Reklama

Ze świata

Wielka Brytania

Samokrytyczny raport o Kościele

W Wielkiej Brytanii rozgorzała dyskusja nad tożsamością tamtejszego Kościoła. Bp Patrick O’Donoghue opublikował w tym tygodniu 92-stronicowy raport o stanie brytyjskiego katolicyzmu, w którym krytykuje Kościół za postępującą utratę katolickiej tożsamości. Obszerną relację raportu zamieszcza najnowszy numer najpoczytniejszego na Wyspach katolickiego pisma „The Catholic Herald”, który słowa bp. O’Donoghue’a nazywa prawdziwym dynamitem.
Raport jest owocem 16-miesięcznej wizytacji w diecezji Lancaster. Punktem wyjścia są bolesne pytania dotyczące opustoszałych kościołów, malejącej liczby chrztów, braku powołań i energii, by cokolwiek zmienić.
Szukając odpowiedzi na te pytania, bp O’Donoghue dochodzi do wniosku, że Kościół na Wyspach rozminął się z prawdziwymi celami soborowych reform. Cytując kard. Henri de Lubaca, przypomina on, że aby naprawdę wprowadzić w życie nauczanie Soboru, „wszyscy musimy odzyskać katolickie poczucie równowagi między zmianami a kontynuacją”. Wzywa zatem zarówno duchownych, jak i świeckich, by na nowo zastanowili się, co to znaczy być katolikiem, i by powrócili do źródeł katolickiej tożsamości, do depozytu wiary obecnego w dokumentach Soboru Watykańskiego II. Ostrej krytyce bp O’Donoghue poddał też swych współbraci biskupów, którzy często nie są w stanie dojść do porozumienia. To z kolei sprawia, że oświadczenia Episkopatu są płytkie i niewyraźne.

Irak

Ataki na chrześcijan

Nasiliły się ataki na chrześcijan w Iraku. Islamscy fundamentaliści porywają ich dla okupu, ale nawet po jego zapłaceniu osoby porwane są mordowane. W ostatnich dniach w Mosulu uprowadzono i zamordowano dwóch chrześcijan. Rodzina 65-letniego lekarza Tariqa Quattana zapłaciła za jego uwolnienie 20 tys. dolarów. Mimo to został zabity. Podobny los spotkał Nafiego Haddada. O powstrzymanie fali porwań do irackiego rządu zaapelował pod koniec sierpnia łaciński arcybiskup Bagdadu Jean Benjamin Sleiman. Przypomniał on, że chrześcijanie zostawieni są na pastwę losu i nie mogą liczyć na pomoc policji.

Argentyna

Kościół cieszy się największym zaufaniem

Kościół katolicki cieszy się największym zaufaniem społecznym w Argentynie - tak wynika z najnowszych badań przeprowadzonych w tym południowoamerykańskim kraju. 90 proc. ankietowanych Argentyńczyków określa się jako wierzący, a trzy czwarte z nich deklaruje przynależność do Kościoła katolickiego. 11 proc. uważa się za niewierzących bądź obojętnych religijnie. Prawie 60 proc. respondentów uznało Kościół katolicki za najbardziej wiarygodną instytucję, przed środkami przekazu i siłami zbrojnymi. Za tymi deklaracjami nie idą jednak inne poglądy. 63 proc. Argentyńczyków akceptuje dokonywanie aborcji „w pewnych okolicznościach”, a ponad 85 proc. popiera antykoncepcję.
Badanie przeprowadzono z udziałem 2 400 respondentów na początku bieżącego roku. Przedsięwzięcie zrealizowała Krajowa Rada Badań Naukowych i Technicznych (CONICET) przy współpracy czterech uniwersytetów państwowych.

Reklama

Francja

Kongres Mariologiczny i Maryjny w Lourdes

Z okazji 150-lecia objawień Matki Bożej w dniach 5-8 września w Lourdes miał miejsce XXII Międzynarodowy Kongres Mariologiczny i Maryjny, zorganizowany przez Papieską Akademię Mariologiczną, skupiającą specjalistów z dziedziny mariologii oraz instytucje zajmujące się pobożnością maryjną z całego świata. Kongres, którego hasłem były słowa: „Objawienia Matki Bożej: między historią, wiarą i teologią” odbywał się pod przewodnictwem delegata papieskiego kard. Paula Pouparda. Każdego dnia do południa odbywały się sesje plenarne, na których referaty wygłaszali przedstawiciele uczelni katolickich z różnych kontynentów. Popołudnia poświęcone były pracom w sekcjach językowych oraz w dwóch sekcjach ekumenicznych.
Wśród 14 sekcji językowych pracowała także sekcja polska. Tegoroczny Kongres wpisał się w program przygotowań do wizyty Benedykta XVI, który 12 września udał się z pielgrzymką apostolską do Francji, a na trasie papieskiej pielgrzymki znalazło się sanktuarium w Lourdes.

Ludzie

Bp Hilarion

Biskup Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego (RKP) w Wiedniu Hilarion (Alfejew) zaapelował do katolików i prawosławnych o „strategiczne partnerstwo”. - Nadszedł już czas, by w dialogu ekumenicznym nie patrzeć tylko na to, co dzieli, lecz także na sprawy, które łączą, a tych jest znacznie więcej - powiedział bp Hilarion w rozmowie z austriacką agencją „Kathpress”. - Nie chodzi o „zamiatanie pod dywan” istniejących problemów teologicznych, lecz nade wszystko o zmianę perspektywy w praktyce ekumenizmu - zastrzegł prawosławny biskup. - Nie powinniśmy czekać na rozwiązanie wszystkich problemów teologicznych, lecz już teraz zawiązywać praktyczne sojusze. Nie powinniśmy też czekać, aż otrzymamy wspólne kierownictwo duchowe, jeśli takie w ogóle nastąpi - uważa bp Hilarion. Jako pierwszy krok w zaproponowanym przez niego kierunku wymienił rozwijanie wspólnego rozumienia misji i wspólne działania w tym kierunku. Zdaniem prawosławnego hierarchy, pojęcie ekumenizmu ulega spłaszczeniu, jeśli sprowadza się go wyłącznie do kwestii teologicznych i nie dostrzega się potrzeby wspólnych działań na drodze postępu ekumenicznego.

Krótko

Unia Europejska nie zastosowała sankcji wobec Rosji za atak na Gruzję. Przywódcy państw UE na szczycie w Brukseli wezwali Rosję do wycofania wojsk z Gruzji do 8 września br. oraz potępili decyzję o uznaniu niepodległości Abchazji i Osetii. Zapowiedziano także zacieśnianie współpracy z krajami Europy Wschodniej. Na wniosek Polski, udało się w konkluzjach szczytu osobno wspomnieć o zacieśnianiu współpracy z Ukrainą.

Konflikt Rosji z Gruzją dowiódł, że UE powinna przyspieszyć budowę gazociągu Nabucco, który zmniejszy uzależnienie energetyczne od Rosji - powiedział unijny komisarz ds. polityki energetycznej Andris Piebalgs.

Gruziński parlament, na wniosek prezydenta, zniósł obowiązujący od 9 sierpnia stan wojenny w kraju. Decyzja weszła w życie 4 września rano.

Finlandia po rosyjskiej inwazji na Gruzję zastanawia się nad wstąpieniem do NATO. Prawie połowa obywateli Finlandii z obawy przed Rosją przychyla się ku tej decyzji.

Od 1 września trudniej jest zostać obywatelem Niemiec. Weszły w życie przepisy, które nakładają na kandydata do obywatelstwa obowiązek zdania specjalnego egzaminu z systemu prawnego Niemiec, znajomości bieżącej polityki i inne. Chodzi o to, żeby się lepiej zintegrować ze społeczeństwem niemieckim.

Coraz częściej pojawiają się sygnały świadczące o tym, że wkrótce dojdzie do bezpośrednich rokowań pokojowych między Izraelem a Syrią.

Kryzys na Ukrainie. Prezydent Wiktor Juszczenko oświadczył, że w ukraińskim parlamencie doszło do powołania nowej koalicji z udziałem Bloku Julii Tymoszenko, prorosyjskiej Partii Regionów Ukrainy oraz komunistów. Prezydent zapowiedział, że zawetuje ustawy, które znacząco ograniczają kompetencje szefa państwa, a rozszerzają pełnomocnictwa rządu.

23 górników zginęło 4 września w wybuchu metanu w kopalni węgla w północno-wschodnich Chinach.

Parlament Europejski niemal jednogłośnie wezwał do wprowadzenia w Unii Europejskiej zakazu klonowania zwierząt do celów produkcji żywności oraz importu klonowanych zwierząt i pochodzących z nich produktów.

Strony informacyjne opracowano na podstawie doniesień korespondentów własnych, wiadomości Radia Watykańskiego i KAI.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Dekret Stolicy Apostolskiej ws. Mszy Świętej na czas pandemii

2020-04-03 12:42

[ TEMATY ]

Watykan

liturgia

pixabay.com

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała dekret zezwalający na możliwość odprawiania Mszy Świętej na czas pandemii wraz ze specjalnym formularzem mszalnym.

Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zezwala na możliwość odprawiania specjalnej Mszy Świętej błagalnej w intencji ustąpienia pandemii, we wszystkie dni, z wyjątkiem uroczystości oraz niedziel Adwentu, Wielkiego Postu i Okresu Wielkanocnego, dni Oktawy Wielkanocnej, wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, Środy Popielcowej i Wielkiego Tygodnia, przez cały czas trwania pandemii.

Dekret, jak w nim czytamy, jest odpowiedzią na prośby, które wpłynęły do Kongregacji. „Nie ulękniesz się zarazy, co idzie w mroku (por. Ps 90, 5-6). Te słowa psalmisty to zaproszenie do okazania wielkiej ufności w wierną miłość Boga, który nigdy nie opuszcza Swego ludu w czasie próby”– czytamy w dokumencie.

Do Dekretu załączony jest formularz mszalny. W modlitwie zawarte są m.in. prośby o wieczne życie dla zmarłych, pociechę dla płaczących, uzdrowienie dla chorych, pokój dla umierających, siłę dla tych, którzy poświęcają się w służbie zdrowia oraz o ducha mądrości dla sprawujących władzę i o odważną życzliwość wobec wszystkich dla każdego z wiernych.

Formularz mszalny „W czasie epidemii” został przesłany do Konferencji Episkopatów krajowych przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w dn. 30.03.2020 (Prot. N. 156/20). Wpisuje się on do grupy formularzy „Mszy w różnych potrzebach” (Część II: „W różnych okolicznościach życia publicznego”). Polskie tłumaczenie zostało zatwierdzone przez Kongregację w dn. 3 kwietnia 2020.

Tego formularza mszalnego można używać zgodnie z rubryką wstępną w czasie przed Niedzielą Palmową 2020, a potem dopiero w pierwszy wolny dzień po Oktawie Wielkanocy czyli 20 kwietnia.

Kolor liturgiczny na tę Mszę, zgodnie z Ogólnym Wprowadzeniem do Mszału Rzymskiego 347, to fioletowy, ponieważ formularz ma charakter pokutny.

Odnośnie do prefacji Kongregacja nie podała normy, jednak zgodne z rubryką odnośnie mszy w różnych potrzebach, najlepiej jest przyjąć jednolite rozwiązanie i stosować V Modlitwę Eucharystyczną – C (Chrystus wzorem miłości), na którą wskazuje rubryka łacińska (Appendix ad Ordinem Missae, Prex Eucharistica pro variisnecessitatibus IV (Iesuspertransiensbenefaciendo), Mszał Rzymski 2008 s. 702). W dodatkowej korespondencji z Kongregacją udało się otrzymać informację (w dn. 03.04.2020), że jeśli używa się innej modlitwy eucharystycznej, można użyć pierwszej prefacji o Męce Pańskiej (nr 17) lub prefacji o Krzyżu świętym (nr 50).

Czytania z formularza „W okresie trzęsienia ziemi” nie są obowiązkowe, można użyć czytań z dnia.

CZYTAJ DALEJ

„Annuario Pontificio” podkreśla rolę papieża jako biskupa Rzymu

2020-04-04 20:10

[ TEMATY ]

Watykan

Franciszek

Tama66/pixabay.com

W opublikowanym niedawno nowym roczniku papieskim „Annuario Pontificio 2020” inaczej niż dotychczas przedstawiono przysługujące papieżowi tytuły. Wszystkie, oprócz „Biskupa Rzymu” zostały umieszczone pod wspólnym hasłem „tytuły historyczne”.

Chodzi o następujące tytuły: „Wikariusz Jezusa Chrystusa”, „Następca Księcia Apostołów”, „Najwyższy Kapłan Kościoła Powszechnego”, „Prymas Włoch”, „Arcybiskup Metropolita Prowincji Rzymskiej”, „Suweren Państwa Miasta Watykańskiego” i „Sługa Sług Bożych”. Dotychczas poprzedzały one krótkie dane biograficzne aktualnego papieża, obecnie zaś umieszczono je pod nimi, nazywając „tytułami historycznymi” i drukując mniejszą czcionką.

Pytany o tę zmianę przez dziennik włoskich biskupów „Avvenire” dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni wyjaśnił, że wyrażenie „tytuły historyczne” wskazuje na ich „związek z historią papiestwa”. Oznacza to, że „historycznie są związane z tytułem biskupa Rzymu, gdyż w chwili wyboru przez konklawe do kierowania Kościołem Rzymu elekt nabywa tytuły związane z tą nominacją”.

Tytuły te więc - jak tłumaczy „Avvenire” - nie zostały uznane za zabytek przeszłości, lecz nadal zachowują swą aktualność. Inaczej usunięto by je z „Annuario Pontificio”, tak jak stało się za pontyfikatu Benedykta XVI z tytułem „Prymas Zachodu”, uznanym za przeszkodę w dialogu ekumenicznym.

„Avvenire” przypomina, że za pontyfikatu Franciszka już raz zmieniono wygląd strony poświęconej papieżowi w „Annuario Pontificio”. Jeszcze za jego poprzednika znajdowało się na niej kolejno: imię papieża, tytuł „Biskup Rzymu”, pozostałe tytuły i dane biograficzne. Za Franciszka zaś są to dwie strony: na pierwszej znajduje się jego imię i tytuł „Biskup Rzymu”, na drugiej zaś - pozostałe informacje.

„To sposób na podkreślenie, także graficznie, szczególnego znaczenia, jakie przypisuje on tytułowi «Biskup Rzymu» względem innych, związanych z osobą powszechnego pasterza Kościoła” - pisze dziennik włoskiego episkopatu.

CZYTAJ DALEJ
E-wydanie
Czytaj Niedzielę z domu

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję