Reklama

Chlubne tradycje naszych szkół

Ojcze Święty patronujesz nam już cztery lata

Elżbieta Jękot
Edycja przemyska 36/2003

Mijają cztery lata od chwili nadania Szkole Podstawowej w Kraczkowej imienia Wielkiego Polaka - Jana Pawła II. Lata, podczas których znacznie umocniliśmy więź z naszym Patronem, umiłowanym Ojcem Świętym.
Dzień wyboru Karola Wojtyły na następcę św. Piotra, 16 października, jest uroczyście obchodzonym Świętem Szkoły. Cała społeczność szkolna uczestniczy we Mszy św. sprawowanej w intencji Papieża, a później bierze udział w akademii dedykowanej Ojcu Świętemu. W podobny sposób, uroczyście obchodzony jest dzień Imienin naszego Wielkiego Patrona - dzień 4 listopada, święto Karola Boromeusza.
16. dnia każdego miesiąca cała szkoła spotyka się na apelu, którego stałym punktem jest montaż słowno-muzyczny dedykowany Ojcu Świętemu. Program przygotowywany jest przez uczniów poszczególnych oddziałów pod przewodnictwem wychowawcy klasy. Również podczas apelu uczniowie przekazują informacje z życia Kościoła i działalności Ojca Świętego z ostatniego miesiąca. Apel kończy dziesiątek Różańca odmawiany na różańcu podarowanym szkole przez Jana Pawła II. Modląc się na nim łączymy się duchowo z naszym Patronem, wspieramy Go i wypraszamy dla Niego potrzebne łaski.
O swej pamięci, miłości i wdzięczności względem Patrona cała społeczność szkolna zapewnia wysyłając okolicznościowe życzenia; imieninowe, jubileuszowe, świąteczne. Z pieczołowitością przechowujemy życzenia i podziękowania z Watykanu. Są one dowodem, że więź z naszym Wielkim Patronem jest szczera, silna i wzajemna.
W 2001 r. Szkoła Podstawowa w Kraczkowej otrzymała od Ojca Świętego bezcenne dary. Wszyscy nauczyciele i pracownicy otrzymali różańce papieskie, zaś wszyscy uczniowie zostali obdarowani okolicznościowymi obrazkami. Nasze zbiory wzbogaciły się o pamiątki związane z osobą Jana Pawła II, między innymi o: karty pierwszego dnia obiegu z pielgrzymek Ojca Świętego, medale wybite z okazji kolejnych lat pontyfikatu lub odbywanych pielgrzymek narodowych między innymi do: Rumunii, Republiki Czeskiej, Chorwacji, Portugalii, na Kubę, oraz obrazki z dedykacją Papieża. Szczególnie cennym darem jest osobisty wpis Jego Świątobliwości w naszej szkolnej kronice. Posiadanie tych wszystkich darów to dla naszej szkoły szczególne wyróżnienie.
Wkrótce miną cztery lata szczególnej łączności z Wielkim Rodakiem. Data ta zbiegła się z obdarowaniem naszej podstawówki nowymi, bezcennymi darami. Otrzymaliśmy pamiątkowe medale wybite na XXIV rok Pontyfikatu, pielgrzymkę do Bułgarii (2002 r.), spotkanie w Asyżu (24.01.2002 r.) i Światowe Dni Młodzieży w Toronto, różańce, wiele interesujących kart pierwszego dnia obiegu oraz albumy poświęcone Gwardii Szwajcarskiej. Ponadto parafia Kraczkowa otrzymała ornat i kielich wraz z pateną. W dokumencie opieczętowanym i podpisanym przez osobistego sekretarza Ojca Świętego, ks. prał. Mieczysława Mokrzyckiego czytamy:
„Ojciec Święty Jan Paweł II ofiaruje parafii w Kraczkowej kielich i ornat dołączając do tego daru swoje Apostolskie błogosławieństwo dla wspólnoty Wiernych. Watykan, 18 maja 2003 r”.
Wśród innych darów znajdują się: bardzo oryginalny wieniec, wytwory sztuki, modlitewniki dla wiernych uczestniczących w celebracjach papieskich. Na uwagę zasługuje seria 25 znaczków, wydana na srebrny jubileusz Pontyfikatu Jana Pawła II. Wszystkie te dary przywiózł ze swoich pielgrzymek do Rzymu proboszcz ks. Mieczysław Bizior, a ostatnie dary z pielgrzymki na kanonizację bł. Józefa Sebastiana Pelczara. Wszystko, cokolwiek Ksiądz Proboszcz przywozi z Watykanu jest dla nas wyjątkowo cenne, bowiem stanowi dowód pamięci, życzliwości i łączności z Janem Pawłem II.
Wszystkie dary z Watykanu, wyeksponowane w oszklonej gablocie na szkolnym korytarzu stanowią również nieodłączny i istotny element procesu wychowawczego. Uzupełniają wartości przekazywane przez nauczycieli. Mają ogromny wpływ na kształtowanie osobowości dziecka. Uczeń naszej szkoły ma świadomość, że nasz Wielki Patron pamięta o naszej szkole, że jest wdzięczny za naszą pamięć modlitewną. Dziecko jest pewne i przekonane, że wartości głoszone przez słowiańskiego Papieża znajdują potwierdzenie w życiu, bo nauka Jana Pawła II wskazuje młodzieży właściwą drogę postępowania. Słowa: „Szkoła nasza pod Twym stoi znakiem, wszak jesteś wielkim Papieżem-Polakiem…” skłaniają do głębokiej refleksji nad własną postawą, zachowaniem i postępowaniem. Świadomość, że więź z Patronem jest zaszczytem, ale i wielką odpowiedzialnością, mobilizuje do zmiany postępowania. Wyeksponowane dary od Jego Świątobliwości Jana Pawła II mają nie tyle wartość muzealną, ale przede wszystkim wartość religijną i etyczną. Pozwalają wzrastać w wierze, umacniać się w modlitwie. Pomagają dziecku stawać się lepszym.

Autorka tekstu jest rzecznikiem prasowym Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kraczkowej

Rzecznik KEP: Będzie odpowiedź na raport

2019-02-20 14:15

BP KEP / Warszawa (KAI)

Będzie odpowiedź na raport na temat wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych przekazany w środę, 20 lutego 2019 r. Ojcu Świętemu Franciszkowi. „Do Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski nie wpłynął żaden raport na temat wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez duchownych. Gdy tylko zapoznamy się z tekstem, zostanie niezwłocznie udzielona odpowiedź” – pisze w komunikacie ks. dr Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

Eliza Bartkiewicz/episkopat.pl
Ks. Paweł Rytel-Andrianik

Publikujemy treść komunikatu:

Komunikat

Do Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski nie wpłynął żaden raport na temat wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez duchownych. Gdy tylko zapoznamy się z tekstem, zostanie niezwłocznie udzielona odpowiedź.

Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w kwestii ochrony małoletnich jest jasne i zdecydowane: zero tolerancji dla grzechu i przestępstwa pedofilii w Kościele i w społeczeństwie.

Ks. dr Paweł Rytel-Andrianik, Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski

20 lutego br. po audiencji generalnej w Rzymie w auli Pawła VI posłanka Joanna Scheuring-Wielgus, Agata Diduszko i Marek Lisiński podchodząc do papieża Franciszka wręczyli mu przygotowany przez Fundację "Nie Lękajcie się" raport o wykorzystywaniu małoletnich w Kościele w Polsce.

Jak poinformowała na twitterze posłanka Joanna Scheuring-Wielgus, "Papież Franciszek spotkał się z nami, wziął raport o polskich biskupach i obiecał, że przeczyta przed synodem".

Na zdjęciach opublikowanych przez prezesa Fundacji "Nie Lękajcie się", Marka Lisińskiego, który sam jest ofiarą księdza pedofila, widać, że podczas spotkania papież Franciszek ucałował jego dłoń.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Zmarł bp Alojzy Orszulik

2019-02-21 13:07

lk / Łowicz (KAI)

Zmarł bp senior Alojzy Orszulik, pierwszy biskup łowicki, uczestnik obrad Okrągłego Stołu. Miał 90 lat, odszedł w 62 roku kapłaństwa i 30 roku biskupstwa. "Informacje dotyczące uroczystości pogrzebowych zostaną podane do wiadomości w najbliższym czasie" - poinformował wikariusz generalny diecezji łowickiej bp Wojciech Osial.

Archiwum KEP
Bp Alojzy Orszulik

Urodził się 21 czerwca 1928 roku w Baranowicach, pochodził z rodziny rolniczej.

W latach okupacji i zaraz po wojnie pracował jako stolarz. W 1948 roku podjął naukę w Niższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Chełmie. Odbył nowicjat pallotyński w Ząbkowicach Śląskich i studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie w latach 1952-57, zakończone święceniami kapłańskimi z rąk Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Kontynuując studia na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL, uzyskał kolejno magisterium i licencjat prawa. W latach 1961-89 wykładał prawo kanoniczne w Seminarium w Ołtarzewie.

W 1962 roku został skierowany do pracy w Sekretariacie Episkopatu Polski. Od 1968 roku kierownik Biura Prasowego Episkopatu Polski. Konsultor Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu. Członek i sekretarz Komisji Wspólnej Przedstawicieli Episkopatu Polski i Rządu PRL. Brał udział w przygotowaniach kolejnych pielgrzymek papieskich do Polski. W Konferencji Episkopatu Polski wiceprzewodniczący Komisji ds. Środków Społecznego Przekazu i członek Komisji ds. Wydawnictw Kościelnych.

W latach 1989-94 był zastępcą Sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski.

Bp Orszulik wraz z bp Bronisławem Dembowskim (obecnym biskupem-seniorem diecezji włocławskiej) był z ramienia Kościoła obserwatorem rozmów Okrągłego Stołu, toczonych w warszawskim Pałacu namiestnikowskim. Pełnił wówczas obowiązki sekretarza Komisji Wspólnej Przedstawicieli Episkopatu Polski i Rządu PRL, zaś jako jako szef Biura Prasowego KEP brał udział w przygotowaniach kolejnych pielgrzymek papieskich do Polski, począwszy od pierwszej w 1979 r.

Kiedy w 1988 r. opozycja rozpoczęła rozmowy z przedstawicielami KC PZPR w związku z konfliktami społecznymi w Nowej Hucie i w Gdańsku – wspominał w rozmowie z KAI emerytowany biskup łowicki – wydawało się, że PRL stoi na trzech betonowych słupach, którymi były: PZPR, Ministerstwo Obrony i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych powiązane ze służbami KGB w Związku Radzieckim i KC KPZR. „Okazało się jednak w ciągu roku, że były to słupy zmurszałe. Wiedzieli o tym niektórzy z prominentów partyjnych i dlatego stopniowo miękli w rozmowach z opozycją, pragnąc mieć za świadków przedstawicieli Kościoła” – mówił bp Orszulik.

Z perspektywy lat bp Orszulik oceniał, że obrady „Okrągłego Stołu” przyczyniły się do spokojnych przemian ustrojowych. Przedstawiciele „silnych” resortów i PZPR-u jeszcze udawali mocnych. „Z perspektywy tych lat widać także, że nie był potrzebny sejm kontraktowy, który hamował tempo przemian i przejęcie przez opozycję całej władzy” – mówił w rozmowie z KAI.

8 września 1989 roku mianowany biskupem pomocniczym diecezji siedleckiej. Sakrę biskupią otrzymał 8 grudnia 1989 roku w Siedlcach, z rąk Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski, Arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego i Biskupa siedleckiego Jana Mazura.

Wniósł wielki wkład w prace Konferencji Episkopatu Polski, zwłaszcza w proces unormowania stosunków Państwo-Kościół, którego uwieńczeniem było podpisanie w 1993 Konkordatu między rządem RP a Stolicą Apostolską.

25 marca 1992 roku, po erygowaniu diecezji łowickiej, został nominowany pierwszym biskupem łowickim. Ingres do Katedry w Łowiczu odbył 12 kwietnia 1992 roku. W czasie swoich rządów w diecezji erygował Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu, utworzył Kolegium Katechetycznego w Łowiczu, reaktywował tamtejszą kapituły archi kolegiacką i powołał diecezjalną Caritas. 22 maja 2004 roku przeszedł na emeryturę.

Otrzymał tytuł honorowego obywatela Miast Łowicza i Łęczycy. Honorowy członek Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 4 listopada 2010 roku odznaczony przez Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego, Orderem Orła Białego.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem