Reklama

Serwis Przemyski

20 września. W auli Państwowej Szkoły Muzycznej w Krośnie, z udziałem mieszkańców i władz miasta odbyła się uroczystość nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Krosna Ryszardowi Kaczorowskiemu, prezydentowi RP na uchodźstwie. Po południu, w domu parafialnym przy krośnieńskiej farze, prezydenta Kaczorowskiego przyjął abp senior Ignacy Tokarczuk. Ksiądz Arcybiskup przewodniczył także wieczornej Mszy św. i wygłosił okolicznościowe kazanie. Po zakończonej Eucharystii, na ścianie domu przy ul. Portiusa abp Ignacy poświęcił tablicę ku czci pomordowanych przez reżim komunistyczny.

21 września. W Domu Rekolekcyjnym "Nadzieja" w Dubiecku-Wybrzeżu odbyło się spotkanie formacyjne dla księży, którzy w tym i w ubiegłym roku otrzymali nominacje proboszczowskie. W ramach formacyjnej drogi księża podjęli duszpasterską dyskusję na temat Parafia jaką zastałem - moje plany i nadzieje, a ks. dr Henryk Hazik ze Skołoszowa przedstawił konferencję pt. Kancelaria parafialna miejscem duszpasterstwa. Podjęto również problematykę związaną z Nawiedzeniem parafii przez Matkę Bożą w znaku Jasnogórskiej Ikony. W rekolekcyjnym skupieniu uczestniczył abp Józef Michalik, a spotkanie zorganizował i prowadził ks. Marek Pieńkowski, odpowiedzialny za permanentną formację kapłanów.

29 września. W żurawickiej parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, podczas Mszy św. na zakończenie Nawiedzenia Matki Bożej w znaku Jasnogórskiej Ikony, odbył się obrzęd konsekracji ołtarza. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ordynariusz kielecki bp Kazimierz Ryczan, żurawicki rodak, w asyście abp. Józefa Michalika.

30 września - 1 października. W kościele pw. Świętych Piotra i Jana z Dukli w Krośnie abp Józef Michalik celebrował Eucharystię na rozpoczęcie roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie. 1 października Metropolita Przemyski przewodniczył Mszy św. w bazylice archikatedralnej inaugurującej nowy rok akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Przemyślu.

5 października. Wielkie rzesze wiernych zebrały się na Nabożeństwie Fatimskim w Miejscu Piastowym. Modlitwie pielgrzymów przewodniczył abp senior Ignacy Tokarczuk. Uczestnicy nabożeństwa złożyli Księdzu Arcybiskupowi życzenia i dar modlitwy z okazji 60. rocznicy święceń kapłańskich.

6 października. Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Jarosławiu świętowała 25-lecie istnienia. Z tej okazji wspólnotę parafialną odwiedził abp Józef Michalik, który przewodniczył jubileuszowej Mszy św. i wygłosił okolicznościowe kazanie. Pierwszym proboszczem parafii był ks. Marian Rajchel, aktualnie dyrektor studia radiowego "Ave Maria" w Jarosławiu. Od 1997 r. obowiązki proboszcza pełni ks. dr Edward Chmura.

7 października. W sali posiedzeń Domu Biskupiego w Przemyślu odbyła się narada Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej z udziałem księży biskupów na czele z abp. Józefem Michalikiem. W posiedzeniu wzięli udział moderatorzy poszczególnych duszpasterstw diecezjalnych. Podjęto tematykę związaną z wypracowaniem nowego programu duszpasterskiego na kolejny rok formacyjny, w kontekście Nawiedzenia archidiecezji przemyskiej przez Matkę Bożą w znaku Jasnogórskiej Ikony i w nawiązaniu do ogólnopolskiego programu duszpasterskiego pt. Umiłować Chrystusa przez życie sakramentalne, świętowanie Dnia Pańskiego i nową wyobraźnię miłosierdzia.

13 października. Bp Stefan Moskwa celebrował Eucharystię w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Jarosławiu, inaugurującą nowy rok akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Jarosławiu i z okazji nadania uczelni imienia Ks. Bronisława Markiewicza, wychowawcy dzieci i młodzieży. Odsłonięto także tablicę ku czci Patrona Szkoły. Podczas uroczystości inauguracyjnych, siedmiu pracowników naukowych otrzymało nominacje profesorskie. Wśród nich znaleźli się m.in. ks. dr Witold Jedynak z Przemyśla i ks. dr Andrzej Chmura z Jarosławia. Uroczystości w jarosławskiej uczelni uświetnił Archidiecezjalny Chór "Magnificat" z Przemyśla pod dyrekcją ks. Mieczysława Gniadego.

18-20 października. W Domu Rekolekcyjnym "Nadzieja" w Dubiecku odbyła się trzecia seria rekolekcji zamkniętych dla katechetów świeckich. Mottem ewangelicznej refleksji było hasło: Maryja Gwiazda Nowej Ewangelizacji. Duchowe ćwiczenia prowadził ks. Mirosław Grendus, nauczyciel doradca w Podkarpackim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli - Oddział w Sanoku. Pierwszą serię rekolekcji ks. Mirosław prowadził w Zboiskach w dniach 6-8 września, a drugą w ośrodku KSM-u "Nadzieja" w Dubiecku - 13-15 września. W rekolekcjach, które zorganizował Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej, uczestniczyło 140 świeckich katechetów pracujących w archidiecezji przemyskiej.

Oprac. ks. Tadeusz Biały

Z życia seminarium duchownego

12 października. Diakoni - alumni roku VI wraz ze swoim wychowawcą ks. Januszem Trojnarem i ojcem duchownym ks. Markiem Pieńkowskim odwiedzili Bieszczady. Wycieczka dała im możliwość wspólnej modlitwy, radości bycia we wspólnocie, a także podziwiania malowniczych zakątków archidiecezji przemyskiej.

12 października. W uroczystościach inaugurujących nowy rok akademicki Wyższego Seminarium Duchownego i Wydziału Teologicznego w Sandomierzu uczestniczył przedstawiciel Seminarium przemyskiego ks. Norbert Podchorecki.

13 października. Alumni włączyli się w obchody Dnia Papieskiego Jan Paweł II - Świadek Nadziei. Swoją pamięć o Ojcu Świętym wyrazili łącząc się z nim duchowo przez udział w liturgii i wspólnej modlitwie, jak również składając ofiarę w ogólnopolskiej zbiórce na fundusz stypendialny Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia". Chętni mieli możliwość obejrzenia m. in. filmu Krzysztofa Żurawskiego o ostatniej pielgrzymce Jana Pawła II do Polski oraz transmisji koncertu z Teatru Narodowego w Warszawie poświęconego osobie Ojca Świętego.

13-20 października. Wspólnota seminaryjna przeżywała jesienne rekolekcje święte. Jest to specyficzny i szczególny czas - trwanie na osobności dla pogłębienia życia wewnętrznego przez rozważanie Słowa Bożego i inne praktyki religijne. Ażeby rekolekcje mogły swój cel osiągnąć, muszą odpowiadać pewnym warunkom, m. in. całkowitemu milczeniu rekolektantów. Trudu przewodniczenia ćwiczeniom rekolekcyjnym podjął się ks. Walerian Poźniak MIC, pełniący funkcję ojca duchownego w Seminarium Zgromadzenia Księży Marianów w Lublinie. Ostatnią noc rekolekcyjną wspólnota alumnów trwała na modlitewnym czuwaniu - adoracji Najświętszego Sakramentu, zawierzając Bogu owoce świętych ćwiczeń.

15 października. W uroczystościach inaugurujących nowy rok pracy Duszpasterstwa Akademickiego, Instytutu Teologiczno-Pastoralnego oraz Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie uczestniczył rektor Seminarium przemyskiego ks. Marian Rojek.

20 października. Na zakończenie rekolekcji uroczystej koncelebrowanej Mszy św. w kaplicy seminaryjnej przewodniczył bp Adam Szal. Udzielił on posługi akolitatu dwom alumnom roku piątego oraz posługi lektoratu jednemu alumnowi roku IV.

Oprac. ks. Kazimierz Gadzała

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Program zdrowia wg św. Hildegardy

Św. Hildegarda z Bingen - doktor Kościoła powszechnego - była nie tylko teologiem i mistykiem, ale też prekursorką w wielu dziedzinach naukowych. Nazywana jest średniowiecznym Leonardem da Vinci.

Tak bardzo wyprzedziła swoją epokę, że nawet dziś wielu sądzi, iż nie mogła tego dokonać kobieta, a pod jej imieniem kryje się mężczyzna Hildegard.


Podziel się cytatem

Święta była uważną obserwatorką natury i ludzi. Badała wzajemne oddziaływanie pomiędzy światem żywym a martwym oraz ich wpływ na stan organizmu i duszy człowieka. Rezultaty swoich dociekań zawarła w traktacie o leczniczym i szkodliwym działaniu roślin i minerałów. Jak wyjaśnia Alfreda Walkowska, terapeutka medycyny św. Hildegardy w Polsce, Świętej z Bingen przypisuje się sporządzenie całościowego opisu niemieckiej fauny i flory. - Jej pisma z zakresu medycyny świadczą, iż zasługuje również na miano prekursorki teorii stresu oraz teorii kultury fizycznej i sportu. Analiza jej twórczości naukowej i mistycznej dowodzi, że przeczuwała prawo powszechnego ciążenia, wzajemnego przyciągania się ciał, zasady rozpraszania energii, istnienia krążenia krwi. Jako pierwsza z kobiet poruszała w swych pismach tematykę życia seksualnego i ginekologii.

CZYTAJ DALEJ

Papież Franciszek na Węgrzech: rodzina to mama, tata i dziecko „i kropka”

2021-09-17 09:59

[ TEMATY ]

Węgry

papież Franciszek

Grzegorz Gałązka

Wizyta papieża Franciszka podniosła znaczenie Węgier – oświadczył w piątek premier tego kraju Viktor Orban w Radiu Kossuth. Dodał, że rozmowa z papieżem utwierdziła go osobiście w słuszności jego polityki dotyczącej rodzin. Jak zaznaczył, papież powiedział, że rodzina to mama, tata i dziecko „i kropka”, „nie ma o czym dyskutować”.

„Do przyjazdu tutaj nie zmuszały go żadne względy protokolarne ani inne. Przyjechał, bo chciał przyjechać. Dlatego przyjechał na (52. Międzynarodowy) Kongres (Eucharystyczny), bo odbywał się on na Węgrzech. Chciał nas odwiedzić. Można powiedzieć – chociaż sam jestem kalwinem – że jesteśmy dla niego ważni i dlatego przyjechał. To wielka sprawa, to podnosi znaczenie Węgier” – powiedział Orban.

CZYTAJ DALEJ

Łódź: Pielgrzymkowe dziękczynienie

2021-09-18 16:21

[ TEMATY ]

archidiecezja łódzka

Archiwum Akcji Katolickiej

Już po raz kolejny Akcja Katolicka z parafii św. Anny ze swoim duszpasterzem ks. Andrzejem Milczarkiem i grupą parafian udała się z okazji 100-lecia Archidiecezji Łódzkiej na pielgrzymkę której trasa prowadziła przez ciekawe i historyczne miejsca z pięknymi zabytkami takie jak: Chęciny ( Jaskinia Raj ) , Łysą Górę ( klasztor Świętego Krzyża), Roztocze ze,, szlakiem szumów", Zwierzyniec ( kościół na wyspie pw. św. Jana Nepomucena ), Krasnobród ( Sanktuarium Nawiedzenia NMP z kapliczką objawień na wodzie ), Lublin, który zachwyca Starym Miastem, którego sercem jest zamek królewski z kaplicą św. Trójcy. Miejscami w których modliliśmy się w intencjach wszystkich dzieł ewangelizacyjnych naszej diecezji były: Kaplica Relikwii Drzewa Krzyża Świętego, Archikatedra i Bazylika oo. Dominikanów w Lublinie, Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej z cudowna figurka w Wąwolnicy. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Nałęczowie-miasto i uzdrowisko z którym związani byli S. Żeromski, B. Prus, H. Sienkiewicz.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję