Reklama

W trosce o ludzką płodność

2013-12-12 10:54

Dominika Warmuz
Edycja legnicka 50/2013, str. 7

Dominika Warmuz

„Dylematy dotyczące ludzkiej płodności” to tytuł sympozjum, które odbyło się 16 listopada na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który jednocześnie był jednym z organizatorów sympozjum

Wraz z uniwersytetem spotkanie zorganizowali: Stowarzyszenie „Fides et Ratio”, Instytut Papieża Jana Pawła II, Akcja Katolicka Diecezji Warszawsko-Praskiej i Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych. Wzięli w nim udział m.in. przedstawiciele diecezji legnickiej.

Sympozjum rozpoczęło się Mszą św., w czasie której uczestnicy modlili się za rodziny, szczególnie dziś zagrożone w swej egzystencji i prawach. Homilię wygłosił diecezjalny duszpasterz rodzin diecezji legnickiej ks. dr Bogusław Wolański. W swoim słowie zwrócił szczególną uwagę na zgubne teorie i ideologie, które wkradają się w życie człowieka. Jedną z nich jest ideologia gender, która uderza w rodzinę jako podstawową komórkę społeczną i jest oparta na małżeństwie mężczyzny i kobiety. Kapłan wspomniał również, że możemy dostrzec coraz więcej ludzi, którzy błądzą w ciemnościach, próbując narzucić światu niezgodny z naturą człowieka rytm życia, a życie w ciemności, bez światła wiary, to życie w ciągłym strachu.

Sympozjum podzielono na cztery części tematyczne. Pierwsza z nich objęła zagadnienia dotyczące ludzkiej płodności, zagrożeń płynących z ideologii gender oraz edukacji seksualnej młodzieży. Prelegentami byli: Teresa Król i Małgorzata Walaszczyk, która odczytała również wystąpienie nieobecnego na konferencji abp. Henryka Hosera SAC. Podkreślono, że obecnie bardziej zwraca się uwagę na środowisko zewnętrzne (ekologię życia) niż na rodzinę, jako pierwsze i naturalne środowisko, w którym człowiek przeżywa pierwsze doświadczenia, a przede wszystkim uczy się miłości. Podkreślono również istotę lekcji wychowania do życia w rodzinie, które wspierają rodzinę, promują integralną wizję ludzkiej seksualności, kształtują dojrzałe postawy prorodzinne i prozdrowotne. Mówią otwarcie o antykoncepcji i jej konsekwencjach oraz uczą podstaw naturalnych metod planowania rodziny.

Reklama

Druga część konferencji poświęcona była szkodliwości antykoncepcji (fizjologicznej i psychologicznej) oraz różnicom między antykoncepcją a naturalnym planowaniem rodziny, czyli naturalnymi metodami rozpoznawania płodności. Prof. Bogdan Chazan, dyrektor Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. Świętej Rodziny w Warszawie, wskazał szereg chorób i dolegliwości, będących powikłaniami długotrwałego stosowania antykoncepcji (m.in. większe ryzyko zachorowania na nowotwory jajnika, piersi i szyjki macicy; wzrost ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej; spadek libido, zmniejszenie płodności kobiety i wiele innych). Podkreślił również, że środki antykoncepcyjne są bardzo często (a nawet zbyt często) stosowane w leczeniu różnych schorzeń ginekologicznych. Z jednej strony są traktowane przez pacjentki nie jako środek, który leczy choroby, a jako środek, który poprawia cykl i cerę. Z drugiej strony prawdziwa choroba pozostaje nietknięta, a po odstawieniu środków dolegliwości wracają. Może to prowadzić do nieprawidłowej diagnostyki leczenia chorób ginekologicznych. Prelekcję prof. Chazana kontynuowała prof. KUL dr hab. Urszula Dudziak, która odniosła się do psychologicznych skutków stosowania antykoncepcji. Wskazała, że wyborowi stosowania antykoncepcji sprzyja hedonizm, czyli używanie drugiego człowieka do zaspokajania swoich własnych potrzeb. Z psychologicznego punktu widzenia, przy stosowaniu antykoncepcji praktycznie nie można mówić o używaniu takiego czy innego środka, ale trzeba mówić o stylu życia i postawie, która może się wyrazić w słowach: „chcę ciebie, ale nie chcę twojej płodności”. Ponadto omówiła wartość naturalnych metod planowania rodziny. Podkreśliła, że stosowanie środków antykoncepcyjnych początkowo budzi radość i euforię z braku ograniczeń. Jednak ich długotrwałe stosowanie prowadzi do przesytu aktu seksualnego, rutyny i nudy. Spada wartość i jakość stosunków seksualnych. Przy korzystaniu z metod naturalnych współżycie może być wartością oczekiwaną i intrygującą. Prelegentka przedstawiła swoją autorską definicję naturalnych metod planowania rodziny: – To planowanie dzietności rodziny w oparciu o naturalny, fizjologiczny rytm płodności. Wymaga rozpoznawania dni płodnych i niepłodnych w cyklu oraz dostosowania zachowań seksualnych do zamierzeń prokreacyjnych – mówiła. Na zakończenie Pani Profesor zaprezentowała wiele zalet stosowania metod naturalnych planowania rodziny, które przedstawiła w oparciu o badania naukowe i opinie.

Trzecia i czwarta część sympozjum obejmowały zagadnienia dotyczące problemów bioetycznych, zapłodnienia metodą in vitro; przedstawiono leczenie metodą naprotechnologii, postawy wobec daru życia oraz poruszono kwestię zespołów postaborcyjnych. Prelegentami byli, m.in.: prof. dr hab. med. Alina Midro, prof. UKSW dr hab. Maria Ryś, ks. prof. Piotr Mazurkiewicz z Papieskiej Rady ds. Rodziny z Rzymu.

Uczestnikami sympozjum z diecezji legnickiej byli: diecezjalny duszpasterz rodzin ks. dr Bogusław Wolański, diecezjalna doradczyni życia rodzinnego Dominika Warmuz oraz państwo Anna i Janusz Chudybowie z Warty Bolesławieckiej.

Tagi:
sympozjum

Sukces o kobiecym obliczu

2019-03-24 09:36

Beata Włoga

Pod takim tytułem w Częstochowie 23 marca br. już po raz 6. odbyło się sympozjum „Dar Bycia Dojrzałą Kobietą” organizowany przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej.

Beata Włoga/Niedziela

W tym roku gośćmi specjalnymi były- jak sugeruje hasło sympozjum, kobiety sukcesu: Dominika Figurska, aktorka i dziennikarka telewizyjna, dr Katarzyna Kwarecka z Kliniki Medycyny Estetycznej i Laseroterapii oraz Małgorzata Nawrocka, pisarka, poetka, autorka licznych publikacji.

Zobacz zdjęcia: Sukces o kobiecym obliczu

Spotkanie miało miejsce w Wyższym Seminarium Duchownym, rozpoczęło się Mszą św. sprawowaną przez bp. Andrzeja Przybylskiego w koncelebrze m.in. księży asystentów AK Radosława Rychlika i Jacka Michalewskiego. Warto zaznaczyć, że w Eucharystii uczestniczyli także członkowie Akcji Katolickiej z całej Polski, z prezes KIAK Urszulą Furtak, którzy przeżywali w tym miejscu rekolekcje.

- Każdy rodzic robi wszystko, aby życie jego dzieci było piękne. Takim Ojcem jest względem nas Bóg – mówił w homilii bp Przybylski. Stworzył świat, z pięknem natury jako dar dla człowieka. Dziś płeć pokazuje się jako niewolę, mówi się o wyborze między byciem kobietą a mężczyzną. Wiele kobiet odrzuca dar macierzyństwa, zaprzeczając swojemu powołaniu. Przed Akcją Katolicką jak i przed każdym katolikiem stoi zadanie powracania do źródeł, ponieważ dziś toczy się wojna cywilizacyjna o koncepcję człowieka. Kto zaneguje plany Boże, zaneguje siebie i człowieczeństwo- podkreślił bp Andrzej.

Uczestników sympozjum przywitał prezes DIAK dr Artur Dąbrowski, a wiceprezes Renata Olczyk odczytała list od premier Beaty Szydło.

W wystąpieniach prelegentek przewijały się osobiste wątki. Każda z pań mówiła o wierze i relacji z Bogiem, która przenika życie zawodowe i determinuje ich wybory.

Dominika Figurska zapytana, czy pojęcie sukcesu nie kłóci się z pokorą, odpowiedziała, że ważne jest podejście do naszych osiągnięć. - Wszystko, co robię, robię na Bożą Chwałę. Za swój najważniejszy sukces uważa rodzinę, męża i piątkę dzieci, dziś mocno angażuje się w obronę życia i ochronę dzieci przed szkodliwą edukacją LGBT w szkołach.

Dr Katarzyna Kwarecka w swej pracy nie tylko poprawia urodę swych pacjentów, ale poświęca im czas i wspiera modlitwą. Największym jej sukcesem jest syn, pasją malarstwo. Jej obrazy można oglądać w klinice, którą prowadzi. Jako wolontariuszka opiekuje się dziećmi w ośrodku przedadopcyjnym.

Małgorzata Nawrocka zapewnia, że jej pisarstwo miało być krótką przygodą, a jest sposobem na życie. W swych działaniach zawsze kieruje się wolą Pana Boga i wsłuchuje się w Jego pragnienia. Rozpowszechnia wiedzę nt. zagrożeń, jakie niosą okultyzm i new age.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kenijski franciszkanin najlepszym nauczycielem na świecie

2019-03-26 07:25

Vaticannews.va

O. Peter Tabichi, nauczyciel matematyki w jednej ze szkół w Kenii otrzymał nagrodę dla najlepszego nauczyciela na świecie. Na działalność edukacyjną w swoim regionie będzie mógł przeznaczyć milion dolarów.

36-letni franciszkanin poza nauczaniem matematyki przyczynił się także do wyciszenia napięcia pomiędzy grupami etnicznymi w swojej wiosce poprzez utworzenie tzw. „Klubu Pokoju”. 80 proc. swojej pensji przeznacza dla najbiedniejszych, ucząc jednocześnie metod uprawy pozwalających na to, by plony przetrwały suszę. To niektóre z powodów, dla których jury wybrało o. Tabichi z grona ponad 10 tys. kandydatów z całego świata.

Była to już piąta edycja konkursu organizowanego przez fundację Varkey’a.

Na ceremonii w Dubaju franciszkanin mówił, że ta nagroda otworzy przed młodzieżą nowe możliwości oraz będzie znakiem, że nie ma rzeczy niemożliwych. Uczniowie nie będą więcej powstrzymywani przez brak oczekiwań i ambicji. Afryka wykształci naukowców, inżynierów, przedsiębiorców, których nazwiska będą znane w każdym zakątku świata – przekonywał duchowny.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Papież: poczucie humoru jest postawą najbliższą łaski Bożej

2019-03-26 14:42

vaticannews / Rzym (KAI)

Franciszek złożył niezapowiedzianą wizytę na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. Wspólnota akademicka zgromadziła się dzisiaj na tradycyjnej medytacji wielkopostnej. Poprowadził ją sam Papież. Ojciec Święty nawiązał do tekstu z księgi proroka Daniela, opowiadającego o trzech młodzieńcach, którzy w obliczu prześladowań zachowali wiarę w Boga oraz posłuszeństwo prawu.

Grzegorz Gałązka

Pamięć zawsze daje siłę: pamięć przeszłości nie niesie jedynie orędzia, ale daje poczucie przynależności do ludu – mówił Franciszek. – Trzeba pamiętać o korzeniach, które są czym innym niż drzewo. One są pod ziemią. Pamięć jest jak żywotny sok, który płynie od korzeni i pozwala rozwijać się drzewu. Papież nawiązał do stylu życia współczesnych ludzi, który często jest naznaczony wygodnym i zachłannym indywidualizmem. Przejawia się on m.in w „zimie demograficznej”. To jest drzewo bez owoców. Ludzie zainteresowani są przede wszystkim realizacją siebie. To jest podejście prymitywne, które z pozoru jest jedynie „kulturalne”. Ono nie pozwala tworzyć historii, pozostawić po sobie historii. Ojciec Święty wskazywał na potrzebę zmiany paradygmatu. Zachęcał do „odważnej rewolucji kulturalnej”, która przyniesie „nową ewangeliczną hermeneutykę”, aby lepiej zrozumieć życie, świat oraz ludzi.

"Jeszcze nie przezwyciężyliśmy logiki illuminizmu, nie pokonaliśmy jej. I to jest właśnie wyzwaniem: nowa hermeneutyka, która idzie w tym kierunku. Hermeneutyka pamięci, przynależności do ludu, tworzenia historii; hermeneutyka podążania w nadziei, hermeneutyka – powtarzam jedną rzecz, którą bardzo lubię przypominać – wskazał Franciszek – trzech języków, razem, w harmonii. Język umysłu, język serca, język rąk. W ten sposób, że to co się myśli, to się też czuje i robi; czuje się to, co się myśli i robi; robi się to, co się czuje i myśli. Potrzebujemy tej hermeneutyki, aby przezwyciężyć dziedzictwo iluminizmu".

Papież przypomniał studentom, że życie nie zaczyna się od nich, ale potrzebuje ich, aby szło naprzód. Zachęcił do bycia zakorzenionymi w pamięci przodków oraz w poczuciu przynalezności do ludu. Teraźniejszość jest wasza i nie jest wasza – zwrócił uwagę Ojciec Święty. - To jest dar, który przychodzi z historii, ofiarowany każdemu, ale po to, aby ponieść go dalej. Decyzją każdego jest powiedzenie „tak”, aby ten dar mógł się rozwijać i przyniósł owoce. Papież zachęcił zebranych, aby nie zagubili swojej młodości, poczucia humoru. To jest postawa najbliższa łaski Boga.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem