Reklama

Przed ingresem

2017-10-04 10:52

Notowała Anna Skopińska
Edycja łódzka 41/2017, str. 4

Filip Styrzyński
Powitanie w łódzkiej kurii

W sobotę 4 listopada o godz. 11, w liturgiczne wspomnienie św. Karola Boromeusza – patrona chrzcielnego św. Jana Pawła II, odbędzie się ingres abp. Grzegorza Rysia, metropolity łódzkiego, do bazyliki archikatedralnej. Weźmie w nim udział m.in. abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce

Ks. dr Grzegorz Dziewulski, wicedyrektor Instytutu Teologicznego w Łodzi, wykładowca WSD:

Nowy arcybiskup łódzki Grzegorz Ryś jest z wykształcenia historykiem Kościoła, znawcą epoki średniowiecza (mediewistą) – wywodzącym się spod znakomitej ręki ks. prof. Jana Kracika. Ta okoliczność sugeruje, że patrzy on na Kościół w szerszej perspektywie dwóch tysięcy lat jego dziejów, a więc świadom wpływu w nich tak ludzkich decyzji i działań, jak i łaski Ducha Świętego; podlegania z jednej strony trendom kulturowym, z drugiej zaś nieoczekiwanych odnowicielskich zwrotów i przełomów; zrozumienia dla wzrostu, ale i zagrożeń Kościoła w okresach pomyślności oraz dla regresu i niewierności w okresach burzliwych przemian czy cierpienia w czasach ucisku.

Abp Grzegorz Ryś bez wątpienia cieszy się wrażliwością i głębszym wglądem w dzieje i specyfikę relacji Kościół – społeczeństwo, choćby ze względu na znajomość dziejowego fenomenu, jakim była średniowieczna „christinitas”, orientacji w drogach, którymi przychodziła do Kościoła jego odnowa czy też poznania przemian, jakie w swoich dziejach przechodziły, struktur i form działania Kościoła.

Reklama

Wiele z jego wypowiedzi było szczególnie poruszających, jak choćby rozważania Drogi Krzyżowej odprawionej podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie czy też wskazówki skierowane do ewangelizatorów z Przystanku Jezus.

Filip Styrzyński
Abp Grzegorz Ryś z wolontariuszami podczas ŚDM (Anna Augustyniak – druga z prawej)

Z pewnością liczni świeccy, a zwłaszcza członkowie ruchów i stowarzyszeń katolickich, chętnie włączą się w jego ewangelizacyjne inicjatywy i projekty – tym chętniej, im bardziej świadomi są swojej odpowiedzialności za głoszenie Ewangelii i posiadanych możliwości, ale też pomni wielkiego zaangażowania ewangelizacyjnego swojego nowego pasterza w rodzimym Krakowie.

Anna Augustyniak, studentka:

Kim dla mnie ma być nowy Arcybiskup? Drogowskazem. Drogowskazem pokazującym, którą drogą mam podążać, aby coraz głębiej poznawać karty Ewangelii. Jako młoda osoba udzielająca się w Kościele, jako wolontariusz i członek Rady Młodych, oczekuję od nowego Księdza Arcybiskupa przede wszystkim głoszenia Dobrej Nowiny, jak i zrozumienia młodych, otwartości na nasze pomysły i pasterskiego błogosławieństwa na każdą naszą akcję, którą tworzymy, aby pokazać każdemu młody Kościół pełen radości i miłości młodych, którzy z wielką radością chcą uwielbiać Pana Boga poprzez różne akcje, spotkania i grupy formacyjne. Chciałabym, aby księża stawali się przyjaciółmi młodych, aby nie bali się prowadzić młodych i byli naszymi przewodnikami na drodze do Miłości. 

Dr Marcin Samosiej, lekarz, wspólnota neokatechumenalna:

Duże nadzieje wiążę z młodością naszego Księdza Arcybiskupa, z jego bogatą wiedzą i doświadczeniem, takim, z jakim dał się poznać w swoich książkach, które przecież są lekturą wielu z nas. To wszystko, czego naucza, jest bardzo bliskie życiu, bliskie człowiekowi, i bardzo mocno przybliża nam Chrystusa. On przybliża Ewangelię konkretnemu człowiekowi. Jego wypowiedzi nie są abstrakcyjne, ale bardzo życiowe i naprawdę bije z nich czysta Ewangelia i głębokie zrozumienie, że Chrystus potrzebny jest każdemu człowiekowi na jego poziomie życia. Wierzę więc, że ta jego posługa w naszej archidiecezji będzie też taka jak jego teksty, nauczanie i to, co daje się z nich wyczytać i zrozumieć.

Br. Franciszek Salezy Chmiel, przeor łódzkiego Konwentu Bonifratrów:

W Łodzi wciąż trwa zachwyt  drogą miłosierdzia, którą mogliśmy przejść podczas ubiegłorocznych Dni w Diecezji przed ŚDM, a  którą wyznaczyła w naszym mieście św. Faustyna. I to jest ta droga, którą, wydaje się, przyjmie abp Grzegorz Ryś. Ma on bowiem bardzo bogate doświadczenie z Odnową w Duchu Świętym, z Neokatechumenatem, z nową ewangelizacją, która idealnie wpisuje się również w nasz – zakonników – program życia. Zwłaszcza zakonu bonifratrów, dla którego miłosierdzie jest treścią i  zasadniczym celem. A te dwie małe stacyjki nieopodal – ul. Krośnieńska 9, gdzie mieszkała Helenka Kowalska, i Świnice Warckie, gdzie się urodziła i była ochrzczona, będą takim odniesieniem, że to miłosierdzie przez Faustynę przyszło do Łodzi. Myślę, że nasz Arcybiskup będzie z tego czerpał bardzo wiele miłosierdzia dla nas, jako swoich diecezjan, ale też dla siebie i tych wszystkich, do których został posłany.

Tagi:
abp Grzegorz Ryś

Abp Ryś na Przystanku Jezus: Bóg nie sieje idei!

2018-07-31 20:52

xpk / Kostrzyń (KAI)

- Bóg nie sieje idei! Bóg szuka ludzi, na których słowo się wypełnia! Nazywamy to najprościej w Kościele – świadectwem! – tłumaczył metropolita łódzki.

Piotr Drzewiecki
Abp Grzegorz Ryś

W trzecim i ostatnim dniu rekolekcji dla ewangelizatorów „Przystanku Jezus” w Kostrzynie nad Odrą, podczas Mszy świętej celebrowanej przez kapłanów przybyłych z całej Polski pod przewodnictwem arcybiskupa Grzegorza Rysia, prowadzący rekolekcje zatrzymał się na ewangelicznej przypowieści o chwaście.

- Wierzycie w to, że Bóg potrzebuje człowieka, którego może posiać, i z którego potem wzrasta życie? – pytał arcybiskup Ryś. - Bóg potrzebuje człowieka. On potrzebuje nie tylko tekstu pisanego, ale człowieka, by go posiać! – podkreślił.

- Bóg szuka ludzi! Nie chodzi o ludzi, którzy wiedzą o Bogu dużo, ale chodzi o ludzi, którzy z Boga się narodzili! Nie chodzi o tych, którzy przekazują wiedzę, ale o tych, którzy mają życie z Boga! – zaznaczył.

Metropolita łódzki wskazał także na to, kiedy człowiek może stać się Synem Królestwa, o którym mówi Jezus w ewangelii. - Jeśli jesteś przez Ducha Świętego prowadzony, żeby przyjąć Jezusa i uznać się za Jego własność, by Mu powiedzieć tak jak Piotr na jeziorze schylając się do Jego kolan: „Pan mój i Bóg mój”, to jest ten moment, kiedy ewangelia Ci mówi, że ty się rodzisz z Boga i stajesz się Synem Królestwa! To są ci ludzie, którzy są siani przez Boga. To są ci, którzy odkrywają w sobie życie z Boga. – zauważył pasterz.

Podczas homilii celebrans zadał uczestnikom także konkretne pytania: - Czy potraficie po tych trzech dniach rekolekcji powiedzieć, co się w was z Boga narodziło? Czy konkretnie potraficie pokazać te momenty, te myśli, to działanie, które z was samych, by się nie zrodziło ale w spotkaniu z Nim? - pytał zebranych.

Kończąc homilię kaznodzieja zwrócił uwagę zebranych na to, że człowiek ma przekonanie, że jest w stanie odróżnić dobrych od złych i odwołując się do fragmentu ewangelii wskazał na to, że poprzez tę przypowieść Jezus chce powiedzieć uczniom ale i nam: - skąd w was przekonanie, że potraficie odróżnić pszenicę od chwastów? Pozwólcie obojgu rosnąć do żniwa. Nie oddzielicie! Nie potraficie! Nie macie takich oczu! Nie macie takiego rozeznania! Odpuść sobie! Nie stawiaj się w miejsce Boga! Sąd należy do Pana! Pan ma to do siebie, że nie sądzi przed czasem! Pan ma w sobie cierpliwość! – zakończył arcybiskup!

Przed błogosławieństwem łódzki pasterz podzielił się swoim doświadczeniem spotkania ze św. Ignacym z Loyoli i podkreślił, że – pewnie zdarzy się wam w życiu tak, że wszystko zapomnicie z tego Ignacego, to niech się on wam przypomni jako patron rzymskich młodych prostytutek. Miłosierdzie jest czymś o czym się nie zapomina. Są takie spotkania z ludźmi i są to spotkania z ludźmi, których nie zapomnisz!- dodał.

Błogosławieństwem kończącym liturgię arcybiskup Grzegorz Ryś posłał uczestników rekolekcji do ewangelizacji.

Od jutra młodzi ewangelizatorzy wezmą udział w różnych spotkaniach przygotowanych przez organizatorów „Przystanku Jezus”, a także w wyjściach ewangelizacyjnych na Pol'and'Rock Festival 2018.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Program obchodów Uroczystości Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny

2018-08-13 07:23

Biuro Prasowe Jasnej Góry

14 sierpnia 2018 r., wtorek, wigilia uroczystości

BPJG

20.00 - Msza św. dla uczestników pieszych pielgrzymek, głównie z Warszawy - przewodniczy kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski; powitanie - o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry; Szczyt jasnogórski

- po Mszy św. Modlitwa Uwielbienia - prowadzi zespół „Mocni w Duchu”

- Apel Jasnogórski w Kaplicy Matki Bożej - o. Kazimierz Maniecki, definitor generalny Zakonu Paulinów

Czuwanie nocne - Ewangelizacyjna Piesza Pielgrzymka Salezjańska /Bazylika/

21.30 - Droga Krzyżowa Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej

15 sierpnia, środa, Uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny

5.30 - Godzinki

6.00 - Odsłonięcie Cudownego Obrazu Matki Bożej

Msza św. z homilią - o. Jan Poteralski, podprzeor Jasnej Góry

8.00 - Msza św. dla uczestników Pieszej Pielgrzymki Warszawskiej - przewodniczy kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski; homilia - o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry; Szczyt jasnogórski

10.00 - Misterium: „Tu zawsze byliśmy wolni” – prowadzi o. Nikodem Kilnar; występ Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”; uczestnictwo - Katolickie LO z Częstochowy

10.45 - Ingres księży biskupów

11.00 - Suma Pontyfikalna - przewodniczy abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski; homilia - abp Wacław Depo, metropolita częstochowski; powitanie - o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów poświęcenie ziół przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

Po Mszy św. - koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”

14.30 - Droga Krzyżowa - o. Wojciech Dec i Młodzież z Duszpasterstwa na „Halach”

16.00 - Różaniec - o. Longin Bekiel

18.30 - Procesja Eucharystyczna - o. Mariusz Tabulski, definitor generalny Zakonu Paulinów

19.00 - Msza św. z homilią - abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, powitanie - o. Mieczysław Polak, podprzeor Jasnej Góry

21.00 - Apel Jasnogórski - bp Józef Guzdek, biskup polowy Wojska Polskiego – Święto Wojska Polskiego /udział Kompanii Honorowej W.P./

Zapraszają Ojcowie Paulini

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 7/8 2018

Abp Szal: nowe życie jest możliwe

2018-08-14 20:56

pab / Kalwaria Pacławska (KAI)

Nowe życie jest możliwe – powiedział abp Adam Szal, który 14 sierpnia przewodniczył Mszy św. w czasie Wielkiego Odpustu Wniebowzięcia Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej koło Przemyśla. Na zakończenie liturgii metropolita przemyski udzielił specjalnego błogosławieństwa papieskiego.

Monika Jaracz | Archidiecezja Krakowska

– Nowe życie jest możliwe. Oby to pielgrzymowanie odnowiło w nas nowe życie. To takie piękne i w pewien sposób dla duszpasterzy wzruszające, kiedy widać was tutaj obecnych na Mszy świętej, kiedy przystępujecie do komunii świętej – powiedział abp Szal.

– To jest najpiękniejszy efekt naszego pielgrzymowania, naszego kultu, którym otaczamy Matkę Najświętszą. Ona najbardziej cieszy się, jeżeli widzi nas walczących z grzechem, ze słabościami, z namiętnościami, z nałogami i przystępującymi po spowiedzi świętej do komunii – kontynuował.

Metropolita przemyski zachęcał pątników, aby po powrocie do domów „wprowadzali nowość polegającą na życiu w łasce uświęcającej”. Zauważył, że szatan będzie się starał wyrwać ich z „kręgu oddziaływania Chrystusa”. – Aby stać się nowym człowiekiem, aby wejść na drogę nowego życia razem z Maryją, trzeba niszczyć jego głowę, czyli to, co jest w nas złego, to co nie da się pogodzić z życiem świętym – wskazywał.

Abp Szal przypomniał także postać św. Maksymiliana Kolbego, który poświęcił swoje życie za innego człowieka. Przywołał homilię św. Jana Pawła II, który podczas kanonizacji o. Maksymiliana mówił, że swoją postawą potwierdził on „prawo Stwórcy do życia niewinnego człowieka” oraz „dał świadectwo Chrystusowi i miłości”.

– Teraz pozostaje dla nas dzieło do zrealizowania: by dać świadectwo nowego życia, by bronić życia. By swoje życie duchowe, nadprzyrodzone rozwijać przez troskę o łaskę uświęcającą, by szanować życie swoje, swoich bliźnich, także tych nienarodzonych, by szanować życie ludzi doświadczonych cierpieniem – podkreślił.

Kaznodzieja zaznaczył, że Bóg, prezentując plan zbawienia, czeka na aprobatę ze strony człowieka. – To rzecz niezwykła jak bardzo Pan Bóg jest delikatny w podejściu do każdego nas. Czeka na akt naszej woli, abyśmy podjęli to, co On dla naszego dobrego zaplanował, żebyśmy podjęli to Boże orędzie, które On do nas kieruje – mówił.

Wielki Odpust Kalwaryjski Wniebowzięcia Matki Bożej rozpoczął się 11 sierpnia. Większość grup pielgrzymkowych przyszło do Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej 12 sierpnia.

W kolejnych dniach pielgrzymi uczestniczyli w charakterystycznych dla tego miejsca nabożeństwach, czyli Dróżkach. 13 sierpnia z figurą Maryi rozważali pogrzeb Matki Bożej, a 14 sierpnia – Mękę Pana Jezusa. W czasie tych nabożeństw pątnicy przemierzają wyznaczone trasy między kapliczkami, rozmieszczonymi na okolicznych wzgórzach. Prowadzą one przez las, łąki oraz rzekę Wiar.

W tym roku odpustowi towarzyszą uroczystości jubileuszowe 350-lecia kultu w tym miejscu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem