Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017

Parafia pw. Świętego Krzyża w Szczecinie

Ks. Grzegorz Wejman
Edycja szczecińsko-kamieńska 43/2001

Liczba parafian: 18 471

Kapłani: proboszcz - ks. prał. Wenancjusz Borowicz; wikariusze: ks. Piotr Grygowski, ks. Henryk Marczak, ks. Roman Wójciak; ks. Józef Leszkowicz - rezydent, ks. dr Arkadiusz Wieczorek (pracownik Kurii Metropolitalnej)

Siostry zakonne: Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo III Zakonu św. Franciszka z Asyżu (siostry felicjanki) - Paulina (przełożona i katechetka), Lilioza (zakrystianka), Brygida i Inwioleta (katechetki), Maria Eryka (pracownica Kurii Metropolitalnej)

Wspólnoty: Akcja Katolicka, Parafialny Zespół Caritas, Oaza Rodzin, Poradnictwo Rodzinne, ministranci, lektorzy, Rodzina Radia Maryja, Żywy Różaniec, Różaniec Fatimski, Różaniec młodzieżowy i dziecięcy - podwórkowy, Młodzieżowa Grupa Biblijna, Odnowa w Duchu Świętym, schola młodzieżowa, schola dziecięca, Misyjna Grupa Dzieci, Rada Parafialna, Grupa dzieci kolonijnych, harcerze

Czasopisma: "Miłujcie się", "Jaś", "Dominik", " L´Osservatore Romano", "Rodzina Radia Maryja", "Arka", "Apostolat Chorych", "Niedziela" - 110 egzemplarzy.

Reklama

Parafia pw. Świętego Krzyża została erygowana 17 maja 1951 r., jednak jej działalność rozpoczęła się tuż po II wojnie światowej. Życie religijne początkowo skupiało się wokół protestanckiej kaplicy, zbudowanej w 1834 r. i mieszczącej najwyżej 500 osób. Tę kaplicę poświęcono 15 sierpnia 1946 r. Pierwszym proboszczem nowej wspólnoty parafialnej został ks. prał. Franciszek Kotuła (1947-48). Jednak rozwijające się miasto i wzrastająca liczba mieszkańców wymagały w dzielnicy Szczecin-Pogodno budowy nowego kościoła. Rozbudowie nie sprzyjały ówczesne przepisy państwowe. Wniosek na zezwolenie, ponawiany co roku, uzyskał wreszcie w 1971 r. - po 25 latach - aprobatę władz. Było to pierwsze zezwolenie w skali całej diecezji, sformułowane jednak w ten sposób, by nie budować nowej świątyni, lecz rozbudowywać istniejącą. Prace nad projektem podjął Zbigniew Abrahamowicz ze Szczecina, który przedłożył do wyboru dwie koncepcje: pierwsza na planie prostokąta, druga o układzie centralnym, amfiteatralnym. Bp Jerzy Stroba zdecydował w 1972 r. o wyborze układu centralnego.

Budowę kościoła podjął proboszcz - ks. prał. Franciszek Kotula, kontynuował to dzieło ks. prał. Stefan Kałużny od 1974 r., a od 1977 r. proboszcz - ks. Franciszek Moździerz. Poświęcenia nowej świątyni dokonał bp Jerzy Stroba 8 grudnia 1978 r. Od 1983 r. proboszczem parafii został ks. prał. Tadeusz Ciepłuch.

W skład wyposażenia wnętrza świątyni wchodzą: oszklenie witrażowe w prezbiterium (zostało wykonane w 1978 r. przez artystów z Krakowa), ławki i żyrandole (zaprojektowane przez architekta Z. Abrahamowicza), pasja Chrystusa odlana w brązie (zaprojektowana i wykonana przez Bolesława Chromego), stacje drogi krzyżowej (wykonał je w technice sgraffito - artysta rzeźbiarz Kazimierz Bieńkowski w 1985 r.), tabernakulum, ołtarz, ambona i sedilia (wykonane w 1989 r. wg projektu ks. Tadeusza Furdyny SDB z Łodzi).

W latach 1982-83 dobudowano do bryły kościoła dom dla Sióstr Felicjanek. Kompozycja całej budowli składa się z kościoła dolnego (mamy tu do czynienia z kościołem wbudowanym w kościół - to jedyne takie rozwiązanie w skali diecezji) oraz, w dolnej kondygnacji, z szeregu salek katechetycznych, biur i magazynów. Górny, właściwy kościół ma układ amfiteatralny z widokiem na prezbiterium w najniższej części. Ławki rozchodzą się promieniście, od prezbiterium ku najwyższym kondygnacjom świątyni. Cała bryła świątyni zwieńczona jest nowoczesną wieżą. Dach pokryty został blachą miedzianą. Stary kościółek zachowano według wymogów władz, wtopiony w nowoczesną architekturę. Spełnia on rolę dodatkowej kaplicy. Ciekawostką budowlaną jest brak filarów i innych podpór. W dużej przestrzeni kościoła zastosowano strop wiszący, wsparty na obwodzie ścian.

Na terenie przykościelnym budynek przedwojenny przy ul. Wieniawskiego 4 jest użytkowany jako plebania, drugi, przy ul. Wieniawskiego 5, funkcjonuje jako siedziba Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Obecny proboszcz - ks. prał. Wenancjusz Borowicz, który rozpoczął posługę w tutejszej parafii 1 lipca 1991 r., kontynuuje to wspólne dzieło. Jak sam powtarza, ciągle jesteśmy w "trakcie budowy kościoła". Obecnie kończona jest elewacja zewnętrzna, następnie założone zostaną witraże, a w najbliższej przyszłości będą kontynuowane prace nad elewacją wewnętrzną świątyni. "Tutaj chciałbym podziękować - mówi Ksiądz Proboszcz - wszystkim parafianom oraz Witoldowi Krukowskiemu, który wraz z Radą Parafialną i innymi wspólnotami zbiera co niedzielę fundusze na renowację kościoła".

Równolegle z upiększaniem świątyni prowadzona jest intensywna posługa nad pięknem ludzkiego ducha. Mocny nacisk kładziony jest na sprawowanie sakramentów św., a także na dzieło katechizacji i służby charytatywnej. Cenną pomocą w tym Bożym wysiłku są prężnie działające różne wspólnoty.

Msze św. w parafii w niedziele są sprawowane o godz.: 7.00, 8.30, 10.00 (dla młodzieży), 11.30 (dla dzieci starszych), 13.00 (Suma), 14.00 (chrzcielna, sprawowana raz na dwa tygodnie), 16.00 (dla dzieci najmłodszych), 17.00 (w małym kościele dla chorych) i o godz. 18.00. W tygodniu zaś o godz.: 6.30, 7.00, 7.30, 9.00 ( licznie uczęszczana, codziennie jest na niej ok. 80 osób), 18.00. W pierwszy piątek miesiąca jest odprawiana Msza św. dla dzieci o godz. 17.00, natomiast w pierwszą sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00 jest wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja trwająca do Apelu Maryjnego. Apel Maryjny jest prowadzony w każdą sobotę, natomiast w maju codziennie przy figurce Matki Bożej. W tygodniu sprawowane są również różne nabożeństwa: w środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a w piątek do Miłosierdzia Bożego; we wtorek o godz. 18.30 odbywa się katecheza dla dorosłych prowadzona przez księdza Romana, a w czwartek ma swoje spotkanie Odnowa w Duchu Świętym, prowadzona przez księdza Henryka. Codziennie w małym kościele odmawiany jest Różaniec Fatimski (cały) o godz. 15.00, prowadzony przez s. Liliozę. Każda Eucharystia jest obsługiwana przez liczne grono ministrantów i lektorów prowadzonych przez księdza Piotra. W tej istotnej posłudze kapłańskiej miejscowych duszpasterzy, na miarę swoich zdrowotnych możliwości, wspomaga ks. Józef Leszkowicz ( odprawia Msze św. i spowiada). W tygodniu na Msze św. przychodzi do kościoła powyżej 200 osób. W niedziele ok. 25-30% wszystkich parafian. Liturgię niedzielnej Mszy św. ubogaca śpiewem organistka Anna Goliszek. Należy zaznaczyć, że wierni po każdej Eucharystii mają okazję spotkać się na agape w parafialnym klubie.

Ksiądz Prałat zaznacza, że ta dobra atmosfera liturgiczna ma swoje przedłużenie w codzienności: "Jako kapłani doświadczamy od parafian wielkiej życzliwości. Po kolędzie przyjmuje nas ok. 65-70% wiernych. Przy czym dużo jest mieszkań-pustostanów, stąd też ten wskaźnik procentowy nie oddaje rzeczywistego stanu".

Księży wspomagają siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, które głównie zajmują się katechizacją, ale również prowadzeniem zakrystii, a także różnych grup. W czasie ferii i wakacji organizują na miejscu półkolonie, które cieszą się wielkim uznaniem parafian. W katechizację włączone są również katechetki: Jolanta Liber, Bożena Szoplik, Beata Konwisarz i Elżbieta Kasperowicz, gdyż na terenie parafii mamy różne i liczne szkoły: podstawowe nr 3, 48 i 53, gimnazja nr 1 i 40 i Liceum Ogólnokształcące nr 7, a także trzy przedszkola.

"Współcześnie posługa charytatywna nabiera jeszcze większego znaczenia - mówi Ksiądz Proboszcz. - Nasza parafialna Caritas jest pierwszym zespołem powstałym w archidiecezji. Podzielona jest na pięć rejonów. Raz w tygodniu organizowane jest spotkanie w oddziale, na którym poruszane są istotne tematy bieżącej działalności. Caritas udziela ciągłej pomocy, zarówno materialnej, jak i duchowej. Dlatego prowadzone są nieustannie wywiady środowiskowe, by potrzebującym osobom spieszyć z właściwą pomocą. Również co roku z naszej parafii wyjeżdża z księdzem Piotrem ok. 50 dzieci na kolonie, niezależnie od organizowanych przez archidiecezję, na które też posyłamy dzieci. W tym roku dzieci były w Trzęsaczu, ubiegłego roku w Przybiernowie. Należy jeszcze wspomnieć, że w najbliższym czasie otworzymy świetlicę środowiskową.

Parafia jest dla nas Wspólnotą Wspólnot. Działają liczne grupy. Trudno jest wszystkie omówić. Wspomnę chociażby tylko Akcję Katolicką, która bardzo prężnie działa, dbając ciągle o swoją formację duchową i intelektualną (na spotkania zapraszani są często różni prelegenci), czy też Oazę Rodzin (4 kręgi), które prowadzi ksiądz Piotr. W trzecią niedzielę miesiąca przygotowywane i prowadzone są przez nich Msze św. (czytania, śpiewy i komentarze).

Patrząc na oblicze parafii, trzeba powiedzieć, że mieszka w niej dużo ludzi starszego pokolenia. Są to przeważnie byli pracownicy wyższych uczelni Szczecina: Akademii Handlowej i Szkoły Inżynierskiej, jak i ci, którzy jako pierwsi odbudowywali Szczecin. Po wojnie Pogodno nie było zniszczone, dlatego się tutaj osiedlali. Tak więc parafia jest scalona i z tradycjami. Parafianie są bardzo gorliwi, jak również życzliwi i kulturalni. Żyją problemami swojej wspólnoty. Rozumieją Kościół i przychodzą chętnie z pomocą. Należy również podkreślić dobrą współpracę ze szkołami, radą osiedla i Stowarzyszeniem na Rzecz Pogodna.

Wraz z kapłanami i siostrami chciałbym podziękować parafianom za ich otwartość i życzliwość, przede wszystkim za rozumienie Kościoła i życzyć, aby ta Boża atmosfera ciągle się pogłębiała".

Londyn: Stephen Hawking spocznie w Opactwie Westminster

2018-03-20 20:39

pb (KAI/repubblica.it) / Londyn

Prochy Stephena Hawkinga zostaną złożone w opactwie westminsterskim w Londynie. Zmarły w wieku 76 lat wybitny astrofizyk i kosmolog spocznie obok Isaaka Newtona i Charlesa Darwina. Choć był agnostykiem, a jednocześnie od 30 lat członkiem Papieskiej Akademii Nauk, jego grób będzie się znajdował w tej anglikańskiej świątyni, w której pochowanych jest wielu brytyjskich monarchów.

Ed g2s/pl.wikipedia.org

Prywatny pogrzeb Hawkinga odbędzie się 31 marca w kościele uniwersytetu w Cambridge, gdzie wykładał od 50 lat. Tak zdecydowały jego dzieci. Następnie w tamtejszym Trinity College oddadzą mu hołd przyjaciele i koledzy z uczelni.

Pod koniec roku zaś jego prochy zostaną złożone w opactwie westminsterskim podczas specjalnej ceremonii żałobnej. Jej data nie została jeszcze wyznaczona.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Abp Gądecki: kapłaństwo domaga się pokory

2018-03-21 20:10

ms / Lubiń (KAI)

Reguła św. Benedykta, podkreślająca potrzebę ducha pokory i karności zakonnej, pozwala kapłanom zrozumieć słowa Chrystusa „poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” – mówił podczas święceń kapłańskich benedyktyna abp Stanisław Gądecki. Uroczystość odbyła się w święto Przejścia do Nieba Świętego Ojca Benedykta w kościele opackim w Lubiniu.

Bożena Sztajner/Niedziela
Abp Stanisław Gądecki

„Dzień święceń kapłańskich jest radosną chwilą w życiu otrzymującego święcenia, w życiu jego rodziców, rodziny, krewnych, przyjaciół, znajomych i dobrodziejów, przede wszystkim jednak w życiu lubińskiej benedyktyńskiej rodziny zakonnej. W dniu dzisiejszym radość przeżywa Kościół Poznański, a także Założyciel Zakonu, święty Benedykt” – mówił podczas święceń abp Gądecki.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski rozważał w homilii słowa Ewangelii mówiące o konieczności trwania w nauce Jezusa. „Jezus pragnie «trwać w chrześcijaninie» i zaprasza chrześcijanina do tego, aby ten «trwał» w Nim” – podkreślił abp Gądecki.

„Kryzys chrześcijaństwa w świecie rozpoczyna się od braku autentycznej miłości wzajemnej. Wspólnoty chrześcijańskie, kapłani diecezjalni, zgromadzenia zakonne, parafie, rodziny, nie promieniują nieraz ewangeliczną miłością; zewnętrzny obserwator nie rozpoznaje w nich uczniów Chrystusa. Dostrzega u nas to, czym żyje świat, lecz nie dostrzega w nas tego, czym żył Chrystus” – zauważył metropolita poznański.

Zdaniem abp. Gądeckiego zbyt wiele mówi się dziś o akcjach, działaniach i doskonaleniu metod apostolstwa, a zapomina się o tym, że najpierw latorośl trzeba wszczepić w krzew winny, w Chrystusa, z którego popłynie strumień nie naszej, lecz Chrystusowej miłości braterskiej.

„Gorliwy kapłan będzie o to zabiegał, by Prawdy szukać, znajdować ją i wyrażać w świetle miłości, by miłość rozumieć, cenić i żyć nią w świetle Prawdy. Bez Prawdy bowiem miłość staje się sentymentalizmem, staje się pustym słowem, które można dowolnie pojmować” – zauważył abp Gądecki.

„Święcenia kapłańskie we wspólnocie benedyktyńskiej są dużym wydarzeniem, gdyż w życiu mniszym tylko nieliczni je przyjmują. Obecnie wspólnota w Lubiniu liczy 13 mnichów, z czego czterech to kapłani. Przez ślub stałości miejsca, nowy kapłan jest także darem dla lubińskiej parafii, która istnieje w połączeniu z klasztorem od XII w.” – powiedział KAI br. Maksymilian Nawara z opactwa w Lubiniu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem