Reklama

Z Jasnej Góry


Niedziela Ogólnopolska 22/2010, str. 10

Krótko

9 maja po raz 13. odbyła się Pielgrzymka Represjonowanych Stanu Wojennego. Na Jasną Górę przybyło ok. 300 członków Ogólnopolskiej Federacji Internowanych i Represjonowanych Stanu Wojennego.

13 maja miało miejsce III Częstochowskie Spotkanie Młodych z Biblią. Uczestniczyli w nim finaliści diecezjalni XIV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

13 maja byłe więźniarki nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück po raz 65. przybyły w pielgrzymce na Jasną Górę. Było ich już tylko pięć. Mimo starszego wieku i coraz większych trudności, jakie sprawia im podróżowanie, każdego roku nieprzerwanie przyjeżdżają na Jasną Górę. Tak wypełniają swoje przyrzeczenie, które złożyły Matce Bożej w czasie II wojny światowej w Ravensbrück. Mszy św. przewodniczył ks. Stanisław Michałowski, kapelan więźniarek.

15 maja odbyła się doroczna pielgrzymka Związku Polskich Kawalerów Maltańskich z udziałem Andrzeja Potworowskiego, prezydenta Związku. Mszy św. przewodniczył bp Andrzej Dziuba, biskup diecezji łowickiej, główny kapelan ZPKM.

15 maja odbyła się 20. Pielgrzymka Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej szczebla województwa śląskiego z udziałem ok. 700 osób.

16 maja w strugach ulewnego deszczu rozegrany został 9. Wyścig Kolarski Grand Prix Jasnej Góry. Trasa trudnego technicznie wyścigu przebiegała ulicami miasta Częstochowy, ze startem i metą przy głównym wejściu do klasztoru. Zwycięzcą został Vitalij Popkow z ISD Continental Team z Ukrainy.

Zapowiedzi

5 czerwca - 22. Jasnogórskie Spotkania „Anonimowych Alkoholików”.

5 czerwca - 30. Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej.

5 czerwca - Ogólnopolska Pielgrzymka Muzyków Kościelnych.

Kaliska diecezja zaprasza Maryję

„Weź Maryję pod swój dach”

Z diecezji kaliskiej przybyło na Jasną Górę 17 maja ok. 3 tys. wiernych, aby zaprosić Matkę Bożą w kopii Cudownego Obrazu na peregrynację. Wędrówka Obrazu będzie się odbywała w dniach od 11 września 2010 r. do 23 października 2011 r. pod hasłem: „Weź Maryję pod swój dach”. Te słowa towarzyszyły również przybyłym na Jasną Górę pielgrzymom. Wraz z wiernymi modlili się: biskup kaliski Stanisław Napierała, biskup pomocniczy Teofil Wilski, ok. 200 kapłanów (wśród nich ks. prał. Henryk Orszulak, organizator pielgrzymki), a także ok. 90 kleryków kaliskiego Seminarium z ks. prał. dr. Aleksandrem Genderą.
Mszy św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej przewodniczył bp Napierała, który również wygłosił kazanie. Powiedział m.in.: - Matko Boga i nasza Matko, Jasnogórska Królowo! Diecezja kaliska w swoich przedstawicielach przybyła w pielgrzymce do Twego jasnogórskiego tronu, aby Cię zaprosić do siebie. Rozpoczęliśmy przygotowania na spotkanie z Tobą. Przyjdź, Jasnogórska Pani, zapraszamy Cię najpiękniej, jak umiemy, przyjdź i prowadź nas do Jezusa.

Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym

Reklama

„Bądźcie mocni w Panu siłą Jego potęgi”

Z udziałem ok. 70 tys. osób 15 maja odbyło się XVI Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym. Pielgrzymom towarzyszył bp Bronisław Dembowski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Odnowy w Duchu Świętym. - Na całym świecie, w prawie każdym kraju jest Odnowa w Duchu Świętym. To wiele milionów ludzi - mówił bp Dembowski. - Ale my nie chcemy być organizacją, nie jesteśmy nią, nie ma listy członków. Chcemy ożywiać wiarę tam, gdzie się da - w sobie przede wszystkim i w spotykanych ludziach.
Ks. Wojciech Nowacki, przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy, powiedział: - Gromadzimy się, prowadzeni słowem zaczerpniętym z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan: „Bądźcie mocni w Panu siłą Jego potęgi”. Jest to wezwanie do zmagania się, do walki - podkreślił. - Ta walka konkretyzuje się w dwóch przestrzeniach. Pierwsza przestrzeń to kapłaństwo - Rok Kapłański, zmaganie się o świętość życia kapłańskiego, o głębsze zrozumienie, jakim wspaniałym darem jest kapłaństwo. Druga przestrzeń to zmaganie się z rozlicznymi przejawami zła, które próbuje zniewolić człowieka, oderwać go od Boga, zepchnąć w rozpacz, smutek, zatracenie.
Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym jest zaliczane do najliczniejszych w całym roku pielgrzymek jasnogórskich. - Ufam, że jest to rzeczywiście przyciąganie Bożej miłości, rozlewanej przez Ducha Świętego - wyznał ks. Nowacki. Całodniowe spotkanie wypełniły konferencje, świadectwa, modlitwy uwielbienia i uwolnienia. Kulminacyjnym punktem spotkania była Eucharystia pod przewodnictwem bp. Dembowskiego, z homilią ks. Waldemara Grzyba z Gorzowa Wielkopolskiego.

Ogólnopolska Pielgrzymka Muzyków Kościelnych na Jasną Górę - 5 czerwca 2010

Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych przy Konferencji Episkopatu Polski, Prezes Zarządu Głównego Federacji „Caecilianum” oraz Duszpasterze muzyków kościelnych zapraszają dyrygentów, organistów, chóry, schole liturgiczne, kantorów, a także zespoły wokalno-instrumentalne na I Ogólnopolską Pielgrzymkę Muzyków Kościelnych na Jasną Górę. Hasłem pielgrzymki, która odbędzie się 5 czerwca 2010 r., są słowa Ojca Świętego Benedykta XVI: „Bądźcie świadkami Piękna”. Więcej informacji - pod adresem:
Federacja „Caecilianum”, ul. Ateńska 12, 03-934 Warszawa lub prezes.zg@caecilianum.eu.
Bliższe informacje, program pielgrzymki i karty zgłoszenia na stronie: www.caecilianum.eu.

O. Stanisław Tomoń OSPPE - Rzecznik Jasnej Góry

Reklama

Wielka Brytania: lekarze chcą odłączyć 5-letnie dziecko od aparatury podtrzymującej życie

2019-07-19 12:34

rk (KAI/LifeSiteNews.com) / Londyn

O losach 5-letniej dziewczynki, którą brytyjscy medycy chcą odłączyć od urządzeń podtrzymujących życie, rozstrzygnie sąd. Choć dziecko zgodził się przyjąć włoski szpital pediatryczny w Genui, londyńska placówka medyczna sprzeciwia się temu, by rodzice zorganizowali i opłacili transport córki. Komentatorzy wskazują na podobieństwo tego przypadku do wcześniejszych spraw, w których mali pacjenci brytyjskich szpitali – Charlie Gard i Alfie Evans – zostali odłączeni decyzją sądu od aparatury utrzymującej życie, choć pomoc oferowały im placówki medyczne na całym świecie.

AR

Tafida Raqeeb, córka imigrantów z Bangladeszu, straciła przytomność kilka miesięcy temu na skutek pęknięcia naczyniaka tętniczo-żylnego mózgu. Mimo operacji, pięcioletnie dziecko nie odzyskało przytomności, a lekarze Royal London Hospital zwrócili się do sądu, by ten pozwolił na odłączenie pacjentki od aparatury, która zapewnia jej życie w stanie półprzytomności. Tafida reaguje na ból, daje niekiedy oznaki życia.

Rodzice Shalina i Mohammed poprosili o pomoc włoskich pediatrów z Instytutu im. Gianniny Gaslini w Genui – szpitala o światowej renomie. Ci, po zapoznaniu się z dokumentacją i konsultacji z brytyjskimi lekarzami, zgodzili się interweniować. Rodzice mają jedynie zorganizować i opłacić transport. O losach dziecka ma ostatecznie zdecydować brytyjski wymiar sprawiedliwości.

Włoscy komentatorzy wskazują na podobieństwo tego przypadku do wcześniejszych spraw, w których mali pacjenci brytyjskich szpitali zostali odłączeni decyzją sądu od aparatury podtrzymującej życie, choć pomoc oferowały im placówki medyczne na całym świecie.

W lipcu 2017 roku w londyńskim hospicjum dla dzieci zmarł liczący niespełna rok Charlie Gard, cierpiący od urodzenia na rzadką chorobę genetyczną. Wcześniej Trybunał Europejski polecił odłączyć wszystkie aparaty zapewniające życie małego pacjenta. Szpital dziecięcy pw. Dzieciątka Jezus w Rzymie był gotów zaopiekować się chłopcem.

W ubiegłym roku na polecenie sądu i wbrew woli jego rodziców został odłączony od aparatury Alfie Evans. Nastąpiło to na 11 dni przed drugą rocznicą urodzin dziecka, cierpiącego na niedobór transaminazy GABA. Jego rodzice bezskutecznie walczyli o przetransportowanie syna do watykańskiego szpitala pediatrycznego. Pomoc w tej sprawie oferował także prezbiteriański szpital pediatryczny w Nowym Jorku.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Europa Christi na Wigrach

2019-07-20 21:21

Ks. Adam Łosiewski / Wigry

20 lipca 2019 r. w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach odbyła się kolejna ogólnopolska Konferencja w ramach Programu „Niepodległa” i Ruchu „Europa Christi” z udziałem przedstawicieli Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej.

Patronat honorowy objęli: bp Jerzy Mazur, biskup ełcki, Jarosław Zieliński - sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego.

Konferencja zatytułowana „Wigry – śladami historii” wpisuje się w obchody 20-lecia pobytu w diecezji ełckiej i obchodzonego rok temu 350-lecia ufundowania przez króla Jana II Kazimierza Eremu Wyspy Wigierskiej.

Konferencja odbyła się w Dużej Galerii Domu Królewskiego. Uczestników powitał ks. kan. dr J. Nogowski – proboszcz wigierskiej parafii i prezes Fundacji Wigry PRO. Po nim zabrał głos minister J. Zieliński, który naświetlił aktualny kontekst społeczno-historyczny tego wydarzenia.

Podczas konferencji licznie zgromadzeni słuchacze z Akcji Katolickiej, przedstawiciele parafii oraz wypoczywający w klasztorze duchowni i świeccy wysłuchali sześciu referatów.

Pierwszy wystąpił dr Jarosław Schabieński (IPN) zaprezentował referat „Żołnierze Wyklęci - historia Powstania Sejneńskiego”, w którym na podstawie archiwalnych dokumentów przybliżył fakty dotyczące odzyskania niepodległości przez Suwalszczyznę w 1919 r., a także ukazał bohaterstwo Żołnierzy Wyklętych w walce na tym terenie z nowym okupantem po II wojnie światowej.

Następnym mówcą był ks. inf. dr Ireneusz Skubiś, pomysłodawca i moderator Ruchu Europa Christi. W referacie pt. „Idea Ruchu Europa Christi i Karta Praw Rodziny” nakreślił główne założenia tej inicjatywy, a także zwrócił uwagę na aktualność Karty Praw Rodziny promulgowanej przez Stolicę Apostolską.

Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, przeanalizował obowiązujące po Soborze Watykańskim II zasady relacji Kościół - państwo, jakimi są: zasada pluralizmu społecznego; zasada autonomii, niezależności, wolności i współpracy. Zasady te zostały wpisane do Konstytucji RP i Konkordatu Polskiego i były przedmiotem analizy i wystąpienia Ks. prof. dr hab. Józefa Krukowskiego (PAN), który jako ekspert Episkopatu Polski uczestniczył w negocjacjach zarówno przy uchwalaniu Konstytucji RP jak i Konkordatu zawartego między Polską a Stolicą Apostolską.

Przedmiotem wystąpienia Ks. prof. dr hab. Tadeusza Borutko (UPJPII) była „Wizja zjednoczonej Europy w nauczaniu Jana Pawła II”. Prelegent, analizując nauczanie papieskie dotyczące Europy, wskazał jego aktualność.

Jako ostatni wystąpił dr Henryk Siodmok, który – jako menadżer i ekonomista - wskazał na geopolityczne uwarunkowania Polski i związane z tym nadzieje i zagrożenia.

Część naukową zakończyła bardzo ożywiona i interesująca dyskusja.

Mszy koncelebrowanej przez licznie zgromadzonych kapłanów przewodniczył ks. J. Nogowski, a homilię wygłosił ks. inf. Skubiś, w której podsumował wigierską konferencję „Europa Christi”, a także wskazał aktualne zadania stojące przed Kościołem w Polsce i w Europie.

Po Mszy św. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej wraz z Fundacją Wigry PRO zaprosili uczestników konferencji do tawerny w ogrodach klasztornych na dania regionalne oraz – dzięki życzliwości Jednostki Wojskowej z Suwałk – na wojskową grochówkę.

Spotkanie zakończyło się rejsem statkiem TRYTON, którym 20 lat temu pływał św. Jan Paweł II.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem