Reklama

Pomóżmy ocalić życie

28 czerwca w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy chroniącej życie ludzkie od poczęcia. Nowelizację przygotowaną przez organizacje pro-life poparło do tej pory 600 tys. osób. Czas, abyś i Ty, Drogi Czytelniku, zapytał swoich posłów, czy są za życiem

Niedziela Ogólnopolska 26/2011, str. 26

Archiwum Fundacji Pro-Prawo Do Życia

Członkowie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej przynieśli do Sejmu ponad pół miliona podpisów popierających ustawę chroniącą życie ludzkie od poczęcia. Trzeci z lewej - Mariusz Dzierżawski

W ostatni wtorek czerwca uwaga wszystkich katolików winna być zwrócona na Sejm RP. Tego dnia na Wiejskiej zaplanowano dyskusję nad projektem ustawy, który zakazuje zabijania dzieci nienarodzonych. Parlamentarzyści będą musieli zdecydować, czy odrzucić proponowane zmiany, czy też skierować projekt społeczny do dalszych prac.
- Mam nadzieję, że posłowie poprą przygotowaną przez nas nowelizację. Obecnie w naszym kraju zabija się legalnie ok. 500 dzieci rocznie. I właśnie to bezprawie - bo przecież nie można nazwać prawem możliwość zabijania niewinnych - chcemy zmienić - mówi „Niedzieli” działacz Fundacji „Pro-Prawo do Życia” Mariusz Dzierżawski, który będzie referował na forum Sejmu założenia nowej ustawy.
Projekt noweli nie jest duży. Całość mieści się na jednej kartce papieru. Członkowie Społecznego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji” uważają, że nazwa obecnie obowiązującego prawa - „Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży” - jest wewnętrznie sprzeczna. Dlatego powinna być zmieniona na: „Ustawa o ochronie życia ludzkiego od poczęcia”. Ze starego prawa ma być usunięta preambuła, a pierwszy artykuł rozszerzony o dwa punkty następującej treści: „Każda istota ludzka ma od chwili poczęcia prawo do życia” i „Życie i zdrowie dziecka od chwili poczęcia pozostają pod ochroną prawną”. Projektodawcy domagają się również wykreślenia wszystkich artykułów dopuszczających aborcję. Z kolei zapisy mówiące o wsparciu kobiety w przypadku zagrożonej ciąży mają zostać przeniesione do ustawy o pomocy społecznej.
- Jeśli parlamentarzyści przegłosują przygotowaną przez nas ustawę, wówczas Polska, obok takich państw jak Irlandia i Malta, będzie miała prawo najlepiej chroniące życie nienarodzonych dzieci. A dla wszystkich ludzi sumienia będzie to powód do dumy, że przodujemy w Europie w tym, co dobre - mówi Dzierżawski.

Ponadpartyjny zespół i najnowsze sondaże

- Dobrze, że projekt chroniący życie trafił do Sejmu jako inicjatywa społeczna - ocenia Jan Dziedziczak. - Dzięki temu ustawie nie można przypisać łatki partyjnej - wyjaśnia poseł PiS, który na początku czerwca zainicjował powstanie Parlamentarnego Zespołu na Rzecz Ochrony Życia.
Na razie do zespołu zapisało się 64 posłów z trzech partii: PiS, PO i PJN. W najbliższym czasie do zespołu dołączą reprezentanci PSL. - Dzięki temu ponadpartyjnie będziemy walczyli o ochronę życia, a także wspierali projekt społeczny, by trafił do komisji, a więc by można było nad nim dalej dyskutować - mówi poseł.
Podczas pierwszego czytania w Sejmie posłowie mogą też odrzucić ustawę. - Taka decyzja oznaczałaby jednak, że głosujący „przeciw” mówią tym wszystkim, którzy poparli ustawę, iż ich głos nie ma żadnego znaczenia - mówi Dziedziczak.
Prawo przewiduje, że społeczne inicjatywy ustawodawcze muszą zostać poparte przez co najmniej 100 tys. osób. Kiedy kilka miesięcy temu członkowie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej składali swój projekt u marszałka Sejmu, przynieśli z sobą nie 100 tys., ale ponad pół miliona podpisów. - Zbiórka trwała tylko trzy tygodnie. To pokazuje, jak dużo osób popiera naszą inicjatywę - ocenia Dzierżawski.
Również ostatnie badania potwierdzają, że coraz więcej Polaków opowiada się za całkowitą ochroną życia ludzkiego od poczęcia. Kiedy zagadnienie to badano w 1993 r. - a więc w czasie uchwalania obecnie obowiązującej ustawy - „za” był co trzeci badany. Z sondażu przeprowadzonego na początku tego miesiąca wynika, że 65 proc. Polaków sprzeciwia się zabijaniu niewinnych dzieci. 18 lat temu zwolennicy przerywania ciąży twierdzili, że za życiem opowiadają się głównie ludzie starsi. W 2011 r. największe poparcie dla bezwarunkowej ochrony życia dzieci nienarodzonych jest wśród osób w wieku od 15 do 24 lat. W tej grupie aż 76 proc. badanych zgadza się z całkowitą ochroną życia.

Reklama

Teraz czas na Ciebie!

Mimo tych pozytywnych tendencji, decyzja, jaką podejmą parlamentarzyści, wcale nie jest pewna. Środowiska lewicowe, politycy SLD, media liberalne oraz biznes proaborcyjny będą naciskać na posłów, aby odrzucili proponowaną zmianę prawa. Przypomnijmy też, że w tej kadencji Sejmu został odrzucony inny społeczny projekt opowiadający się za zakazem stosowania metody in vitro. Co więc możemy zrobić, my, wyborcy, teraz, aby ochronić niewinne dzieci?
W pierwszej dekadzie czerwca Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi rozpoczęło akcję „Zadzwoń do posła”, która jest apelem do parlamentarzystów o głosowanie za prawem każdego dziecka do narodzin. W ramach akcji powstała strona www.nienarodzeni.org.pl, na której są m.in. telefony i adresy do biur poselskich w całym kraju.
- Po trzech dniach od rozpoczęcia akcji otrzymaliśmy pierwsze informacje o tym, że ludzie piszą i dzwonią do posłów z zapytaniem, czy są za ochroną życia. Znamy też przypadki osób, które odwiedziły biura poselskie, aby osobiście poznać opinie posłów w sprawie życia poczętego - mówi „Niedzieli” Piotr Kucharski, koordynujący akcję w Małopolsce.
Ostatnia szansa na telefon do posła z własnego okręgu lub odwiedzenie go w biurze jest w poniedziałek 27 czerwca. - Proszę się nie zniechęcać, jeśli posła nie będzie. Kierujący biurem na pewno poinformuje go, z jaką sprawą byli u niego wyborcy, szczególnie jeśli będzie ich wielu - mówi Kucharski. A Dzierżawski na koniec dodaje: - Pamiętajmy, że to także od naszej postawy teraz zależy, czy w przyszłości ocalimy czyjeś poczęte życie.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Litania do św. Krzysztofa

Kyrie, elejson,
Chryste, elejson,
Kyrie, elejson,

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,

Ojcze z nieba, Boże, ~ zmiłuj się nad nami,
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Święta Maryjo, ~ módl się za nami,
Święty Krzysztofie, podświadomie szukający Boga,
Święty Krzysztofie, pragnący służyć Najsilniejszemu Władcy,
Święty Krzysztofie, pracujący dla dobra bliźnich,
Święty Krzysztofie, mężnie walczący z żywiołem,
Święty Krzysztofie, przez Dzieciątko Jezus nawiedzony,
Święty Krzysztofie, dźwigający Tego, który ciężar grzechów świata nosił,
Święty Krzysztofie, cudem zakwitnięcia suchej laski odznaczony,
Święty Krzysztofie, apostołem przez Dzieciątko Jezus mianowany,
Święty Krzysztofie, któryś tysiączne serca pogan przeistaczał,
Święty Krzysztofie, Zwycięzco pokus,
Święty Krzysztofie, bohaterski Męczenniku,
Święty Krzysztofie, Patronie pielgrzymów,
Święty Krzysztofie, Patronie podróżujących,
Święty Krzysztofie, Patronie kierowców,
Święty Krzysztofie, Patronie lotników i marynarzy,
Święty Krzysztofie, Patronie kolejarzy,
Święty Krzysztofie, Opiekunie możny,
Święty Krzysztofie, łaską wysłuchań przez Boga nagrodzony,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie,
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie,
Bądź nam miłościw, ~ wybaw nas, Panie,

Od grzechu każdego, ~ wybaw nas, Panie,
Od katastrof lotniczych i innych, za wstawiennictwem św. Krzysztofa,
Od złych przygód w podróży,
Od śmierci nagłej, zachowaj nas, Panie,
Od burz i powodzi,
Od wojen i wszelkich waśni,

My grzeszni Ciebie prosimy, ~ wysłuchaj nas, Panie,
Abyś nam grzechy nasze odpuścić raczył,
Abyś wstawiennictwo św. Krzysztofa za nami przyjąć raczył,
Abyśmy św. Krzysztofa ufnie na patrona swego obrali,
Abyśmy ufni w Jego opiekę ostrożności nie lekceważyli,
Abyśmy wzorem św. Krzysztofa uczynnymi i miłosiernymi byli,
Abyśmy o zbawieniu wiecznym pamiętali,
Abyśmy szczęśliwą śmiercią życie zakończyli,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami święty Krzysztofie.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Wszechmogący Boże, Stwórco świata i ludzi, błagamy Cię przez zasługi św. Krzysztofa o serca czułe dla bliźnich, pozbawione egoizmu i samolubstwa. Niech wzór św. Krzysztofa, który tak wiernie spełniał Twoje przykazania, rozbudzi w nas miłość bliźniego, posiadającą moc szlachetnego regulowania wszystkich spraw na ziemi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

CZYTAJ DALEJ

Abp Szal: szanujmy nasze rodziny i módlmy się, by nie uległy zniszczeniu

2020-08-13 20:17

[ TEMATY ]

rodzina

Przemyśl

abp Adam Szal

Marian Sztajner/Niedziela

Abp Adam Szal

Metropolita przemyski abp Adam Szal podczas czwartkowej mszy św. w Kalwarii Pacławskiej k. Przemyśla nawoływał, aby zwrócić wielką uwagę na rodziny, szanować je i modlić się, aby nie uległy zniszczeniu. Wcześniej odczytał dekret podnoszący tamtejszy kościół do rangi bazyliki mniejszej.

W Kalwarii Pacławskiej od wtorku trwa Wielki Odpust Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Jego punktem kulminacyjnym była czwartkowa msza święta pod przewodnictwem metropolity przemyskiego abp. Adama Szala, w czasie której został ogłoszony dekret podnoszący kalwaryjski kościół, gdzie znajduje się Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej, do godności bazyliki mniejszej.

Arcybiskup w czasie homilii, zwracając się do wiernych zachęcał, aby pozwolili karmić się eucharystią. „Bez eucharystii my chrześcijanie nie możemy żyć, nie ma niedzieli bez eucharystii, eucharystia gwarantuje nam związek z Panem Bogiem i daje nam siłę do dźwigania krzyża, który przybiera w naszym życiu różną postać(…). Eucharystia daje nam siłę do radykalizmu chrześcijańskiego, który jest tak bardzo potrzebny we współczesnym świecie” - przekonywał hierarcha.

Przypominając słowa kardynała Roberta Saraha z 2018 roku abp Szal mówił, że „trzeba wielką uwagę zwrócić na rodziny”.

„Na rodziny, które są tak niszczone, które są nieraz prowadzone do rozpadu. Szanujmy nasze rodziny i módlmy się o to, aby rodziny nie uległy zniszczeniu” - apelował.

Jego zdaniem właśnie takiej wizji chrześcijaństwa ma pomóc czwartkowa uroczystość, w tym ogłoszenie kościoła w Kalwarii Pacławskiej bazyliką mniejszą.

„To rzeczywiście nobilitacja tego miejsca. Nobilitacja miejsca, w którym Pan Bóg działa. Działa poprzez tajemnicę krzyża, tajemnicę eucharystii, która tu jest tak szczodrobliwie rozdzielana, poprzez tajemnicę Matki Bożej, która tutaj jest tak czczona” – mówił abp. Szal.

Zaznaczył, że w kontekście chrześcijańskim bazylika to dom samego Boga w Trójcy Świętej Jedynego, a w Kalwarii Pacławskiej to także dom Jego Matki.

Podkreśli też, że obecne nadanie tytułu bazyliki mniejszej „jest owocem wiary ludu pielgrzymującego razem z Maryją do Pana Boga, w kierunku tych trzech filarów: krzyża, eucharystii i Matki Bożej”.

Kalwaryjski kościół został podniesiony do godności bazyliki mniejszej decyzją Watykanu.

„Tytuł honorowy bazyliki mniejszej (basilica minor) jest nadawany przez papieża świątyniom wyróżniającym się wartością zabytkową, liturgiczną, pielgrzymkową i duszpasterską” – wyjaśnił PAP o. Jan Maria Szewek, rzecznik prasowy Krakowskiej Prowincji Franciszkanów, którzy od początku istnienia Kalwarii Pacławskiej się nią opiekują.

Po zakończeniu mszy św. odsłonięto tablicę upamiętniającą wydarzenie.

Kalwaria Pacławska to jedno z najbardziej znanych miejsc kultu w Polsce, często nazywana Jerozolimą Wschodu - ze względu na szczególny kult Męki Pańskiej, a z kolei z uwagi na obecność cudownego obrazu Matki Bożej i umiłowanie Maryi przez wiernych, nosi też miano Jasnej Góry Podkarpacia. Jest jednym z najbardziej znanych miejsc pielgrzymkowych w Polsce. Kult Matki Bożej Kalwaryjskiej datuje się już od XVIII stulecia.

Franciszkański kompleks klasztorny w Kalwarii Pacławskiej powstał na wzgórzu Karpat Wschodnich w XVII w. z pobudek religijnych wojewody podolskiego, kasztelana lwowskiego Andrzeja Maksymiliana Fredry z Pleszowic herbu Bończa. Legenda głosi, że podczas jednego z polowań puścił się w pogoń za szczególnie dorodnym okazem jelenia. Niespodziewanie zwierzę zatrzymało się, a wśród jego rogów pojawił się jaśniejący krzyż. Fredro postanowił upamiętnić to miejsce, wznosząc na wzgórzu kościół i klasztor, do którego sprowadził franciszkanów.

W XVII w. do Kalwarii z Kamieńca Podolskiego trafił cudowny obraz Matki Bożej, przed którym niegdyś modlili się królowie: Jan Kazimierz i Jan III Sobieski oraz polscy hetmani i książęta, a ponad 50 lat temu - kard. Karol Wojtyła. W księgach klasztornych i sanktuaryjnych odnotowano ponad 50 cudów.

Wokół klasztoru, wśród łąk i lasów rozsianych jest ponad 40 kaplic, w większości wchodzących w skład Drogi Krzyżowej, Dróżek Pana Jezusa, Dróżek Matki Bożej, Dróżek Pogrzebu i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. (PAP)

autor: Agnieszka Pipała

api/ mhr/

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję