Reklama

Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Legnickiej w Jeleniej Górze

Szansa dla niepełnosprawnych

Małgorzata Klocek
Edycja legnicka 44/2004

Staraniem Caritas Diecezji Legnickiej w połowie roku 2005 zostanie uruchomiony Zakład Aktywności Zawodowej „Rosa” w Jeleniej Górze, zatrudniający osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Zakłady tego typu są nowością w polskiej rzeczywistości, zarówno bowiem zasadami organizacji pracy, jak i celami funkcjonowania odbiegają od charakteru znanych powszechnie firm i zakładów pracy. Ideą Zakładu Aktywności Zawodowej jest łączenie pracy zawodowej z rehabilitacją społeczno-zawodową i leczniczą, bowiem zakład przeznaczony jest dla osób z I grupą niepełnosprawności, a więc jest dużą szansą dla Jeleniej Góry. W Polsce takich zakładów jest niewiele. Zakład ten podlega wprawdzie prawom rynku i powinien osiągać zyski ze swojej działalności gospodarczej, ale nie to jest najważniejsze. Przede wszystkim osoby niepełnosprawne w nim zatrudnione mają uzyskać wszechstronną pomoc zmierzającą do zwiększenia ich aktywności zawodowej i społecznej. Praca w ZAZ-ie ma być nie tylko źródłem utrzymania, ale też inwestycją w ich rozwój zawodowy, aby poprzez zdobycie doświadczenia zawodowego oraz nabycie nowych umiejętności osoby te mogły w przyszłości skutecznie konkurować na wolnym rynku pracy. Oprócz przyuczenia do zawodu i pracy na konkretnym stanowisku zakład oferuje osobom niepełnosprawnym możliwość korzystania na miejscu z pełnej rehabilitacji leczniczej. Do dyspozycji będą oddane sale do fizykoterapii i kinezyterapii.
O właściwy poziom usług rehabilitacyjnych zadba wysoko wykwalifikowana kadra medyczna. Każda z osób niepełnosprawnych po konsultacjach z lekarzem będzie miała opracowany indywidualny program rehabilitacji w zależności od rodzaju niepełnosprawności i stanowiska pracy. O kondycję psychiczną zadba psycholog obejmujący stałą opieką pracowników Zakładu. Zadaniem psychologa będzie organizowanie w miarę potrzeby terapii indywidualnych i zbiorowych, a także współpraca z rodzinami i opiekunami osób niepełnosprawnych. Pracownicy ZAZ-u będą też mieli możliwość rozwoju duchowego, jeżeli zechcą skorzystać z posługi kapłana i sióstr zakonnych pracujących na terenie Zakładu. Oprócz codziennych kontaktów z osobami duchownymi będzie można wziąć udział w rekolekcjach, pielgrzymkach i spotkaniach formacyjnych. Caritas Diecezji Legnickiej organizuje nie tylko wakacje dla dzieci, ale także dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Siedzibą Zakładu będzie adaptowany na ten cel budynek wchodzący w skład kompleksu dawnego szpitala, obecnie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Caritas Diecezji Legnickiej. Działalność Zakładu będzie się opierała głównie na usługach pralniczych. Powstaje ekologiczna pralnia chemiczna i wodna, wyposażona w najnowocześniejsze maszyny i urządzenia pralnicze. Dzięki dużym możliwościom przerobowym pralnia będzie mogła świadczyć usługi dla instytucji z terenu Jeleniej Góry i okolic, a także dla osób prywatnych. Oprócz działalności pralniczej Zakład będzie świadczył usługi porządkowe i kuchenne, głównie związane z funkcjonowaniem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, ale nie tylko. Z usługami porządkowymi chcemy wyjść do różnych firm.
Uruchomienie tak specyficznego Zakładu wymaga dużego wysiłku organizacyjnego i ogromnych nakładów finansowych. Caritas Diecezji Legnickiej mogła podjąć to wyzwanie dzięki wielkiej życzliwości i pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, Prezydenta Jeleniej Góry oraz Starosty jeleniogórskiego. Spodziewamy się, że około 40 osób, w większości ze znacznym stopniem niepełnosprawności, znajdzie tu nie tylko miejsce pracy, ale także nauki, rehabilitacji i integracji ze społeczeństwem. Mamy nadzieję, że Zakład uda się uruchomić 1 lipca 2005 r. choć droga jeszcze daleka.
Pierwsze rozmowy kwalifikacyjne z potencjalnymi pracownikami zostały już przeprowadzone wiosną br. Kandydaci nie muszą posiadać konkretnych umiejętności związanych ze stanowiskami pracy przewidywanymi w Zakładzie, ponieważ nad ich właściwym przygotowaniem zawodowym będzie czuwać wykwalifikowany zespół instruktorów zawodu. Instruktorzy zapewnią też możliwości stałego podnoszenia kwalifikacji oraz zdobywania nowych umiejętności.
Osoby zainteresowane zatrudnieniem w Zakładzie Aktywności Zawodowej, posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, mogą zasięgnąć bliższych informacji pod numerem telefonu (0-75) 64-34-592 lub osobiście w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Jeleniej Górze, ul. Żeromskiego 2. Lepiej jednak napisać do Caritas Diecezji Legnickiej (ul. Okrzei 22, 59-220 Legnica) z zaznaczeniem „Praca w ZAZ-ie”. Nasz pracownik skontaktuje się z osobą zainteresowaną.

Reklama

Estonia: wkrótce pierwszy błogosławiony?

2019-03-22 17:05

pb (KAI/Zenit) / Watykan, Tallin

Akta diecezjalnej fazy procesu beatyfikacyjnego abp. Eduarda Profittlicha zostały złożone w watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Kościół katolicki w Estonii ma nadzieję, że niedługo będzie miał pierwszego błogosławionego w swej historii - mówi w rozmowie z agencją Zenit tamtejszy administrator apostolski bp Philippe Jourdan, kierujący Kościołem w tym kraju od 2005 r. Tym bardziej, że gdy podczas swej niedawnej wizyty w Tallinie papież Franciszek usłyszał historię tego męczennika czasów komunizmu, zawołał: „Santo subito!” (Natychmiast święty).

wikipedia.org

Abp Eduard Profittlich (1880-1942) był pierwszym biskupem w Estonii od czasu XVI-wiecznej Reformacji. Zmarł na Syberii w czasie sowieckich prześladowań, oczekując na wykonanie wyroku śmierci. - Abp Profittlich jest męczennikiem, który oddał życie za wiarę, za Kościół i za Estonię. Uczczenie jego męczeństwa oznacza uhonorowanie tragedii całego narodu estońskiego, miażdżonego przez władzę radziecką przez 50 lat - uważa bp Jourdan.

Eduard Profittlich był Niemcem. W 1913 r. wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Po święceniach kapłańskich zgłosił się do tzw. misji wschodniej przygotowującej w okresie międzywojennym kadry misjonarskie na teren Związku Radzieckiego. Studiował w związku z tym w Papieskim Instytucie Wschodnim w Rzymie, a następnie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, uzyskując doktoraty z filozofii i teologii. Następnie pracował wśród Polaków mieszkających na terenie Niemiec.

W 1930 r. wyjechał do Estonii, gdzie Polacy również stanowili trzon katolickiej wspólnoty. Tam został rok później administratorem apostolskim, a w 1936 r. papież mianował go arcybiskupem. Po zajęciu w 1939 r. krajów bałtyckich przez ZSRR i nasileniu się prześladowań Kościoła abp Profittlich nie zdecydował się na powrót do Niemiec. Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej w 1941 r. został aresztowany i skazany na śmierć pod zarzutem antyradzieckiej agitacji i szpiegostwa. Wyrok został wykonany przez rozstrzelanie w Kirowie 22 lutego 1942 r.

Rozpoczęty w 2002 r. proces beatyfikacyjny abp. Profittlicha prowadził początkowo episkopat Rosji, później zaś zajęła się nim administratura apostolska Estonii.

Pytany o okoliczności śmierci abp. Profittlicha, bp Jourdan wyraził przypuszczenie, że jej bezpośrednią przyczyną były zimno i choroby, jakie panowały w obozie pracy, w którym go przetrzymywano. 90 proc. więźniów zmarło tam właśnie z takich powodów. - To nie były więzienia, to były obozy koncentracyjne! - stwierdził hierarcha.

Ujawnił, że udało się dotrzeć w archiwach KGB do dokumentacji przesłuchań abp. Profittlicha, które trwały sześć miesięcy. Skazano go, zgodnie z ówczesną retoryką, za „szpiegostwo” na rzecz Watykanu. - Trzeba dodać, że w tamtym czasie 20 proc. mieszkańców Estonii było deportowanych. Wielu Estończyków zmarło w tym samym miejscu, co abp Profittlich. Arcybiskup dzielił los swojego ludu - wskazał bp Jourdan.

Według niego do beatyfikacji jego poprzednika mogłoby dojść w 80. rocznicę jego śmierci, która przypadnie w 2022 r.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Świdnica: 15-lecie ustanowienia diecezji

2019-03-23 16:16

ako / Świdnica (KAI)

W katedrze świdnickiej, 23 marca, nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio przewodniczył Mszy św. z okazji XV rocznicy ustanowienia diecezji świdnickiej i święceń biskupich oraz ingresu bp. Ignacego Deca. Eucharystia była okazją do dziękczynienia za 15 lat istnienia diecezji. Mszę św. koncelebrowało kilkunastu biskupów oraz kilkudziesięciu kapłanów. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych.

Ks. Daniel Marcinkiewicz

- Na diecezjalny świdnicki jubileusz chcemy patrzeć oczyma wiary, to znaczy oczyma oświeconymi przez Boże objawienie, wyrażone w dzisiejszej liturgii. Zatem w światłach i blaskach słowa Bożego i słowa Kościoła pragniemy uroczyście świętować dzisiaj świdnicki jubileusz, który nie jest tylko wymysłem ludzkim, lecz wolą samego Boga – mówił podczas homilii abp Pennacchio.

Nuncjusz apostolski apelował, by młodemu pokoleniu przekazywać dziedzictwo wiary. - Przeżywany świdnicki jubileusz skłania nie tylko do pogłębionej refleksji nad dziedzictwem tego Kościoła, ale do świadomości, iż bez pamięci o przeszłości nie może być mowy o przyszłości. Jest to swoiste dziedzictwo, przy którym Kościół Świdnicki winien trwać i je kontynuować. Oby kiedyś przyszłe pokolenia mogły powiedzieć o nas, nie zmarnowaliśmy dziedzictwa wiary – mówił abp Salvatore Pennacchio.

W uroczystości udział wzięli: kard. Henryk Gulbinowicz, abp Józef Kupny, bp Andrzej Siemieniewski, bp Ignacy Dec, bp Adam Bałabuch, abp Marian Gołębiewski, bp Stefan Cichy, bp Paweł Socha, bp Marek Mendyk, bp Włodzimierz Juszczak, bp Waldemar Pytel, kanonicy kapituł kolegiackich archidiecezji wrocławskiej, przedstawiciele parlamentu i rządu, przedstawiciele władz samorządowych, prezydenci i burmistrzowie miast z terenu diecezji, przedstawiciele służb mundurowych oraz wierni z terenu całej diecezji.

- Cieszymy się, że tak wiele osób przybyło do naszej katedry, by włączyć się w dziękczynienie Panu Bogu i ludziom. Im więcej nas, tym dajemy Panu Bogu większą radość i uwielbienie Boga jest pełniejsze. Jesteśmy wdzięczni, że na nasze dziękczynienie przybył przedstawiciel Ojca Świętego Franciszka, nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio – mówił bp Ignacy Dec.

Z okazji jubileuszu premier Mateusz Morawiecki skierował list do uczestników uroczystości, który odczytał Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. - Dziękuję za pracę wychowawczą, jaką pełnią duchowni wśród wiernych. Za nauczanie wartości, wszelkie działania na rzecz rodziny i osób potrzebujących. Dziękuję księdzu biskupowi za pracę duszpasterską i nieprzerwane prowadzenie diecezji od początku jej istnienia - napisał premier.

Oprawę muzyczną Mszy św. przygotował chór „Exultet” i chór WSD w Świdnicy pod dyrekcją Marty Monety przy akompaniamencie Jakuba Monety.

Diecezję świdnicką powołał do istnienia Ojciec Święty Jan Paweł II, realizując założenia bulli “Totus Tuus Poloniae Populus”, dnia 24 lutego 2004 r. Dekret erygujący diecezję wszedł w życie 25 marca 2004 r. Pierwszym biskupem świdnickim jest bp Ignacy Dec, biskupem pomocniczym jest bp Adam Bałabuch. Patronem diecezji jest św. Stanisław Biskup i Męczennik.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem