Reklama

Petycja do prezes Trybunału Konstytucyjnego

Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Suchaniu

Ks. Robert Gołębiowski
Edycja szczecińsko-kamieńska 7/2004

Siedziba: 73-132 Suchań ul. Kard. Augusta Hlonda 12
Liczba wiernych: 3279
Proboszcz: ks. Henryk Stanulewicz
Wikariusze: ks. Mariusz Bator, ks. Kamil Spolankiewicz
Kościoły filialne:
1. Modrzewo - pw. Matki Bożej Różańcowej
2. Nosowo - pw. św. Franciszka z Asyżu
3. Sadłowo - pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
4. Słodkówko - pw. Matki Bożej Szkaplerznej
5. Słodkowo - pw. św. Józefa
6. Suchanówko - pw. Chrystusa Króla
7. Żukowo - pw. św. Antoniego
Wspólnoty: Żywy Różaniec (11 róż), ministranci (75), schola, Rada Parafialna, Rady Gospodarcze (7), grupa synodalna, grupa charytatywna, duszpasterstwo młodzieżowe
Czasopisma: „Miłujcie się”, „Jaś”, „Dominik”, „Różaniec”, „Nasza Arka”, „Niedziela” - 16 egzemplarzy

Powoli dobiega kresu nasza, już kilkuletnia, nieustanna wędrówka jaką przebywamy odwiedzając każdego tygodnia kolejne parafie naszej archidiecezji, skupione w poszczególnych dekanatach, których jest łącznie 36. Całościowo czeka nas 268 odwiedzin, gdyż tyle jest aktualnie parafii w skali Kościoła szczecińsko-kamieńskiego. Od obecnego numeru Kościoła nad Odrą i Bałtykiem wkraczamy do jednego z ostatnich dekanatów, choć w sumie dość młodego. Funkcjonuje on bowiem w takich granicach dopiero od kilkunastu lat. Jest to dekanat Suchań. Pierwsze więc kroki - jak zawsze - stawiamy w parafii, w której urzęduje dziekan, a więc w Suchaniu.
We wczesnym średniowieczu (X-XIII w.) był tutaj słowiański gród obronny z podgrodziem. Leżał przy szlaku handlowym ze Szczecina. Osada podgrodowa dała początek miastu średniowiecznemu. W źródłach pisanych występuje w 1268 r. termin „villa Zukan” jako posiadłość zakonu joannitów. W 1312 r. ustanowili oni w Suchaniu siedzibę komandorii i wznieśli na dawnym podgrodziu zamek murowany, który przetrwał do XVI w. Data nadania praw miejskich nie jest znana, ale już w 1487 r. Suchań wymieniany jest jako miasto. Czynne tu były wtedy dwa młyny zbożowe, przez pewien czas rozwijało się tkactwo, płóciennictwo. W czasie reformacji miasto przeszło w ręce rodu Borków, a od 1551 r. było pod zarządem dóbr książęcych w Szadzku. Po upadku Księstwa Zachodniopomorskiego, od 1654 r., znalazło się w granicach Brandenburgii, jako własność rodziny von Schwerin.
Najcenniejszym zabytkiem miejscowości jest oczywiście kościół parafialny pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Datowany jest on na koniec XV w. To typowy kościół gotycki zbudowany z kamienia narzutowego i cegły na planie prostokąta. Ciekawym akcentem zewnętrznym jest wieża przy elewacji zachodniej zwieńczona barokowym hełmem i chorągiewką z datą 1696 i nazwiskiem ówczesnego burmistrza. Wewnątrz świątyni na uwagę zasługują ołtarz z 1618 r. (w nadbudowie malowidła: „Ostatnia Wieczerza”, „Złożenie do grobu” oraz postaci św. Piotra i Pawła), ambona, chrzcielnica z 1593 r. oraz balustrada chóru z 1700 r.
Parafia w Suchaniu została erygowana 1 czerwca 1951 r., jednak jej prawdziwe początki sięgają kwietnia 1946 r., gdy zręby duszpasterstwa zaczął organizować ks. Stefan Strzałkowski TChr, który też został pierwszym oficjalnym proboszczem. W tym czasie do Suchania należało 13 wiosek. Kolejnymi proboszczami w Suchaniu byli: ks. Wiesław Stojaczyk TChr (1957-65), ks. Mieczysław Sierdzki TChr (1965-69), ks. Wiktor Szczęsny TChr (1969-70), ks. Tadeusz Jóźwiak TChr (1970-79), ks. Józef Kosobudzki TChr (1979-82), ks. Zdzisław Hackiewicz TChr (1982-90), ks. Zbigniew Kutnik TChr (1990-92), ks. Zdzisław Jędruszek TChr (1992-97). Dzień 1 lipca 1997 r. kończy długoletnią wytężoną pracę duszpasterską, jaką przez powojenne lata pełnili tutaj kapłani z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Był to okres wypełniony ofiarną pracą nad odbudową z ruin i rekonstrukcją wszystkich kościołów, przeprowadzką do obecnej plebanii, a nade wszystko nad scalaniem parafii w jedną wspólnotę - w budowanie Kościoła żywego. Karty kroniki parafialnej kryją w sobie dziedzictwo niezwykłej pracy, jaka została tutaj wykonana. Przebija z nich błogosławiony zapał, jaki towarzyszył pracy kapłańskiej prowadzonej przez te wszystkie lata w tak dużej ilości kościołów. Od 1 lipca 1997 r. pieczę nad parafią przejęli księża diecezjalni. Przybył wtedy ks. Henryk Stanulewicz, który do tej pory pełni obowiązki proboszcza i zarazem dziekana dekanatu. Święcenia kapłańskie przyjął 29 kwietnia 1979 r., by później pracować jako wikariusz w Świnoujściu, w Szczecinie, w Policach i w Trzcińsku Zdroju. Pierwszą parafią, do której został posłany ks. Henryk jako proboszcz było Rożnowo (1986-91), a następnie Sulimierz (1991-97), by w końcu przybyć do Suchania.
Miejscowa ludność przybyła tutaj w równej liczbie zarówno ze wschodnich rejonów, jak i z południa Polski. Dużą część przywiodła tutaj perspektywa pracy w PGR-ach. Z tego powodu spora część parafian cierpi teraz biedę i bezrobocie, szukając wszelkimi środkami pracy, tak aby utrzymać swoje rodziny. Problemy te, jak podkreśla Ksiądz Proboszcz, mają swoje przełożenie na zaangażowanie w życie parafii. Na niedzielną Mszę św. uczęszcza blisko 30% parafian. W Suchaniu wierni mogą spotkać się z Bogiem o godz. 8.00, 12.00 i 17.00. W tygodniu Msza św. odprawiana jest o godz. 18.00 oraz każdego dnia w kolejnych, aż siedmiu, miejscowościach filialnych. W niedzielę Msza św. jest: w Modrzewiu o godz. 9.00, w Nosowie o godz. 12.00, w Sadłowie o godz. 9.00, w Słodkówku o godz. 13.00, w Słodkowie o godz. 10.30, w Suchanówku o godz. 10.00, w Żukowie o godz. 10.30. Trzeba mieć wspaniałą pamięć, by zawsze pamiętać gdzie, i o której odprawiana jest niedzielna Eucharystia…Centralnym nabożeństwem tygodnia jest środowa Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy - Patronki parafii, gromadząca rzesze modlących się. We wtorki po Mszy św. następuje wystawienie Najświętszego Sakramentu i odmawiana jest Koronka do Miłosierdzia Bożego. Piękną tradycją są nabożeństwa fatimskie odprawiane 13. dnia każdego miesiąca od maja do października. W pierwsze piątki miesiąca kapłani odwiedzają 35. chorych, zaopatrując ich sakramentalnie. Nad pięknem liturgii pieczę sprawują także organiści: Mieczysław Banasiak, Maria Bodnar i p. Grzegorczyk. Ważną sferą duszpasterskiego oddziaływania jest katecheza szkolna. Suchań to dość duży ośrodek szkolny: w Szkole Podstawowej uczy się 419. dzieci, a katechezę w kl. 0 - IV prowadzi Irena Pakuła. Natomiast na pozostałych poziomach uczy ks. Mariusz Bator. Do miejscowego Gimnazjum uczęszcza 235. uczniów i w całości opiekę katechetyczną sprawuje nad nimi ks. Kamil Spolankiewicz. Ksiądz Dziekan mocno akcentuje bardzo dobrą współpracę z dyrekcją tych Szkół i całą kadrą pedagogiczną, szczególnie widoczną w czasie rekolekcji wielkopostnych. O takiej samej atmosferze życzliwości mówi w odniesieniu do władz samorządowych gminy, a zwłaszcza burmistrza Tadeusza Szumskiego. Nie wolno przy tej okazji zapomnieć o strażakach - ochotnikach, którzy na Wielkanoc i Boże Ciało własnoręcznie przygotowują jeden z ołtarzy.
Parafia w Suchaniu z racji dużej ilości kościołów jest w zasadzie nieustannym polem inwestycji, które mają na celu utrzymanie ich w należytym stanie. Najwięcej pracy wymaga kościół parafialny. W ostatnich latach wykonano posadzkę, malowanie wnętrza i wieży, zainstalowano nowe nagłośnienie. Do wykonania pozostaje całkowita renowacja ołtarza głównego oraz wieży, a także odnowienie elewacji zewnętrznej oraz, co jest ambitnym planem, wstawienie witraży w okna kościoła. Największą jednak inwestycją było zrekonstruowanie wieży kościoła w Suchanówku. Położono tam także posadzkę, podobnie uczyniono w Nosowie. W Modrzewiu odmalowano wnętrze kościoła, w Słodkowie wymieniono deski w wieży i pomalowano ją. W Słodkówku naprawiono kamienne ogrodzenie, a w Sadłowie dodatkowo konserwowano wieżę. We wszystkich tych kościołach z ogromnym zaangażowaniem wiernych czynią się starania, aby jak najgodniej wyglądały poszczególne świątynie. Najważniejszym przedsięwzięciem czekającym parafię jest dokończenie budowy nowego Domu Parafialnego, który spełniać będzie wszelkie wymogi duszpasterstwa, gdyż warunki jakie panują na starej plebanii nie pozwalają na jakąkolwiek pracę w zespołach parafialnych czy modlitewnych. Jest nadzieja, że dzieło to już niedługo zostanie pomyślnie zrealizowane - nowy budynek stoi już w stanie surowym.
Patrząc na statystyki parafialne widać jednoznacznie, że także i tutaj rozpoczyna się proces ujemnego przyrostu ludności - więcej jest pogrzebów niż chrztów. Ważnym aspektem kapłańskiej pracy, jak określa to ks. Henryk Stanulewicz, będzie ciągłe docieranie do ludzkich sumień, aby jak największe grono wiernych włączyło się czynnie w życie całej wspólnoty. Patrząc na trud dotychczasowej pracy można ufać, że tak się z pewnością stanie!

Przygotowanie do spowiedzi

2018-02-16 08:19

Bardorf Eduard/pl.fotolia.com

Modlitwa przed spowiedzią:

Ojcze Niebieski, Ty znasz mnie do głębi – znasz każdy szczegół mego życia.
Przeznaczyłeś mnie do życia z sobą w wieczności, często o tym zapominam.
Jestem słaby, niestały, tak łatwo się wybielam, usprawiedliwiam.
Pozwó1 mi widzieć siebie tak, jak Ty mnie widzisz.
Osądzać bez wybiegów intencje, jakimi kieruję się w życiu.
Oświeć mnie, abym rozpoznał swe grzechy przeciw Tobie i przeciwko moim bliźnim.
Abym miał odwagę uznania, że źle postępuję, że potrzebuję zmiany postępowania, myślenia, nawrócenia.
Daj łaskę prawdziwego żalu i poprawy, abym doznał radości Twojego przebaczenia.
Niech Twoje miłosierdzie, Boże, uleczy moje rany, wzmocni moją wolę pełnienia Twojej woli.

Kiedy ostatni raz byłem u spowiedzi?
Czy odprawiłem zadaną pokutę?
Czy wynagrodziłem Bogu i bliźniemu za wyrządzone krzywdy?
Czy podjąłem wysiłek wyzbywania się swoich wad, słabości, nałogów?

Oceniając swoje postępowanie, stańmy przed obliczem Boga i odpowiedzmy sobie na
następujące pytania:

PIERWSZE I NAJWAŻNIEJSZE PRZYKAZANIE MÓWI:

Miłuj Pana, Boga swego, całym sercem, całym duszą, całym swoim umysłem, całym sobą.

Czy modlę się rano i wieczorem? Czy była to prawdziwa rozmowa mego serca z Bogiem, czy tylko zwykła formalność?
Czy szukam u Boga rady, pomocy w cierpieniach, pokusach?
Czy zastanawiam się nad tym, jaka jest względem mnie wola Boża?
Czy w niedziele i święta uczestniczę we Mszy św. i troszczę się o to, by uczestniczyli w niej wszyscy domownicy?
Czy proponuję swym bliskim wspólną modlitwę?
Czy w niedziele nie wykonuję prac niekoniecznych?
Czy wyznaję otwarcie swoją wiarę przez udział w niedzielnych Mszach św., w procesjach publicznych i wówczas, kiedy mnie o to pytają?
Czy wspieram materialnie działalność parafii? Czy interesuję się jej potrzebami?
Czy nie uchylam się od udziału w pracach na jej rzecz?
Czy w miarę swoich możliwości biorę udział w działalności grup modlitewnych, grup troszczących się o katechizację dzieci i młodzieży?
Czy wspomagam dzieła dobroczynne na rzecz ubogich, ludzi znajdujących się w trudnych okolicznościach?
Czy staram się poznać naukę Kościoła przez lekturę stosownych książek, uczestniczenie w rekolekcjach, udział w spotkaniach grup formacyjnych?
Czy zachęcam do tego swoich bliskich, swoje dzieci?
Czy odrzucam horoskopy, karty do tarota, wróżbiarstwo, magię, treści głoszone przez
wysłanników sekt i czuwam, by moi bliscy nie dali się w nie uwikłać?
Czy czytam systematycznie katolicką prasę, słucham katolickich rozgłośni radiowych,
oglądam katolickie programy telewizyjne?
Czy oponuję, kiedy bluźni się Bogu, niesłusznie krytykuje Kościół?

DRUGIE Z NAJWAŻNIEJSZYCH PRZYKAZAŃ MÓWI:

Miłuj bliźniego jak siebie samego.

Miłujcie się wzajemnie tak, jak Ja was umiłowałem (por. J 13,34).
Kto mówi, że miłuje Boga, a bliźniego ma w nienawiści, jest kłamcą (por. 1 J 4, 20).

Czy szanuję rodziców?
Czy nie wyrządzam im przykrości, nie lekceważę, czy troszczę się o ich potrzeby?
Czy się za nich modlę?
Czy nie daję dzieciom złego przykładu (klątwy, pijaństwo, nieprzyzwoite żarty, stosowanie przemocy, spędzanie zbyt dużo czasu przed telewizorem)?
Czy troszczę się o wychowanie dzieci w poszanowaniu godności własnej i innych?
Czy wiem, jakie filmy oglądają? Jakie czytają czasopisma, książki? Z kim przebywają?
Co robią z otrzymanymi pieniędzmi? Gdzie spędzają wolny czas? Czy nie pobłażam ich moralnym przewinieniom (lenistwu, samolubstwu, lekceważeniu bliźnich, przemocy, kradzieży, pijaństwu)?
Czy interesuję się zachowaniem dzieci w szkole, wymagam od nich szacunku dla nauczycieli, odrobienia zadanych lekcji?
Czy nie wtrącam się zbytnio w życie rodzinne dorosłych dzieci, wzniecając konflikty?
Czy żyję w zgodzie z rodzeństwem, krewnymi i kolegami w szkole, w pracy?
Czy traktuję życzliwie sąsiadów, współpracowników? Czy nie żywię do nich pretensji, urazów? Czy nie zazdroszczę im sukcesów, nie mszczę się, nie wzniecam nieporozumień?
Czy solidnie wypełniam swoje obowiązki w pracy?
Czy nie zatrzymuję lub nie pomniejszam słusznego wynagrodzenia za pracę?
Czy nie szkodzę swojemu zdrowiu przez picie alkoholu, palenie?
Czy nie trwonię pieniędzy na hazard (gry w karty, loterie)?
Czy nie prowadziłem samochodu po wypiciu alkoholu lub z nadmierną szybkością?
Czy nie używałem narkotyków lub nie dostarczałem ich innym?
Czy kogoś nie uderzyłem, nie pobiłem?
Czy unikam złego towarzystwa?
Czy nie byłem powodem rozbicia własnej lub innej rodziny?
Czy jestem czysty w myślach, pragnieniach?
Czy nie oglądam filmów pornograficznych, czy nie kupuję takich czasopism?
Czy nie lubuję się w nieprzyzwoitych rozmowach, żartach?
Czy nie dopuściłem się z kimś nieprzyzwoitych czynów?
Czy nie zdradziłem współmałżonka?
Czy szanowałem poczęte życie?
Czy nie dokonałem aborcji lub nie namawiałem do niej?
Czy nie przywłaszczyłem sobie cudzej rzeczy, mienia publicznego, czy go bezmyślnie
nie niszczyłem?
Czy nie dałem się skusić łapówką?
Czy oddałem długi, pożyczki?
Czy nie jestem chciwy, pyszałkowaty? Czy nie wynoszę się nad innych?
Czy nie chce zawsze postawić na swoim, skupić uwagi tylko na sobie?
Czy umiem przebaczyć, być wyrozumiałym, cierpliwym, ustępliwym, usłużnym?
Czy pomagam w codziennych pracach domowych?
Czy nie uchylam się od odpowiedzialności za życie wspólnoty lokalnej, narodowej?
Czy nie głosowałem na ugrupowania lub ludzi mających programy niezgodne z nauką katolicką?
Czy zachowuję umiarkowanie w jedzeniu?
Czy nie kupuję zbyt kosztownych lub niekoniecznych rzeczy?
Czy nie odmawiam wsparcia ludziom wyciągającym do mnie rękę po pomoc?
Czy pomagam innym, zwłaszcza swoim krewnym?
Czy, na miarę swych możliwości, wspieram potrzebujących, zwłaszcza osoby starsze, wdowy, sieroty, rodziny wielodzietne, bezdomnych, chorych, potrzebujących leczenia, ofiary kataklizmów?
Czy pamiętam, że kubek wody podany bliźniemu jest pomocą samemu spragnionemu Jezusowi?
Czy nie kłamałem i czy z tego nie wynikła jakaś szkoda?
Czy nie mówiłem źle o innych, nie oczerniałem ich, nie rzucałem podejrzeń?
Czy nie zazdrościłem innym powodzenia?
Czy dotrzymuję obietnic?
Czy miałem odwagę bronienia prawdy?
Czy prostowałem krzywdzące opinie o innych?
Czy nie powtarzałem niesprawdzonych plotek?
Czy w piątki zachowywałem wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych?
Czy w Środę Popielcową i Wielki Piątek zachowywałem post ścisły?
Czy jest we mnie prawdziwa chęć przemiany życia, czy tylko uzyskania rozgrzeszenia?
Jaka jest moja wada główna?

AKT ŻALU

Boże, mój Ojcze, żałuję za me złości jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu, całym sercem skruszonemu.
Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję. Nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty Dobro Nieskończone.

SPOWIEDŹ

Spowiedź rozpoczynamy znakiem krzyża i słowami:
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Ostatni raz byłem u spowiedzi...
Nałożona pokutę odprawiłem.
Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami:
Po wymienieniu grzechów mówimy:
Więcej grzechów nie pamiętam.
Za wszystkie serdecznie żałuję.
Proszę o pokutę i rozgrzeszenie.
Czekamy na wypowiedzenie nad nami słów rozgrzeszenia przez kapłana, modląc się np. słowami:
Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu... lub: Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną.

Modlitwa papieża Klemensa XI

Wierzę w Ciebie, Panie, lecz wzmocnij moją wiarę,
Ufam Tobie, ale wspomóż moją nadzieję,
Miłuję Ciebie, lecz uczyń moją miłość bardziej gorącą.
Żałuję za moje grzechy, ale spraw, bym żałował doskonalej.
Uwielbiam Ciebie jako Stwórcę wszechrzeczy.
Napełnij mnie swoją mądrością. Otocz swoją dobrocią
Chroń swoją potegą. Ofiaruję Ci moje myśli,
aby trwały przy Tobie; moje słowa i uczynki,
aby były zgodne z Twoją wolą; i całe moje postępowanie,
aby było życiem wyłącznie dla Ciebie.
Chcę tego, czego Ty chcesz. Chcę, jak Ty chcesz i jak długo chcesz.
Proszę Cię, Panie, abyś oświetlił mój rozum,
pobudził moją wolę, oczyścił intencje, uświęcił serce.
Daj mi, Dobry Boże, miłość ku Tobie i wstręt do moich wad,
szczerą troskę o bliźnich i pogardę tego,
co sprowadza na świat zło.
Pomóż mi zwyciężyć pożądliwości – umartwieniem,
skąpstwo – jałmużną,
gniewliwość – łagodnością,
a lenistwo – pracowitością.
Spraw, bym był skupiony w modlitwie,
wstrzemięźliwy przy posiłkach, dokładny w pracy,
wytrwały w podejmowanych działaniach.
Naucz mnie, jak małe jest to, co ziemskie,
jak wielkie to, co Boskie.
Jak przemijające, co doczesne, jak nieskończone, co wieczne.
Proszę o to przez Chrystusa, mojego Pana. Amen.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kalendarz pielgrzyma 2019

Zmarł Polak postrzelony podczas zamachu w Strasburgu

2018-12-17 07:15

PAP

Zmarła piąta osoba ranna podczas zamachu w Strasburgu - informuje w niedzielę agencja AFP, powołując się na władze prefekturalne. Ofiarą jest Polak, o czym jego brat poinformował na Facebooku.

©MaverickRose – stock.adobe.com

Mój brat Barto Pedro Orent-Niedzielski właśnie od nas odszedł. Dziękuję za miłość i siłę, jakie mu daliście

- cytuje AFP wpis zamieszczony na Facebooku przez brata ofiary i dodaje, że zmarły to 36-letni mieszkaniec Strasburga pochodzący z Katowic.

We wtorek 29-letni Cherif Chekatt, który urodził się w Strasburgu w rodzinie algierskiej, strzelał do ludzi w pobliżu jarmarku bożonarodzeniowego. Podczas ataku życie straciły trzy osoby, a kilkanaście zostało rannych, w tym Polak; kolejna osoba zmarła w piątek z powodu odniesionych ran.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem