Reklama

Źrenica pasterskiego oka (3)

2017-04-06 09:46

Al. Piotr Kończyński
Edycja zamojsko-lubaczowska 15/2017, str. 2-3

Archiwum autora

O roli seminarium duchownego z bp. Marianem Rojkiem, pasterzem diecezji zamojsko-lubaczowskiej, rozmawia alumn Piotr Kończyński

AL. PIOTR KOŃCZYŃSKI: – Powróćmy jeszcze do doświadczenia posługiwania Księdza Biskupa w seminarium przemyskim. Czy dostrzega Ksiądz Biskup jakieś różnice w funkcjonowaniu między nim a seminarium zamojsko-lubaczowskim? Może ma Ksiądz Biskup własną wizję naszego seminarium?

BP MARIAN ROJEK: – Miałem możliwość zasmakowania różnych seminariów, gdy chodzi o stronę wychowawczą i wykładową. Mam doświadczenia z seminarium przemyskiego, z sandomierskiego – gdzie też przez kilka lat byłem wykładowcą – oraz z rzeszowskiego, w związku z pochodzeniem stamtąd i dosyć częstymi kontaktami. Przede wszystkim dostrzegam taką różnicę, o której już wspomniałem, że u nas przestrzeń intelektualna jest całkowicie oddana uniwersytetowi i właściwie to on przygotowuje wiedzę alumnów, a ja, jako pasterz, nie mam na to bezpośredniego wpływu. W przypadku, gdy seminarium jest w diecezji, biskup ma taką możliwość, choćby doboru wykładowców oraz ustalania pewnych spraw, np. związanych z egzekwowaniem nabytej przez alumnów wiedzy. Zaletą wtedy jest również i to, że w konferencjach przełożonych uczestniczy np. czterdziestu wykładowców. Wspólnie debatują oni nad klerykami, np. w kwestii dopuszczenia do święceń diakonatu czy prezbiteratu, omawiając ich cechy pozytywne oraz ujemne, nad którymi alumni winni jeszcze pracować. Każdy z nich może wypowiedzieć własne zdanie na temat alumna, bo mają styczność z nimi na co dzień. W naszym seminarium ten element niestety odpada. A więc jest trudniej naszym przełożonym podjąć decyzję, bo nie dysponują tym pomocniczym głosem wykładowców w takim szerokim i bezpośrednim zakresie.
Kolejnym brakiem jest to, że choć nasi klerycy funkcjonują w lubelskich warunkach na tyle, ile mogą (np. uczestniczą w niedzielnej Mszy w parafii, podejmują działalność charytatywną, biorą udział w życiu różnych wspólnot), to jednak o wiele większe możliwości byłyby dla nich dostępne, gdyby seminarium funkcjonowało na terenie naszej diecezji. Wtedy można alumnów wprowadzić bezpośrednio w funkcjonowanie różnych struktur diecezjalnych, np. Caritasu, wolontariatu czy grup duszpasterskich. Próbujemy jednak angażować alumnów i diakonów w posługę w naszej diecezji, choć zawsze wiąże się to z trudnościami komunikacyjnymi. Przede wszystkim więc chodzi o to, by angażować ich w okresie wakacyjnym oraz podczas ferii, gdy przebywają w swoich domach. Stąd decyzja, żeby alumni uczestniczyli w obchodach Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku w katedrze zamojskiej, gdzie mają możliwość „smakowania” katedry – matki wszystkich diecezjalnych kościołów. Są wtedy wspólnotą i czują się z tą katedrą związani. Tam przecież będzie się rodziło ich kapłaństwo przez sakrament święceń.

– Czy więc w związku z tym Ksiądz Biskup zamierza podjąć jakieś dalsze działania, aby taką wizję diecezjalnego seminarium wcielać w życie?

– Tak. Marzenia trzeba mieć. Kto żyje, ten ma marzenia, a jeśli nie ma marzeń, to człowiek nie żyje i nie ma przyszłości. Więc mam marzenia; choć może głośno o tych marzeniach nie mówię, aczkolwiek wskazuję na nie przy różnych dyskusjach. Trzeba jednak pamiętać o jeszcze jednym: my mamy szczególną trudność, związaną z naszą tożsamością diecezjalną, gdyż jesteśmy diecezją jakby dwuczęściową. Dwie nazwy, ale też dwa różne regiony geograficzne, dwie odmienne mentalności, dwie bogate tradycje historyczne i doświadczenia przeszłości, a więc: część zamojska, która przynależała do diecezji lubelskiej, oraz część lubaczowska, która przynależała do lwowskiej, a aktualnie włączona w Podkarpacie. Te dwie świadomości organizm diecezji musi połączyć w jedno funkcjonowanie. To na pewno nie jest łatwe; tym bardziej że seminarium, będące pierwszym ogniwem spajającym diecezję w całość, jest poza terenem diecezji!
Marzenia więc są, ale z drugiej strony jest pewna rzeczywistość i roztropność. Każdy krawiec kraje materii, tak jak jej staje. Nie uszyje więc czegoś fantastycznego, jeśli ilość materiału jest niewystarczająca. Ale Opatrzność Boża działa różne cuda, więc modlimy się! Idealnie byłoby dla nas, gdybyśmy mieli seminarium w Zamościu czy gdzieś w pobliżu samego Zamościa. Na pewno znaleźliby się profesorowie, którzy by przyjeżdżali z Lublina, a nawet i z Przemyśla. Poza tym, przecież my mamy w diecezji ponad 400 kapłanów! Proszę policzyć, ilu wśród nich jest z tytułami naukowymi; ilu jest profesorów i księży po studiach specjalistycznych z tytułem doktorów, także habilitowanych, i takich, którzy pracują na placówkach naszej diecezji, ale chętnie podzieliliby się z alumnami swoją wiedzą i umiejętnościami. Nie mam wątpliwości, iż pośród naszych diecezjalnych kapłanów znaleźliby się chętni dla potrzeb naukowych i wychowawczych seminarium, tu, w sercu diecezji. Podejrzewam więc, że od tej strony nie byłoby aż tak wielkich kłopotów. Ale sytuacja na razie jest taka, jaka jest; za nią Panu Bogu dziękujemy, cieszymy się nią, próbujemy ją wykorzystać i dostosować. Marzenia mamy i od nich nie odstępujemy, za nie się modlimy i jesteśmy otwarci na „zaskoczenie” ze strony Bożej Opatrzności.

– Niebawem będziemy obchodzić 25-lecie naszego WSD. To stosunkowo krótki okres, aczkolwiek ważny. Może zechce Ksiądz Biskup skierować jakieś słowa do wszystkich absolwentów WSD, obecnych i dawnych przełożonych, do kleryków i do powołanych?

– Odwołam się do fantastycznego porównania, jakiego użył Ojciec Święty Franciszek podczas ŚDM w Krakowie: do kanapy i butów. Papież ukazał konieczność zejścia z tej wygodnej kanapy, do której się już przyzwyczailiśmy i na której czujemy się bezpieczni. Ona w pewien sposób nas usypia i nie wymaga od nas trudu. Leżąc na kanapie, niewiele jesteśmy w stanie zdziałać. A więc potrzeba zerwać się z niej i wskoczyć w wyczynowe buty, które są symbolem podjęcia działań, aktywności i trudu.
W tym obrazie poszedłbym jeszcze dalej: buty są różne. Proszę popatrzeć na Kościół zarówno powszechny, jak i diecezjalny. To jakby wielki sklep obuwniczy; ile jest w nim rodzajów butów! Każdy może dla siebie coś dobrać: jedną, dwie, trzy pary – takie, jakie mu pasują. Na wszelkie okoliczności, na każdą nogę, na każdą sytuację. Ale tych butów trzeba używać. Bo Pan Jezus nie będzie patrzył na to, czy one ładnie na naszych nogach wyglądają, czy mają kolorowe sznurówki, czy są dokładnie wypastowane; czy to są sandały, czy trapery, czy trzewiki. Lecz będzie kazał podnieść nam naszą nogę i popatrzy na podeszwę, czy jest ona schodzona dla Bożej sprawy. But może być zewnętrznie piękny, ale jeśli w nim się nie chodzi, to on nie spełnia swojej roli. Pozostaje pustym znakiem, niespełnionym symbolem. A Pan Jezus będzie pytał: czy ty dla Mojej sprawy, dla Mojego Kościoła, dla tych owieczek, do których zostałeś posłany, schodziłeś swoje kapłańskie buty, które otrzymałeś w dniu święceń? Co z nimi zrobiłeś, jak one wyglądają? One mogą być poreperowane, tak jak habit św. Franciszka, ale winny być od spodu zdarte z powodu zatroskania o samego Pana Boga i dzieło Boże.
Więc życzyłbym, żeby te buty, jakie Kościół nam daje, także dla kapłanów i kleryków, każdy dobierał stosownie do tego, jakie Pan Bóg mu przygotował. I żeby je zdzierał dla Bożej sprawy, dla Kościoła i jego świętości. I wtedy będziemy przeszczęśliwi. Życzę takich butów, które są schodzone dla realizacji Bożej woli, dla pożytku tych wiernych, którzy są w Kościele zaangażowani, ale także dla tych, którzy gdzieś się pogubili i poszli na inne pastwiska skubać sobie różnego rodzaju kwiatki, często zgubne w swych skutkach. Czasami trzeba, żeby pasterz poszedł w ciernie i wyciągnął tę owieczkę, i wziął ją na swoje ramiona, jak Jezus Chrystus, i poniósł ją z powrotem do bezpiecznej owczarni.

Tagi:
wywiad seminarium

Najtrudniejszy pierwszy krok

2018-06-13 10:08

Agnieszka Raczyńska
Edycja sosnowiecka 24/2018, str. I

Piotr Lorenc
Tegoroczni neoprezbiterzy

Gorąco jest na zewnątrz, gorący to czas dla tegorocznych maturzystów, którzy przystępują do egzaminów na wyższe uczelnie, gorący dla tych, którzy stają przed wyborem życiowej drogi, bo to już ostatni dzwonek na decyzję. Jedną z takich dróg wyboru jest poświęcenie się Bogu. Co jednak powiedzieć tym, którzy nie są na 100 procent pewni podjęcia decyzji o wstąpieniu do seminarium? Każda podróż, czy ta najkrótsza, czy ta z wielkimi przygodami, zaczyna się od pierwszego kroku, który jest najtrudniejszy. Gdy go nie zrobimy, nie przekonamy się, czy warto było.

– Zwracam się szczególnie do was, młodzi mężczyźni: jeżeli czujecie, że Bóg wzywa was – na różne sposoby – do pójścia za Nim, to nie bójcie się odpowiedzieć na Jego wezwanie. Odpowiedzcie na głos powołania kapłańskiego i nie martwcie się o to, czy dacie radę, czy sprostacie wymaganiom, jakie staną przed wami. Bóg wie, kogo powołuje i na pewno obdarzy was łaską potrzebną do podążania tą drogą. Pytanie tylko czy na nią odpowiecie? Chociaż nieraz bywają chwile trudne, to Chrystus i Jego Matka Maryja pomagają mi je przetrwać i sprawiają, by zaowocowały. Zróbcie to, co ja zrobiłem dwa lata temu i wstąpcie w bramy naszego seminarium – zachęca przyszłych alumnów kl. Maciej Byrczek.

Aby zostać przyjętym do Wyższego Seminarium Duchownego, należy przygotować następujące dokumenty i dostarczyć je najpóźniej w dniu egzaminu: własnoręcznie napisane podanie do księdza rektora o przyjęcie do WSD, własnoręcznie napisany życiorys, świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, świadectwo dojrzałości w oryginale, dyplom ukończenia katechizacji w szkole ponadgimnazjalnej (jeśli nie ma oceny na świadectwie), aktualną metrykę chrztu (z adnotacją o sakramencie bierzmowania), opinię o kandydacie do seminarium wyrażoną na piśmie przez księdza proboszcza własnej parafii oraz katechetę ze szkoły ponadgimnazjalnej, zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia studiów wyższych, kserokopię dowodu osobistego oraz 2 fotografie w stroju wizytowym.

– Na pewno decyzja wstąpienia do seminarium nie należy do łatwych. Myśl ta rodzi różne obawy i lęki. Tak jak wszędzie, są trudniejsze i łatwiejsze dni. Jednak gdy skończy się studia seminaryjne, przychodzi refleksja, że warto było, gdyż „idzie” o wielką stawkę, Chrystusowe kapłaństwo – podkreślają klerycy naszego seminarium.

Przed przyszłymi seminarzystami dwa terminy rekrutacyjne – w lipcu i we wrześniu. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej WSD.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Bydgoszcz: Monstrancja Fatimska podczas pielgrzymki na Jasną Górę

2018-07-17 21:22

jm / Bydgoszcz (KAI)

Akademicka grupa „Przezroczysta” przy parafii MB Królowej Męczenników w Bydgoszczy zaprasza do wspólnej modlitwy podczas Diecezjalnej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę w towarzystwie Monstrancji Fatimskiej „Niewiasta Eucharystii”, która wyruszy z pątnikami na szlak.

Aleksandra Wojdyło

Monstrancja - a w niej przede wszystkim Eucharystyczny Pan Jezus - staje się dla pielgrzymów wielkim darem w przygotowaniu do peregrynacji kopii cudownego Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej, której wizytę przeżywać będziemy w parafiach diecezji bydgoskiej od września. - Chcemy adorować Pana Jezusa poprzez Jego Matkę Maryję i od Tej, która jest „Pełna Łaski”, uczyć się wymawiać nasze codzienne „fiat” - powiedział ks. Piotr Wachowski.

Kapłan dodał, że adoracja Najświętszego Sakramentu podczas pielgrzymki staje się na dziś najważniejszą intencją dla diecezji. - Chcemy modlić się za młodzież w cieniu zbliżającego się synodu biskupów na temat ich wiary i rozeznania powołania, by wyraźnie odczytywała swoją życiową misję i odpowiadała na nią ochoczo - jednym słowem: by nie zabrakło naszej diecezji kapłanów i sióstr zakonnych. Tego roku intensywnej modlitwy o powołania nie możemy zmarnować i jest to zadanie każdego z nas - dodał.

Pierwsza Adoracja będzie miała miejsce podczas wieczoru uwielbienia „Pełna łaski” w Bazylice kolegiackiej św. Piotra i Pawła w Kruszwicy 22 lipca o godz. 20.

Monstrancje powstała w renomowanej pracowni Drapikowski Studio. Przedstawia Maryję - Niewiastę obleczoną w słońce, u której stóp znajduje się księżyc. W centrum, w sercu Niewiasty Eucharystii, znajduje się miejsce, w którym umieszczany jest Najświętszy Sakrament. Niepokalane Serce Maryi to Dom Jezusa Chrystusa, Księcia Pokoju. Symboliczną wartość monstrancji podkreśla 12 fragmentów meteorytu, rozmieszczonych w aureoli oraz fragment skały księżycowej, wtopiony pod stopami Maryi. Każdy z tych dodatkowych elementów posiada certyfikat NASA.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Wrocławskie małżeństwa z Equipes Notre-Dame już w Fatimie!

2018-07-18 17:52

Małgorzata Trawka

Wrocławskie małżeństwa z Equipes Notre-Dame już w Fatimie! Uczestniczą w Zgromadzeniu Światowym Ruchu END, które odbywa się raz na sześć lat i jest największym zgromadzeniem małżeństw na świecie.

Dariusz Pachucy

To niezwykłe spotkanie rozpoczęło się w poniedziałkowy wieczór piękną ceremonią otwarcia, podczas której dokonano prezentacji ekip z różnych części świata. We wtorek małżonkowie mieli możliwość wziąć udział w wielu konferencjach, zajęciach w grupach, uczestniczyć w Eucharystii i wspólnych modlitwach. Zgromadzeniu towarzyszy szereg dodatkowych wydarzeń kulturalnych, jak chociażby musicale. Małżeństwa z Wrocławia współtworzyły polskie stoisko, m. in. budując Wawel w 3D.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem