Reklama

Przed nami konkretne zadania

+ Stanisław Stefanek - Biskup Łomżyński
Edycja łomżyńska 42/2002

Moi Bracia i Moje Siostry!

I. Orędzie Bożego Miłosierdzia

Weszliśmy już w całym wymiarze w nowy rok szkolny. W święto patrona młodzieży, św. Stanisława Kostki, w wielu naszych parafiach zorganizowano specjalne dni modlitwy i spotkań z młodzieżą. To pokolenie za kilka lat przejmie odpowiedzialność za własne życie, a równocześnie będzie budować wspólny dom naszej Ojczyzny. Dlatego najpierw chciałbym naszej młodzieży przekazać serdeczną prośbę, aby przyjęła do serc i umysłów orędzie Ojca Świętego, które przekazał nam wszystkim w czasie ostatnich nawiedzin w Polsce i ogłosił je całemu światu z sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach krakowskich.
Sporo pytań powstaje w naszych sercach, a niektóre z nich wypowiadamy głośno w naszych rozmowach. Dotyczą one najbliższej przyszłości naszego globu. Pojawiają się niepokoje, które rodzą coraz to większe napięcia między zwaśnionymi narodami i coraz częstsze używanie siły jako jedynego argumentu. Zwłaszcza przemoc militarna, ekonomiczna i medialna zniewala narody, zniewala ich myślenie i poszerza rejony nędzy na naszym globie. W odniesieniu do tej rzeczywistości Ojciec Święty podjął posługę apostoła Miłosierdzia i zostawił światu akt zawierzenia, który wypowiedział, w imieniu nas wszystkich, przy poświęceniu nowej świątyni - sanktuarium w Krakowie. Bardzo pragnę, aby słowa tej modlitwy były powtarzane codziennie przez nas wszystkich, a zwłaszcza w czasie odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego, w czasie nabożeństw adoracyjnych, przy sprawowaniu sakramentu chorych i przy innych okazjach, kiedy w głębi naszej duszy błagamy Boga Wszechmogącego o obecność pośród naszej bezradności.
Bardzo proszę, by duszpasterze, katecheci i inne osoby organizujące życie modlitewne upowszechniały tekst modlitwy, który wydrukujemy w wystarczających ilościach razem z obrazkiem Bożego Miłosierdzia. Ufam, że kapłani w czasie najbliższych odwiedzin duszpasterskich, w okresie Bożego Narodzenia, tym właśnie obrazkiem obdarują odwiedzane rodziny. Teksty homilii Ojca Świętego łatwo dostępne niech staną się częstą lekturą. Niech nawiązują do nauczania Ojca Świętego homilie niedzielne, lekcje katechizmu i przemówienia w czasie okazyjnych spotkań naszych diecezjan.

Reklama

II. Papieskie Dzieło Nowego Tysiąclecia

Myśląc o młodzieży w dniu św. Stanisława Kostki, chcę również bardzo serdecznie zachęcić do włączenia się w Papieskie Dzieło Nowego Tysiąclecia. Już w ubiegłym roku z zebranych pieniędzy w czasie październikowego święta powstał Diecezjalny Fundusz Stypendialny. W tej chwili fundusz ten został powiększony o wpłaty kapłanów, którzy zrezygnowali z jednej pensji szkolnej lub złożyli dobrowolną ofiarę i przekazali ją na potrzeby młodzieży.
W tym roku 13 października we wszystkich parafiach naszej diecezji zbierzemy także ofiary do puszek. Bardzo proszę organizacje parafialne, młodzież pod opieką katechetów, Akcję Katolicką, grupy charytatywne, a także organizacje społeczne i harcerzy, aby włączyli się do tej zbiórki.
Ufam, że nie ma w naszej diecezji ani jednego chłopca, ani jednej dziewczyny, którzy zostaliby w domu ze względu na brak pieniędzy na naukę. Otwórzmy oczy, by widzieć wnikliwiej potrzeby zwłaszcza rodzin dotkniętych bezrobociem, cierpiących z powodu długotrwałej choroby. Solidarność sąsiedzka, wrażliwość zespołów parafialnych niech wesprze informacją pracę diecezjalnej komisji stypendialnej.

III. Odpowiedzialność rodziców za szkołę

Głośna i ważna stała się dyskusja na temat współpracy rodziców ze szkołą, zwłaszcza w zakresie programów wychowawczych. Szczególną troską napawa nas fakt, że ekipa polityczna, która wygrała wybory, uważa się za uprawnioną do narzucania wszystkim Polakom własnego światopoglądu i ateistycznej ideologii. Zamierza się uczynić to przy pomocy wspólnego dobra, którym jest szkoła i cały system edukacji. Stąd też podejmowany jest w szkołach program demoralizacji przez wprowadzenie odpowiednich podręczników do zajęć przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie.
System wyborów demokratycznych i upoważnianie przez głosowanie na konkretne osoby odnosi się do zlecenia im obowiązków za właściwe funkcjonowanie państwa, za gospodarkę i bezpieczeństwo obywateli; nie upoważnia natomiast do ingerowania w sprawy sumienia. Tym bardziej nie upoważnia do wykorzystywania takich struktur, jak szkoła, która powinna być miejscem najbardziej szanowanym i wolnym od jarmarcznego przetargu politycznych ugrupowań.
Bardzo gorąco proszę wszystkich rodziców, aby pomogli nauczycielom we właściwym wypełnianiu ich obowiązków. Jeżeli w jakiejkolwiek szkole, wbrew woli rodziców, niszczy się sumienia i wrażliwość uczniów przez wprowadzenie skandalicznych podręczników do przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, rodzice mają poważny obowiązek sumienia odwołać swoje dzieci z takich zajęć.
Na wspólną pracę nad prawym sumieniem, nad formowaniem sumienia naszej młodzieży, wraz z Księdzem Biskupem Tadeuszem spraszam wsparcie Bożego błogosławieństwa.

Reklama

Agata Puścikowska: siostry zakonne to kobiety o licznych zdolnościach i pasjach

2019-10-15 15:38

maj / Warszawa (KAI)

Elita, kobiety bardzo wykształcone, o licznych zdolnościach, wierne sobie, idące za swoją pasją – takich jest wiele sióstr zakonnych, które znam – mówiła Agata Puścikowska, autorka książki „Wojenne siostry” podczas prezentacji, która odbyła się dziś w Centrum Medialnym KAI. Dziennikarka podkreśliła, że ukazane w książce fascynujące postaci sióstr zakonnych czasów wojennych i powojennych to poruszająca historia stanowiąca tło również fascynującej pracy współczesnych zgromadzeń.

Bożena Sztajner/Niedziela

-Piszę o kobietach - bohaterskich, często wyprzedzających swoją epokę i jednocześnie bardzo zwyczajnych – powiedziała Agata Puścikowska podczas prezentacji książki „Wojenne siostry”, przedstawiającej 19 sylwetek sióstr zakonnych, bohaterek czasów wojennych i powojennych. Podkreśliła, że wybrane przez nią 19 postaci, to zaledwie wycinek ogromnej liczby historii sióstr zakonnych, które zasługują na upamiętnienie i które watro byłoby ocalić od zapomnienia. Wyraziła też radość, że napisana przez nią książka stała się dla kilku zgromadzeń inspiracją do podjęcia poszukiwań związanych z własną przeszłością.

Dziennikarka zaznaczyła przy tym, że wiele zgromadzeń dobrze zna historię bohaterstwa własnych członkiń i że jest ona tłem współczesnych, często równie fascynujących działań. – Siostry zakonne mnie interesują. Znam wiele z nich, są dla mnie często autorytetem, inspiracją – podkreśliła Agata Puścikowska. – Moim zdaniem to jest elita, kobiety energiczne, często świetnie wykształcone, wierne sobie, które poszły za swoją pasją i realizują się w niej – dodała.

Odpowiadając na pytanie, czy jej książka może pomóc przezwyciężyć negatywny stereotyp związany z postrzeganiem sióstr zakonnych podkreśliła, że nie było to jej celem i że siostry przede wszystkim same mówią o sobie. Wyraziła natomiast nadzieję, że jej książka dotrze do młodych, zwłaszcza do młodych kobiet.

Red. Marek Zając, prowadzący spotkanie, podkreślił wartość pracy Agaty Puścikowskiej, która od lat konsekwentnie pokazuje życie sióstr zakonnych w Polsce. Zwrócił też uwagę na znaczenie jej najnowszej książki, która ocala od zapomnienia to, co bez niej bezpowrotnie odeszłoby w przeszłość.

Zastanawiając się nad pytaniem, skąd bohaterki książki czerpały siłę do swojej często nadludzkiej pracy, skąd brała się ich odwaga, dlaczego potrafiły znieść tortury a wreszcie – oddać życie – uczestnicy spotkania mówili o tym, jak trudno jest pisać o duchowości i że ostatecznie otoczona jest ona tajemnicą.

Kolejne spotkanie z Agatą Puścikowską, autorką książki „Wojenne siostry”, odbędzie się 22 października o godz. 18 w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie. Spotkanie poprowadzi Piotr Legutko.

„Wojenne Siostry”, Agata Puścikowska, Wydawnictwo ZNAK 2019.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Bp Buczek: Chcemy chrystianizować Europę

2019-10-16 10:48

dab / Lublin (KAI)

Chcemy chrystianizować Europę. Ruch „Europa Christi” powinien głosić prawdę, zarówno przez świeckich, jak i duchownych. Uczulać parlamentarzystów, aby nie podejmowali ustaw przeciwnych życiu, Bogu i tradycji - powiedział bp Marian Buczek. Hierarcha wygłosił kazanie podczas Eucharystii rozpoczynającej lubelski etap III międzynarodowej konferencji ruchu „Europa Christi”. Tegorocznym gospodarzem spotkania dwudniowego spotkania będą dwie lubelskie uczelnie: Katolicki Uniwersytet Lubelski i Uniwersytet Medyczny.

youtube.com

W swoim kazaniu bp Buczek mówił o potrzebie dawania świadectwa przez narody słowiańskie, które, chociaż później niż kraje zachodnie przyjęły chrześcijaństwo, dziś stanowią jego ostoję. – Kościół powinien jasno powiedzieć: tak - nie. Często słyszymy, że tamtejsi biskupi nie wiedzą co powiedzieć. Kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, Jan Paweł II prosił Polaków, aby pokazali wartości narodowe, tradycyjne i chrześcijańskie – mówił hierarcha.

Odnosząc się do swojego doświadczenia pracy w krajach byłego ZSRR, zauważył, że pomimo autorytarnych sposobów sprawowania rządów, władze tych krajów dbają m.in. o tradycyjne pojmowanie rodziny. – Już od ponad 25 lat obserwuję to, co się dzieje na wschodzie. W Rosji czy na Białorusi nie organizuje się parad wolności. Wszyscy są równi wobec Boga, a jeżeli ktoś chce pokazywać dobre rzeczy, to może, ale na deprawację nie ma zgody – tłumaczył senior diecezji Charkowsko-Zaporoskiej na Ukrainie.

Kończąc swoje kazanie bp Buczek, wezwał wszystkich obecnych do przeciwstawienia się nihilizmowi, poprzez który Europa traci swój chrześcijański fundament. – Chcemy chrystianizować Europę. Ruch „Europa Christi” powinien głosić prawdę, zarówno przez świeckich, jak i duchownych. Uczulać parlamentarzystów, aby nie podejmowali ustaw przeciwnych życiu, Bogu i tradycji – powiedział duchowny.

Pierwsza sesja kongresowa odbyła się na Jasnej Górze w lutym br., druga – w maju w czeskim Velehradzie. Kolejna sesja kongresowa odbyła się w Nitrze na Słowacji.

Podczas sesji w Lublinie i Warszawie uczestnicy podejmą refleksje m.in. nad Kartą Praw Rodziny. W środę, pierwszego dnia lubelskiego Kongresu uczestnicy spotkają się w Centrum Transferu Wiedzy KUL, sala CTW - 114. Początek wydarzenia o godz. 9.00. Z kolei w czwartek, drugiego dnia obrady odbędą się w Sali Wykładowej Collegium Anatomicum UM (ul. Jaczewskiego 4).

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem