Reklama

Strzelce Krajeńskie

Odpust św. Franciszka

Tamara Palicka
Edycja zielonogórsko-gorzowska 44/2004

8 września minęło 75 lat od poświęcenia kościoła parafialnego pw. św. Franciszka z Asyżu w Strzelcach Krajeńskich.
Po likwidacji w XVI w. parafii rzymskokatolickiej dopiero w 1911 r. w wynajętej szopie odprawiono Mszę św. dla katolików zamieszkujących te tereny. Staraniem miejscowej ludności od 1921 r. zaczęto w Strzelcach odprawiać regularnie Mszę św. Na początku w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Pięć lat później tutejsi katolicy uzyskali pozwolenia na budowę własnej świątyni, a w 1928 r. proboszcz parafii z pobliskiego Drezdenka ks. Rodzis poświęcił kamień węgielny wmurowany za ołtarzem.
8 września 1929 r. ruszyła z rynku uroczysta procesja do nowo wybudowanego kościoła, gdzie w obecności księży z Gorzowa i Barlinka ks. Rodzis poświęcił świątynię, nadając jej wezwanie św. Franciszka z Asyżu. Obraz Biedaczyny z Asyżu umieszczony w ołtarzu głównym namalował prof. Lützmann z Berlina. Uroczystość uświetnił swoim śpiewem chór z Gorzowa Wlkp.
W 1936 r. utworzono samodzielną parafię w Strzelcach Krajeńskich, która obejmowała swym zasięgiem teren porównywalny z terenem obecnego dekanatu: Dobiegniewem, Bobrówkiem, Górkami Noteckimi, Ogardami i Zwierzynem. Liczba katolików należących do tej parafii wynosiła wówczas 450 osób.
75. rocznicę poświęcenia kościoła parafialnego w Strzelcach Krajeńskich Stowarzyszenie Rodzin Katolickich uczciło, organizując festyn dla dzieci, na który złożyły się m.in. liczne konkursy: rysunkowy, recytatorski, wiedzy o życiu św. Franciszka, wokalny oraz konkursy zręcznościowe. Największą popularnością cieszyły się wybory „Miss podwórka”, w czasie których jury pod fachowym przewodnictwem lekarza weterynarii wybierało najsympatyczniejszego zwierzaka. Ministranci walczyli w turnieju piłkarskim o puchar Księdza Proboszcza (uczestniczyły w nim również drużyny z parafii w Bobrówku i Zwierzynie). Wszyscy obecni mogli poczęstować się ciastem lub posilić się grochówką z polowej kuchni. Przed rozdaniem dyplomów dzieci uczestniczyły w nabożeństwie różańcowym odprawionym w kościele.
O godz. 18.00 rozpoczęła się uroczysta Suma odpustowa, której przewodniczył proboszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Drezdenku ks. Stanisław Nalbach CRL. Wraz z nim w intencji wszystkich parafian modlili się zaproszeni księża pochodzący ze strzeleckiej parafii: ks. Jan Najkowski, ks. Andrzej Ignatowicz, ks. Krzysztof Skokowski, ks. Sławomir Strzyżykowski i ks. Marcin Strzyżykowski oraz ks. Mariusz Stawnicki. Niestety, obowiązki w parafiach i klasztorach nie pozwoliły na przyjazd i uczestnictwo ks. Andrzejowi Blinkiewiczowi, ks. Jarosławowi Zagoździe, ks. Tomaszowi Sałatce (obecnie w Rzymie) oraz o. Eligiuszowi Bagińskiemu OFM, jak również czterem siostrom zakonnym. Z podobnych powodów nie dotarli również poprzedni proboszczowie tutejszej parafii: ks. kan. Mieczysław Wykrota i ks. kan. Stanisław Pawul.
Witając przybyłych, proboszcz ks. Ryszard Kolano przypomniał historię budowy kościoła, odradzania się po 350 latach parafii rzymskokatolickiej oraz sylwetki przybyłych, jak i nieobecnych księży. W wygłoszonej homilii ks. Stanisław Nalbach CRL mówił o wierze prawdziwej, jaką miał św. Franciszek. - Nie można służyć dwóm panom, nie można być jak kameleon, który przybiera barwy stosownie do sytuacji. Wielu współczesnych ludzi twierdzi, że „wierzy, ale”. Człowiek wierzący nie może wierzyć połowicznie, wybierać sobie przykazania, które mu pasują, a inne odrzucać. Bądź ciepły lub zimny nigdy letni, albo się wierzy w Pana Boga i wierzy Bogu, albo nie - mówił Kaznodzieja.
Po Mszy św. wszyscy uczestnicy uroczystości byli świadkami poświęcenia nowego krzyża oraz odnowionego staraniem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich obrazu Pana Jezusa Dobrego Pasterza umieszczonego nad wejściem do kościoła.

Reklama

Warszawa: Narodowy Marsz Życia

2019-03-24 14:59

mip (KAI) / Warszawa

Prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, konieczność ochrony i wsparcia dla naturalnej rodziny oraz prawo rodziców do decydowania o wychowaniu swoich dzieci, to postulaty Narodowego Marszu Życia, który przeszedł w niedzielę ulicami Warszawy. Pierwszy ogólnopolski pochód, którego celem było połączenie setek lokalnych inicjatyw w kraju, odbył się z okazji obchodzonego w niedzielę Narodowego Dnia Życia.

Artur Stelmasiak/Niedziela

Na początku zgromadzenia odśpiewano hymn państwowy i odczytano list Andrzeja Dudy. Prezydent podziękował w nim organizatorom wydarzenia za determinację w działaniach na rzecz ochrony ludzi od poczęcia do naturalnej śmierci. Przypomniał także słowa św. Jana Pawła II, w których Ojciec Święty dopominał się od rządów państw, by w imię nowej cywilizacji, nie umniejszać troski o najsłabszych i najbardziej potrzebujących, którymi są dzieci poczęte.

Zobacz zdjęcia: Narodowy Marsz Życia

"Mamy w Polsce dziesiątki marszów lokalnych: miejskich, parafialnych, diecezjalnych, natomiast potrzebny jest marsz narodowy. Dlatego podejmujemy go w obchodzony po raz 15. Narodowy Dzień Życia. Niech ten dzień stanie się początkiem nowej ogólnokrajowej tradycji - powiedział KAI Marek Jurek, inicjator Narodowego Marszu Życia. Polityk podkreśla, że takie inicjatywy mają dawać wyraźne świadectwo, że "Polska jest po stronie życia".

Podczas pochodu ogłoszono Deklarację Narodowego Marszu Życia. Upomniano się w niej o prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, konieczność ochrony i wsparcia dla naturalnej rodziny oraz prawo rodziców do decydowania o wychowaniu swoich dzieci. Przypomniano w niej również nauczanie Jana Pawła II na temat ochrony wartości chrześcijańskich w współczesnych państwach. "Dekalog fundamentem wolnej Polski" - przypomnieli inicjatorzy Marszu słowa papieża Polaka wypowiedziane podczas pielgrzymki do Polski w 1993 roku.

Marek Grabowski, prezes Fundacji Mamy i Taty, a zarazem inicjator ruchu 4 Marca, zaapelował do władz Warszawy o wycofanie się z podpisanej przed kilkoma tygodniami Karty LGBT. "Jesteśmy tu dla tego, że kochamy życie. Kochamy życie, bo kochamy Tego, który jest Drogą Prawdą i Życiem. Musimy być temu wierni" - podkreślił Grabowski w przemówieniu wygłoszonym do uczestników pochodu.

Organizatorzy marszu apelowali też o szybsze przyjęcie przez Sejm obywatelskiego projektu „Zatrzymaj aborcję”, pod którym podpisało się ponad 800 tysięcy obywateli. Marek Jurek docenił w tym względzie starania Kai Godek. Przypomniał, że jest ona nie tylko przedstawicielką tysięcy Polaków, ale także urzędową reprezentantką inicjatywy ustawodawczej, dlatego "nie może być ignorowana przez przedstawicieli władzy".

Postulatem uczestników Marszu było również wypowiedzenie przez Polskę genderowej Konwencji Stambulskiej i zaproponowanie Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny. "Oczekujemy od rządzących przyjęcia prorodzinnej konwencji i promowania jest wśród rządów innych państw europejskich, zwłaszcza krajów Europy Środkowej" - apelowali.

"Marsz musi trwać każdego dnia, dlatego, że mamy do czynienia z wojną cywilizacyjną z rodziną i życiem. Instytucje międzynarodowe wypowiedziały tę wojnę cywilizacji chrześcijańskiej, dlatego musimy każdego dnia przypominać, jak ważne jest życie od momenty poczęcia do naturalnej śmierci. Musimy dopominać się o prawa rodziców do wychowywania swoich dzieci zgodnie ze swoim sumieniem. Musimy walczyć o rodzinę" - przekonywali organizatorzy marszu.

W pochodzie wzięli udział nie tylko mieszkańcy Warszawy. W kilkutysięcznym tłumie można było dostrzec transparenty z nazwami wielu polskich miast, m.in. Łodzi, Gdańska, Krakowa, Bytomia, Opola. Uczestnicy marszu nieśli transparenty z hasłami: „Kocham Cię życie”, „Tak dla życia”, „Jesteśmy Polakami, mamy odpowiadać za Polskę”, „Genderyzm to dewiacja” czy „Ręce precz od naszych dzieci”. W wydarzeniu uczestniczą liczne rodziny oraz organizacje pro-life z całej Polski.

Z uznaniem o polskiej inicjatywie wypowiedział się włoski minister ds. rodziny i niepełnosprawności Lorenzo Fontana. W odczytanym podczas marszu liście przekonywał, że podobne wydarzenia są potrzebne, by przyszłość rodziny stała w centrum debaty publicznej. "Żyjemy w chwili szczególnej, bo ochrona rodziny i rodzicielstwa - najzwyczajniejszych wartości naszego życia - coraz częściej staje się obiektem niegodziwych ataków" - napisał włoski minister.

Pochód poprzedziła Msza święta sprawowana w stołecznym kościele św. Anny na Krakowskim Przedmieściu.

Okazją do pochodu ulicami Warszawy był obchodzony 24 marca Narodowy Dzień Życia. Został uchwalony polski sejm w 2004 roku.

Organizatorem pierwszego Narodowego Marszu Życia jest Chrześcijański Kongres Społeczny, którego inicjatorem jest poseł do Parlamentu Europejskiego Marek Jurek. Patronat nad wydarzeniem objęła Polska Federacja Ruchów Obrony Życia i Fundacja św. Benedykta.

T.P.

Deklaracja Narodowego Marszu Życia RP 2019

Niepodległą Polskę odbudujemy na fundamencie Dekalogu, bo tylko w tym jest życie naszego narodu.

Dekalog nie jest opinią, jest zbiorem zasad życia, jest warunkiem cywilizacji życia.

Życie nie jest wartością ostateczną, ale jest – jak powiedział święty Jan Paweł II – wartością przedostateczną, warunkującą wszystkie pozostałe.

Rodzina nie jest prywatnym związkiem, jest wspólnotą od której zaczyna się społeczeństwo i bez której społeczeństwo się rozpada!

Dlatego wzywamy władze publiczne do wyraźnego umocnienia prawa do życia w naszym ustawodawstwie. Do wypełnienia orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 28 maja RP 1997! Do przyjęcia społecznego projektu ustawodawczego Zatrzymaj Aborcję!

Wzywamy władze do realizacji wszystkich przepisów prawa chroniących życie, do czynnej walki z przestępczością aborcyjną!

Wzywamy do oficjalnego odrzucenia antywychowawczych zaleceń WHO!

Wzywamy władze Stolicy do odwołania tzw. warszawskiej Karty LGBT!

Wzywamy wszystkie władze publiczne do poszanowania Konstytucji i realizacji jej art. 72: każdy ma prawo żądać od władz publicznych przeciwdziałania demoralizacji młodzieży. I my tego żądamy!

A wszystkich polityków, szczególnie nieobecnych – bo obecni mówią to razem z nami – wzywamy do aktywnego i systematycznego popierania w debacie publicznej i pracach ustawodawczych zasad cywilizacji życia. Promocja dobra wspólnego narodu, kształtowanie w jego duchu opinii publicznej, to Wasz pierwszy obowiązek!

I wszystko to zobowiązujemy się wypełniać.

Tak nam dopomóż Bóg!

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Obraz św. Józefa Kaliskiego w Kostrzynie n. Odrą

2019-03-25 22:53

Kamil Krasowski

Obraz św. Józefa Kaliskiego peregrynuje na pograniczu polsko-niemieckim. Już dziś dotarł do parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Kostrzynie nad Odrą.

Grzegorz Zawada
Obraz św. Józefa dotarł do parafii NMP Matki Kościoła w Kostrzynie n. Odrą
Zobacz zdjęcia: św. Józef w Kostrzynie nad Odrą.
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem