dostrzegamy, że w tym człowieku mieszka Bóg. Człowiek jest stworzony na obraz Boga i wezwany do tego, by o Bogu świadczyć swoim życiem. Rysy Chrystusa odkrywamy w sposób szczególny w ludziach cierpiących, a pomagając im, pomagamy samemu Jezusowi.
W procesji z darami osoby niepełnosprawne ofiarowują przede wszystkim własne serca, troski, sukcesy, cierpienie i uśmiech. W niesionych darach przeważają własnoręczne wykonane prace. W procesji szli przedstawiciele osób niepełnosprawnych, instytucji i organizacji kościelnych i świeckich pomagających niepełnosprawnym, przedstawiciele władz.
Po Komunii św. świadectwo złożyli rodzice dzieci niepełnosprawnych. Pani Agata podzieliła się swoimi radościami i nadziejami, ale i obawami. Mówiła spokojnie, z uśmiechem o rzeczach trudnych i bolesnych. Dawała świadectwo swojej wiary i miłości tak, że wielu zgromadzonym w kościele w oczach stanęły łzy wzruszenia. "Kubuś zjednoczył naszą rodzinę, nasze życie skupia się wokół niego, a przez to że jest niezwykle pogodnym, roześmianym dzieciątkiem, radość tę rozsiewa wokół siebie - jest to po prostu aniołek podarowany nam przez Pana Boga - mówiła pani Agata. - Nie jesteśmy wolni od obaw o jego przyszłość, co jakiś czas pojawia się natrętna myśl - co z nim będzie, gdy dorośnie? Teraz wszyscy się nim zachwycają, bo jest taki śliczny, lecz kiedyś może będzie wyszydzany, poniewierany? Co z nim będzie, gdy nas zabraknie? I wtedy właśnie przypominam sobie wskazówkę świętego Augustyna: "zrób, co w twojej mocy, a resztę powierz Bogu".
Antoni z Wałbrzycha - ojciec niepełnosprawnego Tomasza - opowiedział o sierpniowym pobycie w Lourdes podczas Narodowej Pielgrzymki Osób Niepełnosprawnych. Podziękował wszystkim, dzięki którym wyjazd do francuskiego sanktuarium stał się możliwy - Biskupowi Stefanowi, Caritas Polskiej oraz uczestnikom legnickiej grupy za stworzenie prawdziwej rodzinnej atmosfery.
W 25. rocznicę otrzymania sakry bp. legnickiemu Tadeuszowi Rybakowi w imieniu zebranych życzenia złożyła p. Jadwiga Bobek z bolesławieckiego TPD. Podziękowała też za życzliwość i troskę, jaką od początku istnienia diecezji Ksiądz Biskup otaczał osoby niepełnosprawne. Podziękowania za gościnę i życzliwość od przedstawicieli Wolontariatu Osób Niepełnosprawnych Diecezji Legnickiej otrzymały też Siostry Benedyktynki oraz Ojcowie Cystersi. Z prośbą o modlitwę za osoby niepełnosprawne wolontariusze przekazali na ręce m. Alojzy Dobek i o. Eugeniusza Augustyna ceramiczne serca i krzyżyki wykonane przez osoby upośledzone umysłowo z Lubina.

Reklama

Posiłek, czyli cukiernicze "szaleństwo"

Po Mszy św. nadszedł czas na wspólne świętowanie. Po raz pierwszy od trzech lat na dworze piękne słońce. "Weterani" pielgrzymkowi cieszą się, że wreszcie wymodlili pogodę, a ci, którzy przyjechali pierwszy raz, żartują, że to oni ją przywieźli.
Wspaniały bigos jak zwykle przyciągał zgłodniałych, dla spragnionych była woda mineralna i ciepła herbata. I całe stoły aż uginające się od przeróżnych ciast i ciastek. Tak, aby nikomu nie brakło, aby każdy spróbował choć kawałeczek. A było w czym wybierać. Dzięki hojności wielu cukierni i pracy pań z Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Rodzin zapanowało istne cukiernicze szaleństwo - serniki, szarlotki, murzynki, kokosanki, pączki, kruche ciastka...
Aby jeszcze bardziej umilić pielgrzymom czas agapy, na scenie wystąpił zespół "Szarotki" z Mysłakowic z wiązanką znanych i lubianych piosenek ludowych.

Reklama

Cyrk, czyli wspaniała rozrywka

Może ci, którzy czytali plakat pielgrzymkowy, nie wierzyli początkowo własnym oczom: cyrk w Krzeszowie, podczas pielgrzymki? A jednak to prawda - na zaproszenie organizatorów przyjechał z występem cyrk z Warszawy. Przedstawienie odbywało się w dwóch turach tak, aby każdy mógł swobodnie wejść i wszystko widzieć w namiocie na ok. 1500 osób.
Trzeba było to zobaczyć - przede wszystkim uśmiechnięte dzieciaki, roześmiane, klaszczące, wiele z nich po raz pierwszy było w prawdziwym cyrku. A było na co patrzeć - akrobaci w tańcu z kołami, żonglujący butelkami czy balansujący na wysokim podeście i metalowych obręczach. Magicy wyczarowujący kwiaty, chustki i zwierzaki z pustego kapelusza, fakirzy chodzący po szkle i łykający ogień, treserzy węży. Klauni rozśmieszający publiczność . Ich występy wzbudzały istne wybuchy radości. Ale nasz cyrk był nietypowy - brawa dostawali także widzowie zapraszani przez cyrkowców na arenę do wykonania razem z nimi cyrkowych numerów. A już największe oklaski jako aktor cyrkowy zebrał tańczący z kołami... ks. Tomasz. On także na zakończenie przedstawień podziękował w imieniu zebranych występującym aktorom.

Zakończenie, czyli spotkamy się za rok

Dziś spotkanie w Krzeszowie jest już historią.
Dziękujemy Bogu za to spotkanie, za piękną, słoneczną pogodę, za ludzi dobrej woli, którzy przyczynili się do tego, że pielgrzymka mogła się odbyć. Dziękujemy osobom niepełnosprawnym, że skorzystały z zaproszenia i może mimo trudności przybyły do Krzeszowa. Dziękujemy sponsorom za rzeczowe i finansowe wsparcie naszego przedsięwzięcia. Wśród tych, którzy nie odmówili swojej pomocy, znaleźli się m. in. PZU Życie SA z Legnicy, KGHM Polska Miedź SA i Dolnośląska Spółka Inwestycyjna z Lubina, firma "Metraco" z Legnicy, "Ekoceramika" z Nowogrodźca, starostwo powiatowe z Wałbrzycha, starostwo powiatowe z Bolesławca, hurtownia "Gamma" z Bolesławca, Piekarnia Walkowiak z Trzebienia i wiele innych życzliwych firm i osób prywatnych. W tym miejscu wypada też podziękować organizatorom za wszelkie podejmowane wspólnie działania, z których powstała pielgrzymka - przede wszystkim biskupowi legnickiemu Tadeuszowi Rybakowi, za jego obecność i troskę o duszpasterstwo osób niepełnosprawnych; bp. Stefanowi Regmuntowi, który wspomaga Biskupa Legnickiego i inicjuje już od kilku lat takie spotkania, jest duszą i sercem pielgrzymki; Fundacji im. Brata Alberta z Lubina, Akcji Katolickiej, wolontariuszom, kapłanom, Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich, diecezjalnej Caritas, edycji legnickiej "Niedzieli", przełożonym i klerykom Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej i wielu innym.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Jasna Góra: 43. Ogólnopolska Pielgrzymka Prawników

2022-10-01 14:35

[ TEMATY ]

Jasna Góra

prawnik

Jasna Góra/Facebook

O wierności nie tylko przepisom prawa, ale przede wszystkim wierności podstawowym zasadom moralnym przypominają na Jasnej Górze uczestnicy 43. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Prawników. Tematem przewodnim spotkania są zagadnienia dotyczące moralnych podstaw prawa, polityki i gospodarki. Osoby zawodowo zajmujące się stosowaniem prawa spotykają się na Jasnej Górze od 1957 r. z inicjatywy bł. kard. Stefana Wyszyńskiego.

Modlitwie przedstawicieli środowisk jurystycznych przewodniczył bp Janusz Stepnowski, delegat KEP ds. duszpasterstwa prawników. - Ważne jest odniesienie do Boga tak w życiu każdego chrześcijanina, jak i sędziów, adwokatów i innych pracujących w zawodach prawniczych. Uwzględnić należy i sprawiedliwość, i miłosierdzie, nie zapominając o aspekcie duchowym i modlitwie - zauważył bp Stepnowski.

CZYTAJ DALEJ

Msza św. krok po kroku

Rozumienie znaków i symboli, gestów i postaw pozwala nam świadomie i owocnie uczestniczyć we Mszy św.

Każdy, kto poważnie traktuje swoje chrześcijaństwo, wie, że we Mszy św. należy uczestniczyć. Ale nie wszyscy zadają sobie pytanie, czym owo uczestnictwo jest i co należy zrobić, aby stało się ono świadome, czynne i owocne, czyli właśnie takie, jakie powinno być. Na pewno odpowiednie uczestnictwo nie ogranicza się jedynie do wypełnienia pierwszego przykazania kościelnego, czyli do fizycznej obecności w kościele w każde niedzielę i święto nakazane. Aby prawdziwie uczestniczyć we Mszy św., nie wystarczy także być tylko skupionym i pobożnym oraz gorliwie się modlić. To zbyt mało, a nawet można powiedzieć, że nie do końca o to by chodziło. Warto więc przyglądnąć się naszemu uczestnictwu we Mszy św. i spróbować odnaleźć, co w niej jest naprawdę ważne.

CZYTAJ DALEJ

Jasna Góra: 43. Ogólnopolska Pielgrzymka Prawników

2022-10-01 14:35

[ TEMATY ]

Jasna Góra

prawnik

Jasna Góra/Facebook

O wierności nie tylko przepisom prawa, ale przede wszystkim wierności podstawowym zasadom moralnym przypominają na Jasnej Górze uczestnicy 43. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Prawników. Tematem przewodnim spotkania są zagadnienia dotyczące moralnych podstaw prawa, polityki i gospodarki. Osoby zawodowo zajmujące się stosowaniem prawa spotykają się na Jasnej Górze od 1957 r. z inicjatywy bł. kard. Stefana Wyszyńskiego.

Modlitwie przedstawicieli środowisk jurystycznych przewodniczył bp Janusz Stepnowski, delegat KEP ds. duszpasterstwa prawników. - Ważne jest odniesienie do Boga tak w życiu każdego chrześcijanina, jak i sędziów, adwokatów i innych pracujących w zawodach prawniczych. Uwzględnić należy i sprawiedliwość, i miłosierdzie, nie zapominając o aspekcie duchowym i modlitwie - zauważył bp Stepnowski.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję