Reklama

1000 wydań „Aspektów”

Zapiski z „aspektowego” archiwum

2015-05-28 10:39

Ks. Adrian Put
Edycja zielonogórsko-gorzowska 22/2015, str. 4-5

Archiwum „Aspektów”
Jedno z pierwszych spotkań redakcyjnych w 1996 r.

Ukazał się właśnie tysięczny numer Pisma Diecezjalnego „Aspekty”, które od 1996 r. wydawane jest jako wkładka do Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Przed tygodniem opublikowaliśmy na naszych łamach informację o chorobie i rezygnacji z urzędu naszego biskupa diecezjalnego Stefana Regmunta. 1000. wydanie miało zatem szczególny temat i skłaniało nas do jeszcze większej refleksji i modlitwy za naszego Biskupa. Dziś chcemy przyglądnąć się tej naszej „aspektowej” historii pisanej „niedzielnymi” wierszami.

Czas historii sprawił, że „Aspekty” stały się diecezjalnym dodatkiem do Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Pierwszy numer ukazał się 31 marca 1996 r. W słowie od redaktora czytamy: „Potrzebą chwili stało się, by ta forma diecezjalnej pracy ewangelizacyjnej nabrała dziś przyspieszenia. Decyzją Księdza Biskupa Ordynariusza została podjęta współpraca ze znanym i cenionym w całej Polsce tygodnikiem «Niedziela»”.

Umowa

16 lutego 1996 r. została zawarta umowa pomiędzy Kurią Metropolitalną w Częstochowie, wydawcą Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, reprezentowaną przez ks. dr. Ireneusza Skubisia, a Kurią Diecezjalną Zielonogórsko-Gorzowską, reprezentowaną przez ks. inf. Mieczysława Marszalika. Przedmiotem umowy była zielonogórsko-gorzowska edycja „Niedzieli”, która zachowywała dotychczasowy tytuł diecezjalnego miesięcznika „Aspekty”. Redakcja zielonogórsko-gorzowskiej edycji od początku mieści się przy pl. Powstańców Wielkopolskich 2 w Zielonej Górze.

Reklama

Pierwsze spotkania

16 lutego odbyło się w Kurii Biskupiej w Zielonej Górze pierwsze spotkanie redakcji „niedzielnych” „Aspektów”. Uczestniczyli w nim: ks. Eugeniusz Jankiewicz, ks. Jan Romaniuk, ks. Andrzej Draguła, Kazimierz Marcinkiewicz, Elżbieta Grudzińska, Dariusz Świdkiewicz, Lilla Wójkiewicz i Zofia Wyrzykowska. W trakcie spotkania zostały przedstawione koncepcje współpracy z redakcją w Częstochowie oraz formy promocji czasopisma w naszej diecezji. W szczególności zaplanowano teksty do druku w pierwszych numerach, począwszy od 31 marca 1996 r.

Ks. Eugeniusz Jankiewicz – redaktor naczelny „Aspektów” z wielką serdecznością zachęcał zespół do podejmowania wszelkiej aktywności mającej na celu właściwy i owocny proces ewangelizacji przez prasę diecezjalną.

3 marca 1996 r. odbyło się kolejne spotkanie redakcji „Aspektów”. Tym razem, w nieco większym składzie, redaktorzy spotkali się w Gorzowie. W jego trakcie wszyscy uczyli się pisania felietonów.

Pierwsza konferencja prasowa

15 marca 1996 r. o godz. 12 w Sali nad Księgarnią św. Antoniego odbyła się pierwsza konferencja prasowa. Zorganizowano ją w celu poinformowania o inicjatywie powstania zielonogórsko-gorzowskiej edycji Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Odtąd miesięcznik diecezjalny „Aspekty” ukazywać się będzie jako tygodnik – wkładka do „Niedzieli”. Zebranych powitał ks. Eugeniusz Jankiewicz – redaktor naczelny. W trakcie konferencji poinformowano o wszelkich zmianach związanych z wydawaniem nowych „Aspektów”. Z zaproszonych na konferencję dziennikarzy przybyli przedstawiciele: TV 51 – Zielona Góra, Radia Gorzów, „Gazety Powiatowej” w Świebodzinie, „Gazety Wyborczej” – oddział w Zielonej Górze, „Gazety Lubuskiej” i Telewizji Przewodowej. W Telewizji 51 można było tego dnia zobaczyć fragmenty spotkania, zaś w „Gazecie Lubuskiej” ukazała się relacja ze spotkania.

Kolejne plany

Zaraz po zakończeniu konferencji prasowej zespół redakcyjny spotkał się na kolejnym kolegium redakcyjnym. W jego trakcie omówiono następujące zagadnienia: współpracę z dziennikarzami „Aspektów”, dotychczasowy i planowany kolportaż czasopisma w diecezji i poza nią, treści kolejnych numerów, problem statutu redakcji, sprawy finansowe oraz wolne wnioski.

W trakcie spotkania zaplanowano także terminy i tematy kolejnych spotkań redakcyjnych oraz plany na najbliższy okres. Niezwykle ważna okazała się sprawa właściwej współpracy i organizacji pracy kolporterów „Aspektów”.

Kolporter na wagę złota

O tym, jak docierać będzie prasa katolicka do poszczególnych parafii na terenie całej diecezji, dyskutowano wspólnie z kierowcami Kurii Biskupiej, którzy mieli największe doświadczenie w przemieszczaniu się po rozległych jej terenach. Obszar diecezji podzielono wśród pięciu kolporterów, aby można było jak najsprawniej rozwieźć „Niedzielę” z „Aspektami” do wszystkich parafii.

Kierowcy diecezjalni mieli odbierać gazetę każdego tygodnia z drukarni w Kielcach. Wiązało się to z pokonywaniem setek kilometrów. Każdy z kolporterów otrzymał do obsługi prawie 50 parafii. Kierowcy zrobili wszystko co w ich mocy, aby pierwszy numer dotarł na parafie bez problemów.

Gdy zostawiali paczki z gazetami na parafiach, proboszczowie z dużym zainteresowaniem zaglądali do pachnącej świeżością gazety. Niektórzy dodawali, że szkoda starego miesięcznika, ale zobaczymy, jak ludzie przyjmą nowe.

Pierwsze wydanie

No i 31 marca 1996 r. ukazały się nowe „Aspekty”, teraz jako wkładka do Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. W pierwszym wydaniu znalazły się m.in. następujące teksty: list pasterski bp. Adama Dyczkowskiego „Tygodnik «Niedziela» – diecezjalnym tygodnikiem”, o Diecezjalnych Dniach Młodzieży w Zielonej Górze w dniach 30-31 marca, wywiad z ks. kan. Stanisławem Garncarzem – proboszczem parafii katedralnej „Rodzinom potrzeba «Niedzieli»”, wywiad z bp. Adamem Dyczkowskim „«Niedziela» dla diecezji zielonogórsko-gorzowskiej” i inne.

Z tej okazji ks. Eugeniusz Jankiewicz pisał w słowie od redaktora: „Dziesięć lat temu w naszej diecezji podjęte zostało to ważne zadanie Kościoła [wydawania prasy katolickiej] przez zespół młodych ludzi wywodzących się z Duszpasterstwa Akademickiego, tworzących redakcję miesięcznika «Aspekty» z siedzibą w Gorzowie. Dzięki tej społecznej inicjatywie od kilku już lat «Aspekty» były pismem czytanym przez całe rodziny, stając się narzędziem nowej ewangelizacji. 50 lat temu w 1946 r. nasza diecezja wydawała popularny w całym kraju «Tygodnik Katolicki». Potrzebą chwili stało się, by ta forma diecezjalnej pracy ewangelizacyjnej nabrała przyspieszenia. Decyzją Księdza Biskupa Ordynariusza podjęta została współpraca ze znanym i cenionym w całej Polsce Tygodnikiem «Niedziela». Oddając do rąk Czytelników pierwszy numer «Niedzieli» zielonogórsko-gorzowskiej, życzymy sobie, by przysłużyła się ona ożywieniu oraz pogłębieniu świadectwa chrześcijańskiego życia w naszym Kościele diecezjalnym”.

Warsztaty dziennikarskie

11 maja 1996 r. odbyły się w Zielonej Górze warsztaty dziennikarskie. Były one skierowane do współpracowników oraz korespondentów pragnących nawiązać współpracę z redakcją. Warsztaty rozpoczęli ks. Eugeniusz Jankiewicz oraz ks. Andrzej Draguła – asystent kościelny „Aspektów”. Jak zapisał nasz redakcyjny kronikarz: „Przyszli dziennikarze wsłuchiwali się z uwagą w to, co przekazywali im «wykwintni» profesjonaliści. Spotkanie cieszyło się tak dużym zainteresowaniem, że zaplanowano kolejne warsztaty”.

Głogowskie wsparcie

Dotąd redakcja „Aspektów” składała się z redaktorów z Gorzowa i Zielonej Góry oraz korespondentów. Od 20 czerwca 1996 r. grono to zostało zasilone przez głogowski zespół. Jak napisał wówczas ks. Eugeniusz Jankiewicz: „W czwartym miesiącu pracy redakcyjnej przy nowej edycji «Niedzieli» dla naszej diecezji pragniemy podzielić się z naszymi czytelnikami radosną nowiną. Z dniem 20 czerwca do grona zielonogórsko-gorzowskiej rodziny dziennikarskiej związanej z «Aspektami» dołącza nowo powstały głogowski zespół redakcyjny skupiony przy parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski na osiedlu Kopernik. Ufamy, że to nowe wsparcie wychodzące z ważnego dla naszej diecezji ośrodka duszpasterskiego, jakim jest miasto Głogów, pomoże nam odnajdywać coraz skuteczniej drogę w docieraniu do umysłów i serc naszych czytelników”.

Częstochowskie prowadzące

Obok redakcji edycji w Zielonej Górze, wraz z zespołami w Gorzowie i Głogowie, „Aspekty” miały od początku także swojego częstochowskiego redaktora prowadzącego. Na samym początku była to Margita Kotas. Później zastąpiła ją Ilona Kisiel.

Bez częstochowskiego redaktora ciężko wyobrazić sobie normalne funkcjonowanie redakcji. To prowadzący opiekował się i nadal opiekuje tekstami od momentu ich wysłania do Częstochowy aż do chwili wysłania zatwierdzonego wydania do drukarni. Później gazetami zajmowali się kierowcy i kolporterzy. Pod okiem częstochowskich redaktorów prowadzących nasze teksty dojrzewały i nabierały gazetowych rumieńców.

Spotkania redakcyjne

14 września odbyło się znów spotkanie całej redakcji z trzech ośrodków. Gorzów reprezentowali ks. Andrzej Draguła oraz Jerzy Krzyżanowski, Głogów ks. Rafał Zendran i Mariusz Kwiatkowski, Zieloną Górę ks. Eugeniusz Jankiewicz, Dariusz Świdkiewicz oraz Barbara Dziadura. Na spotkanie zostali zaproszeni także ks. Jan Romaniuk i Andrzej Chrzanowski. Zaplanowano pracę redakcji na najbliższe tygodnie oraz zastanawiano się nad kolportażem przez PP „Ruch”.

W zespole redakcyjnym spotkano się także 7 października. Tym razem rozmawiano o przygotowaniu do wizyty w diecezji papieża Jana Pawła II. Wystosowano także list protestacyjny przeciwko nowelizacji ustawy antyaborcyjnej.

Tak wyglądały te pierwsze miesiące „niedzielnych” „Aspektów”. Dziś pragniemy podziękować wszystkim, którzy wówczas podjęli to wielkie dzieło. Trwa ono do dziś, choć zmieniło się bardzo wiele. No może siedziba redakcji jest ta sama. Niech dalej pismo nasze służy sprawie nowej ewangelizacji przez media.

Tagi:
Niedziela

Reklama

Ks. dr Jarosław Grabowski, redaktor naczelny „Niedzieli” w Polskim Radiu Katowice

2019-04-20 17:37

AP

AP
Ks. dr. Jarosław Grabowski w rozmowie z red. Zdzisławem Maklesem

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego (21 kwietnia br.) Radio Katowice proponuje wielkanocne spotkanie z ks. dr. Jarosławem Grabowskim - nowym redaktorem naczelnym Tygodnika Katolickiego „Niedziela". Kilka minut po 12:00, na 98.4 FM w rozmowie z red. Zdzisławem Maklesem ks. redaktor opowie o nowych wyzwaniach „Niedzieli”. W rozmowie nie zabraknie także myśli związanych z przeżywaniem Wielkanocy.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Co z postem w Wielką Sobotę?

Ks. Paweł Staniszewski
Edycja łowicka 15/2004

Coraz częściej spotykam się z pytaniem, co z postem w Wielką Sobotę? Obowiązuje czy też nie? O poście znajdujemy liczne wypowiedzi na kartach Pisma Świętego. Chcąc zrozumieć jego znaczenie wypada powołać się na dwie, które padają z ust Pana Jezusa i przytoczone są w Ewangeliach.

Bożena Sztajner/Niedziela

Pierwszą przytacza św. Marek (Mk 9,14-29). Po cudownym przemienieniu na Górze Tabor, Jezus zstępuje z niej wraz z Piotrem, Jakubem i Janem, i spotyka pozostałych Apostołów oraz - pośród tłumów - ojca z synem opętanym przez szatana. Apostołowie są zmartwieni, bo chcieli uwolnić chłopca od szatana, ale ten ich nie usłuchał. Gdy już zostają sami, pytają Chrystusa, dlaczego nie mogli uwolnić chłopca od szatana? Usłyszeli wówczas znamienną odpowiedź: „Ten rodzaj zwycięża się tylko przez modlitwę i post”.
Drugi tekst zawarty jest w Ewangelii św. Łukasza (5,33-35). Opisuje rozmowę Pana Jezusa z faryzeuszami oraz z uczonymi w Piśmie na uczcie u Lewiego. Owi nauczyciele dziwią się, czemu uczniowie Jezusa nie poszczą. Odpowiada im wówczas Pan Jezus „Czy możecie gości weselnych nakłonić do postu, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, wtedy, w owe dni, będą pościć”

Dwa rodzaje postu

Przyglądając się obu obrazom widzimy, iż św. Marek i św. Łukasz przekazują nam naukę Pana o poście w podwójnym aspekcie. Omawiają ten sam znak, okoliczności wydarzeń ukazują jednak zasadniczą różnicę motywów skłaniających do postu. Patrząc bowiem od strony motywów, dostrzegamy w Kościele dwa rodzaje postu.
O jednym pisze św. Marek, można by go nazwać postem ascetycznym. Obowiązuje nas w środę popielcową i wszystkie piątki. Powstrzymujemy się od pewnych pokarmów oraz innych dóbr, przyjemności, i to wzmacnia naszą wolę w walce o dobro. Tą formą prosimy Boga o moc nadprzyrodzoną w walce z szatanem.
Święty Łukasz w cytowanym urywku Ewangelii mówi o drugim rodzaju postu. Obowiązuje on w Wielki Piątek. Zalecany jest też bardzo przez Kościół w Wielką Sobotę. Można nazwać go postem ontologicznym. Jego sens można wyrazić parafrazując słowa Jezusa: „Gdy zabiorą nam młodego pana; nie chcę już ani jeść, ani pić, bo nie ma pana młodego - i dlatego jestem smutny”. Bywa przecież często tak, iż człowiek zmartwiony odmawia jedzenia. „Gdy Pan wróci, z chęcią siądę do posiłku!”

Post aż do Rezurekcji

W związku z rozumieniem postu w Wielkim Tygodniu ostatnio zostałem zapytany, czy rzeczywiście obowiązuje on i przez całą Wielką Sobotę, bowiem w przekonaniu wielu katolików przestrzegany jest tylko do momentu powrotu do domu ze święconką, co najczęściej ma miejsce w godzinach przedpołudniowych.
Otóż najpierw musimy sobie uświadomić, iż w nawiązaniu do wypowiedzi Pana Jezusa w relacji św. Łukasza, Rezurekcja jest dla Kościoła powszechnego znakiem, że Pan zmartwychwstał (czyli wrócił). Stąd logika znaku domaga się, aby post w Wielką Sobotę obowiązywał do tej Wigilii Paschalnej - Rezurekcji przez cały dzień. Można się więc pytać, dlaczego częste przekonanie o poszczeniu w Wielką Sobotę tylko do południa? Ma to po części swoją motywację historyczną, bowiem poprzedni Kodeks Prana Kanonicznego, wydany w 1917 r. przez papieża Benedykta XV ustanawiał post w Wielką Sobotę do godz. 12.00. Dlaczego? Otóż w tamtych czasach Wigilię Paschy, czyli Rezurekcję, odprawiano w sobotę rano. Wigilia zaś to znak Zmartwychwstania. Jeśli Pan już wrócił - zmartwychwstał - traci sens dalszy post. Widzimy więc, że liturgicznie jest to zrozumiałe.
Jednak dzisiaj, tak jak w pierwszych wiekach, odprawiamy Wigilię (czyli Rezurekcję), w nocy, po zachodzie słońca. Stąd logika znaku domaga się postu do czasu Wigilii. Potwierdza to Konstytucja o Świętej Liturgii Soboru Watykańskiego II. Mówi wyraźnie i poucza, że „post paschalny zachowuje się obowiązkowo w Wielki Piątek, a zachęca, zaleca w miarę możliwości w Wielką Sobotę” (n. 110).
Widzimy więc, iż post w Wielką Sobotę aż do Wigilii nie jest obowiązkiem, ale jest bardzo zalecany i zgodny z wymową liturgii Triduum Paschalnego.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Oświadczenie Świdnickiej Kurii Biskupiej dotyczącego listu otwartego nauczycieli

2019-04-23 20:05

xdm / Świdnica (KAI)

Świdnicka Kuria Biskupia oświadcza, iż zarzuty wobec Biskupa Świdnickiego są bezpodstawne ze względu na szerszy kontekst wypowiedzi - czytamy w przesłanym KAI komunikacie kurii diecezji świdnickiej. Dokument odnosi się do zarzutów środowiska nauczycielskiego wobec słów bp. Ignacego Deca, wypowiedzianych podczas wielkoczwartkowej homilii, w których odniósł się do trwającego strajku nauczycieli.

Oświadczenie Świdnickiej Kurii Biskupiej dotyczącego listu otwartego nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy.

W liście z dnia 19 kwietnia 2019 r. przekazanym przez grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy, zawarte zostały nieprawdziwe stwierdzenia:

1. „Sugerowanie parafianom jakoby nauczyciele nie wywiązują się ze swojej misji i nie trwają przy swoich uczniach do końca jest wysoce niesprawiedliwe i krzywdzące tę grupę zawodową, która – jak żadna inna – poświęca się ich edukacji i wspiera w wychowaniu”.

2. „skłócanie społeczeństwa ze sobą poprzez przywoływanie na mszy bolesnych, nawiązujących do tragicznych przykładów z naszej historii, a tym samym nieadekwatnych do obecnej sytuacji społecznej”.

Świdnicka Kuria Biskupia oświadcza, iż powyższe zarzuty wobec Biskupa Świdnickiego są bezpodstawne ze względu na szerszy kontekst wypowiedzi. Dla właściwej interpretacji wypowiedzianych słów, które stanowiły impuls dla Autorów listu otwartego, należy zauważyć, że Ksiądz Biskup Ignacy Dec podczas homilii wygłoszonej w Wielki Czwartek w trakcie liturgii Wieczerzy Pańskiej, odwołując się do przesłania i treści tego dnia, zwrócił uwagę na wynikającą z wydarzeń Wieczernika wieloraką postawę służby bliźniemu.

Poniżej fragment homilii:

„Drodzy bracia i siostry, Podczas Ostatniej Wieczerzy bardzo wymownym gestem był obrzęd umycia nóg (…). To wieczernikowe umycie nóg, które jest symbolem służby drugim, stało się szczególnym zobowiązaniem uczniów Chrystusa. Jest ono istotą miłości, osnową nowego przykazania, które zostało ogłoszone właśnie w Wielki Czwartek. Dlatego dziś, tego wieczoru, śpiewamy pieśni wzywające nas do przestrzegania tego najważniejszego przykazania: "Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem"; "Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego". Oto nasze zadanie rodzące się z Eucharystii. Przez celebrację Mszy św. nie tylko wchodzimy w jedność z Bogiem, ale jesteśmy z niej posyłani, by służyć drugim i tworzyć z nimi jedną rodzinę dzieci Bożych.

W ubiegłym tygodniu w ramach wizytacji kanonicznej odwiedziłem z ks. proboszczem dwoje chorych osób. Byli to małżonkowie, już w bardzo podeszłym wieku; on - lat 92, ona - 88. Zimą 1940 roku wraz ze swoimi rodzicami zostali zesłani na Sybir, w krainę głodu i mrozu. Byli tam dwa lata a potem 4 lata w Kazachstanie. Cudem wrócili do Polski. Pobrali się. Urodzili i wychowali czworo dzieci. Złożyli świadectwo, że przetrwali dzięki modlitwie i niesieniu sobie wzajemnej pomocy. Lata małżeńskie przeżyli w miłości i zgodzie. Dziś ksiądz z parafii przynosi im Komunię Świętą. Otrzymują w Niej moc - jak mówią - do wzajemnej służby.

Dlaczego dzisiaj kuleje miłość w rodzinach? Może dlatego, że brak jest modlitwy, ze nie docenia się mocy Eucharystii. Zobaczcie, ile ludzi chodzi do kościoła. W naszej diecezji niecałe 30%. W Wałbrzychu gdzieś koło 10%. A we wschodnich diecezjach około 60 – 70%. A reszta? I potem mamy mieć dobrze wychowanych ludzi, dobrych nauczycieli? Korczak poszedł na śmierć z dziećmi do komory gazowej, nie zostawił ich, a dzisiaj różnie bywa. Dajemy dzieci komuś i czasem oni pilnują swoich spraw, a nie tych, którym powinni służyć.

Przepraszam, że to mówię, ale to jest też coś, co nas boli. My się modlimy. Nie chcemy tu być stroną jednych czy drugich. Modlimy się, żeby to się rozwiązało po Bożemu, bo nauczyciele też muszą być wynagradzani, bo to jest wielka służba, trudna służba i bolejemy, jak ona kuleje”.

Mamy głęboką nadzieję, że powyższe informacje ostudzą trwającą w mediach dyskusję, a przy tym pomogą zdezorientowanym odbiorcom przekazów medialnych na temat nauczania Księdza Biskupa Ignacego Deca uzyskać pełny i rzetelny obraz głoszonego słowa.

Ks. dr Daniel Marcinkiewicz

Rzecznik Świdnickiej Kurii Biskupiej

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem